top of page

Odvaha Vybrať si Seba,Odvaha Presiahnuť mentalitu Nedostatkov a Skákať v Čase,Výmaz Pamäte-Identít

Updated: Apr 1, 2021


Vymazávanie Pamäte - Ľudských ego identít a mentality Človeka - Vynulovanie Človeka cez Bytie Svetelnými Kódmi Novej Zeme. ODVAHA BYŤ naozaj SEBOU v Plnej Svetelnej Paráde - Dovoliť si Seba.

Odvaha presiahnuť mentalitu akéhokoľvek nedostatku Seba ako Zdroja Všetkého.. Odvaha dovoliť si Sebe Seba naplno, cítiť seba, prijať seba so všetkým.. Odvaha otvoriť sa Sebe naplno.. Spoznávať sa neustále odznova.. Odvaha Rozoznať, kým naozaj si a Pustiť sa toho, kým si si myslel-a, že si.. Odvaha pustiť sa toho, ''čo sa myslelo, že je reálne, že je pravda''..
Odvaha skákať kvantovo v čase bez bezpečnostných pásov, garancií, bez držania sa niečoho, čo je známe, čo predstavovalo istotu, bezpečie a skočiť do neznáma len s dôverou v Seba ako v celý Vesmír bez vedenia, chápania dopredu.. Všetko sa buduje odznova.. Nový Život stojí na úplne iných základoch.. na základoch zlatého vzťahu so Sebou. Túžba po zmenách a zároveň bátie sa BYŤ tými zmenami, strach z vlastného svetla a moci, je najväčšia bariéra na vlastnej neobmedzenosti, lebo to vysiela dualitný konflikt, vysiela to- tvorí rozpotelnosť - chaos..

Zcelistvovanie sa - zjednocovanie sa - rozpúšťanie fragmentácie mysle a tela, úplnej oddelenosti od svetla vlastnej Duše, teda deaktivácia svetelného tela a pamäte, traumy z fragmentácie sú procesy osvetlovania

Strachov z prekonávania svojho starého ja tvoriace staré reality, ktoré sú v súlade človekom a vyberaním si inak v každom momente ako Nové Vyššie Ja.. Odvaha prekonávania všetkých ľudských perspektív na všetko, a tak hlboko zakorenenej ľudskej mentality nedostatkov a ''veľmi obmedzeného pozemšťana.''

Odvaha Vybrať si Seba je o Odvahe nastavovať si ENERGETICKÉ HRANICE a Učiť sa ich UDRŽIAVAŤ + ZMAJSTROVANIE TVORBY POSVÄTNÉHO PRIESTORU V SEBE KRISTOVEJ KATEDRÁLY ~ CHRÁMU ČISTEJ UNIverzálnej Lásky, kde môžem byť sebou so sebou pre seba, uvoľňovať úplne všetko, čo ťaží, čo nie je láska, ROZMRAZOVAŤ VŠETKY ZMRAZENÉ SPOMIENKY V ČASE A PRIESTORE A NAPLNO ICH ODŽIŤ - VYNULOVÁVA SA PAMÄŤ - “Nižší galaktický Akáš sa rozpúšťa ” plný tráum, drám, nedostatkov, kompenzácií si nedostatkov a deštrukčných spomienok” z úplne všetkých existencií “cez túto jednu”.. Nahrádza ho “vyšší a veľkolepý Akáš, ale treba mať naňho miesto v tele”. Svetelné kódy - Balíky Dát & Informácií vie procesovať naše svetelné telo keď je aktívne a funkčné, keď to dovoľujeme, spolupracujeme so svojim svetlom - so Sebou ako Svetelnou Krištáľovou Super Inteligentnou Technológiou.. Každý uvoľnením z tela Toho, čo nie je láska nás ZAPLAVUJE MEGA VEĽA SVETLA-KÓDOVANÝCH DÁT A ČISTEJ LÁSKY, lebo sme si dovolili - vybrali Seba a dovolili CÍTIŤ NAPLNO VŠETKO ČO SI NEBOLO DOVOLENÉ. Naše telá od nás VYŽADUJÚ OVEĽA VIAC A AJ BUDÚ..viac lásky, viac odpočinku, spánku, prírody, čerstvého vzduchu, SLNKA A CHLOROFYLU a viac organických naturalnych rôznych typov podpory s ČISTENÍM TELA NONSTOP. “Navyšujeme tolko krát za deň/noc”.. “Telo sa snaží každým navýšením svetla a výšky frekvenciií” vzostupovať - odľahčovať - transfigurovať rýchlosťou svetla a na každom je stopovať svoje staré ja, vyberať si ako svoje Nové Vyššie Verzie Seba na úplných prapočiatkoch JEDNOTY z pred vniku duality a duálnych konfliktov (3D matrix) a zároveň je Budúce Vyššie Ja, “ktoré dávno” PRESIAHLO DUALITU.

Odvaha presiahnuť mentalitu nedostatkov lásky, teda spojenia so Sebou ako s Tvorcom, Zdrojom, Alchymistom, Svetelným vzostúpeným majstrom. Odvaha zmajstrovávať komUNIkáciu so Sebou, Bytie so Sebou pre Seba “najprv”, aby sa zistilo naplno precítilo Kým naozaj som.. ODVAHA BYŤ ŠŤASTNÁ SLOBODNÁ PLNÁ VĎAČNOSTI V TOMTO MOMENTE. Aj Hlasná KOMUNIKÁCIA SO SEBOU A VZŤAH SO SEBOU JE VŠETKO. všetko je to o ENERGETICKEJ KOMUNIKÁCII, ktorá nonstop prebieha, len človek bol/je zaseknutý v hlave odpojený od ENERGETICKÉHO INFORMAČNÉHO SVETELNÉHO TOKU VEDOMIA ČISTEJ LÁSKY - jediný nedostatok je v Spojení so Sebou a v kultivácii PRÍTOMNOSTI VO SVOJOM TELE - jednota tela, hlavy, srdca - mozgu - mysle všetko ako JEDNA ZOSYNCHRONIZOVANÁ JEDNOTKA bode úplnej ustálenosti - Still point of creation - Bod kreácie - jednota so Sebou = Jednota so Všetkým - s celým poľom vedomia Seba v rôznych formách a expresiach Seba ako Zdroj Vedomia..

Cítenie Reči tela - tvoje telo rozpráva - ver mu. Reakcie tela na všetko sú tvoje odpovede. Kultivácia plnej prepojenosti v každom momente - kľúčová je: Jednota Vedomia a Svetelného tela ako Jedno: SVETELNÉ HVIEZDNE KRIST. DiamANtové Slnečné Avatar VEDOMIE “v tele” vo forme.

BYTIE KÓDMI VEDOMIA NOVEJ ZEME CEZ ICH INTEGRÁCIU JE ZÁKLAD VSTUPU DO NOVEJ ZEME, keď ju projektuje moje svetelné telo.. Ľudské telo projektuje neorganicke kódy 3D Zeme, ktoré sú Ultra vysoko-frekvečným svetlom prepisované / vymieňané svetelnými kódmi Novej Zeme. Avšak PROCESOVANIE SVETELNÝCH KODOVANYCH DÁT - balíkov informácií svetelným je “podmienka”, čo ľudské nedokáže.. “Podmienka” je srdce dokorán - otvorený tok Vedomia Zdroja naplno - EXPANDOVANÉ KOZMICKÉ KRIST. SRDCE - KOZMICKÉ VEDOMIE - KOZMICKÁ PAMÄŤ.

Kultivácia širokospektrálneho náhladu a vhladu z “pozície” Tvorcu a Svetelnej Neobmedzenej Hviezdnej Bytosti v Porovnaní s náhľadom “človeka”..

Len keď sú naše bunky nabité svetlom - máš “kopec energie” v Sebe sústredenej, skáču za nás kvantovo do ďalších VYŠŠÍCH “budúcich” REALÍT na “budúcej planéte” TVORENÝCH VYŠŠÍMI VERZIAMI SEBA - ty ako Nová Zem. Len keď si vyberáme Seba, SME TOKOM ZDROJA VŠETKÉHO A UŽ SA NEODPÁJAME = SME PRIRODZENÝM ČENELINGOM VŠETKÝCH BYTOSTÍ V JEDNEJ ČO JE NAŠE PRIRODZENÉ BYTIE A FUNGOVANIE cez plne Aktivovaný svetelný potenciál 12D svetelných párov vlákien DNA a plne navrátenú pamäť - vtedy dokážeš Žiť seba naplno a vkladáš do všetkej svojej tvorby - keď SI OPÄŤ OBNOVIL SLNEČNÉ ZLATO V SEBE A ZNOVU-OBNOVIL SCHOPNOSŤ PREMIEŇAŤ NA ZLATO CEZ ZLATO - Majster Alchymista.

Odpojenie z 3D štruktúry - Anti-krist. Planetárne (ľudské) telo, že čistenie a napájanie sa do štruktúry KRIŠTÁĽOVEJ HVIEZDY - tvorená Originálnymi Kristovymi avatarmi - prístupy sú len vnútri, “potom sa vonku ukážu a otvoria / ponúknu.. je to niečo, čo každý zmajstrováva, nikto za na nikoho nič neurobí ani nemôže. Začína to návratom vlastného Krista, Galaktika, Zdroja v sebe - vlastnej pamäte na Seba= VEDOMIE SEBA, “ktorý je tá jediná záchrana a pomoc”. Slové vedú k mentalite - preto “záchrana a pomoc”, ktoré sú slovami 3D Zeme mentality nedostatku a bezmoci, mentality obete - som ich už dávno vymenila za slová: podpora a asistencia.

ODVAHA VYBRAŤ SI SEBA AKO ENERGIU A VYBRAŤ SI PRESTAŤ ODOHRÁVAŤ KOMPENZÁCIE ĽUDSKÝCH NEDOSTATKOV OTVÁRA VEĽKÚ BRÁNU DO NEBA - PRÍSTUP DO NOVEJ ZEME ZAČÍNAJÚCOU UKOTVENÍM SA v 5.dimenzii svojho BYTIA - IBA BYTIE SEBOU SO SEBOU, zapĺňanie si svojho pohára zvnútra von = otváranie toku hojnosti naplno a BUDOVANIE SI SVOJHO SVETELNÉHO KRIŠTÁĽOVEHO VOZIDLA DOMOV - do Vzostúpenej Novej Zeme.


Odvaha neustále prenikať hlboko do seba - čím hlbšie prenikáme, tým vyššie vieme vyletieť. Odvaha vybrať si PRESTAŤ SPÔSOBOVAŤ ĽUDSKÚ BOLESŤ, prestať trpieť, prijať plnú zodpovenosť za svoju tvorbu a začať si vyberať ŽIVOT - večný život - odvaha sa pozrieť hlboko do seba, do “mŕtvych miest” - “ľudské telo je otupené, umŕtvované, ukrižované vedomie Krista”.. ODVAHA VNIESŤ SVETLO DO úplne všetkých VLASTNÝCH neosvetlených miest v sebe - pozrieť sa na sebaklamy, ego-ilúzie, domnienky, predstavy, pokrivené filtre”.. Odvaha rozoznávať kto zdieľa neorganické kódy ne-vedomia a organické kódy Stvoriteľa. Odvaha rozoznávať všetky svoje aspekty a odkiaľ sa zdieľam, odkiaľ fungujem, z akého miesta v sebe. ODVAHA ROZOZNAŤ ROZDIELY MEDZI SKUTOČNOU NOVOU ZEMOU A TÝM, kto/čo sa na ňu hrá a šíri len domnienky za zásterkou Vedomia, Vedomosti, za zásterkou Novej zeme, lebo iba toho pribúda”.. Nová Zem a Galaktické, Kozmické Kristovo Vedomie nie je Únik od reality, od 3D systému, nie je to mentálny koncept na predaj, nie je to nič, čo si ľudské ja myslí, že je..Je tu opäť ďalší vynulovávací a aktivačný super vortex vedomia - koniec marca-začiatok apríla.. avšak toto je už stále.. Pasáž v pasáži - samé energetické uvoľňovanie, bunkové čistenia na molekulárnej úrovni a úplné zmeny nášho genetického mejkapu..

Pokračujú pasáže rozvazovania ľudských vzťahov zapľňajúce ľudské nedostatky a uspokojújuce potreby. Vstup do novej zeme sa otvára, keď si vyberieš seba a prestávaš robiť kompromisy na svojej energii. Doslova je Pre-výchova našim Svetelným Hviezdnym Ja-Vedomím.. Jediné, čo si a máš je Energia - Odvaha vybrať si seba ako energiu je kľúč - nerobíš už kompromisy. Robím to, čo cítim, že mám a nie to, čo si myslím že mám.. keď sa srdce - mozog zjednotia PRESAHUJEME ĽUDSKÉ ROZMÝŠĽANIE A VYMIEŇAME HO ZA PROCESOVANIE mega veľkých množstiev svetelných kódov / dát. Fungujeme KVANTOVO Z ORIGINÁLNYCH STAVOV ULTRA SUPER VEDOMIA - z celého spektra nekonečných množstiev Dúhy - Hojnosť Dúhového Mosta.

Vymenila som “komplikovanosť ľudskej hlavy” za Jednoduchosť Lásky. Lebo tá IBA JE.. a z tohto stavu Bytia - Prezencie - Prítomnosti Bytia Všetkým - Láskou - robím, tvorím, vykonávam rozhodnutia ktoré sú v najvyššom Súlade v danom momente bez pochýb a obáv, lebo jadro - koreň sú pevné, svetelné, solídne - zlatý vzťah so Sebou - Bytia v Jednote so Sebou. Koreň sa Korunou vymieňa nonstop (prepólovàvanie).

“Oči obete som vymenila za oči Tvorcu” - ľudské ja nedokáže uvidieť, pochopiť ako čo je tvorené a bolo vytvorené, preto v meditácii sa presahuje “človek a ľudské nazeranie sa na všetko”. Stav meditacie - nuly - prítomnosti - expanzie vedomia - jednoty v sebe so sebou ako celým vesmírom je nutný..trénuje sa a postupne už z neho nevychádzame.. cez vzostup vedomia premieňame telo - vzostupujeme na úrovni tela. Ukotvením, integrovaním, chápaním, Zmajstrovaním KAŽDEJ DIMEMZIE vedomia - bytia Seba - všetky Bytosti hviezd v jednej.


Aktuálne kódy: pokračuje super VÝMAZ ĽUDSKEJ PAMÄTE, lebo to určuje človeka kým si myslí, že je.. to pokračuje.. “Na novej Zemi” žijeme ako Nula v Nule - ako všetci v jednom. VYNULOVANÝ ČLOVEK - JEHO MENTALITA - pamäť - ego - identity, “jednotlivec je fuč” - zlúčil sa so svojou “pravou identitou bez identity” - VEDOMIE MY sme nahrádza ja som - na to sa treba navrátiť najprv do Bytia - Ja Som Všetko Všetkým Všade Tu a Teraz, som nikým ničím nikde. Fungujeme Pomaly a rýchlo zároveň Bezčasovo z bodu Nula nekonečných Možností.

Pokračovanie odkrývania toho, čo bolo pochované hlboko - na globálnej úrovni vyplavovania smútku, hnevu, skrytej depresie, agresie vnútri, všetkej “skorumpovanosti” vnútri teda vonku - všetky galaktickè Reality sa zlievajú do jednej.. Atlantis a leMUria sa zlučujú do jednej spolu so všetkými ostatnými realitami aj krásnymi aj “úplne zvrátenými”.. Zem sa už navrátila Domov, ide o to, kto si to ako uvedomuje a zosúladzuje sa s tým nonstop.. aj ľudská galaktická história a všetky poznatky na prácu s hviezdnymi Bránami VEDOMIA Zeme AKO KOZMICKEJ MULTIDIMENZIONÁLNEJ HVIEZDY v tele - práca s celým Svetelnym telom, všetkými typmi svetelného tela, poznatky budovania vyspelých kristovych civilizácii v smaragdových tabletoch sú naspäť plne v rukách ZAKLADATEĽSKÝCH Krist. KOZMICkých Pra-RÁS - v nás..

Keď sa postupne návrati celá pamäť - sa obnoví celé Vedomie Seba = ožije 12D univerzálny strom poznania - života v tebe cez tvoju svetelnú DNA - - náš bod fungovania je Pra-počiatok a vyspelá Budúcnosť zároveň tu a teraz.

POTREBUJEME MAŤ AKTÍVNYCH A PLNE FUNKČNÝCH ASPOŇ 4,5-5-6 párov vláken svetelnej DNA, aby každý mohol využiť Vzostupné okno - NEUTRÓNOVÉ OKNO NA uzmierenie, VYSLOBODENIE SA.. to okno je otvorené len dovtedy do kedy určitý počet bytostí nevzostupi.. AURORA PLATFORMY SÚ TRANZITNÉ ZÓNY TVORENÉ ZLATÝM SERAPHIMOM A MODRÝM ORAPHIMOM PRE NÁVRAT ELOHIMA. Nikto za nás nič neurobí, nečakáme na žiadne zmeny vonku alebo na ostatných.


Zažívame neustále “nové” / ďalšie dimenzie Bytia - Ďalšie Expresie Seba vo vyšších realitách ak si Dovolíme, ak Sme otvorení naplno Sebe dokorán, sme otvorení Úžasnosti, ktorou už Sme Zažívanie vlastnej nekonečnosti ~ nekonečnosti svojich expresií je tak nádherné a vzácne..opäť - len ak si dovolíme.. Prístup vďačnosti a otvorenosti ~ sami si umožňujeme prístupy a otvárame ďalšie portály do Ďalších dimenzií Seba, alebo znemožňujeme si prístupy a zatvárame si portály, čo koreluje so zatvoreným srdcom = zatvoreným vedomím = oddelenosť od Toku samotného Života / výživného zlatého nektáru = nebytie v Jednote v Sebe so Sebou (hlbko v tele) ako Jedna jednotka so svojim telom, celou svojou bytosťou v úplnej prítomnosti “ďaleko za” akýmkoľvek ľudským premýšľaním alebo “dualitnými obmedzeniami vlastnej hlavičky”.


Náš prístup ku všetkému určuje náš zážitok, náš vzťah so Sebou ako s celým vesmírom založený na KOMUNIKÁCII SO SEBOU A POCHOPENÍ SEBA určuje všetky ostatné vzťahy, interakcie - všetko je von premietané do našich fyzických realít nám ukazovať Seba.. presne ako na filmovom plátne.. AKTUÁLNE RAjské FREKVENCIE a kódy Raja a SolariANov Slnečnej Zlatej DNA Rasy a Paradizien rasy Rajskej Záhrady - Nové AN Ľudstvo (hviezdni ľudia/národy) sú siedmou koreňovou rasou novou civilizáciou, ktorú máme tú česť zakladať a tvoriť ak sa tak rozhodneme - pre úplné neustále nonstop premeny a Vzostup - Jednota s hudbou Novej Zeme - Dúhové Slnečné Deti ~ Kristalove ~ Diamantové. Kódy Ilumuniačnych drakov nonstop pokračujú vo väčšej sile, vrátane Fénixa. Frekvencie nadšenia, vzrušenia, “nabíjajúce” gama Frekvencie svetelného gama tela, striedajúce Kristove uspávajúce frekvekcie - “mega” čistá láska, expanzia “High na svetle”, diamantové aj dúhové.. všetko sa strieda, neustále vyššie tóny odomykajúce nové / originálne svetelnéKÓD-ON-y nesúce pamäť - poznanie - lásku - výživu - VEDOMIE SEBA okamžite “z tela vytláčajúce”, čo nie je čistá láska a teda je okamžite v realitách “šplechnuté do tváre” - kde si v sebe ešte nosíš potlačené emócie-neodžité spomienky - sebasabotujuci programing. VYBRAŤ SI UŽ NETRPIEŤ, pripustiť - precítiť si - prepustiť - pustiť sa a otváraš sa novému, záplave lasky, inšpirácie, toľkého svetla/kódov/informácií atď atď.. novým vyšším realitám - Sebe - svojim vyšším verziám / budúcemu Ja na úplnom PraPočiatku. ..prestať si spôsobovať seba-utrpenie - veríš čo ti tvoje fyzické-svetené telo hovorí, tvoje srdce / svetllo-duša, tzv. “Intuícia”- “tvoje svetelné vedomie”.. Vybrať si Seba, vôbec Prijať Seba ako človeka, je základ prijatia seba ako galaktickej svetelnej Bytosti.

Kódy čistej Kristovej lásky / srdca / vedomia sú iba silnejšie, kódy slobody a jednoty tiež.. Kódy rovnosti a rovnocennosti pokračujú, ktoré navracajú všetko do rovnováhy cez “rozvrat, prevrátenie, prepólovávanie”..

Kódy SUPER SILY SVETLA POKRAČUJÚ CELÝ APRÍL VRÁTANE kódov zmŕtvychvstaní a ZNOVUZRODOV NOVÝCH VERZIÍ SEBA, ako neobmedzenej hviezdnej bytosti svetla, ktoré sa chcú vyjadrovať - tvoriť - pamätaj: Všetky Bytosti v Jednej, Jedna vo Všetkých

Ukotvovanie Masívnych množstiev:

Kristove svetlo, Diamant svetelné vedomie telo- kódy, spolu s dúhovymi, gama svetelné telo... máme oveľa väčšie a väčšie elektro-magnetické pole - instatná materializácia vedomia do formy - fyzična - hmoty - teda je to možnosť pre všetkých.. keďže každý je mocný Stvoriteľ.

Samé Pasáže, samé portály, brány, dvere ku ďalším PRÍSTUPOM, možnostiam, samé pasáže do ďalších Dimenzií Seba v rôznych formách.

Na foto, ktoré zdieľam:


Mesiac - Spln - je to jedno - všetko sú to pasáže. Slnko, Mesiac, Zem a všetky planéty sú JEDNO V DIMENZIÁCH NOVEJ ZEME. Žiadny rozdiel, žiadna oddelenosť..

Jemná fialová okolo slnka - vzostúpená Fialová - ascended Lila - Vzostúpená Krist. Planéta v jednote so zvyškom hviezd - Slniek.. Koreluje to aj ultrafialovým žiarením, lúčom majstra Alchymistu - Mága a s prepojením indigo a fialových tónov časového matrixu 5D Tary a 7D Gaii opäť ako Jedna planéta cez presah 3D Zeme (tieňová Zem-výtvor neorganických kódov).

Krásny čas S úctou Maria

357 views

Comentarios


bottom of page