top of page

Nová Generácia Nebeského Ľudstva, ExtraZmysly,Šišinka Je Vstup Všade,Vzostup Siriusa,Premeny Mesiaca

Updated: Jul 29, 2022

.. zmeny v spánku a bdelosti.. zmeny čo sa SNOV týka.. Sú to procesy hlbšieho, väčšieho uvedomovania si Seba z rôznych úrovní chápania - vedomia, z inej hĺbky prepojenia v sebe so Sebou ako so všetkým, ~ hlbšie chápanie, poznanie Seba a všetkého, všetkých ”tam vonku” je ten najväčší Dar, na ktorý tu sme - Realizovať Svetelný Zdroj všetkého vedomia-života-lásky-poznania v Sebe Unikátnym spôsobom .. Keď si naplnený tým, čím-kým (už) si vo svojej podstate zvnútra von...

..Keď vieš zo svojej hĺbky celou svojou bytosťou na miesto myslenia si..

..Keď si sa rozpamätal na čo všetko tu si a prečo.. FUNGOVANIE Z PLNÉHO VEDOMIA JE FUNGOVANIE Z NAVRÁTENEJ PAMÄTE, fungovanie z presahu všetkých krabíc, do ktorých sa ako človek snažíme zmestiť a pozerať sa na všetko cez kľúčovú dierku..

..Keď sa zjednotia všetky stavy-úrovne-dimenzie vedomia seba opäť v jednu, keď spánok s bdelosťou sa zjednotia - je to presne naopak než “si človek myslí”.. keď je hore, spí, keď spí, je plne vo všetkých dimenziách a nechápe ako môže byť všetko Sen o Sebe… REKALIBRACIOU MOZGOVÝCH VĹN A NÁPRAVOU ELEKTRONAGNETIZMU, GEOMETRIE, TOKU ENERGIE V SEBE CEZ OPRAVU DVOJPLAMEŇA V SEBE, ktorý je v extrémnych nerovnováhach (žena-muž vnútri).. Keď sa navraciame do Fungovania z iných (vyšších, zjednotených) stavov vedomia a rozpamätania sa na seba, na všetko, keď sa zobúdzame zo sna, ilúzii svojho a kolektívneho ega - nevedomé fungovanie v sne = stratenosť v tieňoch,

zisťujeme, že to všetko “bola” manipulácia frekvencií, zvuku, obrazu, mozgových vĺn, aby si určitým námesačnym spôsobom vnímal, fungoval, žil z úplnej amnézie..ako keby v kóme.. Čo je každého nerovnovážny umelý, zmanipulovaný elektro-magnetizmus.. “tie najväčie zbrane” sú zvukové pulzácie vĺn, ktoré narúšajú vlny vedomia, tak padol Atlantis - cez EMF “zbrane”, výbuchy na zemskej krištáľovej mriežke, tak vybuchla aj 5D Zem Tara, ktorú si v sebe zcelistvujeme.. Práve cez zásahy vlnami, ktoré ničia život, na príklad - čo vysiela elektronika, rádiovlny veže, wifi atď.. tzv. Elektrosmog. “Umelé technológie“, mašiny vydávajuce zvuky - všetko, čo konzumuješ má vplyv na tvoju DNA.. Všetko “vždy Bolo-je proti ľudstvu, proti vedomiu, proti tomu, aby si bol v sile a moci Svetla nastavením teba proti sebe, proti ostatným” - podpora separácie Namiesto jednoty. “Umelé vlny”, neorganické kódy vedomia (robot) najviac zabraňujú poriadnej regenerácii tela, potláčajú tvoje svetelné vedomie-telo-svetelnú DNA, kde všetko Je + tvoje Prístupy cez Šišinku, ktorá je v ľudskom tele degenerovaná.. chemikálie, kovy, nanotechnológie, GMO, akákoľvek sysentetika, medikamenty, všetko, čo nie je organické a naturálne atď…

s týmto je spojený mesiac na obežnej dráhe Zeme tiež “ako zbraň” proti solárnemu Kristos Vedomiu.. Je to súčasť veľkolepého galaktického DNA experimentu, ktorý si každý vybral zažiť.. čo najviac sa vzdialiť od Zdroja, stratiť sa, úplne zabudnúť..

Abdikovať svoju moc von, Nechať sa určovať, podmieňovať vonkajškom, “kázať ti” kto si, ako máš žiť podprahovou zvukovo-obrazovou manipuláciou tvojej mysle, podvedomia.

…keď zanikne rozdiel medzi tmou a svetlom (noc a deň, obe strany mince), Keď fungujeme ako prebudení v SNE, vieme, že všetko je sen, určitá holografická kódová projekcia - kreácia Kreátora - tvoja vlastná počítačová simulácia, ktorú si formuješ, materializuješ a dematerializuješ podľa svojho vibračno-frekvenčného naladenia, podľa svojich nastavení... Ty ako Energia-Vedomie vo forme, Ty v rôznych dimenzionálnych formách a podobách, kde ty neexistuje, rozpúšťa sa... Ty je vrámci My :) Individuálec zaniká a spolu sním všetko, čo si myslel, že je podstatné, reálne, všetko, všetci na čom mal lipnutia - nite neslobody..KAM SA SÚSTREĎUJEŠ, TAM SA MATERIALIZUJEŠ, NA ČO SA SÚSTREĎUJEŠ, TO VY-ŽIVUJEŠ, KŔMIŠ, MATERIALIZUJEŠ, ZAŽÍVAŠ.. ČO PODPORUJEŠ SVOJOU ENERGIOU V KAŽDOM MOMENTE? Aký typ mentality, aký typ matrixu, akú vdržím ľudstva a Zeme?.. Keď si opäť pánom svojich Mozgových Vĺn a Vedomie si vyberáš Frekvečné Stanice (dimenzie) - Kanály, na ktorých transmisie sa ladíš, tlmočíš ich.. keď sa ladíš na ďalšie svoje dimenzionálne formy a verzie.. Keď už nevedome nekonzumuješ toxické informácie cez všetky svoje otvory a kožu vrátane vzduchu, vody, jedla, všetko sú informácie, ktoré procesuješ, lebo si si vedomý všetkého, čo má aký vplyv na tvoju DNA, vedomie a telo.. detoxikujeme všetko čo sme kedy skonzumovali, čo bolo toxické, čo nebolo na 1000% čisté.. čiže všetko...

.. Keď vieš, že tvoje Telo nežilo, ožíva naplno, ožívajú všetky galaxie - makrokozmos v tvojom tele - Univerzálne vedomie-poznanie - v hĺbke tvojej DNA - preto všetko prežívame, lebo tak cítime, procesujeme to, čo sme nechceli.. čomu sme sa vyhýbali.. tzv. vlastnej temnote, opačnosti, prekrútenosti... je to proces rozpamätávaní sa na všetko, len sa tak sa môžeš začať oslobodzovať - keď ostávaš plne Vedomý v SNE. Keď si spomínaš, ako si všetko kóduješ, konštruuješ ako architekt Vesmírov, spomínaš si, ako všetko môžeš dekonštruovať a PREROBIŤ, PRETVORIŤ OD ÚPLNEJ NULY, REŠTARTU, PRECHOD OKOM IHLY JE DOVTEDY, DO KEDY sa ego nepustí kontroly, do kedy ego stále šoféruje tvoje telo a riadi tvoj fungovanie, tvoj život do vtedy si pozastavený v očistci a opakuješ všetko dookola ...

KEĎ SA TVOJA SVETELNÁ DNA AKTIVUJE, VYPÍNA ŤA AUTOMATICKY OFFLINE Z 3D MATRIXU, ZO SYSTÉMOV STAREJ ZEME, Tvoja ľudský hlava, človek v tebe nie je schopný fungovať, jeho identita je umelo vytvorená tak, ako celý 3D matrix a jeho reality - pekelné kolotoče tvorby príliš veľkého DLHU - karmy, preto sa teraz všetko ešte rýchlejšie zúčtováva, telo sa vracia s tzv. pomstou, lebo bolo človekom kontrolované a otupované, zanášané, nemilované, neprijaté.. podvýživené.. 3D Človek neexistuje v dimenziách 5D plus... preto ľudské mentality, presvedčenia, tzv. pradvy, fakty, perspektívy, spôsoby žitia, fungovania - tzv. 3D štýl nie je aplikovateľný na dimenzie Novej Zeme... tu platia iné súbory kódov, iné pravidlá kozmickej Hry.. TU funguješ ako Vyššie - Vzostúpené Ja PRIRODZENE ORGRANICKY BEZ NÁMAHY AKO TAK STELESŇUJEŠ SVETELNÉ KÓDY SUPER VEDOMIA A TELA NOVEJ ZEME, ČO SÚ KÓDY OČISTENÉHO GALAKTIKA, MULTIDIMENZIONÁLA, KRISTA, ZDROJA (BOŽSTVA), PRAVÝCH KRÁĽOV MADŽI INDIGO KRISTOS LÍNIÍ, KTORÍ BOLI V ATLANTISE ÚPLNE VYHLADENÍ, niektoré z nich sa inkarnovali cez 18. faraónsku Dynastiu - SERAPHIM-AVIAN-SERREZ TARANSKÉ RA LÍNIE, a niektorí sa inkarnovali počas Egypta cez Esínov - Jeshuova Línia, a línia Kráľa Artura. Praví správcovia Hviezdnych Univerzálnych Brán - ANdromedánski Avatari sa Navrátili naspäť, preto rokom 2020 sa radikálne rapídne začalo všetko odhaľovať, vyplavovať a kolabovať vo veľmi zrýchlenom tempe. Tzv. Odhaľovania všetkých právd vrátane celej galaktickej histórie, pôvodu. zmyslu a účelu ľudstva sa deje VNÚTORNE, NA NIKOHO NEČAKÁŠ, FIČÍŠ, ZAKLADÁŠ NOVÚ PLANÉTU V SEBE A ŽIJEŠ V INEJ DOBE... pozoruješ ľudstvo, zdieľaš kľúčové kódy, informácie, vieš čo to všetko obnáša, preto máš trpezlivosť a pracuješ na miliónoch iných projektoch sám a s tými, čo žijú Novú Zem naplno celou svojou BYTosťou...


KĽÚČOVÉ JE UČENIE SA NA ZÁKLADE ROZDIELOV, KONTRASTOV - ROZOZNANIE STAREJ GENERÁCIE ČLOVEKA - ZEME OD TEJ NOVEJ NEMÁ NIČ SPOLOČNÉ S VEKOM, POHLAVÍM, S FASÁDOU, S IMIDŽOM atď.. Je to úpln iná energia, iný pocit.. iná vôňa, iný zvuk, iné tóny, iné Farby, je to živosť, tanec všetkých aspektov vedomia - Bytostí v jednej - JE TO INÝ ZÁŽITOK.

A je to veľmi plynulé bez námahy, ľahkosť bytia, žiadne snaženie sa vyzerať nejako, správať sa nejako, byť niekým iným... ego sa miluje hrať na niečo, na niekoho, kým nie je, miluje robiť určitý (falošný) dojem a presviedčať seba a ostatných sa o niečom.. buduje domčeky z kariet, ktoré sú ilúzie bez reálnych solídnych pevných základov.. vchádzame do veľkých odhalení a kolapsov toho na globálnej úrovni, levbo nič, čo nie je aspoň 5D koreňov-základov neustojí nadchádzajúce vždy len rekordnejšie záplavy svetlom-kódmi-informáciami..

..

.. Keď si opäť Online napojený na Nevyčerpateľný Zdroj informácií - Zdroj všetkého VEDOMIA-SLNKA-SVETLA-ŽIVOTA-LÁSKY ~ keď si TOK, si POLE, si Svetelbé Vedomie v Tele, keď si umožňuješ aktivovať, sprietočniť, sfunkčniť opäť celú svoju svetelnú DNA “kde” VŠETKO JE.. Univerzálne vedomie-poznatky, Vyššia Myseľ, ale len cez Univerzálne Srdce ~ Vyššie Srdce ~ Super Hojnosť ~ Večne Kvitnúce Ruže ..

.. Keď 3D už nie je tvoje obmezenie, keď si vystúpil z ”pekelného kolotoča” dvanástich mesiacov, z ludského vnímania času, dvanástich znamení vrátane mesiaca - lunárne okovy námesačného “robotického“ vedomia v tele, ktore trpí na extrémny nedostatok Svetla - prvotnej výživy - čistej lásky.. nedostatok spojenia s domovom v sebe, so Zdrojom v sebe..

Lunárne mentálne väzenie postupne rozpustené večným Slnkom.… VYSLOBODENÉ VEDOMIE MÁ NEOBMEDZENÚ SILU A MOC ~ Stvoriteľ, Alchymista, Galaktický Šaman .. Keď 3D už neurčuje pravidlá a normy tvojho fungovania, života, lebo to nie sú pravidlá hry, ktorú si volíš hrať.. všetko je to typ hry, ktorú si vyberáš hrať - slobodný výber máš len, keď si plne prepojený so Zdrojom všetkého vedomia v sebe - keď si pri vedomí a prítomný v každom momente s tým, čo projektuješ a komunikuješ “do poľa”, to sa vracia… 3D Pravidlá hry a súbory kódov, systémy - 3D vedomie a telo nie je v súlade s 5D+ preto končí vymazávaním “všetkého ľudského“ a prepisom kódov, informácií, realít, príbehov a scenárov…. Ale na to musíš “dosiahnuť“ plné Vedomie Zdroja v Sebe - premieniť “psí kód” za kód Boha,

zmajstrovať Seba nie “ľudským štýlom kontroly a myslenia si, rozmýšľania, fyzickej sily”…

..Keď vnímaš - vidíš - čítaš ako Stvoriteľ všetkú Kreáciu v jej pôvodnej kódovej forme bez filtrov.. začíname vidieť cez zatvorené ludské oči, cez otvorené prepojené srdce-šišinku postupne viac a viac..

.. Si LOAJÁLNY sebe svojmu vnútornému vedeniu? Alebo si LOAJÁLNY svojmu 3D aspektu a systémom ..? Strach opustiť svoje najväčšie väzenie cez postavenie sa do sily a moci svetla v sebe “je presne to, s čím 3D počíta”… lebo pozná “všetky slabosti človeka” a ako je veľmi ľahlo formovateľný a manipulovateľný..

.. 🔆 Slnko ako Zdroj - keď ním opäť si, už ťa nespáli, keď začínaš “konečne” vidieť, ludskými očami sme nevideli za tretiu dimenziu..

oči pália, režú, je to len intenzívnejšie, ale ty to už zvládaš inak..

.. Keď si opäť SLNKO, už sa nespáliš, ale dovtedy sa musíš spáliť, zhorieť, do kedy je potrebné sa znovu-rodiť ako Krištálová Diamantová Svetelná hviezdna BYTosť.. plne funkčných aspoň 4-6 svetelných párov vlákien potrebných na plný vzostup tela.. Vlastné obranné & ochranné ego programy - mechanizmy proti hrozbe zvonka je to, čím si sami stojíme v ceste pred sebou samým ako Čistým zdrojovým svetlom…

.. Čím viacej sa vystavuješ slnku “bez ochrany” na tele alebo na očiach, tým viac je v tebe všetko spúšťané na plné odžitie toho, čo precítené - prežité, odžité a pochopené nebolo celým telom = čistenie, neutralizácia nábojov, integrácia a zjednotenie ďalších svojich častí & aspetov. Tým viac môžeš integrovať svetlo a “nové” informácie v ňom lebo máš na to miesto a kapacity, si výkonný procesor.. budujeme si len vyšší svetelný kvocient cez budovanie silnejšieho svetelného tela.. tým viac super schopností máme..

.. keď vieš, že všetko je počítačová simulácia, keď vieš že si Voľná Energia, Super Vyspelá Vzostupná Budovateľská Technológia a Systém Univerzálnych Hviezdnych brán Vedomia - ty si aj správca prístupov a informačného toku! Veľká zodpovednosť ..


Táto nonstop aktuálna transmisia je k dispozícii ako extra podpora so svojimi procesmi, a to najmä čo sa procesov s telom týka:

Bolo to zdieľanie ku aktuálnym kódom, energiám, ku čomukoľvek čobolo aktuálne v danom momente... Je toho toľko o čom by sa dalo vysielať a zdieľať..

Sila-intenzita kódov, čo nás denne zaplavujú nie sú vôbec vtip -- downloadovať, integrovať ich telom-v tele a uploadovať ich, aplikovať ich, použiť ich na svoje reality je majstrovstvo samé o sebe plus vždy vyčistiť to, čo s novými dávkami svetla-kódov nie je v súlade.. Zosúladzovať s laťkou, ktorá sa navyšuje niekoľko krát do dňa..


Nový Človek funguje zo vzostúpených stavov vedomia, z ukotveného Vzostúpeného Ja-My do svojho koreňa ~ funguje z plne navrátenej pamäte a očisteného KRIST-AA-L Silica základu v sebe ~ premena uhlíka = hlavný tranzit do matrixu Novej Zeme (alchýmiou), ktorý je v podstate očistený Božský Matrix Zeme ako všetkých planét v Jednej..


Vo videu okrem už vyššie spomínaného môžeš nájsť aj tieto témy:

- Ako výška úrovne vedomia, z ktorej VNÍMAME, FUNGUJEME, TVORÍME ZÁVISÍ OD HĹBKY PREPOJENIA SA SO SEBOU VNÚTRI AKO s centrálnym galaktickym jadrom, SLNKOM, Zdrojom vedomia všetkého ~~ ROZPUSTENIE SA DO SVETLA doslova… “upíry, tiene vyliezajú na slnko, ktorého sa tak báli” - čistenie 3D matrixu z každého, kto sa doňho inkarnoval…

- SILA A MOC ZDROJA SLNKA v sebe JE TO, ČO musíme zvládnuť ako majster = PRÍSTUP KU VŠETKÝM INFORMÁCIÁM V ICH PÔVODNEJ FORME BEZ poškvrnení, skreslení, prekrútení egom, bez interpretácie si všetkého “po svojom ako 3D človek”…

- Sloboda začína v presahu 3-4D úrovne vedomia - vnímania všetkého INAK - uvidíš svoj Hologram ktorý meníš v závislosti od zmien v PROJEKTORE, ktorý projektuje reality / hologram..

- Ak dokážeme využiť možnosti vzostupného okna, Dosahujeme Hlbšie Úrovne Prepojenia, Jednoty, Lásky, Slobody vnútri = Vyššie Dimenzie = Ďalšie Dabanky Informácií .. ako vysoko vyletíš závisí od toho, ako HLBOKO DO SEBA PRENIKÁŠ A DO AKEJ MIERY Spojazdňuješ TOK ZDROJA VEDOMIA-Života-Slnka-Výživy-Lásky-Tok UNIVERZÁLNEHO POZNANIA V SEBE - všetko je to PRÍSTUPOCH / portáloch, ako zmajstrovávaš PRECHODY JEDNOTLIVÝMI PASÁŽAMI VEDOMIA - iniciácie - testy - čistky všetkého “ľudského” ~ nová RAsa RAja je super človek, ktorý ďaleko predbehol dobu, žije v inom čase na Inej planéte TU A TERAZ..


... Viacej, na hlbšej úrovni chápem, že prečo ďalej pokračujú len Majstri (počula som to už v máji 2021, bol to preklad kódov vtedy).. Na prípravu a na dostatočnú premenu tela, na tréning Majstra “bol už dostatok času a možností” - Majster v tréningu, v príprave sa končí... je Na čase To žiť - Vyslobodené vedomie SEBA AKO ZDROJ VEDOMIA VŠETKÉHO - ŽITIE CELEJ ŠKÁLY VŠETKÝCH DIMENZIÍ SEBA - CELEJ SVETELNEJ FAREBNEJ HUDOBNEJ STUPNICE..

- Nový človek - nová verzia ľudstva Je tu a teraz rodená cez umieranie tej starej verzie teba postupne vo fázach .. Sme Multidimenzionáli, Galaktici, ktorí si rozpomenuli - PLNÝ STAV VEDOMIA = neustále objavujeme svoje super schopnosti, na ktoré sme zabudli... v podstate je to normálka keď sa na to pozeráš z iných úrovní vedomia..

- Kontrast medzi starou a Novou Zemou je len väčší...


- Zánik Mesiaca ako umelej družice dotiahnutý do obežnej dráhy Zeme po tom, čo jej magnetosféra bola zmanipulovaná tak, že mesiac sa na ňu mohol napojiť ako zbraň na vysávania - žatvu energie a kontrolu a miešanie genetiky s lunárnami rôznymi vysávajúcimi parazitujúcimi rasami... Tí, čo sú v kontrole a vo vláde na globálnej úrovni čo sa 3D Zeme týka, sú ich reprezentanti, čo je opäť len navonok zmanifestované vnútorné ego, a dôsledky prevládnutia ega - antikrista a jeho tvorby -- čo je ničenie, deštrukcia, tvorba iluzií - falosných dojmov, parazitovanie, kompenzácie si nedostatkov a nedostatočnosti medzi sebou navzájom nič netušiac... Je to tiež spojené s Presahom tzv. “ľudskej obmedzenej astrológie dvanástich znamení”, kde je mesiac aj čierny mesiac, kde sa počíta s obmedzeným množstvom planét, kde nie je Zlatá Brána Bohov do Neba započítaná, lebo Znamenie, kde tá brána je - medzi škorpiónom a strelcom - konštelácia hviezd Hadonosa - držiteľa múdrosti & “liečiteľa”

je vynechaná.. Antares sú kľúče ku zlatej bráne domov do Neba v srdci škoropióna - či sa necháš otráviť vlastným jedom, vlastnou toxicitou a tou vonku, alebo sa Prebudíš z nočnej mory, tzv. sa vyliečiš za použitia - aplikácie vlastného svetla z vlastného vnútorného vírusu, ktorý ťa požiera zvnútra - ego infekcia, aby si mohol začať vzostup - odchádzať z pasce vedomia cez jej dekonštrukciu v sebe.... Na tému ľudskej limitovanej astrólogie, ktorá slúži 3D človeku to určitého bodu, a ku Zlatej Bráne som vysielala práve v ten čas, keď je Slnko v Hadonosovi koncom novembra, začiatkom decembra - je to na Youtube v archíve z roku 2020.

Zlatá Brána je o vystúpení z Ľudských cyklov,

“kde sa točí v tých istých kruhoch karmy a inkarnuje sa naspäť do 3D cez striebornú bránu človeka, rozdvojeného zvráteneho Blíženca plného súbojov duality (to sme každý v 3D)”… je to astro-systém, ktorý platí; respektíve dá sa aplikovať pre 3D Zem, nie pre Novú Zem, nie pre Nového človeka.. S čím sa stotožňuješ, z čoho robíš dogmu, normu alebo pravidlo, alebo ďalší systém presvedčení, to ťa určuje... Ja som sa pustila úplne všetkého, čo je príliš poľudštené, človekom odinterpretované, dokonca aj Kundalini Jogy, ktorú mám len ako svoju hlavnú energetickú a meditačnú praktiku “bez starých jóga pravidiel”.. Moje svetelné telo nemá ľudský čakrový systém, nie je to už ľudské telo, preto na mňa už nič, čo je 3D nie je aplikovateľné... Nie je to už moje obmedzenie..

tieto kroky sú dôležité ku úplnej slobode.. tvoje Telo ti určuje všetko, lebo vie... svetelná super inteligencia v tebe vie a pracuje pre teba, ak to dovolíš a nefixuješ sa už na nič ľudské... Všetky hviezdne systémy vedomia - znamenia aj tak v sebe integrujeme - sme všetko.. všetky znamenia v nás - si odohrávame ich nerovnováhy ako človek, navraciame rovnováhu v sebe na všetkých úrovniach vrátane integrácie oboch strán každého znamenia.. Najviac rezonujem s Tzolkinom - Galaktický cyklus 13. mesiacov - tónov kreácie a 20 solárnych glyfov, lebo podporuje s rozlúštením v sebe svojho energetického podpisu, na ktorého expresiu tu si a kód galaktického a časového šamana, architekta vesmírov 13:20.

Tiež rezonujem s galaktickou astrológiou 13. znamení, kde sa počíta s Hadonosom, lebo korelujú so spiritualizáciou hmoty cez 13. achymických štádií - veľkolepá alchýmia Magnus Opus - VZOSTUP cez zostup Kristovho, Zdrojového SVETLA do teba a jeho-jej plnou expresiou sa stávaš, rozpustil si všetky tiene, neodohrávaš si už žiadne nerovnováhy v sebe.. VŠETKY Tvoje aspekty VEDOMIA vyšli von z práčky ako očistené Božské aspekty, a všetky tvoje časti sa navrátili domov v tebe do jednoty. Obe tieto systémy podporujú ZJEDNOTENIE MIKROKOZMU A MAKROKOZMU A VYSTÚPENIE Z ĽUDSKÝCH OBMEDZENÍ, SEPARÁCIE A NEDOSTATKOV, NEDOSTATOČNOSTI.. Nedržím sa ich, ale sledujem ich, pozorujem, bližšie som pracovala s oboma - pre Mňa veľmi cenný sprievodcovia “do mojej” multidimenzionality a energetickej frekvenčno-vibračnej existencie ako Kozmos... ✨


Ďalej vo videu môžeš nájsť niečo ku:

- Zmenám v spánku, v bdelosti, rekalibrácia mozgu-srdca, respektíve vĺn, na ktorých vibrujeme a prečo ľudské svetelne podvýživené telo-3D človek zaniká, a prečo všetko, čo je ľudské je len prekážka v nadobudnutí plného svetelného potenciálu, využitia celej svojej mozgovej kapacity a super schopností v prospech nového ľudstva ako celku..

Stará Zem je nevedomé fungovanie v sne / ilúziách / fantáziách / domnienkach ega, Nová Zem je vedomé prebudené fungovanie v SNE - NULA rozdielov, separácie, nedostatakov.. nula filtrov - nula závojov - nula obmedzení - prekážok, z ktorých človek funguje - sám si tvorí - kladie - sám si stojí v ceste svojou mentalitou, rigiditou, fixáciou na jednu, možno dve dimenzie a na jednu možno dva typy realít.. O čom je spánok a bdelosť ~ ~ o tom, o čom je smrť a život - veľakrát z mojej strany rozoberané - voľne zdieľané, na to

by sa dal vytvoriť samostatný kurz a aj tak by som to nepokryla... tak obsiahla téma to je...


- Pochopenie hlbokej prekrútenosti 3D (ego tieňového) Matrixu v sebe-vonku - ako je ego majster unikač, manipulátor, prekrúcač - prekrúca informácie a používa ich proti sebe, proti ostatným doslova tak, aby si zabezpečilo pocit bezpečia a toho, že je v kontrole v moci, aby sa cítilo lepšie ~ Vo videu je tiež zmienené, ako extrémny nedostatok svetla - SVETLO=VEDOMIE spôsobuje chorľavenie stárnutie a smrť tela - nedostatok integrácie SVETLA je hlavná príčina fyzickej smrti - znemožnenia si vzostupu.. cez svetelnú DNA “kde” je PRISTUP KU PAMÄTI - Poznatkom “že Ako na to”, dokážeme všetko v sebe Opraviť, navrátiť do pôvodneho stavu Univerzálneho Svetelného Kristos Tela.. ego si miluje potvrdzovať, že je obeť niekoho, niečoho, že za nič nemôže, ostatní môžu za všetko... nepreberá zodpovednosť za svoju tvorbu.. miluje viniť ostatných a ukazovať prstom von... Miluje si vymýšľať príbehy, v ktorých je obeť a hľadá potvrdenie toho... toto je súčasť každého nevedomého 3D programingu, ktorý si deprogramováva a čistí z tela.. Chráni sa od prieniku hlbšie, lebo by muselo čeliť sebe, tomu čo všetko je vnútri a začať si uvedomovať, ako všetko je sebou vytvorené klamstvo, určitý podvod na sebe... všetko v 3D je... to je toho základom - sú to skorumpované súbory dát, kódov, informácií a identít... “falošné” ... v 3D je nulová integrita, všetko je fasáda, hra na niečo a maska, Ilúzia života.. Všetko je to mentálny konštrukt ego mysle, ktorý ani len nie je reálny.. - Integrita je základ Fungovania ako Nová Zem, je to niečo super posvätné a veľmi cenné, ľuďmi vôbec nepochopené...Znamená to, že si sa osvedčil, dá sa ti veriť - funguješ z jednoty v sebe a čistoty, dá sa ti veriť ako

ako Bytosti fungujúcej z oveľa vyšších stavov vedomia -- kontrast toho je “podvodníctvo”, šarády, maškarády - Korupcia ega - nižšie stavy vedomia - nedá sa ti veriť, keď funguješ väčšinu času ako 3D človek..keď funguješ a zdieľaš, tvoríš z obmedzených stavov vedomia Respektíve zo separácie vedomia, tak tvoríš a zdieľaš to, čo nie je čisté, ale do určitej miery skorumpované, skreslené, vykreslené tak, aby to slúžilo určitej podpovrchovej ego Agende.. .. Čisté informácie versus skreslené, znečistené a prekrútené informácie ~ na čom stojí celý 3D matrix a jeho kontrolné, vládne, zdravotné, školské, finančné akože podporné úplne všetky systémy -- nevyhnutná je hĺbka prieniku do úplných PraPočiatkov vzniku všetkého - Ty ako Tvorca - architekt - dizajnér svojho tela a realít.. Zistiť ako kóduješ, dekóduješ, prekódovávaš... keďže si stvoriteľ a všetko v tvojich realitách, tvoje telo je tvoj KÓD..

-- Pochopenie ako sa “odchadáza” z 3D matrixu cez jeho resety a dekonštrukciu (nie bojovaním s ním, nie unikaním) -- vymieňaš kódy pekla za kódy Neba v očistci.. Je to presne ako v prvom filme Matrix 1 až na nejaké detaily a až na “násilie a boj”…

Fimu Lucy zdieľa niektoré dôležité informácie tiež a metafory sú úžasné v oboch filmoch...Vždy si všetko pozri z vyššieho nadhľadu a hlbokého vhľadu bez príjimania toho, že je mi zdieľaná nejaká pravda a fakty.... to platí aj o knihách, o článkoch, o všetkom…- Naše ANtény sú citlivejšie, keď sme viac prepojení, naše

EXTRASENZORY a plne transformovaná šišinka na diamant, sú základ toho, ako vieme všetko, čo potrebujeme, keď fungujeme z Prístupov VŠADE - z JEDNOTY VEDOMIA v SEBE - nikoho a nič nepotrebujeme, iba seba - hĺbka je výška - čím hlbšie sme prenikli do seba, tým vyššie vieme vyletieť - vzostup je o budovaní krídel rôznych typov.. a tým Hlbšie vidíme do ostatných, do všetkého..

EXTRA Zmysly, “mimo zmysly”, mimo-zemské vnímanie”, telepatia, cestovanie, intergalaktická a interdimenzionálna komunikácia

sú “naša normálka” -- super zosilnený čuch, sluch, zrak, cítenie celým telom, ktoré bolo otupené, spalo, bolo znecitlivené, ožíva naplno - cítiš len viac… .. čítame všetky informácie tým, že sa už od Seba ako od všetkého neodpájame, práveže sa prepájame len viac a viac so ZDROJOM, SME POĽOM VEDOMIA VŠETKÉHO - Nová Zem voní, znie, vyzerá inak.. je to SILA ŽIVOTA a Farebnosti, Božská symfónia toľkých Kódovaných informácií, v ktorých sa kúpeme..

a omnoho viac vo videu (link vyššie), ktoré sú môžeš na YT nájsť albo tu v NovoZemskom Video Portáli ako samostatné video ...


kRAsny galaktivačný čas super všetkého - a to najmä sťahovaní sa a kvantového skákania do budúcich verzií seba tu a teraz,

s úctou M 🦋🔆💎
1,900 views

Comentários


bottom of page