top of page

Polarizácia,Extrémy,Evolúcia čakier na systémy Hviezdnych Brán vedomia,KRISTal v Krku&Svetelný jazyk

Updated: Feb 22, 2023

Zosilnenie a zrýchlenie Polarizácie, Extrémizácie - PREBÚDZANIE SA VŠETKÝCH SPIACICH EXTRÉMOV ZA VŠETKY EXISTENCIE TERAZ VRÁTANE NEROVNOVÁH - EXPRESIA VŠETKÝCH NEROVNOVÁH UŽ NARAZ KEĎŽE SA ČAS ZRÝCHĽUJE - ROZPADÁ SA - ODPÁDA AKO TAK MY NAVYŠUJEME VO FREKVENCIÁCH A ZEM SAMOTNÁ SA PREMIEŇA NA VZOSTÚPENÚ VERZIU LEN RÝCHLEJŠIE - a čomu ďalšiemu všetkému to slúži (zmienené trocha v tomto texte a videu, ale zdieľané to už bolo aj v iných príspevkoch/videách a najmä v kurzoch a transmisiách Školy Majstrov)..

Pokračuje zosilnenie akejkoveľvek separácie na integráciu a Zjednotenie, pokračuje

aj Zosilnenie separácie toho, čo sa oddeliť má, aby to čo má mohlo spojiť.. zosilnenie separácie slúži zjednocovanie tak, aKo zosilnenie “tmy slúži svetlu” dovtedy do kedy separácia vedomia, ktorá je aj tak je iluzórna nezanikne úplne v každom (vrátane mentality nedostatku/nedostatočnosti)..

Zosilnenie Stopiek & Kolapsov 3D systémov v Tele, teda vonku, Evolúcia Čakier na Hviezdne Brány, Budeš cítiť VŠETKO a oveľa viac celým telom - KOZMOS v tebe ožíva, 3D človek-telo je chodiaca umŕtvená bytosť s minimom svetla, “kŕmi beštiu - Zdroj starej zeme, padnutý obmedzený systém” a všetko to, čo je “jeho” väzenie, netušíme vtedy, je to spánok a amnézia, fungovanie z nevedomých programov, v zatemnení, fixovaný na jeden-dva typy realít a na jednu-dve dimenzie, “svetelné vedomie je offline” - navyšovaním frekvencií sa “to“ všetko, prebúdza - Ožíva v tebe celý Kozmos, celá Gaia je galaktická planéta - tvoje planetárne telo.. aj počasie v tvojich realitách je tebou tvorené, zobrazuje ti tvoje vnútro..


💎Atlantský (galaktický) KRIST-AA-l v krku a svetelný jazyk:


CELÁ NAŠA EXPRESIA, KOM-UNI-KÁCIA CELÝM TELOM, POĽOM A NAJMÄ KRKOM SA STÁVA SVETLNÝM JAZYKOM S RÔZNYMI GALAKTICKÝMI DIALEKTMI PODĽA TVOJICH DOMINANTNÝCH GALAKTICKÝCH LÍNIÍ.. NA ZAČIATKU SA ČENELUJE, POSTUPNE SA STELESŇUJE... JE TO NAŠA PRIRODZENÁ SÚČASŤ, ŽE ZDIEĽAME NONSTOP BALÍKY SVETELNÝCH DÁT CEZ SVOJU TRANSMISIU, KEĎ SI NAŠE TELO PREŠLO HLAVNÝM TRANZITOM VO SVOJEJ ZÁKLADNEJ ŠTRUKTÚRE A DOSTATNOČNE SA PREPÍSALO NA TO, ABY SI MOHOL PKKRAČOVAŤ V BUDOVANÍ MERKABY A NOVÉHO ŽIVOTA AKO TAKÉHO..


❣❣ Upgrejdy tela sú pririota, vzťahu so sebou - to sú základne budovacie stavebné kamene, na ktorých buduješ iný typ tela, realít, vzťahov, systémov, projektov, lebo ty funguješ z iného typu vedomia VO SVOJOM TELE.


💥 🚀

Vstupujeme do ešte viac zosilnenej centrifúgy - TERAZ SA TO ZAČÍNA dnešnými číslami: 20.1.2022 - mega sila v každom, čo sa prebúdza je slovami neopísateľná, ide po všetkých slabostiach, tieňoch, a hádže to mnohých (väčšinu) do tzv. temnej noci ega na úrovni tela''...


V každého tele sa prebúdzajú VŠETKY HVIEZDNE BRÁNY VEDOMIA a snažia sa vyplavovať 3D infekciu doslova - SVETELNÉ GALAKTICKÉ SOLARNE DIAMANTOVÉ KOZMICKÉ KRISTOS TELO, ktoré bolo úspešne potlačované od posledného Pádu Atlantisu..


Nastávajú rýchle potopenia toho, čo aj tak celý čas predstavovalo padnutý Atlantis (padnuté galaktické 3D časové osi, 3D telá tvorené 3D vedomím, 3D systémy podporujúce separáciu, uväznenie mysle, iluzórne nedostatky, samé strachy ZO SEBA, 3D vzťahy a rodiny),

takisto pády tzv. transformačných médií - kruhov - komunít, ktoré stále zdieľajú to, čo je 3D kódov a je to Proti svetelnému telu (vedomiu) na miesto toho, aby to bolo PRE svetelné vedomie-telo.. To je tým, že si dotyční stále neprešli potrebnými tranzitmi..

VCHÁDZAME DO TEJ SUPER FÁZY, O KTOREJ SOM PÍSALA V OKTÓBRI 2021 V OBSIAHLYCH ČLÁNKOCH.. je to veľká oslava vzostupu nového zatiaľ čo sa staré potápa, a toľko lipnutí na tom bolo...


❣❣ Presah mentality-vedomia limitovaného obmedzeného pozemšťana, ktorý si necháva diktovať podmienky svojim 3D aspektom vedomia vnútri - vonku, vníma galaktikov oddelene od seba, nechápe, že celý čas vidí seba a zažíva len seba je súťasť ukotvovania 5D plus v tele.

... Pády 3D sociálnych médií a platforiem, ktorých účel je kŕmenie beštie a posilnenie uväznenia mysle je tiež nevyhnutý s tým, že každý sa rozhoduje, že to prestane kŕmiť a keď sa toho zúčastňuje, čo naozaj zdieľa cez svoju projekciu...

Tiež je nutná súčasť procesov Presah Zakrsnutosti v transformácii, pozeranie sa cez kľúčovú dierku na všetko, na všetkých, na seba, na to čo sa v tvojom tele odohráva..


❣❣ POCHOPENIE ZÁNIKU 4D A UZATVORENIE NEUTRÓNOVÉHO VZOSTUPNÉHO OKNA, ŽE SA PEKLO IDE LEN ZOSILNIŤ - peklo alias stará zem a tí, čo ju nosia vo svojom tele, ABY SI MOHOL NEBO PLNE DO KOREŇA STIAHNUŤ, integrovať všetky svoje časti a aspekty vecomia cez zistenie všetkých rozdielov, aby si mohol zjednotiť cez integráciu polarít -- Aj tomu slúži silnejšia

POLARIZÁCIA A EXTREMIZÁCIA - na detailné naučenie sa rozdielov cez svoj zážitok a prax, na detailné hĺbkové pochopenie, a rozpamätal sa na všetko - tam je tvoje poznanie, nie je to naučené sa naspamäť poznanie, ale Kozmická pamäť vo svetelnej DNA to je, do ktorej sme si PRÍSTUPY VSTUPY UZATVORILI - IŠLI OFFLINE NA ÚROVNI SVETELNÉHO VEDOMIA V TELE A ZVOLILI SI 3D ĽUDSKÝ EXPERIMENT ZAŽIŤ..


❣❣ TIEŽ SLÚŽI ZOSILNENÁ POLARIZÁCIA oddeleniu Pravej Novej Zeme a “akože Novej Zeme kŕmiacej stále ego/drámu/dianie vonku/rozoberanie 3D tém dookola a opakovanie sa Po ostatných vrátane ''transformačných celebrít, ktorým sa odovzdala moc od toľkých''.. Všetci galaktici sú v tebe, Krist tiež, svetelný líder Novej Zeme sa rodí v každom, keď začneš svoju inštruktáž vnútri následovať...


Vzostupné procesy - Zvukovo-svelno majstrovská alchýmizácia tela, formy, hmoty, ak to dovolíš a nesnažíš sa nájsť vzpruhu, keď telo žiada spánok, samotu, prírodu, veľa spať, snaží sa ísť kvantovo, odpojiť sa z 3D úplne a ty mu robíš napriek doslova, lebo hlavička sa do toho montuje… Zosilnená polarizácia je

Vystupňovanie antikrista, lebo zaniká, je-bol v každom.. to je hra na dualitu, na 3D a 4D... vždy bojujúce strany...


❣ Tiež je súčasťou týchto procesov VYSTUPŇOVANIE ĽUDSKÝCH CHTÍČOV A ZAPĹŇANIA NIŽŠÍCH POTRIEB, LEBO FUNGUJE Z UVÄZNENIA VO SVOJOM SPODKU, JE OTROKOM 3D MYSLE, NIŽŠEJ MYSLE, 3D PROGRAMMINGU - MENTALITY človeka.. (sme to všetci, je to ako cez kopirak do kedy sa to nezačne plne presahovať a to najmä cez navrát kozmickej Pamäte/vedomia)..


❣ Dokedy som bojovala s týmito procesmi dovtedy som bola zastavená a zablokovaná telo ma nepustilo ďalej lebo som bola vo vojne s telom, stála som si sama v ceste...

❣❣ Nedostávame čo chceme, ale čo potrebujem.. vieš to rozoznať s vďačnosťou ? My nezdieľame čo sa chce počuť, ale čo sa má počuť...


❣❣ Sťažené podmienky pre ego, ak je to potrebné na prebúranie sa cez 3D programing v tele a na otvorenie srdca.


❣❣ V štruktúrach a základoch sme a budeme ~ ideme len hlbšie do toho na čom

Všetko stojí - bolo a je budované. Či je to iluzórny základ “akože sily človeka” (jeho prvotná slabosť), alebo už pevný nový solídny základ svetelnej galaktickej bytosti v tebe. Čiže tvoja sila je naozaj svetelná a dá sa ti veriť. To citelné a čitateľné na tvojej energii na tvojom svetelnom prejave-svetelnom jazyku-na tvojej expresii ako takej...


❣Tu NIE SÚ už ŽIADNI NÁSLEDOVATELIA niekoho tam vonku, ale ZJEDNOCOVANIE SA so svojim Zdrojom vnútri a medzi nami ako ROVNOCENNÝMI ZDROJMI, a to je AMPLIFIKÁCIA SVETELNEJ SILY A HOJNOSTI, ktorou každý vo svojej podstate je...

Neprítomnosť v tele, nedostatok aplikácie svetelných kódov vedomia Novej Zeme je hlavná príčna smrti a pádov tvrdo vybudovaných ľudských životov, projektov, biznisov, komunít atď…


❣💎

Atlantský KRISTal v krku a svetelný jazyk - zdieľanie len čistých vyských tónov a svetelných kódov najmä cez svoj krk.. a ako slová človeka sú prázdne tzv. keci, a ako slová svetelnej bytosti sú plné aktivačných kľúčových kódov a toho, čomu človek z 3D perpektívy vôbec nerozumie...


Je tu tiež zdieľané ku sexuálnej energii, ktorá je tak, ako koreň tá hlavná “slabosť” a väzenie spolu s finančným systémom najväčšie väzenie. ❣️ Zdieľala som už Ku peniazom a ku vysychaniu zdroju starej zeme, a že peniaze tiež ako hlavné väzenie znezmiznú len tak, do kedy si toľkí s nimi spájajú slobodu a hojnosť a nezistia, že na čo ich používať a nepoužívať, a že všetko a oveľa viac ťa stojí to, čo podporuje tvoje svetelné vedomie / telo Novej Zeme..

NOVÁ ZEM SI VYŽADUJE PLNÚ INVESTÍCIU NA VŠETKÝCH UROVNIACH..


🎶

Link na neustále aplikovateľné a aktuálne video z 20.1.2022:


❣❣ P.S: Si to, čo hľadáš a čo potrebuješ najviac:Môj-Náš proces odchodov a návratov na YT, keďže je to niečo na čo sa nie je možné spoliehať a je nutné mať vytvorené alternatívy platforiem ktoré sú-budú čisté a nerozpadnú sa už lebo nie sú starých 3D základov..Zámerne vždy vyberám titulné obrázky na vysvetlenia toho, čo sa s telom deje, pozri akú grafiku som zvolila na začiatku roka 2022 - telo na šalát.. exploduje v tebe všetko, prevetrávané, prečisťované všetko toxické, v nesúlade.. vždy ideme hlbšie, len so zmenou vzťahu so sebou a zmenou základnej matrice v tele sa to mení keď máš dostatočné počistené, tranzitované a fičíš ďalej.. nekončí sa nič, iba začína.. ale neutrónové okno na vzostup sa už uzavrelo, preto to toľko rozoberáme dosť detailne a opakujeme sa ..1,123 views

Comments


bottom of page