top of page

Prameň Hojnosti,Múdrosti,Slobody v Stabilnom Svetelnom Koreni,Presah 4.Dimenzie a Odmaskovanie sa

Updated: Apr 13, 2021

ŽITIE SEBA ako VŠETKO v JEDNOM..


Milí Tvorcovia, ja sa milujem vracať ku Zlatým Základom, pretože v nich je naozaj všetko.. aby každý mohol naplno začať využívať super portály super slobody a hojnosti Novej Zeme - DVERE DO INFINITY - do večnosti a nekonečnosti svojej svetelnej esencie..

aby sa každý mohol začať chápať - objavovať ako neobmedzené galaktické slnečné zdrojové vedomie a začať to žiť naplno.. ŽIŤ Seba ako VŠETKO V JEDNOM.

OTVORÍŠ SA SEBE - OTVORÍ SA TI VŠETKO..

Všetko začína vo svojom koreni, vo svojom tele - v cítení sa bezpečne v sebe, isto, s dôverou bez pochybností, lebo len tak dokážeme otvárať svoje srdce, keď sa nebojíme, že akonáhle sme Sebou naplno a dovolíme si sa prejaviť, tak nám nebude ublížené.. Strachy sú bariéry číslo jedna. Ak sa nesúdia emócie, ak sa nebojuje s tým, čo sa má cítiť naplno, dovolíme si rozmraziť zaseknutú energiu v čase a v priestore uskladnenú vo svojom tele.. plynulý tok.. voľné plynutie - voľnosť a ľahkosť. Dovolíme si sa zaplniť energiou - viac ožívame, viac životnej energie cez nás prúdi. Už len dovolenie si cítiť seba naplno, je vyjdenie zo zóny komfortu.. človek - 3D aspekt vedomia nerád cíti to nepríjmené, pretože súdi emócie, súdi sa za to, že cíti niečo, čo nechce.. Preto už len prístup otvorenosti, tzv. zraniteľnosti - čo nerada toto slovo používam, ale kvôli vysvetleniu - je to zraniteľnosť, čo je naša najväčšia sila.. nahradila som to slovom Otvorenosť a Sprístupnenosť. Nula masiek, nula človeka (vynulovaný teda priesiahnutý 3D aspekt osoby), nula problémov, žiadne programy - ego bariéry nestoja v ceste .. Iba naša čistá esencia cez nás rozpráva, píše, tvorí, projektuje sa naplno, čo je jedna z najväčších služieb.. Jediná bariéra je vždy tá, ktorú si sami kladieme do cesty - svoje obmedzené ja - tzv. personality matrix, ktorý je tak hlboko zakorenený v troch hrubých vrstvách ega (tzv. nízke relmy, nízke relmy rôzmych nižších foriem ja).


Základné kľúče sú

Otvorenosť a Sprístupnenosť Božskej Harmónii - Jednoduchosti Lásky - Božskej Hojnosti - Vnútorného Bohatstva - Vnútorného Domova v Sebe - Tvoje kráľovstvo, do ktorého je vstup cez tvoje posvätné krištáľové srdce, cez ktoré sa začínaš otvárať TOKU ŽIVOTA - ZDROJ Večného SLNKA a začínaš si budovať svoj Nebeský Raj cez dekonštrukciu programingu ukrižovaného Krista v tele, čistenie starého sveta tvoreného tvojimi nižšími (starými) verziami cez neustále rodenie svojich vyšších verzií a ich expresií, ktoré tvoria už úplne iný svet - planétu. Áno, nevyhnutné sú presahy všetkých strachov cez plné ponáranie sa do seba a deprogramácie starých nastavení, ktorých strachy sú dôsledkom.. Kde sú strachy, tam je program súdenia (sa) kvôli čomu absolútne nič nevidíme a nechápeme, lebo sa vtedy funguje z nerovnováhy hneď v koreni..

Strachy z neznáma, zo straty, z nematia kontroly, z nevedenia dopredu, z búducnosti, strachy zo zmien,

Strachy z Bytia sebou, zo súdenia druhými, z výsmechu, z ublíženia akoukoľvek formou (psychickou, fyzickou) keď vlastne Sme to len my sami, kto si môže ublížiť cez Bytie - Nastavenie proti sebe nič netušiac, neuvedomujúc si to ako veľmi hlboko je ego zakorenené.. strachy zo seba, z čistej pravej lásky, lebo tá všetko odhaľuje.. preto každý jeden si vytvoril toľko rôznych bezpečnostných masiek kvôli ktorým už úplne zabudol na to, kým je, kde je jeho domov.. Ľudské ja- človek je zakorenený respektíve stratený v nižších astráloch plnách vlastných seba-klamov, únikov, ego ilúzií a predstáv, fantázií ega o všetkom, kde sú zároveň aj všetky jeho potreby a chtíče, ktoré boli nazvané človekom ako normálne ľudské potreby, ktorými si zabezpečuje energiu zvonka rôznymi formami, lebo sám je odpojený z Generátora - Zdroja Slnka v sebe, preto podlieha starnutiu a umiera nevedome.. Verí v nedostatky a že šťastie je o uspokojovaní si svojich potrieb, zmyslov zvonka. K tomu nikdy nedochádza, iba ku ilúziu toho.. preto je to čierna diera bez dna, začarované kruhy, z ktorých sa každý môže Finálne Vyslobodiť a prestať to opakovať.. avšak PriPUSTENIE je potrebné hneď na prvom mieste, aby sa mohlo začať vôbec prePÚŠŤAŤ to, čo ťažilo - karmické zaťaženie z miliónov a milárd existencií musí byť prePustené.. Veľká služba, ktorú si každý robíme a nie všetci si to uvedomujú je tá, že všetci za jedného a jeden za všetkých čistí.. Sme tu všetci jeden pre druhého si Ukázať pravdu jeden o druhom.. Pravda vyslobodzuje, ale netreba sa viazať na slovo Pravda, lebo všetko je pravda a nič nie je.. je to vlastne jedno.. Koľko uhlov pohľadu, koľko dimenzií, toľko rôznych právd..

Nová Zem a jej portály sú Super Portály MOŽNOSTÍ RASTU, ktoré nie sú viditeľné pre človeka, nie sú uchopiteľné a porozumiteľné preňho..To isté ako so svetelnými kódmi, nedokáže ich aplikovať.. za to, že o nich niekto rozpráva, neznamená, že vie používať a žiť kódy Novej Zeme.. Ľudské ja vie rozprávať o všetkom, najmä o tom, o čom vôbec nemá šajnu a vyvoláva - tvorí tak toľké falošné dojmy o sebe, ktorým ostatní veria a podieľajú sa tak na tvorbe domčekov z kariet - klamstiev, ktoré jedného dňa skončia explóziu a tzv. napálením (zrada, krivda atď)..

Ak sa pozerá na tému hojnosti - slobody z ľudskej obmedzenej perspektívy, spája si to iba s peniazmi, a tie sú len vedľajším produktom toho, že žijeme z pocitu vnútorného bohatstva, naplnenia a plnosti v sebe, z mieru a bezpečia v sebe.. z bodu prepojenia, z bodu kreácie, z bodu nula NEOBMEDZENÝCH možností - BYTIE TOKOM - tlkot srdca - tempo - rytmus - tvoje srdce v jednote so srdcom Zeme, s Univerzálnym srdcom..

Náš oheň aktivuje a prečisťuje aj celú srdečnú oblasť - žeravé lúče kozmického srdca.

Prijatie a Zmajstrovanie svojho Ohňa bez ľudskej kontroly, ale tak aby to bolo v najvyššom súlade, s pokorou, úctou a rešpektom k tej sile, ktorá v tebe je..

Presah Zneužívania svojho tela ako hlavného nástroja a vozidla buď do pekla alebo do neba, ktoré je tvorené tebou ako Vedomím - presah strachu zo zneužitia sú kľúčové pre vyslobodenie sa..


Super Portály Hojnosti a Dračia Sila cez Čistotu Srdca cez Hĺbku Prepojenia sa so Sebou v Sebe - Stabilný Svetelný Solídny Koreň v Sebe Svetelenej - Slnečnej Krištáľovej Hviezdnej Bytosti čistej Lásky - nie je väčšej moci než moci tvojho OHŇA - tvojho svetla... Kedy je to ťažké, kedy je to komplikované a kedy ľahké.. aj na to sa pozrieme..

Existuje toľko Dimenzií Nášho Bytia - toľko Úrovní vedomia Seba, že už len vedomie toho a žitie toho, je hojnosť, plnosť a bohatosť sama.. Ten najväčší DAR, ktorý každý má, že má možnosť žiť a ožívať viac a viac a dýchať.. že má možnosť cítiť ŽIVOT v sebe, cez seba naplno.. Vedomie je život - láska - tá najväčšia moc, keď si pamätáš všetko podstatné, keď máš prístup ku všetkým informáciám, ku úplne všetkému..ale využitie toho v najvyššom súlade je ďalšie majstrovstvo, lebo človek prístupy nemá, sám si ich zatvára, lebo sa mu nedá veriť, srdce má zatvorené nech si myslí, čokoľvek.. aj keď môžeme toľkých sledovať, ako to hrajú na nejaké ich prístupy a napojenia na Zdroj.. Každý má tie iste možnosti prístupov, ale záleží od toho, kto to ako vie pochopiť a uchopiť tak, aby to bolo v najvyššom súlade v danom momente..


Multidimenzie svojho Bytia - ako ku samým portálom Hojnosti, ktoré si vyžadujú plne otvorené srdce - oživené vedomie a telo, vedomie v tele, ktoré ho zároveň presahuje, kedy hlavný pohon je čistá láska a SLNKO - SVETLO, dýchanie, životná energia, prana, life force.. Je to o reciprocite - koľko vkládam do tvorby realít Novej Zeme, toľko dostávam naspäť.. Začína to iba BYTÍM, napojením sa na nevyčerpateľný Zdroj Svetelného vedomia - Slnka - Lásky..

Čím viacej si DOVOLÍME CEZ NÁS VOĽNE TIECŤ KREATÍVNY TOK ŽIVOTA, čiže lásky, tým viac nám to všetko vonku dokazuje.. OPÄTOVANIE LÁSKY - OŽÍVAME NAPLNO SVIETIME, Náš vesmír s nami zdieľa KVANTÁ A KVANTÁ SVETELNE KÓDOVANÝCH INFORMÁCIÍ, ktoré musíme procesovať cez svoje svetelné telo.. V dimenziách Novej Zeme fungujeme a tvoríme žitie ako svetelné slnečné Kristove Diamantové Bytosti, kde Pracujeme so svetelným kozmickým Kristovým Diamantovým Plazma vedomím tela ako ultimátnym nástrojom tvorby.

Čím viac sa zdieľame My - naše poznanie, prítomnosť, esenciu, tvorbu z čistoty srdca, tým viac je s nami zdieľané. Ak žijeme z viery v nedostatky, tak nezdieľame svoje svetlo, ale človeka.. jediný nedostatok je v nedostatku zdieľaní svojho svetla super jednoduchou formou, nič komplikované.. je to veľmi prirodzené, prichádza to samo čo a ako a kedy máme zdieľať - tým sa živíme - to nás vyživuje - tá energia RA.dosti z TVORBY a Zdielania sa ako čistá zdrojová slnečná esencia.


Čím viac milujeme ako Stav Bytia čistej lásky a vďačnosti - proste jednoducho len tak bez ľudských očakávaní, nefixovaní na nič a sprístupnení všetkému - tým viac svietime prirodzene - všetko svieti v úplne inom svetle !

Dovoluješ si žiť svoju prirodzenú krásu vnútorného svetla ? Bez zásahov svojho človeka (3D aspektu) ?


OTVORENOSŤ SEBE - SPRÍSTUPNENOSŤ - UVOĽNENOSŤ DO SEBA - BYTIE V JEDNOTE S TOKOM ŽIVOTA - vďaka aktuálnym kódom má každý možnosť ožívať “ako nikdy pre tým..” CEZ AKTIVÁCIU celého SVOJHO stvoriteľského a alchymického POTENCIÁLU VO SVOJEJ DNA a BYŤ NAPLNO SEBOU bez masiek - fasád - filtrov - áno tam patrí akýkoľvek mejkap a úpravy, kreslené obrázky, symboly na sebe (tetovania) atď atď.. (to je iba moje zistenie, nemusí to platiť pre všetkých samozrejme)

SVETELNÁ KRÁSA A DOKONALOSŤ V TEBE NEPOTREBUJE ŽIADNE ZÁSAHY A KONTROLU ČLOVEKA.


Pokračujú Super portály do ďalších úrovní vedomia / dimenzií BYTIA seba v rôznych FORMÁCH, čo sú všetko len väčšie úrovne hojnosti / lásky / zázrakov / informácií a čistoty. LEN KEĎ SI NESTOJÍŠ V CESTE ako človek ich vieš využiť, a keď TVOJE SRDCE JE DOKORÁN, už sa nezatvára, to znamená že nemyslíš, nerozmýšlaš lebo si dovolil SVOJMU SRDCU - MOZGU aby sa zjednotili - DOVOLUJEŠ SI FUNGOVAŤ Z PRESAHU ľudského ROZMÝŠĽANIA. Z akej úrovne PREPOJENIA SO SEBOU AKO ZDROJOM VEDOMIA VŠETKÉHO vnímame, fungujeme a z akej úrovne vedomia - dimenzie tvoríme svoje žitie ? Z takej zažívame svoju plnú Multidimenzuonalitu - seba ako Božskú Hojnosť, keď si BOŽSKÝM TOKOM samotným a funguješ s BOŽSKEJ HARMÓNIE - ZNÁSOBUJEŠ HOJNOSŤ, KTOROU UŽ SI..multi NEOBMEDZENÉ možnosti VÝVOJA - vnímaš ako obmedzený človek z hlavy alebo ako neobmedzený Tvorca z bodu KDE JE VŠETKO K DISPOZÍCII, KDE JE VŠETKO MOŽNÉ, KDE UŽ VŠETKO JE - TY AKO VŠETKO.


Pokračuje Ukotvovanie Kódov Neba na Zemi a Rajskej Záhrady, Kódov nových Elementálov, Magických relmov, anjelských a Snových relmov vo väčšej miere, presahu spánku a bdelosti - ich zjednotenie. Vďaka tomuto som uvidela najviac, ako je úplne všetko možné! Avšak ostať prebudený v sne je základ. Je to tréning, trvá to.. “najviac s tým má problém človek”.. lebo jeho programing je vibračne ťažký, nedokáže uniesť veľa svetla naraz..to sú oveľa vyššie svetelnejšie relmy, kde sa nefunguje ako človek, jednoducho tam človek neexistuje.. Nebeské snové anjelské magické relmy sa ukotvujú hlbko do svojho koreňa cez korunu NONSTOP a len to pribúda na intenzite.


Čo je možné a nemožné si sami určujeme svojim otvorením - zatvorením srdca a vedomia.

KEĎ FUNGUJEŠ AKO TEN KÝM NAOZAJ SI - ako čisté svetlo - LÚČE SVETLA - LAHUČKÁ LÁSKA - je to úplne o inom.. “Boj a rezistencia sú ťažké” - nie láska.. tá je ľahká a jednoduchá - iba Je - z tohto stavu Tvoríme - akcia - materializujeme - robíme rozhodnutia. Ako človek, tvoríme z ega iba karmické ťažké situácie - úplne všetko ťažké vrátane tela.

SEBAHODNOTA - SebaÚcta - Sebaláska - prestávaš akceptovať menej, a to, čo NIE JE OPÄTOVANÉ, čo je len hladná diera, ktorá nemá dna.. tí, čo sa ozvú, keď len niečo chcú, alebo keď sa im rúca ich svet, keď im je.. tam som dala ráznu Stopku, kde sa mi ozývajú vždy, keď potrebujú podporu odo mňa a keď nie, tak sa neozvú.. Bútľavou vŕbou si musí byť každý pre seba najprv, aby sa chápal, miloval, tvoril si svoj posvätný bezpečný výživný priestor, kde môže odľahčiť - vo svojom tele - v sebe, vo svojom obydlí..

Najpoužívanješie slová sú:

Nie, ďakujem - Dosť bolo! Tieto hry nehrám, v ľudských dimenziách už nežijem..

Každý tu má byť pre seba ako bútľavá vŕba - komUNIkovať a debatovať so sebou je veľká SEBA-PODPORA.. “ záchranné koleso možeš byť len ty pre seba”..

nehľadáme si zaplnenia vnútornej prázdnoty zvonka. ŽIADNY NEDOSTATOK SEBA NEMÔŽE BYŤ ZVONKA ZAPLNENÝ.


Sebapodpora je podpora nás všetkých ako Celku:

PODPORUJEŠ SEBA, priorita je tvoja energia a fyzicko-svetelné telo, premenyna

už viac a viac svetelné telo, čo je tvoje pôvodné, originálne telo.

ZDIEĽAŠ TO, ČO JE PODPORNÉ PRE OSTATNÝCH, TAK SI A BUDEŠ PODPORENÝ SVOJIM VESMÍROM v rôznych formách, ALE MUSÍŠ VERIŤ SVOJMU SRDCU,SVOJMU VNÚTORNÉMU VEDENIU A SKÁKAŤ DO NEZNÁMA..


“Človek chce - očakáva všetko a najlepšie hneď, ale neuvedomuje, že dostáva naspäť len to, čo VKLADÁ DO VŠETKÉHO. Vkladáš do všetkého Seba ako čisté svetelné vedomie - cenná energia, alebo vkladáš svoje ľudské ja, ktoré len očakáva niečo od druhých zvonka?”

ZMENY VONKU VO SVOJICH REALITÁCH A V ĽUĎOCH VO SVOJICH REALITÁCH NEUVIDÍŠ, keď nenastali vnútri - a to je proces neustálych iba rýchlejších a iba intezívnejších zmien vnútri. BEZ PAUZY. Vonku nič nie je..iba “ilúzia - sen seba”.. ty si ho snívaš a tvoríš, volíš si všetko v tomto vibračnom Momente tu a teraz.

PRESAH “zamindrákovaného človeka v sebe plného nedostatkov, nedostatočnosti, nepríjimania seba a svojho tela, plného výhovoriek, limitov a bariér na svojej hojnosti”.. Ťažké nie je nič - To ego - človek je vibračne príliš ťažký a sám si všetko zťažuje a komplikuje, ZAŤAŽUJE SA KARMICKY, vláči bremená svoje a ostatných na sebe, v sebe..

Karma AKO CESTA ČLOVEKA je ťažká.. Dharma AKO CESTA V SÚLADE SO SVOJIM SVETELOM je ľahká - ĽAHKOSŤ BYTIA.


Človej nechápe ako sa seba-sabotuje už len tým, že si myslí niečo, čo tak vôbec nie je, ale verí že je.. upína sa na vlastné ego ilúzie, stále sa skrýva jeho pravé ja, zdieľa svoje masky podvedome, aby niečo získal a vôbec si nič neuvedomuje..


MAJSTROVSTVO TVORBY NOVEJ Zeme nastáva po vybudovaní svojho 6D tela, keď sa ti celá pamäť navrátila na všetko, a začínaš žiť z celého SPEKTRA VŠETKÝCH ÚROVNÍ - Dimenzií VEDOMIA naraz cez ZJEDNOTENIE VŠETKÝCH SVOJICH PARARELNÝCH EXISTENCIÍ - žiadne minulé alebo budúce životy už nie sú.. pre človeka sú, pre nás už nie..presiahla som to..


Vedomé pretváranie sa odznova po novom vždy v súlade s novými aktuálnymi frekvenciami novej Zeme ktoré aktivujú kontrétne balíky svetelných kódov, ktoré treba ukotviť - odomknúť - integrovať - BYŤ NIMI - Žiť ich - aplikácia do praxe - do života vždy “vyššieho” Svetla - vyššieho ja fungujúceho vždy z väčšej hĺbky a vyšších úrovní JEDNOTY, LÁSKY A POSVÄTNOSTI ÚNIE S BOŽSTVOM V SEBE. Je to neustále PRETVORENIE SA A VŠETKÝCH SVOJICH REALÍT CEZ KÓDY NOVEJ ZEME A UKOTVOVANIE NEBESKÝCH, MAGICKÝCH, ANJELSKÝCH RELMOV DO SVOJHO KOREŇA - NOVÁ ZEM ZAČÍNA APLIKÁCIOU JEJ SNOVÝCH KÓDOV do svojho života. Vedomé GENEROVANIE kvantových nových svetelných kódov SEBA AKO NOVEJ ZEME - PÔRODY SVOJICH NOVÝCH EXPRESIÍ - nekonečného množstva bohatstva Seba ako NEOBMEDZENÉHO TVORITELA.


Keď sa otvoríme sebe, otvára sa všetko.. lenže vtedy ožíva všetko, čo bolo potlačené vnútri - musí byť naplno cítené celým telom. ZNOVU-BUDUJEŠ SEBA, VŠETKY SVOJE REALITY, CELÝ SVOJ ŽIVOT DO NULY Z NULY V PLNOM SÚLADE SO SVETELNÝM ZDROJOM V SEBE A NIE V SÚLADE S ČLOVEKOM, lebo to je tvorba zo zatvoreného srdca / vedomia - UNIVERZÁLNY TOK VEDOMIA HOJNOSTI LASKY INFORAMÀCIÍ JE ZATVORENÝ KVÔLI TOMU, že človek funguje z boja vnútri so sebou, z neprijimania seba, z boja o prežitie, z trestania sa a “nelasky” ako takej.. funguje z nerovnováhy už v koreni, z ochrany a chránenia sa - z bezpečnostných masiek v sebe - žije svoje “falošné ja na ktoré je zvyknutý a netuší”..

Rozpoznávať, kde všade si držím klapky na očiach, tvorím a udržiavam zavoje, kde všade sa kontrolujem ako človek, kde všade si nasadzujem masky a prečo? kde všade si bránim v úžasnosti novej nebeskej Zeme, lebo fungujem ako človek, ktorý je príliš ťažký na vzostup do ďalších dimenzii - úrovni vedomia čiže do ďalších Ľahších frekvenčných pásiem dalších časových matrixov Zeme a ďalších Harmonických univerz..

ENERGETICKÉ HRANICE A hovorenie “NIE - ďakujem - dosť bolo” je super dôležité.. Kde nie som schopná zatvoriť dvere za tým, čo je ego-ľudské vysávanie energie, tak sebe hovorím Nie, idem proti sebe. V tom prípade ukazujem vesmíru: že ja za to nestojím, akceptujem menej.. v tom prípade, “to dostávam”..

Čas je energia Ja Som Energia - Všetko “čo mám”.. keď chápeš koľko energie treba na vybudovanie svetelného tela a svoju plnú znovu-obnovu a regeneráciu svojej slnečnej diamantovej Kristovej DNA tak naozaj nerobíš kompromisy, lebo chápeš že Nová Zem je tu, a ty ďalej pokračujes ako Svetelné Vedomie - Telo Novej zeme. Všetko ostatné sa rúca, rozkladá a “odchádza - exituje.” Loď sa potápa - urči si svoje priority a vyber si v každom momente, ktorý tvoj aspekt vedomia tvorí a z akého miesta v sebe tvoríš.. Bytie vedomý si toho je skutočné majstrovstvo a dávaš si možnosť SLOBODNEJ VOĽBY LEN V PLNEJ PRÍTOMNOSTI, ČIŽE spojenia, jednoty, úplnej PREPOJENOSTI SO SEBOU SO SVOJÍM TELOM. Hĺbka prepojenia - si mega hlboko prepojený - hlboko ustabilizovaný vo svojom pravom solárnom jadre - v strede - to je základ budovania svojej stability pevnosti a ustálenosti v sebe..

Frekvencie a kódy Novej Zeme sú vyžadujú sa v nich najprv stabilizovať a ustáliť sa, zjednotiť sa “s nimi” - “to sú tvoje nové” ďalšie oveľa vyššie Aspekty Seba - Novú Zem tvoríme ako žijúce najvyššie oktávy Svetla - cez ztelesnenie toho, čo človek nedokáže zvládnuť a uniesť lebo je ťažký, v nesúlade, “bojuje so sebou”, myslí si a netuší..

Keď je pre teba čas Energia, keď si vážiš svoju energiu, keď si važiš a ceníš seba ako energiu, ako úplne všetko, čo máš, tak si naozaj začneš vyberať komu a kam a na čo ju - teda seba venuješ. Čo predstavuje “najväčšie požierače energie” - na tom je človek najviac závislý. Tam sú najväčšie obsesie a závislosti vrátane ľudskej predstavy o vedomých partnerstvách, komunitách a dvojplameni. “Naháňanie a snahy naplniť nejaké predstavy o niečom / o niekom / o sebe sú najviac vyčerpávajuce. Žiadny nedostatok seba nemôže byť zvonka zaplnený. Toto je neustále zisťovanie - objavovanie viac a viac o sebe o všetkom.
Počas mojich procesov: Všade, kde som sa snažila niečo dokázať, o niečom sa presvedčiť a aj ostatných o niečom presvedčiť, čomu som sama neverila, že tak je, ale moje ego na tom trvalo, “bola snaha sa vyčerpať na smrť” a tvoriť len viac a viac seba-klamstiev lebo je to “ego pokus o snahu sa zachrániť a udržať pri moci a pri živote”.. človek mysli iba na to aby sa cítil “isto, Bezpečne, pohodlne a dobre” na úkor vlastného svetla-energie. Ja som sa prestala snažiť, postupne sa vzdala na úrovni človeka - ega - pustenie sa kontroly a snáh kontrovať, a začala sa oveľa viac uvoľňovať do seba, prijať postupne seba so všetkým - prijať svoje telo a Zem s vďačnosťou. Zistiť, kde všade kompromituješ seba a prečo ? Kde a prečo Akceptuješ oveľa menej.. ?

Píšem to preto, lebo v 2020 “sa v kolektívoch prebúdzajúcich alebo tých, čo si mysleli, že sú prebudení a vedomí” začalo vchádzať do vzostupu ega mysliac si niečo iné a začalo to kódmi 44 dosahovať vrchol, ktorý ešte bude nejaký čas vrcholiť..


Samé portály a Draci - “dračia sila cez srdce” je o “lámaní a pálení ega”, všetkého starého a povstávanie nového. Sleduj “falošné komplimenty, reči”.. snahy o niečo.. Sleduj “kto sa snaží udržať sa v moci a prečo” - “sú viac a viac vidno bubliny falošných transformačných skupín, realít a komunít” - pasce vedomia sú väčšie a väčšie..


ENERGIA ROZPRÁVA - Telo rozpráva - “hlava kecá a myslí si niečo, ale nevie”.

TELO ukazuje - projektuje - hovorí pravdu: ver tomu, čo cítiš.. deformácia tela je deformácia vzťahu so Sebou ako so Zdrojom a odohrávanie si “anti-Krista”.. ľudské telo je tvorba “zdeformovanej znehodnotenej DNA”.. preto všetká moja energia a peniaze sú už dlho venované do organickej naturálnej podpory regenerácie tela lebo odtiaľ je všetko projektované a tvorené.

Pozorujem mnohých rozprávať tolko o Vedomí, o kódoch a o Novej Zemi, ale skoro nikto to nechápe naplno, teda ju nežije.. ako môže o tom rozprávať? Pozorujem toľkých rozprávať o tom, že Božská sila a moc, že dračia sila je vnútri, ale sami to naozaj nežijú, ich telo hovorí opak.. hlava hovorí jedno, ale telo hovorí úplne niečo iné.. “telo ukazuje pravdu”, z ktorej úrovne vedomia naozaj žijú a fungujú .. Bytie si vedomým týchto a ďalších iných super pascí, ktorých len pribúda..DOVOLENIE SI SEBE SEBA NAPLNO, Úplné PUSTENIE SA na úrovni človeka a odovzdaj sa do svojej posvätnej náruče svätej rodiny v sebe, kde môžeš Byť Sebou naplno, kde sa môžeš otvoriť a uvoľniť so seba všetko to, čo treba.. raz začneš, všetko sa len zrýchľuje a zintezívňuje.. TRVÁ TO, NEŽ SA VÔBEC TELO ODOMKNE UVOĽNÍ A OTVORÍ SRDCE A ZAČNE VYPLAVOVAŤ VŠETKÚ ZMRAZENÚ ENERGIU ZO VŠETKÝCH EXISTENCIÍ NARAZ. Ono to aj chvíľu trvá než sa vôbec telo začne detoxikovať, lebo tak veľmi bol-je každý stiahnutý, v kontrakcii, zamknutý v obrovskej energetickej podvýžive - nedostatku vlastného svetla = lásky. SLOBODNÝ SI AK SI DOVOLÍŠ opäť vybudovať krídla, čo začína ukotvením tela v 5-6D. Postupné otváranie sa a zjemňovanie, mäknutie, roztápanie sa - svojho srdca trvá.. lebo zvyk bol na inom..

KAŽDOU EXPANZIU Srdca, teda VEDOMIA = Každým ďalším navýšením vo frekvenciách sa prepisuje naša DNA rýchlejšie aktiváciou, uvoľnením nových svetelných kódov plných dát a Pamäte, ktoré nahrádzajú “tie staré kódy človeka a jeho tela a jeho verzie zdeformovaných realít, vzťahov, rodín, výtvorov a jeho verzie planéty ”..

Čím viac si dovolíš seba, tým viac sa ti otvoria možnosti - prístupy - portály ku ďalšej super akcelerácii tvojho vývoja.


Si Stredom svojho Vesmíru,

DOMOV NIE JE ODDELENÝ OD TEBA, to len ty sa môžeš (iluzórne) oddeliť od Večného Slnka (jednota vedomia) - od svojho Domova, vo svojej mysli / hlave a stratiť, zažívať “nedostatok Domova” v sebe, čo ti všetko vonku len dokazuje.. Či si v sebe doma, kde je všetko / kde sú všetci spolu ako Jedno alebo (ešte úplne) nie..


Zvolenie - Dovolenie si Byť Sebou so Sebou Tu & Teraz v tomto momente - Kto Si ? Máš dosť.RA ? Čo v tebe aktivuje jednoduchú RA.dosť ? Drobnosti, “malé veci” na povrchu nepodstatné Robia najväčšie Rozdiely - už len tým, že sa otvoríš a Sprístupníš Sebe a Zjednotíš s kreatívnym Tokom Života. Dovoľuješ si, aby ku tebe prišlo to, čo pozývaš do svojho poľa - zážitkov, alebo sa snažíš niečo naháňať, aby to prišlo a bolo po tvojom? Voľnosť - sviežosť - ľahkosť bytia - otvorenosť - sprietočnenosť.

Ako si nastavuješ svoju tvorbu v každom momente, aj počas “spánku”? Vždy je to o POCITE, nie o materiálnych veciach, druhých bytostiach alebo o fyzických lokalitách. Je to o VNÚTORNOM POCITE, KTORÝ MATERIALIZUJEŠ. Ako sa v sebe so sebou cítiš. ❣️

Všetko, kde strácaš pojem o akýchkoľvek rozdieloch a oddelenosti JE ONO.. tak naozaj nachádzaš SEBA.


VOĽNE NECHAŤ PRÍSŤ TO, čo si nastavuješ, praješ na úrovni duše bez lipnutí na konkrétnych výsledkoch a ako formou to má byť, lebo to je ľudská kontrola, snaha ovládať a tlaky, push-pull energia “boja”. Vždy je všetko presne v pravý čas presne tak už bolo tebou pred-vytvorené “, nakódované.. Čakanie, že Niečo jedného dňa nejako bude, akékoľvek vyčkávanie na niečo alebo na niekoho je neuvedomovanie si cennosti času-energie..to je jediné, čo máš..

Prestať očakávať zmeny vonku “najprv”, keď sám ich nepredstavujem, nemôžem ich vidieť a ani zažívať. Duálne vysielanie: prajem si zmeny, ale bojím sa zároveň, prajem si lásku / hojnosť / rozprávkovosť, ale čo vysielam je to, že to odmietam lebo tomu nie som otvorená.. “jedna vec je, čo si myslíme že vysielame, ale úplne iná je to, čo naozaj vysielame svojim telom.”

“Moja Nová Zem” je všade so mnou, lebo je vo mne - moje telo ju vysiela všade, kde som, ale ja v Nej musím BYŤ UKOTVENÁ A BYŤ JEJ svetelnými KÓDMI. Na základe toho moje prečíslovavá všetky reality na číselné súradnice Novej Zeme.

Vonkajšok sa mení podľa mojej TRANSMISIE.

Pozerať sa na všetko očami tvorcu a prijať Lásku, ktorou už si “je pre človeka to najťažšie”, lebo sa Musí otvoriť Seba - prijať - cítiť Seba a toho, čo je vnútri naplno bez súdenia, či je to “dobre alebo zle” , “dať dole akúkoľvek zbroj, masky, prestať hrať hry a skúšať taktiky”.. “to je to ťažké”.. prestať sa báť svojho svetla aj tieňa, prestať sa považovať za obmedzeného človeka, prijať zodpovenosť za svoju tvorbu, “vziať si moc (pozornosť) zvonka odtiaľ, kde ju odovzdal” a použiť ju v najvyššom súlade. Ja viem, ako hlboko zaryté je “strácanie svojej energie, zneužívanie úplne všetkého počínajúc vlastným telom, vrátane všetkých Darov, nástrojov a celej Zeme”, aj preto sa musí tolko strácať, aby sa pochopilo .. koľko ? Tolko, koľko treba aby sme prestali strácať svoju energiu na nepodstatné a prestali zneužívať všetko.

Počas procesov som sa naučila, že nedostávam to, čo chcem na ego úrovni, ale presne to, čo potrebujem. Prijatie tohto “bola veľká výzva, lebo ego nikdy nie je spokojné a predstavuje si všetko predsa inak”.


Niečo v skratke ku presahu 4.dimenzie na úrovni vedomia a tela, čiže vystúpenie z vlastného fungovania, správania sa ako Stará Zem:


Zmajstrovanie samotných polarít (2D) a ich odvrátených strán (4D) a ich produktu (3D) - “nižších” Oktáv Existencie je základom Zmajstrovania Bytia Sebou “najprv” kvalitne so Sebou - spoznávanie sa, seba uvedomovanie sa naraz - vrátane našich “Vyšších” Oktáv Existencie - Božské / Kozmické / Galaktické Aspekty, a to si vyžaduje najprv Dať si zvolenie Byť Sebou, určiť si Seba ako prioritu.. nehľadám zvolenie a potvrdenie podvedome u druhých vonku.. nehľadám podvedome u ostatných to, čo som nedostala od rodičov v rannom veku.. nič nechcem, nepotrebujem Od druhých zvonka.. rešpektujem ich len tak ako rešpektujem seba, vážim si a každý moment ktorý tu je... a to je tak oslobodzujúce pre všetkých... na mne je si uvedomiť, že Som Zdroj, a že všetko si môžme Dať len my sami... Nikto iný nám to nedá.. Oslobodiť tých, ktorí mi slúžili, ako Poslovia, Učitelia, Aktivátori mojich gombíkov-spúšťačov - emočných reakcií, kde sa vlastne iba dotkli mojich “boľavých poprípade prázdnych” miest...

..začať, ukončiť, zmeniť, pochopiť, žiť za nás nemôže nikto urobiť..

Tento čas vzostupného okna, je o úplnej Liberácii sa, Poďakovaní sa všetkým Aktivátorom zvonka (energeticky stačí), že mi ukázali niečo o mne a prepusti ich.. Je to o prevratných nonstop len väčších zmenách vo všetkých vzťahoch a interakciách, lebo je to zrýchlenom karmickom vyrovnávaní sa a uzatváraní premeniacom vo Vzťahu so Sebou... Tzv. “pokrivené a potlačené” ženstvo, dominujúce mužstvo (v každom).. veľmi rýchle grády to má, ak mám ešte nejaké “brzdy, resty, rezervy”... Si pripravená-ý Byť vidieť a byť cítený naplno vo svojej transparentnosti ?

Prechádzajú ďalej iba interakcie, ktoré sú vyvážené a dorovnávajú neustále vyšším laťkám... Beriem si svoju moc/energiu/ výživu/ pozornosť naspäť do seba, nevyživujem to, čo “bolo dávno mŕtve”, čo nebolo čisté od začiatku.. lúčime sa nonstop s niekým, lebo bolo na čase.. alebo prenášam to na oveľa výšku úroveň interakcie, ale stôl musí byť čisto prestretý.. Vyrovnávanie sa - Rovnováha - Resety a Rekalibrácie Bodom NULA - SLOBODA.

Tí, čo zobrazujú moje staré ja, tých nechám odísť, tí, s ktorými neladím, odchádzajú prirodzene a veľmi rýchlo, stačí sa lúštiť a nelipnúť.. Tí, ktorí sú znakom / odrazom toho, že som sa vrátila k Sebe sa pridajú sami, tí ktorí mi zobrazujú Lásku - Úctu - Rešpekt k Sebe to okamžite odrážajú naspäť.. Tí, ktorí len niečo chceli - výživu, pozornosť, rady atď atď... je tomu dávno koniec.. Vynulováva sa karma vo všetkom.. avšak len vtedy, keď my sami sme zneutralizovali všetky náboje, čiže nemáme starú reakciu a Pochopili sme..je to uzavreté.. potom príde skúška, či naozaj si všetko pochopil-a...

Všetci v našich realitách nám zobrazujú naše vlastné programy, myšlienky o Sebe, city k Sebe, vzťah k Sebe.. Je to o neustálom prehlbovaní Seba Dôvery a státia si za sebou a svojimi rozhodnutiami... Bytie v sile a Moci, Nezávislosť od vonkajších názorov, interpretácii realít a vonkajších podmienok a okolností...

Pokušenia a testy sú každý moment..naše ľudské obmedzené ja (ego) je neustále testované našim vyšším neobmedzeným Ja, či naozaj.....

Byť sám sebou cez kvalitné Bytie so Sebou, Dať si zvolenie Byť Sebou a Dovoliť si sa Žiť naplno bez potvrdenia od ostatných alebo vysvetľovania nejakých dôvodov.. Čiže sám si dávaš slobodu a zvolenie Byť Šťastný nezávisle od vonkajška. Tvoja moc je v tom, že dokážeš zmeniť svoj svet a to úplne stačí..

Sústreďuješ sa na to, čo projektuješ von, na svoje vnútro a nie na to, či sa menia ostatní.. to je úplne jedno.. len tak vieš vykonať Zmeny zvnútra von. To je všetko, čo potrebuješ... Seba, a to Spojenie Vnútri so Sebou, so svojou Podstatou, Esenciou. Z tohto Stavu Bytia Kým si začínaš robiť rozhodnutia, vykonávať voľby, robiť - tvoriť Život - buď podľa starej dysfunkčnej predlohy (staré ja roztrieštené na kusy) alebo už nie...v tomto momente robíš rozhodnutie, čo budeš zažívať v tom ďalšom a ďalšom.. Teraz tvoríš SEBA.. replikuješ iba Seba.. tak, ako vždy.. Daj si zvolenie Byť Šťastná-ý Tu a Teraz, nič a nikoho ku svojej Slobode a šťastiu nepotrebuješ iba Seba.. Precíť kým si, cíť sa, zamiluj sa, pochop sa, pusti sa... Iba Buď... 🕊 Zmajstrovanie Seba “a potom svojho života je mega komplexný proces, ale je to v tvojej pravej Pamäti ako na to” a ku tomu sú prístupy cez otvorené srdce..
472 views

Комментарии


bottom of page