top of page

Nie sme tu na akceptáciu druhými,Naše Multidimenzionálne Telá Novej Zeme, Rozbaľovanie Seba ako Daru

Všade kde sme odmietli samých seba, stratili samých seba, odovzdali sa, obetovali sa, opustili sa, zradili sa - hľadali akceptáciu, prijatie, lásku, pochopenie, bezpečie, celkovú výživu domova vonku (očakávali to od zdroja vonku)

Pozývame sa,

VOLÁME SA NASPÄŤ DOMOV DO SEBA, DO JEDNOTY.. integrujeme všetky svoje časti, aspekty vedomia ~ SME NEKONEČNE EXPANDUJÚCI MULTIVESMÍR ZAŽIVAJÚCI SA VŽDY INAK ✨🌀Sme v najsvetlejšom svetle a najtmavšej tme zároveň... aktuálne energie, kódy

október 2023 - apríl 2024...

Nie sme tu na akceptáciu druhými, Sme tu na akceptáciu seba, je to proces zbierania sa naspäť doslova - vstupy do moci a sily UNIverzálne svetelnej (kozmickej) BYTosti, ktorá sa na seba rozpamätáva viac a viac otváranie sa super vedomiu seba a aplikuje to, žije to... sme v základoch tela, vzťahov, všetko čo reprezentuje 3D (všetko čo je ľudské) je naopak, je to najnižšia oktáva seba fungujúca na minime svetla konzumujúca, vyžadujúca Zdroj niečoho zvonka, cez tieto procesy sprietočňujeme Zdroj vnútri a oslobodzujeme sa od závisenia od zdroja vonku, maturácia - všetky zákazy na sebe a nemôžem si dovoliť rozpúšťame avšak na tom je postavané všetko.. na tom že sme si zakázali Byť Sebou a Vyjadrovať voľne svoju Božskosť a sme-boli sme tým kým nám bolo nakázané byť.. akceptovali sme vzťahy ktoré sú toxické v domnienke, že je to láska, ale je za tým ľútosť, strach, vina, ne-láska voči sebe, je to kontrola druhých keď je to tzv. láska s niťami neslobody, čo je ľudská verzia lásky (3D verzia lásky a rodín)... dovolenie si vidieť a chápať len viac, nikto nás nemôže súdiť tak, ako sa vieme posúdiť a odsúdiť len my sami...

🕊️ čas veľkolepého vyslobodzovania sa z generačných reťazí utrpenia, bolesti zo seba-odmietnutia, seba-potláčania, seba-opustenia sa a seba-odovzdania sa niekomu, niečomu z čoho sme mali dočasný stimuláciu a pocit seba-naplnenia....

Len intenzívnejšie Procesy s telom / s DNA

opisujeme už dlhší čas - prerába sa všetko, každý deň nový upgrejd ktorým si musíme prejsť cez hlbší detox...len naša hlava, malé ja múže stáť v ceste, lebo sa nechce zjednotiť, tzv. odumrieť... zvliekame sa rýchlejšie zo starej tesnej kože, krabice vlastných mentálnych obmedzení na svojej nekonečnosti.. čistenie cez zosilnenie obete a ne-moci, bez-moci bude len gradovať za účelom hlbších vyslobodzovaní sa doslova z hustoty starej verzie Zeme-tela-seba...

Tiene-svetlo-nevedomie-vedomie a naše telo Novej Zeme ktoré je čisté kozmické UNIverzálne vedomie v základoch očistený KRIST-AA-L, ANdaRA-A, ktoré je základ budovania všetkého zo vzostúpeného vedomia Majstrov.. ako človek, ako 3D galaktická rasa neexistujeme už v frekvenciách Novej Zeme ktoré nas bombardujp len viac a viac denne,v noci - vynášajú nas do výšky neba a do hĺbky pekla, aby sa tieto relmy zjednotili v Jedno (v každom), aby sme pochopili čo si do Novej Zeme neťaháme tak je zámerne zosilnené - neťaháme si staré telá, 3D verzie nás, 3D verzie seba, 3D verzie rodín, vzťahov - všetko to vonku je toho odrazom... meníme a tvoríme zvnútra von nie zvonka dovnútra...


🔆 len vyššie frekvencie Zeme ponúkajú len magickejšue zážitky a úplne nové iné možnosti ktorým sme pred tým neboli sprístupnení..🔆

"Ako človek" sa obmedzujeme len "na krabicu" a jednu, možno dve možnosti, typy realít (zo zvyku, taký je náš základný programimg...

viac vo videu:


Som Čistá Energia, Čisté Vedomie bez začiatku

a konca, Vedomie planét,

hviezd, slniek, galaxii, Som Vo Všetkom, VzoVstupujem cez Vstup hlbšie do SebaAkoLásky a zostup

do toho čo ňou nie

je cez hlbšie prepájania

sa so Sebou ako celým Vesmírom,

prehlbujem vzťah so

sebou, integrujem seba vo

všetkých dimenziách a čistím všetkú separáciu od Zdroja energie, vedomia všetkého zvnútra von. Zažívam tak vyššie Oktávy

seba cez hlbšiu jednotu

a spojenie sa so sebou ako so všetkým a

všetkými v Jednom ♥︎

Zažívam tak Hlbšiu rovinu Seba ako

Slobody, Nekonečného Vedomia, SebaAkoLásky ♥︎

464 views

Comments


bottom of page