top of page

Potenciály Vývoja 2021-2033: Budovateľské Kódy Rajskej Záhrady-Neba na Zemi,Pády,Tranzity,Vzostupy

Mega vysielanie ku horúcim témam, ktoré sa aj tak nedajú všetky pokryť, je toho tolko..

MAJSTROVSKÉ BUDOVATEĽSKÉ kódy, Slobody a Jednoty, ktoré búrajú, ODHAĽUJÚ všetko (všetkých), aké má základy. Zrejme spravím doplňujúce vysielanie Ku téme Osobná Integrita, ku téme “fungovania z falošných identít vytvorených od detstva na kompenzáciu bolesti, tráum z potlačovania expresie svojej skutočnej identity”, ku téme “Tip Top Vzťah so sebou”, ktorý neustále morfuje, vzťah so svojim Svetelným plazma UNIVERZÁLNYM TELOM Avatara a PEVNÉ SOLÍDNE ZLATÉ ZÁKLADY V SEBE VYBUDOVANÉ NA SEBA DÔVERE, SEBA LÁSKE, Vďačnosti a bezpečí v SEBE, VO SVOJOM TELE ~ Naplnený pohár cez PREPOJENIE SA SO SEBOU AKO ZDROJOM VŠETKEJ ENERGIE / VEDOMIA / PAMÄTE ako Základ všetkých základov

Ľudské typy vzťahov stoja na úplnej nevyváženosti a “falošných identitách” už od začiatku.. Zvyk na pretvárku je tak silný, trvá to než si dovolíme sa naozaj pozrieť na všetko “s plne otvorenými očami”.. preto odhalovanie, padanie opony je nepríjemné pre ľudský ego aspekt, lebo celý život nebol v súlade... Pády toho, čo je aj tak vytvorené z padnutého stavu vedomia, sú nevyhnutné, aby sa naozaj začalo od nuly a naozaj na čisto..

Vzájomná Reciprocita vo vzťahoch a interakciách - rovnováha - ak to stojí len na jednom, nemôže to ďalej pokračovať.. ak zdieľa len jeden, druhý len “ťahá”, sleduje = “parazitovanie”..

Tí, čo stoja nastúpení pred rôznymi bránami, najmä tí, ktorí stoja “pred bránou do Neba”, čiže bránou plného opustenia ZEMSKEJ ŠKOLY POLARÍT, rozdielov, duality —> Toto je čas tých najväčších skúšok, či “pôjdeš tým skutočným smerom Duše”, alebo smerom ega mysliac si, že je to smer duše.. Čiže mnohí “išli, idú do vzostupu ega”, rebelovania - tínedžeri, ktorí sú stále však plní strachu a nedôvery”.. Čo koľko trvá závisí od našej neustálej sebareflexii, hĺbkovej a kvalitnej práci so sebou v každom momente.

Sú to super POTENTNÉ ČASY BUDOVANIA cez kolapsy a pády toho, čo má “infikované, nahnilé” základy, lebo “samoničiaci softvér je stále pri moci = 3D ego ľudský separačný programing”.

Pokračujú Veľkolepé rozkoly, Pády a ešte Veľkolepejšie vzostupy tých, ktorí fungujú zo základov Novej Zeme skutočne, “nie akože základov novej zeme.”

Každý sme vo svojej podstate multidimenzionálni, ide o to, či a ako sme schopní fungovať z plnej multidimanzionality - z celej škály svojich pararelných existencií...čo je proces “čenelovania a integrácie čenelovania / presahu čenelingu” svojich vyšších aspektov, zjednocovania nižších a vyšších aspektov, neutralizácie nábojov, polarít cez 0.0

Najmä 2021 je pre väčšinu kolektívov aktuálna téma: “Si pripravený-á naozaj začať vidieť to, čo si nechcel-a?” “Si pripravený-á nechať padnúť všetko, čo je v ego súlade?” RAJSKÁ záhrada a kódy Snov, Neba na Zemi sú k dispozícii pre všetkých, ktorí sú pripravení ich vôbec pochopiť a POUŽIŤ - APLIKOVAŤ DO TELA, PRAXE, REALÍT, svojej tvorby. SVETELNÉ KÓDY = KODOVANÉ BALÍKY INFORMÁCIÍ JEDINE VYUŽIJEME CEZ SVOJE SVETELNÉ TELO - tie kľúče sú v tele, v našej DNA.

Krásny čas, S úctou Maria
107 views

コメント


bottom of page