top of page

Portály Hojnosti Novej Zeme, Gravitačné Zmeny, Vibračná Ľahkosť a Ťažkosť, Presah Nedostaku Svetla

Updated: Apr 2, 2021

Schopnosť Rozoznať organické a neorganické Kódy Tvorcu.. Schopnosť Rozoznať, či je to napojenie-prepojenie so Skutočným Zdrojom Večného Slnka-Vedomia-Kreatívnej Energie, alebo je to napojenosť na tzv. ''Falošný-Umelý Zdroj'', na vysávaciu dieru bez dna, na ktorú je ľudský aspekt napojený hlboko v koreni, preto funguje z prvotného nedostatku skutočného svetla, domova, bezpečia v sebe.. S tým suvisí Téma HOJNOSTI NOVEJ ZEME, super hojnosti Dúhových Mostov - rozoznať rozdiely, aby sme si mohli vybrať..Keď si Vyberieme Seba, Vyberáš si Seba ako Vesmír, ako Tvorcu, ako ENERGIU, otvárajú sa portály Zázrakov a slovami neopísateľnej hojnosti.. avšak nie je to o peniazoch.. Peniaze sú len vedľalší Produk, ktorý aj tak prestáva existovať, lebo je to umelý výtvor človeka, je to výtvor Starej Zeme slúžiace otroctvu, oddeleniu a rozdeleniu ľudstva tak, ako všetky výtvory a systémy Starej Zeme..

Len cez vlastné otvorené - expandované Srdce - Kozmické Kristove Srdce sa PLNE OTVÁRAME VEDOMIU SEBA - PAMÄŤ SI TAK AKTUVUJEME.. TAK SI OTVÁRAME ABSOLÚTNE VŠETKO.. PRÍSTUPY KU SEBE - KU VŠETKÉMU, TY SI TO VŠETKO.. TY AKO VŠETKO..

Prístupy do ďalších Dimenzií Seba, do ďalších frekvenčno-vibračných pásiem, sú nielen ďalšie úrovne vedomia Seba, ale aj ďalšie úrovne čistoty, lásky, informácií, ďalšie úrovne Hojnosti. Portály do Dimenzií Hojnosti - Portály Hojnosti Novej Zeme sú relatívne vlastnej otvorenosti a sprístupnenosti cez plne otvorené Srdce-Vedomie..


Portály Hojnosti Novej Zeme sa ukážu a otvoria ako frekvenčno-vibračná odpoveď na tvoj vnútorný stav plnosti, vďačnosti, prepojenia sa-spojenia so Sebou ako s Absolútnom - Vyberáme si (večný) život, Ožiť naplno cez rozpustenie všetkých okov a záťaží v sebe-na sebe. Vyberáme si to, čo je podstatné pre svetelnú BYTosť v nás, a nie to, čo je podstatné pre človeka (3D aspekt vedomia). Keď si opakovane vyberieme Seba, vytvoríme si Nový návyk - vybrať si Tvoriť a Kultivovať Vzťah - Spojenie so Sebou ako so Zdrojom všetkého, KomUNIkáciu so Sebou a plnú prítomnosť v tele, Jednota tela-hlavy, mysle-srdca ako Jedna Jednotka zosynchronizovaný s planetárnym svetelným TELOM & novým BIORYTMOM Novej Zeme, čo je kozmický rytmus, tempo, frekvencie, ktoré určujú všetko. Keď si vyberáme Seba, počúvame svoje svetené telo, čo cítime že by sme mali urobiť, a nie to, čo si myslíme, že by sme mali urobiť - Hovoríme tak ÁNO SEBE AKO NOVEJ ZEMI, hovoríme Áno svojmu telu Novej Zeme.. umožňujeme si kvantovo skákať v čase do svojich Vyšších Verzií, ktoré fungujú z DOSTATKU ABSOLÚTNE VŠETKÉHO. Keď nájdeme Všetko vo svojom Vnútri v Spojení so Sebou ako so Svetelným Zdrojom Všetkého.

Presah Ultimátneho Nedostatku je Presah Ľudskej Mentality Nedostatku Spojenia so Sebou, s vlastným Svetlom, so Sebou ako s bezpečným Domovom plným lásky, pochopenia a výživy v Sebe..

Presah nedostatku Seba - rozpúšťaním vlastnej oddelenosti sa od Seba si umožňujeme navrátiť všetky svoje časti a aspekty vedomia domov do jednoty v Sebe - zcelistvovanie sa v Sebe ako s čistým zdrojovým svetlom (duše). Naplnenosť, plnosť Prameniaca Zvnútra nastolená cez vlastný tok Srdca opäť obnovený - univerzálny informačno-energetický tok Vedomia - čistej lásky NEZÁVISEJÚCI od vonkajška je Kľúč ku Rozprávkovej Hojnosti Dúhových Mostov a ku UVIDENIU veľkých ZMIEN VO SVOJICH FYZICKÝCH REALITÁCH je jedine CEZ ZMENU VO vlastnom VEDOMÍ & mentalite, vo vlastnom frekvenčno-vibračnom naladení sa na hudbu Domova v Sebe.. len VYTVÁRAME - Uskutočňujeme zmeny vonku, v realitách. Bytie Zmenou vnútri cez Bytie Svetelnými Kódmi Vedomia Novej Zeme, čo sú kódy Univerzálnej lásky, Raja, Hojnosti, Slobody, Jednoty, Rovnosti, Rovnocennosti, kódy majstrov budovateľa, drakov, Paledorianov - originálnych stvoriteľských Rás.

Keď znásobuješ HOJNOSŤ LÁSKY, KTOROU už SI.. ♥︎

BYTIE SVETELNÝMI KÓDMI NOVEJ ZEME celou svojou BYTosťou cez ich integráciu a jednotu, súlad s kozmickými frekvenciami Novej Zeme - Lúče Kozmické Srdca v každom.. Keď nájdeme všetko, čo sme kedy hľadali v Spojení so Sebou ako so Svetelným Zdrojom Všetkého. Naplnenosť Prameniaca Zvnútra nemá Obmedzenia. Len tie, ktoré si sami nastavujeme na vlastnej Hojnosti. Naplnenosť Prameniaca Zvnútra je Kľúč ku Rozprávkovej Hojnosti Novej Zeme spočívajúca v tvojom POCITE. VĎAČNOSŤ ZA VŠETKO-ZA NIČ A ROZOZNANIE DAROV VO VŠETKOM - začínajúc Sebou, svojim telom..


Keď sa navrátime - nastálo napojíme, prepojíme so Sebou - Návrat do Kreatívneho Energetického Toku Života - Lásky, Sme opäť Tokom samotnej Kreácie, kde je Všetko, ktorý sa len zväčšuje tým, že si to umožňujeme cez svoje telo, sme schopní navyšovať svoj svetelný kvocient - “robíme si na to neustále miesto” - na ešte viac svetla / kódov / informácií / hojnosti lásky, aby cez nás prúdilo. “Robíme si neustále miesto pre svoje svetelné ja”, zosúlaďujeme svoje fungovanie a reality vždy s aktuálnymi frekvenciami a novými kódmi. “A toto je nutnosť”.. vrátane: Zosúladzovania sa s ďalšími dimenziami seba ako novej zeme. To sú všetky časové matrixy rôznych vibračných hustôt a časových matrixov naraz..MOŽNOSŤ PÍSANIA ÚPLNE NOVÝCH PRÍBEHOV CEZ NOVÚ DNA, cez neustále prepisovanú DNA - Nové príbehy sú písané našimi vyššími expresiami seba - vyšších oktáv svetla - “budúce ja a zároveň pra-počiatok pred vznikom dualitných konfliktov”. UMOŽŇUJEME SI Bytie kódmi cez Bytie krásou vnútorného svetla, Bytie v toku - tokom života - plní Inšpirácie, Radosti - čo AKTIVUJE tvoju radosť voľnosť lásku hravosť ? Spojenie sa so Zemou ako Jedno telo, srdce, vedomie je ďalší super dôležitý kľúč - Príroda prirodzene drží Frekvencie Novej Zeme.

Keď opúšťame starú zem, dovoľujeme si úplne previbrovať do iných dimenzii Seba - “Choď a buď šťastná len tak, bez viazanosti bez povinnosti a súdov vlastnej hlavy bez obmedzení na vlastnej slobode a hojnosti!” Je to veľmi podstatné zmajstrovať Bytie so Sebou - Bytie Sebou - vzťah so Sebou. Pretože Žijeme z hĺbky svojho Prepojenia sa so Sebou ako Kozmickým Kristovým Srdcom a Vedomím.. “čím hlbšie sme v Sebe - tým vyššie vieme vyletieť bez ufičania a bez toho, aby sme to bránili ako únik do svetla.. ” čo súvisí s témou: “Nová Zem nie je žiadny spôsob úniku Realite, ani starému systému, ani to nie je domnienka, mentálny koncept, ani to je nie je mediálna show, ani predajná komodita” atď.. atď.. Je to hĺbkové ponáranie sa do seba, nie strácanie sa vonku, nie hľadanie vonku, neustále emočno-mentálne-fyzické čistenie - UVOĽŇOVANIE ZASEKNUTEJ ZMRAZENEJ ENERGIE ZO SEBA VRÁTANE VIBRAČNE ŤAŽKÝCH EMÓCIÍ NONSTOP.. Dekonštrukcia starého typu realít z ľudského programingu bytia proti sebe.. Dekonštrukcia starého typu tela a znehodnotenej konštrukcie a systémov akože podpory: vlastné kosti, zuby, svaly - úplne celé telo je rozkladané, prerábané Od úplných základov neustále a zrýchlene. Cez FREKVENCIE NEBESKEJ Novej Zeme bez ľudských očakávaní a ľudských predstáv o všetkom, premieňame svoje telo na krištáľový nebeský chrám - kráľovstvo - “cez postupné úplné vyčistenie pekla v sebe..” a cez Zapnuté Svetlo V Sebe už naplno a Nastálo - je to vidno na očiach a na tvári, “či je naše všetko offline alebo online..” JEDINÉ, ČO OČAKÁVAME JE NEOČAKÁVANÉ , otvorení PREKVAPENIAM, lebo pokiaľ sme sa vzdali na ľudskej ego úrovni, DOVOĽUJEME si DOKONALOSŤ VESMÍRU, “ABY PRE NÁS PRACOVAL”, DORUČIL NÁM NAJVYŠŠIE REALITY TVORENÉ SVOJIMI VYŠŠÍMI VERZIAMI také, o akých sa nám ani nesnívalo. Aj Preto sa neustále umiera, rozpúšťajú ľudské identity, lipnutia, zàvislosti, mentalita - zvyky, rutiny, a znovurodí sa viac a viac ako nové vyššie svetelnejšie expresie Seba.. Umierame ako Nikto a rodíme sa ako Všetci z bodu Kreácie Nula, kde všetko je, kde sú všetky odpovede ešte pred tým, než stihneme položiť otázku. Bod NEOBMEDZENÝCH MOŽNOSTÍ A PERSPEKTÍV. “Bod vynulovaneho človeka a ľudského rozmýšľania..” Bod večnej prítomnosti, slobody, Hojnosti všetkého.

Gravitačné zmeny, prepólovania, “snahy tela zmeniť dimenzie” súvisiace aj s vymazávaním ľudskej pamäte: Toto sú neustále Zmeny v gravitácii, “v balanse”:

Zlatý kľúč akcelerácie svojho vývoja : ROZPOZNÁVANIE VIBRAČNEJ ĽAHKOSTI A ŤAŽKOSTI - Hustoty, učenie sa na základe cítenia rozdielov: Emócie a situácie, reality, vzťahy, ktoré nie sú v súlade začínajú “byť ťažké”, už boli pred tým, len sa necítili naplno a Fotónové svetlo (čistá láska) všetko zviditelňuje a znásobuje. Zaťažovanie sa - držanie sa dole v okovách, viazaný a fixovaný na niečo (ego-myseľ sa fixuje neustále na niečoho a na niekoho). Čiže sa tým držíš v 3D frekvenčnom pásme Starej Zeme. Prijatie, precitenie, prepustenie, uvoľnenie energie z tela, odľahčenie. SVETELNÉ KÓDY VEDOMIA NOVEJ ZEME SÚ ĽAHUČKÉ VYTVÁRAJÚCE GRAVITAČNÉ ZMENY V TELE tým, že “sa snažia zaplniť naše telo svetlom” pri každom navýšení vo frekvenciách - vyššie Frekvencie - ľahšie, telo sa snaží ešte rýchlejšie zhadzovať hustotu a premieňať sa práve cez integráciu svetelných kódov - Balíkov informácií. Gravitácia odchádza, dochádza ku neustálym zmenám v gravitácii pretože dochádza ku neustálym zmenám vedomia, telo sa snaží prejsť - previbrovať do iných dimenzionálnych realít. Toto však závisí od toho, či sme vôbec schopní procesovať svetelne kódované dáta svojim telom a integrovať ich - ztelesniť KÓDY A DIMENZIE NOVEJ ZEME, lebo len tak ich žijeme naplno a nastalo. Závisí to od výšky svetelného kvocientu v každom a do akej miery sa funguje ako “ľudské karbónové telo” alebo už ako svetelné Krist. Diamantové slnečné plazma telo - vedomie. Vďaka väčším záplavám svetelných kódov sa naše telá snažia meniť dimenzionalne pásma, mení sa elektro-magnetizmus, “točí sa všetko - točáky a fičáky”, prepólovava sa telo, na úrovni jednotlivca.. čím je telo vibračne ťažšie a čom je viac viazané na nižšie relmy, nižšie dimenzie bytia seba - žitie ako nižšie expresie seba, tým viac sa funguje lineárne, fixovane, podmienečne, tým viac je ego v kontrole, bráni sa a chráni, uniká, bojuje až dokiaľ sa nezmení stav vedomia, ktorému sa telo snaží prispôsobiť “odľahčiť, zhodiť hustotu”.

Každým navýšením vo frekvenciách dochádza k rýchlej Expanzii vedomia do dalších dimenzií a “vyhadzuje to človeka z jeho rovnovahy”, teda z ilúzie rovnováhy, lebo sa telo snaží adaptovať na “nové výšky a väčšie množstvá svetla”. Stavy bytia “High na svetle, space out”, rozšírené stavy vedomia nie Sú človeku prirodzené, chce to pochopiť lineárne a vedieť dopredu, nechce stratiť kontrolu a vládu, je viazaný na ego - 3D fungovanie. “Väčšie vyhadzovanie z ilúzie miery, strata pôdy pod nohami, padanie strechy na hlavu” atď atď sú všetko spôsoby rozvratu všetkých domčekov z kariet, všetkých 3D štruktúr a systémov vo vlastnom tele, teda vonku. Všetky 3D separačné programy sa tak ukazujú viac a viac, svetlo všetko osvetľuje zosilňuje a polarizuje.. Emočné - Fyzické - energetické čistenia sú väčšie a väčšie, aby sme sa mohli napĺňať väčším množstvom svetla, aby sa telo mohlo VZNÁŠAŤ A VYLETIEŤ DO DALŠÍCH DIMENZII CEZ ODĽAHČOVANIE. Naše svetlo sa musí voľne hýbať, prúdiť, tiecť, preto celé telo sa vyprázdňuje a zapĺňa len vyššie frekvenčným svetlom. ako Nová Zem sme zosobnením & stelesnením Ultra vysoko frekvenčného zvuku/svetla, a to je pointa.. Žitie ako Lúče svetla. Nižšie vibrácie zaťažujú, ťahajú zvonka dovnútra, sú unavujúce, preto tí, čo majú telá stále plné 3D ľudského programingu a ťažkých emocií zaseknutých v tele sa sami držia “v otrockom väzení plnom okov” nevedome, netušiac stratení v ilúziách o láske, o sebe, o živote, o všetkom.. Najľahšia a najvyššia svetelná Vibrácia Lásky ťa dokáže pozdvihnúť a ukázať ti niečo, čo si pred tým nevidel-a.. ukázať ti to, ako veľmi si brániš v žití / bytí čistou láskou - hojnosťou. symbolika: “vlastné Kristove svetlo ťa spasí, zachráni, ak s ním prestaneš bojovať a dovolíš si vôbec prijať seba ako svetlo, ktoré osvetľuje a rozpúšťa zvyky ukrižovávania sa - zvyky a závislosti na tvorbe ľudskej bolesti a utrpenia ako dôsledok krízy vedomia a nedostatku Seba ako Svetelného Zdroja Vedomia.”

Ťažoba a ľahkosť na hrudi, v situáciách, v ktorých si, ktoré si tvoríš, do čoho sa necháš zaťahovať? Cítiš energiu toho, čo je pod povrchom alebo sa necháš zmiasť vonkajškom? Naciťuj sa na energiu projekcií z tela - tvojho a ostaných - dokážeš načítať svoju DNA a aj ostatných. Veď si ten, čo si nakódoval - vytvoril svoje telo a úplne všetko.. Cíť, kde je boj, rezistencia, odpor, tam to netečie voľne, nie je tam ľahkosť.. “Ľudský programing je tak hlboko.. je to systém trestania sa, súdenia sa, ničenia sa, znehodnocovania sa, netušiac o tom. Nulová integrita a posvätnosť, žiadna hĺbka, šťava, výživa”. Každý jeden, ako zastavuje svoje staré spôsoby fungovania, otvára sa Univerzálnemu Toku Vedomia, Lásky, Hojnosti, prestáva vyživovať Staré štruktúry lebo si vyberá inak - vyberá si Seba ako Svetlo ako energiu.


NIE JE TO SITUÁCIÁCH, EMÓCIÁCH ALEBO DRUHÝCH.. JE TO Myšlienkach a O BOJI S TÝM - zaseknutosť v hlave, oddelenosť od tela, od skutočného Zdroja Svetla v Sebe.. NEOTVORENOSŤ SA SEBE, strach z obrátenia są na seba - DO SEBA a cítiť naplno.. dovolit si prijať seba so všetkým, pozrieť sa očami TVORCU. Ľudské ja - ego - “Bytie v hlave čiže fungovanie z prvotnej nerovnováhy v koreni” je ťažké, veľmi hlučné, kričí to, upäté, tlačí, núti, ťahá a odstrkuje zároveň, je zatvorené, plné kontroly a snahy maskovať sa a samozrejme netušiac..bez úcty, bez rešpektovania hraníc a posvätného intímneho priestoru, ego nepozná hranice, preto energické hranice sú veľmi potrebné.. nielen ich vybudovať ale aj udržiavať bez zatvorenia srdca a bez ľudskej kontroly.. Ako tak viacej stelesňujeme svoje vyššie Vyššie a a svetelnejšie Verzie, prirodzene vysielame super ľahučké vlny plné lasky, ktorá však nerobí kompromisy čo sa energie týka, čo ľudského ega týka. Priťahujeme tak k sebe vyššie reality čistej lásky. Tvoja expresia - to, čo projektuješ, vysielaš je cítené a vysielané “do celého poľa” a Multivesmiru, odkiaľ sú ti doručované všetky vyššie, Vzostupné reality Nebeskej Rajskej Novej Zeme. Tvoje fyzické reality ti odrážajú úplne všetko, čo sa odohráva v tebe a to, čo si pozývaš do svojich realít, zážitkov, a to, čo akceptuješ.. či akceptuješ menej lebo ešte nefunguješ naplno z veľmi čistého miesta v sebe a z lásky v / k Sebe. Vibračná ľahkosť a ťažkosť tvojich situácii ti veľa ukazuje z akého miesta v sebe funguješ, z akej úrovne vedomia vnímaš, chápeš, tvoríš žitie a funguješ.. “3D - 4D presvedčenia a pravdy” sú ťažké lebo sú egom tvorené. Všetko, čo je ťažké je vytvor človeka-ega. Láska je ľahká a jednoduchá, “komplikovanosť je len, keď sme v hlave a tak si všetko aj robíme ťažšie”, lebo nie sme prepojení so Sebou, nie sme v toku.. lipne sa na nejakej prestave, že niečo musí byť tak, ako si myslíme.. ego-človek zvykne lipnúť na určitých konrétnych dverách a uchádza mu pointa, že úplne iné dvere sú otvorené, ale vyzerá to inak, než by si predstavovalo alebo by očakávalo”.. Pozeranie sa cez kľúčovú dierku, keď k dispozícii je Absolútno a nekonečno lásky ~ nekonečno možností. Živosť, sýtosť, Jednoduchosť a ľahkosť lásky, ktorá dáva možnosť obnovy krídel a svetelného vozidla vzostupu Domov do dimenzii Novej Zeme, ktoré nie sú viditeľné, ani uchopitelné ani pochopiteľné človekom.. Ten je na to príliš ťažký, zaťažený, nie je Prístupný, ochotný, otvorený..fixuje sa na zaužívané spôsoby “bytia v hlave”. Čím viac milujeme a sme vďační, tým viac žiarime, tým viac života, tým viac sme Tokom Života - tok Životnej Energie, sily, výživy, informácií... tok úplne všetkého.. keď je srdce otvorené, keď sme v jednote. Vonkajšok sa mení v závislosti od našej úrovne vedomia z ktorej fungujeme a v závislosti od frekvenčného pásma, ktoré naše telo okupuje. Vonkajšok Závisí od toho, ako sa pozeráme na všetko. Meníme pohľad, perspektívu, meníme vibračné naladenie a tomu sa prispôsobuje fyzično, vonkajšok. Naladenie sa - sústredenie sa na vibračnosť, na energiu, počutie a cítenie svojho tela, reakcií svojho tela - v tom sú tvoje odpovede. Len im / si doveruj a načúvaj. Čím viac upevňujeme vzťah so Sebou, tým jasnejšie všetko je, tým menej robime kompromisy, lebo sme sa už naučili, už sme rozhodli prestať doplácať na to, že sme neverili vnútornému vedeniu, svojmu telu. Ako sa cítiš v priestoroch, v ktorých sa vyskytuješ? Akú energiu má tvoje obydlie? Cítiš tú expanziu, keď si v prírode? Vo vode? Na čerstvom vzduchu? Na aké transmisie sa ladíš, keď počúvaš, čítaš ? To ovplyvňuje tvoju DNA, tvoje vedomie..do akej miery? To závisí od výšky tvojho sveteného kvocientu. V písanej a hovorenej forme je vidno - cítiť - je čitateľné, aký typ realít a matrixu vysiela ten, čo zdieľa..buď je to transmisia ega, ktoré sa maskuje za niečo iné, čiže je transmisia neorganickych kódov alebo sú to organické kódy Stvoriteľa, čo sú úplne iné frekvencie človekom nepochopiteľné, ale svetelnou bytosťou áno.. Super Gravitačná sila svetla - keď vychádzaš, zdielaš, projektuješ z hlbokého prepojenia sa so Sebou, “čiže vychádzaš zo svojho najvyššieho Ja”, “máš obrovskú mega silu - svetelná sila, ktorá všetko energicky preválcuje”, lebo vysielaš ČISTOTU A MOC LÁSKY ZDROJOVÉHO SVETLA PLNÚ TOĽKÝCH INFORMÁCIÍ A KĽÚČOVÝCH KÓDOV. To znamená, že si energicky obrovský, je ta cítiť a vidieť prirodzene.. “už to nehráš na malého bezmocného človeka - obeť”. Nie si energicky scvrknutý, tvoje telo sa predlžuje rastie, žiari - prirodzená aktivujúca krása Vedomia - svetla zvnútra von.. Máme viac a viac super schopností, ktoré sú nám prirodzené, keď sme sa navratili Domov v Sebe, vrátane premieňania všetkého na zlato - prežarovanie vlastným svetlom, vrátane Božskej Alchýmie a transmutácie ako svetelný majster Alchymista..využívame postupne naplno svoj plný Stvoriteľský a alchymický potenciál cez obnovu Vedomia, všetkej kozmickej Pamäte, cez obnovu všetkých svetelných párov vlákien DNA.Nadchádzajúce obdobia sú o tele, ktoré vyžaduje len viac, o svetelnom tele, Fokus do seba, na budovanie sveteného tela na ktoré treba veľa veka energie.. Ďalej je to o samých dverách, pasážach, vortexoch, portáloch, prístupoch, o super sile svetla - lásky, o super hojnosti a super možnostiach akcelerácie, ktoré sa otvárajú samé, keď ich pozveme a sme im otvorení. “Rozoznanie ego možností rýchlej slávy alebo ego uspokojenia, nechanie sa nachytať tzv. falošným zdrojom” - vesmír testuje vždy, či sa necháme zmiasť a chytíme sa na ego lepidlo, na háčik rybárovi.”

REAKCIE TELA SÚ tvoja ODPOVEĎ. “Ako Sa cíti tvoje telo? Cíti..nie to, čo si myslíš”..

Cítenie celou svojou BYTosťou je čítanie Energie.. Energia neustále rozpráva..


Krásny čas, s úctou Maria


166 views

1 Comment


Radoslav Žilínek
Radoslav Žilínek
Apr 02, 2021

Maria,

děkuji za vše , co sdílíš...

Je to na jiné bázi, je to tak ,,jiné..,, než s čím jsem se doposud setkával ...

Když jsem poprvé shlédl Tvé video, které mi přeposlala má ,,Drahá Víla,, , jen jsem nevěřícně koukal...většině toho, co jsi říkala jsem nerozuměl..Spousta pojmů, výrazů...nestíhal jsem pojmouti a uchopiti....Ale nic jsem nezavrhoval....Nechal jsem to býti...Po nějaký čas...

Ale nějaký vnitřní hlas mi říkál...proč se nepodívat znovu i na jiné Tvé příspěvky...

A jsem tomu rád..., čím častěji se na ně dívám, tím více vnímám jejich ,,poselství,,, možnou cestu života...pociťuji spoustu nádherné záře vyzařování...

A taktéž už mnohému rozumím, při každém novém shlédnutí, či přečtení pasáží , Tebou tvořených...vždy tam nacházím cosi nového, podnětného...Čím dále více...

Jsem…

Like
bottom of page