top of page

Mentalita Dostatku a Hojnosti Dúhových Mostov Novej Zeme, Nový Hodnotový Systém a Nové Priority

Updated: Nov 7, 2021

..Keď už prestávaš Akceptovať menej vo svojich realitách, interakciách a vzťahoch..Keď prestávaš akceptovať zatvorené srdcia a vedomia, keď si vyberáš nehrať žiadne ľudské hry na nič.. Keď Povieš Áno Sebe, Otvoria sa Prístupy, o ktorých sa ti ani len nesnívalo.. Fotónové svetlo, Univerzálna Láska polarizuje, zosilňuje všetko to, čo nie je, nebolo v súlade s tým, kým naozaj si.. Odchádza pamäť, lebo to určovalo človeka, kým si myslel, že je.. Všetky deštrukčné spomienky uložené v tele, všetko vytvorené z 3D úrovne vedomia je zrýchlene vyplavované na opätovné odžitie a plné precítenie, pochopenie toho, o čo vôbec išlo.. Keď sa amnézia vytráca na globálnej úrovni.. Svetlo je vedomie, pamäť na všetko, čistá zdrojová univerzálna láska, možnosť slobody - znovu-vybudovanie svojich rôznych párov krídel a vrátiť sa Domov, začať tvoriť Nové Ľudstvo zo svojich nových zlatých základov v sebe.. HODNOTA je NA TEBE, Ty si Ten DAR a POKLAD, ktorý čaká na plné OBJAVENIE, PRIJATIE A ZDIEĽANIEz veľmi čistého miesta v sebe, z hĺbky svojej duše, z hĺbky svojho prepojenia sa so Sebou ako s Vedomím Všetkého (Zdroj Kreatívnej Energie, Božstvo) BEZ podporovania alebo tvorby nerovnováhy, ČO SA UČÍME ZA POCHODU AKO NA TO CEZ RÔZNE ZÁŽITKY S DRUHÝMI A RÔZNE SITUÁCIE SEBOU VYTVORENÝMI..Každý si volí veľmi širokú škálu zážitkov, aby mal skúsentosť a pochopenie a nemohol súdiť.. Ľudský zvyk - najhlbšie zakorenený Program je Program Súdenia sa, Vinenie, Obviňovanie, Krivda, Zrada, Hanba, Nedostatočnosť.. 3D mentalita - presvedčenie človeka o tom, že si menej, alebo viac..že existuje podriadenosť a nadriadenosť..menej alebo viac.. Každý je taký istý na úrovni Duše-Ducha-Avatar-Ríšiho-Večného Slnka - je to tá istá Esencia. Každý je multidimenzionálny, avšak závisí od toho, kto do akej miery naozaj funguje naplno zo svojej plnej multidimenzionality, čiže celej škály všetkých Harmonických Univerz - celej škály Časových matrixov - celá škála svojich Indentít bez lipnutia na ničom, lebo toto nie je o osobe, idole, jednom tele, persone, toto nie je o konkrétnej forme.. Od 5-6D plus fungujeme ako kolektívy vedomia v kolektívnych telách Kozmického Kristoveho Vedomia.

V dimenziách Novej Zeme neexistujú čeneleri, šamani, doktori, liečitelia ani priatelia, romantické vzťahy ani ľudské rodinné vzťahy.. Neexistuje osobný, rodinný, pracovný život.. Všetko sa presiahlo, cez integráciu - SOM Všetko Všetkým v JEDNOM tu a teraz.. Aktivovali sme, integrovali a OŽILI naplno - Oživili sme svoj plný potenciál Svetelného majstra tvorcu a alchymistu.. Navrátila sa nám pamäť na všetko.. Univerzálna Sila - Láska - Múdrosť - Vedomie - Informácie uplatňujeme do praxe - Poznatky, Poznanie Seba ako všetko a všetci v Jednom - a to úplne stačí - to je to Všetko, čo potrebujeme. Blaženosť, Naplnenosť z napĺňania svojich misií, poslaní a rolí ako Nový ČLovek, ktorý ukazuje svojim príkladom a PRIRODZENE VYSIELA - TRANSMITUJE SVETELNÉ HVIEZDNE KÓDY NOVEJ ZEME A TELA CEZ SVOJE BYTIE, CEZ SVOJE DÝCHANIE.

Všetko a všetci sa Zlúčili, ZLÚČILO opäť do JEDNÉHO. Zjednotenie všetkých Realít a existencií do Jednej.. Z tohto stavu žijeme, tvoríme, fungujeme - z celej svetelnej škály všetkých farieb a odtieňov, všetkých Tónov a podtónov..💎 Nový Hodnotový Systém - Hodnota je na Tebe ako Energii, Hodnota je na tebe ako Vedomí, na “tvojom” Svetle. Každý má toľko čo ponúknuť a zdieľať, keď je naplnený cez napojenie na energeticko-informačný-svetelný Tok Lásky & Výživy ZVNÚTRA VON. Každý je neobmedzený Zdroj Energie/ Vedomia / Lásky. Ak je prepojený “so skutočným” Zdrojom, Slnkom v Sebe - solídne svetelné jadro / zlaté základy v Sebe - zlatý vzťah so Sebou (Jednota so Sebou, Celistvosť, Integrita), na ktorých budujeme Svetelné reality, vzťahy a systémy Novej Zeme, ktoré už nepadajú, ale SVIETIA NAPLNO TAK, AKO MY Svojim Svetlom a zdieľaniami ukazujeme INÉ MOŽNOSTI najmä cez svoj Príklad a TÝM, že SME OŽILI AKO VEDOMIE A TELO NOVEJ ZEME. Používame BUDOVATEĽSKÉ KÓDY NA TVORBU VŠETKÉHO ODZNOVA PO NOVOM CEZ VYNULOVANIE SVOJHO ŽIVOTA A VŠETKÝCH EXISTENCIÍ ZJEDNOTENÝCH DO JEDNEJ.

💎 Iné “nové” Priority na: Na budovaní svojej Energie, sústreďovanie toľkej energie v sebe, na aktivovaní, budovaní, integrovaní, aktualizovaní - “ztelesňovaní” svojho Svetelného Tela - rôznych typov svetelných krist. Plazma tiel, na ukotvovaní, integrácií & aplikácii nových svetelných kódov Novej Zeme, na presahovaní a premieňaní “starého 3-4D ľudstva v sebe neustálou dekonštrukciou starého kódingu, mentálneho programingu a na neustálom čistení na všetkých úrovniach”.. Priority SÚ na prestatí hľadať vonku, očakávať zvonka niečo, priority na rodení sa odznova vždy po novom, prepustením niečoho starého nonstop, priority Na nachádzaní úplne nového všetkého cez seba, nového spôsobu fungovania, BYTIA NAOZAJ SEBOU SO SEBOU HLBOKO V SEBE V JEDNOTE S RYTMOM A TEMPOM TLKOTU SRDCA ZEME = úplne nový spôsob bytia, fungovania v podstate nonstop lebo všetko sa mení super rýchlo kvôli silovosti Hudby Novej Zeme - “vyššia laťka každý moment” - vždy nové zosúladzovanie sa s ďalšími novými frekvenciami, vždy nový spôsob fungovania, ktorý NIE JE LINEÁRNY, ale plne Vibračný, kvantový, energický - “fungovanie podľa Univerzálneho času a kalendára” tvojho sveteného tela. Naše telo Sa opäť navracia do bytia SYSTÉMOM HVIEZDNYCH BRÁN VEDOMIA. Takto fungujeme od 6D+.. je to fungovanie, ktoré je už v súlade so svetelným telom/Vedomím Novej Zeme. Priority sú na vítaní výziev a Na neustálom spoznávaní sa ako SVETELNÁ HVIEZDNA GALAKTICKÁ MULTIDIMENZIONÁLNA BYTOSŤ ČISTEJ LÁSKY. Čistá Moc - Svetelná Sila = “obrovská mega Zodpovenosť”. Priority sú Na Znovu-obnove všetkej “škody napáchanej na svojom tele, na DNA, na úplne všetkom, na Zemi ako takej z nízkych stavov vedomia” cez prácu so Sebou ako Vedomím, prácu so svojou svetelnou krištáľovou DNA, “kde je úplne všetko”. KULTIVÁCIA PRÍTOMNOSTI VO SVOJOM TELE A JEDNOTY SO SEBOU S TELOM. Znovu-obnova seba cez aktiváciu celého potenciálu Tvorcu 12D-24-36-48 svetelných párov vláken DNA. Plná Kompletná Expresia Božstva svojim Unikátnym Spôsobom - Elohim - Oraphim - Seraphim. 🕊 💎 “Mentalita Novej Zeme” je “Nová - Originálna Mentalita Hojnosti Dúhových Mostov” - samotný presah ľudských systémov čakier, 3D systémov v tele - SLNEČNÉ JADRO ZDROJA UNIVERZÁLNEJ PLAZMY JE NÁŠ PRAVÝ SOLAR PLEXUS - Zjednotenie s “pravým Domovom”. Je to mentalita NAPLNENOSTI A PLNOSTI ZVNÚTRA VON, vďačnosti za všetko / za nič, len tak.. mentalita otvorenosti, Hojnosti, Dostatku a Dostatočnosti. “Ľudské ponímania, predstavy, presvedčenia, ego filtre, ktoré skresľujú, domnienky a myslenia si, “pravdy” - všetko je to Bytie Proti Sebe mysliac si niečo iné, netušiac nič a to bola pointa amnézie, ktorú sú každý vybral zažiť”.. BYTIE PRE SEBA, Nie Proti Sebe.. DOVOLENIE SI SA OSLOBODIŤ ZVNÚTRA VON - tvoja esencia / duša / vedomie JE SLOBODA, MIER, ČISTÁ LÁSKA, PAMÄŤ NA VŠETKO = Možnosz úplnej Slobody. Ak si dovolíš vybrať si Seba naplno bez únikov, hier, predstieraní.. ale čelením Sebe a všetkým svojim Častiam a aspektom Vedomia, ktoré tvorili a udržiavali “Lunárne Väzenie a Otroctvo vnútri-vonku.” Hojnosť, SLOBODA, VOĽNÝ TOK ENERGIE, BYTIE PRIRODZENE V TOKU - Bytie Tokom - Zameranosť na to, čo aktivuje Radosť, Lásku, Ľahkosť, Hravosť a otvára srdce naplno je základ. KVITNUTIE NAPLNO - každú chvíľu expandujem - “sa vždy sťahujem” do iných dimenzií, “kam ťahám svoje telo-premieňam ho cez neustály prepis DNA cez odľahčenie cez vysoké stavy vedomia dosiahnuté naturálne a organicky”. Cez uvoľnenie sa do toho, kým už Som - VŠETKÝM.

..je to len väčšia rozprávka / sen - “ľudia k tomu nemajú prístup, lebo sú v hlave, sú zatvorení”, nedovolia si sa uvoľniť do Seba, pustiť sa úplne a prepojiť sa s vedomím všetkého vnútri. SRDCE - Roztopenie, Rozplynutie - Zjednotenie v Sebe je Kľúč.Nové AN Hviezdne Ľudstvo povstáva z popola - každým momentom RODÍME NOVÉ EXPRESIE SEBA - SVOJE NOVÉ Verzie Čistej Univerzálnej Lásky cez presah “ľudskej mentality o všetkom úplne”. 🕊🐣 Super Silové Dračie a Fenixove kódy, Iluminačných Andromedanskych drakov. 🔥🎶🧬

Ohňové Vody ultra očisty a alchýmie / premien - Solárna Plazma - väčšia a väčšia spiritualizácia tela, “stávame sa Zlatom”.. doslova..
💎 Nové systémy skutočnej podpory Vedomia a s svetelného tela sú zamerané na prácu so s svetelnými krištáľovými kvantovými technológiami nášho vlastného sveteného krištáľoveho slnečného diamantového plazma svetelného Dúhového VEDOMIA & Tela Novej Zeme. Každý však musí “spraviť ten krok - otvoriť sa naplno Sebe - Svetu - v plnej paráde - VYBRAŤ SI SEBA, prestať závisieť od vonkajška - Fokus vlastnej Energie je to zlato - majstrovstvo vlastnej energie. Pozornosť - zamerať sa hlboko dovnútra, počuť Hudbu Novej Zeme, ktorá harmonizuje našu DNA, navracia všetko do rovnováhy cez úplné Prevraty...aké tvrdé? To si každý volí sám, či to ide/pôjde hladko alebo naopak..

Tréning nuly, meditácie - Zmajstrovať svoje vnútro - úplné pustenia sa Kontroly, Obranných, Ochranných a Únikových, “bojových” mechanizmov.. neustále skákať a vyberať si Seba ako Lásku, v úplnej “nahote, otvorenosti, transparentnosti” a zdieľať sa z veľmi čistého miesta v Sebe ako svoje Svetelné Ja-My - z čistoty srdca a duše... “ľudský zvyk a snaha je byť niekym iným, snažiť sa, trpieť, bojovať, neuvoľniť sa, vyberať si stále iných namiesto seba”..

Ľudský zvyk je si rýchlo prezliecť kabát, si myslieť, že už niekde som, mám to v rukáve, a pritom je to vzostup ega a falošná vzostupná os”.Každý jeden je čistá láska vo svojej podstate, každý veľmi unikátnym spôsobom. Jedno vedomie a “bilióny rôznych aspektov”.. vyššie ľudstvo sa vyjadruje, žije, funguje v iných dimenziách Bytia.

Preto je to zrýchlený pôrod Vždy Novej Expresie Seba. Naše lono sa opäť stáva kozmickým - rodíme galaxie, Seba ako Galaxie.. ❣️

KAŽDÝ JE DAROM A ZÁZRAKOM AK TO ROZOZNÁ V SEBE, VŠADE VO VŠETKOM.. VIE TO PRIJAŤ A ZUŽITKOVAŤ.. ZNÁSOBOVAŤ HOJNOSŤOU, KTOROU JE, VŽDY BOL..

Ten moment, keď sa rozhodneš Pre Seba, Otvoria

sa ti Prístupy o akých sa ti ani len nesnívalo a kvantovo skáčeš do Vyšších Realít, lebo sa už nedržíš ničoho, nikoho, čo nie je v súlade, neváhaš,

nerozmýšľaš, nelimituješ sa. Nerobíš už kompromisy čo sa svojej energie týka.

Robím to, čo cítim v danom momente,

že je v najvyššom Súlade, nie to, čo si myslím.. ❣️toto pre mňa urobilo veľký rozdiel”.. Ľudské rozmýšľanie je taká strata energie, zasekáva to voľný tok energie - zaseknutosť v hlave nie je Bytie v 0.0. Bod kreácie a bod “vynulovaného človeka” - nula obmedzení na vlastnej Hojnosti Svetla je Bod, z ktorého fungujeme, kde všetko je vždy k dispozícii..


Univerzálna láska nás zaplavuje viac a viac cez kozmické frekvekcie Novej Zeme aktivujúce Kódy Krista - Kozmické Srdce - Vedomie a ďalšie iné, lúče, kódy a frekvencie, aby bol zažívaný “ten mega veľký rozdiel vo všetkom” a zistilo sa, že nevyhnutný je

presah “tej ľudskej lásky, predstavy o láske a vzťahoch, o živote a o sebe”, čo sú len mentálne programingy, ktoré boli umelo nahraté, podporované zvonka v médiách, aby sa im uverilo, a žilo podľa nich.. sú to neorganické kódy tvorcu.. V médiách sa vždy kreslí a maľuje určitý obrázok o niečom a niekom a všetci sú zvyknutí to napodobňovať, uveriť to mu, že to tak je a má tak byť... Aj Preto sa len zosilňuje polarizácia - emočné náboje vo všetkých, ktoré neboli zneutralizované - odžitá všetká emočnosť naplno zmrazená v tele - bolesť. UKAZUJÚ TO, čo už dávno bolo pod povrchom presným opakom lásky - “absurdné absurdity”, “nenávisť voči sebe/ostatným, samé strachy, závislosti na ničení sa nič netušiac atď atď”.. Zároveň nás zapĺňajú toľkým svetlom / dátami / láskou, ak to dokážeme procesovať, prijať, integrovať a použiť na tvorbu Nového.. Ak dokážeme ustáť a prijať, ztelesniť SEBA vo Svojej plnej svetelnej paráde.


Super Sila Svetla, ktoré nerobí už žiadne kompromisy.. prežiari všetko a aj to, čo človek nechce. SILA A MOC JE V ĽUĎOCH a AJ SYSTÉMY SÚ V ĽUĎOCH. Cesta je len hlbko dovnútra. Preniká sa len a len hlbšie..

Láskyplné a mocné ENERGETICKÉ HRANICE, “už stačilo, dosť bolo!” - “toto je na bežnom dennom poriadku.”

NEAKCEPTOVANIE UŽ MENEJ NEŽ VYŠŠIE VZOSTUPNÉ REALITY AVŠAK JA MUSÍM BYŤ VIBRAČNÁ ZHODA S NOVOU ZEMOU. Ja predstavujem to, čo mi chýbalo. ❣️JA SOM TÁ ULTIMÁTNA ZMENA KTORÁ MÁ MOŽNOSŤ ZAKLADAŤ NOVÉ CIVILIZÁCIE NOVEJ ZEME..a už sa tak deje mnohými..

“Ja musím fungovať z tých frekvencií Univerzálnej Lásky - z toho Vedomia Novej Zeme” - je to čisté

nebo/sen - pre človeka neudržateľné, nepochopiteľné, že naozaj žijeme na úplne inej planéte a tvoríme tú pravú Rajskú Záhradu, ktorá sa materiazuje ako frekvenčno-vibračná Odpoveď na náš vlastný Vnutorný stav.. frekvencie a vibrácie, DNA/Vedomie Seba/ Pamäť .. zvuk-svetlo- Vedomie formované do hmoty - nič viac to nie je.. Vonkajšok je výsledok vnútra. ENERGETIČNOSŤ SA CÍTI - číta sa celá DNA... úplne všetko je čitateľné.


“Ľudia zdieľajú pekné slová alebo foto, avšak úplne prázdne”.. Čítanie energie / POCITU FOTKY, textu, nie toho ako sa to javí na obrázku a na povrchu. ❣️ “3-4D je plné nových stratégií snažiace sa byť Novou Zemou..”

“Pozorujem tých, čo sú Star Seeds a nechcú to v sebe prijať, odmietajú sa a naopak tých, ktorý sa uchopili úplne všetkých slov Novej Zeme a hrajú sa na to, hrajú sa na Star Seeds, bez toho, aby to naozaj chápali a žili”.. “galaktické vedomie tiež pre mnohých začal byť biznis a spôsob ako uputat pozornosť.”

💎Tvoja SEBAHODNOTA sa počíta - akú hodnotu v sebe vidíš a dávaš si? Od toho sa odvíja

nový hodnotový systém. ❣️

Budovanie tela lásky, Nové ľudstvo v plnej sile & moci ako Zjednotené bytosti Svetla v Sebe najprv. “Nie sa hneď ponáhľať von a snažiť sa združovať a hrať tie isté ludské hry len zabalené v inej krabičke a s inou stužkou - iný kabát, ale základy sú stále 3D”.. To, čo je stará Zem vrátane vzťahov, “sú / je čierna diera bez konca, niečo chce, žiada, potrebuje stále zvonka”.. nenásytný hlad, potreba dôležitosti a bytím expertom na všetko, čo je samozrejme tiež súčasť 3-4D procesov..

Nová Zem už nesaje energiu, práveže valcuje toľkým svetlom / energiu “až sa hlava točí, človek má problém to ustáť, pochopiť, lebo má ľudský programing v sebe”, ktorý zaťažuje telo, bráni si vzlietnuť - vzostúpiť. “Alebo uniká radšej niekde, než hlboko preniknúť do “koreňa”.

💎 Pre vybratie si Seba ako Novej Zeme v každom momente, Vyberáš si Seba ako Lásku a to, čo cítiš, že žiada tvoje telo, nie ľudská ja-ego-hlava. Vyberáš si byť reálny so Sebou a s ostatnými..


Povstanie v plnej sile a moci ako Svetelná Bytosť si vyžaduje toľkú ODVAHU PRESTAŤ BYŤ LOAJÁLNY TOMU, čo ťa potláča, ovláda a kontroluje (vlastný ego systém) + Odvaha SA PRESTAŤ PODRIAĎOVAŤ SYSTÉMOM, PRAVIDLÁM, Klietke, do ktorej sa nikto nezmestí a nepatrí tam..nikdy nepatril.. Domčeky z kariet a klamstiev v sebe každý musí dekonštruovať rad za radom..


🌈

Mentalita Hojnosti novej Zeme - dovolenie si zažiť vždy hlbšie úrovne lásky, jednoty, hojnosti zvnútra von - vyberáš si Seba na úrovni univerzálnej Lásky, vyberáš si BYŤ DUŠOU / Duchom / Svetlom naplno = obrovská zodpovednosť s tým prichádza. ❣️


Je to BYTIE PRE SEBA NIE PROTI SEBE..


“Nové Ľudstvo neuvidíš sa angažovať v tom, čo je 3-4D.. teda v tom, čo má ego-základ. Nejde o imidž, prestíž, slávu, popularitu, fanúšikov, peniaze, ľudský úspech, Matie pekných partnerov deti, rodiny, byť tip top akože dokonalý a úspešný” atď atď.. to sú “ľudské typy hier a priority” a ľudské potreby kompenzácie nedostatkov Seba ako Lásky ako Svetelného Vedomia.. sú to Úplne nepodstatné ego identity, ktorých sa každý musí jedného dňa vzdať, lebo sú to samé seba-klamy” - “odohrávanie si padnutého Atlantisu.”


Nové ľudstvo “vyššieho vedomia” čistej lásky povstáva a vyberá si tvoriť inak..už tvorí.. Dekonštrukciou v sebe a vo svojich výtvorov toho toho, čo nie je z lásky, čo nie je integrita rešpekt a úcta. Nedostatok lásky a rešpektu voči sebe.. Nečakáme na nič a na nikoho, nestrácame svoju cennú energiu..


Vždy, keď si vyberieme seba na úrovni lásky duše, masovo kvantovo skáčame - keď neakceptujeme už menej ako otvorené Srdcia - sme otvorení vyšším realitám..❣️

Zažívame Vždy Hlbšie úrovne krásy svetla, ŽIVOTA A ŽIVosti, Sýtosti a farieb, nové úrovne plnosti a hojnosti. 🌈

Dávaš vesmíru na javo, že ty za to stojíš, že si zaslúžiš všetko ! Si plne otvorený-á a máš miesto na nové, úžasné, zázračné.


Hojnosť lásky je vždy prítomná - keď si v Toku - Bytie tokom - Tok života - tok kreativity - lásky - výživy - Tok Hojnosti všetkého. ❣️ Univerzálny tok Vedomia. Vďačnosť je kľúč bez ľudských očakávaní a požiadaviek..
Vyberáš si Seba, keď chápeš, že najväčšia Hodnota je na Tebe ako na Energii.. Nevyčísliteľná cena je a hodnota ja na tvojej duši / svetle / energii / svetelné telo. Životná sila - Energia - Life Force, ktorá je zároveň Mocnou Svetelnou Silou “rozrážajúca, rozmrazujúca” pozastavený Tok Energie a uvoľňuje voľný Tok Kundalini energie tiež.. Rany, zranenia, traumy sú miesta zmrazenej energie v čase..toto je Znovu navrátení svojej Energie - Znovunastolenie energetického informačného Toku v Sebe. Navrátenie Moci do svojich rúk - veľká moc = veľká zodpovenosť. “Pre ľudský aspekt je ľahšie nebyť v moci a je to aj zvyk”.. “byť v hlave odpojený od zvyšku”.

Systém hodnôt, hodnotový rebríček a rebríček priorít , samotný Fokus je von, “ a toto je na ľudskej úrovni úplne naopak, tak ako je úplne všetko na ľudskej teda 3D-4D úrovni vedomia”.

Fyzično - Hodnota - MAteria, telo samotné je Výsledkom Vedomia - Energie .. Fokus, prioroty a hodnota je úplne niekde inde čo sa Novej Zeme týka.. je to Mentalita Hojnosti, z ktorej vidíme, koľko toho každý má v sebe, koľko DAROV JE VŠADE a vo VŠETKÝCH “na nezaplatenie”.. “Človek to nevidí, nechápe, Fokus je úplne inde, nedokáže sa plne sústrediť dovnútra, otvoriť sa a prijať so všetkým”..

OTVORIŤ SA & SPRÍSTUPNIŤ SA SEBE, BYŤ ÚPRIMNÝ A REÁLNY SO

SEBOU “najprv” - tak dôležitá je neustála komUNIkácia so Sebou aj hlasná - daj to von cez krk - vydebatuj, vydiskutuj si to so sebou.. Si Tu Pre Seba? Alebo očakávaš, aby ostatní tu boli pre teba, zabezpečovali niečo ? Niekto vždy hral rolu “ľudského rodiča a niekto ľudského dieťaťa - odohravané všetky Ego verzie v ľudských vzťahoch”.


“Moc je v ľuďoch, nie vonku”.. Prijatie a Ukotvenie, Integrovanie Seba ako Hviezdnej Svetelnej Neobmedzenej Bytosti čistej Lásky - tak sa premieňame rýchlejšie cez svetlo na svetlo do svetla.. Návrat do toho, kým každý je vo svojej podstate.

avšak dokiaľ nie je do-odohravané ego ľudstvo / 3D ľudstvo cez štvrtú dimenziu u každého v sebe, vo svojich realitách a vzťahoch, dovtedy je to hra mocných a bezmocných.. Tá moc je v tvojom svetle - sile svetla, sile Lásky.. prísť na to, čo to vôbec je a ako to použiť pre zbúranie vlastného 3D programingu, systému, mentality v sebe.


Tvoja Energia je Čas, tvoja Energia je

úplne všetko, všetko čo máš, čo si, čo existuje.. Všetko, čo máme je Energia.. Cítiš, či ti chýba energia alebo máš dosť ? Svetelné Telo / duša ti neustále dáva na javo - ver svojim pocitom, dopraj si, dovoľ si SEBA NAPLNO. ❣️ Potrebujeme tolko energie vôbec na vybudovanie svetelného tela a jeho údržbu, aktualizácie atď atď.. Nový Život Novej Zěe je úplne o niečom inom.. už nerobíme kompromisy na svojej energii, neakceptujeme menej ! Menej ako vychádzanie / zdielanie z otvoreného srdca, z čistoty srdca/duše.. ROZOZNAŤ ROZDIELY CEZ VLASTNÉ ZÁŽITKY A NEVYBERAŤ SI UŽ MENEJ.. toto sú veľmi komplexné procesy pochopenia zistiť, kde všade a ako veľmi sa 3D a 4D úrovne vedomia “okrádame o tolko energie / hojnosti všetkého”.

Nedostatok energie = nedostatok vedomia, lásky, výživy.. Svetelné Hviezdne Kristalove Diamantové Slnečné plazma telo, Éterické telo je telo LÁSKY. Svetelné kódy Vedomia Novej Zeme sú kódy Lásky.. Kódy “vyššej/pravej” UNIVERZÁLNEJ LÁSKY, ktorá LÁSKYPLNE A MOCNE HOVORÍ NIE VŠETKÉMU ČO JE 3-4D základov Starej Zeme, lebo chápe, že z týchto úrovní vedomia sa “ľudia len blokujú, oberajú o hojnosť, obmedzujú sa a pritom sú Neobmedzené vedomie - Stvoriteľ. ❣️Zastaralý systém presvedčení úplnej seba-sabotáže netušiac.

“Smrteľník v nás vymieňa slobodu za pohodlie.. ľudský spôsob fungovania je o zapredávaní svojej duše za kúsok pozornosti”. Nesmrteľník v nás vidí, čo je skutočne podstatné a na čom naozaj záleží.

“Pohodlie - očakávať veľa všetkého hneď a naraz”..

CEZ MNOHÉ STRATY SA UČÍME NAJVIAC.. “do tohto vošla väčšina populácie v 2020”. Každý rok je len silnejší a prísnejší v tom, že žiadne domčeky z kariet nemôžu pokračovať ďalej. Pokial je “vlastný akýkoľvek biznis vybudovaný na chrbte niekoho, na úkor niekoho, na kontaktoch cez niekoho,

alebo na tom, čo je odkukané, kopírované alebo zabezpečené od ostaných”, “to sú základy zo špáratiek”.. Náš vesmír sa stará o to, aby zóna pohodlia neexistovala, a aby nič, čo nebolo vytvorené s čistými úmyslami a z čistoty duše nepokračovalo ďalej..


“Bezpečie & istota, dôvera v Seba vo svoje spojenie” sú KOREŇ A ZLATÉ ZÁKLADY DOMOV V SEBE, pohodlie neexistuje.. iba vo spojení so Sebou.. Bezpečie a Istota v sebe vo svojom tele ako aj tele Zeme sú základ otvoreného srdca - vedomia. Ty si svoj rodič, ty si svoje dieťa..


Láska “nenecháva žiadne (seba) klamstvo skryté”,

Láska “nenecháva ego skúšať triky, taktiky, nenecháva len tak niečo pošpiniť a zneuctiť”.. Nezapája sa do ľudských hier - vidí pod povrch.

“Ďakujem, aké tieto hry nehrám, tieto dimenzie som opustila.” “Toto je nonstop na každo-momentovom poriadku.. “Áno, ľudské ja sa uráža, vymýšľa si rôzne scenáre, aby sa ukázalo v lepšom svetle”. Ide do útoku - pasívna a aktívna agresia - všetko obranné a ochranné mechanizmy ega na zachovanie svojej “existencie”..


Ver svojmu srdcu, ver svojmu telu - ver tomu, čo cítiš, nie tomu, čo si myslíš. ❣️


Nie sme rozhožka pre nikoho, nie sme tí ktorí preberajú batožiny a zodpovenosť za iných, nie sme tu na dávanie žiadnych konkrétnych odpovedí, ale ukazovanie “nového smeru”, svietiť a ukázať svojim príkladom, ísť ďalej.. Láska nepodporuje nerovnováhu a nekŕmi iluzórne nedostatky. Vyberá to, čo musí otriasť, prefackať, vyšokovať lufsje ja, aby sa prebralo z tých sebaklamov. Avšak bez priamych zásahov a snahy ovplyvňovať rozhodnutia ostatných. Môže to byť Podanie perspektív, vlastnych zážitkov a poznatkov z neutrálneho miesta v sebe.. Naviesť ostatných dovnútra a nájsť si vlastné odpovede.


“Ľudské Ja - ego aspekt nepozná Hranice, netuší, že láska je Úcta, Posvätnosť, Rešpekt, Integrita. Že nepramení zvonka tak ako vôbec nič.. láska na úrovni duše je úplne o niečom inom než na ľudskej úrovni.”


Lúče kozmickeho Kristoveho Srdca, Univerzálna Láska DÁVA STOPKU A VYMEDZUJE HRANICE, vyjadrí sa, že “takto nie, takto to nefunguje”.. alebo Nechá tak, uzavrie to energeticky z najvyššieho miesta v Sebe..

..podľa toho, čo je vhodné a v najvyššom Súlade v danom momente.


Čistá Láska (fotónove, Zdrojové, Kristovo svetlo),

ktorá nás zaplavuje len vo väčšej miere, je Láska vyvierajúca zvnútra - aktivácia svetelnej krištáľovej DNA je aktivácia Univerzálnej Lásky - Vedomia - Pamäte. Jej úlohou je prevrátiť, rozhodiť, vypichnúť a osvetliť úplne všetko, čo bolo hlboko pochované a odmietané Vidieť, Prijať, Integrovať.

Škola Zeme je škola Lásky a súcitu, pochopenia avšak práve táto téma je “najviac nepochopená, zneužitá vytvorením a držaním sa zdeformovaných a pokrivených ego ľudských predstáv” o tom, čo je Láska, a že nič iné ako Sebaláska neexistuje..

Zdielanie sa z prázdneho pohára, hľadanie zaplnenia zvonku toho, čo nemôže byť zvonka zaplnené, hľadanie Zdroja niečoho vonku je najvyšší stupeň bezmocnosti a oberanie sa o SILU A MOC SVETLA, ktorá v každom je..

“SYSTÉMY kontroly, moci, potláčania vonku pramenia zvnútra z bojovania, potláčania, odmietania Seba ako Zdroja Lásky..a ťahania energie zvonka, lebo srdce je zatvorené”.. “sú to vlastné ego systémy kontroly a potláčania svetla/vedomia/výživy/lásky.”

💗💗💗

Vyberáš si Seba, prestávaš akceptovať menej vo svojich realitách, vo vzťahoch a interakciách..

Vyberáš si Seba, preto rozpúšťaš / opúšťaš Všetko a Všetkých, ktorí zobrazujú / sú materializáciou tvojej starej mentality nedostatkov, nedostatočnosti, podveňovania-preceňovania,

nadradenosti-podriadenosti, hierarchia, piedestály.. “Ľudský zvyk je očakávať všetko hneď a naraz, zdielanie z prázdneho pohára a zasycovanie neustále hladného s prázdneho Sudu, ktorý nemá dno”.. Ľudský zvyk je fungovať zo zatvoreného srdca netušiac, ako veľmi sa oberá o rozprávkovú hojnosť všetkého - Prístupy ku všetkému cez portál Srdca. NOVÁ ZEM JE MENTALITA HOJNOSTI & PLNOSTI, NAPLNENOSTI ZVÚNTRA VON A VYSOKEJ ÚROVNE POSVÄTNOSTI A INTEGRITY VYTVÁRANEJ A UDRŽIAVANEJ U HĹBKY PREPOJENIA SA SO SEBOU AKO ZDROJOM VŠETKÉHO - so Sebou ako Zdrojom UNIVERZÁLNEJ LÁSKY. Stará 3-4D Zem je presný opak a “hra na to, predstieranie”. Je to mentalita strachov-nedostatkov-bojov.

ENERGETICKÉ HRANICE SÚ VŠETKO.

Tvoja vlastná SEBAHODNOTA určuje všetko.. “Prestávaš dávať zľavy, nepredávaš sa, nezapredávaš sa, poznáš svoju nevyčísliteľnú cenu”. Presne to, čo investuješ do Vedomia Nového Ľudstva, to sa vracia naspäť.. začína to vlastným telom a integráciou svetelných kódov vedomia novej Zeme v tele, ich aplikáciou do tvorby nových Realít, systémov fugnovania ako Svetelná Bytosť a systémov “skutočnej podpory, ale bez kŕmenia nedostatkov”, bez ťahania niečoho alebo niekoho na svojom chrbte. Nastavenosť proti sebe, utrpiteľ, závislosť od utrpenia, od tvorby ľudskej bolesti a presvedčenia, že nie si dosť, dostatočný, presvedčenia, že nie si cenný a plnohodnotný, schopný a mocný atď atď.. “3-4D je neorganický systém seba-klamov a ilúzii o živote a láske”, ktorý každý v tom svojom “správnom čase pochopí a rozpustí - nechá padnúť všetko to, čo je starý život starej Zeme”. Pokladá stavebné kamene Novej Zeme, ale to nie je možné, ak sa držíme čo i len jedného starého kameňa v základoch. Je to všetko o zlatých základoch Lásky v sebe-k sebe-k duši, ktorá je taká istá vo všetkom živom - tá istá Svetelná Esencia, ktorá neumiera.. nože byť potlačená, potom vznikajú tiene a bolesti, ale neumiera, len mení Formu.
Univerzálna Láska, Sila a Moc ako Láska, Energetické hranice, nový vzťah

So Sebou a s ostatnými, integrita, posvätnosť, celistvosť, Hojnosť, dary svetla v nás,

hlboká intimita založená na hĺbke prepojenia sa so Sebou nezávisejúca od vonkajška, fyzična alebo splynutí orgánov

Sú veľmi horúce aktuálne témy na “ďalšie roky pre mnohých”.. Všetko zisťujeme cez vlastnú prax, zážitky.. Náš učiteľ je Náš zážitok..


S úctou a láskou ku vašej / našej esencii,

Napísala Maria 🤍🕊🌈🗝

299 views

Comments


bottom of page