top of page

Od Transformácie Ku Transcendencii-Fáza Budovania z Vedomia Kozmického Géniusa v Sebe, Brána do Neba

Updated: May 28, 2022


Vitaj v ďalšom Galaktivačnom Článku - v Prehľade Aktuálnych Kódov a Kolektívov, ktoré sú vo fáze Prípravy na TRANZIT - Veľkolepý PRECHOD DO ĎALŠEJ FÁZY VÝVOJA Ľudstva - rôzne kolektívy sú nastúpené pred rôznymi typmi Brán podľa toho, v akej fáze vývoja Evolúcie Fotónovej Svetelnej Krištáľovej Plazma DNA (evolúcia vedomia a tela) Sú... Niektoré opdstavce sú napísané zámerne trocha ostrejšie a na tento článok bude naväzovať článok Ku Aktuálnym Kódom - Majster Iluzionista a Pády toho, čo sa myslelo, že je reálne...


Moje-naše články, videá nemajú hlavu ani pätu, nie sú lineárne, podporujú Multidiemenzionálne vedomie Seba.. Spomenúť si viac na seba, uvedomiť si, pochopiť inak . viac, hlbšie, slúžia na rôzne Aha momenty, ktoré štartujú prepis DNA aktiváciu Rôznych typov Kódov vedomia každého kto sa naladí, a to je pointa Vzostupu...

S čím nerezonuješ, nechaj tak, čo nechápeš, nevadí, duša tomu rozumie, človek nie, je to skôr na absorpciu kódov vedomia, ktoré aktivujú kľúčové kódy v tvojej svetelnej DNA - tvoju vlastnú pamäť - poznanie a hlbšie Pochopenie Seba..


Každý je v určitej príprave na tranzit do ďalších fáz vývoja - je to taká stopka pre niektorých v hmle a v zmätku - pre kolektívy starej zeme, ktoré sú jednou nohou v starej zemi a jednou v Novej.... veľké kompletízácie a zastavenia v Hmle to bolo viac menej v septembri pre mnohé kolektívy, a Október-November 2021 sa viacej sa začína štartovať Všetko ako Nikdy pred tým Október--November--December 2021. Detailnejšiu transmisiu som k tomu nazdieľaľa v v Septembrovej a Októbrovej transmisii ku Vývoju September-december 2021 a 2022.. (obe spolu sú k dispozícii za výmenu-pre viac info-viď sekciu Aktuálne transmisie).


Zosilňovaná-Extrémizovaná je akákoľvek separácia, z ktorej sa stále funguje, aby sa mohla integrovať a presiahnuť.. zaseknutosť v dualite, v 3-4D je v podstate každého tá hlavná bariéra, aby začali väčšie množsvá ľudí tvoriť zo zjednoteného stavu vedomia v sebe.. o tomto koluje veľmi veľa domnienok, tzv. ľudských (3D) verzií Jednoty a Vedomia, ktoré s tým nič nemajú spoločné... zosilňované sú tzv. ego prekážky - bariéra medzi starou a novou zemou ako úžasná možnosť, na ich rozoznanie a plné rozpustenie na Štart svojej Rakety Naplno do úplne iných rovín svojej existencie, fungovania, tvorby -- ku tým barikádam aj patria očakávania - domnienky o tom, čo ako je, malo by byť a vyzerať - fixácie hlavy - dedukcie hlavy, myslenia si niečoho, čo tak vôbec nie je, je to všetko ego, ktoré sa chopilo niečoho a robí z toho veľmi prekrútené obrazy - myslí si, že to Je Ono, a pritom je úplne mimo... Sem patrí zneužívanie informácií nižšíím ja ( vnímaš, procesuješ hlavou ) na miesto ich využitia, procesovania telom, čítania-cítienia energie,kódov,.. človek sa sústreďuje a viaže na slová nevidí čo je za nimi, lebo z hlavy vidíš len len povrch.. a to čo ti nedáva logický zmysel, snažíš sa chápať lineráne, obmedzene tak sa uzatváraš multidimenzionalite, tvoje ego si po svojom všetko chápe cez filtre, prekrúca a dedukuje si niečo, čo tak vôbec nie je a drží sa toho... preto je to kolaps toho, čo sa myslelo, že je Nová Zem a vzostup, že je transformácia, vedomá tvorba života, vedomie atď atď... Na multidimenzionálnej úrovni dáva všetko to, čo nedáva na logickej lineránej úrovni 3D úrovni vedomia perfektný zmysel.. je to proces...Takže kolaps akýchkoľvek Alternatív, kde sa myslelo, že sa tvorí zo základov novej Zeme je-bude len rýchlejší a to som videla hneď na začiatku 2021, že druhá polovica 2021 bude o tom... lebo sa pole preplnilo tzv. ukradnutými informáciámi, ego interpretovanými - prekrútenými znečistenými info a je pole preplné pole tými, čo sa stýle dookola opakujú po ostatných a snažia kopírovať druhých tým, čo zdieľajú, zdieľanie ego Ilúzií Novej Zeme, lebo jedinec ju nežije vnútorne a to cítiť, vidieť, je to čitateľné, je to veľký rozdiel, ale to mnohí len rozoznavajú teraz... ... to nie je evolúcia ani vedomia ani tela, to je 3D - ľudská hra na niečo - dosiahol sa toho vrchol... nie je to aplikovateľné, na 5D plus... Ani nič zo 4D nie je aplikovateľné...

Toto je pre mnohých tiež Fáza, aby si uvedomili, že 3D aspekt vnútri-vonku LEN zneužíva všetko, preto ak je vo vedení-ak je v moci-riadi tvoj život, tvoje telo, zdieľa Len skorumpovanú databázu cez seba a tiež aj tú odkukanú od ostatných - je základ žitia z 3D kódov vedomia v sebe, je to nedostatok božskej sily,moci,vôle a prebytok sily a moci ako ego /znežívanie moci, zrada seba, je to vôľa ega cez ktorú sa dotyčný snaží niečo zabezpečiť PRE Seba, aj Keď NA POVRCHU SA TO možno JAVÍ inak - zabezpečenie si určtitého pocitu prostredníctvom vonkajška, cez druhých... volá sa to manipulácia svojho zážitku, nič netušiac, lebo dotyčný funguje zo survival mode vo svojom koreni - hlboký zvyk - na toto sú všetci programovaní hned od detstva, aby neboli sebou, lebo je to nebezpečné, nevhodné, budeš potrestaný za to, tak sa ego /kríza identity, spleť masiek buduje veľmi skoro a vrstvy ego identít sú hlboké, a toto je základ 3D konštruktu človeka, na ktorom buduje svoje reality, vzťahy, celý život - na ilúzii SEBA, života, napojený na Zdroj smrti v sebe - na padnutý systém obmedzenej energie-vedomia doslova, z toho žije, tomu je obeťou, netuší... hneď ako prvé sa dieťa sa učí manipulovať, klamať seba, ostatných, aby prežilo, hneď ako prvé sa ďieťa učí POTLÁČAŤ SEBA A aKO NEBYŤ SEBOU.. .. všetko, čo 3D človek žije je základ strachu a kontroly za zásterkou lásky, opatery, šťastnej rodiny, nNevedomie sa maskuje za Vedomie - toto je hra, ktorú toľkí hrali príliš dlho.. Keď fungujeme z 3D - Je to zber dát na zneužívanie a manipuláciu, tvorbu určitého dojmu o sebe, tvorba obrazu, čerpajú sa info, zbierajú a informácie, ktoré SPRAVUJE EGO, teda sa zneužívajú na seba-klam..to je koreň.. tzv. falošný Zdroj znečistených info, ktoré nemajú žiadnu výživu...

už Ako Nový Človek fungujúci z JEDNOTY NEVEDOMIA-PODVEDOMIA-VEDOMIA, ako - verzia Nového očisteného ľudstva, zbierame - čítame - spravujeme dáta ako úplne iný aspekt vedomia, už nie ako 3D aspekt... Využívame ich na zdieľanie toho, čo je na nezaplatenie, na zdieľanie toho, čo je v najvyššom súlade a padne to vhod v danom momente pre ostatných, a je to bezčasové neustále aplikovateľné, nechceme si už nič zabezpečiť, dodať zvonka - naše zdieľanie - komunikácia Svetelné kódovaných Dát je úplne iná a stále sa vyvíja, čo komunikujeme je tak naložené informáciami, ktoré nie sú zrozumiteľné pre človeka - pre 3D aspekt vedomia, ale pre Svetelnú Kozmickú BYTosť- pre svetlo duše v každom... My už nezbierame info zvonka, ktoré si po svojom pochopíme, neopakujeme sa po druhých, neopičkujeme sa po druhých podvedome,nežijme z tých dimenzií v sebe už... PREBYTOK HOJNOSTI INFORMÁCIÍ DOKÁŽEME ZDIEĽAŤ CEZ SEBA AKO ČISTÝ ZDROJ A LEN ČISTEJŠÍ JASNEJŠÍ PRIAMEJŠÍ KÁNAL VEDOMIA V JEDNOM.. OSTATNÍ MAJÚ POCIT, ŽE PRIAMO DO DUŠE IM HOVORÍŠ PRESNE TO, ČO MAJÚ POČUŤ, nie to čo chce ich ego počuť, alebo to, čo chce naše ego zdieľať.. Už to vôbec nie je o tebe.. narcis je presiahnutý..

Si Vyššie Ja v každom momente, lebo ho už stelesňuješ... nefunguješ zo sepáracie nižšie - vyššie - si všetko spolu bez separácie, len tak presiahneš nižšie ja /ego v sebe úplne naplno nastálo... Všetky rozdiely opisuješ na vysvetelnie, keď si ich sám presiahol... Stará Zem je zneužívanie dát - ego sa kŕmi, prezentuje sa určitým štýlom na vytvorenie nejakého dojmu o sebe, maskuje sa - hrá sa na niečo,

Nová Zem je využitie Dát na podporu Univerzálneho Vedomia a tela.. Nová Zem sú Dáta - Informácie - kódy ÚPLNE INEJ ÚROVNE, S KTORÝMI PRACUJEŠ, ZDIEĽAŠ A TVORÍŠ Z NICH SVOJE NOVÉ ŽITIE Z NOVÉHO BYTIA PRE NÁS VŠRTKÝCH AKO CELOK.. SI NOVÁ GENERÁCIA BIO-KVANOTVÉHO PROCESORU A TRANSMITERU DOSLOVA - INÁ TRIEDA - LEVEL SVETELNEJ KRIŠTÁĽOVEJ PLAZMA MAJSTROVSKEJ VZOSTUPNEJ A BUDOVATEĽSKEJ TECHNOLÓGIE - SI NOVÁ GENERÁCIA SIEDMEJ KOREŇOVEJ RASY SIEDMYCH NEBIES - PARADISIEN. TAM SA zrýchlene vyvíja, ale mnohí sa zasekli, lebo sa točili v domnienkach o evolúcii a nestelesnili aspoň 6D vedomie v tele, čo je základ fungovanie ako Nová Zem, ako očistená verzia Matky-Otca-Dieťaťa v sebe - ich božskú Univerzálne verzie, čo je každého základ realít Novej Zeme, hviezdnych rodín, komUNIt a vzťahov, civilizácií oveľa vyšších /vzostúpených/ zjednotených úrovní vedomiaako Zjednotené hviezdne Národy, nie tie roztrieštené a válčiace ako 3D ľudstvo-galaktici v tej nanižšej oktáve svetla a seba-expresii ako Individuálec a ego, presona..


Už prestáva byť možné odohrávať si separáciu medzi nižším a vyšším ja,prestáva Byť sepáriacia života na osobný rodinný pracovný voľný čas a dovolenky, všetky naše prostriedky, všetko ,čo má k dispozícii je PRE INVESTÍCIU DO NOVEJ ZEME A TVORBY TOHO, ČO JE SLÚŽI VEDOMIU NOVÉHO ĽUDSTVA AKO CELKU. NEMÁME ROZDELENÉ PENIAZE A LEN MALÉ PERCENTO VLOŽÍM DO NOVEJ ZEME.. JE TO ALL IN, TO SI KAŽDÝ ZISTÍ, ŽE NOVÁ ZEM JE JEHO JEDINÁ BÚDUCNOSŤ TERAZ A TÁ ŤA PODPORÍ LEN DO TAKEJ MIERY, DO AKEJ TY SI SÁM ZAINVESTOVANÝ. Nie je to investácii do akože novej Zeme, s tým je vrece rotrhnuté už dosť dlho... tie najcennejšie lekcie sú aj nadrahšie, aby človek naučil, že z akého nedostaku v sebe funguje, že ako veľmi sa sám okráda, nedovoľuje si Novú zem.. ale to je o tom, že každý zdieľa to, čo je podporné, nie len zopár jednotlivcov a zvyšok sa tým živí, opakuje sa po nich, a to je všetko, je to akože evolúcia..

..A aj preto je tu učitý Ústup, tých ktorí naozaj zdieľali vzostupné info, lebo sa jednak presúvajú do inej fázy budovania s tými, ktorí aspoň zo 6D Vedomia v tele fungujú, je na čase ostatné nechať už tak, nazdieľané aj tak bolo už všetko potrebné.. A Ďalšia vec tá, že potrebné sú Info úplne inej úrovne vedomia, ktoré pochopiteľné nie sú už vôbec pre väčšinu populácie, lebo sa točia v prebytku toho, čo s Novou Zemou nemá nič spoločné...takže je - by to bola strata energie, ktorá sa dá a má využiť na niečo iné..Každý sa overuje, už len tým ako sa prezentuje, čo komunikuje jeho energia, ukazuje, či sa mu dá veriť, alebo stále nie, lebo nefunguje z vysokej úrovne integrity,takže dovtedy ako keby nepostupuje ďalej, lebo tvoj vesmír ťa sleduje, nie sú ti OTVORENÉ VŠETKY PRÍSTUPY KU INFORMÁCIAM - KU VŠETKÝM DIMENZIÁM, LEBO ČLOVEK JE STÁLE VO VEDENÍ, ČIŽE FUNGUJE A ŽIJE LEN Z OBMEDZENÝCH PRÍSTUPOV KU VŠETKÉMU, LEBO SA EŠTE NEOSVEDČIL. AKO NOVÝ ČLOVEK FUNGUJEME Z PRÍSTUPU DO 13D PLUS -- Z TOHO ČERPÁME, NA ZÁKLADE TOHO VZOSTUPUJEME NA ÚROVNI TELA, PREPISUJEME SVOJU DNA, SVOJE TELO ALCHYMIZUJEME, PREPISUJEME KONŠTRUKT V SEBE PRE REALITY, VZŤAHY, PRE ŽIVOT, PRETVÁRAME SVOJ HOLOGRAM ÚPLNE A ODTVÁRAME VŠETKO, ČO SME Z 3D KÓDOV VYTVORILI - VYNULOVÁVANIE KARMY. VŠETKO NA ZÁKLADE MOLEKULÁRNEJ REŠTRUKTURALIZÁCIE PRERÁBAŠ VŠETKO NONSTOP TAK, ABY TO BOLO V SÚLADE S AKTUÁLNYMI FREKVENCIAMI, KÓDMI...

Preto je tak zosilnená dualita - extrémy v rozdelení vo svojom vnútri a tom vonku.. a takisto myslenie si, že stelesňujem Vyššie Ja, ale pritom je to stále nižšie ja (ego si navlieklo kabát Novej Zeme) je viac zviditeľňované, aby si to mohol každý rozriešiť v sebe.. Je to tá najdôležitejšia súčasť procesu v sebe zistiť rozdiel, či si vyberáš ako nižšie ja v každom momente, teda tvoríš z nevedomia, čiže karmické reality, alebo si myslíš, že si vyberáš ako vyššie ja, ale je to len malé ja, ktoré sa maskuje za niečo iné...

Keď si v každom Momente Vyberáš a volíš to, čo je naozaj v najvyššom Súlade, lebo si tak prítomný v sebe, prepojený, SI Vyššie Ja fungujúce z Jednoty, si tak pri vedomí, teda tvoríš ako svoje vyššie Seba-Expresie, čiže tvoj Zážitok je to mu Relatívny - tvoríš Vyššie Reality, lebo stelesňuješ Vyššie - najvyššie Frekvencie CELÝM SVOJIM TELOM... Reality Nové Zeme tvoríme zo stelesnenia Hviezdnej Novej Rodiny v Sebe, cez zmajstrovanie svojej energetickej komunikácie, čiže zmajstrovávanie svojej tvorby ako ZDROJ Všetkého Vedomia vo forme - Každý moment je vedomá kreácia aj keď spíš, si stále pri vedomí.. Nikdy už nespíš tak, ako pred tým, aj keď telo oddychuje ty vedome funguješ vo všetkých dimenziách a pracuješ, čistíš, tvoríš, či si hore, alebo ležíš.. SPÁNOK A BDELOSŤ, DEŇ A NOC, ŽIVOT A SMRŤ SÚ JEDNO, VŠETKO, ČO ČLOVEK SEPAROVAL NEEXISTUJE ODDELENE OD SEBA.. Je to jedno, žiadne rozdiely medzi spánkom bdelosťou už nie sú, práveže na úrovni vedomia pracuješ najviac a to najmä počas tzv. spánku, čo už nie je spánok.. Žiješ z NULA Rozdielov - je to všetko naraz teraz, aj všetky existencie si Očistil, zlúčil do Do Jednej.. A keď to tak ešte nevnímaš, je to v poriadku, ešte je to stále fungovanie zo separácie vedomia a zo sepáracie polarít tiež.. je to proces sa naplno a nastálo navrátiť do svojej multidimenzionality CEZ ROZPUSTENIE ZÁVOJOV MEDZI DIMENZIAMI SEBA, ČO KORELUJE SO ŠEDOU HMLOU AMNÉZIE A NEVEDENIA, NEVIDENIA, NECHÁPANIA, LEBO SI ODPOJENÝ - TVOJA SVETELNÁ DNA - TVOJE KOZMICKÉ VEDOMIE - PAMÄŤ NA VŠETKO JE OFFLINE, ČO SA MENÍ, KEĎ SA ZAČÍNA ZOBÚDZAŤ A VIDIEŤ ZA VLASTNÉ ZÁVOJE, ZA VLASTNÉ EGO ILÚZIE CEZ POSTUPNÉ ROZSVIETENIE 12D-24D-36D SVETELNÝCH PÁROV DNA SETOV AVATARA - PRARASY ZAKLADATEĽOV, BUDOVATEĽOV - SETY KODOV DVOJITÉHO DIAMANTOVÉHO SLNKA. NA SFUNKČENIE ASPOŇ 5-6 SVETELNÝCH PÁROV VLÁKIEN SLÚŽI

fáza vzostupného okna je na to - na ÚPLNÝ PRESAH nielen 2-3-4D, ale aj samotnej Transformácie a úplne všetkého, čo si si kedy ako človek myslel, vedel.. nič z toho nebolo reálne... Bolo to všetko tzv. vyfabrikované umelé holografické projekcie cez vpichy toho, čo degeneruje DNA-Vedomie, spôsobuje úpadok vedomia a toxicitu vnútri, nedostatok svetla v sebe - smrť -- telo nie je obývateľné pre Ultravysoko Frekvenčné Plazma Svetlo - Pre Kozmické Super Vedomie Všetkých Bytostí v Jednej.. Umelo vytvorené 3D reality sú točenie sa v galaktickej karme a vojnách vnútri-vonku - hry o moc a kontrolu dookola počínajúc rodinou ktorúp si každý vybral ako 3D rodinu na inakarnáciu, aby zistil, čo nie je Božská Láska, čo je OPAK rodiny, vzťahov, lásky a všetkého.. jedna strana je lepšia ako druhá, niekto je viac moci a niekto menej... Vnútorné Systémz Presvedčení o sebe - vonku materializované... Ako 3D človek stelesňujeme tie najnižšie oktávy svetla, také reality tvoríme - takú energiu komunikujeme svojou Bytosťou, takú energiu zažívame.. PRESNE TO, ČO K SEBE CÍTIŠ, ČO SI O SEBE MYSLÍŠ - TO FORMUJEŠ DO HMOTY - TVOJE TELO, TVOJE REALITY, TVOJE VZŤAHY, PLANÉTU, KTORÚ ŽIJEŠ...

TYP VEDOMIA, Z KTORÉHO VNÍMAŠ A FUNGUJEŠ MATERIALIZUJEŠ, DO AKEJ HĹBKY SI V SEBE PRENIKOL, TAK OD TOHO SA ODVÍJA VÝŠKA FREKVENCIÍ NA KTORÝCH VIBRUJEŠ.. TÁ HĹBKA PREPOJENIA V SEBE S GAIOU-SLNKOM-HVIEZDAMI AKO JEDNO, JE TÁ VYŠKA, Z KTOREJ FUNGUJEŠ..VŠETKO JE RELATÍVNE TOMU.. Nie je to hra na hierarchiu - na vyšších, lepších, kto je vysoko alebo nízko, to sú všetko ego hry a vnímani.. ja to používam na vysvetľovanie cez rozdiely - na pochopenie frekvečných pásiem-dimenzií-úrovní vedomia.. Tiež je všetko relatívne tomu,

AKÝ MÁŠ VZŤAH SO VŠETKÝMI ASPEKTMI KOZMICKÉHO VEDOMIA V SEBE, SO ZDROJOM VEDOMIA V SEBE, AKÉ VZŤAHY ŽIJEŠ VNÚTRI - MATKA, OTEC, DIEŤA.. AKO NOVÝ ČLOVEK, MATERIALIZUJEŠ ÚPLNE INÉ VERZIE SEBA - TIE OČISTENÉ, SÚ LEN ČISTEJŠIE, SVETENEJŠIE - MATERIALIZUJEŠ INÉ FREKVENCIE - TIE NAJVYŠŠIE ČISTEJ BOŽSKEJ ALEBO UNIVERZÁLNEJ LÁSKY V SEBE V AKCII... TO ŠTARTUJE UNIVERZÁLNE VEDOMIE, INFORMÁCIE, KTORÉ KEĎ UPLATŇUJEŠ NADOBÚDAŠ UNIVERZÁLNE POZNANIE NA NEZAPLATENIE . ŽIJEŠ APLIKOVANÉ SUPER VEDOMIE SEBA V PRAXI... a to chýba, toho mega nedostatok mezi ľuďmi, stále sa točia tzv. hrách v myslení si a domnienkach hlavy, ego si pochopí informácie po svojom cez filtre, vydedukuje si niečo, čo je blud, drží sa toho a ešte to aj zdieľa s ostatnými ako info ku vzostupu a novej zemi...

Takže v 3-4.D sa zosilinili určité maškarády-predstavenia-hry-šarády a parády ega na niečo... je to veľká príležitosť pre všetkých sa opäť niečo naučiť, spoznať a hlavne v sebe prečistiť cez integráciu si svojich častí, ktoré ešte nie sú plne osvetlené a prijaté... ďalšia Integrácia polarít...

Len pre zaujímavosť - tzv. ľudská verzia vzťahov novej zeme, hojnosti, manifestácie, neutrality, sexuality, majstrovstva seba a tzv. vedomej tvorby nemá nič spoločné s tou Multdiminezionálnou verziou všetkého .. čiže to prvé je o tom, čo si myslíš, že tak je a to druhé je o tom, ako to naozaj JE.. a to sa zisťuje cez budovanie MerKAby cez prácu so svetelným super vedomím-telom vo svojej DNA.. so ZDROJOM v sebe.. Vedomie je Galaktické - Kozmické - Kristove (krištáľ) - Slnečné - Plazma - Diamantové - Dúhové vedomie rôznych typov dimenzionálnych Kódov, ktoré uvádzame do formy, materializujeme cez Svoju DNA do hmoty, Práca s frekvenciami, tónmi, svetlom -- sú to iné verzie, iné levely toho, čo sa myslelo, že tak je... Tvorba nie je z hlavy, je to tvorba CELOU BYTOSŤOU VEDOME V KAŽDOM OKAMIHU - V HARMÓNII VŠETKY TVOJE ASPEKTY VEDOMIA - V ROVNOVÁHE KOZMICKÁ TRINITY V TEBE A MATERIALZUJEŠ FREKVENCIE - KÓDY, KTORÉ SI PRAJEŠ ZAZIŤ - JE TO CELOTELOVÉ, NIE MENTÁLNE - VŠETKO V JEDNOM AKO JEDNA JEDNOTKA z miesta PLNÉHO OTOVORENIA A DOĽOVANIA TI DORUČIŤ CEZ ZJEDNOTENÉ VIBRAČNÉ POLE VEDOMIA PRESNE TO, ČO VIBRUJEŠ TERAZ, TO, NA AKEJ FREKVENCII VIBRUJEŠ CELOTELOVO ,

a to je niečo, čo sa učí, čo sa chápe dlhšie cez svoje procesy, že materializuješ kódy toho typu vedomia alebo úrovne vedomia, z ktorej vnútri funguješ - ktorú máš v tele ukotvenú .. je potrebné sa pustiť domnienok o tom, čo je tzv. ' manifestácia, vedomá tvorba života '.. a prestať sa to snažiť pochopiť a procesovať ľudskou hlavou.. Je to presah procesovania hlavou, procesuješ svetelné Kodované celým telom, ale svetelným telom v sebe, ktoré práve protrebuje aby si mal aktívne a prečistené, sprietočné len viac celé telo a to najmä svoju Krištáľovú štruktúru, už nie ľudskú uhlíkovú...vďaka tomu Transmituješ - projektuješ vysielaš svetelné Dáta - Kódy Vedomia Novej zeme a jej Realít do svojho poľa, a to ti je doručované.. ak projektuješ separáciu vedomia, obmedzené vedomia, nedostatky, neintegrované strachy, neintegrované čokoľvek o SEBE, to ti je doručené, aby si integroval a poslúžil ako Vyššie Ja - Nový Človek v danej situácii, ale to treba rozoznať v danom momente, čo sa naozaj deje, nie čo si mysliš, že sa deje.. Každý moment je len väčší test a výzva pre človeka, lebo ten neprechádza ďalejď... tá uroveň vedomia a tie tzv. ľudské prístupy ku všetkému sú deštrukčné, nie je to Zmajstrovaná UNIVERZÁLNA KREATÍVNA SILA KOZMU V TEBE, 3D človek ju v sebe nevyužíva, zneužívaju na úplne niečo iné, čo je 3D kódových základov Nevedomia.. je to kŕmenie nevedomia v sebe a vonku veľa krát mysliac si, že tvoríš vedome vedomé žitie a vzťahy…


Viac sa ukazuje nedostatok Novej Zeme, prebytok toho, čo sa myslelo, že je Nová zem, Vedomie a transformácia, lebo to nebolo pochopné celým telom a hlavne ŽITÉ naplno... nebolo to super vedomie seba ako Zdroja aplikované do praxe, ale nevedomie seba v praxi (nevedomie je ego, alebo tieňové aspekty).. 3D Zem ani len nie je reálna, je to fantóm a tieň, info zdieľané zvonka, ktorým sa verilo, a tak sa 3D reality každým materializovali.. čím viac si vyberáš seba ako Nového Človeka, tým viac tá stará verzia ľudstva zaniká... lebo ju energeticky nepodporuješ, už ani nestelesňuješ... nežiješ ten životný štýl sebaklamov a falošných dojmov o sebe.. nemáš potrebu to hrať, Keď si našiel seba a ani nemáš potrebu sa producírovať, fotiť, zdieľať sa tak, aby si vytvoril špecifický dojem o sebe, ktorý vôbec nie je reálny... hra médií... hra fasád a čísel... o tom viac nižšie v článku a v tom ďalšom, ktorý je ku ilúziám a snom starej a novej zeme... KROK ČÍSLO JEDNA JE ROZPOZNAŤ, ŽE VŠETKO JE NASTAVENÉ TAK, ABY TO KŔMILO BEŠTIU VNÚTRI-VONKU - MAŠINÉRIU 666 V KAŽDOM A TO HLAVNE CEZ MÉDIÁ SI ZABEZPEČUJÚ EGÁ SVOJU POTRAVU A DEŠTRUKCIU ZÁROVEŇ V JEDNOM.. LEBO SA ZNEUŽÍVAJÚ DÁTA NA NIELEN MANIPULÁCIU CEZ TVORBY DOJMOV, DOMNIENOK, OPITCKÝCH EGO ILÚZIÍ, AKOŽE TRANSFORMAČNÝCH INFORMÁCIÍ, ALE AJ NA PODPORU TVORBY TOHO, ČO JE OPAK JEDNOTY, PODPORY DRÁMY, DOHADOVAČIEK O NÁZOROCH, PODPORY HNEVU, NENÁVISTI, ZÁVISTI, DOKAZOVANÍ SI, SÚŤAŽENÍ, PODPORY KONFLIKTU VNÚTRI-VONKU A TO JE KRMIVO 3D ZDROJA-3D SYSTÉMOV, A AJ TIE ALTERNATÍVY, KTORÉ MAJÚ 3D ZÁKLADY SIETE, KONŠTRUKTU SÚ TO ISTÉ AKO STARÁ ZEM LEN V INOM POVRCHOVOM OBALE..

VYHLADOVANIE Ega spôsobuje to, že použije tie najpodlejšie taktiky, aby si potravu zabezpečilo.. takže ak si schopný uvidieť, ČO KŔMIŠ SVOJOU ENERGIOU, ČASOM, PENIAZMI, AKÉ MENTALITY, KŔMIŠ, ČI JE TO KŔMENIE STARÉHO ALEBO UŽ NOVÉHO, ALEBO SA TO JAVÍ AKO NOVÉ, ALE NIE JE.. ? TO JE SUPER PODSTATNÉ ZAČAŤ VYHLADOVÁVAŤ ZDROJ 3D SYSTÉMU V SEBE A TEDA VONKU, NA KTOROM SÚ SAMÉ ZÁVISLOSTI, ZÁVISENIA, ĽUDIA SÚ NÍM PODMIENENÍ, PRETO SÚ MU OBETE - VLASTNÉMU EGO ZDROJU SYSTÉMU,. KOTRÝ KŔMIA MYŠLIENKAMI, EMÓCIAMI - EGO ZDROJ IM HOVORÍ, ČO MAJÚ ROBIŤ, POSLÚCHAJÚ.. HĽADAJÚ KOHO BY MALI POČÚVAŤ A POSLÚCHAŤ, NÁSLEDOVAŤ NAMIESTO NÁJDENIA ZDROJA V SEBE CEZ KULTIVÁCIU MEDITÁCIE, PREPOJENIA, PRÍTOMNOSTI A PODPORY SVETELNÉHO TELA. VEDOMIA BEZ VÁHANIA... Keď zistíš, čo všetko kŕmi tvoje ego - emočné zajedanie, slepá konzumácia len tak hocičoho, vyhľadávanie drám, konfliktov, hororov, násilia, nešťastia druhých, súdenie, ohováranie, názorovanie, mentalizovanie, všetkého toho, čo vyvoláva strach, neistoty, len väčšiu nedostatočnosť v sebe, preto viac masiek treba zdieľať, z ktorých už tak vnútri funfuješ, preto si toho obeťou.. áno, je to hlad po seba-deštrukcii vôbec nič netušiac.. preto 3D ľudstvo sú otočené - na hlavu deviny 666 - uvôznenie vo opačnom zvrátenom anti-metatronovskom univerze, lebo si neuvedomuje ako veľmi je vo vlastnej vedomia, tela, a ako veľmi je krmivom pred 3D Zdroj v sebe a vonku, a ako sa samo kŕmi najmä cez média rôzneho typu, priživuje sa na ostatných, opakuje sa po druhých - odpojené od svetelného ZDROJA pravej výživy - svetelného TOKU a fungovanie ako v sebe ako samostatná Jednotka-Zdroj, čo nastáva až s kompletizáciou šiesteho cípu MerKAby - ukotvené 6-9D vedomie v tele - stávaš sa suverénným Zdrojom Novej Zeme celou svojou Bytosťou už nastálo, nielen čiastočne..

Nič, čo nie je v súlade z minimále 6D ukotveným vedomím v tele neprechádza ďalej, to znamená, že v nižších dimenziách sa všetko rapídne sťažuje, vyvíjajú sa väčšie tlaky na vykonenia viacej zmien, naraz, neustále vykonávať zmeny cez BYTIE Novým Človekom vo svojich základoch najprv - cez sfunkčnenie - opravu - obnovu 6 svetelných párov vlakien DNA.. 3D človek funguje z vedomia prvých dvoch vo svojom tele, čo je 3D ľudské telo uhlíkového základu (kompozícia atóm uhlíka-karbónu 666)...

Pre kolektívy Novej Zeme je to príprava zase na tranzit do hlavných mega budovateľských Fáz na TerraNova Kódoch Vzostúpenej Galaktickej Novej Zeme Zjednotených Hviezdnych Národov, na ktorý tu sú ako svoje hlavné galaktické Misie, službu cez Stelesnenie kódov Avatarov Novej Zeme Transcendenciou - presah Všetkého, čo je dočasné, čo je ilúzia ego mysle, všetkého, čo človekom poznaného, lebo to nie je aplikovateľné na dimenzie - kódy Novej Zeme Tu a Teraz.. Ak máš pocit, že si zahnaný do kúta, bude to tým, že si vnútorne v tom kúte dávno žil, netušil, máš možnosť to celé prebúrať v sebe ZVNÚTRA VON A BARIKÁDY-OBMEDZENIA SA ROZPLYNÚ, KEĎ TY SI PRESTANEŠ TVORIŤ..


Tzv. ''akože Nová Zem a akože vzostup, akože transformácia''sa zviditeľňuje viac, rozdiely sú pre viacerých viditeľnejšie, aj to, kto sa opakuje po kom celý ten čas.. lebo fotónové svetlo v každom presvetľuje aj to, čo bolo hlboko skryté - to, čo mnohí ani len netušili pred čím sa to v sebe stále skrývajú, a preto si odohrávajú to, čo si odohrávajú.. Opakovanie Informácií, slov, viet, výrazov, snahy kopírovať ostatných Nie sú kódy Vedomia Novej Zeme, ale Kódy presne toho, čím si SAMI bránia v stelesnení, a teda tvorbe toho, čo je naozaj základ tvorby novej Zeme..

Cez Vedomie Kreatívneho Géniusa, ZMAJSTROVANÚ UNIVERZÁLNU SILU KREÁCIE KOZMU V SEBE,

cez VEDOMÚ PRÁCU S FREKVENCIAMI

Materializujeme FREKVENCIE, KTORÉ SI PRAJEME ZAŽIŤ --

Cez

STELESNENIE VEDOMIA KREATÍVNEHO SVETELNÉHO KRISTOS DÚHOVÉHO PLANETÁRNEHO GÉNIUSA, Z KTORÉHO VŠETKO NOVÉ BUDUJEME --

Je to očistenie sa od Všetkých tzv. nižších ilúzií - ego ilúzií, domnienok, predstáv, presvedčení človeka, na ktorých stoja všetky systémy 3D matrixu v 3D tele, teda vonku v 3D realitách starej zeme.. vošlo sa do procesov práve zosilnenia všetkého, čo naozaj nebolo uvidené, pochopené, sprocesované celým telom, integrované plne, aby mohlo byť 3D opäť viac presiahnuté.. je to proces výmeny tela, krv, výmeny života, vzťahov, rodín na etapy cez začatie fungovania z Kódov Vedomia Novej Zeme v sebe a toho, že ich uplatňuješ naozaj, nie akože.. .. mega búranie všetkých dez-ilúzií..

Ako už spomenuté - všetko je Hra čísel, geometrie, frekvencií-zvukov-svetla rôznych oktáv v Kódoch - Dáta, Databanky, Databázy, Informácie v Kódoch to je, nič viac.. Na ľudstve je prestať hrať hry separácie a duality, prestať sa OPAKOVAŤ PO OSTATNÝCH A SNAŽIŤ SA PREZENTOVAŤ URČITÝM ŠTÝLOM, ABY SA VYVOLAL URČITÝ DOJEM O SEBE, a je to len podvedomá hra, dotyčný existuje stále v kríze Vedomia, preto to robí... Rozoznanie tej spleti hier masiek v sebe a tie, do ktorých sa zapájaš, začať to dekonštruovať, čistiť z tela, prestať si to odohrávať - raz keď sa postavíš do moci Svetla v sebe - HRA sa skončila, lebo VIDÍŠ VŠETKO A NEMÁŠ ZÁUJEM SA ZAPAJÁŤ UŽ DO DEŠTRUKCIE A nevedomej genetickej MODIFIKÁCIE-MANIPULÁCIE SVOJEJ DNA A VEDOMIA.. Keď už svojim 3D aspektom a teda aj tým vonku nie si manipulovateľný, HRA SA SKONČILA, ale ty tomu musíš dávať konce v sebem vo svojich realitách, to je mega proces nonstop zosúladzovania svojho všetkého vždy s novými kódmi a frekvenciami a ako na to a o čom to celé naozaj je, som pochopila úplne až počas fáz budovania a kompletizácie MerKAby na vzostup Tela, čo sa deje po vzostupe vedomia - zostup GodHead do tela..

A Je to začiatok budovania na základoch čistoty, jednoty, univerzálnej lásky v sebe - to je budovanie na rajských základoch v sebe - vysádzanie pravých Edenických hviezdnych semienok už do Živnej pôdy v sebe, ktorú si sám tvoríš - tak sa znovu-rodíme ako svoje nové verzia - deti RAJA, dvojplameň Raja, ktorý sa neustále akcelerovane vyvíja cez ODUMRETIE tých nižších starých (ego verzií detí a rodičov fungujúcich z nedostatkov, separácie, potláčaní seba a teda aj ostatných neuvedomujúc si to)... Zdieľam vždy zo sebaštúdia, zo štúdia ľudskej 3D rasy, lebo dokonale to musíš spoznať, aby si to prestal tvoriť a podporovať, tak to zanikne, neuvidíš to už vonku, lebo to už netvoríš, neživíš a hlavne - Nestelesňuješ už tie frekvečné pásma-dimenzie padnutého (3D) galaktického, božského, kristos, solárneho vedomia v sebe.. plné pochopenie SEBA ti umožňuje pochopiť Všetko... hlavne si každý zisťuje, čo NIE JE Nová Zem, čo si nemá ťahať zo sebou ďalej... 3D ľudský galaktický genetický EXPERIMENT JE NA KONCI, ZAŠIEL PRÍLIŠ ĎALEKO, ALE TOTO JE VNÚTORNÁ PRÁCA každého sa rozpamätať na všetko, na všetky detaily, lebo len tak prestanú opakovať - znovu tvoriť peklo dookola mysliac, si že to nebo, a aby si uvedomili, čo všetko si nemajú ťahať so sebou do Novej Zeme, PRESTAŤ SA NECHAŤ MANIPULOVAŤ VLASTNÝM EGOM, NA TO SA HOVORÍ SEBE, a teda aj tomu VONKU, ŽE -- DOSŤ BOLO -- , UŽ NEBUDEM NA VODÍTKU A OBOJKU NIŽŠIEMU JA V SEBE.. HNEV JE NA SEBA - KDE SI TY PADOL ZA OBEŤ SVOJEJ EGO MYSLI, tzv. majstrovi manipulátorovi vnútri A NEVYBRAL SI SI SEBA v každom momente za všetky svoje existencie, a MYSLEL SI, ŽE ÁNO, ALE BOL TO OPAK TOHO... Ty si si vybral upadnúť, nevedome modifikovať gény - Kódy vedomia tým, čo nonstop konzumuješ cez všetky otvory a tým, čo máš vo svojom poli, zvolil si si zneužívať - nevyužívať moc, odovzdať sa niekomu vonku tzv. neuvedomujúc si čo vôbec robíš, tvoríš.. ...užásné je, že ty to všetko môžeš odtvoriť - RESET na etapy nonstop - Obnoviť, opraviť Svoju a Zemskú DNA.. na to tu sú všetky Indigá, star seeds, Paledoriáni - na scelistvenie a navrátenie fragmentovamých stratených uväzených najmä duší 5D Zeme tary DOMOV - po generácie boli v pasci vedomia čiernej padnutej Hviezdy-vysávajúca diera akože Zdroja Slnka-Vedomia-Života alias 3D ľudská (stará)zem a toho je každého ego - tzv. 'falošný Zdroj, a tzv. falošné identity', fakty, pravdy história, všetko bolo vyfabrikované na udržanie sa v 3D.. Preto BRILIANTNOSŤ SVETLA - GÉNIUSA V SEBE JE NUTNÁ NA PRESAH MAJSTA PODVODNÍKA A MANIPULÁTORA V SEBE A ZAČAŤ TVORIŤ, ZDIEĽAŤ, FUNGOVAŤ Z ČISTEJ JASNEJ KRIŠTÁĽOVEJ ČISTOTY V SEBE - VOLÍŠ SI NONSTOP TVORIŤ AKO VYŠŠIE - ZJEDNOTENÉ JA - AKO VEDOMIE NOVÉHO ČLOVEKA UŽ... ZDROJ STAREJ ZEME V KAŽDOM, ZDROJ NOVEJ ZEME TIEŽ...PRETO JE TAK DÔLEŽITÉ POCHOPIŤ DO DETAILOV VŠETKY ROZDIELY A BYŤ VEDOMÝ SI TOHO, ČO NAOZAJ KOMUNIKUJEŠ NA ENERGETICKEJ ÚROVNI, ČO JE ZA TÝM, NIČ ČO SI MYSLÍŠ, ŽE JE ZA TÝM.. je to o pamäti - vedomie je kozmická Pamať na seba, na všetko - máš POSTUPNE VEDOMIA VO SVOJEJ DNA - MÁŠ prístupy ku všetkým dimenzionálnym databankám a z týchto Dimenzií vedomia čerpáš, žiješ.. NIE ZVONKA.. LEN AK SI SA OVERIL, AK NIE, TAK FUNGUJEŠ Z OVEĽA NIŽŠÍCH PRÍSTUPOV VEDOMIA V SEBE (NIŽŠIE LEVELY AKÁŠU), LEBO SÁM SI ICH STÁLE PORIADNE NEOTVÁRAŠ, HRÁŠ ĽUDSKÉ HRY, NEUKOTVUJEŠ-NEINTEGRUJEŠ, NEAPLIKUJEŠ KÓDY VYŠŠIEHO VEDOMIA V SEBE, NEMÁŠ POCHOPENÉ PRÁCU S KÓDMI V SEBE SO SEBOU AKO S VEDOMÍ VŠETKÉHO..čo je proces...


Prosím ako veľký doplnok k tomuto článku, ak máš záujem - viď článok z Júna 2021 ku Zmajsrovaniu Duality, lebo to je niečo, čo je základ a je to úplne človekom nepochopené, respektíve podcenené, inak sa bude donekonečna točiť v kruhoch strana A je proti strane B a nikdy svoje vedomie a telo nepozdvihne natoľko, aby mohol začať štartovať Plný Vzostup a Budobvať MerKAbu cez zrýchelný prepis-opravu svojej DNA cez svetelnú DNA (svetelné super vedomie ZDROJA všetkého v tebe)... Takisto pre pochopenie toho, čo robia tieto frekvencie, že tzv. idú po každého slabostiach hneď v koreni,lebo základ nie je solídny svetelný a naozaj stabilný prameniace z nedostatočného spojenia-vzťahu,prepojenia s Univerzálnou /Božskou Matkou v sebe, ale s jej ľudskou verziou, pochopenie toho, že idú po všetkých ego ilúziách, zviditeľňujú ich, kričia, takisto všetko nerovnováhy sú zo silnené schválne, zámerne fotónovým svetlom, čiže všetko to, akože stabilné,silné, mocné, nezávislé je len pretvárka, masky - zakrývanie všetkých slabostí v sebe.. Všetký súdy seba, a toto je prem nohých tzv. Súdny deň - teda etapa toho... že sa púšťaš toho, čiže nevnímaš už oddelene od seba a robíš úplne Iné rozhodnutia..a Tiež pre pochopenie toho, že tieto frekvenci

že vypínajú ľudské všetko - telo, pamäť, identity, fungovanie, snahy procesovať hlavou,ľudským mozgom fungujúcim zo separácie, tiež štartujú viac ego vyčíňanie (zosilňujú polarizáciu a všetky svoje neintegrované časti, všetko vnútri potlačené), a pre pochopenie, že Mozog sa cez zlúčenie oboch hemisfér a Srdce sa musia zlúčiť v JEDNO na frekvenciách nekonečna celotelovo - je to celé telo - jadro, solar, srdce, mozog ako JEDNO, aby bol dotyčný schopný procesovať svetelne kódované dáta NOVEJ ZEME, nie už tie staré dáta a nie fungovavať oddelene, ale na to celé jeho telo musí byť už prispôsobené, adaptované, musí byť Krištáľový Plazma transmiter pre frekvencie a dáta Novej Zeme, inak stále opakuje to isté, je zakliesnený v 3D... v tom článku je tam toho viac k tomu a aj ku vzťahom Novej Zeme Vs tie ľudské.. (na porovnanie-na hlbšie pochopenie)..

Časť kolektívov je nastúpená pred hlavnou Bránou do Neba (previbrovanie na celotelovej úrovni do druhého H.U., čo je opäť scelistvená 5D Zem Tara) - stoja pred Matkou všetkých brán, o ktorej som zdieľala už minulý rok na jeseň 2020, je to fáza 'tej pravej transformácie', ktorá vedie ku Transcendencii..

Časť kolektívov sa buď rapídne a šokujúco preberie a musí dobehnúť všetko, alebo odchádza... respektíve pokračuje si to dokončiť inde, čo vyzerá ako 3D Zem...

..a Kolektív Novej Zeme sa plne oddelil ''od transformačného kolektívu akože Novej zeme'' a stojí pred bránou tiež, to je zaujímavé pozorovať...

Kolektív Novej Zeme, ktorí stelesnil základné TerraNova Kódy Avatarov Novej zeme vchádza do mega budovacej fázy, tieto kolektívy sa už vyformovali do 2020, vytvorili novú sieť a mozog-srdce v jednom, budujú ďalšie nové siete, podporné nové systémy v súlade so svetelným telom-vedomím, kde sa funguje ako Zjednotené a v podstate očistené Hviezdne národy v Jednom - všetci v jednom, jeden vo všetkých, ale všetci sú rovnako a plne zainvestovaní, je to úplne iná štruktúr, ktorá sa formuje a je-bude dostupná cez Návrat svojej plnej pamäte-vedomia, stelesnenia Božského svetla v sebe prirodzene - každý si sám vstupy - prístupy otvára alebo zatvára... Je tvorba multidimenzionálnych Kozmických Krištáľových miest - kráľovstiev - kolónii, ale bez tých príbehov, identít, lipnutí, manipulácii egom, tie sa už nebudú opakovať..preto kozmický akáš je vybieľovaný tak rýchlo... toto súvisí s vybieľovaním 3D ľudskej galaktickej rasy --


POCHOPENIE VEĽKOLEPÉHO RESETU Z 3D PERSPEKTÍVY STARÉHO ČLOVEKA A RESETU Z PERSPEKTÍVY MULTIDIMENZIONÁLNEJ, ALEBO PERSPEKTÍVY VEDOMIA NOVEJ ZEME:

Z 3D perspektívy, ľudia sú obete, tých ktorí su na vrchole pyramídy, chcú zredukovať populáciu a úplne vládnuť cez tvorbu geneticky umelo vytvorenej rasy, ktorá je ľahko kontrovateľná ako pracujúca trieda, ktorá ich kŕmi životnou silou...nemajú práva, nemajú nič, sú len potrava a otroci.. toto sa dialo celý čas.. len je to viac viditeľné...

Z perspektívy Novej zeme, alebo na úrovni duše - vidíš, vieš, chápeš o čo ide, vidíš súvislosti, vidíš multidimenzionálne, vidíš celý celok, nie iba fraktál.. Vidíš,

že je to každého tvorba a následky tvorby z nevedomia / z ega.. Vidíš, že ide o Mega KARMICKÉ ZÚČTOVANIE ZA VŠETKY EXISTENCIE TERAZ, A ŽE OBETE NIE SÚ... KEĎ NIE JE OBEŤ, NIE JE TYRAN.. KEĎ V TEBE VLÁDNE VEDOMIE, NIE JE O ČOM - SI SLOBODNÝ, NEHRÁŠ STARÉ HRY, KEĎ V TEBE VLÁDNE NEVEDOMIE (EGO), hráš stále staré hry a účastníš sa ich tiež..

VYBIELUJEŠ SA SÁM, NIKTO TI NIČ NEUROBIL, NEROBÍ, TO len TY SEBE.. A ĎALŠIA PERSPEKTÍVA - JE TO PRIRODZENÁ FILTRÁCIA, LEBO ZEM SA TERRAFORMUJE A OPAČNE TERRAFORMUJE transmituje na NA SLNEČNÚ VZOSTÚPENÚ HVIEZDU S TEBOU ALEBO BEZ TEBA.. KAŽDÝ KTO STELESNIL VZOSTÚPENÉ JA, FIČÍ ĎALEJ, ZMAJSTROVAL A VCHÁDZA DO ĎALŠÍCH LEVELOV MAJSTROVSTVA A KOZMICKEJ HRY - ČÍM VYŠŠIA LAŤKA, TÝM VÄČŠIA OBTIAŽNOSŤ PRE ČLOVEKA, preto viacej vyčíňa...lebo je to jeho smrť (ego identit a lipnutí).. starý človek nie je slobodný vnútri, netuší nič, myslí si, že vie, nevie.. a to si materializuje..

Je to buď nevedomé alebo vedomé resetovanie Akášu - všetkých levelov Akášu - Vybielenie toho, čo je tvorba 3D kódov vedomia - teda tela, pamäte, identít, starých scenárov-príbehov, poznania, vedenia ako človek.. Ale nič nie je za nikoho urobené, nie je to samo od seba.. väzenie len tak nezmizne práve naopak, je každému je silnejšie prezentované v jeho vlastných realitách..či funguje z vnútroných reštrikcií v sebe na sebe, či je 3D jeho obmedzenie, realita, alebo už nie.. toto je len zopár perspektív..

Perspektív je nekonečne veľa, všetko slúži toľkým účelom, všetko je multidimenzionálny mega dar.. tak, ako aj ty vo svojej podstate.. ŽIADNE perspektívy nie sú správne, nesprávne, zlé-dobré, sú to len perspektívy dimenzií.. Čo je reálne v dimenzii starej zeme, nie reálne v dimenziách Novej Zeme a naopak, ale je to bez duálnych hier n- nejaké strany a správne-nesprávne info.. čo volám pre vysvetlenie, že falošné - to je len ego verzia, perspektíva, info, je to platné pre 3D, ale nie pre 5D plus... nie je to zle ani dobre, ani správne-nesprávne... je to INÉ.. KAŽDÁ DIMENZIA MÁ INÉ PRAVIDLÁ HRY... VŽDY INÝ SET SÚBOROV KÓDOV VEDOMIA... TOTO JE PRÁCA S TÝM, CHÁPANIE TOHO A APLIKÁCIA TOHO VŠETKÉHO, O ČO IDE A AKO VŠETKO NAOZAJ FUNGUJE -- NEKONEČNÉ OBJAVOVANIE A CHÁPANIE SEBA VŽDY INAK.. ZBER SKÚSENOSTÍ A ROZLIČNÝCH TYPOV ZÁŽITKOV VŽDY PODAĽA FREKVENCIE, KTORÚ STELESŇUJEME, TAKÚ BUDEME MAŤ SKÚSESNOŤ A ZÁŽITOK... BOLI SME TU NA CELÚ ŠKÁLU ROZLIČNÝCH ZÁŽITKOV.. JE ČAS NA VEDOMÚ MATERIALIZÁCIU FREKVENCIÍ - KÓDOV VEDOMIA NOVEJ ZME DO SVOJEJ PRAXE, ALE TVOJE TELO MUSÍ BYŤ DOSTATOČNE OČISTENÉ, SKRIŠTÁLOVENÉ, SPLAZMOVENÉ, SLNEČNÉ A LEN VIAC ILUMINAČNÉ... LEN SILNEJŠIE ELEKTRO-MAGNETICKÉ POLE MÁŠ, S ČÍM PRICHÁDZE MEGA ZODPOVEDNOSŤ ZA SVOJU FREKVENČNO-VIBračnú-energetickú TVORBU v každom momente..
-- Systems - Web Failure -- Pokračujú len siete - Vzostupné platformy Novej Zeme už fungujúce a tvoriace z iných systémov v sebe, tzv. tie pravé alternatívy pokračujú, ktoré majú kódové základy Vedomia Avatar - Božského Géniusa Novej Zeme, keď bol vnútri ukotvený Jeho základ..
Pokračujú zosilnené Kolapsy starých sietí a systémov vnútri, teda vonku - prelaďovanie na úplne iné siete,na tie sústreď - hlboko vnútri to je..

flexibilita - plná otvorenosť - sprístupnenosť- len rýchlejšia adaptácia na rýchlejšie zmeny vo všetkom..

len hlbšia Prítomnosť - Prepojenosť v sebe so sebou - tvoja sila v spočíva spočíva v prítomnosti, prepojenosti - jednote v sebe so sebou - s tým kým naozaj si, nie kým sa domnievaš, že si. A toto bude len viac overované, testované, či si naozaj v sebe, odkiaľ ty funguješ, vychádzaš, zdieľaš, vyberáš si tvoriť.. vyžaduje si to len hlbšie prepojenie so zdrojom vnútri, len s tým božským spojením v sebe, ideš ďalej, na

začiatku si buduješ úplne nový vzťah so sebou, nič netušíš, ideš na slepo, následuješ volanie, ktoré je len hlasnejšie... a to stačí, to je to všetko, čo na začiatok potrebuješ - SEBA AKO VŠETKO.. z toho všetko buduješ odznova - z ničoty sa rodí všetko.. z vnútorného slnka fugnuješ v tme, už v žiadnej tme nie si... všetko si osvetlil, nefunguješ už ani zo separácie ženy-muža-dieťaťa v sebe - si všetko... a tak sa tiež buduješ MerKAba na vzostup na úrovni tela - vedomou výmenou, premenou, integráciou Polarít na ich Zjednotenie...ideš len do hlbších úrovní jednoty, posvätnej Unie Hieros Gamos v sebe, hlbšie úrovne lásky, slobody, hojnosti, a hlavne informácií - vyššie úrovne vedomia, ktoré celým telom postupne stelesňuješ, stávaš sa Žijúci vibrujúci Mega Systém Brán Hviezdneho Kozmického vedomia v sebe tak, ako kedysi... Všetko je fotonové svetlo, cez vlny vedomia cestujeme, navigujeme, čítame, komunikujeme, vieme, vidíme, počujeme, tvoríme, fungujeme, tzv. sa teleportujeme.. Kam sa sústreďuješ, tam sa materializuješ, tam si.. taký je tvoj svet..aký ty vnútri žiješ..taký mocný tvorca si...


Preto v 3D je hneď v rannom štádiu dieťa vedené, aby sa separovalo, oddelilo od SEBA, od magičnosti, aby sa sústreďovalo VON NIE dovnútra - aby Fokus nebol vôbec zmajstrovaný, ale na milóny strán rotrieštený.. preto fragmentácia mysle, a vrstvy ega sú tak hlboko... procesy návratu dodomov do jednoty sú procesy zcelistvenia a zmajstrovanie fokusu DO Seba je nutný...meditácia je STAV nášho Bytia... potrebujeme zmajstrvoať seba ako energiu, a Univerzálnu Kreatívnu Silu Kozmu, ktorý tvorí galaxie v Sebe.. Na tvorbu svetelného tela-vzostupného vozidla a vozidla všetkými Dimenziami SEBA potrebujeme mega veľa energie v sebe sústreďovať a tiež aj na tvorbu vyšších realít NovejZeme.. Sústreďuješ SEBA a svoju energiu - vedomie na to, čo je Podpora tvorba Novej Zeme, nového ľudstva ako celku.. to je tvoja investícia, ktorá sa ti vracia naspäť a podporuje ťa, alebo ťa potápa, lebo stále nechápeš, že ťa stojí viac ako všetko, aby si BOL Nová Zem, aby tvoril teda zažíval Novú Zem - energia je platidlo.. všetko je energia vo forme... Vedomie-Svetelné telo je tvoja priorita a investícia.. 3D ľudstvo nie je ochotné VLOŽIŤ Všetko do seba ako do novej Zeme a do tej, ktorú cez jej predstaviteľov vidí vonku, a má z toho veľký benefit.. nedokáže uvidieť v tom hodnotu, podporiť a Opatiť to (Obosjtranná reciprocita), preto sa musí cez straty naučiť..do akej miery, to je na každom, do akej to potrebuje, aby naozaj pochopil, ako to funguje a ako nie..

Základ vzostupných procesov je základ Zmajstrovania svojej Kreatívnej sily KOZMU v sebe, tiv. sexuality - tiež je ''' ľudská verzia sexuality a transformačná verzia' toho, a potom je verzia svetelenej kozmickej bytosti v tebe toho... Takisto je 3-4D verzia Majstrovstva a Neutrality, a potom je tá Multidimenzionálna, ktorá je ÚPLNÝ opak toho, čo sa myslelo, lebo Nová Zem slúži zatiaľ stále ako polaritné opozitum ukazujúce TEN PODSTATNÝ ROZDIEL, TAK SA UČÍME NAJPRV - NA ZISTENÉ ROZDIELOV, ABY SI SI UŽ NEVYBERAL TO, ČO JE 3D ĽUDSKÁ VERZIA ZEME..


USTÁTIE UNIVERZÁLNEJ SILY KREÁCIE CELÉHO KOZMU V TEBE, KTORÁ SA VOLÁ AJ KUNDALINI, KTORÁ Je U ČLOVEKA STOČENÁ - JE NEVYUŽITÁ NA SPODKU CHRBTICE - ALEBO JU VYUŽÍVA NA SEX A ZNEUŽÍVA NA TVORBU TOHO, ČO JE DEŠTRUKČNÉ, ČO JE V SÚLADE S 3D... Ako vzostúpená BYTosť nepotrebujeme mať žiadny sex, dosiahli sme to v sebe - všetko to, čo človek potrebuje si zabezpečiť cez sex alebo vzťahy, tzv. ľudské spojenia alebo cez čokoľvek zvonka, čo má povit, že mu dodáva niečo, čo mu chýba.. Je to však prirodzené, nič nie nútené, organicky to vyplynie samo, ak sa nútiš, si vo svojej hlave, ego, sa snaží kontrolovať teda chrániť sa od niečoho...čo si človek myslí, že sú jeho potreby, nie sú potreby svetelnej kozmickej krištáľovej plazma BYTosti ktorá nefunguje z obmedzenia vedomia...Človek je napojený na nižšiu myseľ, myslí si, že vie, ane netuší, žije z 3D kódov vedomia, čo je skorumpovaná databáza - vlastným egom všetko odinterptetované cez 3D filtre vnímaš a zdieľaš - tvoríš (Kreácia).. Nižšia myseľ a napĺňanie si tzv. nižších potrieb sú cez zatvorené srdce, cez uväznenie v 1-2-čakre - to je jeho najväčšia slabosť, najväčšie zranenia, celý spodok je najviac prerábaný ako Základ domu na etapy.. tam je lunárna tzv. tmavá kocka 3D matrixu v každom - jadro väzenia a bez dostatočnej premeny na SolARne telo si nemôžeme celotelovo prejsť do počiatočnej dimenzie novej Zeme - v tomto je väčšina populácie - v dekonštrukcii svojho 3D jadra, základov... cez bránu 2022 to neprejde...

Je rozdiel si myslieť niečo, že máš za sebou, a či to naozaj máš vyplavené zo svojho tela.. Mnohí sú hotoví, ale vo svojej hlave, nie vo svojom tele... preto stále žijú viac 3D reality ako reality novej zeme, lebo telo je príliš zaťažené a stále konštrukcie 666..


Veľmi podstatné --

JE ROZDIEL v myslení, že si hotový z 3D verziou ľudstva v sebe, teda vonku, čiže si hotový vo svojej hlave, nie v tele, a je rozdiel v bytí hotový na celotelovej úrovni a šete aj Hotový a kompletizovaný - ÚPLNE - rozviazené a vyresetované, Uzavreté karmické kontrakty z tvojej strany z lokalitou, kde si, so všetkými, ktorých opúšťaš.. Je to však o tom, že sa nepodriaďuješ 3D verziám seba a ani v nikom inom, a nekŕmiš 3D typy spojení a vzťahov, si tu pre dušu, pre vedomie, pre svetelelnú kozmickú BYTosť v každom ako Vyššie Ja ich podporiť v tom ak majú záujem v ich procesoch.. nie je to vôbec osobné, nemáš s nikým nič už osobné, tento stupeň si presiahol.. Ale žiješ z takej hĺbky Unie a posvätnosti v sebe - SI duša - svetlo duše, že s každým s kým prídeš do styku máš veľmi blízke spojenie na úrovni duše a úplne iný typ konverzácie to je, ak ty naozaj funguješ z jednoty v sebe a ako vyššie Ja v službe Vedomiu MY nastálo..a toto ťa skúša tvoj vesmír cez rôzne situácie, cez rôznych ľudí..

My opúšťame staré kolektívy na fázy, lebo my už nežijeme z tých dimenzií vedomia v sebe, a aby SME MOHLI BYŤ NAPLNO V TEJ NAJVYŠŠEJ SLUŽBE BEZ ROZPTÝLENÍ, SME TU NA GALAKTICKÝCH MISIÁCH, NIE NA HRAJUŠKANIE SA V 3D, a tiež už fungujeme inde doslova, človek by nám nestíhal, neskáče kvantovo, a hlavne potebuje si to svoje doriešiť.. mnohí chcú ešte pokračovať v napĺňaní si 3D ľudských snov, čo je v poriadku, ale to 6D plus to neprechádza ... my všetko rešpektujeme a ideme ďalej.-. a tak si otvaráme miesto pre nové kontakty, spojenia, pre tie už vyšších stavov vedomia, tvoríme si priestor pre nové vzťahy a rodiny TerraNova zeme na spolu-tvorbu toho, čo je pre CELOK, pre nové ľudstvo, tieto vzťahy majú ÚPLNE účel ako tie ľudské a už nie sú karmické.

TEN HLAVNÝ TRANZIT, PRED KOTRÝM TOĽKÍ STOJA - TRANZIT ÚPLNE INÝCH ROVÍN - SVETELNÝCH OKTÁV VEDOMIA SEBA, KTORÍ CEZ SEBA ZAČÍNAŠ VOĽNE VYJADROVAŤ - SI EXPRESIA NOVEJ GENERÁCIE MAJSTROV BUDOVATEĽOV - Avatarov Novej Zeme (pohlavie, vek - nič lineráne nie je podstatné, ale tvoj svetelný Kvocient, z ktorého funguješ)..Je to tiež tranzit do iných vzťahov v SEBE so Všetkými svojimi aspektmi vedomia a hlavne so svojim egom /nižšie ja, lebo dovtedy bude v kontrole, nevzdá sa, ty musíš DOKONALO Poznať seba a všetky svoje ego taktiky, ktorými sa chce len zachrániť, aby prežilo.. Takisto sa všetko každémiu vracia naspäť za všetky svoje existencie - telo sa tzv. vracia s pomstou pre mnohých, lebo sa len potláčaloa už sa Nedá, telo to nedovoľuje, aby si zase zatlačil..Svetlo vytláča Všetko von z Tela a máš to aj vo svojich realitých potom na prečistenie..svetelné - fyzické telo už nedovoľuje byť pod kontrolou tyrana vnútri, nedovoľuje ti sa vyhnúť niečomu a zachovať po starom, musí to ísť von, čo bolo aktivované - ODKOMUNIKOVANÉ TELOM TAK, AKO SI to PÝTA, ABY MOHLO VYPLAVIŤ 3D BUNKOVÚ PAMÄŤ - emócie, 3D programy - tok energie bol zastavený človekom v sebe na všetkých frontoch, v takej kontrakcii, podvýžive a zakrpatenosti žil - tej energetickej, svetelnej, všetkej.. Ochránený pred Sebou, pred cítením, pred slnkom, pred životom, pred strachmi, pred láskou pred Všetkým - pred tmou, a teda aj svetlom..

5D je iba začiatok zmajstrovávanie Bytia Sebou ako Kozmom najprv cez prechod PASÁŽOU UNIVERZÁLNEJ KOZMICKEJ (BOŽSKEJ) Matky domov - TRANZITOM DO BYTIA ŇOU NAJPRV, BOŽSKÁ PREZENCIA - PRÍTOMNOSŤ - BYTIE ČISTÝM VEDOMÍM, ČO JE TO ISTÉ AKO UNIVERZÁLNA LÁSKA VŠADE VO VŠETKOM, LEN ČLOVEK SA OD NEJ ODPOJIL A MAL POCIŤ, ŽE ŽIJE MATKOU-RODINOU ODVRHNNUTÝ, NEPRIJATÝ, OPUSTENÝ, ODMIETNUTÝ, ZRADENÝ A CELÝ ŽIVOT TO HĽADÁ VONKU, SANŽÍ SA TO VNÚTORNÉ SPOJENIE SO ZDROJOM DOMOVA KOMPENZOVAŤ ZVONKA .. TOTO BOL 3D SCENÁR,HRA, EXPERIMENT, VYSKÚŠANIE SI, AKÉ TO JE sa ilúzorne oddeliť od Srdca-Lona Kozmu čo najviac, a STRATIŤ SA v ego ilúziách o všetkom, aby si sa opäť mohol Nájsť na etapy.. Toto je ten HLAVNÝ TRANZIT, PRED KTORÝM TOĽKÍ STOJA a toľkí si aj mysleli, že ho majú za sebou -- TRANZIT do ÚPLNE INÝCH ROVÍN - SVETELNÝCH OKTÁV VEDOMIA SEBA, KTORÍ CEZ SEBA ZAČÍNAŠ VOĽNE VYJADROVAŤ - SI EXPRESIA NOVEJ GENERÁCIE MAJSTROV BUDOVATEĽOV (pohlavie, vek - nič lineráne nie je podstatné, ale tvoj svetelný Kvocient, z ktorého funguješ).. Toto je už vzostup, nie transformácia..Je to iná Fáza vývoja, preto sú mnohí v zmätku, až teraz začínajú vidieť, teda chápať, lebo ľudská hlava je odpájaná, nedá sa hlavou nič procesovať ako kedysi ako 3D človek ... to je to, čomu sa hovorí, že Lámanie chleba je TU.. Majster v tréningu má už vyjsť z toho, aj z hier na to treba vyjsť von.. celkovo z tej etapy tréningu a vývoja, a začať to žiť naplno, na milón percent, nie na polovicu svojho času a investovať má byť úplná, nie je čiastočná.. to platí aj o reciprote.. to, čo je Nová Zem a podporuje ťa to, to máš opätovať, lebo tak si Nové vyššie reality aktivuješ ak ich TY začínaš podporovať naplno, nielen čiastočne, a ak Buduješ svetelné telo-vozidlo, lebo dovtedy živíš vedomie starej zeme - mentalitu tzv. obmedzeného človeka, strachy a nedostatok v sebe-vonku...Ako už spomenuté, Tieto frekvencie ''idú po '' každého slabostiach veľmi priamo, a po tom, čo v sebe ešte vôbec neodhalili.. skrývali sa pred tým.. preto, ak je to nútené, vonku to bude vyzerať náročnejšie ak žiješ v tele z 3D kódov, a áno, korunovácia cez pravý sever - vybudovanie pravého kompasu duše - vzostúpeného majstra, ktorý úplne rozpúšťs ten starý kompas (ega, mysliac si, že je to kompas duše) je zákad previbrovania do sveta, kde ty funguješ z JEDNOTY už nie zo separácie polarít, už nie zo žiadnej separácie ako takej, už nie z nedostatkov, už nie z obmedzení na vlastnom svetle...

To tvoj vesmír ťa pozná dokonalo a sleduje nonstop, aj keď si myslíš, že sa nikto nepozerá... Tvoj vesmír vie, VIDÍ KDE SI BRÁNIŠ, PODSÚVA TI TO... TESTUJE ŤA LEN VIAC, PODSÚVA TI DARY, NA ZÁKLADE KTORÝCH SI MÔŽEŠ MEGA AKCELEROVAŤ SVOJE PROCESY... VŠETKO JE PRE TEBA, LEN DO KAJE MIERY TO VIEČ ROZOZNAŤ A VYUŽIŤ - CHOPIŤ SA TOHO.. MOŽNOSŤ VYSLOBEDNIA VEDOMIA A TELA Z 3D PASCE CEZ 4-5D - PRESAHOM KRÍŽA, ČIŽE MOŽNOSŤ

VZOSTUPU JE PRE VŠETKÝCH, ALE NIE VŠETCI TO VYUŽILI-VYUŽÍVAJÚ-VYUŽIJÚ...

ODSTRIHNI PUPOČNÚ ŠNÚRU

ZO STAROU ZEMOU - STARÁ JASKYŇA KREÁCIE A STARÝ SOLAR PLEXUS (-ŽIJEŠ Z TZV. NAJNIŽŠÍCH OKTÁV SEBA AKO ego, čo je všetko tzv. “falošná” ľudská indentita, lipnutia na niečom, na niekom, čo ani len nie sú pravda, tedá sú v 3.dimenzi.. Nový Človek je oslobodený od všetkých identít doslova... Solar Plexu - Centrálne Galaktické Slnko je naša SVETELNÁ SUPER SILA, KRÁSA A MOC SVETLA - NAŠEJ ESENCIE - V TME SME SPOZNALI SLNKO, HVIEZDY, SVOJ VEČNÝ PLAMEŇ DUŠE - SOLARNE KÓDY SÚ KÓDY DUŠE. .

Náš Koreň ako Nového Človeka, ktorý materializuje reality Novej Zeme, lebo ich žije ukotvené do svojho koreňa - Centrálne Galaktické JADRO je to, odkiaľ ťaháme svoju Mega SILU ako čistá svetelná LIGHT FORCE - máme už solídny pevný základ Očistenej, čiže Božskej Matky a Otca v sebe v jednom, naše Deti, naša Kreácia v rôznych formách je už úplnej inej Vibrácie ako tie staré, lebo naše LONO je už očistené Kozmické LONO a JASKYŇA KREÁCIE... toto je je najväčšia slabosť u starého človeka - V JEHO KORENI A SPOJENÍ S PADNUTOU VERZIOU LÁSKY-VEDOMIA-MATKY, TEDA PADNUTOU VERZIOU VŠETKÉHO, ČO SÚ EGO VERZIE VŠETKÝCH GALAKTIKOV.. ICH NAJNIŽŠIE SVETELNÉ OKTÁVY A EXPRESIE CEZ 3D ĽUDSTVO-RASU..

KU PUPOČNEJ ŠNÚRE STAREJ A NOVEJ ZEME, ku galaktickej klíme, ku Novému Solaru - RA centru v sebe, ku novel Jaskyni kreácie vo v svojom kozmickom slnčenom lone VIAC V ĎALŠOM ČLÁNKU.. ale už to zdieľané trocha bolo v letných príspevkoch 2021..

ZÁROVEŇ JE TU

Plodný čas možností Mega Inovácií, ktorí sú tak potrebné - sústredenie sa na tvorbu Nového Sna, zatiaľ čo dekonštruuješ v sebe staré štruktúry stojace na starých kódoch a vyplavuješ, detoxikuješ z tela a zo svojich realít von všetko, čo nie v súlade s 12D Zemou..

Zdieľané sú s nami Kódy Kozmického Planetárneho Kreatívneho Géniusa - Kráľovského Grálového vedomia, ktoré je potrebné prijať cez odu-mretie toho, čo je dočasné - ego identity, stotožnenia sa z 3D normami života, lipnutia, spôsoby fungovania z nižšieho vedomia ja som, z nižšej mysle, ktoré nahrádza Hojnosť vyššieho UNIverzálneho srdca a Inteligencia Vyššej Mysle, ktorá s tou ľudskou (nižšou) nemá nič spoločné..ľudská inteligencia stojí na základoch skorumpovanej databázy umelých k vpichov, kódov, informácií a pamäte.. z toho sa fungovať už nedá, toľkí sa snažia stále z 3D pochopiť to, čo je kvantové a multidimeznionálne, čiže sa snažia chápať Novú Zem a Vzostup, galaktické vedomie z 3-4D perspektív, to nie je možné, to je - bola kríza vedomia, obmedzené vedomie - fungovanie z tzv. ľudskej hlavy a myslenia si... Keď je ego pri moci, je to SEBAdeštrukcia - tvorba z nižších potrieb a zabezpečovanie si prežitia pohodlia, bezpečia za každú cenu... je to tvorba, ktorá je v súlade s egom, v nesúlade so svetelným telom a Jednotou na úkor života..


''Starý Človek funguje z nižšej inteligencie sa zo zdegenerovanej-dekragodavenej (znehodnotenej) DNA a šišinky, je to celá zdegenerovaná galaktická rasa '' (manipulácia génov a technológií) , ktorú si každý ako súčasť svojich prečisťuje a nereplikuje už žiadne mutácie (svoja tvorba počínajúc svojim telom), ktoré nesú známku beštie 666.. 3D hra - galaktický DNA experiment sa skončil, každý môže vystúpiť z pekelného kotla galaktických vojen o moc, o kontrolu, o zabezpečovania si pokrmu pre ego - boj o energiu vnútri - vonku (rýchle vysatie života)... je to ktorý musí dať každý za seba sebe ako svojej starej verzi, koniec pokračovania po starom.. koniec dominancie zdegenerovanej kráľovskej rasy, ktorá sa vyhlásila za nadriadenú a zvyšok ju poslúcha, podrobil sa jej -- toto sa odohráva od kedy Zem bola odpojená od pravého Zdroja Slnka posledným finálnym pádom Atlantisu a odvtedy si jej obyvetlia odohrávajú padnutý Atlantis dokolečka, čo už nie možné.. je to vnútorné dianie - kraľuje ego vnútri a svetlo je na reťazi (augustový článok - Pád Kráľovstva Tyranov-vnútri najprv, aby si to vonku unidel)... Trpiteľ na kríži a tyran-jedna minca dve strany, zdradená zranená obeť a zradca - všetko dianie vnútri vonku prezentované...

toto je však niečo, čo nie je úplne viditeľné a pochopiteľné, keď si priamo v tom, keď si v 3D vedomí odohrávajúci hru svetla a tieňov, keď NIE si prítomný vo svojom tele a napojený na pravý Zdroj Vedomia v sebe, nie na ego zdroj nevedomia tváriac, že je to vedomie tak to nevidíš... uvidíš, keď za to expanduješ, keď prenikneš hlbšie a hlbšie do seba.

Nový Človek je Presah Separácie POLARÍT cez ich Výmenu, integráciu, neutralizáciu nábojov (precítenie potlačeného vo vrstvách, dekonštrukcia starej mentálne väzenskej konštrukcie 3D systémov presvedčení) a ich zjednotenie.. Zmajstrovanie tanca polarít,

Nový Človek EDENickej Paradisien Rasy Siedmych nebies

je presah všetkých obmedzední na svojom nekonečnom Kozmickom VEDOMÍ a mega potenciáloch a svetelných superschopnostiach tu a teraz...

Kódy budúcej Novej Zeme sú Kódy Budúcnosti čistiace galaktickú históriu Tu a Teraz... Pre tých, ktorí vnímajú z 3D úrovne tak je to v budúcnosti, lebo nevibrujú dostatočne vysoko na to, aby videli ďaleko ZA akúkoľvek separáciu času, dimenzií, existencií a dimenzionálnych evolučných verzií Zeme -- Opakujú pekelnú minulosť, točia sa v kruchoch karmy, nežijú TU a TERAZ, KDE VŠETKO JE K DISPOZÍCII NARAZ TERAZ, LEN TREBA BYŤ NA PRÍJME, BYŤ PLNE PREPOJENÝ, ZJEDNOTENÝ V SEBE SO SEBOU - si prítomný vo vibračnom morfogenickom ZJEDNOTENOM poli vedomia - SI POLE, TY SI 0.0 -- toto je presah všetkého ľudského, ale cez PRIJATIE, integráciu, inak nemôžeš vôbec začať chápať galaktické vedomie v sebe, ani solárne, ani kozmické kristos, ani plazma, ani diamANtové vedomie - telo - UNIVERZÁLNE VEDOMIE v tele AVATARA už inej DNA, inej Krvi...

len tak presiahneš separáciu času, životov, tmy svetla, života a smrtri, ženy muža, spánku bdelosti, úplne všetkého, transportuješ svoje vedomie

do úplne iných dimeznií - do všetkých dimenzií Kozmického vedomia SEBA - aktivuješ tak postupne všetký Sety Kódov 144

Plárneho Kristos Kozmického Géniusa v sebe, a to začínaš aplikovať do praxe..

Transkonfigurácia krištáľov vnútri - vysielaš iné číselné súradnice LOKALITY Novej zeme, Iné reality projektuješ a zmasjtrovávaš svoj FOKUS dovnútra, odtiaľ všetko tvoríš.. schopnosť plne sa sústrediť na podstatné bez rozpytýlení svojho ega je základ.. 3D vedie všetkých byť nielen odpojený, stratený, ale riadne zamotaný v prekrútenom všetkom a úplne rozptýlený, aby si nebol schopný udržať pozornosť vnútri - strata energie, nechávaš sa vysávať tmavou dierou, je to nedostatok energie na budovanie svetelného tela, nedostatok integrácie svetla a tmy spolu ako JEDNO, umiera tak telo, nemá z čoho žiť, nie je adaptované na klímu Novej Zeme..


Kódy Mega prebudení a Kráľovské kódy ukazujú, kde sa neprebudilo poriadne a naozaj :) a ukazujú tzv. falošné kráľovstvo ega-tyrana naplno ako DAR to začať búrať od základov, ale hĺbka tých základov je človekom podcenená.. to zisťuje ako súčasť návratu svoje pamäte - ako si to všetko vytvoril do úplných detailov, inak to nedokáže dekonštruovať a stále pokračuje v živení starých systémov, realít, vzťahov...

Kľúčové Kódy ku Veľkolepému Kráľovstvu Tvoríme zo Svetelnej Veľkoleposti (ducha) - Seba ako Zdroja.. Sú len v HLBOKO tebe.... tu sa ide do hĺbok, v ktorých mnohí ešte vôbec neboli, treba si to dovoliť... následujúce mesiace sú to tie najväčšie finálne testy, previerky, len väčšie pasce, chytáky, lebo sme na globálnej úrovni v kľúčových obdobiach vrcholení Neutrónového okna - Brána do Neba, Brána ktorou sa prechádza cez stelesnenie čistoty svetla svojej duše (5D Telo) - počiatočná fáza do 5D pre väčšinu, zvyšné percento si tým už prešlo, ale každý je trocha inde v tých svojich procesoch podľa toho v akej fáze vývoja svetelného vedomia a tela každý je.. Všetko je relatívne tomu, koľko aktívnych a funkčných svetelných párov vlákien DNA má, v nich je všetko VEDOMIE a Kozmická Pamäť, Praveká Múdrosť - Poznanie - Poznatky Originálnych Kristos Svetelných (solAR) Stvoriteľských Rás, ktorých kódy keď integrujeme, slúžime ako Nová Paradisien Rasa fungujúca z prístupov ku majstrovským vzostupným a budovateľským technológiám HVIEDNYCH BRÁN VEDOMIA V SEBE, V SEBE AKO V TERRA NOVA GAII - ZEMI - FUNGOVANIE ZO ZJEDNOTENIA VŠETKÝCH JEJ EVOLUČNÝCH ŠTÁDIÍ, čiže aj TÝCH SVOJICH, Fungovanie zo SPRIETOČNENIA VŠETKÝCH 12. BRÁN VEDOMIA HVIEZD - GALAKTICKÉ - KOZMICKÉ VEDOMIE ZEME - TELA ZEME V TEBE, čo koreluje s aktívnou 12D DNA - celý kozmický strom života - poznania v sebe...

JEJ ORIGINÁLNA ŠTRUKTÚRA A MATRICA, MRIEŽKOVÝ SYSTÉM JE ČISTÁ KRISTOS PLAZMA KONŠTRUKCIA VYBUDOVANÁ PALEDORIÁNMI, KTORÝCH KÓDY VEDOMIA NESÚ najmä TÍ, KTORÍ SI PREŠLI PRVOU VLNOU VZOSTUPU 2012 A 2020... TÍ UŽ ŽIJÚ ÚPLNE INÚ VERZIU REALÍT A ZEME, KDE NEFUNGUJÚ Z 3D OBMEDZENÍ NA SVOJOM VEDOMÍ, LEBO ROZPUSTILI SEPARÁCIU MEDZI DIMENZIAMI, ROZPUSTILI TÚ HLAVNÚ BARIÉRU - OBMEDZENIE V SEBE - KÓDY VEDOMIA 3D ČLOVEKA - mentalita obmedzeného energetického príjmu - tzv. nebytie na príjme - zdrojový tok je zatvorený, alebo obmedzený - zaseknutosť v hlave - bytie vo svojej hlave, dominuje ego, nie je to žiadna neutralita, ale extrémne potlačenie - odmietnutie emočna, dominuje mentálno... čiže elektro-magnetická Nerovnováha je extrémna, lebo ženský a mužský typ energie nie sú vôbec v jednote vnútri.. Toto je tá klasika, ktorú si každý vybral zažiť a má možnosť to úplne presiahnuť...

O toto sa starajú navyšujúce frekvencie, ktorých následky sú mega zmeny v elektromagnetizme, prepólovavání tela, ukazuje sa tak extrémna separácia medzi polaritami vnútri, z ktorých jedinci fungujú, ale to už je na každom to zachytiť... je to OBDOBIE VYROVNÁVANIA NEROVNOVÁH MENTÁLNA A EMOČNA - ELEKTRO-MAGNETIČNA (MUŽ A ŽENA VNÚTRI) A ODOHRÁVANIE SI VŠETKÝCH EXTRÉMOV MEDZI NIMI, ČO VŠAK JE MOŽNÉ ZACHYTIŤ, KEĎ SI PLNE PRI VEDOMÍ, PRÍTOMNÍ SO SEBOU VNÚTRI... Sú to podprahové boje o moc, o kontrolu, pretože základ ľudského fungovania je z odpojenia od seba a zo strachov, obáv, neistôt, zabezpečnovanie si pocit bezpečia, pohodlia, slobody, plnohodnotnosti, lásky zvonka energiami push - pull - odtláča to po čom túži, hľadá to vonku, nerozoznáva dary vo všetkom a ťahá zároveň (vnútorný boj, tvorba karmy) - kompenzuje nedostatky, čoho výsledkom je 3D telesná forma, reality, vzťahy, vlastný svet, ktorý zažívaš ti to ukazuje, svet, ktorý sa tvorí zvnútra von...

TIE EXTRÉMY VRCHOLIA, napriek tomu, že si toľkí myslieli, že to majú za sebou, alebo že niečo majú za sebou, ale v týchto hĺbkach ešte neboli...

Kozmický akáš všetkých svojich hviezdnych generácií sa vyplavuje z tela - čo si neodžili tvoji predkovia, musíš ty... ty si oni.. Ty cez svoje vyslobodenie vyslobodzuješ ich, to je veľká česť a DAR slobody seba sebe, je tvoja investícia do Budúcej generácie TERAZ, že ty predstavuješ vyslobodenú generáciu teraz, ty si sa rozpamätal, ako transmutovať, alebo nie... Ty môžeš byť úsvit Novej Zeme, Avatar je vo svojich realitách vždy prvý, ukáže svojim príkladom, svojim svetlom ROZDIEL MEDZI NOVÝM ČLOVEKOM A STARÝM.... UKÁŽE ROZDIEL MEDZI TÝM, čo je ego šaráda (svojou projekciou, prácou) a čo nie.. Ukáže rozdiel medzi tým, čo je Univerzálne poznanie (vedomie aplikované do praxe) a tým,

čo sú domnienky hlavy niečom a tým, čo už SÚ UŽ ZASTARALÉ INFORMÁCIE NEAPLIKOVATEĽNÉ NA DIMENZIE NOVEJ ZEME...

Ako už spomínané - Nachádzame sa zároveň v super plodnom, fertílnom, mega potentnom čase najviac akcelerovať svoje procesy cez Plné Otvorenie sa Sebe ako ZDROJU v úplne iných rovinách - len hlbšia Únia so sebou v Sebe, ešte väčšie otvorenie sa sebe ako Kozmickej svetelnej neobmedzenej BYTosti, ktorá keď vie kým je, vie, že slobodná už dávno Je, že je hojnosť samotná, tak nie je o čom..

..už spomínané vedomie planetárneho géniusa -

Je to Prijatie grálu - Vedomie Grálu, očistená Grálová Krv... a toto je globálna iniciácia Grálu, smrť 3D človeka (ega) a jeho tvorby vrátane 3D typu tela, a testy, či každý naozaj ustojí seba a dokáže sa ustabilizovať len vo vyšších frekvenciách a vybrať si to, čo je v tom najvyššom súlade v danom momente, alebo sa zachová po starom... či dokáže ustáť seba bez snahy kontrolovať procesy, svoje telo, ostatných a budúcnosť ako kedysi alebo si vyberie to, čo je na povrchu atraktívne a vyzerá to ako super možnosť, ale pod povrchom je to v súlade s egom, a je to chyták..

SAMÉ CHYTÁKY A TESTY.. (Ďalej pokračujú len majstri)..

JEDNÝM Z TÝCH NAJVÄČŠÍCH JE STRATENIE SA V PREKRÚTENÝCH, POPLETENÝCH INFORMÁCIÁCH A DÔVEROVSNIE TOMU, ŽE JE TO PRAVDA.. TAK VLASTNE PRIJÍMÁŠ NIEČO ZVONKA ZA SVOJE A TO, ŽE TOMU VERÍŠ SPÔSOBUJE TO, ŽE TO MATERIALIZUJEŠ AKO SVOJE REALITY - žiješ sen niekoho iného...

Prechádzajú len tí, ktorí Grál ustáli a prijali a spravujú ho s gráciou, s pokorou, obrovskou silou a mocou Krídel MAtky a Otca v JEDNOM - sem patria všetky Hviezdne brány v tele a v Gaii - ako GALAKTICKÉ VEDOMIE ZEME V TVOJOM - JEJ TELE Ako jedno telo, jedna duša, jedno vedomie.. Grálové body sú vrámci systému Hviezdnych Brán vzostupu, ale aj galaktického a multidimenzionálneho fungovania ako Nová RAsa RAja. Je to tiež sprietočnený Zlatý Nektár duše v sebe, ktorý tečie len viac... Fontána Života - Božský tok mega hojnosti a alchýmia na zlato je toho súčasť :) Tvoja zlatá Kritos DNA SolARianov :)


Prijatie Vedomie Géniusa v sebe JE prijatie seba naplno na úrovni duše, na úrovni galaktickej to je celotelový proces.. Akceptácia to kým naozaj si, presiahnutie všetkej separáciu a začatie prácu so sebou na úplne inej úrovni, začať pracovať so sebou ako so systémom hviezdnych brán vedomia vrámci čoho sú grálové body.. na to nie sú školy, ani knihy vonku.. to sa učí inak, to sa odomyká vo svojej kozmickej pamäti, v sebe ako v Univerzálnom Vedomí Zdroja Všetkého..

Pre reality Novej Zeme je to klíčenie semienok, ktoré boli vysadené zo zlatého hvizdneho nektáru - z naplneného grálu v sebe... súvisí s tým Grálová misia hviezdnych, indigo semienok, Paledoriánov..

Pre reality starej zeme, je-bude to žatva taká, že to bude len viac neznesiteľné....

.. záleží od toho, ako to ty využiješ, aké semienko si sám o sebe, aké semienka - kódy vedomia vysádzaš v každom momente, do akej miery si zainvestovaný do vedomia a tela Novej Zeme... do takej miery si energeticky podporovaný a taký typ semienok žneš, lebo také vedomie žiješ, uvádzaš do formy, čo počína každého telom....

Keď už nehráš hry na separáciu - rozdelenie tmy a svetla, lebo si nemal problém integrovať vlastné ego, vlastnú korupciu a temnotu, vlastné extrémy a ego vyčíňania (čo je proces) - Keď už nemáš tiene, lebo si ich integroval, lebo podvedomie a nevedomie bolo plne zvedomené (prechod cez 5.Dimenziu),

tvoja priama jasná projekcia je pre mnohých príliš intezívna, prirodzene odhaľuje všetkú tmu, zosilňuje tmu (tá tma je ego, stále zranené vnútorné dieťa a staré príbehy, nevedomé fungovanie, 3D programing, nie je to tma, to sa tak len hovorí tomu, je to len menej osvetlené - hlboko potlačené to bolo - sú to tie Neprijaté časti seba...


Keď sa pozrieš, ako všetko, čo je tvorené ako dianie na globálnej úrovni, že je výsledok energetickej tvorby kolektívov, že sú to len vnútorné diania väčšiny populácie zobrazované vonku, že je to všetko podprahový boj o energiu - POZORNOSŤ, o to, kto chce koho mať v moci a kontrole... hry o moc odohrávané sa vnútri - vnútorné ego dominuje, preto dominuje vonku... Čiže dotyčný je na vodítku a obojku svojmu ego aspektu, netuší o tom, potláča svoje svetlo, je na to zvyknutý, v moci sú strachy, je manipulovateľný vlastným ego aspektom, preto aj tým vonku, a to je to väzenie, ktoré mu jeho reality odrážajú naspäť.. že kde všade sa sám obmedzuje a nemusí, lebo sa bojí, moc odovzdal von.. preto DARY toho, čo sa deje, sú v tom, že ukazujú na čom naozaj si, a že máš možnosť to peklo, alebo zvyšky pekla dekonštruovať nastálo - milión percentné spoľanutie sa na svoje napojenie, že AKO na to, lebo to je v tvojej DNA..

Len hlbšími ponormi do seba všetko zistíš..

Ako máš úplne zmeniť svoje fungovanie, správanie sa, spánok, konzumáciu, celý tzv. životný štýl do základov zbúrať, lebo nie je v súlade s vedomím a telom Novej Zeme vôbec - ako to všetko začať prispôsobovať potrebám svetelného tela vnútri (fyzické, emočné, mentálne telo - všetko v jednom) tak TO JE VNÚTORNÉ UČENIE SA SEBA ODZNOVA POSTUPNE, toto nie sú nariadenia, príkazy, rady, normy, pravidlá správania sa a INFO a vedenie zvonka... ako je človek zvyknutý fungovať a podporovať systém, ktorému je otrokom, to je systém otroctva vnútri a nerešpektovania seba a svojho tela a toho, čo je v danom momente priorita (to sa cíti telom), nie to, čo si myslí hlava, že je priorita... oddelenie - seprácia hlavy od tela je viac ako obrovská.. telo komunikuje jedno a hlava iné... chaos - zmätok - konflikt vonku zobrazovaný, duálna projekcia tvoriaca starý matrix boja, nátlakov, potláčaní atď... všetko to, z čoho človek funguje vnútorne...ako veľmi ide proti sebe, nerešpektuje sa vôbec, je to na zvyknutý, alebo UŽ NIE... nič iné mu každého reality nezobrazujú -- či žiješ vo vnútornej slobode, hojnosti, láske, plnohodnosti NEZÁVISLE OD VONKAJŠKA u seba vnútri, alebo stále nie.. či žiješ vo väzení vlastných obmedzení, nedostatkov, bezmoci - odpoj od sily a moci svetla v sebe, si v moci ako ego alebo UŽ NIE... je to veľmi jednoduché.. ak nefunguješ zo separácie vedomia, je to veľmi jednoduché.. ak žiješ zo separácie, čiže zo svojej hlavy, je to komplikované, lebo tak si tvoríš... naučiť sa ten ROZDIEL medzi tým keď si v jednote a keď nie, a rozdiel, keď komunikuješ ako 3D človek a keď komunikuješ ako 6D vyššie Ja je veľmi zásadné a totálne to mení všetko....


Dar toho, že SVETLO POLARIZUJE - ukazuje hlboko skrytú sepráciu v sebe - čím viac svetla, tým viac ega-tmy sa ukazuje, kde neboli prijaté svoje ďalšie časti, zjednotené ďalšie aspekty vedomia - Svetlo, ktorého pribúda zo svetelnej DNA - aktivácia ZDROJA SVETLA vnútri

UKAZUJE EXTRÉMNU DOMINANCIU Zdroja opaku toho svetla, z ktorej 3D aspekt funguje - dominancia

Bytia v hlave namiesto BYTIA CELOU SVOJOU BYTOSŤOU, svetlo UKAZUJE VŠETKO, ČO SLÚŽI ODUMRETIU STAREJ VERZIE RÝCHLEJŠIE, LEBO TÁ ŽIJE Z NEDOSTATKU SVETLA - Z NEDOSTATKU UNIVERZÁLNYCH KÓDOV VEDOMIA NOVEJ ZEME V TELE a APLIKOVNÝCH DO PRAXE...

EXTREMIZÁCIA JE VÄČŠIA, ABY SA ODHALILO A VYPLAVILO TOHO LEN VIAC, ABY SA VIAC SPOZNALI VŠETKY ROZDIELY DO DETAILOV A MOHLI INGTEGROVAŤ, ZLÚČIŤ V JEDNO, NIE SA STRÁCAŤ SÚDOCH A V BOJOCH STRÁN TEJ ISTEJ MINCE... DO KEDY STÁLE EXISTUJE STARÁ ZEM V ĽUĎOCH, lebo sa jú snažia držať pri živote, DOVTEDY TO BUDE TVRDŠIE, LEBO SI TAK SAMI VYBERAJÚ.... DO KEDY SA SPRÁVAJÚ MEDZI SEBOU ĽUDIA FORMOU NA AKÚ SÚ ZVYKNUTÍ, že hovoria druhým, čo majú a nemajú robiť, nakladajú jeden na druhého za chrbtom, udávajú druhých, do kedy vzťahy, socializácia, technológie slúžia kŕmeniu ega, kompenzácie si nedostatkov a rozpytýlenia, že fokus je upriameny von, nie dovnútra,

do vtedy je to hra na ego rodičov a ego detí vnútri vonku premietaná... do vtedy je to systém trestu a odmeny, systém zastrašovania a kultivácie neprítomnosti - nevedomosti v sebe.. systém, ktorý káže druhým, nerešpektuje nič a ostatný sú od toho závsilí, sami tak žijú... DO KEDY NEROZOZNÁVAŠ SVTELNÚ AUTORITU VONKU, ALE RADŠEJ SI HĽADÁŠ NEJAKÚ AUTORITU VONKU, KTORÚ BY SI POSLÚCHAL - POČÚVAL A RIADIL SA POKYNMI ZVONKA, DO VTEDY SA ODDEĽUJEŠ OD SVETELNÉHO MAJSTRA - LÍDRA - MEGA INTELIGENCIE ZDROJA V SEBE.

DO KEDY nie je pochopenie, že ČO vlastne energeticky PROJEKTUJEŠ SVOJIM tichým alebo hlasným PREJAVOM A ODKIAĽ VLASTNE VYCHÁDÁZAŠ, čo to naozaj komunikuješ, že je to presne to, čo ss ti vracia zo zadu naspäť a to ťa buď potápa alebo pozdvihuje.. do kedy nie je ozajstné pochopenie, spoznanie seba na kozmickej galaktickej multidimenzionálnej úrovni, dovtedy nie pochopenie ostatných a ničoho, DO VTEDY SA VÄZENIE LEN ZOSILŇUJE, ak z toho väzenia vnútri funguješ..ak nie, je to iné.... Tá tzv. práca so zrkadlom - čo vo mne spustené zvonka, to treba adresovať, otočiť fokus dovnútra, to vo mne dávno už bolo a pýta sa to von, na plné prijatie seba, precítenie, otvára to väčeinou viacej vrstiev rôznych zranení a väčšinou je to celý systém presvedčení, ktorým za tým je... dotknuté je vždy ego a reaguje zo spustených gombíkov, série bômb výbuchov, ktorý si dotyčný nijkdy nedovolil, ale s otatnými to nič nemá, oni len ukázali zrkadlo a spustili zranenie..teraz budú len samé reakcie, bomby, egá proti egám... lebo sa ukazuje to, z čoho sa pod povrchom naozaj fungovalo, a nie čo sa myslelo...Zdieľam vždy z prístupov vedomia, z ktorých čerpám, lebo som si portály do nich otvorila, z prístupov, z ktorých sama fungujem, podávam info z iných perspektív, a zdieľam z mojej navrátenej Pamäte a z pozície toho, čo som sa naučila cez svoje procesy o sebe, o ostatných, je to pozorovanie a opis dynamiky na hlbšie pochopenie seba, ostatných.. Nie je to súdenie, hodnotenie, kritika, porovnávanie, že niekto je lepšie a horšie na tom, tieto hry už nehrám, je to zdieľané za úplne inými účelmi..

Všetko je to jeden veľký galaktický experiment, ktorý je na konci, preto treba tak rýchlo, rapídne aj šokujúco prestať pokračovať v 3D kolobehoch života...mnohí ostali pri konzumácii inforkácií, ale nič neaplikujú do praxe, alebo len málinko, lebo sa snažia použiť 3D vedomie človeka na svetelné kódy vedomia Novej Zeme, a to vôbec nie je možné.. toto si vyžaduje každého presah mentality človeka - tzv. obmedzeného pozemšťana, ktorý sa pozerá na všetko cez kľúčovú dierku, nevidí, že je to všetko jeho vlastná VIRTUÁLNA REALITA - HOLOGRAFICKÁ PROJEKCIA - JEHO VLASTNÁ HRA, JEHO STARÝ DUALISTICKÝ SEN (nočná mora snívaná egom, preto je to mora)...

KAŽDÝ JE TVORCA - ZDROJ STARÉHO 3D SYSTÉMU, KAŽDÝ MÔŽE BYŤ TVORCA NOVÝCH SYSTÉMOV, ALE TO SI VYŽADUJE FUNGOVAŤ ZO ZJEDNOTENÉHO VEDOMIA SLNKA - HVIEZNDYCH NÁRODOV V SEBE, Z VEDOMIA KREATÍVNEHO GÉNIUSA - PREDBEHNÚŤ DOBU, ŽIŤ Z VEDOMIA INEJ PLANÉTY, LEBO LEN TAK JU MÔŽEŠ PROJEKTOVAŤ A ZAŽÍVAŤ VO SVOJICH REALITÁCH.... je to plne navrátená pamäť, vedomie, z ktorého fungujeme, a to aplikujeme do praxe, tak nadobúdame hlbšie poznanie, pochopenie, čerpáme zo ZDROJA vnútri, nie zvonka, nie sme už podmienení ničím a nikým zvonka.. nehráme podľa 3D pravidiel, noriem, kódov... nehráme tie hry na neschopných a schopných, bezmocných a mocných... každý jeden je schopný a mocný, a ak to začne v sebe spojazďnovať a začne dekonštruovať systém obete, utrpiteľa na kríži v sebe..


Študujeme, Učíme sa všetky rozdiely, všetko rozložiť na súčiastky, aby sme všetko detailov pochopili z mnohých uhlov, aby sme to mohli ZJEDNOTIŤ DO JEDNÉHO A VYBRAŤ SI INAK... JE DÔLEŽITÉ POCHOPIŤ ROZDIEL V ENERGII, KEĎ NIEKTO ZDIEĽA Z HLAVY - JE TAM TÓN ega, vždy nejakého súdu, SEPARUJE SA OD TOHO, O ČOM vlastne ZDIEĽA, je to mentalizovanie, Je tam REZISTENCIA,

a naopak - A Keď sa naozaj zdieľa na vysvetlenie niečoho, aby to poslúžilo ostatným viac pochopiť o seba, zmeniť perspektívy na niečo, pochopiť aj ostatných z pozície, že TY to máš pochopené a presiahnuté, lebo celým telom to máš sprocesované, nie je to ľudské obmedzené poznanie-myslenie-dedukcia hlavy, TAK TO JE v tom prípade ÚPLNE INÁ ENERGIA... To prvé je tón ega a 3D matrixu, to druhé je tón opisovania pozorovania - dynamiky procesov... každý študuje 3D galaktickú rasu do úplných detailov cez seba, len tak zistí, len tak sa rozpamätá na všetko cez seba, aby ju mohol postune a úplne presiahnuť a prestať si ju odohrávať... Na to slúži brána do neba - MATURITA V PRAXI Z GALAKTICKÉHO ZEMSKÉHO VEDOMIA TERAZ..

Keď zdieľaš univerzálne poznanie, svoje zážitky, zistenia a pozorovanie z vyšších perspektív, keď zdieľaš ako TO kým naozaj si, necháš svoje svetlo komunikovať, zdieľaš vedomie, z ktorého ty funguješ v sebe, nie to, čo si niekde čítal a počul, odinterptetoval po svojom, tak to je základ HOJNOSTI Novej Zeme - tvoje Univerzálne srdce, ktoré štartuje Univerzálnu tzv. myseľ (ale nie je to o rozmýšľaní) tak zdielaš Zlato -

Zdieľaš tak vlastne návod pre ostatných na nezaplatenie, ktorý môžu aplikovať do vlastných procesov... avšak každý si to po svojom pochopí presne tak ako má v danom momente, a nie každý to zachytí využije, použije do vlastného života.. a keď zdieľaš multidimenzionálnou univerzálnou rečou vo svetelných kódoch, 3D človek to nezachytí, nepochopí, potrebuje na to viac času... ale jeho DUŠA to zachytí, a to stačí.. aktivuje to svetelné kódy v DNA toho, kto sa ladí na tú energiu, a to je dôležité..

Preto zdieľam toľko o všetkých rozdieloch medzi 3D galaktickou rasou - 3D vedomie človeka (ego) a Novou galaktickou rasou Nový človek, ktorý žije Kódy Vedomia Novej Zeme vo svojom tele.... lebo to boli pre mna zistenia na nezaplatenie, na základe ktorých som robila úplne iné rozhodnutia, čo mení všetko, na základe toho mením svoje prístupy ku všetkému, čo tiež mení všetko... Môj prístup a vedomie, z ktorého fungujem, tvorí môj zážitok.

Vošli sme tiež do zrýchlenej FÁZY ODBREMEŇOVANÍ ako nikdy pred tým a určitých VRCHOLENÍ, UZATVÁRANÍ, BYTIA HOTOVÍ, ALE MNOHÍ NIE SÚ HOTOVÍ VO SVOJOM TELE, ICH TELO JE PLNÉ 3D KÓDOV Vedomia, KTORÉ HO DRŽIA ukotvené v 3D REALITÁCH... v hlave hotoví sú, ale nie v tele... a mnoho krát je to stále ego, ktoré chce len uniknúť, odseparovať sa od toho, čo vlastne treba v sebe integrovať, aby sa to mohlo presiahnuť, a tak si naozaj hotový, keď už 3D väzenie nežiješ u seba vnútri...

Vošli sme do fázy odhaľovaní toho, kto z akých základov v sebe funguje, či je to ego šaráda, maškaráda - parádenie sa za Novú Zem, alebo už nie.. ono to nie je nič nové, len je všetko viac viditeľnejľšie, polaritné opozitá sú extrémnejšie ako DAR pre tých, ktorí doteraz nevideli, lebo to nevideli o sebe...

Pre mnohých sa Vošlo do fázy '' nutnosti prestať nacvičovať transformáciu ''

a začať vedome transmutáciu, na základe ktorej môžeš transformovať.. to si vyžaduje odpojenie sa zo slepej konzumácie informácií zvonka len tak čohokoľvek, čo sa javí ako sprievodca vedomím, alebo ako Nová Zem, a spojazdňovať OVEĽA viac svetelný Zdroj vnútri spôsobmi akými cítiš, že máš, je ich mnoho...Vošli sme do fázy pre mnohé kolektívy, nie pre všetky, len do väčších tlakov, zahnania do kúta pre tých, ktorí tvoria prevažne reality starej zeme, a neprestrihli pupočnú šnúru zo starou Zemou, lebo stále fungujú z obmedzení na vlastnom vedomí, fungujú z vnútornej neslobody a bojov so sebou, čo im ich vonkajškok zobrazuje... Pocit zahnania do kúta je o tom, že v tom kúte si už žil, len si to nevedil, nechápal plne... Kde veríš, že máš bojovať, že veríš, že život je boj, kde si plný rezostencie a nemáš poňatia o tom, že je to v tele, že prevládajú extrémne strachy zo všetkého, pred ktorými si sa dokonale uzavrel, skryl, vytvoril pobranné steny akože sily a moci ... ego gule - božské svetelné gule... to si každý rozdiel zisťuje cez svoje procesy, že nebolo poňatia o tom, čo je božská Láska Matky, Mega stabilita, ochrana bezpečie božského otca, lebo človek toto nikdy nezažil.. učil sa krídla prestrihávať.. toto sa rodí zo svojej hĺbky.. a je o tom viac než kopec prekrútených predstáv o tom, čo je Božská trojica - rodina novej Zeme vnútri, ktorá nahrádza tú starú cez očistenie tej svojej ľudskej v sebe premietajúcej sa cez všetky 3D typy spojení a vzťahov...

Keď funguješ prevažne z 3D úrovne vedomia, tak nevidíš úplne, v akom väzení vnútri vonku premietanom vlastne žiješ.. čiže opäť - je to mega dar tiež začať aplikovať svoje svetlo, osvetľovať si potrebné v sebe, začať prekonávať strachy z vlastnej sily a moci ako ZDROJ - ako vyššie JA - tá vyššia MOC je v každého rukách všetko meniť zvnútra von...

Preto to, čo sa vníma vonku - je to každého vlastné vnútorné dianie, ktoré musí byť len hlbšie adresované, lebo detailov je materializované v každého realitách... A všetko to, čo je spustené zvonka je mega dar a nutné to adresovať, lebo s vonkajšom to nič nemá spoločné - to sú tvoje vnútorné záležitosti aktitované ak cítiš emočné reakcie na dianie vonku.. Dožadovať sa zmien a slobody zvonka, keď sa vnútorne žije zo starého systému presvedčení a vnútornej neslobody, lebo Zdroj toho, čo vidíš vonku je vnútri a dožaduješ sa zmien, ktoré ty musíš najprv stelesniť... Mnohí sa len viac prebúdzajú, že doteraz boli v ilúzii života... to boli akože práva, akože sloboda, akože slobodná voľba, akože láska, akože vedomie, akože šťastie, akože moc.....všetko, čo je tvorba 3D kódov je Akože.... je to ilúzia a očákavania ega - 3D človek sa sústreďuje na formu, na povrch, funguje sa z obmedzení vedomia, obmedzení sa na sebe.. Funguje sa z potláčania svojich tieňov aj svetla a hrá sa na svetlo, veľa krát na vedomie, na transformáciu... Táto trojica kľúčových rokov - pasáží vedomia 2020- 2022 je super kľúčová na to, kto pokračuje ďalej tvoriť Novú Zem zvnútra von...

Nový Človek sa sústreďuje na FREKVENCIU, NA ENERGIU, NA VEDOMIE, nie na formu.. nemá očákávania, a nečaká na nikoho... očakávame len neočakávané z plne otvoreného Zdrojového TOKU v sebe zvnútra von, nie zvonka dovnútra..Vošli sme oveľa vyšších to levelov kozmickej hry, vchádzame len do vyšších levelov super rýchlo.. ďaleko za akékoľvek predstavy o transformácii je potrebné expandovať, všetko akceleruje ešte viac, treba práveže naopak VNÚTORNE spomaliť, ukotviť sa viac v sebe, byť plne prítomný, ak hlava chce zrýchliť, chce už niekde byť, mať niečo za sebou, a tak to nefunguje.. My fungujeme z veľmi pomalého ustálneho miesta vnútri, ale naše pole ROTUJE super rýchlo, len rýchlejšie cez FOKUS vnútri na svoju energiu a rýchlosť rotácie atómov v tele - fungujeme tak z nula času, z nuly, si všade, nikde zároveň, bezčasové fungovanie - pomaly a rýchlo zároveň - celé telo ako jedna jednotka..

Všetky typy tiel, typu vedomia ako JEDNO Spolu. Nefunguješ zo žiadnej separácie ničoho, ani času, ani priestoru, lebo vo vyšších frekvenciách seprácia nie je, čas nie je, všetky existencie sú teraz.. všetko kolabuje do jedného bodu, preto sa toľkým zdá, že deň má len pár hodín, že nemajú čas a je to tak na 3D úrovni - včera bolo neskoro.. Vynulovávajú sa rozdiely. Frekvencie Zeme sú už tak vysoko, ktorá sa terraformuje a opačne terraformuje ako sa tak rýchleješie zjednocuje so svojou vzostúpenou verziou solárnej slnečnej kristos diamanotvej hviezdy ..

Ono sa ukazuje, že či sa preskočili nejaké stupne Chápania, zmajstrovávania v sebe, alebo nie... ak áno, '' bude radikálne zastavenie na tzv. dohnanie učiva,'' nútený čas na skolabovanie starých základov v sebe, vo svojom tele ak doteraz to nebolo úplne tak a fokus bol na niečo iné...Ten Hlavný TRANZIT Je od

OD TRANSFORMÁCIE KU TRANSCENDENCII -- ako už spomínané toľko krát - je to postupný PRESAH ILÚZII ČLOVEKA A TOH, ČO SI MYSLEL, ŽE JE REÁLNE -- STRATENOSŤ V TZV. DOJMOCH - VLASTNÝCH EGO INTERPRETÁCIÁCH všetkého --

~ 2020-2021-2022 ~ ten najväčší Dar - Možnosť Vzostupu (vyslobodenie sa na úrovni vedomia) do Všetkých Dimenzií Seba a Zostupu všetkých Svojich Vyšších Aspektov Vedomia do koreňa - Ukotvovanie VEDOMIA Vzostúpeného Majstra, Kreatívneho Inovatívneho Géniusa - Ukotvenie Vedomia Zjednotených Hviezdnych Národov, z ktorého FUNGUJEŠ a Pokračuješ premieňať svoje telo a reality Vedome na Základe Svetelných Kľúčových Kódov Vedomia Novej Zeme, ktorými prepisuješ všetky staré 3D kódy Vedomia v tele, vo svojich realitách a vzťahov..

Sú to mega kvantá starých kódov, ktoré treba odžívať naplno, cítiť naplno, aby sa mohli z tela vyplaviť - všetko je to bunková pamäť a kozmický akáš v DNA - pravá pamäť na seba - pravé vedomie, vedenie, poznatky, vo forme spomienok, emócií, mentálnych nastavení-programov-presvedčení-mentálny 3D konštrukt separácie,nedostatkov,limitov,pohodlnosti, z ktorých človek funguje.. Keď presahuješ separáciu času, vidíš z bodu plnej prítomnosti - bod NULA, ako všetky tvoje existencie existujú - premietajú sa tu a teraz, všetko je viditeľné, čitateľné z DNA, ktorej projekciou - Expresiou si, tvoje telo, tvoje reality.. tvoje Základy odkiaľ naozaj funguješ - či zo separácie vedomia, alebo z jednoty sú čitateľné z tvojej energie a všetky tvoje existencie tiež - sú čitateľné ak sa však pozeráš inak...Kódy sú čitateľné a procesovateľné najmä našim Svetelným Krištáľovým (Kristos) Vedomím-telom, nie ľudskými očami a telom, lebo to je viazané - nastavené iba na tretiu dimenziu.. Keď si nadobudol plné vedomie Zdroja a funguješ z tých dimenzií, na základe toho môžeš vykonávať tie najväčšie zmeny, tú najmocnejšiu alchýmiu.. Keď uvádzaš do hmoty - formy KOZMICKÉHO VZOSTÚPENÉHO VEDOMIA SEBA AKO ZDROJA VŠETKÉHO - VEDOMIE NOVEJ ZEME - KEĎ CEZ TEBA OŽÍVA INÁ VERZIA PLANÉTY, LEBO JEJ KÓDY VEDOMIA STELESŇUJEŠ VO SVOJEJ FORME A TY TAK MATERIALIZUJEŠ NOVÚ ZEM VŠADE, KDE IDEŠ, LEBO JE V TEBE.. V prvej poloci roka 2021 preklad kódov bol - Ďalej pokračujú len majstri, ostatní, ktorí nevyužili DAR Brány sa pokračujp točiť v kruhoch škrečka točiaceho sa v pekelnom kolese, tí, ktoré ostatlo na vodítku vlastnému egu ako psík na vodítku, lebo netransmutovali Kód psa na Kód Zdroja (Dog code to God code), alebo je to aj kaabah tmavá kocka lunárneho matrixu v tele, hladnej beštie sústredenej von, stratenej v projekciách väzenie vnútorného vonku nechápajúc, čo jej všetko vonkajšok ukazuje, že je to každého vlastná tvorba..

Obeť nikdy nie je sústredená dovnútra, je vždy obeťou niekoho, niečoho tam vonku (svojich vlastných odrazov) verí, že jej niekto niečo robí, nariaďuje a život sa jej deje - na pospas vlastnému nevedomiu a unikaniu od seba von, stratenia sa v transformácií veľa krát, kde sú zdieľané skreslené a popletené info schválne ako ďalšia pasca vedomia a test zároveň - kód opačného Siriusa - psia hviezda, väzeň ego systému, ktorého zdroj je vnútri (videá sú na to Vimeu z leta 2021)...


Prišlo na lámanie chleba, a ako už spomínané, nasledujúce mesiace budú vo štvrtej dimenzii ešte neznesiteľnejšie, aby sa plne pochopili rozdiely medzi tým, čo je stále stará Zem, a čo už nie, a čo sa do dimenzií Novej Zeme neťahá, ostáva to pred bránou, pred ktoru sú nastúpené masy od minulého roka a budú tam dovtedy, do kedy nepochopia a neodbremenia sa, nepriesiahnu samotnú transformáciu nie únikom, ale dekonštrukciou skorumpovanej databázy informácii v sebe, teda odhalí sa viac a padne vonku ... toto sú procesy samo-odhaľovacie, či každý je naozaj ochotný sa nacítiť, čo komunikuje svojou bytosťou - akú verziu planéty, takú žije vonku, lebo z takej funguje vnútri... Vošlo sa do iného stupňa hĺbkovej práce so sebou, do hĺbky v ktorej mnohí ešte neboli, lebo to je iný stupeň prebúdzania, iný stupeň Vedomia, toto je Vzostup Zeme - respektíve toto je Zjednocovanie Zeme z jej Vzostúpenou Verziou a nezávisle od toho, či ľudia si to uvedomia a pridajú sa alebo nie... Dostatočný počet si prešiel čím už mal... Zvyšok ostal v mentálnej rovine, v rovine domnienok o tom, čo je vedomie a neutralita, v domnienkach o Novej Zemi ako takej atď... a najmä v pohodlnej rovine tej, že nemusí nič robiť, ža stačí Byť v hlave o tom všetkom, že sa kódy Novej zeme samé zaňho materializujú, uvedú do formy, že stačí iba konzumovať informácie zvonka a veď keby dačo, niekto mi pomôže, zachráni ma... to sú tie najväčie chytáky a testy, v ktorých sú masy chytené - v rýbarskej sieti (ty ako rybár, ty ako rybička aj návnada v jednom)..

Od-bremeňovanie - koho, čo sa snažíš ťahať na chrbte ? To, čo ťa pripútava ku starej verzii zeme ? vibračná Hustota - telo sa snaží zhadzovať hustotu každým navýšením tým, že zosilní to, čo je ego programing, potlačená energia, čo je doslova v tele ťažké (vlastné toxíny), aby boli vedome precítené, prežité, sprocesované, vyplavené a mohlo sa opäť viac odľahčiť..Rafinovanosť je veľká 3D, preto potrebuješ ešte viac briliatnejšie svetlo to osvetliť a spáliť na popol, z toho povstáva NOVÉ bez skrytých ego agend zabezpečovať si kontrolu, moc, vládu, pocit bezpečia a istoty, chtíč kontrolovať správanie, tvorbu ostatných - PREKUKNÚŤ hry čísel, všetky ľudské typy hier, návnad, sám si ich predsa hral, aby si získal niečo..preto 3D aspekt každého je mega rafinovaný majster manipulátor, ale TO KÝM naozaj SI je úplne iná Briliatnosť - to svetlo potrebuješ uplatňovať - Génius v tebe nutný - Gule a Krídla tiež.. ale tie božské, svetelné, nie tie ľudské ego gule alebo akože krídla.. Využi v najvyššom súlade svoje svetlo, slnko, energiu moc, nie zneuži.. to je tá najvyššia MOC.. to ťa odkatapultuje tak, že sa len po tebe zapráši... ale to zároveň ten najväčší blok-strach-barikáda človeka...

Každý si 3D sám vytvoril - každý si ho vie odtvoriť, pretvoriť VŠETKO ODZNOVA NA ÚPLNE INÝCH KÓDOCH VEDOMIA A UŽ NETVORIŤ TO ISTÉ DOOKOLA ALEBO NESNAŽIŤ SA DRŽAŤ PO KOPE V sebe a vo svojich realitách TO, čo ma padnúť lebo to nie je v súlade s tvojimi novými verziami..


Nový človek nie je rozdielny pod povrchom a na povrchu, toto je presiahnuté - všetko je Vonku, nič sa neskrýva, nie je tam skrytá ego agenda.. to ego sa vždy bojí plne otvoriť, skrýva sa, nastavujú sa rôzne bezpečnostné masky na ochranu, hrá sa divadlo, aby sa do hĺbky vnútra nevidelo... avšak nevidia len tí, ktorí sami do seba nevidia...

V 3D ako takom - Všetko je to VLASTNÁ A OSTATNÝCH hra masiek, ilúzií, dojmov, hry na akože slobodu, na slobodnú voľbu, na lásku, na život atď.. hra šach, alebo Monopoly - hry s číslami (kódovaných dát) - v 3D je to skrytá manipulácia s počtami ako takými, s voľbami, so všetkým, kde sú čísla, napríklad aj s počtom sledovateľov a počtom klikov... je to nástroj kontroly tvorby - kontroly vedomia - tvoria sa tak určité falošné dojmy, falošná popularita - dojmy o niečom, o niekom, ktorý svojou energiou podporuje 3D mentalitu, kto je akože viac sledovaný a zdieľa niečo, čo sa na povrchu javí nejako, ale pod povrchom je 3D kód vedomia...za to sa nielen platí, ale hrá sa s tým šachová hra a prezentéri na tých sieťach sú figúrky, ktoré veľa krát o tom ani len netušia, že tie čísla sledovateľov, klikov nie sú reálne..

Na 3D platformách, AJ TÝCH ALTERNATÍVNYCH, KTORÉ MAJÚ 3-4D ZÁKLADY, nie sú podporované skutočné vzostupné informácie, skôr sú to hry na to.. to sú najväčšie testy, chytáky..

to sa týka najmä toho, čo sa javí ako čeneling, transformácia, šamanizmus, liečenie, duchovno, galaktické skupiny atď... je toho veľa...

Mnoho z toho je zámerne akože populárne, na udržanie más v domnienkach, ktoré ich práve držia od toho pravého vedomia, odvzostupných informácií.. preto len keď je tvoje Svetlo briliatnejšie, dokážeš to uvidieť...

Ten, kto sám funguje z 3D kódov vedomia nedokáže rozoznať rozdiel, že je to 3D hra, lebo sám z toho funguje... preto zopár jedincov malo cez seba a svoju prácu ukázať rozdiel, slúžiť ako pravý opak a ten čas vypršal, už toho bolo dosť, kto pochopil tak pochopil, kto nie, tak nie.... neexistuje správne - nesprávne, len iný vibračný zážitok si volíš zažiť... O čom je Nová Zem naozaj a plne pochopíš, keď Kódy aspoň 5-6D vedomia v Tele žiješ, dýchaš, keď funguješ z 13D plus... vtedy si tom schopný zdieľať, zdieľať všetky to, ako si sám presiahol vlastnú skorumpovanú 3D databázu - 3D vedomie človeka, ktorý je projekcia všetkých galaktikov tých najnižších oktáv vedomia, ktorí si odohrávajú svoje boje, domnienky, pravdy, svoje galaktické rasové, národnostné vojny seprácie vedomia, konflikty polarít namiesto ich zjednocovania..

Na Presiahnutie druhej, tretej, štvrtej dimenzie cez Stred Kríža je potrebné ich plné pochopenie, zmajstrovanie a opustenie-rozpustenie..


Zvádzanie boja hlavy a srdca je fáza, že netušíš, si zmätený, snažíš sa stále používať ľudskú hlavu a ľudskú kódy aplikovať na dimenzie a frekvencie Novej Zeme.. Je to vypínanie ľudskej hlavy, z ktorej je človek je zvyknutý fungovať, nie je prítomný, nie je prepojený, hlava, rozmýšľanie dominuj, čiže ego mužský princíp vnútri... Fungovanie ako Nový človek je Z BYTIA CELÝM VIBRAČNÝM POĽOM VEDOMIA TERAZ zo svojho zjednoteného stavu vedomia všetkých svojich aspektov a častí ako JEDNO. Z božskej rovnováhy a harmónie v sebe prirodzene, nesnažíš sa byť nejaký, niekým niekde, si SEBOU všade naraz teraz..


Takže nutnosť chaosu, zmätku a že sa nikomu nedá veriť je potrebná, lebo tebe sa nedalo veriť, ty si vnútorný zmätok projektoval - čiže to ukazuje nutnosť začať budovať Si integritu v sebe, SPOĽAHNUTIE sa NA TO JEDINÉ, ČO MÁŠ - SEBA ako Všetko, teda to, S ČÍM - kým PRECHADÁZAŠ DO NOVEJ ZEME... S NULA 3D IDENTITAMI, lipnutiami, príbehmi obete - nutnosť plne spojazdniť vesmírne dráhy Multidimezionálnej komUNIkácie v sebe so sebou ako so ZDROJOM Galaktického všetkého, a začať spoznávať naplno svoje všetky ja, a to najmä ega - to najnižšie ja, ktoré je ZDROJ tvorca 3D matrixu, a úplne všetky svoje aspekty vedomia (rôzne typy energií) začať cítiť, spoznávať, prijímať všetky svoje časti a obe strany mincí.. kde nie je akceptácia a plné pochopenie najprv, tam sa nedá transmutovať a ani transformovať, lebo rezistencia, boj, konflikt stojí v ceste - ego sa drží niečoho, niekoho-jeho vlastná zatvrdnutosť, trvanie na niečom, zviazanie sa-to je závislosť-sa stále zväzovať a nedoloviť si tie pravé krídla, ale nie ako únik a rebéliu od Seba, iný typ krídel to je, než by si človek myslel :) ...


2020-2021-2022-2024 - Portálové Pasáže Brána do Neba - MAterinská Hviezdna Brána (Mother Star Gate) & Portálová pasáž, ktorou prechádzaš je Amenti Časo priestorový vortex do 5D časových osí Tary, ktorú “treba“ opäť scelistviť obnoviť vybudovať, čo je 5D vedomie/telo 5D Zeme = počiatočné telo - keď si bol schopný ukotviť a integrovať prvé štádium svetelného tela = telo duše = svetlo duše = planetárne duševné telo Tary (5D zeme) a začínaš budovať 6-12D vozidlo (telo), ktorým vzostupuješ - cez ZOSTUP VŠETKÝCH DIMENZIONÁLNYCH ASPEKTOV VYŠŠIEHO JA = slovami neopísatelné procesy alchymizacie tela.. toto je Možné cez vzostup vedomia - všetky kódy 12D svetelných párov vlákien aktivuješ - integruješ na zakláde čoho PREPISUJEŠ SVOJU DNA KEĎ SI STELESNIL naplno svoje aspoň 6D vyššie ja = “opravil si kodingovú deformáciu“ Siriusa - známka vážna / otroka - beštie 666 = ego aspekt vydávajúci sa za vyššie Ja, ktoré “akože vie”, a pritom sú to stále “len mentalizmy, domnienky” / informácie 3D kódových základov ktoré nie sú aplikovateľné na Multidimenzionalne galaktické / kozmické Kristos vedomie Novej Zeme…

BRÁNA DO NEBA = PRESAH / TRANSCENDENCIA TRANSFORMÁCIE A SLEPEJ KONZUMÁCIE INFORMÁCII ZO ZDROJOV VONKU, ktoré jednak nefungujú z ukotveného vedomia Novej Zeme a jednak je to presah zdroja vonku ako takého ~ SPOĽAHNUTIE SA NA VLASTNÝ SPOJAZDNENY ZDROJ UNIVERZÁLNEHO VEDOMIA, ktoré sa aktivuje cez Univerzalne srdce a “nové” JADRO - CENTRUM SILY RA-AR - pravý SolAR plexus ktorý je súčasť integrácie kódov 6-9D vedomia v tele monadu/ vedomie nadduše ktoré otvára Dimenzie 10-12D Avatara a dimenzie 13-15D Ríšiho večného slnka - nový človek, ktorý opäť obnovil svoju originálnu svetelnú Kristos diamantovú plazma solar DNA..

DAR “pravého” SEBA SEBE - Nám ~

potreba BYTIA V HMLE, zmätku, spolahnutie na silu a vedenie ducha v sebe ~ presah uhlíka 666 cez 101010 je prechod do Dimenzii novej zeme ako jej počiatočná verzia - Nový človek, ktorý ju uvádza do hmoty, lebo stelesňuje - ŽIJE ZJEDNOTENÉ SVETELNÉ KOZMICKÉ SOLAR UNIVERZÁLNE VO SVOJOM TELE -

cez Bránu do Neba - matka Všetkých Brán (o ktorej píšem / zdieľam od septembra, novembra-decembra 2020) neprechádza 3D typ tela, ktoré je výtvor 3D ľudského vedomia (ego matrix/systémy), zdroj padnutého matrixu je v tele a to je niečo, čo

bude každého realitách len silnejšie - extrémne zosilnenie separácie medzi polaritami, separácie vedomia ako takej a zosilnenie obmedzení / 3D reštrikcií, ktoré ťa obmedzujú v tvojich realitách, UKAZUJÚ TI, kde sa TY všade obmedzuješ, ak funguješ z väzenia = uväzneného vedomia a tela v 3D neharmonickom univerze - anti-metatronovskom univerze/matrixe/systéme obmedzeného vedomia/energie 3D Kódov vedomia v tele.. ak to tak je, Tak to bude len NÁTLAKOVEJŠIE AKO veľký DAR a možno aj tá posledná šanca PRE TEBA pesiahnuť všetko človekom poznané, pustiť sa do toho, čo pre človeka je nepoznané, lebo sa od toho vyblokoval sám, sám sa Opustil.. presiahnuť všetky staré známe istotky a pohodlie, presvedčenia o všetkom, o sebe, všetky staré rutiny, zvyky, mentalitu ako takú úplne..


Pribúdajú extra veľké testy - pamätaj, tvoj vesmír vie, že kde rýchlo odovzdáš moc svojmu egu a necháš sa rýchlo zlákať na to, čo sa na povrchu javí nejako a bliští sa.. Testy a výzvy ? O milón násobne viac ich je a aj bude.. Keď sa vchádza do vyšších levelov, ktoré sú už len pre majstrov, a žiadna človečina v nikom neprechdáza ďalej, tak sleduje, ako prituhne.. Všetky bariéry, limity, ego bludy, všetko musí byť rozpustené..

Pribúdajú extra veľké testy - pamätaj, tvoj vesmír vie, že kde rýchlo odovzdáš moc svojmu egu a necháš sa rýchlo zlákať na to, čo sa na povrchu javí nejako a bliští sa.. Testy a výzvy ? O milón násobne viac ich je a aj bude.. Keď sa vchádza do vyšších levelov, ktoré sú už len pre majstrov, a žiadna človečina v nikom neprechádza ďalej, tak sleduje, ako prituhne.. Všetky bariéry, limity, ego bludy, všetko musí byť rozpustené.. Je to taká vrcholiaca fáza nasledujúce mesiace..


Lebo Nebeské brány sú tu, väzenské brány sa otvorili, na tebe je rozpustiť mreže a ten základny mentálny ego konštrukt väzenia v sebe.. Kľúčové kódy - kľúče ku Bráne sú dávno k dispozícii na ich Uplatnenie a Aplikáciu a leť....

Kľúče ku Veľkolepému Kozmickému Kristos Kráľovstvu, ktoré Tvoríme z Veľkoleposti Svojho Ducha sú Vnútri - Dar Seba Sebe ako Všetko v Jednom... Nová Zem je za odmenu -- Je to Odmena návratu do posvätnosti svoje čistej Zdrojovej Esencie, do posvätnosti všetkého, do posvätnosti každého okamihu, momentu, nádychu a výdychu... Vďaka pozdvihnutiu Seba, pozdvihuješ ostatných....


Do tých najvyšších svetelno-zvukových Oktáv svojej Existencie vstupujeme - VZO-Vstupujeme - Navraciame Sa Domov do Jednoty Naplno a Nástálo cez:


ČISTOTU SVOJHO Srdca, Mysle, Tela, Očistené svoje Existencie Zjednotené v Jednu Tu a Teraz na tvorbu ČISTEJ Budúcnosti - tzv. '' Tí Očistení vlastným Zdrojovým Svetlom, ktorí dokázali ustáť Seba ako Všetko, ukotvovať mega množstvá svetelných Kódov, ultra vysoko frekvenčného svetla (Fotónová Svetelníá DNA) a stelesňovať len viac Viac Svetla -- vďaka čomu sa proces umierania 3D typu tela len urýchlil - premieňania - alchymizácie hmoty - Svetelné telo prebralo vedenie - velenie, opravuje všetkú škodu na DNA za eóny rokov a to je pointa - plne VEDOME obnovovať celú svoju Svetelnú Kristos Diamantovú SolAR DNA - misia Paledoriánov - navrátiť opäť stratené fragmentované Duše TARY - 5D Zeme cez ich zcelistvenie a obnovenie 5 Dimenzionállneho Tela 5D Zeme TARY v Sebe, čo je druhý časový matrix, druhé H.U. (harmonické univerzum) začiatku 5D Zeme, kde sa nachádzajú časové osy leMUrie, ultra Vyspelého Ranného Atlantisu (volal sa inak), odkiaľ si buduješ 6D Telo - merKAbu na Vzostup, na navigáciu ďalšímí dimenziami, časo-priestormi tu a teraz.... Otváraš si Vstupy, Prístupy SÁM - je to práca na úrovni VEDOMIA Seba ako Multidimenzionálnej neobmedzenej Kozmickej BYTOsti - kvantová práca s Kódmi vo svojej DNA - Svetelná DNA je Svetelné SUPER VEDOMIE ZDROJA - Svetelné telo rôznych typov, keďže svetelné vedomie je rôznych typov... Ako Nový Človek postupne integrujeme všetky TYPY Kódov Univerzálneho svetelného Vedomia - Tela cez svoje procesy... toto je však vedomá mega práca - učenie sa seba odznova, spoznávanie sa odznova, že v sebe nájdeš všetky INFORMÁCIE ako na to.... VEDOMÁ PRÁCA NA DE-PROGRAMOVANÍ, PRE-PROGRAMOVÁVANÍ SA A SVOJHO TELA ZA POUŽÍVANIA SVETELNÝCH KÓDOV NOVEJ ZEME.. TOTO JE ÚPLNE INÝ LEVEL PRÁCE SO SEBOU, NEŽ NA KTORÝ SÚ MNOHÍ ZVYKNUTÍ..... JE TO INÝ STUPEŇ TZV. TRANSFORMÁCIE... TOTO JE VEDOMÁ TRANSMUTÁCIA, NA ZÁKLADE KTOREJ TRANSFORMUJEŠ SVOJE TELO A REALITY, vzťahy úplne na základe vzostúpeného vedomia vďaka čomu ZOSTUPUJE tvoje vyššie Ja - vzostúpené JA - Galaktické Kozmické Kristos Vedomia MY SME Zjednotené Národy hviezd, Rodiny Hviezd, Kolektívy Vedomia, Monády, Nadduša, Avatar Vedomie - Všetko PRESAH nejakého Jednotlivca ... naše svetelné sú slovami neopísateľné obrovské, keď si ich samozrejeme VEDOME BUDUJEME a naše bežné fungovanie nie je ako to, tzv. typické ľudské, lebo nemáme už ľudské 3D uhlíkové telo... nie sme v službe ľudskému životnému štýlu a vedomie, to je najdeštrukčnejšia rasa, ktorá dosiahla vrchol.... preto ako už spomínané čo sa restov týka, vybielení 3D kódov to je a zároveň Vybielovanie populácie je v podstate na 3D úrovni - tíými, čo sú na vrchole pyramídy a ťahajú špagátiky viac 90% populácie, ktorá im slúži ako bábka - hracia figúrka, ktorá im odovzdala svoju moc netuší o tom, a na to je aj navyknutá, závislá na tom..... dieťa závislé od ego autorít, ktoré mu hovoria čo smie a čo nie.... lenže na vrchole je pyramídy ego zranené dieťa toľkých kolektívov.. preto je to skutočnom SVETELNOM dozretí, MAturácia na galaktickej úrovni TERAZ...

...na to slúžilo-slúži Vzostupné neutrónové okno (vrcholiace 2022)..

Keď Integruješ Vedomie Fénixa, ako jeden z mnohých MEGA SILOVÝCH aspektov vedomia SEBA AKO VŠETÉHO, TAK SA PROCESY SMRTI A ZNOVUZRODENIA ENORMNE ZRÝCHLIA, SÚ LEN RÝCHLEJŠIE... NA TO SI TREBA DOVLIŤ TIEŽ KVANTOVO SKÁKAŤ V ČASE, A TO NIE JE MOŽNÉ V ĽUDSKÝCH VZŤAHOCH, PRÁCI ATĎ., LEBO TO SÚ VŠETKO 3D VÝTVORY, POSTUPNE LEN STOJA V CESTE.. KAŽDÝ SA NAVRACIA DO SEBA AKO DO SUVERÉNNEJ OČISTENEJ JEDNOTKY - RODINY NOVEJ ZEME V SEBE - MATKA OTEC DIEŤA - ICH BOŽSKÉ VERZIE, NIE TIE ĽUDSKÉ, TIE OSTÁVAJÚ V STAREJ ZEMI..


Matrix Novej zeme stojí na každého krištáľovej svetelnej čistote, posvätnosti, do ktorej sa organicky navrátil - tzv. očistený človek doslova.... základy budúcej geneRAcie teraz.... Návrat do Zlata, si Zlato a všetko, čo zdieľaš je Zlato, zlatou DNA vytkávané... viď článok a videá k tomu - ku Hojnosti a alchýmii Novej Zeme...

Slnečná Zlatá RAsa - Vedomie Kristos Géniusa je to VEDOMIE, z ktorého budujeme úplne všetko nové, magické, podporujúce Svetelné vedomie a telo svoje a ostatných, ale na to musia byť všetci zainvestovaní rovnako do toho a musia si prejsť určitými procesmi na úrovni DNA, aby sa mohli podieľať na tvorbe Zlatých Sietí Podporných Novej Zeme, ktorá už fičí.... Vysoký level integrity a dôvery na úrovne duše, do ktorej sa každý musí dopracovať, VTEDY sa mu otvoria MEGA portály VZOSTUPNÝCH podporných komUNÍT, sám si ich otvoril... toto nie sú siete, ani platformy na žiadnych 3D ani 4D základoch.. v podstate stoja už na 12D plus

základoch vedomia.. všetko ostatné aj tak skolabuje, kolabuje - všetko, čo stojí na kódoch vedomia Starej Zeme (3D kódingové základy) má len veľmi dočasné trvanie a do kedy sa to snažia toľkí stále udržovať pri živote (ľudský spôsob fungovania podporujúci to, čo predstavuje ich väzenie), tak dovtedy to je, ten Zdroj 3D systému je v tele... ono určitý čas trvá, než si vôbec človek začne uvedomovať, že žije vo väzení sebou vytvoreným a podporovaným, ale úplne niečo iné je, keď do toho začneš hĺbkovo prenikať a začínaš to vedome dekošntruovať a zo svojho tela, vzťahov, realít čistiť, nezúčastňuješ sa hier, ktoré podporujú, živia 3D ego aspekt ako taký vnútri a vonku .... dokážeš to postupne rozoznať, je to proces zvedomnievania a aplikácie toho VEDOMIA , uvedomovania si viac a viac, hlbšie a hlbšie ideš, preto vyššie môžeš ísť, do svojej vlastnej praxe... lebo toľkí si uvedomujú, ale naďalej pokračujú v 3D spôsoboch života.. čiže sú stále len v nejakej ''mentálne rovine tzv. 4D transformácie''..to sa rokom 2020 úplne začalo rapídne meniť, lebo už nie je možné sa v tom dlho strácať a keď aj áno, to vymotávanie sa z domnienok, dojmov, mentálnych predstáv o všetkom, interpretácié ega všetkého po svojom je majstrovstvo samé o sebe - je to mega spleť tzv. bludov - blúdenie... zablúdenie...

..neprenikli do svojej tmavej diery (deep dark rabbit hole) naplno, aby naozaj mohli sa vôbec začať vyslobodzovať na úrovni vedomia a tela..

TVOJA VSTUPENKA - VZO-VSTUPENKA

JE postupným stelesním všetkých dimenzionálnych aspektov seba naplno - zjednotenia nižších a vyšších Ja na multidimenzionálnej galasktivckej úrovni - tak sa ego v podstate rozpúšťa, ide na minimum postupne, nešoféruje už tvoje vozidlo a život alko taký... nepochopenia, prekrútené predstavy o tom, čo je ego je veľká bariéra na zmajstrovaní vzťahu so sebou ako s Multidimenzionálnou Kozmickou Kristos Zdrojovou (Božskou) BYTosťou .. kvôli domnienkam o všetkom sa točí v kruhoch Ego Ilúzií... tak dookola znovu-tvoríš 3D reality... lebo funguješ z ľudskej hlavy..


Čistota, Jasnosť Svojej Projekcie, Čistota svojho Svetla, ktorá plne prežaruje - ožaruje všetko - ty si Kozmická RAdiácia, keď sa navraciaš do BYTIA SolARnym SLNKOM - Zdrojom DOMOVA - ŽIVOTA - Všetkej kreácie - Kozmické Lono - Srdce MAtky, odkiaľ sa všetko rodí, tzv. ničota, prázdnota a plnosť zároveň, kde všetko je.... Odtiaľ sa iluzórne oddeľujeme, tam sa vraciame.... VZO-VSTUP do frekvencií - Dimenzií - Úrovné Vedomia Novej Zeme je pre tých, ktorí sa naplno tomu odovzdali a počas jedného života dokázali to, na čo by kedysi pri nízkych frekvenciách Zeme bolo potrebných tisíce rokov... Keďže Frekvencie Zeme sú Frekvencie, ktoré podporujú len to, čo je s ňou v Súlade, a sú len vyššie, je to veľmi jednoduché na úrovni duše, ale pre ľudský 3D aspekt vedomia, to vždy to bude to najťažšie a to je pointa, prekonať všetky tie mentálne limity, ktoré ani len nie sú reálne, sú len preto, lebo ty v ne veríš a sám si kladieš do cesty....


Vždy Ide o POCIT - Pocit plnosti - PlnoHODNOTNOSTI v sebe, ktorý však nemôže závisieť od ničoho zvonka.... ak závisí, je to podmieňovanie sa zvonka, kompenzácia si prázdnych pohárov - Nedostatok Prepojenia so Svojou Zdrojovou Esenciou - Božský TOK nektáru - Transmutačný Elixír - tok Hojnosti, keď v sebe sprietočníš s z neho tvoríš - to je to ZLATO, ktoré sa hlboko a priamo dotkne ostatných spôsobom, akým to vie len duša s dušou... Si vnútri naplnený SEBOU - NEOBMEDZENÝ ENERGETICKÝ PRÍJEM KTORÝ SI SI DOVOLIL A ZDIEĽAŠ Z TOHO STAVU JEDNOTY - POCITU NEBESKÉHO DOMOVA - KRÁĽOVSTVO Z TOHTO STAVU TVORÍŠ, KEĎ TEN POCIT V SEBE ODOMKNEŠ... SÚ TO ŠPECIFICKÉ KÓDY VEDOMIA VZOSTÚPNÉHO MAJSTRA BUDOVATEĽA, KTORÝ VYNÁŠA VŠETKO VON, ČERPÁ ZO SVOJEJ ZDROJOVOSTI - NAPOJENOSTI - PREPOJENOSTI NA TO, KÝM UŽ VO SVOJEJ PODSTATE JE -- KÓDY ŽIVOTA NOVEJ ZEME ŽIJEŠ, DÝCHAŠ, UVÁDZAŠ DO FORMY, JE TO TOĽKÁ RAdosť :))


...


Od Septembra 2021, tu máme len intenzívnejšie Prenádherné Lyransko-Andremedánske Tóny Pasáže PRA-MAtky a Otca v Jednom - jemnosť a sila.moc zároveň a čistá PRAveká Múdrosť - Informácie UNIverzálneho Vedomia Avatara - Poznanie čerpané z prístupov do UNIverzálnej Geneteickej Knižnice a Kráľovských Dómov Lýry - Prvotné Kozmické Lúče Kreácie 13D-14D-15D. Extra silné volanie DOMOV, ktoré je len hlasnejšie, ale nie všetci to počujú a riadia sa tým..


Aktuálne a aj pokračujúce Kódy sú najmä o len väčšom Nebi, čo zosilňuje všetko peklo - extrémnu sepáraciu medzi polaritami na jej rozoznanie, integráciu, sprocesovania, Presiahnutie cez Zjednotenie polarít... Koreň 3D matrixu - 3D Starej Zeme je (iluzórna, povrchová) Separácia od Zdroja - od Domova v Sebe, Seperácia Vedomia - závoje-rozdiely-bariéry medzi všetkými dimenziami Seba, medzi životmi-existenciami, medzi minulosťou-prítomnosťou-budúcnosťou, medzi fyzickými lokalitami, medzi pohlaviami, farbami, vekovými skupinami, národmi, rasami, medzi relmami, rôznymi svetmi, ríšami, medzi spánkom a bdelosťou, medzi dňom a nocou, slnkom a mesiacom, životom a smrťou, vnútrom a vonkajškom, medzi tebou a Gaiou, Slnkom, Nebom, medzi deťmi a dospelými, rozdelenia podľa peňazí atď atď... samá (povrchová) separácia - vnímania zo separácie vedomia, z odpojenia sa od Jednoty doslova ten hlavný Koreň všetkých problémov, ktoré existujú len v 3D matrixe, riešenia existujú v 5D plus vedomí... 3D ľudské vedomie (ego,čiže nevedomie) tvoriace 3D matrix samotný a jeho obmedzené limitujúce systémy fungovania, obmedzené uzatvorené systémy energie-vedomia založené na podmienenosti vonkajškom, čo je koreň väzenia - obmedzenosti na vlastnom vedomí, na energii.. všetko je to Jedno a to isté Vedomie - celý celok... koreň 3D je sústreďovanie sa zlomok, fraktál a stratenie sa v tom... Vedomie 3D človeka, že ja som ja a ty si ty

je koreň - Zdroj padnutej Zeme a padnutej slnečnej sústavy - padnutej hviezdy - obmedzený Zdroj, zdroj obmedzovania života (3D spôsoby fungovania nie sú pod povrchom nič iné ako kultúra smrti, deštrukcie, klietky, kde krídla nie sú dovolené, kde vládne nevedomie-ego)..

Prístup z perspektívy Ja som ty a ty si ja a Ja sme My - presah individuálca, persony, osôb, povrchu, fasády - toho, čo je na povrchu a javí sa to nejako, presah rozdelení - seperácie podvedomia, nevedomia, vedomia je ten hlavný Kľúč - keď všetko z podvedomia, nevedomie Zvedomuješ, ale nestačí to, ale je to hlavný krok začať zisťovať, čo si to všetko odohrávaš a prečo, ako to meniť... hlavný krok sa začať spoznávať, začať si tvoriť - otvárať - sprietočňovať Neobmedzený Príjem Seba.... Aktivácia, Otváranie, Budovanie všetkých setov párov Krídel ako súčasť svetelného kozmického planetárneho tela - tvojho originálneho EDENického tela originálneho Kritos Slnečného TemplARa AvatARa, čo je systém 12 Dimenzionálnych hviezdnych brán vedomia v tele, a teda aj v tele Gaii... tá prvá je hlboko v Agarthe, v Kristos Jadre Zeme..

12D na dosiahnutie Vedomia Galaktického Vedomia Zeme, otvorenie Sféry Božskej Hlavy GodHead piateho Harmonického Univerza, ktorá počína 13D Vzostúpeným Kozmickým Kristos Vedomím - MATKA - Božský Ženský Princíp a všetky MAterinské systémy portálovych mostov - časopriestorových vortexov do ANdromedy z Lyranskeho Avatar Matrixu a vstupy do Árch do Novej Zeme do tranzitných vysokovibračných zón, platforiem - Aurora Zóny spájajúce so SRDCOM - Andromedánskym galaktickým jadrom-domovom... Cez dovolenie si, cez zmajstrované BYTIE - božský ženský princíp v každom IBA JE... krása čistej lásky, krása svetla, ktorá ožarí, roztopí, zjemní, ale jej akcia je cez mužský princíp v sebe, spolutvoria dieťa - ich tvorba.... Kozmická RAdiácia, solARizácia, krištalizácia, elektrizácia spôsobuje len silnejšiu extremizáciu vo všetkom, extremizáciu separácie polarít najmä, ich nerovnováhy za všetky svoje existencie... 3D človek je reprezentáciou 3D, čiže ego matky, otca, dieťaťa - padnuté, znečistené verzie Božskej matky, otca, dieťaťa - rodina vnútri.. 3D vzniklo genetickou modifikáciou-manipuláciou, mutáciou, infekciou - holografickými vpichmi samoničiaceho sa programového vírusu-parazita, ktorý vysáva život, živí sa na energii - pozornosti ostatných, ten hlavný zdroj je to, že niekto funguje z potlačených strachov a bojí sa do nich do ponoriť, je obeťou strachov.... sú v moci strachov zo všetkého, zo seba.... volá sa to ego, keď si v moci vlastného ega, ktoré konštruuje 3D typy realít ILÚZIE ŽIVOTA u-padnutých mocenských systémov, ktoré podporujú len väčšiu separáciu, kde niekto je v moci a niekto v bezmoci - duálne mocenské hry - ľudské hry na niečo.... toto je o vedomom rozhodnutí sa v každom momente, že nepadáš za obeť vlastným vnútorným reštrikciám ega, ktorého hlavnou úlohou je obmedzovať Svetelnú esenciu vnútri... všetko je to vnútorné dianie - vonku prezentované vo fyzickej podobe...

Dary vlastného vesmíru v sebe '' vonku odprezentované '', kde všade nad mnou držia moc 3D obmedzenia a prečo sa obmedzujem-limitujem na tento typ vedomia - realít - na 3D verziu planéty.. Keď nemáme zážitky svojej plnej multidimenzionálnosti, keď nemáme poznanie toho, že sme Multdimezionálne vedomie vo forme - Energia vo forme, sme uväznení v 3D krabici samých obmedzení a potlačání vlastnej esencie... Alebo Dary vesmíru vonku odprezentované, že už som si DOVOLIL ROZOZNAŤ, PRIJAŤ, AKCEPTOVAŤ PLNE SEBA SO VŠETKÝM.... SVOJE CELÉ JA.... VŠETKY SVOJE ČASTI A VŠETKY GALAKTICKÉ ASPEKTY VEDOMIA SEBA, VŠETKY MULTIDIMENZIONÁLNE VERZIE - DATABANKY SEBA.. Paranoie, skryté strachy zo všetkého, zo seba z tmy aj svetla..

STRACHY ZO SMRTI-ŽIVOTA-SEBA-STRACHY ZO STRÁT, Z TOHO ČO BUDE,KOĽKO BUDE A AKO BUDE, SÚ ULTIAMTNE STRACHY ZO STRATY KONTROLY A PANIKCKÁ HRÔZA Z LEN HLBŠÍCH PONORENÍ SA DO SEBA, KDE JE ZDROJ VŠETKÉHO... AJ PEKLA AJ NEBA... zdroj pekla je každého ego - nevedomie seba, myslenie si, ale nématie poňatia o tom, kto si-som-sme.... 3D je amnézia, odpojemá, zdeštruovaná svetelná DNA (kozmická pamäť-vedomie)... Zdroj Neba je každého ZJDNOTENÉ JA - MY SME - TZV. VYŠŠIE JA, VRÁMCI KTORÉHO JE NIŽŠIE JA (EGO), KTORÉ UŽ NEŠOFÉRUJE VOZIDLO...

POCHOPENIE SEBA AKO MULTIDIMENZIONÁLNEHO NEKONEČNÉHO VEDOMIA, KTORÉ SA OBMEDZILO LEN NA 2-3-4. DIMENZIU (4 steny väzenia, nić iné nepoznáš, len únik od seba, čo je to stále isté väzenie)

Je možné len v stave 0.0, kde všetko Existuje naraz a je TU všetko k dispozícii, je to VEČNÝ MOMENT, KDE JE NEOBMEDZENÉ MNOŽSTVO MOŽNOSTÍ... ZVYK ČLOVEKA JE SA LEN OBMEDZOVAŤ... mať, rezistenciu voči tomu, čo je výzva, odmietať to, čo je mimo zóny komfortu - ''aj keď je to mizéria, je to stará dobrá istotka''... Všetko to, čoho a báli tvoje generácie, všetko s čím bojovali, všrtko nesprocesované za všetky svoje generácie vyplavuješ zo svojho tela - nekončiace sa zrýchlené filmy utrpenia, potláčania energie-emócií-seba- úplne zastavené akékoľvek Voľné plynutie - nedovolenie si - obavy, pochybnosti, strachy, nedôvera v seba, slepá dôvera niečomu, niekomu vonku (zrada seba), mentalita nedostatku, opustenej, odmietnutej, neprijatej, neocenenej obete.... keď si vyberieš prestať byť obeť, vystúpiť zo stáda poníkov, dovoliť si byť Jednorožec, je to mega proces preprogramovávania sa spolu s nekončiacim detoxom... SÚ PROCESY ODBREMEŇOVANIA TELA OD TOHO, ČO HO DRŽALO V 3D FREKVENCIÁCH SAMOTNÝM PREKONÁVANÍM STRACHOV NIE ICH IGNOROVANÍM, ALE PLNÝM SPRACOVANÍM, TAK PRESTÁVAJÚ MAŤ NAD TEBOU MOC, NIE SI KONTROLOVATEĽNÝM egom vnútri-vonku... Strach zo vzostupu je strach zo strát, zo strát identít, zo strát istôt, zo strát kontroly, zo smrti ega.... Vzostup je prvá časť.... Zostup Všetkých Vyšších Ja do koreňa, do tela je ďalší iný level, keď si ROZOZNAL, PRIJAL, Aplikoval, UPLATNIL KĽÚČE DO NEBESKÉHO KRÁĽOVSTVA... tlaky, tlaky, tlaky, expanzie, kontrakcie, točáky, pretočky, prevraty, rozvraty, fičáky, výbuchy, vypnutia atď... všetko PRECHODY PÔRODNÝM KANÁLOM... JE POTREBNÉ VŠAK ODSTRIHNÚŤ SVOJU PUPOČNÚ ŠNÚRU ZO VŠETKÝMI SVOJIMI STARÝMI 3D VERZIAMI, ASPEKTMI, ZO SVOJIM ĽUDSKÝM SPÔSOBOM FUNGOVANIA, ŽITIA, KOLOBEHU - ROBENIA NIEČOHO Z ODPOJENIA AKO ÚNIK OD SEBA... NÁHLENIE SA A PONÁHLANIE SA NIEKAM... KAM ? VZOSTUP NIE JE O VYNESENÍ ŤA DO INEJ PLANÉTY... JE TO TVOJA VLASTNÁ PRÁCA S KÓDMI A SO SVETELNÝM KRIŠTÁĽOVÝM PLAZMA VEDOMÍM-TELOM AKO ULTIMÁTNYM VZOSTUPNÝM VOZIDLOM, NÁSTROJOM, A ULTIMÁTNYM MAJSTROVSKÝM BUDOVATEĽSKÝM NÁSTROJOM PRE NOVÉ CIVILIZÁCIE NOVEJ RAJSKEJ RASY SIEDMYCH (ANDROMEDÁNSKYCH) NEBIES... TO ÚŽASNÉ NA TOM JE, ŽE VŠETKO SA VO VYŠŠÍCH DIMENZIÁCH UDIALO, ALE KÓDY TÝCH DIMENZIÍ TREBA UKOTVIŤ, INTEGROVAŤ A APLIKOVAŤ.... KDE UŽ EXISTUJEŠ AKO VZOSTÚPENÝ MAJSTER, ALE V INEJ PODOBE... TVOJ PRAVÉ JA... UNIVERZÁLNE JA-MY...

TO SI VYŽADUJE ZJEDNOTENÉ VEDOMIE SLNKA, HVIEZD, VEDOMIE GÉNIUSA, VEDOMIE MAJSTRA BUDOVATEĽA, ARCHITEKTA, PÔVODNÉ KOZMICKÉ KRISTICKÉ VEDOMIE ZAKLADATEĽOV, KTORÉ JE V KAŽDÉHO DNA... JE TO KAŽDÉHO PLNE NAVRÁTENÁ PAMÄŤ, Z KTOREJ FUNGUJE A MATERIALIZUJE NOVÉ SYSTÉMY, NOVÉ VŠETKO - NOVÉ VEDOMIE FORMUJE DO DO HMOTY...

ČLOVEK TO VOLÁ ZÁZRAKY, ALE JE TO NORMÁLKA, KEĎ Z TOHO VEDOMIA FUNGUJEŠ... SI MAGNET NA ČISTÚ HOJNOSŤ, ÚŽASNOSŤ, KEĎ OPÄŤ FUNGUJEŠ Z ČISTOTY SVOJHO SVETLA-UNIVERZÁNEHO SRDCA-TELA-KRVI-KRIST-AA-LOV... NIE SI UŽ MAGNET NA NIŽŠIE FREKVENCIE, LEBO UŽ NEFUNGUJEŠ Z TÝCH TRANSMISIÍ, A TVOJE TELO UŽ NIE JE TRANSMITER NA 3D FREKVENCIE LUNÁRNYCH TRANSMISIÍ (ega)...

Kódy nezávislosti ukazujú, kde závisíš, kde si závislý od starých rutín, zvykov, 3D je jedna komplexná závislosť na kompenáciách si niečoho zvonka... Kódy slobody ukazujú, zosilňujú, kde nad tebu držia moc nejaké ego ilúzie, strachy, hrôza -

Je to Panická hrôza z hlbokého ponárania sa do seba, a plného cítenia celým telom - rozpoznávania toho, čo vnútri je.. je to odomykanie, rozpamätávanie sa na - odomknutie svojej celej kozmickej pamäte vrátane Galaktickej karmy. A to je niečo, po čom človek túži, ale nedokáže to uniesť... preto musí presiahnuť seba ako 3D človeka na toto... je to niečo, čo je egom najviac mylne odinterpretované (galakticiké vedomie, pôvod a história ľudstva, vedomie ako také) a najviac prekrútené, aby sa z toho nikto nevymotal, ale pri tom je to jednoduché, komplikácie sú tvorené len, keď sme v hlave...

To, čo je vnútri, to je niečo, s čím bude každého ego bojovať za každú cenu a radšej sa bude sústreďovať von a na to, čo vôbec nie je podstatné, radšej sa necháva rozptýliť tým, čo ani len nie je reálne, čo sú prekrútené info.. Čo je samozrejme ten najväčší chyták, pasca, súčasť mega testu každého, či obstojí a prejde, alebo stále nie...


TVOJA ESENCIA JE VŠETKO ČO POTREBUJEŠ:


Čo pozorujem už dlhšie - dožadovanie sa niečoho zvonka, čo vnútri už dávno tvoja esencia predstavuje, čo vnútri už dávno je k dispozícii, len či ty si naozaj k dispozícii - si na príjme ??

Kde je rezistencia - tam je boj proti niečomu alebo pre niečo, tam je ego vo vedení a chce niečo získať na zaplnenie si pocitu nedostatku slobody, bezpečia, istoty, hojnosti, plnosti v sebe ...

Z angličtiny: What you resist, persists...

Od čoho sa zámerne separuješ, oddeľuješ ako ego aspekt, lebo súdiš, lebo tam je spleť strachov, predsudkov (o sebe) - sú to vlastné tieňové aspekty, ktoré ego nedovoľuje aby sa integrovali, bojí sa... Čiže to pretrváva - lebo je to ego, ktoré sa snaží oddeliť ako taktika o prežitie - taktika úniku-boja zároveň...

Vedomé oddelenie sa od 3D-4D ako Vyššie Ja, že DOSŤ bolo, nepotrebujem už tieto lekcie, je úplne niečo iné, keď už si to integroval naplno a nepotrebuješ v tom ostávať, lebo iné reality ťa už čakajú, keď si tieto Dimenzie vedomia presiahol.... vtedy je to iná energia, je to veľmi organické a prirodzené, nie je v tom energia rezistencia, súdenia, boja so sebou a ten druhý od ktorého chcem utiecť mi ukazuje to, čo musím stále o sebe rozoznať, prijať, integrovať...

Z tela to čistíš tiež (všetkú tú ego sepáraciu, dualitu, linearitu) a to je proces... čiže je rozdiel, keď sa chce oddeliť, alebo keď sa Oddeľujeme ako už Nová Zem od tej Starej Finálne.... opúšťaš všetky staré kolektívy.... preto FINÁLNE ROZDELENIE ZEMÍ SA DEJE NA ÚROVNI JEDNOTLIVCA - KAŽDÝ VO SVOJICH REALITÁCH, ŽIVOTOCH NAJPRV... KEĎ SI VYŠIEL VON Z VÄZENIA, LEBO SI HO DEKONŠTRUOVAL... ODBREMMENIL SA DOSTATOČNE NA TO, ABY SI MOHOL ZAČAŤ VZOSTUPNÉ PROCESY...


Najmä v 2020 Zámerne boli - sú toľkí zastavení a nepochopili, o čom to je - bolo.... preto sa len pritvrdzuje, tak si vyberajú tvoriť svoje podmienky.... Každý si tvorí svoje životné podmienky a okolnosti presne také, aké POTREBUJE na svoj Rast a čistenie karmy rôznych typov ako Následok tvorby z nevedomého 3D programingu za všetky exitencie-generácie.. keď je ego tvrdohlavé, musí sa oveľa viac pritvrdiť.. lebo toľko sily si to vyžaduje -- šokové vlny sa len zosilňujú - rapídne prebudenie sa len viac, do hlbšej hĺbky treba ísť.... zisťovať, kde všade dualita a obmezenia vnútri vládnu, kde nie je zjednoztené, presiahnuté -- základ presahu 3D je cez 5D ako stred 4D a to je cez 2D - dualita - polarity... zmajstrovanie polarít v sebe... Vždy sú to Páry vlákien DNA (dvojky), ženský - mužský princíp - polarity - TYPY ENERGIE / ASPEKTY VEDOMIA MATKY, OTCA a DIEŤAŤA AKO ICH VÝTVORU..Náväzovať budem.e v ďalšom článku Ku Iluzionistovi a ku Pupočnej Šnúre a Galaktickej Klíme....

Krásny čas využitia toľkých DAROV a integrácie toľkých nových svetelných kódov, čistení tých starých, čo umožňuje stále hlbšie-vyššie úrovne Jednoty, Slobody, Lásky, stability a bezpečia v sebe - oslobodenia cez SEBA všetkých.. cez očistu a úplný prepis, rekalibráciu DNA svetelnými kódmi Vedomia - na to tu všetci sú, ale nie všetci to rozoznajú, rozpamätajú sa, a využujú..

Tvoj Návrat domov cez Obnovu DNA, čo je samotný VZOSTUP - Je to služba nám všetkým ako CELKU.


S úctou

Maria 🌈🦋

1,642 views

1 Comment


Unknown member
Oct 10, 2021

💛

Like
bottom of page