top of page

Premeny Tela a Integrácia Seba na Multidimenzionálnej Galaktickej Úrovni, Základy Novej Zeme V TeleFrekvenčené navyšovanie tela a následná zosilnená detoxikácia, polarizácia, čokoľvek čo je frekvencie starej Zeme je zosilnené na prečistenie vnútri a vonku, aktuálne najnižšie frekvenčené pásmo je 4D avšak to je aj horúci bod buď odchodu alebo zrýchlenia premien tela v základoch lebo Základy pravého hviezdneho domova a Novej Zeme sú Tele len je to už sformované iné vedomie vo forme a je inej hustoty.. Univerzálna Kundalini a sexualita, ako všetko je-začína byť sur-reálne, ako sa nedá použiť ľudský mozog, rozmýšľanie a snaha uchopiť niečo čo nie je pre 3D operačný systém spracovateľné

Pokračujú prechody užším okom ihly, Pokračujeme v doslova naprávaní deformovaných odrazov v zrkadlách - každý sa zmestil do 3D a aby prežil v 3D sa musel prispôsobiť nedostatkovým (deformovaným) podmienkam vytvorením pokryvení,deformácií, ktoré sa stali normálkou a tiež aj systémo ochrany a obrany pred vonkajškom - pred sebou.. je to veľký proces odlupovania tejto starej kože - tzv. železnej košele..

Ďalej pokračujú

Zrýchlené karmické vyúčtovávania - splácanie dlhu pravého SEBA SEBE NÁM, Cez ROZPAMÄTÁVANIE SA - CEZ ZRÝCHLENÉ FREKVENČNÉ NAVYŠOVANIE SA ROZPAMÄTÁVAME ŽE SME TÍ GALAKTICI, ŽE SME DÁVNO PRISTÁLI A AKO PREMIEŇAME ZEM - NAVRACIAME JU DOMOV CEZ SEBA, preto opäť vstupujeme do galaktického občianstva - maturita - presah človeka, preto do 2026 sú toto horúce tzv. záležitosti a jedine strach zo seba a odpojenie sa od ako od Zdroja Všetkého môže stáť v ceste (sami sebe si stojíme v ceste)...

Galaktické Občianstvo, Galaktická - Božská suverenita, Dočasná Aurora Matrica Novej zeme - 2026, Roztáčanie sa intezívnych prevracaní od polovice Októbra 2023 na hlbšie nastolenie rovnováhy medzi polaritami 101010... vynulovanie rozdielov, separácie, neutralizácia nábojov na zjednotenie keďže od 5D Existuje len jednota a čas, priestor je len prítomnosť TU a TERAZ čo je zároveň náš Power Point - bod moci - bod kreácie..
Aktivácia:


Ja Som Dieťa Hviezd a Starešina v Jednom,

Všetká Praveká Múdrosť

je vo mne, ktorú postupne odomykám, integrujem,

čerpám z nej a tak ju stelesňujem. Ja Som Sloboda,

Divokosť, Živelnosť, Som Žijúca Svetelná Inteligencia,

Bohatstvo Nekonečného Zdroja

Informácii, Som Dovolenie si seba

naplno a zažívať sa neobmedzene lebo ľudský

limitujúci obmedzujúci experiment

Uzatváram s Vďakou.

Všade kde sa snažím naplniť limitujúce predstavy, očakávania,pocit bezpečia a plnosti zvonka prepúšťam zo seba. Nežijem už nočnú moru niekoho iného, ale môj vlastný Rajský Hviezdny Sen Nebeskej Novej Zeme..
VZOSTUP - ODOVZDANIE SA SVETELNEJ HVIEZDNEJ (Božskej) Inteligencii ktorá je taká istá v každom z nás len sa vyjadruje svojou UNIkatnou formou ktorú máme vyzdvihnúť a nie sa opakovať po druhých / snažiť sa splniť nejaké 3D štandardy a požiadavky / obmedzenia / smernice lebo všetko to je nastavené ťa udržiavať v kontrakcii, zmenšení na energetickej úrovni, prestriháva to krídla a tie si môžeme len my sami prestrihaváť až sme úplne zabudli že sme nejaké mali....


VZO-VSTUP - návraty do galaktického vedomia, do univerzálneho svetelného vedomia všetkých hviezd v jednom,

umierame ako niekto aby sme sa narodili ako všetci v jednom a žili to aplikovať ľúto, zdieľali to už len cez svoju prezenciu svoju veľmi unikátnou formou..

Vyprázdňujeme sa od toho kým sme sa snažili byť a napĺňame sa zvnútra tým kým naozaj sme = budovanie nového tela/ realít/ života - tvoje Pravé Ja-My tvorí .... ✨510 views

コメント


bottom of page