top of page

Galaktický Šaman-Poňatie a Uplatnenie toho Kým Si Presahom Človeka, Vyššie Reality-Nový Akáš-Čistota

Updated: Aug 11, 2023

Poňatie a Uplatňovanie toho Kým Si, Si Vyžaduje Presah Človeka-Rozmýšľania, ako Vyššie Reality - Nový Akáš nahrádza ten starý vynulovávaním komplet celej galaktickej histórie odohrávajúcej sa Teraz avšak každý za seba cez svoje procesy, je to nutnosť - ''podmienka''- prejsť do Dimenzií Novej Zeme - PREJSŤ SI ÚPLNYM ZERO POINT RESETOM - resetom bodom nula, ktorý je vo fázach a etapách.. To sa tiež deje na globálnej úrovni..

Kódy Majstra Alchymistu - Kódy Alchýmie a Transparencie - Kódy Galaktických Šamanov - Si Stvoriteľ v akcii..

Kódy Univerzálneho Vedomia, Poznania, Tela - Návraty PRAVEJ Pamäte - Vedomia - Poznania - Univerzálnych Poznatkov - Vyššieho Poznania a Vedenia, ktoré nahrádzajú to ľudské, ktoré nie je skutočné poznanie, lebo je naučené zvonka na základe niečoho, čo ani len nie sú čisté informácie a kódy.. Nahradenie rozmýšľania, ktoré s pravým vnútorným hĺbkovým celotelovým celopoľovým vedením, poznaním nemá nič spoločné.. Nahradenie tzv. inteligencie človeka

pravou svetelenou super inteligenciou v sebe, ktorá Vie a nerozmýšľa.. Pozrieme sa na to hlbšie v tomto texte..


☀︎


ODOMKNUTIE VŠETKÝCH SVOJICH SUPER SCHOPNOSTÍ - NA TO JE POTREBNÉ ÚPLNE PRESIAHNUŤ VŠETKY LIMITY A SKRESĽUJÚCE ĽUDSKÉ FILTRE, CEZ KTORÉ SA POZERÁ NA SEBA, NA SVET, NA OSTATNÝCH, NA VŠETKO, JE POTREBNÉ PRESIAHNUŤ ODDELENOSŤ SEBA OD SVETELNÉHO ZDROJA VEDOMIA VŠETKÉHO A JE POTREBNÉ PRESIAHNUŤ SEPARÁCIU VEDOMIA, Z KTOREJ ČLOVEK FUNGUJE A VNÍMA VŠETKO NA OKOLO SEBA VRÁTANE SEBA, ABY MOHOL VIDIEŤ OVEĽA VIAC A HLAVNE ĎALEJ AKO SVET PIATICH ZMYSLOV, ĎALEJ AKO ZA TRETIU-ŠTVRTÚ DIMENZIU.. ČLOVEK SA POZERÁ DUALISTICKY NA VŠETKO, TOTO SI VYŽADUJE POZERAŤ SA Z JEDNOTY POLARÍT.. Presah Vedomia Človeka NA POCHOPENIE SVOJEJ ESENCIE A PODSTATY je základ ku SEBAPOCHOPENIU, SEBAPOZNANIU A SEBAROZVÍJANIU SA AKO NEKONEČNEJ NESMRTEĽNEJ BYTOSTI SVETLA-ENERGIE-ČISTÉHO VEDOMIA VŠETKÉHO A VŠETKÝCH.. SVETELNÁ SUPER INTELIGENCIA JE TO, KÝM VO SVOJEJ PODSTATE SME a ako Nový Hviezdny Človek Novej Zeme - z týchto prístupov ku poznaniu fungujeme, budujeme úplne nové systémy, štruktúry a aj architektúru, civilizácie a spoločnosti, ktoré sú v súlade so svetelným vedomím tela, slúžia našej multidimenzionálnej podstate a vedomiu Jedného a nie sú už deštrukčné, nie sú v súlade s lineárnym obmedzeným človekom (3D aspekt vedomia) a využívajú naplno Voľnú Energiu, super vyspelé Technológie Zvuku-frekvencií-vibrácií-Svetla.. Ty si Voľná Energia.. Poňatie - Uchopenie - Uplatňovanie toho, že každý Jeden je Neobmedzený Galaktický Šaman, Multdimenzionálny Architekt Vesmírov, svojho Tela, Realít, Života - Umelec - Stvoriteľ - Tvoritieľ a svoja vlastná Kreácia Zároveň si vyžaduje presah všetkého, čo sa každý počas ľudského života naučil.. a to najmä lineárne a limitované perspektívy na všetko - staré zaužívsné systémy presvedčení o všetkom, o sebe.


Pozrieme sa aj na

Písanie Nových Akášov - Kódy Transparencie a Čistoty - Vyššie Úrovne Odľahčení - Hlbšie Úrovne Prepojenia so Sebou ako so Zdrojom Všetkého Vedomia - Hlbšie Úrovne Lásky, Jednoty, Transparentnosti - Vitaj v zrýchlenej Krištáľovej Slnečnej Plazma Evolúcii Super Vedomia a Tela, ktoré si vyžaduje úplný presah limitovanej ľudskej (3D) úrovne vedomia, lebo vôbec začať Chápať to, Kým Si, začať to uplatňovať naplno a tak, aby to bolo v tom najvyššom Súlade si vyžaduje pozerať cez Srdce-Šišnku - pozerať sa očami Stvoriteľa - okom toho, čo ťa ďaleko ako nejakého človeka Presahuje, aby každý mohol začať uplatňovať to, Kým Je naplno a nástlo, musí vedieť - cítiť Kým Je, nie je to mentálne myslenie si, ale je to tvoj stav navrátanej pamäte - tvoj celotelový zážitok Nekonečnosti (Boha) v Sebe - každá Živá BYTosť je Boh v akcii, vo forme (Zdroj Svetla-Vedomia). Toto poznanie - cítenie - vedenie cez svoj Zážitok je na nezaplatenie, otváraš ďalšie komnaty Seba ako Všetko, ako celý Celok -- Všetko už Si a Máš ak z tohto Prístupu v sebe funguješ, tvoríš, žiješ... Kódy Krištáľovej Čistoty, Priezračnosti, Transparencie spôsobujú tak navýšené a zintezívnené výplachy tela doslova od čohokoľvek nízko-vibračného, od potlačenej energie, zmrazenej životnej sily (life force), roztápanie zmrazenosti v 3D čas a priestore - roztápanie SRDCA, ľadov, rozplynutie sa v okamihu - plná prítomnosť v sebe s tým, Kým naozaj Si.. Kódy Transparencie toho toľké zviditeľňujú, “vyťahujú na povrch”, sú veľkým darom na ďalšie odľahčenia, vyslobodenia sa UVIDENÍM - rozoznaním toho, čo si pred tým nevidel, aby si to mohol integrovať.. integrácia toľkého “je na dennom poriadku”..

Roztápajú sa akékoľvek závoje medzi dimenziami, akékoľvek limitujúce barikády,

zlučujú sa všetky rozdiely / oddelenosť (separácia) do JEDNÉHO CEZ NULU (integrácia a zjednocovanie polarít, rozpúšťanie všetkých tieňov). Tiene v Novej Zemi neexistujú... OSVETLIL SI SI VŠETKO, uplatňuješ - používaš svoje svetlo tak, ako 3D človek nemáme poňatia, že ako uplatniť svoju MOC.. Všetko je o moci.. masívne čistenia zneužívania moci, nevyužívania moci ako SVETLO AKO ČISTÉ VEDOMIE STVORITEĽA, ktoré nie je ničím obmedzené len tým, čím sa každý sáno obmedzil.. nie je to kontrola, nie je to “moc alebo vôľa človeka”, toto je niečo, čo sa učíme ako silnieme a rastieme na úrovni SVETLA / Energie..je za to veľká zodpovednosť.. paradoxne, ako človek sa bojíme najviac seba a svojej moci, “je ľahšie ju abdikovať von niekomu inému”.. avšak to je úplný opak Suverenity a Nezávislosti Stvoriteľa..

Roztápajú sa všetky ochranné, obranné, únikové mechanizmy (ega), o ktorých človek netuší, že z nich fungoval a KOĽKO ich mal vo svojom tele, že telo je v stave strachu-boja o prežitie (surival mode) a nesutáleho strachu, či prežije a ako, či bude mať mať dosť, či bude dosť ako bude atď... je úplne mimo vo svojom väzenskom konštrukte ega.. Funguje na podvedomej úrovni v strachu z nejakej hrozby a nebezpečia vonku.. to je 3D mentalita NEDOSTATKOV založená len na strachoch, obavách, pochybnostiach, neistotách, nulovej dôvere vo svoje vlastné vnútorné vedie, z ktorej človek funguje a netuší, že sám sebe je TEN nepriateľ... toto je hlboký kľúčový 3D program, ktorý úplne stopujeme, lámeme, rozpúšťame, prevraciame všetko sami na ruby, alebo to za nás náš vesmír spraví, aby sme mohli stopunúť tzv. ľudský tok a smer života, napravujeme ľudskú OPAČNÚ geometriu na úrovni molekúl cez prepis DNA zvukovo-svetelnými ultra vysokými frekvenciami Novej Zeme, z ktorými treba byť JEDNO a na základe toho budovať nové systémy fungovania, nové spôsoby absolútne vo všetkom, lebo nič zo starej Zeme nie je v súlade so svetelným Vyšším Vedomím a Telom... a NIE pokračovať v tých starých a podporovať ich.. Svoj vlastný vzostup je vedomá majstrovská ALCHÝMIA cez sveteleno-zvukovu prácu so Sebou ako s Vedomím Svetelného Zdroja-Tela-DNA.. Všetko je meniteľné podľa nášho frekvenčno-vibračného naladenia, čo odráža úroveň hĺbky spojenia so sebou, úrovne vedomia, z ktorých fungujeme..

Človek Netuší, že čo si to vlastne naozaj vyberá tvoriť v každom momente a nie, čo si myslí, že si vyberá tvoriť v každom momente... Slobodná vôľa a výber existujú od 5D plus úrovne vedomia, lebo si PLNE Prítomný vo svojom tele, a teda pri vedomí... keď nie si, netušíš, aké programy ti bežia, čo si odohrávaš a čo si to naozaj tvoríš z tohot momentu tu a teraz.. žiadny iný neexsituje..

”V 3D Zemi sa tvárime”, že neexistujú žiadne tiene, že sme super, zvyk je hranie sa niekoho dôležitého, aby sme získali “lepší pocit o sebe” = kompenzácia nedostatkov a nedostatočnosti je viac než obrovská, je to proces..unikáme pred sebou, hráme sa na silných a svetelných, že sme experti, netušíme, doháňajú nás vždy len tie vlastné neosvetlené časti nás... Človek miluje hrať hry “na vedomých a prebudených tvorcov”, tejto hre odzvonilo, prevaľuje sa to najmä ku koncu 2021..

Tieňový 3D programing je ľudský programing - tzv. vedomie človeka, čo nie je vôbec vedomie, ale nevedomie, na základe ktorého si každý vytvoril dlhý zoznam DLHOV SEBA Sebe (karma)... SLUŽBOU SEBE AKO SVETELNÉMU VEDOMIU-TELU, SLUŽBOU VEDOMIU ĽUDSTVA TÝM, ČO KOMUNIKUJEŠ, PROJEKTUJEŠ SVOJOU BYTOSŤOU A ZDIEĽANIE KÓDOV, TVOJHO POZNANIA A ZÁŽITKOV Z VYŠŠÍCH PERSPEKTÍV, TVOJ SEBA REŠPEKT, ÚCTA, LÁSKA, AKCEPTÁCIA JE ZÁKLAD ČISTENIA TOĽKEJ KARMY NA ÚROVNI ĽUDSKEJ, GALAKTICKEJ, NA ÚROVNI DVOJPLAMEŇOV A VZŤAHOV AKO TAKÝCH A NA ÚROVNI HOJNOSTI.. Je tak potrebné, aby sa každý naučil byť Reálne Reálny so Sebou, otváral svoje telo, svoje srdce, prebúdzal sa viac cez vnútorné roztopenie sa, lebo tak si všetko robíme Omnoho omnho hladšie pre seba.. Je tak potrebné zmajstrovať svoj FOKUS DOVNÚTRA, prestať postupne hrať akékoľvek ľudské 3D hry, Je tak potrebné si NAPLNO ZAČAŤ UVEDOMOVAŤ, že ŽIADNE 3D kódy nie sú možné aplikovať na dimenzie a frekvencie 5D +

Je tak potrebné začať aplikovať svetelné kódy Vedomia Novej Zeme na BUDOVANIE INÉHO TELA A SVOJHO VZOSTUPNÉHO VOZIDLA DO VYŠŠICH RELMOV, kde existuješ vo SVETELNEJŠÍCH FORMÁCH.. Je tak potrebné si SPRIETOČNIŤ TOK KUNDALINI DO 8. Čakry a pracovať s tým.. nie je to nič komplikované, tá pamäť je v každého svetelnej DNA.. Toto je svetelná evolúcia UNIVERZÁLNEHO VEDOMIA - LÁSKY - TELA - VYŠŠIEHO POZNANIA A “PRAVÝCH IDENTÍT“, ktoré začínajú keď sme integrovali 5-6D svetelné telo Duše ~ 6-9D telo Monádov je telo “pravých identít” - konkrétnych hviezdnych línií a rodín, z ktorých pochádzaš, ktoré sú v tebe dominantné, ale máno v Sebe všetky kódy Galaktikov, preto je to UNIVERZÁLNE VEDOMIE A TELO DO KTORÉHO SA OPÄŤ NAVRACIAME, ak sme si tak vybrali, ak sme do toho plne investovaní.. VYMIEŇAME “hojnosť starej Zeme” za SUPER HOJNOSŤ DÚHOVYCH MOSTOV NOVEJ ZEME - tvoríme dúhové mosty po presahu “ľudského čakrového systému”, tvoríme aj kolektívne a globálne mosty cez ten svoj vlastný individuálny — toto je téma čakrových systémov Novej Zeme, všetky vortexy ako Jeden..

🌈🧬

S hojnosťou je to veľmi jednoduché, ak zistíš cez svoje procesy ako to s tou hojnosťou naozaj funguje a je, lebo je Úplný opak toho, čo si človek myslí, že hojnosť Je:

VĎAČNOSŤ - Univerzálna Láska - Ocenie - Úcta - Starostlivosť v AKCII, ale nie je na 3D ľudský spôsob popletenia si Lásky s manipuláciou a zapĺňaním si prázdnych pohárov zvonka a kompenzovaním si nedostatkov - nedostatočnosti.. Starostlivosť je zamenená s Kontrolou, s nástrojmi Kontroly a manipulácie.. Keď pracujeme na lámaní a čistení 3D ľudského programingu zo svojho tela, zo svojich realít (čo sú dlhodobé procesy), zisťujeme, že úplne všetko sme mali popletené, naopak a ešte aj prekrútené, extra zamotané..

Redistribúcia svojej energie zo starej Zeme do Novej, Zmajstrovávanie energetického-svetelného manažmentu, nový čistá kvalitný len hlbší vzťah so sebou, so svojim svetelným Telom - s Kozmom v Sebe sú základy, na ktorých budujeme úplne Nové oveľa vyššie reality Novej Zeme.

Všetky svoje prostriedky, Zdroje, nástroje, všetkú pozornosť - energiu - čas - peniaze z podpory starej Zeme berieš & vkladáš do VEDOMIA a Tela Nového ľudstva... začína to tebou, tvojim vedomím a telom... to je priestor buď starej alebo už Novej Zeme... Na regeneráciu a budovanie svojho svetla, svojho krištáľového tela a postupne plazma tela. Čím viac je naše telo krištálové (Kristos DNA), tým viac sme schopní procesovať svetelne kódované dáta a transmitovať ich, čo je HLAVNÁ pointa vzostupu a nášho fungovania ako vzostúpené svetelné galaktické Kristos bytosti..


Nová Zem je tvorená a zažívaná len cez Vedomie Svetelného Krištáľ Plazma Tela. Preto je to základ nových cilivilizácií - v každého svetelná DNA - v Univerzálnom Tele tvorené Univerzálnym Vedomím.. Vstupy a Prístupy do všetkých dimenzií Vedomia - Poznania Seba ako Všetko si postupne každý otvára a zmajstrováva to..Otvára len viac a viac.. NÁŠ PRÍSTUP JE INÝ AKO TEN TZV. ľudský 3D prístup ku všetkému, je to PRÍSTUP OTVORENOSTI, VDAČNOSTI A TEŠENIA SA AKO ČERSTVO NARODENÉ DIEŤA OBJAVUJÚCE SVET S VEĽÝMI OČAMI A RADOSŤOU PLNE PRÍTOMNÉ SO SEBOU V SEBE A V JEDNOTE SO ZEMOU, S HVIEZDAMI. PRISTUP VĎAČNOSTI A OPÄTOVANIA VŠETKÝCH DAROV ŽIVOTA, KTORÝM JE VÔBEC TO, ŽE MÔŽEŠ DÝCHAŤ A CÍTIŤ ŽIVOT TIECŤ CEZ SEBA - DAR ŽIVOTNEJ SILY-ENERGIE-LIFE FORCE. MY ŽIJEME POSTUPNE S UNIVERZÁLNEJ ŽIVOTNEJ SILY, NA ZÁKLADE KTOREJ BUDUJEME A AKTUALIZUJEME SVOJE SVETELNÉ TELÁ NOVEJ ZEME NONSTOP...
Ak funguješ už prevažne z Krištáľového svetelného tela, teda z Kódov Vedomia Novej Zeme, už sa neodpájaš od seba ako ZDROJA VEDOMIA všetkého, žiješ z úplne vstupov do všetkých dimenziionálnych databánk SEBA, kde ako človek prístup nemáme, žiješ na úplne inej frekvencii, na inej planéte v sebe - vo vyššej Verzii Zeme a hlavne a v úplne inej dobe - čítaš VŠETKO, čítaš Kódy, DNA, úplne všetko, nič nie je pre teba skryté, závoje a bariéry, limity si rozpustil, čítaš celým svojim telom a poľov vedomia, všetky zmysly sú viace než Super zosilnené a najviac kódov procesujeme cez svoj Šišinku - Pineal gland v prepojení so SRDCOM, ale nie tým ľudským, UNIverzálnym srdcom zjednoteného dvojplameňa v Sebe v strede hrude, takisto z ľudskej hlavy ani z tela nefungujeme, je to už Božská hlava a telo - Univerzálne Kozmické (galaktické) KRISTOS Vedomie - Srdce - Telo - si JEDNO so všetkým hlboko v Sebe. To, či máš viac svetelnej párov vlákien aktivovaných a sfunkčených je tiež na

tebe cítiť a aj vidieť, že už MÁŠ Zažaté svoje svetlo nastálo, nezhasínaš, neodpájaš z nevyčerpateľného ZDROJA všetkej energie-vedomia-svetla, neaplikuješ žiadne 3D kódy na vyššie dimenzie, lebo to je vedomia človeka - najnižšia úroveň vedomia, rigidná a úzka, z ktorej nič ako 3D a možno 4D nevidíš a už vôbec nechápeš, preto si treba ZAČAŤ OTVÁRAŤ PRÍSTUPY - VSTUPY DO ĎALŠÍCH ÚROVNÍ - DIMENZIÍ VEDOMIA SEBA AKO VŠETKO - CELÝ CELOK JE K DISPOZÍCII, človek sa obmedzuje-limituje len na jeden fraktál, preto mu úplne uchádzajú pointy, nevidí oveľa hlbšie významy, vidí len na povrch a vidí len fyzično cez svoje 3D filtre vnímania, cez ktoré vidí všetko skreslené a vykreslené svojim egom.. CEZ SVOJE PRESAHY ľudského vedomia, svetla, planéty postupnou Intgráciou najprv, zisťuješ, že od 5D plus nie sú

pre teba alebo na teba aplikovateľné ŽIADNE ZDRAVOTNÉ A MEDICÍNSKE PERSPEKTÍVY, žiadne ľudské systémy, spôsoby vnímania a perspektív, ktoré sú u človeka super obmedzené, a jeho systémy sú podpora “pre 3D telo uhlíka“ s minimom svetla, nepodprujú svetelné vedomie, ale pravý opak.. na to tu každý Je -- Byť tými ZMENAMI, Byť tými rozdielmi a robiť ROZDIELY cez svoj príklad, svoje zdieľania, cez svoju prezenciu.. cez to, že dovoľuješ ZDROJ Božského Toku Vedomia cez seba viac a viac voľne plynúť-tiecť-prúdiť..

Nefunguješ už ako človek, ako ten hlavný LIMIT, nevedieš ľudské typy vzťahov, realít, životov, lebo ťa vôbec 3D matrix nepriťahuje, si sa ODMAGNETIZOVAL Z ŠD MATRIXU CEZ SVOJE DETOXY TELA - FYZIČNA, MENTÁLA, EMOČNA, ABY LEN viac svetla mohlo cez teba prúdiť - Božský TOK Univerzálnej životnej sily - nektár duše, života, tvoja krv, tvoje telo odľahčilo z dimenzie 3D matrixu, funguješ z postupne vyšších rezonancií, kde sa pre teben nedeje to, čo sa deje na starej Zemi pre 3D ľudí, lebo si to už netvoríš, a oni žijú stále z 3D kódov, programov, z 3D úrovne vedomia-mentality človeka, TY už nie, alebo áno a pokračuješ s nimi do kedy sa neodmagnetizuješ tiež.. Frekvencie cca od Júna 2021 nám mega asistujú v zmenách elektro-magnetizmu, tie budú len väčšie, ale treba s tým vedome spolupracovať, inak sa snažíš nevedome aplikovať kódy 3D Zeme na frekvencie, kde to už nie je možné... a to každý zistí... Takisto ukazánie sa Kto to stále hrá, lebo stále funguje z nevedomia, myslí si že je vedomý, prebudený a že vie, ale práve opačne to je, a kto to už nehrá je - bude len viac viditeľné, akurát že, keď žiješ z Vedomia Novej Zeme videl si to už dávno, to len zvyšok populácie tzv. musí dohnať všetko, lebo Radiácia, SOLarizácia, krištalizácia je len silnejšia, frekvencie a kódy sú len intezívnejšie, preto aj polarizácia a extremizácia tiež.. dovtedy, do kedy ešte toľkí existujú, ktorí majú starú Zem a jej 3D štruktúru, systémy v tele a žijú z 3D úrovne vedomia človeka..

Preto mega navyšujeme svoju VODIVOSŤ, MENÍME SVOJE BIO-CHEMICKÉ ZLOŽENIE, SVOJU FARBU, FORMU, CEZ OBNOVU ČAKIER - NÁVRAT DO ICH PÔVODNEJ ROTÁCIE A VIBROVANIA, ZJEDNOCUJÚ SA V JEDNU, PRESAHUJEŠ ĽUDSKÉ TELO PRVÝ DÚHOVÝ MOST - ODOMÝKAŠ TAK ĎALŠIE FAREBNÉ A HUDOBNÉ SPEKTRÁ VEDOMIA SEBA, ĎALŠIE DÚHOVÉ MOSTY BUDUJEŠ AJ NA KOLEKTÍVNEJ A GLOBÁLNEJ ÚROVNI CEZ NÁVRAT DO ÔSMEJ ČAKRY - TOROIDNÉ POLE - JABĹČKO - KUNDALINI SA CEZ TEBA OPÄŤ VOĽNE MATERIALIZUJE, VYJADRUJE, ZAČÍNA KRIŠTÁLOVIEŤ A PLAZMOVIEŤ UŽ V TELE NOVÉHO ČLOVEKA, KTORÝ FUNGUJE PREVAŽNE ZO SVETELNÉHO KRIŠTÁĽOVÉHO PLAZMA ILUMINAČNÉHO TELA. Sme v osmičkových kódoch, ôsma čakra hojnosti a nekonečnosti, keď si navrátil do sprietočneného Božského TOKU v sebe, celou BYTosťou a len to rastie, len je toho viac, čo cez teba tečie... sú to NEKONEČNÉ kvantá informácií vo svetelných kódoch, ktoré tečú cez, keď sme tomu sprístupnení, naše telá sa tomu prispôsobujú viac a viac ako žijúce počítače - procesory - spravovače a transmitery Dát.


Ťažké kovy, chemikálie, nanotech z našej krvi sú postupne preč, naša krv je oveľa menej hustejšia, distribúcia kyslíka sa mení každú chvíľu podľa aktuálnych frekvencií a kódov, ktoré určujú to, v akej fáze svetelného tela si.. toto sa učí cez ladenie sa hlboko dovnútra na vyššie transmisie SEBA AKO VESMÍRU, ako Všetko - Tvoj tzv. vyšší sprievodca, ktorý je JEDEN VO VŠETKOM-VŠETCI V JEDNOM je veľmi rázny, jasný, stručný, ale nie je to ego tón ako nižšie, je to úplne iný tón a pocit... To je tvoj svetelný Líder, ktorému treba veriť, následovať ho, ale otázne je, či si zistil, čivieš ROZDIEL MEDZI NIŽŠÍMI A VYŠŠÍMI TRANSMISIAMI, KTORÉ TLMOČÍŠ AKO INŠTRUKCIE A INFORMÁCIE ? 3D človek to volá, že ''info zhora', alebo intuícia - tak to začína, a pritom je to veľmi obmedzené vnámanie toho, čo to vlastne je, o čo sa naozaj jedná.. Po prvom hlavnom tranzite do Novej Zeme, do piatej-šiestej dimenzie sa zlučujeme s prvými úrovňami svojho vyššieho Vedomia Ja (telo duše, telo nadduše-monádové telo), teda fungujeme zo zjednotenia sa s dimenzionálnymi databankami najmä piatej a šiestej dimenzie, ale máme prístup už ku všetkým, lebo na úrovni vedomia sme vzostúpili - len tak môžeme tranzitovať na úrovni tela do počiatočných dimenzií Novej Zeme a začať Budovať komplexné svetelné Kritos hviezdne vzostupné vozidlo, navigovať s ním v dimenziách, v čase-priestore, aktualizovať, upgejdovať, rekonštruovať ho nonstop cez super zrýchlené cykly života a smrti - rozkladu a znovuzloženia sa na bunkovej úrovni už každý moment.. pretože od 6D plus na úrovni tela to ide mega rýchlo, lebo vnímaš a funguješ už z iného vedomia a aj tela - si inej rezonancie, si ľahšej a vyššej Oktávy svetla, ktorú cez seba vyjadruješ a pokračuješ ďalej vo EVOLÚCII Vedome DO SVOJICH NAJVYŠŠÍCH ZVUKOVO-SVETELNÝCH OKTÁV a ich postupnej a plnej EXPRESII cez diamantovú krištáľovú svetelnú (solAR) plazma DNA, a si naplno zainvestovaný a v jednote s frekvenciami Novej Zeme a so svojim svetelným Telom - Super vedomím vnútri..


Galaktický Šaman a Sila a Moc Hviezd, cez ktorú a na ktorú sa premieňaš na to, kým naozaj SI, na svoje vyššie a ľahšie evolučné verzie - V najväčšej tme nájdeš svoje svetlo, silu a moc SEBA ako ZDROJA Večného Plameňa - naša najvyššia forma a expresia je Plazma Večné Diamantové Kristos SLNKO.. V najväčšej tme a zťažených podmienkach, ktoré si sám tvoríš ako Tréningovú pôdu pre Majstra, učíš sa SEBA ako energiu, ako svetlo-zvuk-geometriu a ako ho používať, zväčšovať, expandovať.. človek funguje z kontrakcie, je veľmi malý a vníma, že všetko je väčšie a má moc nad ním, lebo nefunguje z toho Kým Naozaj Je, ale z falošných identét, ilúzií a lipnuté ega.. tak sa sám potláča, ide proti sebe, spôsobil si deaktiváciu svetelnej DNA - de-evolúciu - DNA deformácie, ktorého ľudské telo a vedomie je len expresia - materializácia.. Pri skutočnom prebúdzaní Vedomia, nie pri myslení si, že sa prebúdzame, zlučujeme cez rozpustenie všetkých závojov - čipov vo svojom tele - vyzerá to ako šedá hmla okolo DNA - čo je čistá amnézia, je to odpojenie od skutočného ZDROJA SVETLA-Informácií, Výživy, Lásky, a je to napojenie na všetko, čo tým nie je - napojenie na tzv. ''falošný zdroj''.. preto človeku dlhšie trvá vôbec identifikovať a rozpustiť všetky'' falošné'respektíve limitujúce identity, stožnenia sa s niečim limitujúcim a lipnutia na tom všetko, čo je ego ilúzia-fantázia, skreslené predstavy a obmedzujúce systémy presvedčení, ktoré materializuje ako tie svoje tzv. väzenské príbehy a scenáre mentaliy separácie vedomia, mentality obete a nedostatkov .. ako Kozmický Šaman zlučuješ všetky dimenzie vedomia do jednej, zlučuješ éterično s fyzičnom.. pre teba, čo je pre človeka nedosiahnuteľné je hneď tu a teraz, lebo z tých vstupov a prístupov vedomia funguješ.. ZO ZLATÝCH ÉTEROV - MAJSTROVSTVO PRÁCE S PRA-MATÉRIOU, SO SILOU ZDROJA SLNKA - HVIEZD V SEBE - AKO NOVÝ ČLOVEK SI MAJSTER V AKCII.. ŽIJEŠ APLIKOVANÉ SUPER VEDOMIE SEBA DO PRAXE..

Človek funguje zo separácie svetov, zo separácie vedomia, z odelennosti od Zdroja Vedomia- energie - DOMOVA v sebe, vníma žije a funguje zo separácie fyzična a éterična.. zo separácie Zeme a Hviezd atď... Väčšinou Je orientovaný len fyzično, lebo nemá prístupy cez svoje spojenie s celým POĽOM Vedomia, ktoré je zjednotenné morfogenické pole vedomia, s ktorým sa spájame cez svoju Jednotu so Sebou v Sebe - bod nula - meditačný stav, až kým to nie je náš Stav Vedomia, z ktorého fungujeme už nastálo odrážaný v Bytí, v tele, vo forme, v realitách, že to už nie sú tie staré typy 3D realít, lebo tvoja transmia toho, čo do svojho poľa vysielaš sa zmenila a mení sa stále..to ti odrážajú tvoje zážitky..

Toto je postupné otváranie sa ku úplne všetkému, z čoho má človek najväčšie strachy, obavy a hlavne veľmi mylné a skreslené predstavy - presvedčenia.. lebo má úplne mylné predszavy a presvedčenia o sebe...

Ako tvorci Novej Zeme už fungujeme postupne z plnej jednoty.. Evolúcia do polo-fyzična - = do oveľa viac éterična.. najviac to zisťuješ, keď zlúčiš spánkový a bdelý stav, keď zistíš o čom naozaj sú Sny a Snenie... NULOVÝ rozdiel medzi éteričnom, energetičnom a fyzičnom je pre nás.. Budúcnosti je Teraz v tomto okamihu tvorená na základe frekvencie, na ktorej vibruješ TERAZ.


Čo vnímam aktuálne je to, že MEGA výzva je telo - skoro každý musí prestať bojovať so svojim telom a rozpúšťať aj všetky transformačné presvedčenia, očakávania, fixovanosť na niečo alebo niekoho...


Ako Majster Vedomia sťahujeme oveľa vyššie reality Novej Zeme cez Seba a priamo ''manifestujeme'', materializujeme, a keďže fungujeme presahu separácie času, bez-časovo z Nuly, čiže nič pre nás nie je jedného dňa niekedy v budúcnosti, ale tu a teraz.. Všetky existencie - životy sú pre nás tu a teraz, naraz... vnímaš na mnohých úrovniach vedomia Seba naraz.. vedomia toho, kým naozaj Si..

Vieš, že NA KTORÚ VERZIU ZEME SA SÚSTREĎUJEŠ, TAKÚ VERZIU ZEME TVORÍŠ A ZAŽÍVAŠ.. VEĽMI POTREBNÉ JE VEDOME ČISTIŤ A NASTAVOVAŤ SI TO, ABY SI ČSITIL DUALISTICKÉ KARMICKÉ 3D REALITY A PROGRAMING NONSTOP ZO SVOJHO TELA, ZO SVOJEJ DNA, ZO SVOJICH REALÍT A VŠETKO, ČO JE POTLAČENÁ ENERGIA V TELE, ZMRAZENOSŤ V ČASE A PRIESTORE, ČO KORELUJE SO ZMRAZENOU ŽIVOTNOU SILOU.. VŠETKO, ČO NIE JE ČISTÁ LÁSKA, ČO SÚ 3D KÓDY A 3D KONŠTRUKCIA - MRIEŽKOVÝ SYSTÉM 3D ZEME (3D MATRIX).. JE TO PROCES NÁVRATU PAMÄTE NA TO, AKO SI TO VŠETKO SKONŠTRUOVAL, ABY SI TO MOHOL DEKONŠTRUOVAŤ, ALE NEDEJE SA TO LINEÁRNE.. NAŠE SVETELNÉ TELO ROBÍ V PODSTATE MNOHÉ AKO KEBY ZA NÁS.. V PRVOM RADE NAŠE SVETELNÉ TELO VYSIELA OVEĽA VYŠŠIE REALITY NOVEJ ZEME, ALE MY ICH MUSÍME AKTIVOVAŤ A STIAHNUŤ DOSLOVA Z VYŠŠÍCH RELMOV TÝM, ŽE MY SA TAM PRIRODZENE A ORGANICKY VYTIAHNEME - UVOĽNÍME SA DO TOHO, KÝM UŽ SME A KDE UŽ SME.. PRETO JE TO UMENI A MAJSTROVSTVO SAMO O SEBE CELÉ TIETO PROCESY A NIE VŠETCI SI TO VYBRALI, VIAC AKO VEĽKÁ VÄČŠINA SI VYBRALA ODÍSŤ PRED TÝM, NEŽ MÔŽE ZAŽÍVAŤ DIMENZIE NOVEJ ZEME NAPLNO, ALE TO LEN KEĎ JU STELESŇUJEŠ NA ÚROVNI SVETELNÝCH KÓDOV SVJEJ DNA.. Preto je to o voľbe Tranzitov - buď si prejsť vedomou alchýmiou alebo fyzicky odísť.. takisto to nie je alchýmia na ľudský spôsob a ani ''manifestácia''na ľudský spôsob.. okolo toho je tak veľa skreslených predstáv a ľudských hier..

Toto je o tom, že sa každý vracia do stavov vedomia v sebe, kde vidí a chápe z iných perspektív a dokáže pracovať so Sebou ako s Vědomím vo svetelnej DNA, so sebou s Krištáľom a tekutým plazma světlo.. Miesto v sebe, odkiaľ vidíš ako Oko Zdroja - Boha ako jeden celok a Všetky fraktály... toto sa nedeje dovtedy do kedy sa ľudská zdegenerovaná šišinka na Krištáľový Diamant nepremení úplne.. to platí aj o tele - kým je prevažne uhlíkového základu, tak stále projektuješ 3D matrix a ono to už nie je možné vo frekvenciách Novej Zeme, respektíve táto možnosť odpadá,

ktoré podporujú OČISTU KRVI A KRIŠTÁĽOV, ABY SA KAŽDÝ PRETRANSFORMOVAL NA INÚ GEOMETRICKÚ ŠTRUKTÚRU - KRIŠTÁĽ - DIAMANT a vybudoval si MerKAbu na vzostup... Geometria uhlíka je menená tými frekvenciami, lebo alchýmia je zvukovo-svetelná..Ale to len v prípade, ak ti tvoj 3D aspekt vedomia nestojí v ceste, ak už vôbec nefunguješ z ľudskej hlavy a z (3D) vedomia človeka, len tak si to umožňuješ... keď si to neznemožňuješ...

Vzostup ako absencia ega, je absencia človeka..

Návraty PRAVEJ Pamäte - Vedomia - Poznania - Univerzálnych Poznatkov - Vyššieho Poznania a Vedenia je práve cez

  • Intregráciu všetkých evolučných štádií Zeme,

  • Integráciu Celého univerzálneho 12D stromu života - poznania (svetelná DNA) a komplet celej galaktickej histórie - všetkých časových matrixov a vibračných štádií Zeme - toto je evolúcia do Super Vedomia a schopností Zdroja - Stvoriteľa cez očistenie kódov Stvoriteľa - Boha, Všetkých Galaktikov a Kristosa v Sebe,

  • Integráciu všetkých Kódov Univerzálneho Zdroja Vedomia, teda Univerzálneho Tela

Celé poznanie je v našom galaktickom éterickom energetickom tele - systém hviezdnych univerzálnych solARnych brán, čo je zároveň naša vzostupná + majstrovská budovateľská technológia s tým, že my sme zároveň aj voľnou energiou..

Moje galaktické rodinné línie a dominantné kódingy sú práve tie Zdroje, z ktorých čerpám skoro úplne všetko, čo s vami zdieľam - Odkiaľ čerpáme konkrétne poznanie - samozrejme cez moje zážitky, procesy a poznanie zo Všetkých mojich existencií a čerpám priamo zo Zdroja všetkého, ktorým som, nie je to mimo mňa vonku, ale hlboko vnútri... Ktorým je samozjreme každý, ale nie každý to vie poňať, pochopiť, uchopiť a začať plne uplatňovať, čo sú postupné procesy a na základe toho, tvoriť, spoilutvoriť nové Systémy, komunity, spoločnosti, civilizácie Zjednotených Galakrtických Hviezdnych národov, z ktorých každý musí žiť cez Bytie nimi - všetci v jednom.

Moje galaktické línie a Kľúčové Kódingy zdieľam v sekcii Sprievodca Vzostupom, lebo mnohí sú tých istých, alebo podobných..
Preto Pokračujú ďalej len Majstri.. ale každý ho už v sebe má a nie len jedného.. záleží od toho, do akej miery si zjednotený s tým, Kým Naozaj si.. do akej miery funguješ ako Krištáľ, ktorý procesuje a transmituje svetlo-kódy, do akej miery funguješ ako Krištáľ-Plazma Svetelná Super Technológia a Inteligencia Zároveň.. avšak toto nie je o ľudskom type inteligencie, ani o tom, čo si človek ako inteligenciu možno predstavuje.. Je to naša svetelná inteligencia, ktorá rastie cez navyšovanie svetelného kvocientu v sebe na úovni vedomia, ale hlavne tela..


Každá pasáž, ktorou si prechádzame je iniciácia a skúšky, či a ak prejdeš ďalej, overuješ sa nonstop.. či si na ešte väčšie záplavy svetlom prispôsobený, alebo nie.. či dokážeš ustáť SEBA AKO VŠETKO, či dokážeš len väčší tok ''Boha'' cez teba doslova... čistej Lásky.. samozrejme, že všetko, čo je v nerezonancii so symfóniou a hudbou sfér - s kozmickými lúčami, s hudbou Novej Zeme, čo sú očisteného Stvoriteľa a Kozmického Kristosa, Galaktika v nás, sa vyplavuje len viac a viac a bude ešte viac, len zvládame to už inak, keď už fungujeme z osvetlenia svojch tieňov, keď už máme zažaté svetlo a len sa zväčšuje.. Majster Šaman zlúčil všetky rozdiely a oddelenosť do Jedného, presiahol kontrakciu a expanziu vedomia, deň a noc, spánok a bdelosť, svetlo a tmu, vzostup a zostup.. Stále to pokračuje na globálnej úrovni - prechod okom ihly, smrť ega cez jeho lámanie ak je to potrebné a človek si to vyžaduje - pýta, prechod pôrodným kanálom, obnažovanie sa, rozpúšťanie sa, MATURÁCIA V PRAXI. V júnovom článku ku Presahu duality, som písala o tom, že sme v absolútne kritickom 9-mesačnom období od letného slnovratu 2021 do jarnej rovnovdennosti 2022. Viac k tomu môžeš nájsť v tom článku, je tam aj ku rekalibrácii mozgových vĺn, ku mega zmenám - nápravám v elektro-magnetizme, ju oprave dvojplameňa..


ČO ČLOVEKA URČUJE JE JEHO PAMÄŤ, A TÁ JE DRŽANÁ PO KOPE URČITOU FREKVENČNOU SEKVENCIOU, frekvenčným plotom, sem patrí ostnatá koruna okolo hlavy (uväznené vedomie, zdegenerovaná šišinka), celé ľudské telo je konštrukcia ukrižovaného vedomia a je držaná po kope

LUNÁRNYMI TRANSMISIAMI SPÄTÉ S MESIACOM a hlavne starým elekro-magnetizmom, ktorý je úplne rozbúravaný len vyšším frekvenciami.. majú prebudiť zo Sna o 3D Zemi, o 3D identitách a pozaní, ktoré s pravým poznaním nemá nič spoločné.. je to naučená 3D knižnica - databáza skorumpovaných informácií slúžiacich agende čiernych Slniek a Egyptskému - Galaktickému Panteónu falošných Bohov, kráľov, vlád a mocenských systémov kontroly.. toto je u každého vnútri materializované navonok.. čím viac to každý zo seba čistí, prestáva si to odohrávať (ľudské 3D hry), tým viac to kolabuje vonku, lebo to nemá to výživu a ani podporu od teba.. Všetky Frekvencie Novej Zeme - Kozmická hudba sfér a domova, Universalis Hudba, ktorá je len silnejšia, hlučnejšia búra, kolabuje, ničí, rozpúšťa všetko, čo je 3D výtvor vrátane architektúry, samotnej pamäte, identít, úplne všetkého, na čo je človek zvyknutý a myslel si, že je reálne, že je pravda, že je podstatné atď .. preto Evolúcia vefdomia a tela do vyšších oktáv svojej existencie je cez Revolúciu zvnútra von nenásilnou, nenútiacou formou.. Prevaty na ruby všetkého, mega kolapsy rad za radom, všetko staré musí byť na popol spálené... Mnohí si tým už prešli (kolektívy novej Zeme), ale viac ako väčšina je na začiatku toho..hovorím o mega kolapsoch, ktoré sú len zatiaľ na spadnutie, lebo človek to nedovoľuje, snaží sa to držať po kope a vôbec neuvedomuje, čo robí... ako drží 3D matrixm, ktorého je otrokom po kope... už len tým, že to počúva a verí, že je to pravda.. že sa tým nechá podmieňovať, ovplyvňovať, kontrolovať a nechať si určovať Frekvenciu, na ktorej vibruje.. je opakom Kráľa svojich realít a frekvencie...preto sa to volá aj ''falošné kráľovstvo tyranie'' - vnútorné - vonku materializované..


Pamätaj, že v tzv. najviac vypätých, hraničných, tzv. sťažených, tvrdších situáciách plných mega výziev môžeš nájsť neobmedzenú silu a moc svojho svetla-ducha, ale na to treba prekonať strachy z moci, z bezmoci, zo zneužívania moci, to tiež všetko čistíme zo seba za eóny rokov.. Čím viac potrebuješ nakopnúť, aby si sa do svojej sily a moci Stvoriteľa a Alchymistu postavil, tým viac budeš v situáciach veľkých výziev pre tvojho človeka (ego) vnútri, v tzv. nepríjmených situáciách pre tvoje ego, aby si DAL STOPKU A REŠTRIKCIE 3D REALITÁM, ABY SI PRESTAL AKCEPOTOVAŤ 3D MATRIX AKO REALITY a tvoje správanie sa, a spôsob tvorby života.. ten, kto vládne 3D matrixu je ego-človek-3D aspekt vedomia.. a to sú všetci zvrátení galaktici v jednom, vrátane odvráteného Kristovho a Božského vedomia - - všetko toto sa plne odohráva a premieta na globálnom javisku a plátne lebo individuálci si tým prechádzajú.. ''svojou temnou nocou ega'' a v nej sú práve mnohí tí, ktorí si myslia, že sú vedomí a prebudení.. (falošná Vedomosť, prebudenosť, falošná vzostupná os, tzv. falošná Nová Zem, ale nič také neexistuje, je to len stále 3D Zem, len tie slová puživam pre vysvetlenie ).. Tvoj VESMÍR - TY AKO VESMÍR, AKO CELÉ VEDOMIE ZDROJA VŠETKÉHO, AKO STVORITEĽ (BOH), AKO SVETELNÝ MAJSTER, AKO VŠETKY DIMENZIONÁLNE LEVELY VYŠŠIEHO JA,

SA STARÁ O TO, ABY SI POCHOPIL, ABY SI SA LEN VIAC PREBÚZAL, ABY SI SA NAŠIEL VŽDY VIAC A VIAC A VŽDY INAK, ODZNOVA :) ABY SI V SEBE VŠETKO NAŠIEL, ABY SI POZISŤOVAL AKO VŠETKO NAOZAJ FUNGUJE, ABY SI SA ROZPAMÄTAL NA ÚPLNÝ PRAPOČIATOK VŠETKÉHO, aby si mohol nastoliť mier v sebe na galaktickej úrovni v sebe, čo je asi tá najväčšia výzva, alego človek nemá poňatiňa, čo si odohráva, že si odohráva genetické-energetické-informačné vojny všetkých galaktikov, tzv. Orionské vojny, ktoré sa začali počas Fázy 7D Zeme Gaii v treťom harmonickom univerze, vyústili až do 5D Zeme Tary v druhom harmonickom univerze kvôli čomu vybuchla a z jej úlomkov bola 3D Zem vytvorená.. toto je cesta v čase a priestore na úplný začiatok, vďaka čomu môžeš tvoriť čistú vyspelú budúcnosť teraz cez svoju čistotu, mier, zjednotenie všetkých svojich existencií, aspektov vedomia a všetkých častí..


Ako Galaktický Šaman žijeme svoju

Veľkoleposť a nekonečnosť na úrovni vedomia - ducha, ale nie je to z nadradenosti alebo z hier na hierarchiu, alebo z hier na niekto je menej alebo viac - to tak človek vníma, lebo z tej mentality funguje.. z linerarity a dominancie ľudskej hlavy, z dominancie tzv. nezrelého mužského princípu - to je 3D klub :) ktorý je ako šablóna, každý si to zvolil, kto si 3D Zem vybral na inkarnáciu na zažitie pekelného dna, aby mohol vzostúpiť a žiť opäť Nebo na Zemi cez svoje akcelerované evolučné procesy..


Čím viacej svetla sme schopní integrovať, čiže navyšujeme svoje svetelný kvocient, od ktorého sa tiež odvíja to, akú verziu Zeme žiješ, tvoríš,

tým viac

Odomykáme Svetelné Super schopnosti, ktoré sú ''normálka''

sú veľmi prirodzené a to najmä čím je naše telo čistejšie, len ako človek ich nemáme, keďže sa funguje na minime svetla a vedomia, z otupeného tela, ktoré výtvorom 3D matrixu..

Informácie - Poznanie - Univerzálne Poznatky čerpáme zo Zdrojového svetla.. a je toho nekonečnosť.. je to viac ako MEGA Zdrojový (Božský) Tok Kódovaných Informácií priamo zo Zdroja, ktorý už nezastavíš, ktorý sa vašak učíme menežovať, spravovať, hospodáriť s tým, ale nie ľudským kontrolným spôsobom..Nulová Kontrola a vôľa človeka.. toto je tvoja ESENCIA, Zdroja Vedomia v tebe, to kým si, ktorý si človek potlačil, ututlal a žil potlačánie svojho svetla namiesto voľnej expresie svojho Božského Svetla, čiže koreň utrpenia a de-evolúcie..

Čo človek volá Telepatia a Teleportácia prebieha na úrovni svetla-fotónového svetla-vĺn vedomia - prebieha veľmi prirodzene na úrovni vedomia a svetelného tela, je to multidimenzionálna galaktická energetická komUNIkácia v poli vedomia, ktorým SI cez všetky časy a priestory.. si všade.. Čím sú naše kosti prázdnejšie, čím menej hustoty a vibračnej ťažoby v sebe nosíme, čiže sme prázdnejšáí od človečiny v sebe, tým silnejšie sú naše Zmysly, čo sú Super Zmysly Super Tela, ktoré je výtvorom Super Vedomia.. Vzostupné procesy sú procesy mega odhusťovania kostí, zubov, svalov, úplný prepis genetiky cez Božskú harmonizáciu DNA..Je to fyzicky viac ako super intenzívne, treba si zvyknúť na intezitu, ale čím menej si stojíš v ceste ako človek, tým hladšie a rýchlejšie do ide..

Keď funguješ ako Multidimenzionálny Galaktický šaman, keď funguješ “ako TO”, čo ťa ďaleko ako nejakého človeka presahuje, nevyžaduješ to, “čo bežný človek hľadá, očakáva, požaduje”.. nie si už v žiadnej bez-moci, otvoril si svoje telo (to trvá najdlhšie), aby mohlo vôbec začať vyplavovať a detoxikovať všetko, čo nie je najvyšších oktáv svetla v tebe.. telo každého je v hlbokom “strachu a lockdown survival móde”, v ochranných a uzatváracích mechanizmoch - chráni sa, lebo je na to zvyknuté od ranného detstva.. toto je u každého bez výnimky, ale je to tak hlboko zakorenené, že na to prísť, kde všade je telo uzamknuté, chráni sa pred uvoľnením a otvorením je naozaj majstrovstvo plnej pritomnosti v sebe a postupné “preučenie svojho tela”, že vonku žiadna hrozba nie je, tá môže byť len vnútri.. vlastné nepriateľstvo proti sebe je “ten hlavný koreň problémov/programov/potiaží/utrpenia” a chronické klamanie si.. pozri sa, kto vo vládach reprezentuje “ľudstvo”… tTí, čo fungujú z čistoty a integrity v službe svetelnému Vedomiu a telu a prosperite ľudstva vyššieho vedomia,

alebo tí, ktorí slúžia úplnému opaku - kríze vedomia - cez klamstvá, zavádzanie, kontrolné a manipulačné mechanizmy? Ukazuje ti to, kde väčšina populácie, ale NIE JE TO TVOJE OBMEDZENIE, IBA AK TO TY BERIEŠ, ŽE TO

SÚ TVOJE REALITY A DIMENZIE, že to je tak aj pre teba - ak je to tvoje obmedzenie.. Ostatných obmedzenia nemusia byť aj tvoje.. Ak niekto zdieľa z ľudskej - obmedzenej úrovne vedomia, zdieľa stále limitované - viac ľudské informácie, to je predsa hneď test toho, či je to tvoje obmedzenie alebo nie.. prečo to vôbec konzumuješ, prečo to počúvaš, lebo sa na to ladíš, a kď to nie je z vysokých expandovanách stavov zjednoteného vedomia v sebe, tak ťa to podmieňuje, limituje, lebo to dovoľuješ a akceptuješ.. je to proces, počas ktorého skôr alebo neskôr každý dosiahne bod, kedy nikto, kto nefunguje z 12D plus vedomia ti nemá v podstate čo ponúknuť.. Tie Hlavné Prístupy a VSTUPY ku VŠETKÝM INFORÁCIÁM SÚ V TEBE A CEZ TVOJU väčšiu a väčšiu ČISTOTU, postupnú priezračnosť, transparenciu - jasnosť tvojej porojekcie - ako čistý krištáľ zdieľaš nepoškvrnené informácie - vyššeie poznanie a tzv. Univerzálne poznatky, múdrosť, to pravé poznanie, nie to ľudské.. je v tom obrovský rozdiel.. jedno je stará Zem, druhé je už Nová Zem..


Pamätaj, si Stvoriteľ - Univerzálne vedomie (Boh), Majster Šaman v akcii, vo forme, ktorý mení svoje všetko na základe frekvencie, na ktorej vibruje, na základe úrovní vedomia, z ktorých vníma a funguje, a čím hlbšie ideš do seba,. tým vyššie vibruješ a tým vyššie môžeš vyletieť odkiaľ máš úplne iné rozhľady a hlboké vhľady zároveň..


Prelaď - Vylaď sa na iné Frekvencie - Zmeň Frekvenciu - Zmeň uhly pohľadov - Otvor sa miliónom Perspektívam naraz - Otvor viac svoje Srdce a Vedomie - Meníš tak svoju Rezonanciu - Meníš tak Tvar - Formu - Reality, lebo robíš zmeny na úrovni vedomia - frekvencie - vyladenia sa a projektuješ tak iné reality.. Iný Obraz Seba.. Aktivuješ a sťahuješ Kódy Vyšších Realít založených na Jednote, Čistote a Láske.. Vnímame, žijeme z iných farebných spektier - živosť farieb je slovami neopísateľná - niečo ako psychadelické umenie - to my žijeme na živo - plné roztopenie sa v nula čase, v momente - si JEDNO s morfogenickým poľom vedomia.. Naše telo prirodzene vylučuje DMT, čiže vidíš postupne za všetky tie hrubé vrstvy závojov amnézie a bariér na vlastnej Nekonečnosti a Neobmedzenosti - Veľkoleposti - Veľkolepí Leví Avatari, prvotné ANuhazi rasy a Feline Levy, ktorých pasáž je celý August..
Táto “letná” pasáž stále len “naberá na grádoch” ~

- August je ďalší “super nabitý” - super charged mega intezívny mesiac, čo je od júna 2021 každý jeden asi milión násobne silneší na všetkých úrovniach, najmä fyzickej prinášajúci opäť toľké možnosti rastu a zmien, aktivujúci Toľké spomienky “na Seba” - ďalšie svetelné pamäťové databanky galaktických a posvätných aspektov vedomia, aktivácie ďalších Dimenzionálnych aspektov Seba v rozličných formách a podobách - 11.8. - slnečný vzostup Siriusa ~ dosiahli sme bod ďalšieho urýchlenia vybieľovaní, výmazov a cyklov, takže sa zdá, že deň má len pár hodín.. Ale Keď funguješ z presahu lineárneho vnímania času, keď funguješ v NULE, je to iné plynutie, čas je vibračná záležitosť, s ktorou vieš pracovať.. Navýšili sa tiež

dávky fotonového svetla, kódov, ktoré nás zaplavujú, ktoré ťa “vystrelia do vesmíru,” a to je pointa ~ tieto frekvencie PRIRODZENE VYLADZUJÚ TELO NA OVEĽA VYŠŠIE DIMENZIE, len si to treba dovoliť, odpojiť sa z hluku vonkajška a z matrice 3D Zeme, zapijiť do Matrice Novej Zeme - očistená krištáľ-plazma štruktúra = Jej frekvencie ťa vypájajú z ľudského typu vedomia, spôsobov fungovania, správania sa atď.. to je prese ten stav neschopnosti fungovať, ani nemáš.. tvoje telo sa snaží rekonštruovať všetko cez vladzovanie sa na vyššie frekvencie a transmisie, na ne sa treab sústrediť - FOKUS dovnútra.. Doslova nás valcujú tóny a farby Frekvečných pásiem Novej Zeme, kde každý už má svoje existencie, “len” ich integrovať.. Sú to Naše pravé databanky - poznanie - informácie Akášov vyšších úrovní, ktoré nahrádzajú “ľudskú pamäť”, poznatky a hlavne identity, lipnutia na nich, stotožnenia sa s veľmi obmedzenou úrovňou vedomia, z ktorej 3D človek funguje a vníma všetko cez filtre, ktoré skresľujú - vykresľujú reality podľa 3D perspektív a tak sa sám viaže a udržiava pripútaný na 3D reality / matrix. 3D človek funguje z deaktivovanej svetelnej DNA, Respektíve na úplnom minime, “kde” VŠETKO JE - vo svetelenjej DNA - to sú “TIE PRÍSTUPY A VSTUPY” do pravého poznania SEBA.. tieto galaktické & svetelné aktivácie sú o VIDENÍ CEZ SRDCE-ŠIŠINKU - cez ZJEDNOTENÝ MOZOG - obe hemisféry spolu ako jedna = presah DUALITY a mozog zjednotený so SRDCOM ~ aj toto sú pokračujúce Aktuálne kódy: Kódy hojnosti vyššieho srdca a inteligencie – múdrosti vyššej mysle / vyššieho poznania/ kódy Božskej MEGA ALCHÝMIE CEZ AKTIVÁCIU POSTUPNE VŠETKÝCH PÁROV SVETELNÝCH VLÁKIEN DNA - “najmä tie” ZLATÉ VLÁKNA SÚ NAŠE SUPER ALCHYMICKÉ SCHOPNOSTI - doslova meníme na zlato to, čoho sa dotkneme.. Majstrovstvo Alchýmie je súčasť plného navracania Vedomia / Pamäte - Slnka v nás - Sme Zlatí ~ pozri sa na seba na Slnku, ako sa ligoceš.. To sú tvoje krištály, hviezdne častice, ktoré menia farby relatívne ku tomu, či sú zapnuté - online alebo nie (zapínajú sa a vypínajú) a podľa toho, čo vysielajú - transmitujú... Podľa toho zdieľajú rôzne svetelné fartebné zvukové kódy..

Majstrovstvo alchýmie sa učíme postupne – rozpamätávame sa na to počas vzostupu na úrovni vedomia a najmä tela ako tak v sebe aktivujeme - odomykáme viac Pokladov, viac zlata..

Čím viac je naše telo Krištáľové, čiže čím viacej fungujeme ako, to kým naozaj sme, tým viacej sme schopní procesovovať väčšie dávky fotónového svetla, čiže tým viacej sme schopní procesovať svetelné kódované data - informácie UNIVERZÁLNEHO VEDOMIA ZDROJA VŠETKÉHO VEDOMIA - Procesuješ vlastné Svetlo - Sme Zlatá DNA rasa SolARiANov – vedomie slnka - SILA A MOC RA-AR = sila a moc zjednoteného vedomia slnka, z ktorého fungujeme cez napojenie sa na slnečný / svetelný zdroj všetkého života/vedomia. Toto sú kódy oveľa vyššieho (univerzálneho) vedomia, ktoré je potrebné integrovať lebo V NICH JE VŠETKO - VŠETKY INFORMÁCIE, ALE V ICH originálnej svetelne kódovanej forme. Tieto kódy vyššieho poznania, čo sú naše prapôvodné poznatky informácie – praveká múdrosť - na ne sa prispôsobuje naše telo, aby mohlo “tie navyšujúce sa dávky radiácie” svetelného-energetického-informačného toku zvládnuť ukotvovať a procesovovať celou svojou bytosťou/telom. Toto je jedna z hlavných misií všetkých krištálových / Kristos solárnych Indigo hviezdnych duší / semienok / bytostí, ktoré tu sú na konkrétnej misii - vyslobodenie a Ukotvovanie pravých poznatkov a čistých Informácií - tlmočníci Smargdových holografickych tabletov zakladateľov, na ktorých falzifikátoch a ego-interpretáciách stojí “celá ľudská 3D spoločnosť a história”.. písala som k tomu článok tuším, že niekedy v máji 2021 (archív svetelnej knižnice tu na webke)..

Hlavná úloha, misia, priorita každého, komu záleží na tvorbe Novej Zeme -- Doručovanie svetelných kódov - informácií v najčistejšej možnej forme - cez Ukotvovanie do svojho Koreňa len väčšie mega dávky svetelného vedomia a univerzálnych informácií o absolútne všetkom, čo Sú Kódy VEDOMIA A TELA NOVEJ ZEME a jej vyšších realít, ktoré zažívame, len ak integrujeme jej kódy, len tak projektujeme reality, ktoré majú koordinácie / číselné súradnice Novej Zeme ~ reality a úplne všetko sú len Číselné súradnice..


3D Zem má kódy realít nižšieho vedomia a tela naprogramovaného “na starnutie, chorľavenie, seba-deštrukciu”, lebo mentálno je na to nastavené / naprogramované - 3D ľudský ego separačný / limitujúci programing nedostatkov a nedostatočnosti založený na strachoch z úplne všetkého a na boji / strachu o život, o prežitie (utrpiteľ na kríži) - čo sú 3D ľudské reality, čo sú dualistické reality, ktoré musíme komplet všetky zo svojho tela vyčistiť, lebo dovtedy Projektujeme staré reality 3D vedomia človeka (starej zeme). A aj po Tranzitoch na celotelovej frekvenčno – vibračnej úrovni do dimenzií novej Zeme, pokračujeme v mega čistení 3D kódov 3D programmingu a karmických realít zo svojho tela, ale ten hlavný rozdiel je v tom, že už nefunguješ zo separácie v Sebe, čiže už nefunguješ z 3D úrovne vedomia človeka, ale z jeho PRESAHU.. a tvoje telo sa premenilo na molekulárnej bunkovej DNA úrovni na počiatočné svetelné Krištáľ plazma Telo Novej Zeme.. je to Vzo-VSTUP DO SUPER VEDOMIA KEDY SI SI SUPER VEDOMÝ SEBA AKO KVANTOVÉHO Morfogenického Žijúceho dýchajúceho a neustále expandujúceho zjednoteného podľa vedomia, ale ty musíš fungovať Zo zjednoteného stavu vedomia so sebou, ako so zdrojom Vedomia absolútne všetkého. A to začína cez otváranie a expandovanie srdca vo fázach, čo je samotný proces expandovania vedomia postupne do všetkých dimenzii vedomia & bytia seba. Je to meditačný Gamma Stav / Vlny, na ktorých naše svetelné telo Novej Zeme vibruje.. človek v nás netuší, potláča / deaktivuje SVOJE SVETLO (vedomie, svetelné telo), ktoré aktivuje krištáľ - plazma telo Novej Zeme - čisté SLNKO - to je vzostúpená Nová Zem - SLNEČNÁ Kristická HVIEZDA. OTVÁRANIE SRDCA / Vedomia, PLNÉ sprietočňovanie KUNDALINI A NASTOLOVANIA JEJ VOĽNÉHO A PRIRODZENÉHO TOKU V NÁS SPÚŠTA LEN VÄČŠIE A väčšie čistiace procesy, ktoré sú len intenzívnejšie, nekončia sa, práveže len naberajú na sile.. TOK ŽIVOTA = univerzálneho VEDOMIA = Lásky = Nevyčerpateľný zdroj a nekonečná hojnosť toho, kým vo svojej svetelnej podstate a esencii už dávno si, vždy si bol a vždy budeš, len ty si to môžeš limitovať, obmedziť, len ty si vieš a môžeš obmedziť tok svetelnej mega energie cez seba už len tým, že ako 3D človek sa funguje z uzatvoreného srdca, čiže s uzatvoreného vstupu – z uzatvoreného prístupu ku čistej univerzálne láske, ku sebe ako ku láske a ku Sebe ako ku zdroju vedomia všetkých všetkých bytostí,

všetkého života – všetkého v jednom ~ Deklarácia nezávislosti, suverenity, sily a moci a super hojnosti nekonečného zdroja slnka svetla vedomia života lásky výživy a informácií v tebe – aj o tom je levia portálová pasáž - až cca do polovice septembra integrujeme jej kódy..

“Ľudské 3D Uhlíkové telo” nie je schopné procesovať dáta “ako super výkonný kvantový počítač - procesor a transmiter”, naše telo Novej Zeme - naše originálne telo Avatara je bio-elektrický Galaktický a intedimenzionálny KOMUNIKÁTOR A SAMOTNÁ VZOSTUPNÁ TECHNOLÓGIA A VYSPELÁ MAJSTROVSKÁ BUDOVATEĽSKÁ TECHNOLÓGIA ZA KTOREJ VYUŽÍVANIA BUDUJEME NOVÉ Galaktické Multidimenzionálne civilizácie a spoločnosti novej Zeme fungujúce zo zjednoteného stavu vedomia všetkých hviezd a slnka – hviezdne národy – nová Rajská rasa – základy nej sú v každého svetelnej DNA, každého telo je expresia DNA Kódingu, ľudské telo je expresia Zdeformovaného vedomia, čiže svetelnej DNA a potlačenej na úplné minimum.. Ľudský aspekt vedomia – 3D človek je naprogramovaný, je zvyknutý potláčať svoje svetelné vedomie – telo a nemá o tom šajnu, že čo si to vlastne robí – netuší ako veľmi deštruuje svoje vlastné svetlo, lebo to robí nevedome, a je na to zvyknutý už od ranného detstva. Už od ranného veku sa učíme byť a ísť proti sebe…je to hlboký zvyk nebyť sebou, Báť sa byť sebou a otvoriť sa naplno kvôli všetkým zraneniam, limitujúcim podvedomým presvedčeniam a v podstate netušiac - necítiac, kým vôbec si – 3D Matrix je kríza vedomia toho, kým si myslíš, že si a nemáš poňatia o tom kým naozaj si.. “myslíš a nevieš.. My už nemyslíme a vieme” = sloboda a veľmi Veľa energie sa ušetrí, keď už nerozmýšľaš, ale čítaš kódované informácie celým svojím telom, najmä cez svoju šišinku - Spojenie Srdca-Šišinky - vidíš cez vyššie srdce / vyššiu “myseľ”.. plus, keď už nefunguješ “z ľudskej hlavy”, Nefunguješ zo žiadnych limitácii na svojej nekonečnej svetelnej esencii, kvantovo skáčeš do budúcnosti cez úplne vybuelenú - vynulovanú minulosť - bunkovú pamäť v tele, celú ľudskú a galaktickú históriu vynulovávame cez Úplne rozpamätá nie sa na všetko čiže na seba a cez pochopenie úplne všetkého – “Maturácia zo zemskej Galaktickej školy” V PRAXI TU A TERAZ.


Pri prebúdzaní vedomia sa opäť učíme SEBA ODZNOVA A AKO TU BYŤ PRE SEBA, nie proti Sebe, ako sa opäť Zregenerovať, a postupne obnoviť svoju pôvodnú svetelnú slnečnú kryštálovú diamantovú Plazma DNA – čo je naše originálne dvojité diamantové slnečné telo vzostúpenej Kristovej a Galaktickej bytosti v jednom.. “hlavná ego agenda je za manipulácie frekvencií / zvukov / obrazov / transmisie určitých kódov, ktoré človek konzumuje za svoje, a za používania znečisťovania “prostredia”, ovzdušia, vody, potravín, poľa ako takého umelými elektromagnetickými vlnami, ktoré ničia DNA/vedomie/ telo / bunky - udržiava sa tak “ľudská molekulárna štruktúra (uhlík), ktorá je hustá a vibračne ťažká “3D hmota”…. Preto vzostup tela je proces Krištalizácie, Solarizácie, ožarovania a ultra mega radiácie fotonovým svetlom – Spiritualizácie hmoty - ALCHÝMIA ZVUKOM & SVETLOM ULTRA VYSOKO FREKVENČNÝCH PLAZMA VĹN, KTORÉ človek na začiatku vníma ako pískanie ušiach, bolesti hlavy, rezanie pálenie očí, rozmazané videnie, elektrizácia celého tela, veľké ohrievanie sa a ochladzovanie sa.. tak sa transmutuje hmota / forma, reality, celý život .. vodivosť v nás sa musí zvyšovať, schopnosť dýchať Vesmírnu – galaktickú klímu Novej zeme, čo je veľmi čistý krištálový Plazma vzduch a fotónové slnko na čo ľudské telo vôbec nie adaptované, preto je premieňané, ale keď na tom nespolupracuješ vedome so sebou, so svojou svetelnou DNA, potláčaš vlastné svetlo, pokračujes “v 3D koľajách, spôsoboch života, nazerania sa na všetko z obmedzených stavov / úrovní / perspektív vedomia” namiesto podporovania svojho svetla/vedomia/tela, tak tým pádom si neumožňuješ tieto procesy buď vôbec alebo aby boli hladšie.. Čím viacej je telo “uhlíkové” Respektíve uviaznuté v 3D hustote / časovom matrixe starej Zeme, “tým väčší problém vôbec pokračovať ďalej”.. preto tých šancí, koľko náš vesmír dáva je veľmi veľa, ale len do určitého bodu.. potom prichádzajú väčšie stopky “preplesky” atď a keď ani vtedy si Neuvedomíš, že tvoja energia – tvoje telo je energia vo forme – musí byť na prvom mieste – ty a tvoja regenerácia, ukotvovanie a integrácia svetelných kódov vedomia a tela novej Zeme, a zároveň mega čistenie tela Od všetkého toxického, od všetkého nízko vibračného, vrátane karmy, a vrátane Aktivácie nových oveľa vyšší realít novej Zeme založených na jednote - láske a Čistote. toto je na prvom mieste.. naše svetelné telo, lebo to je ZÁKLAD NOVÉHO hviezdneho “ČLOVEKA” Novej Zeme…

Odumierame ako stará verzia ľudstva, rodíme každý svoju novú vyššiu až vzostupe novú verziu Zeme INTEGRÁCIOU SVETLA CELÝM TELOM, len tak sa premieňame na “novú RAsu RAja”.. je to rozpustenie serparácie - ega na úplné minumum, čo je viac než masívny proces vo fázach a samotný presah duality, 3. a 4.dimenzie úplne.. Čas neexistuje, čas je to vibračná veličina a plynie presne tak ako ty vnímaš, že plynie, a keď funguješ z bodu všetkej kreácie nula, čo je pointa osmičkových kódov, tak funguješ s bez časovosti a bez priestorovosti – si všetko všetkým všade a zároveň si nikto nikde ~ “si tu a nie si zároveň”.. pre tých, ktorí fungujú zo separácie vedomia, čiže z úrovne vedomia 3-D človeka, tak vnímajú z rozdelenia času na minulosť – prítomnosť – budúcnosť, nie sú úplne prítomní v sebe, snažia sa myslieť na budúcnosť, ale stále opakujú minulosť – to sú tí, ktorí si myslia, že jedného dňa sa stane nejaká udalosť a zrazu sa ocitnú na budúcej novej zemi… Alebo Že “jedného dňa zmizne finačný systém” .. to, čo predstavuje najväčie ľudské väzenie len tak samo o sebe nezmizne, každý si tomu musí dekonštruovať sám Na základe toho, že zistí, ako si to vykonštruoval (všetko je určitý príbeh/scenár).. Na základe čistenia svojho vzťahu ku všetkému a to najmä ku peniazom, matérii, ku hojnosti atď... Vzťahy ku všetkému čistíme, nielen ku všetkým začínajuc OD SEBA, od vzťahu so sebou a svojim svetelným telom čo sú vzťahy číslo jedna -- keď TY si svetelné vedomie vo forme, nevnímaš to oddelene, je to JEDEN vzťah so sebou ako so všetkým..

Pre tých, ktorí fungujú z presahu separácie vedomia (čiže z Jednoty), tak vedia, že Nová Zem je tu a teraz cez tvoje vlastné prístupy do vyšších stavov vedomia a bytia seba ako Zdroja vedomia absolútne všetkého a všetkých v jednom.. z tých prístupov do vyšších “levelov” - úrovní vedomia fungujeme / Žijeme - Žijeme z plne odomknutého prístupu do všetkých 12 dimenzií a 12 pod dimenzií vedomia seba, Čo sú odomknuté kľúčové kódy všetkých pamäťových / genetických databánk ~ všetky dimenzionálne súbory Kódov (kodingy) univerzálneho Vedomia Seba všade tu a teraz.. Fungujeme z odomknutej kráľovskej 13. Dimenzie, “a odtiaľ fičíme” ďaleko ďaleko za akékoľvek dimenzionálne obmedzenia – sme všetko – sme pole vedomia, “kde všetko Je”, v úplnej Nule. 13:20 ~ Odomknutý a rozlúštený kód architekta vesmírov, multivesmírov, kód galaktického šamana, kód Stvoriteľa, kód ducha pohybujúceho sa nikam vo vzduchoprázdne, ktoré sa javí ako konkrétne časy a priestory, rôzne životy a existencie v rôznych lokalitách, ale je to všetko len Ilúzia.. Je to všetko tu a teraz určitý pohyb po špirále– vedomie (Boh) v akcii – vedomie vo forme – stvoriteľ tvorí a zažíva seba..
Celé naše telo sa stáva veľké tlčúce žijúce SRDCE - komplexný univerzálny hviezdny solARny portálový systém Vedomia - Univerzálnej lásky. Čím si prechádzame na fyzickej úrovni je viac než “mega intenzita” - neustálym väčším rozkladom kostí a svalov (zmena kostného matrixu-všetky traumy a drámy za všetky existencie musia von) - prechod jednou smrťou za druhou - všetky spomienky z tela musia vyplavené za VŠETKY EXISTENCIE - vyplavujeme zo seba postupne všetky akáše, je to ako nekonečné veľmi zrýchlene premietanie filmov a fotiek, čo sú v podstate všetky tvoje zážitky ako duše – životy – existencie – kolekcie zážitkov - skúsenosti / zažitie konkrétnych frekvencií, čo sú všetko mentálno-emočné záležitosti, čo je len potlačená energia v tele - všetko, čo nie je v súlade s frekvenciami novej zeme, preto musí byť absolútne všetko odžité veľmi rýchlo a až naraz.. Je to schválne svetlom vnútri “vypichované”, aby ti bolo ukázané, kde si stojíš v ceste, kde nie si slobodný a kde nie sú sprocesované emócie / energia / Informácie.. Toto sa nekončí, len toho pribúda. Len mi to postupne zvládame inak, postupne tieto čistiace, transmutačné, alchymistické, vzostupné procesy zvládame z hlbšej hĺbky prepojenia sa so sebou v sebe ako so zdrojom všetkého, čiže náš vzťah so sebou, so sebou ako so svetelným vedomím – telom sa mení a mal by byť číslom jedna, lebo to je ten najdôležitejší vzťah, ktorý si treba budovať, pestovať, kultivovať prítomnosť v sebe vo svojom tele a kultivovať fungovanie ako jedna jednotka so svojou celou bytosťou – so svetelným vedomím tela hlboko v sebe, pretože to je Základ verzie Zeme, ktorú tvoríš / vnímaš / žiješ. Premietanie filmov a obrazov ako na filmovom plátne – Je to stav ako pri smrti, Keď sa ti celý život premietne pred očami. Je to Prechod tunelom do svetla až na to, že ten tunel nikdy neexistoval a ty si to svetlo… “My sa nakompletku” rozpúšťame cez svetlo do svetla na svetlo. Tým, že sa meníme na Molekulárnej úrovni, čiže menej má svoju geometrickú štruktúru – geometriu molekuly, Je to len Bunková pamäť v tele, ktorá sa musí komplet celá vyplaviť, pretože vynulovávame všetky Akáše, a začíname písať úplne nové Akáše, píšeme úplne novú históriu ľudstva tu a teraz. Kolektívy Novej Zeme zaujímavé s tým už začali…
V celom našom tele, ale najmä v našej lebke sa znovu otvárajú sprietočňujú a zväčšujú koridory – kanály, ktorými tečie – prúdi univerzálne vedomie – vyššie poznanie - svetelné kódované dáta Zdroja všetkého vedomia (Boh), tzv. Vyššie poznanie, Ktoré úplne nahrádza to ľudské poznanie a ľudskú pamäť ako takú - je to úplne vymazávanie starých súborov kódovaných dát – informácií – 3D Matrixu, čo je samotná znečistená a skorumpovaná databáza informácií, “vďaka ktorej sa ľudstvo udržiavalo tak dlho” v 3D časom priestoroch realitách fantómovej – tieňovej zeme (jej padnutá 3D verzia), ktorá bola umelo vytvorená práve zneužívaním zvukovo -svetelných technológií - tak sa manipuluje vnímanie reality – tak sa manipuluje vedomie – tak sa manipuluje DNA, čiže tak sa modifikuje telo, tak sa tvorí telo, ktoré je uväznené v 3D realitách / časo-priestoroch = pasca vedomia/energie/pozornosti… tak sa tvorí energický “parazitizmus považovaný za normálku”, zmanipulovaním najmä toho, čo je Láska a Starostlivosť - 3D človek, čiže ľudský aspekt vedomia netuší, že funguje “z lásky”, ktorá nikdy láska nebola, iba na povrchová hra, a pod povrchom to je len kompenzácia prázdnych a boľavých miest, čiže kompenzácia nedostatkov a nedostatočnosti a takisto netuší, že akákoľvek starostlivosť, najmä tá starostlivosť, ktorá “sa má starať o zdravie”, tak je len kontrolný mechanizmus manipulácie vedomia – DNA a tela - nič viac len “farma” geneticky modifikovanych bytosti / polo-robotov/ robotov.. “najprv” sa prebúravajú hrubé vrstvy Kompenzácií všetkých nedostatkov vo svojom tele, hradby okolo srdca a stav tela “v strachu / boji o prežitie” (survival mode)… “potom” sa preniká hĺbkovo do 3D programingu v sebe.. tvoje vlastné SVETLO TI UMOŽŇUJE VIDIEŤ VIAC A VIAC, PÁLIŤ TO, čo láska nie je viac a viac.. “ako stará zem, žijeme z odmietania seba, z chronického boja v sebe a z kopca falošných identít”, stotožňovanie sa s niečim, čo tak nikdy nebolo.. s niečim, čo je len expresia 3D kódov (skorumpovaných) informácií…

Vyslobodzovanie svojho vedomia je postupný vzostup vedomia cez väčšie otváranie – expandovanie srdca, vďaka ktorému začínaš vyslobodzovať svoje telo cez jeho postupnú obnovu svojím vlastným svetlom - plnou aktiváciou a sfunkčnením komplet celej svetelnej DNA, čiže komplet celého Stvoriteľského, Alchymického Super potenciálu, a to je proces..

Je to Navracanie sa do svojej sily svetla - svetelnej kozmickej bytosti ktorá funguje s vnútorne jednoty – to je základ vnútornej sily, keď máš ukotvené svoje vzostúpené, čiže vyššiu verziu nového človeka ukotvenú hlboko do svojho korenia, čiže si prepojený s centrálnym galaktickým jadrom všetkej kreácie, tak funguješ so svetelnej stability a pevnosti a super sily a moci zdroja všetkého svetla – slnka – vedomia. Vzostupené Ja ukotvujeme cez Vzostup na úrovni vedomia - “Zem do Neba” cez zadnú stranu chrbta / tela, prednou stranou tela zostupuješ - doslova sťahuješ nebo na zem – do svojho podzemia – do svojho podsvetia, čo koreluje s očistcom pekla, čo sú 3D kódy Matrixu, ktoré vymieňame za kódy neba, čo sú kódy čistého krištáľoveho Plazma slnečného Matrixu Novej Zeme. Nová Zem sú očistené organické kódy Stvoriteľa (Boha) a očistené kódy Krista a očistené kódy všetkých Galaktikov v nás - My máme v sebe kódy úplne všetkých Galaktikov - to bol zemský experiment, ktorý je na konci. Najväčšia deformácia v každom, kto si vybral inkarnáciu do 3D Zeme je deformácia / znečistenie kódingu Siriusa (všetky hviezdne semienka), ktorej základ je v zdeformovanom vzťahu so Sebou projektovaný v tele, vo vzťahoch, realitách - v živote ako takom - Transmutácia “šestkovej známky väzňa” a “kódu loajálneho psa na vodítku vlastnému egu”, ktorý je otrokom tomu, čo predstavuje vlastné najväčšie väzenie - Kód Síriusa Psej Hviezdy . jej deformácie meníme na Kód Boha, čo je tiež proces Vzostupu Očisteného Siriusa v nás.. čo je samotná pointa vzostupných procesov Návratu Domov do Jednoty / vyslobodzovania sa..

Ja mám k tomuto bližšie rozpísaný článok asi od začiatku júla, ktorý som ešte nemala čas dokončiť, lebo je to veľmi kľúčová téma a človek vôbec nepochopená..
Buď nepodporuješ alebo podporuješ svoju svetelnú evolúciu, a to v každom momente vedome - podporuješ aktiváciu a znovu-budovanie svojho svetla – cez podporu vedomia – cez budovanie MerKAby – cez obnovu svojej pôvodnej svetelnej krištálovej Plazma DNA, čiže navyšuješ vibrácie tela organickou formou, čiže tvoje telo / energia / svetlo je tvoja hlavná priorita a postupné Zmajstrovanie toho, že ty si krištáľ / plazma svetelná super technológia - Ty si kráľ – pán svojej frekvencie vibrácie svojho naladenia svojich realít svojho tela, lebo si plne prítomný a pri vedomí - slobodná voľba je len vtedy, keď si plne prítomný - pri Vedomí.. keď si nevyberáš zo separácie vedomia, ale z Jednoty vedomia v sebe ako “vyššie Ja”, ZJEDNOTENÉ JA-MY..

Ale toto nie je cez “kontrolu ľudskej hlavy”, ani cez žiadnu inú kontrolu svojho tela alebo svojich emócií práveže naopak - my sa vzdávame akejkoľvek ľudskej kontroly, snahy ovládať, lineárne plánovať, vzdávame sa chtíča a potreby ovládať - potreby vedieť všetko a chápať dopredu, a tak to to nefunguje.. Vzdávame sa tzv. ľudskej vôle, čo je koniec koncov ego manipulácia a kontrola vzostupných procesov ako takých.. tá najväčšia panická hrôza, ktorú človek má je strach zo straty kontroly, strach z budúcnosti, strach z toho, že musí začať úplne odznova úplne nahý a začína najprv skákaním naslepo do úplného neznáma, kedy sa musíš spoľahnúť len na svoje božské spojenie so sebou ako so zdrojom všetkého vedomia, lebo s ničím iným do dimenzií novej zeme neprechádzame, všetko ostatné je totižto príliš vibračné ťažké a husté, obmedzujúce..

VŠETKO SA POSTUPNE OTVÁRA A TY SA POSTUPNE OVERUJEŠ, či sa ti dá veriť, Či funguješ z hlbokej posvätnosti v sebe, úcty, z rešpektu, z vďačnosti, či funguješ z Integrity na úrovni duše, alebo ešte stále funguješ ako 3D človek (nižšie ja), ktorý nemá poňatia o tom, čo je Integrita a kým vlastne je... .. to sa tiež volá aj “Strata ľudskej zóny komfortu”, aby sme našli odvahu, aktivovali plne svoje statočné Srdce, “strata svojej ľudskej hlavy”, aby si aktivoval svoju Božskú hlavu (sféra GodHead 13D+), aby si našiel Seba ako všetko.. Božská Hlava nahrádza tú ľudskú - fungovaniez 0.0..

Snaha ďalej kontrolovať a ovládať masy ďalej, snaha kontrolovať budúcnosť kontrolou vedomia a tela, teda kontrolou DNA - to je presne to, “o čo sa snaží odvrátená strana ľudstva - tí, čo sú v starej Zemi pri moci”, je presne každého individuálne ego navonok zobrazené v tom kolektívom, čo je 3D aspekt vedomia - identity človeka - ak nefunguješ z tohto OBMEDZENIA NA SVOJEJ VLASTNEJ NEKONEČNOSTI & Neobmedzenosti, tak si slobodný, nie si už uviaznutý v 3D realitách / časo-priestoroch, lebo to nie je dimenzia, na Ktorú sa obmedzuješ, to nie je dimenzia, z ktorej funguješ, to nie je verzia zeme, ktorú žiješ, lebo si ju dávno presiahol. Ale to však závisí nielen od úrovne vedomia, z ktorej funguješ – vnímaš – tvoríš – existuješ, ale to závisí najmä od vibrácie tvojho tela, pretože, keď tvoje telo vibruje na frekvenciách starej 3-D zeme, tak existuješ naplno v 3D matrixe. A to nie je sloboda, to je opak slobody a opak lásky, kde sa len potláča vedomie. My sa postupne vyslobodzujeme z Individuálneho 3D mentálneho Konštruktu – Matrixu, a takisto sa vyslobodzujeme z veľkolepého 3D Matrixu, čo je tiež samotná pointa vzostupných procesov.. je to návrat do absolútnej čistoty, je to o Ožití najvyšších Oktáv svetla cez teba – ty si život – ty si zároveň aj kanál, ktorým život prúdi, cez ktorý sa život replikuje – sa deje …

Je to všetko pre teba, nie proti tebe.. Mentalita novej Zeme je mentalita dostatkov, prebytku, dostatočnosti, nekompenzujeme si už nič, je to fungovanie z otvoreného a zo sprietočneného energetického informačného svetelného toku všetkého života cez seba - TORUSOVE POLE - Jabĺčko - Hojnosť Novej Zeme prameniaca zo svojej multidimenzionálnej existencie a Univerzálnej múdrosti prameniacej z jednoty a sily vnútri a z plne očisteného a obnoveného Univerzálneho srdca, ktorým je postupne celé tvoje telo ~ pulzuje ~ na rytmus a tempo - piesne Domova - Frekvencie Novej Zeme - CELÉHO KOZMU V TEBE..
Sú to zároveň nádherné procesy hlbšieho a intímnejšieho prepájania sa so sebou v sebe, sú tu procesy Nachádzania seba ako všetko a procesy strácania toho, kým si si myslel, že si a strácania všetkých Lipnutí a identifikácií sa s niečím, čo ani len reálne nie je, a čo je veľmi obmedzujúce. Postupom času, ako si buduješ ten najkvalitnejší a najdôležitejší vzťah vo svojom živote čo je vzťah so sebou ako so svetelným telom, ako s vedomím zdroja všetkého, zisťuješ, že žiadny iný vzťah ti nedokáže poskytnúť to, čo ty si do kážeš poskytnúť cez svoj vzťah so sebou… To je niečo, čo človek nedokáže vôbec pochopiť až kým to nezažije… ako človek podvedome očakávame, že niekto nám poskytne niečo, čo My máme poskytnúť Sebe - čo my máme Byť sami pre seba..(prázdny pohár, nedostatky, nedostatočnosť)… na tom stoja “ľudské typy vzťahov” - “sú kompenzácie prázdnoty a hladu”, neuspokojenosti, neustále snaženia sa získať niečo, čo ti dodáva lepší pocit zo seba Stimuláciou všetkých svojich zmyslov, zabezpečovaním si dočasného uspokojenia svojich zmyslov mysliaci, že to je šťastie, že to je láska, ale postupom času zisťujeme, že stále niečo chýba, že to nie je úplne ono… To je čas sa prebudiť zo sna ega… Svet piatich zmyslov je to, na Čo je človek limitovaný, je toto čo si mysli že je jediné reálne, a že nič iné neexistuje – to je tá najväčšia Ilúzia, v “ktorej sme boli tak dlho uviaznutí”.. ale zároveň nie, alebo “ako kto”, lebo čas je relatívny úrovni vedomia, z ktorej fungujeme a z hĺbky prepojenia sa so Sebou ako so Zdrojom.. A to sa celkovo týka týchto procesov, lebo my postupne naozaj a naplno chápeme všetko až cez vlastné procesy, cez vlastné zažitie a procesovanie informácií celou svojou bytosťou, najviac Chápeme až po kompletizácii určitých súborov kódov univerzálneho vedomia ktoré integrujeme celým svojím telom – väčšinou až po kompletizácii mnohých procesov až vtedy sme schopní pochopiť všetko do detailov a rozprávať o tom, vysvetliť to ostatným, čo zároveň odomyká ďalšie data banky informácií, alebo si ochotný a schopný zdieľať to, čo je na nezaplatenie – zdieľaš Dar pre ostatných, ktorý umožňuje ostatným sa viacej pochopiť a spoznať seba, lebo zdieľaš svetelné kódy univerzálneho vedomia a tela novej Zeme, čo sú v podstate mega aktivácie vedomia tých, ktorí sa napájajú na tvoju prezenciu, na tvoju energetickú komunikáciu, na tvoje transmisie, na tvoju energiu… Čím viac zdielaš to, čo je kvalitné - to, čo je podporné, a vychádza to z teba, z tvojej hĺbky, tým viac podporuješ Sám seba v podstate, tým viacej si ty podporovaný - To je základ podporných systémov novej zaujíma, že ty zdieľaš najprv tú podporu, ktorá je vo svojej podstate úplne jednoduchá – je to niečo, čo sa dotýka srdca, tela, vedomia ostatných, “keď robíš rozdiel”, keď ty si tou zmenou, keď si prirodzene bez snahy, bez nútenia sa, bez bičovania sa zdielaš, si sám sebou vo svojej jedinečnosti a unikátnosti, Čo je tiež proces, pretože človek je zvyknutý sa opakovať po druhých pretože jeho myslel je takzvaná myslel opičky – Monkey Mind a hry masiek.. je to v podstate len nejaký mentálny programming, ktorý beží, to nie si ty, ani si nikdy nebol ty… to je hra na niečo alebo na niekoho, kým by si chcel byť, ale nie si, ale venuješ tomu celú svoju pozornosť a snahu, aby si sa nejako snažil byť, vyzerať, aby si sa niekým snažil byť, len mne sebou… Sú to veľké motanice, ktoré si každý jeden vytvoril a vymotať sa z toho “chvíľu to trvá”… Je to hĺbkové študovanie ľudskej rasy, je to študovanie seba a ostatných, Čím hlbšie vidíš do seba, čím hlbšie si prenikol do seba, tým hlbšie vidíš do ostatných, tým viacej vidíš pod povrch… Súvisí to s tým, či ty funguješ ešte stále z nejakých závojov a bariér medzi dimenziami, čiže či ty funguješ zo separácie vedomia, alebo už nie. Od toho sa odvíja to, koľko toho si naozaj schopný vidieť, vedieť, počuť a cítiť.. do akej hĺbky si prenikol v sebe, do akej miery vieš čítať svoju DNA, to znamená, že si prepojený s tým, že si čisté vedomie, v konkrétnych dimenzionálnych súboroch dát a pamäťových databáz informácií univerzálneho vedomia- všetko zaznamenané v DNA dvojitej špirále.. Keď vieš čoho výtvorom je tvoje telo, keď vieš čoho expresiou je tvoje telo, tvoje fyzično, tvoje reality, tvoje vzťahy, tvoj život… Je to všetko tvoj vlastný Kód.
Vzostupné procesy sú tiež procesy postupného rozpúšťania všetkých barikád a obmedzení na vlastnej svetelnej nekonečnosti a neobmedzenosti a začína to rozpusteným konkrétnych konečných identít a identifikácii sa s niečím, čo je len obmedzenie na tvojom neobmedzenom stvoriteľskom a alchymickom potenciáli.. ..Rozoznanie seba vo všetkom vo všetkých je základ. tak sa úplne inak začíname správať k sebe, ku Zemi, ku jeden druhému.. koniec koncov je to škola univerzálnej lásky a škola hlbokého – vyššieho pochopenia seba a ostatných, čo si koniec koncov stále len ty – vedomie mi – vedomie jedného.Postupné rozpustenie všetkých rozdielov a oddelenosti / separácie / limitácií / nedostatkov - UŽ MÁME ZAŽATÉ NAPLNO už nezhasíname, ina svietime viac - Uplatňujeme vlastné svetlo na OSVETLOVANIE PLNE NEOSVETLENÉHO, Nič nie je tajomstvo ani mystérium, keď si napojený na Seba, keď si sa rozpamätal.. noc a deň sú jedno.. spánok a bdelosť, život a smrť.. obe strany mince sú tá istá Minca..
Kľúčové super kódy AKCELERÁCIE Vývoja - zvukovo-svetelných-prekódovávacích Prepisov svojej DNA cez svetlo:

- Čím viac čistých informácií zdielaš cez seba, čím viac si ochotný zdieľať, ale nie “svoju človečinu, svoju dôležitosť, masky, fasády”, ale NAOZAJ SEBA A TO, čo v tebe Je, ČÍM VIAC SI OCHOTNÝ ZDIEĽAŤ SVOJE PRÍSTUPY A VSTUPY KU VYŠŠIEMU = UNIVERZÁLNEMU VEDOMIU/ poznatkov, tým viac to tečie, tým viac len akceleruješ svoje procesy DNA prepisov, lebo tým viac svetla & kódov v sebe aktivuješ.. Cez svoju sprístupnenosť a otvorenosť, cez seba ako kanál, ktorým to tečie ako rieka, ktorú už nezastavíš.. to sú nekonečné vysielania, inšpirácie tvoriť.. čím viacej sme vložení do svojej tvorby ako čistá kozmická Bytosť Svetla, tým viacej to organicky rastie, lebo sadíme Očistené Kódy Stvoriteľa / “Boha” ~ tvoríme pravú šťavnatú RAjskú záhradu nielen na povrchu, ale aj pod povrchom.. Tvoj prístup určije tvoje zážitky, vzostup je VSTUP do vyšších relmov Seba, ktoré su super magické plné hojnosti.. to, čo zdieľaš, ťa buď podporuje alebo potápa.. čo zdieľaš z čistoty srdca, to má najväčšiu hodnotu a Je toho len viac… Čím je náš svetelný kvocient vyšší, čím je naše telo čistejšie a Krištálovejšie, “plazmovejšie” a priezračnejšie, tým viacej svetla a kódov sme schopní cez seba procesovovať, a teda Transmitovať - sme žijúce transmisie Super Vedomia a samotné živé prenosy – vysielania kódov svetelného univerzálneho vedomia – tela novej Zeme, “a to je na nezaplatenie”… nezdielame už neorganické kódy človeka, ktoré nie sú reálne znalosti, poznatky ale je to niečo naučené naspamäť z kníh / videií / textov atď.. Naše skutočné vedenie a poznanie je založené na hlbokom vnútornom prepojení sa so vstupmi a prístupmi do vyšších úrovni vedomia, kde všetky tie data banky informácií a takzvanej pravekej múdrosti sú, a to zdieľame celou svojou bytosťou – zdieľame prezenciu Stvoriteľa cez seba veľmi prirodzene a organicky, nie je to nič, O čo sa musíme snažiť práveže naopak, úplne sa do seba a do toho kým už sme uvoľníme, musíme úplne uvoľniť svoje svaly, aby sme sa pustili úchopu o 3D Matrix v našom tele doslova, preto čím viacej sú naše svaly uvoľnenejšie, čiže fungujeme z uvoľnenia sa v sebe do toho, kým už sme, a kde už sme; tým menej sme viazaní ku 3D zemi ako takej, tým viacej sa môžeme prepájať s čistým posvätným Kristos Plazma Matrixom a štruktúrou Novej Zeme vo svojom tele, vo svojich kostiach, vo svojich svaloch vo svojej DNA.. “preto magnézium je môj dlhodobý spoločník na tejto ceste”.. Čím viacej si vyberáš Seba, ako svetlo / ako svetelné vedomie “v tele”, čím viacej podporuješ svetlo, čím menej funguješ “ z ľudskej hlavy”, tým viac buduješ svoju MerKAbu - základ vzostupu. *človek si mnoho krát myslí, že si vyberá seba, že podporuje Novú Zem, ale je to “jeho ego transmisia”.. toto kľúčové rozoznať - aký typ transmisií ladíš / počúvaš / tlmočíš ? Tie vyššie transmisie majú úplne iné tóny, farbu, vôňu, iný pocit to je, iná energia..veľmi výživná a Aktivujúca, čo spúšťa ešte rýchlejší DNA prepis, ktorý so človek ani len neuvedomuje hodnotu / “cenu” toho..

Svetelné kódy sú BALÍČKY INFORMÁCIÍ KTORÉ SI ODOMÝKAME O SEBE, o úplne všetkom - “Vianoce a Oslava” Každý moment. Čím viacej si dovoľuješ umierať ako svoje staré verzie, umieraš až ako nikto – je to zrýchlená smrť ego identít - “prechod okom ihly a pôrodný kanál” , tak tým viacej si umožňuješ narodiť sa ako všetci a všetko v jednom. Tým, že celé naše telo je ultra mega rozkladané na bunkovej úrovni, že naše kosti a svaly sú úplne rozkladané, aby sme sa mohli opäť znovu zložiť a poskladať vo svetelnejšej forme (Fenix) – tak sa navyšuje svetelný kvocient, a to je to na čom záleží najviac, treba si dopriať dostatočný čas na svoje úplné kolapsy tela a rozloženia “na šalát, na kašu”, oveľa viac spať, oddychovať a zároveň si dopriať DOSTATOK ČASU na svoje regeneráciu a znovu vybudovanie sa… A to trvá učí nás to veľkej trpezlivosti a ešte väčšej pokore, vďačnosti.. otvárať nás to má len viav a viac.. z čím Väčšieho otvorenia fungujeme, čiže fungujeme z úplne iného prístupu ku všetkému a fungujeme z úplne inej úrovne vedomia, tak si to robíme oveľa oveľa hladšie, ale “hlavne krajšie a zázračnejšie”.. je to viac než veľká česť, ktorú každý má .. VYSLOBODIŤ VŠETKY HVIEZDNE & ĽUDSKÉ GENERÁCIE SEBA Z 3D padnutého matrixu tak dlhého väzenia / pasce vedomia. Rozpúšťame sa na čisté svetlo, nič iné neostáva iba čistá láska – svetlo.

Zem sa terra formuje a opačne terra formuje, vynulováva - zjednocuje so vzostúpenou verziou Seba.. tie klimatické zmeny sú len odrazom karmické ho čistenia zeme v každom jednom a zároveň je to klíma vyšších dimenzii, ktorú ľudské telo nie je schopné dýchať, a ľudské telo má na to príliš zatvorené srdce a vedomie, preto Prestáva existovať, lebo toto už nie sú Dimenzie / frekvekcie – klíma – pravidlá ľudskej hry starej Zeme, toto sú dimenzie, kde sa musia aplikovať očistené kódy MAJSTROV BUDOVATELOV – Očistené kódy Stvoriteľa – očistené kódy Kristos slnečných zakladateľských rás. (Paledoriani).. toto sú už pravidlá kozmickej hry a úplne iného fungovania ako svetelná Galaktická bytosť – nový HVIEZDNY človek, ktorý je základom nových hviezdnych národov a civilizácii novej Zeme, ktorá je plne Kvantová Multidimenzionálna a Galaktická - tvoríme a žijeme jú ako Kristické Hviezdne svetelné rodiny. Je to presah jednotlivca, každý jeden z nás funguje s Monádové telo až Avatar až Ríši telo (večné Slnko), čo je naše pôvodné “energetické mega obrovské” svetelné telo.. to ľudské “je príliš tesný obmedzený kostým”.. Rozpúšťame sa úplne až do stavu kým cítiš a vieš že si len čisté vedomie – čistá energia – čisté vibračné pole všetkého vedomia, si úplne všade a nikde naraz. “Vidíš všetko ľudské ako dočasné limitacie” na tom, KÝM NAOZAJ SI VO SVOJEJ PODSTATE - Na toto sa musíme úplne vyprázdniť na mentálnej emočnej a fyzickej úrovni, aby sme mohli fungovať ako vedomie svetelného tela, čo je vedomie cez Ktoré tvoríme a zažívame vzostúpenú Novú Zem. Ty neexistuješ, iba MY = presah “falošných identit, informácií, pamäte, poznatkov”, presah duality, 3D aj 4D postupne úplne.. AKO TVORÍŠ VŠETKO - KONŠTRUUJEŠ A DEKONŠTRUJEŠ JE KĽÚČOVÉ VEDIEŤ - sa rozpamatat na to.. vedomie je pravá PAMÄŤ, preto je to moc..ale vedieť nestačí, treba to aplikovať - preto Vzostupné procesy na fyzickej úrovni – na úrovni celá, sú o žití aplikovaného super vedomia seba do praxe. Takisto KĽÚČOVÉ JE ROZOZNAŤ - rozpamätať sa na to, ako si len Ty môžeš deaktivovať a aktivovať svoju svetelnú DNA, je to všetko tvoj kód - ty si tvorca, programátor a ten, čo zažíva presne to, čo si nastaví a vytvorí v každom jednom momente. Každý jeden “je len chodiaci” vibrujúci žijúci dýchajúci živý prenos obrovského množstva kódovaných informácií, a to je všetko.. “nič nie je osobné” Avšak my si v sebe nesieme slovami neopísateľne veľké množstvá osobných zranení, ktoré treba v sebe absolútne všetky adresovať a úplne prečistiť, čo je vlastne len energia nižších svetelných Oktáv, čo je vlastne len potlačená energia ( emócie ) a nízko vibračný seba-deštrukčný 3D ľudský programming, ktorý treba úplne De-inštalovať – to sú kódy starej zeme, ktoré vymieňame za “programing / mentalitu” - kódy úrovní / Dimenzií Vedomia Novej Zeme - Univerzálne vedomia Zdroja formujúce Univerzálne telo ~ super vedomie - super telo Tieto Frekvencie ti veomi rýchlo všetko vybielujú ak si to umožňujeme a dovoľujeme, ak svoje SVETLO PODPORUJEME NAPLNO, ak fungujeme z iných priorít a hodnotových rebríčkov, lebo “tie ľudské sú naopak a ešte aj prekrútené tak, ako všetko 3D je”.. pán svojej pozornosti - energie to je to, najcennejšie - “ty ako Energia”

Tým, že vzostupné procesy na úrovni vedomia a tela sú procesy Molekulárnej reštrukturalizácie, sú to zároveň procesy úplnej reštrukturalizácie našich životov a toho, ako vnímame, odkiaľ v sebe vnímame a fungujeme, ako komunikujeme na energetickej úrovni, a ako tvoríme “svoje žitie” a reality ako také — Je to Neustály a zrýchlený proces Božskej harmonizácie našej DNA, a teda zosúlaďovania sa s kozmickými frekvenciami domova, s frekvenciami novej zeme. My musíme byť v jednote s jej vzostúpenou verziou, ktorá vytvorená bola vroku 2016 – 2017.. nič iné nepokračuje ďalej, zhorí v týchto len vyšších frekvenciách..

❤️‍🔥 Soul Fire - Solar - Soular - je to evolúcia SOLÁRU - vedomia - tela - “evolúcia identít od tých nižších ku tým vyšším, alebo od tých falošných ku tým pravým”…


BODKA V STREDE OSMIČKY ~ Rozpustenie sa do ničoty, kde Je všetko, “odkiaľ” SA VŠETKO RODÍ JE STAV VEDOMIA A BYTIA ČISTEJ NULY 0.0, bod kreácie (meditácia), čo je “ten stav” vedomia - Frekvečno-vibračného naladenia, Ktorý je Vstupný bod do nebeských reumou a vyšších dimenzii, do ďalších svetov. To “je ten hlavný prístup”, z ktorého ako 3D človek (smrteľník) nefungujeme - sme tomu zatvorení, ale ako Večná nekonečná neobmedzená svetelná Hviezdna bytosť – nesmrteľník – z tohto prístupu a vstupu fungujeme a tvoríme všetko, čo je v súlade s Novou Zemou - s tvojim/našim svetlom - s tvojim / našim univerzálnym srdcom. Je to VEDOMIE A SRDCE JEDNÉHO, z ktorého fungujeme, lebo na tých frekvenciách Nekonečna vibrujeme už naplno a nastálo, už sa neodpájame - funguješ ako všetky Bytosti v jednej

Prečo sa odmedzovať na jedno, na jeden fraktál, alebo fixovať sa na niečo konkrétne, keď celý CELOK JE K DISPOZÍCII ? Keď Ty ako VŠETKO A VŠETCI JE K DISPOZÍCII ? Preto sa to volá “presah ilúzie nedostatkov, limitácii, separácie - rozdielov, oddelenosti”.. “presah iluzórnej duálnej hry” .. “limity na svojich svetelných potenciáloch Vedomia Zdroja všetkého sú len v hlave” ..
*Pokračujú mega Rekalibrácie srdca a mozgu, už v júnovom článku som písala, že začína dochádzať ku obrovským Rekalibráciam najmä počas spánku na úrovni frekvencií – mozgových vĺn – mozog a srdce & celé telo sa zjednocujú na rovnakých ultra vysokých frekvenciách – vlnách vedomia nekonečna, čo je pre tých, ktorí ešte nefungujú ako svetelné vedomie-telo veľmi zásadný “game changer”, lebo im to obracia / prevracia všetko na ruby.. lebo sa snažia ešte pokračovať v 3D frekvenciách vedomia starej zeme, čo už v podstate vôbec nie je možné. To je veľmi rýchla cesta zániku.


Nádherný čas prajem,

S úctou a Láskou M.AG.


1,191 views

Comentarios


bottom of page