top of page

Návrat do Univerzálneho Času Univerzálneho Tela, ktoré Funguje Inak, Prekódovávanie svojho MAtrixu

Updated: Jun 3, 2022

Čo sa deje s časom ?

Fungovanie ako Nová Zem je Kvantové bezčasové fungovanie z bodu Zdroja, Z bodu Kreácie, kde je všetko k dispozícii tu a teraz.

Pozrieme sa na to, čo podporujú aktuálne kódy a frekvencie Novej Zeme, najmä tie aprílovo-májové-júnové (kontinuálne ti isté len silnejšie) kódy, ktoré len naberajú na intenzite a sú väčšou a väčšou výzvou pre človeka, čo je pointa.. Tvoria aktuálne dianie, všetko sa od nich odvíja.. sú to stále tie isté kódy, len ich novšie intenzívnejšie verzie a väčšie súbory nových dát pamäte-poznatkov-všetko svetelne kódované plus ku ním príbudajú ďalšie a ďalšie, nádherne sa vždy dopĺňajú..


NÁVRAT ku Sebe, do svojej multidimenzionality, je návrat do neexistencie času, do neexistencie rozdielov, rozdelení, je to návrat do žitia kozmických paradoxov, príklad: prázdnota a plnosť, nekončne malý a nekonečne veľký, pomaly a rýchlo, veľa a málo, kvapka v oceáne - oceán v kvapke, všetko a nič, si všetci a nikto, fungovanie z veľmi ustáleneho, pomalého miesta v sebe a zároveň super rýchlo - kvantové fungovanie z kvantových stavov vedomia..


Všetko je RELATÍVNE ÚROVNE VEDOMIA, Z KTOREJ VNÍMAME, FUNGUJEME, ROBÍME ROZHODNUTIA, TVORÍME svoje Žitie, Životy, reality, vzťahy, svet, planétu, ktoré zažívame. Úroveň vedomia, je VÝŠKA FREKVENCIÍ, NA KTORÝCH VIBRUJEME Celotelovo. Takisto vieme SPOMAĽOVAŤ A ZRÝCHLOVAŤ ČAS PODĽA RÝCHLOSTI ROTÁCIE SVOJHO POĽA - podľa rýchlosti rotácie svojej Merkaby, svojich atómov, svojho poľa.


Návrat do Novej Zeme, do

Bezčasovosti našej Svetelnej Esencie - Univerzálny čas Univerzálneho Kozmického Svetelného Avatar tela sa odvíja od aktuálnych kozmických frekvencií Novej Zeme a funguje úplne inak ako to ľudské....Milí tvorcovia, ponáram sa bližšie do toho, čo podporujú aktuálne energie -

kódy Sily - Moci - Suverenity - Odvahy - sily Ohňa drakov cítiť čistiť, budovať úplne nové a kódy Božskej vôle ako Svetlo cez krištáľovú čistotu tela - srdca..

“Každú chvíľu” je to len väčšia záplava svetla, a nových kódov - ohňové písmo, svetelné kódy - pamäť - veľké množstvá kódovaných dát/info na procesovanie a integráciu.. toto len silnie, preto odpojenie “od Zdroja zvonka” je tak dôležité a spojazdnenie si ten Svoj Zdroj - GENERÁTOR ENERGIE je kľúčový na tranzit do vyšších / ľahších dimenzií svojej existencie ako Duša, Monád, Solar Krist. Avatar, Slnečný Ríši - Univerzálne Vedomie piateho - šiesteho Harmonického Univerza a časového Matrixu, “kde je vzostúpená Zem”, na ktorú sa treba úplne premeniť, aby sa ňou mohlo Byť - projektovať ju, teda ju Žiť - nastálo, naplno.. Nižšie frekvečné pásma nie sú už viac znesiteľné, “už sa ničia navzájom tí, ktorí nevystúpili zo súbojov” uzavretím finálneho mieru v Sebe - to mení všetko - meníš seba - meníš svet.

Nie si tu na zmenu ostatných, ale na tú svoju, to úplne stačí, lebo tak meníš všetko.. Fokus dovnútra je hlavný kľúč.

Máme tu neustále väčšie influxy fotonového svetla, kozmických Lúčov, Gamma Lúčov, Dúhových a Krist-Diamantových frekvencií - len viac svetla, vyššie frekvencie, ktoré mega polarizujú - viac “temnoty” - ultra nízkych frekvencií z tela musí vyjsť von, teda všetko to nechcené vidieť, vedieť, počut, cítiť..všetko to, čo je stále neosvetlené..je to mnoho.. globálne je prechod okom ihly a “temná Noc ega/človeka”, ktorý si myslí a dúfa, že “sa svet vráti do nejakého normálu”, ktorý aj tak nikdy neexistoval. “Človek chce pokračovať v ilúziách o sebe, o svete, o všetkom..potrebuje tie normálne normy, do ktorých sa snaží zmestiť”.. SVETLO každého radikálne ukazuje na tie krabice nezmyselných obmedzujúcich noriem a “že prečo sa tam ešte stále snažíš napchať a zapadnúť”, keď si to nikdy nebol ty, patriť máš Sebe. Keď si naplnený vlastnou esenciou zvúntra, patríš sebe, máš dosť Seba ako Lásky, MÁŠ DOSŤ RA - MÁŠ - Si SVETLO - ENERGIU NA TVORBU TOHO, čo slúži novému ľudstvu ako celku. Láska v akcii bez kompromisov čo sa ľudského ega týka.. “pre ľudské ja - pre ego je svetlo najväčšia hrozba”, lebo to znamená, že sa musí zlúčiť - rozpustiť - PRESTAŤ sa snažiť VIESŤ, byť v kontrole, prestať sa snažiť sa vedieť všetko dopredu a chápať, prestať sa snažiť ovládať a kontrovať všetko.. to trvá, lebo hneď ako prvé sa v 3D systémoch rodiny, dieťa učí kontrole, manipulácii svojho zážitku, ovládaní na ego úrovni, potlačenie svojho svetla. Toto sa týka všetkých, ale každý to zvláda úplne inak, hlavne keď fungujete zo sveteného tela Novej Zeme, tak pre tých je všetko nebeskejšie, lebo si už prešli tým, čím si kolektívy prechádzajú teraz.. ale nasledujúce mesiace “sa oveľa viac pritvrdia” najmä kvôli sile svetelných kódov, ale najmä preto, čo si zvolili kolektívy starej zeme - šokujúcejšie devastajúce udalosti si vytvorili zmaterializovať, lebo nenechajú svoje svetlo viesť... musí sa toho oveľa oveľa viac “prevaliť, odhaliť, vyplávať na povrch”, lebo sa môže vyslobodiť už úplne cez plnú integráciu seba, pochopenie, uzavretie, presah a píšeš Nové Príbehy slobody a MIERU na galaktickej úrovni a na úrovni Kristovho vedomia v sebe.. je to proces.. Súdenie je to, čo každého drží v oddelenosti v sebe od Zdroja - Generátora energie v sebe - usekáva sa tak viac ako polovica energie keď “sa súdi - zdieľajú názory hlavy”.. keď je to robené sebe, netušiac o tom, že sa súdiš za úplne všetko a že chyba milosť a láska k sebe.. toto je niečo čo si Ľudské ja “má problém pripustiť”.. čo všetko si to robí a vôbec nemusí..

Pokračuje len väčšie Preťaženie svetlom, čo si vyžaduje “len väčšiu mega” sebastarostlivosť, spánok a prácu presne tak ako ťa tvoje svetené telo vedie.. Toto nie je o tom, že ti niekto vonku môže dať priamo tvoje odpovede a informácie..nikto ti nemôže hovoriť, čo robiť, čo robiť nie..to už je na každom či sa oslobodí zo závisenia od druhých a na niečom zvonka, že mu bude doručené, zaňho spravené atď.. Tí, ktorí nespojazdili ZDROJ všetkého VNÚTRI, svoje prístupy do Novej Zeme cez vedomie sveteného tela, tak pre tých “to bude len viac chaotickejšie, viac zmätku, ťažkostí,”, lebo tak si to vybrali - tvoria - tieto svetené kódy neprepúšťajú človeka pokračovať, lebo sa snaží chápať dopredu, ako sa funguje ako Nová Zem, snaží sa aplikovať staré kódy na Dimenzie Novej Zeme.. toto vidím štvrtú dimenziu “robiť”.. staré kódy fungovania, vnímania a žitia nie sú možné už vôbec.. do roku 2020 sa to ešte dalo.. teraz už vôbec.. tlaky na zmeny v sebe, tlaky na PRIJATIE A POUŽITIE SVOJEJ SILY A MOCI SVETLA - OHŇA NA KONTINUÁLNE VYSLOBODZOVANIE A BUDOVANIE ODZNOVA a samé nonstop prerábky JE NUTNOSŤ. “Čeneling je dávno presiahnutý”, keď žijeme ako Nová Zem.. je to našou prirodzenou súčasťou. PRESIAHNUTÉ TO, ČO JE SÚČASŤOU 4D: liečitestvo, učiteľstvo, duchovno, poradenstvá, terapie, rôzne nástroje, techniky a prostriedky slúžiace “človeku na presah človeka” a Bytím - Žitím “to”, kým naozaj Je, čiže všetko slúžiace na tranzit do 5D+ sa zanechávajú v starej Zemi..začalo to odpadávať v 2020..

KAŽDÉHO SOL-RA, SOLAR, SOULar “úraduje vo veľkom” - Solarizácia, spaľovanie OHŇOM 3D človeka (človečina, beštia, väzeň, otrok v každom), Spiritualizácia tela, celého fyzična.


Pochopenia Čo sa deje s ČASom - “pocit skracovania Času”, NÁVRAT DO UNIVERZÁLNEHO KOZMICKÉHO ČASU A FUNGOVAMIA; PRETÁČANIE ČASU NA ÚPLNÝ PRAPOČIATOK VŠETKÉHO A ZÁROVEŇ SUPER SKÁKANIE V ČASE DO VYSPELEJ BUDÚCNOSTI - Tvorba vyspelej spoločnosti Tu a Teraz cez kozmické univerzálne svetelné kódy svetelného vedomia-tela Novej Zeme; Následky neustáleho navyšovania “ktoré je každú chvíľu” - čo je kontinuálna SolRAziácia - väčšia polarizácia - extremizácia a finálne oddelenia ľudstva od starého - nevyslobodeného typu a nového typu AN Aurora hviezdneho Krist. slnečného ľudstva / novej kódingovej verzie, ktoré v Sebe vykonalo tie potrebné zmeny na TRANZIT (už)..

Na chvíľu sa zahrám v hre na “dobro-zlo” a “svetlo-tma” pre vysvetlenie.. ale tieto hry som opustila presahom cez 4D, použijem to LEN pre vysvetlenie: Úplne všetko sa deje v záujme najvyššieho súladu, “najyššieho dobra”, presne tak, ako má..odchádzajú tí, ktorí si tak vybrali a nemajú telo pripravené na PRIJATIE SEBA AKO ULTRA Vysoko frekvečne plazma svetlo. Ľudstvo vyplavuje presne to, čo má.. “okno využili presne tí, ktorí mali” a stará Zem “zaniká v plameňoch - toto boli kódy - slová presne pred rokom”.. čo sa stráca, je ego identita, lipnutia, závislosti, všetky klamstvá.. čo sa “získava” je slovami neopísatelné.. ty vo svojej božskej svetelnej paráde ak si si dovolil a “vykonal potrebné”.. toto je čas, ktorý podľa Aliancie Originálnych zakladateľských Kristovych rás, ktoré vytvorili Dohodu A MISIU PALIADOR NA NÁVRAT padnutých a fragmentovaných duší z Tary naspäť do ich celistvosti, na opravu planetárneho logosu, na ZNOVU-Navrátenie Zeme domov do jednoty hviezd-slnka, do jej kristovych vzostúpených stavov vedomia a bytia cez Obnovu 5D Tary a 7D Gaii - toto je čas “finálneho súboja, ktorým sa to, čo je stará Zem z-ničí samo veľmi rýchlo” .. bolo to predpokladané na 2017-2022, lebo Zem vzostúpila v 2016-2017.. Tá dohoda bola naplnená, a presne tak, ako v prípade Jeshuu avatarov 9 a 12, sú to určité menšie skupiny bytostí, ktoré vzostupili naspäť do plnej EXPRESIE KRISTOVHO SVETLA DO VYŠŠÍCH ČASO-Priestorov, realít... Nosiči indigových lúčov rôzneho typu, tónov, odtieňov, ktoré sa do realít 3D zeme inkarnovali od druhej svetovej vojny..vždy trocha iné typy modrých lúčov.. modrý Oraphim.. a na nich nie je až tolko pozornosti, ako je “na anti-Kristoch”, lebo ju jednak nevyžadujú, jednak nie sú “elitárskymi” skupinami a médiami vôbec podporovaní, práve naopak.. je to pointa. Až na to, že tento krát je ich “trocha” viac.. a nie, nie sú “to Transformačné skupiny, vzostupné skupiny, duchovne skupiny žijúce v pravde” podporované práve na to, aby zmiatli a zamotali ostatných v tých istých kruhoch sa točiť a zvádzať “súboje o názory, pravdy atď”... triky sú veľké, mnohí nebudú vedieť, “komu veriť, komu nie, na koho sa obrátiť”..”všetko je infiltrované a do určitej miery egom skorumpované a poškvrnené”.. to je tiež pointa - v tvojom vnútri, v tvojom tele je všetko - tvoje odpovede, ty ako všetko.. IBA NA SEBA SA MÔŽEŠ SPOĽAHNÚŤ NA SVOJE SPOJENIE SO SEBOU AKO ZDROJOM..”len s tým sa prechádza ďalej.” S ničím a so všetkým zároveň - umieraš ako nikto, rodíš sa ako Všetci. “Žiadna ľudská identita” neprechádza lebo je vibračne ťažká, tvorí karmu.


Aktuálne Kódy - silnejúcej SILY A MOCI SVETLA - SUVERENITY, ODVAHY, SLOBODY A SUPER KREATIVITY STVORITEĽA - Fénix, Solárny Draci - Majstri budovatelia a obnovitelia - super sila Andromedanských Lyransko-Siranských Pasáží v ktorých sme po zvyšok apríla a pokračujú ďalej - PODPORUJÚ PRODUKCIU A TVORBU NOVÝCH SYSTÉMOV A PROJEKTOV, ktoré sú v súlade s 12D Zemou

Pokračujúce sú kódy karmických vyúčtovaní a finálneho Odpočítavania - “Final Count Down”, čo naväzuje na minuly rok, kedy slová boli: “Game over, show down, hra sa skočila, ego show sa začína”.. tie taktiky sú “len nátlakovejšie a podlejšie” si podrobiť masy a ovládnuť vyššie časové osi “budúcej” Novej zeme Teraz - čiže zúfalé pokusy ovládnuť a kontrolovať budúcnosť znemožnením vzostupu čo najväčšiemu počtu.. Ak tvoj človek nevedie, si nestojíš sám v ceste, si v hlbokom mieri, vnútornej slobode, žiješ ako svoje vyššie Ja z obrovskej vnútornej sily a jednoty v sebe, ak vieš ako tvoríš v každom momente a aplikuješ Svetelne kódy do praxe, Zdroj si spojazdnil vnútri, nie je o čom... si v iných časových osiach inej verzie planéty ako je väčšina populácie..


PREKÓDUJ MATRIX, KTORÝ ŽIJEŠ AKO SUVERÉNNY SLOBODNÝ TVORCA: Tvorba budúcej spoločnosti nie je niekedy jedného dňa, JE to teraz v tebe, cez DEKÓDOVANIE - PREKÓDOVANIE TYPU MATRIX Z KTORÉHO FUNGUJEŠ, teda ho zažívaš.. finálnym odpojom vlastného tela zo starej matrice zeme sa prepájaš do krištáľovej čistej novej plazma matrice Novej Zeme.. tá má iné systémy, iný BIORYTMUS, iný tep srdca a iné TEMPO, Iný čas (žiadny čas), iné všetko. Všetko je tu a teraz naraz..

To je jej-tvoje telo novej zeme, funguje na základe kozmickeho Času a frekvencií..tie určujú všetko. Ich TRANSMISIA a aktivácia KÓDOV JE TO, čo sa učí ako sa s tým pracuje..na to ich treba počúvať 24/7 a riadiť sa nimi, Budovať nové reality a spôsoby fungovania. PREMENA TELA STAREJ ZEME NA SVETELNÉ TELO NOVEJ ZEME JE Základ.. Nová Zem je každého žitie ako Vedomie sveteného tela..tak je ukotvená a tvorená. Aj vďaka tomu dochádza ku finálnemu odpojeniu tých, ktorí sa už vyslobodili z duálnych bojov v sebe-vonku (s vlastným tieňom) Nastolením svätého mieru v sebe cez Dekonštrukcia kríža v sebe a tých, ktorí sa rozhodli pokračovať v starom type “vojnového Matrixu zostupnej špirály”.. TVOJA BUDÚCNOSŤ JE PRESNE TAKÁ, akú ju vysielaš - vysievaš v tomto momente. “Čo bude / nebude” PRE TEBA ? PRESNE TO, čo tvoríš teraz.. VIDÍŠ VIEŠ POČUJEŠ CÍTIŠ CELÝM TELOM-celou Bytosťou ČÍTAŠ SVETELNE KÓDOVANÉ DÁTA BUDÚCNOSTI TERAZ A NA TEBE JE ICH UKOTVOVAŤ, ODOMYKAŤ, PROCESOVAŤ A APLIKOVAŤ DO SVOJEJ PRAXE. To vieš len keď si prepojený so Sebou - v JEDNOTE SO SEBOU AKO VŠETKÝM. Tie kódy budúcej VZOSTÚPENEJ Novej Zeme TERAZ TRANSMITUJEŠ A FORMUJEŠ DO HMOTY..len tak ju tvoríš a len tak máš náhľad - zážitok Aká zatiaľ je..všetko ostatné sú domnienky hlavy. Buduješ na základe používania nových kódov Zeme vyššieho Vedomia svoje pôvodné svetelné telo a svetelne kódované reality organických kódov svetla, “nie tých ľudských”. V tom spočíva najväčší trik a zastavenie pred bránou do Neba, mysliac si, že žiješ novú Zem a je to “falošná” umelá holografická projekcia ega - zamotanosť vo fantáziách a únikových realitách stále však v tom istom väzení hlavy, teda tvoríš stále zo starých kódov, programov, zo starého typu tela a máme tu toho len viac - “hry a predstieranie na Novú Zem” absolútne nechápajúc o čo ide..


Následky pokračujúcej len silnejšej Solarizácie, Ožarovania, Prežarovania vlastným ultra vysoko-frekvečným svetlom z väčšej hĺbky teda vyššie tóny a silnejšie “vyššie” svetlo - extrémnejšia polarizácia .. lebo čím viac svetla, tým viac “temnoty” sa vyplavuje z každého, na kolektívnej úrovni, čo sa ukazuje na globálnej úrovni a neprestáva to, do kedy neostáva iba čistá láska - vybielený stav nuly - z tohto stavu fungujeme - z vymazaného stavu človeka.. AKO ČISTÁ LÁSKA zo stavu VEDOMIA KTO SOM-SME - z navrátenej pamäte TVORÍM SVOJE NOVÉ TELO A REALITY, lebo to sú základné stavebné kamene Novej Zeme - tvoj neustále nový hlbší stav so SEBOU AKO VŠETKÝM.. SVETLO NASTOĽUJE SPRAVODLIVOSŤ A ROVNOVÁHU cez odohranie úplných extrémov a “dostávania len toho, čo sa do vzostupu a tvorby - podpory vedomia Novej Zeme vkladalo”. Zo stavov vynulovaného človeka fungujeme ako Hviezdne bytosti - národy v Jednom - v Sebe - z hojnosti svojej nekonečnosti Bytia a multidimenzionálnosti - z plnosti, sýtosti a bohatosti v každom momente si NAPLNO V MOMENTE PRÍTOMNÝ ŽIJEŠ DANÝ OKAMIH, z ktorého tvoríš ten ďalší a ďalší..vedome si nastavuješ všetko, chápeš, zistil si cez svoje zážitky ako si všetko tvoríš, KÓDUJEŠ VŠETKO.. tvoje telo, tvoje vzťahy, tvoje reality - tvoj kód, ktorý tvorí - tvoja tvorba..


MEGA Možnosti

INSTATNEJ MATERIALIZÁCIE bez omeškania toho, čo si praješ, avšak musíš to BYŤ, cítiť, veriť v to, potom to zažiješ - “manifestácia” božských úžasností keď si v toku - Tokom - si v jednote s božskou Hojnosťou a tým, kým naozaj si!

Aktuálny “pocit skracovania času”, zlievania sa všetkého do jedného bodu cez na začiatok na odžitie všetkého neodžiteho NAPLNO a zároveň pretáčanie dopredu do ďalekej vyspelej budúcnosti - kvantové preskakovanie v čase a priestore, čo je VYNULOVÁVANIE - VYBIELOVANIE MINULÉHO JA A STARÝCH PRÍBEHOV obete, väzenia, otroctva cez vyberania si “anti-Krista” v sebe a vonku aby vládol, teda výber fungovania z programu ego človeka = 3D úroveň vedomia, z ktorého sa tvorí 3D typ ľudského tela (minimum svetla) netušiac nič, nepamätajúc si nič. Je to zároveň aj integrácia a ztelesnenie svojho BUDÚCEHO VZOSTÚPENÉHO JA NA BUDÚCEJ PLANÉTE TU A TERAZ CEZ MASÍVNE KONTINUÁLNE SUPER PREMENY A GENETICKÉ PREPISY UPLATŇOVANÍM NOVÝCH svetelných KÓDOV ZEME. Jedine tak SA VYMIEŇA PLANÉTA, KTORÚ ZAŽÍVAŠ - cez vymieňanie - prepis seba - prepis kódov, ktoré tvoria TVOJE TELO, tvoje reality a verziu planéty, ktorú žiješ. Všetko sú to len príbehy ktoré si materializuješ na základe určitých systémov presvedčení. Tie starej Zeme sú o obmedzeniach na vlastnej nekonečnosti a Neobmedzenosti.. je to mentalita neslobody, bojov a nedostatkov. Ku koreňom ľudstva som napísala článok, aby sa pochopilo kam až to siaha, že sú to mega komplexné procesy, nie rýchle prezlečenie si kabátu..

Aktuálne energie SOL-RA královských solárnych DRAKOV - ich slnečnej Sily a Moci - kódy mega PO-sily, PO-moci podporujúce prácu a PRODUKCIU toho, čo ostáva stáť a neskolabuje lebo je to v súlade s novou Zemou - podporujú a aktivujú silu a moc lásky v akcii, podporujúce tých, ktorí ich integrujú, tých, ktorí sú s nimi v jednote a vedia ich využiť na dekonštrukciu, hlbšiu očistu, obnovu, rekonštrukciu, prerábky a budovanie vždy ďalšieho typu svetelného tela a teda vždy vyšších nových realít - projektov - práce - nových systémov a všetkého čo je v súlade s 12D plus Novou Zemou. Na Novú Zem nie je možné aplikovať staré kódy a spôsoby tvorby, fungovania ako takého..to je VYPÍNANÉ, STOPOVANÉ, rozkladané LEN VYŠŠÍMI OKTÁVAMI SVETLA, s ktorými treba byť Jedno, ztelesniť to cez prepis vlastných kódov v tele. Je to Kristove svetlo, ktoré každého prežaruje, štartuje super procesy prepisov, aktualizácii a len hlbšej očisty..

NOVÁ ZEM SÚ

EDEN Kódy Rajskej Paradizien Záhrady - KÓDY PRAVEJ RAJSKEJ záhrady KRISTOVYCH ANJELSKÝCH KOZMICKÝCH SOL-RA SLNEČNÝCH Svetelných vzostúpených BYTostí - kódy Kristovho slnka - dieťaťa a Krist-AA-L Dúhového dieťaťa cez tvoj neustály znovu-zrod nespočetne veľa krát ako slnko ako hviezda za VEDOMÉHO POUŽÍVANIA SVETELNÝCH KÓDOV EDEN RAJSKEJ NOVEJ ZEME AURORA & Aquaelle (ANdromedansky) MATRIX. tvoje znovuzrodenia svojich dalších vyšších expresií a tie SI VYBERAJÚ TVORIŤ INAK, tie robia iné rozhodnutia.

Tieto kódy si vyberám integrovať a aplikovať do tvorby v každom momente..v prvom rade, v očistci - vo štvrtej dimenzii som EDENICKÉ KÓDY DÚHOVEJ AURORA NOVEJ ZEME POUŽILA NA úplné ZBÚRANIE môjho domčeku z kariet - z klamstiev, úplný kolaps, hĺbková dekonštrukcia odvrátenej rajskej záhrady tvorenej “Anti-Kristom” vo mne - znečistené kristalove ľudské a planetárne telo “infekciou ega.” Je to každého hlboky zvyk tak fungovať z nulovej integrity v sebe.. zneužívať a ničiť, deformovať seba a svoje telo.. Každý “si musí svoju známku beštie - väzňa” rozpustiť vlastným svetlom a omnoho viac..to trvá, najmä, keď je tlačené v 4D na všetkých všetko to, čo vzostup znemožňuje a posilňuje túto známku v každom.. Toto sú procesy “pripúšťania si” - prijímania Seba a oboch strán mince v sebe, procesy skutočného rozpamätavánia sa Pádu do nevedomia, ako bolo úplne všetko vytvorené, a vložiť úplne všetko do svojej KONTINUÁLNEJ LEN HLBŠEJ DETOXIKACIE FYZICKÉHO MENTÁLNEHO EMOČNÉHO TELA LEBO LEN TAK SA DÁ ZNOVU-budovať svetelné Krist solar telo - vozidlo Novej Zeme..s dostatom energie v sebe.. Vyberanie si tvoriť svoj život z nevedomia a z neprítomnosti teda z neprepojenosti so Sebou v každom momente je tvorba z ega, z uzavretého energeticko-informačného toku hojnosti všetkého univerzálneho srdca = presah toho ľudského cez väčšie a väčšie expanzie srdca a vedomia. Vybratie si tvoriť z otvoreného toku v sebe a z jednoty Vedomia “s tým tokom” tvorí úplne iné zážitky. Podporuje ťa to.. pozdvihuje ťa vlastná energia? Čo vysielaš ťa buď zo zadu podporuje, pozdvihuje alebo naopak...


Toto je tiež Čas “zúčtovaní” a “naservírovaní si svojej úrody finálnych jabĺčok” - červavých alebo tých pravých šťavnatých plných lásky - života.. ? Ako si každý nakódoval - vytvoril - ako sa rozhodol, čo vložil do svojich úplných premien do teraz bolo kľúčové.. je to čas “sklizne úrody” a zároveň super budovania drakov budovateľov z obrovskej sily v sebe ako Zdroj Slnka..


Pokračuje ZLÚČENIE sa všetkého DO JEDNÉHO - Čo sa deje s Časom ? Nie je.. Neexistencia rozdelenia času, priestoru a životov na minulé - prítomné - budúce.. VŠETKO SA RÝCHLEJŠIE ZLIEVA DO JEDNÉHO BODU.

Toto je Vedomé tvorenie Seba ako Novej Zeme a svojich realít novej Zeme - pretváranie seba a svojho Života od úplných základov.. keď tvoje základy sú čisté a novo vybudované, čiže si tranzitoval a funguješ zo svetelného tela NA ZÁKLADE POUŽITIA KÓDOV MAJSTROV BUDOVATELOV drakov / Krist solárnych avatarov, tak nonstop tvoríš na úrovni vedomia najvac počas spánku - pretváraš všetko - ZOSÚLADZUJEŠ sa VŽDY S NOVÝMI SÚBORMI KÓDOV, ktoré potom používaš na ďalšiu tvorbu..

Svetelné kódy Super VEDOMIA, čiže kódy UNIVERZÁLNEHO Slnečného KOZMICKEHO KRIST-AA-L tela , JEDNOTY, SLOBODY, HOJNOSTI, ČISTOTY, UNIVERZÁLNEJ LÁSKY sú k dispozícii všetkým. Gamma lúče aktivujú super vedomie. to treba vedieť ustáť, ustabilizovať sa v tom a fungovať v gamma frekvenciách celotelovo ako svetelná Bytosť..

Rozkóduj - DEKÓDUJ - PREKÓDUJ - PREPÍŠ svoj matrix novými príbehmi, ktoré môžeš tvoriť na základe použitia vždy nových svetelných kódov, ktorými sme zaplavovaní - “každú chvíľu - nové dávky svetla” a nové súbory kódov Nového AN solar Kristos Avatar Ľudstva sú tu pre teba, ak ty tu si Pre Seba a nie proti sebe..

ČÍM VYŠŠIE VIBRUJEME, tým viac sa rozpadá - odpadá - rozkladá sa -tým menej existuje to, čo existovalo v dimenziách 3-4D Zeme. Len pre zopakovanie: Matrix starej zeme je tvorba neorganickych kódov infikovaný Krist matrix prepojený “s falošným zdrojom (čierna diera)”, Matrix novej Zeme je prečistená obnovená aktualizovaná Krištálová Plazma štruktúra - MAtrix.

Všetko sa “pretáča” na začiatok, na PRA-POČIATOK cez rýchlejšiu rekalibraciu Bodom Nula (neutralizácia) a ZÁROVEŇ JE TO BOD ÚPLNE NOVÝCH MOŽNOSTÍ, je to BOD NEOBMEDZENÝCH MOŽNOSTÍ, kde si vyberáš tvoriť inak.. Je to BOD PRAPOČIATKU A BUDÚCNOSTI ZÁROVEŇ - tento moment Tu a Teraz..

Čím vyššie sú frekvencie - čím vyššie vibrujeme, TÝM MENEJ EXISTUJE ROZDELENOSŤ času a úplne všetkého, Tým menej existuju akákoľvek ODDELENOSŤ, TÝM VIAC VIDÍME, že všetko EXISTUJE NARAZ TU A TERAZ, a že Ty si všetko všetkým všade a zároveň nikto a nič (kľúč ku vstupu do dimenzii Novej Zeme) ~ je to ABSOLÚTNOSŤ SEBA AKO ČISTÉHO VEDOMIA - Energie - NÁVRAT DO NESMRTELNÍKA (ty ako duša neumieraš ani sa nerodíš), ktorý je všetkým a vedome sa formuje - vedome TVORÍ - Formuje - PRETVÁRA všetko, tvorí PODĽA TOHO z akých úrovní vedomia funguje, žije Seba ako ŽIVOT, podľa toho AKÉ FREKVENCIE (dimenzie, úrovne vedomia) okupuje jeho telo - presne to nám zobrazujú naše zážitky, reality, bytosti v našich realitách.

NÁVRATY DO “pravého času” = FUNGOVANIE Z BODU KREÁCIE Z BODU 0.0, kde všetko je - bolo - bude. Kde sú oveľa vyššie reality Nového Ľudstva Novej Zeme. Sú to uplne iné číselné súradnice - Iné reality SVETELNÝCH KÓDOV VEDOMIA NOVEJ ZEME (organické kódy stvoriteľa).. sú to kódy realít KOZMICKÉHO KRISTOVHO VEDOMIA, Jednoty Vedomia Slnka NOVEJ Zeme, ktoré sa u každého záčinajú aktivovať prostedníctvom sveteného tela - OHŇOVÉ SVETELNÉ KÓDY SLNEČNÉHO TELA, ktoré pália všetky staré kódy a ich tvorbu, čiže tvoje telo, reality, vzťahy, svet a planétu, ktorú žiješ. Proces vzostupu je proces SOL-RA - solarizácie ~ spiritualizácie tela cez “ego smrť človeka jednu za druhou zrýchlene pretáčaním Času” na úplný začiatok, aby sa každý ROZPAMÄTAL NA SEBA A NA ÚPLNE VŠETKO, na to AKO A ČO BOLO VYTVORENÉ A PREČO A AKO VŠETKO ZMENIŤ CEZ jedine SVOJE PREMENY a tým meníš úplne všetko.. Po vzostupe vedomia vidíš, že tvoje fyzično vôbec neodráža tvoj vzostúpený stav vedomia, a tak začínáš ZMAJSTROVÁVAŤ FYZIČNO - KEĎ ZAČÍNAŠ SVOJE TELO - REALITY - VZŤAHY a CELÉ FYZIČNO PRETVÁRAŤ S BOŽSKÉHO STAVU NAVRÁTENEJ PAMÄTE - PLNÉHO VEDOMIA CEZ ÚPLNÉ VYNULOVANIE SVOJICH STARÝCH VERZIÍ, Príbehov, lebo Vynulovávaš a PREPISUJEŠ STARÉ PROGRAMY NA ZÁKLADE KTORÝCH SI SI VYTVORIL SVOJE TELO - REALITY - Matrix - Vzťahy - “svoj starý ľudský obmedzený” život. ROZPÚŠŤANIE ĽUDSKÝCH FILTROV VNÍMANIA, CEZ KTORÉ SA VNÍMA “čierno-bielo”, vníma ego a nie esencia - teda to, čo ťa “ďaleko” ako človeka presahuje.


Relatívnosť všetkého je úžasná.. relatívnosť počínajúc tvojím telom sa odvíja od úrovne Vedomia, z ktorej VNÍMAŠ VŠETKO ~ z ktorej funguješ a TVORÍŠ SVOJE REALITY, ZÁŽITKY ~ SVOJE ŽITIE, SVOJE TELO - Frekvencie, na ktorých vibruješ tvoria tvoj svet. Návraty do bezčasovosti presahom ľudského vnímania nielen Času z lineárnych perspektív ~ KAŽDÝ JE SCHOPNÝ VŠETKÉHO, KEĎ JE OCHOTNÝ... Kódy Posily a Moci - vyplavujú bezmoc, ukazujú, kde nie si vo svojej sile a moci ako Svetlo, stvoriteľ a Alchymista, “kde chodíš von po moc”, a kde ju odovzdávaš nad sebou von..

Kódy slobody ukazujú akékoľvek vlastné vnútorné väzenie..kde nie si slobodný od.. ? Čo ťa vlastní? Kto ťa vlastní? Kde nie si v mieri a svätom pokoji a prečo ? Kódy jednoty ukazujú všetkú ego-separáciu, z ktorej funguješ, ktorá je vnútri..

Kódy Hojnosti a Čistej lásky vyplavujú všetkú nedostatočnosť a nedostatky v sebe.. “všetko strach a boj”.. nebeský sen Novej Zem nachádza “nočnú moru starej zeme”.. najmä cez rozpúšťanie filtrov a závojov, cez ktoré sa vnímalo tak, aby sa vlastne nevidelo nič, je proces.. a hlavné vystúpenie zo svojej zóny komfortu - dovoliť si cítiť všetko - seba naplno. V každého tele ožíva Celý Kozmos.

Žiadne garančné istoty vopred - tu sa skáče do nových realít s dôverou vo svoje rozhodnutia, že vyšli z tvojho vyššieho Ja, z tvojho srda-mysle ako jedno.

Si knižnica, knihovník, knihy, obsah kníh a ten čo ich píše, číta a zažíva.. začať od znova tvoriť inú knižnicu a úplne iné príbehy, ktoré prinášajú mier, svätý pokoj, cez vnútornú silu a slobodu a radosť tvoriť - byť - žiť.. prijatie seba ako daru života s vďačnosťou a úplne všetkého v tvojich realitách - keď vychádzaš zo seba akceptácie, vnútorná sila použitá na vyslobodenie sa a Bytie slobodným (ale bez únikov) je kľúčov kľúčov..


Krásny čas plný metamorfóz a hovernia “Dosť bolo”.. Požehnaj nás tvojimi príbehmi, kde si sa vyslobodil z čoho, od koho, požehnaj nás tým, čo je posilňujúce pre nás všetkých.. požehnaj nás tvojou ESENCIOU a zdieľaj, čo podporí v sile a moci ostatných, že nie sú nikoho vonku obete, nemusia byť... ak sa pozrú očami tvorcu a nie obete...

S úctou Maria
861 views

Comments


bottom of page