Originálne Kristos Stvoriteľské Rasy - Kóding Elohim,Oraphim, SeRAphim. Zlatý SeRAphim Je Kľúč-Egypt

Updated: Jun 1

Zakladatelia - Budovatelia - Dizajnéri - Architekti - Strážci a Správci Hviezdnych Brán Vedomia Zeme a v Tele - Prapôvodné prvotné Rasy a naše Kódingy Zakladateľov..Naše originálne “prvotné” kódingy Stvoriteľa, Kristos Kódy zvukovo-svetelného tela a naše hlavné genetické línie prvotných zvukovo-svetelných polí Pra-Stvoriteľských Kristovych / Krištáľových Rás Kozmickej Trinity/Trojplameňa, ktoré tvoria piate Harmonické Univerzum - Časový Matrix UNIverzalnej Mysle/Vedomia Zdroja / GodHead = Základné súčasti Kozmického trojplameňa sily, lásky, múdrosti: Navrátenie sa do Seba,ako:

Elohim ~ Oraphim ~ Seraphim

Lyranský Feline Avatar ELOHIM Aqua-modrého a Zeleného Lúča /Rádu ANUHAZI - prvotní zakladatelia Kristovych Rás a Esínskych Grálových Línií. Ich Modrou Indigo líniou sú Kristove Rasy Modrého Lúča ORAPHIM. Ich Zlatou Líniou je Zlatý Lúč SERAPHIM a naša Zlatá DNA (zlaté nite hojnosti), čo je aj rasa/línie RA - Solárneho Svätého Kráľa/Mudrca čistej “Hojnosti, Jednoty vedomia slnka a Alchýmie na Zlato”

Súbor Kódov Zlatého Lúča Seraphima a Zlatej Solárnej/Slnečnej DNA Mesto Seraphimov vo Vnútornej Zemi, kde mnohí z nás pararelne existujú:

Naše Seraphimske Línie sú súčasťou prvotného zvukového poľa Zdroja ZLATÉHO SLNEČNÉHO RÁDU LÚČOV, z ktorého vychádzajú “okrídlené” genetické línie Anjelských Seraphimov a Avian-vtáčích typov Seraphimov. Sú “priamou rodinou/extenziou” 14D KOLEKTÍVU VEDOMIA RA-AR ANdromedy. Seraphimske rasy sú priamo zapojené vo vysádzaní Zeme a majú vlastné “odvrátené strany a časové línie uväznenia” asi tak, ako všetky rasy čo sa vývoja/evolúcie Zeme ako takej týka. ŠPECIÁLNE SERAPHIMSKA RASA SA PODUJALA NA VYSLOBODENÍ “ľudstva” a jeho podpore v evolúcií vedomia a Bytia “z 3D nízkeho matrixu Zeme ako galaktického väzenia, otroctva, amnézie a lunárnych archetypov 3D spoločnosti ”. Samotný Seraphim si zažil svoju padnutú verziu čo sa 3D Zeme týka kvôli jej super intenzívnej vibračnej hustote/ťažobe a polarizácii. Samotné 3D ľudstvo je predstaviteľom padnutého anjelského vedomia, ktoré stratilo svoju korunu a krídla po páde univerzálnych hviezdnych brán Lýry (10-11-12D) na Zemi-v tele každého “na Zemi”, fragmentovalo sa/rozbilo na mnoho kúskov/stratilo sa a hľadá sa..”Ihneď po zobudení z amnézie sa hľadá, hľadá Domov, celistvosť, posvätnosť, kozmickú hviezdnu pamäť”. Cesta vedie iba hlboko dovnútra. Rigídne myšlienkové podmieňovacie pochody, strachy, nedostatočnosť, boj o prežitie, samé nerovnováhy energií a aspektov vedomia, nastavenosť proti sebe, viedli ku hlbokej fragmentácii mysle a tela a “dlhodobej generačnej vnútornej infekcii” z nedostatku vlastného svetla a vedomia. Práve cez zlatý lúč Seraphima vo svojej DNA si znovu-budujeme opäť svoje zlaté solárne svetelné vzostupné vozidlo cez dostatočný návrat pamäte “ako na to” Seraphim je originálny prototyp stvoriteľa božského ľudského druhu/rasy, ktorá bola pôvodne geneticky nadizajnovaná s potenciálom sa vyvinúť do zosobnenia a stelesnenia Kristoveho vedomia Ich energetický otlačok je hlboko otlačený vo všetkých bytostiach ktoré si vybrali ľudsky zážitok úplnej amnezie a ego-separácie, polarizácie, fragmentácie. Sú veľmi dôležitou a kľúčovou Súčasťou nášho planetárneho zemského kolektívneho vedomia. Sú tvorcami a strážcami určitých mriežkových systémov našej originálnej planetárnej konštrukcie. PLNÉ ZOSOBNENIE SERAPHIMA CEZ PLNÉ ZTELESNENIE ZLATÉHO SOLARNÉHO TELA JE O NAVRÁTENÍ SA DO ROLE ZEMSKÉHO STRÁŽCU DO SKUTOČNEJ RAJSKEJ ZÁHRADY - NOVEJ/pôvodnej Zeme Aurora Krist.Hviezda Sú tvorcami zemského planetárneho Systému a siete Zlatý Orol, čo je kolektívny výtvor stvoritelskych Strážcovských rás špeciálne Seraphim a Avian, ktorý zabezpečuje určitých Tok zdrojových energií a informácií “na Zemi”, ktorý spravoval energeticko-informačný tok vedomia Zeme, vytvárajúci zlatý štít okolo Zeme, ktorý slúžil aj ku udržiavaniu jej plnej zemskej Multidimenzionality. Táto zlatá sieť Orla úplne padla počas postupného pádu všetkých zemských univerzálnych brán a portálov začínajúc pádom brán Lýry, avšak bola aktivovaná naplno 2000-2012, a v roku 2020 naplno opäť ukotvená a je v našej zlatej DNA. Zlatý Seraphim je našou projekciou cez jeho plné ztelesnením po kompletizácii 6D sveteného tela. Sme strážci vstupov do zlatej knižnice a zlatej siete a brány do raja s ohnivými slnečnými krídlami. Práve kvôli vyslobodeniu “ľudstva” boli darované genetické záznamy a kolektívne vedomie rás Solárneho Kráľa línie Michael zlatému Seraphimovi “Zeme”, ako podpora s obnovením Genetiky DIAMANTOVO SLNEČNÉHO TELA “v ľudskom tele, ktoré je/bolo výtvorom úplne zničenej pôvodnej svetelnej DNA/tela”. Práve cez zlatý lúč Seraphima má každý možnosť znovu-obnoviť celú svoju 12D svetelnú DNA, čo je OŽITIE SKUTOČNÉHO UNIVERZÁLNEHO STROMU Života / poznania v našom tele/DNA, teda komplet celá galaktická hviezdna pamäť na seba a na všetko..možnosť obnoviť Našu posvätnosť a svetelnú DNA, korunu - svätožiaru a krídla, ktoré sme úplne stratili pádom Tary. Cez zlatý lúč Seraphima, vďaka ktorému sa môže Zosobniť Zlaté Slnečné telo, sa navraciame naspäť do vedomia Kozmickeho Krista cez zjednocovanie sa so všetkými svojimi “vyššími aj nižšími” aspektmi vedomia a bytia a týmto Seraphim “na Zemi opäť vzostúpil” / vyslobodil sa cez zosobnenie jeho pôvodnej formy/vedomia/kodingu - genetiky. Súčasťou padnutého vedomia ľudstva bolo padnuté vedomie a telo Seraphima. ”Celý rok 2020 bol najmä o kompletizácii tejto predlohy kódov zlatého lúča Seraphima v sebe, vrátane kompletizácie Solárnej Kraľovny Krist.Vedomia/telo Sophie znovu-prijaté a ztelesnené “na Zemi” dostatočným počtom jednotlivcov, ako podklad pre 2021+ Návratu Solárneho svätého kráľa/mudrca/Rishi. Vďaka znovu-obnoveniu pôvodneho 12D zlatého Seraphima sa “liečia” / rehabilitujú / obnovujú všetky Avian línie a anjelske Krist. línie Michaela a Márie.

ORAPHIM - Kristove Rasy MODRÉHO LÚČA a HL. TVORCOVIA Krist. Línií a Esínskych grálových línií- Anuhazi - Aqua-Modro-Zelený Lúč ELohim: Prvotná svetelná “manifestácia” Smaragdového Aqua Blue lúča je Solárny Kráľ MODRÉHO LÚČA - INDIGO LÚČE KODINGU ORAPHIM, ktoré “sa inkarnujú na Zem najviac práve po 2.svet.vojne”, ako HLAVNÁ PODPORA SO VZOSTUPOM “avšak mnohí sa museli veľmi fragmentovať a ísť do úplnej amnézie, aby sa zmestili do ľudského tela”. Toto sú najpotentnejšie kódingy a genetické línie, ktoré majú veľkú silu, sú to “priami majstri Vysloboditelia, ktorí sa nehrajuškajú s ego-ľudským výtvorom 3D zeme a jej systémov”. “Sú tu na super dôležitej osloboditeľskej misii”. Práve cez ich znovu-navrátenie sa Domov, cez obnovenie celistvého Oraphima v sebe a zlatej siete Orla - čiže práve cez ZLATÉHO SERAPHIMA a cez prejdenie si 3. Štádií Alchymickej únie dvojplameňa Hieros Gamos v sebe (prebieha vo fázach vyvíja 6D-12D svetelného tela) —> aktivujú a obnovujú KÓDING: DVOJITÉ DIAMANTOVÉ SLNEČNÉ TELO 48 párov vlákien Svetelnej DNA. ORAPHIM JE NOSIČOM AJ dvojitého diamantového slnka aktívnych 24-36 svetelných párov vláken DNA. Oraphim má špecifickú úlohu cez Kozmický trojplameň opravovať - obnovovať planetárne a univerzálne telo Zeme - celú Architektúru Zeme z jej “anti-Kristovej” verzie na Kristovu hviezdu. Ich úlohou je tiež KOMUNIKÁCIA S AURORA RASAMI a BYTosťami siedmych vysokých nebeských relmov v ANdromede a ich PREPÁJANIE - premieňanie ZEMSKEJ ŠTRUKTÚRY Na AURORA KRIŠTÁĽOVÝ MATRIX. Sú to MAJSTROVSKÉ BUDOVATEĽSKÉ RASY MODRÉHO PLAMEŇA, ktoré na Zem “sú/boli” inkarnované ako Esínske grálove línie (napríklad Jeshua, Maria, M.Magdaléna, johanin.templári) - NOSIČI MODRÉHO PLAMEŇA. Oraphim je tiež špecializovaný na obnovu a tvorbu prototypu 6D svetelného tela určitých Indigovych rodinných línii / kolektívov vedomia rádu Melchizedek (gráloví nosiči všetkých záznamov, knižnice poznania a pracovníci s Akašom). Ľudské telo však nie schopné uniesť ich frekvekcie, preto sa musel “rozpoliť” do 3D ľudského tela. Je to veľká výzva premeniť svoje telo, aby mohlo opäť udržať CELISTVÉ VEDOMIE ORAPHIMA cez Seraphima - Lyransko Siranského majstra Alchymistu a meniča foriem. Jeho veľkým darom je schopnosť Super Transmutácie. “Jeho Modrý lúč” je súčasťou prvotného zdrojového poľa Kozmickeho trojplameňa: Modrý lúč, Zlatý Lúč a Fialový/Magenta lúč - celé spektrum stvoriteľských pra-rás, ktoré všetky spolu TVORIA BYTOSŤ CELÉHO KRIST. DÚHOVÉHO SPEKTRA (dúhový matrix). Špeciálne u Oraphima je dôležité zjednotenie Oboch vnútri, lebo ženský Oraphim sa špecializuje v práci s magnetizmom a mužský Oraphim nesie veľmi silné elektrické pole a transmisiu. Spolu tvoria “mega mocnú transmutačnú jednotku” Kristoveho Vedomia “na Zemi”. Transmisia a prijímanie Kozmickeho trojplameňa je základom tejto transmutačnej práce zvnútra von.

Oraphimovia sú STRÁŽCI A UDRŽIAVAČI CELÉHO UNIVERZÁLNEHO ČASOVÉHO MATRIXU A ICH ALchymické TRANSMUTAČNÉ POTENCIÁLY SÚ OBROVSKÉ HLAVNE PO PREJDENÍ SI ÚNIOU HIERIS GAMOS zvnútra von. Modrý lúč je “typický pre egyptské-cerrez-Avian inkarnácie” a línie Oka Boha RA a Oka Isis. Fialovo-zlatý-modrý lúč “je typicky” pre Faraonske línie a energie. Patrí sem aj: Oraphim MOdrého lúča línie Melchizedek dvanástich Esínskych kmeňov - sú špecifickými nosičmi KOLEKTÍVNEho KOZMICKÉho VEDOMIA a ich špecialitou je práca s grálovými bodmi a technológiami ÁRCH v univerzálnych hviezdnych bránach vedomia Zeme.. Ich špecialitou je

vytváranie cez bod nula 13.bránu MAtky - materinský pilier pre prepojenie sa “so skutočnou” kozmickou matkou a galaxiou Androméda. Ich najvyšším rádom je kóding Modrého Nílu - Egyptské Orionské a Lyransko-Siranské kráľovské genetické línie - majstri v zjednocovaní a nastľovaní vedomia slnka a hviezd. Sú to orignálni architekti kristickej štruktúry Zeme. Ako som spomenula, Tento typ kodingu “je najviac unášaný, zneužívaný, modifikovaný, hybridizovaný a okolo neho sú zvádzané boje o ovládnutie a zneužitie práve tohto typu kódingu”, a aj preto aj toľkí, ktorí sú priami nosiči tohto kódingu v týchto časoch, ktorí “boli vyvražďovaní najmä po egyptsko-Sumerskej invázii úplného pádu Zeme a jej ovládnutí bytosťami čiernych dier / wormholes a ďalšími inými bytosťami hľadujúce uspokojenia ego chtíčov vlastniť a vládnuť, dobývať”..

Ďalšia Skupina Oraphima je SIRIUS B ORAPHIM. Je to tzv. Maharaji línia mixovaná s Azuritskymi andromedanskymi rasami, patria sem Azurit Templári tvoriaci hviezdny portál prepajajúci 3D Zem, 5D zem Taru a Sirius B s Andromedou. Sirius B je úložiskom všetkých záznamov “zemskej histórie” (Voda).


Špecifická úloha ORAPHIMA: Špecializovaný na prepájanie sa s Aurorou Matkou/Zemou/Rasami a tvorbu tranzitných koridorov do Aurora časových realít je náš kóding Modrý Oraphim. Originálne Kristove Stvoriteľské a Budovateľské Rasy sú tvorené z kódingov zvukovo-svetelného Tela Kozmického Krista-Sophie - Naše základne kódingy a predlohy svetelného tela: Elohim-Oraphim-Seraphim, kedy zlatý lúč Seraphima je ten hlavný Kľúč ku ďalším, pretože v sebe nesie základ pre plnú Obnovu Siete Zlatého Orla v sebe - na Zemi, a vďaka znovu-obnove vzostúpeného Seraphima v sebe, opätovne “dávame do kopy” Modrého Oraphima, ktorého hlavnou “špecialitou” a Úlohou je Obnova a tvorba Aurora Platforiem cez priamu KomUNIkáciu s Aurora Zemou v Andromede, obnovujú a čistia architektúru Zeme, vracajú ju do jej vzostúpeného Kristoveho stavu cez Seba.. Sú majstri zmien a ultrafialového plameňa (rád Ametyst). Sú to všetky Indigo rasy, ktoré sa museli fragmentovať, “traumatizovať” a prejsť do úplnej amnézie (nie všetci, záleží od individuálca čo si vybral zažiť). Modrý Oraphim, keď je naspäť vo svojom celistvom stave aj na úrovni tela, zosobnil opäť Rád Modrého Lúča Melchizedek, Rád Modrého Nílu a Maharaji kóding, “Je super mocný Majster Alchymista”, vie otvárať hviezdne brány, chápe ako fungujú, má v sebe poznatky pre budovanie vyspelých galaktických civilizácii, vie tvoriť, udržiavať, spravovať bezpečné a vysoko frekvečné Aurora zóny / platformy ako tranzitné koridory a pasáže “Domov, na druhú stranu” do ANdromedy nielen pre seba, ale aj pre ostatných. Áno, je to tranzit smrti, tranzit úplného odumretia ega a prechod Okom Ihly.

Modrý Oraphim spolu so Seraphimom (v nás poch ztelesnení), Tvoria NOEMOVE ARCHY PRE OSTATNÝCH CEZ plné ZOSOBNENIE DÚHOVEJ Kristalovej PLAZMY; TVORIA ZÁKLADNÉ PORTÁLY PRE DRAKOV NAJVYŠŠÍCH OKTÁV SVETLA - pre Andromedanskych Iluminačných Drakov/Sophianskych drakov a Paledorianske budovateľské vedomie, aby opäť mali prístup ku Zemi práve cez

ORAPHIMOM VYTVORENOU PASÁŽOU NA ICH MATERIALIZÁCIU. Oraphim Takisto TVORÍ KOMPLEXNÉ BRÁNY PRE Materinskú Suet Hviezdnych brán a MATERINSKÝ LÚČ “pravej MAtky”, aby prúdila naplno, zaplavovala celú Zem materinskou plazmou - sú to Aqua Blue-Modré-Zelenkavé lúče (lemurska zelená) tvoriace 13D piliere do ANdromedy, kde je vzostúpená Zem súčaťou AQUAELLE MATRIXU A AQUA SRDCA Andromedanskej MATKY.

Tento materinský lúč vyplavuje lunárnu matku a stopuje lunárne transmisie a nizko-vibračné ploty.. Je súčaťou kozmickej Trinity - súčasťou “božskej hlavy”/ univerzálnej mysle Avatara-Rishiho-Kozmickeho Krista v nás. Spolu so 14D lúčom / Rádom Zlatého-Solárneho-Platinového Slnka obnovujú vedomie a telo Solárnej MAtky, Márie a Sophie “na Zemi”, čo bolo kompletizované v decembri 2020 vrátene Zlatého Seraphima.

Náš kóding Oraphima tvorí základ aj pre tvorbu andromedanskej Siete Veľkolepých bielych Andromedánskych Levov - Feline Elohim Lyranský Avatar - Sieť Bielych okrídlených levov a Diamantových slnečných diskov v našom svetelnom tele - Na Zemi pre obnovu trojice Lyranských brán “domov” - ARaMAteNy, Lýry-Aveyon a Lýry-Vegy. “Všeobecne v skratke povedané”:

PRINÁŠAME ZEM NA ÚPLNÝ PRA-POČIATOK Z PRED PÁDOV LÝRY RÝCHLEJŠÍMI A INTEZÍVNEJŠÍMI RESETMI cez vyplavenie “extrémnych nerovnováh” a “bludov, nonsensov, nočných mor” v individuálcovi, v kolektívoch na všetkých úrovniach...

Preto je tak dôležité sa plne sústrediť na obnovu svojej DNA, tela, opravu tela a opravu Matrice / mriežok “, čo Oraphim robí cez svoj ultrafialových plameň”, ktorého je majster, “len zabudol”. Venovať telu spánok, lásku a živiny, ktoré žiada, plus byť nonstop na detoxe naturálnymi spôsobmi, bylinami atď, inak telo neustojí dávky svetla / informácií, nebude si schopné prejsť tranzitnými portálmi Domov. Základ pre Vzostup tela je ztelesnenie zlateho Seraphima. Stará Zem a Telo úplne padá, preto “sa z jednej perspektívy iba všetko na nej zhoršuje, ak ste jej súčasťou, lebo sa musí dosť rýchlo a takmer naraz vynulovať galaktická karma, vyplaviť “všetky pravdy” a vyčistiť na všetkých úrovniach, ale z úplne iných perspektív: je to súčasť procesu pádu starej zeme lebo nová už úraduje a vzostupuje “ešte vyššie”.

3D Zem už neexistuje, “najnižšie pásmo je momentálne 4D”, kde sa dajú uplatniť ešte 3D pravidlá hry a aj 5D plus pravidlá hry, lebo je prestupný stupienok.. avšak všetko je zosúladzované s 12D Zemou. Preto neostáva nič “zo starého typu života” ak to nie v súlade aspoň s tvojim Monádovým Telom, čo je vrstva tretieho harmonického univerza. Seraphim - Oraphim pripravujú pôdu pre Sieť brán a portálove Kristovej Zemskej architektúry cez obnovenie trojice brán Avatar Matrixu 10-11-12D pre:


LYRANského AVATAR ELOHIMa - ANUHAZI ako PRA Pra-Stvoriteľské rasy originálnej ANjelskej ľudskej rasy Lyransko-Siranske Biele línie, ktoré sa volajú aj ANuhazi alebo Feline 12D Elohim, ktoré VYTVORILI ORAPHIMA. ANuhazi je záriveň aj prvotný svetelný jazyk, ktorý bol ako prvý vôbec nahlas zdieľaný externe, lebo Naša prirodzená komunikácia je “telepatia.” Je to náš pra-pôvodný svetelný jazyk a PRIRODZENÝ JAZYK KRISTOVYCH STVORITEĽSKÝCH RÁS. Sú to hlavní a veľmi silní / mocní kráľovskí bieli leví strážcovia 12D Svetelnej DNA, tzv. “Energia skutočných Mudrcov a Starešinov, majstrov pracujúcich s ohňom / horiacou plazmou”. Strážia všetky genetické a akášické záznamy, strážia kóding diamantovo-slnečného tela. Tento pôvodný typ Avatara je kódingom a typom energie / kolektívneho tela Pravekého prapôvodného vzostúpeného majstra BUDOVATEĽA A TVORITELA.

Milí tvorcovia Prajem nádherné rozpamätania sa a návraty domov vždy na hlbšej úrovni UKOTVUJEME SNOVÝ STAV - vedome fungovanie v nule ako svetelná bytosť, ktorá sa zjednocuje - rozplýva do svetla UKOTVUJEME MASÍVNE MNOŽSTVÁ SVETLA A KÓDOV NOVEJ ZEME NONSTOP. Kódy Jednoty, Slobody, Snov a vízii novej Zeme, magické kódy, kódy bielej holubice, kozmickeho trojplameňa, ktorý horí naplno.. Základom je obnoviť svoj prirodzený tok svojej Kundalini energie do 8. Čakry, vytvoriť a udržiavať Toroidné pole jablka/ležatá osmička —> brána do 10-11-12D. Udržiavanie čo najvyšších stavov vedomia, z ktorých premieňame telo je výzva číslo jedna - úplná rovnováha medzi polaritami - ZÓNA POSVÄTNEJ NEUTRALITY, avšak bez ľudskej kontroly, zásahov a potláčania toho, čo sa musí vyplaviť cez vedomé čistenie. Ľudské telo nemá prirodzený tok Kundalini kvôli “začipovaniu a degenerovanej DNA”. Kundalini sa aktivuje práve so zobúdzaním sa a aktiváciou Krist.kódov tak, ako si to každý pred-nastavil. Kundalini tok slúži nielen na hlbokú očistu a sprietočnenie celého tela, privedie nás “do pekla a do neba”, domov do jednoty, ak sa staneme jej voľnou expresiou, zjednotíme sa, “potom postupne krištalizuje / plazmovie”. Toto si vyžaduje energetického majstra v nás.


S láskou, Maria ARaMAteNA Guidance