top of page

Meníš svoje VibračnoFrekvečné Naladenie-Energiu Svojich Akcii a Reakcii=Meníš Všetko, Nové pole Zeme

Updated: Sep 23, 2022Základ kultivácie len hlbšieho napojenia na seba ako na ZDROJ Svetla-Vedomia všetkého - spojenia so Sebou ako so všetkým, len hlbšie zjednotenie sa so sebou ako so všetkým - s vibračným kvantovým poľom všetkého vedomia, ktorého súčasťou sme, ktorým sme a tvoríme ho, meníme ho My, súčasťou tvorby nového vzťahu so sebou, tvorby nových zvykov, preprogramovávania sa je Vedomé, vnútorné Preladzovanie sa na to najkrajšie miesto na zemi/v sústavách / galaxiach v jednom - hlboko a ešte hlbšie v sebe - to najkrajšie miesto je tvorené zvnútra von tak, ako je úplne všetko, je to stav - úroveň - level - roviny - dimenzie vedomia z ktorého sa pozeráme, robíme rozhodnutia, vykonávame akcie každý moment, je to výška vedomia - vibračno-frekvenčného naladenia ktorá určuje naše zážitky, náš vonkajší svet a to je relatívne od hĺbky spojenia so sebou ako so Zdrojom všetkého. Je to naše buď nižšie frekvenčné alebo vyššie frekvenčné Ja ktoré REAlizujeme a tak tvoríme - zaživame nižšie reality starej Zeme alebo diametrálne odlišné vyššie hojnejšie reality Realizáciou našich vyšších vždy novších upgrejdovaných verzií z úplne iných setov kódov vedomia novej Verzie Ľudstva Zjednoteného svetla Hviezd.. Vedomie Novej Zeme je fungovanie z úplne iných frekvencií - úrovní - levelov - rovín vedomia - vstupov - prístupov do Všetkých úrovní - levelov akášov, databánk informácií, ku ktorým si zatvárame prístup ako súčasť výberu inkarnácie do 3D experimentu.


Nielen ku aktuálnym frekvenciám:


September nás vniesol do úplne iných frekvečných pásiem "ako kedykoľvek predtým" pripravujúcich nás nielen na december 2022, Nové Pole sa vytvorilo, Nové Tranzinté dočasné Pole pre všetkých na stelesnenie avšak je to proces nutnú na pokračovanie ďalej.. píšeme o tom nižšie v texte.

Vstúpilo sa do ďalšej úplne inej fázy vývoja nového Ľudstva, ktorá si vyžaduje ešte väčšia majstrovstvo, respektíve intgráciu a stelesnenie dostatočného množstva svetelných Kódov vedomia Novej Zeme celou bytosťou aby sa mohlo pokračovať ďalej, preto sa tiež zrýchľuje filtrácia ako také, všetky cykly sa končia, kde sa degenerovala, degradovala svetelná Kozmická Kristos diamAntová SolAr DNA ako KAŽDÉHO VLASTNE VYBRATÝ EXPERIMENT.. Úrchyľujú sa odumierania 3D verzie ľudstva, ktorá neexistuje vo frekvenčno-vibračných pásmach - úrovniach vedomia Novej Zeme, kde fungujeme zo svetla Majstrov, z Kozmického Kristos KristAAl svetla-vedomia ceolu Bytosťou - stelesnie ZDROJA, toho kým si vo svojej podstate v tej najčistejšie forme, podobe, s opravanou, prepísanou DNA a nonstop ugrejdovávanou DNA, že si schopný pokrčaovať ďalej, lebo tak si si to dovoľoval, pracoval si na tom, zainvestoval si do toho všetko a oveľa viac, lebo si plne pochopil, čo je priorita, čo je dôležité, využil si tie mega možnosti.. Vstúpilo sa do maximálneho zrýchlenie zmien, do zrýchlenia procesov oddelovania Zemí a rýchlejších kolapsov cez výbuchy a udržania sa pri moci najprv toho čo stojí na 3D šablónach / setov kódov vedomia v tele "a tam vonku" - pády 3D Zdroja systémov tých ktoré podporujú manipuláciu degradáciu DNA -Teda vedomia - vo forme teda tela ale na

povrchu vyzerajú inak.. 3D Bezpečnostné, oporné, záchranné siete a systémy slúžia na podporu bezmoci, sú nastavené proti svetelnej DNA, slúžia podpore kompenzácii si nedostatkov a tvorbe čiernej diery, ktorá nemá dna ktorej sa snaží sa jej cely život uniknúť, respektíve ju zvonka zaplniť - mentalita nedostatku Seba a vzťahu so Sebou ako so všetkým, tieto tuv oporné a bezpečné "tmavé lepkavé" siete kontroly, komfortu a iluzórneho bezpečia, istoty kde sa snaží kontrolovať zaisťovať si pohodlnú budúcnosť a vonkajšie okolnosti tak, aby sa zabezpečil pocit istoty, lebo neistota a neznámo sú tie "najväčie hrozby pre malé ja", preto tieto siete a matrica starej zeme slúžia odpojeniu sa od seba ako pravého Zdroja všetkého a nekonečného Stvoriteľa a My sa z ich odpajame, vyberáme si opak toho čo 3D "káže" že je správne a bezpečné, avšak je to v súlade z 3D takže je to práve naopak. Preto si vyberáme to čo podporuje budovať tie pravé gule a krídla keďže 3D vnútri vonku premietané ťa chce "udržať na krátko bez gulí so zviazanými krídlami" a to si každý robí sam - obmedzuje si svoje vstupy do vyšších vzostupných realít, limituje si, ničí si svoje kozmické svetelněé KristAAl solAR vlákna DNA - svetelne vedomie/telo ktoré je tá pravá a jediná super inteligencia ktorá všetko dokáže opraviť - snaží sa, prevrátiť navrátiť do rovnováhy..

Preto aj elektrickosť rastie, elektromagnetizmus sa mení a vyrovnáva len rýchlejšie a intezívnejšie a telo je nutné počúvať a dopriať to čo žiada v danom momente nie čo si hlava myslí. Ale čo cítiš celotelovo..

Základ budovania Základnej KONŠTRUKCIE NOVEJ ZEME CEZ SVOJE SVETELNÉ VEDOMIE-TELO JE V TOM, ŽE SI BUDUJEŠ NOVÝ VZŤAH A OPORNÝ PODPORNÝ SYSTÉM PRE SEBA, SVOJE PROCESY, PÚŠŤAŠ SA TÝCH VONKU A TO NAJMÄ TÝCH KTORÉ SÚ 3D KÓDOV..

MY SME TIE SIETE, SOLÍDNE SVETELNÉ OPORY, KTORÉ ZDIEĽAJÚ ČO MAJÚ ABY TO PODPORILO NÁS VŠETKÝCH, PRESVETLILO, PREČISTILO, ROZPRÁŠILO ČOKOĽVEK ČO JE 3D A POZDVIHLO CEZ SEBA AKO VZOSTUPNÚ PLATFORMU NOVEJ ZEME, ČO SA VŠAK KAŽDÝ JEDEN TÝM MUSÍ STAŤ...

TAKISTO SI TRANZIVNÁ PLATFORMA DO ÚPLNE NOVÝCH MATRIXOV RODINY NOVEJ ZEME ZJEDNOTENÉHO SVETLA HVIEZD, AURORA MATRIX JE JEDNÝM Z NICH...


Preto všetko na čo sa spoliehalo, s čím sa počítalo na ľudskej (ego) úrovni musí byť odobraté, bráni to v inegrácii svetla, tak sa nerastie...čo potrebujeme na akceleráciu procesov je až nanútené vesmírom - nami, aby sme nestrácali žiadnu energiu-čas-peniaze-pozornosť na to, čo kŕmi 3D zdroj..a keď sa nechopíme šancí, možností, je nám odobraté, tzv. sme prefackaní zámerne - NÚTI TO OTVORIŤ SI SRDCE, OTVÁRAŤ SA SEBE AKO VŠETKÉMU LEN VIAC A VIAC,

EXPANZIA PREDCHÁDZA EXPANZII VEDOMIA.. KEĎ POTREBUJEME TVRDŠIE PODMIENKY AKO KATALYZÍTOR RASTU, TAKÉ SI TVORÍME, TO SI VOLÁME DO SVOJICH REALÍT, ALEBO SI MÔŽEME ZVOLIŤ INÝ UŽ HLADŠÍ KATALYZÁTOR RASTU ALE OVEĽA INTEZÍVNEJŠÍ - JEMNO-MOCNÝ KATALYZÁTOR SI VOLÍME A VOLÁME TAK..


Aby sme zmocnili musíme zjemňovať..


ABY SME ZJEMNILI CEZ SRDCE, VYŠŠIE SRDCE, KOZMICKÉ KRISTOS KRISTAAL SRDCE, UNIVERZÁLNE SRDCE - VŠETKO tomu SLÚŽI aj keď to nechceme vidieť lebo to tak nevyzerá, AJ KEĎ SA TO JAVÍ AKO BOLESTIVÉ KATASTROFÁLNE SITUÁCIE, JE TO VŽDY NA LEN VÄČŠIU EXPANZIU A ČISTKU SRDCA... TO JE BRÁNA DO Vyššieho VEDOMIA, DO VYŠŠÍCH FREKVENCIÍ - levelov, DO VYŠŠÍCH ÚROVNÍ VEDOMIA, DO UNIVERZÁLNEHO BOŽSKÉHO ZDROJOVÉHO VEDOMIA JEDNÉHO...

KEĎ IDEME DO TOHO VEDOME, ROZPUSTÍME SA, VOLÍME SI OTVÁRANIE SA VIAC A VIAC CEZ KRÁSU ako zážitok čistej lásky, života vo všetkom... ako zážitok bohastva, hojnosti vo všetkom, v sebe v božskom TOKU - tam sa rozpylnieme do toho stavu NULA a odtiaľ plynieme, zjednotení viac a viac, vždy na hlbšej úrovni.... teda letíme vyššie a vieme tie výšky ukotviť, neutečieme tam ale využijeme ich na čistenie nížok, presahujeme rozdiel medzi vzostupoma zostupom - sú JEDNO - ako hore tak dole, ako vnútri tak vonku... všetko čo otvára srdce, aktivuje detskú RAdosť, len tak roztopenie sa, RAdovanie sa, cítenie vďačnosti celým telom ako stav vedomia v bytí je ONO - na to je fokus... na to čo telo pýta, nie je čo chce hlava-egomyseľ-človek...

Preto SVETLO DUŠE (doslova) Kŕmime - je to aktivácia svetelného tela... opravuje to našu DNA... vyberáme SI OPAK TOHO, ČO BY SI VYBRALI AKO 3D ČLOVEK, PREVRACIAME Sami tak polarity vymieňame náboje, neutralizujeme, zjednocujeme - čiže využívame neutrónové vzostupné okno a napájame sa na Matricu opornú sieť novej zeme v sebe... Tá čistí od starej, vypína ťa zo starej, začínaš fungovať úplne inak...

VYBERÁME si to čo je v salade s dušou-svetelným telom, nie s nižšou mysľou, s egom... tak si vyberáš predsta Novú Zem.. avšak si vyberáš to čo ťa oslobodzuje a je tá najväčšia hrozba pre tvoje 3D ja, pre človeka... lebo 3D zem a spôsob tvorby realít je opačný - je v súlade s 3D aspektom vedomia, čo je tiež neorganická identita, padnuté verzie všetkých v jednom, ktoré 3D zem,matricu, siež tvoria... preto každý Moment je zlomový BOD výberu starej alebo novej zeme - vieš rozoznať rozdiel ? vieš rozdiel vo frekvenciách, v pocite, v počutí, vo vôni toho ? celotelo vieš, čo je Nová Zem a čo nie, to je to hlavné vedieť, tak si vieš vybrať zámerne to čo kŕmi pravý svetelný ZDROJ vedomia v nás- je to tiež svetlo kozmického KrisAAL Kristos Vedomia ako základ Novej Zeme v nás.. len cez väčšiu kristaalovejšiu čistotu, jasnosť, priezračnosť pokračujeme ďalej...tak sme schopní byť na príjme väčšiemu množstvu dát - prijámať väčšie množstvá fotónového svetla, procesovať ho, čistiť tak to čo je v ceste, v nesúlade, čo je menj osvetlené, a transmitovať väčšie množstvá svetla-dát-informácií priamo z poľa, od Zdroja v čo najčistejšej forme... tak transmitoujeme Matricu, konštrukciu, hviezdu, loď novej Zeme, naše telo sa ňou stalo a pokračujeme ďalej len v navyšovaní svetelnej kapacity, krištálovení, solarizovaní, plazmovení, v tvorbe toho, čo už je tvorené NovoZemšťanmi ako vyspelá budúcnosť TERAZ lebo z toho vedomia fungujeme, čerpáme, stelesňujeme ho viac a viac.. toľké bohastvo...


ČO JE NAOZAJ V SÚLADE SO SVETELNÝM TELOM ŤA OSLOBODZUJE VIAC,ALE NIE AKO ÚNIK, ALE AKO ODĽAHČENIE A HBLŠÍ NÁVRAT KU SEBE AKO ZDROJU DOMOV DO VŠETKÝCH HVIEZD V JEDNOM, SI V NEBI DOSLOVA... NOVÝ RAJ A VŠAK PEKLO A OPAČNÚ PADNUTÚ VERZIU RAJA ČISTÍME Z DNA KONTINUÁLNE...


A aj Preto musia

Všetky "barle", koberce z pod nôh, bezpečnostné siete, všetky zóny kde sa limituje SVETELNÝ MEGA RAST A ZRÝCHLENIE EVOLÚCIE VEDOMIA TELA VZŤAHU SO SEBOU - Všetky barle, na čo sa spoliehalo, záviselo sa od toho, od niekoho niečoho vonku, sú nútene "brané a strácané", lebo to bolo väzenie, kde sa nikdy nezMAturovalo, to nikdy nebol ten Pravý domov/ rodina / partnerstvo / život / láska / jednota ale hra na to, Respektíve to bola ľudská verzia toho čiže 3D padnutá verzia toho a teda opak toho "pravého orechového".. strácame lipnutia, a to čo bolo tvorené z 3D vedomia čiže z nevedomia alebo "z krízy identity" ak sme sa sami nenaučili / nezistili ako na to bez toho aby sme tvrdo doplácali a bankrotovali energicky teda na všetkých úrovniach - čiže sa vedome učíme kolabovať to čo nie je v súlade a skákať kvantovo v čase, nastupovať tak na vyššie vzostupné časové osy vyšších verzii seba cez dovolenia si kolabovať ísť do rozloženia, prerábky, zloženia po novom, čo je vedomé zrýchľovanie cyklov smrti a zrodov až sa presahuje separácia medzi smrťou a životom samotným - vedomie večného života žijeme ako to Kým naozaj sme nie kým sa naučilo že sme alebo sa myslelo, že sme..


Vyhrocuje sa a aj bude "frekvečný súboj" odohrávajúci sa taaaak dlho lebo sa musí ukončiť a to v každom jednom.. toto sú levely galaktického mieru v sebe so sebou ktoré sú človekom nepoznané Respektíve zabudnuté a v 3D neexistujú..

Preto preťaženie 3D frekvenciami-informáciami "a expertmi" je väčšie zámerne aby ťa udržalo kŕmiť 3D siete systémy Zdroj, zámerne aby si sa sústredil na nepodstatné a vlastne tak znovu tvoriš na 3D osi padnutej zeme. Takže telo ťa vedie, dôveruj.. ono vie.. a veľmi pečlivo vyberaj aké frekvencie ladíš, čo podporuješ svojou energiou, Fokusom, a akým účelom slúži všetko v tvojom živote - či nižším (kŕmiš nevedomie, 3D siete, vzťahy, vazenie), alebo už vyšším účelom všetko slúži čo sa učí zisťuje sa a rozpamätávame sa na svoje majstrovstvo, vycibrujeme si to, ZMAJSTROVÁVAME Navigaciu dimenziami vedomia seba -

ENERGETICKÝ TOK KOMUNIKÁCIE NA MULTDIMENZIONALNEJ ÚROVNI - majstrovstvo tvorby Novej Zeme ako takej..


A Zároveň "tu máme" len väčšie celotelové preťaženie svetelnými dátami/ pravé organické božské poznanie (fotonove svetlo) aby to nahradilo všetko to čo je 3-4D kódov vedomia a rozpustilo ho lebo sú to základy skorumpovaných časových osí preto každý moment je BOD dôležitého výberu - aký typ kódov, matrixu si vyberáš kŕmiť, živiť, žiť, podporovať vo svojom tele, a vonku.. vybratie si len toho, čo sú frekvencie, ktoré aktivujú, štartujú viac a viac svetelné vedomie-telo sú rozhodnutia kde dávaš ÁNO Novej Zemi v sebe a zvolenie si doslova akcelerovať tieto procesy - uplatniť si nárok na to kým si a čo dávno máš všetko k dispozícii.. CLAIM YOURSELF FULLY.. odovzdávaš sa svetelenému telu aby pre teba pracovalo doslova...


Vytvorila sa mocnejšia verzia dočasnej MAterinskej archy/ poľa / matrixu tranzitnej Novej Zeme do určitého bodu pre tých ktorí budú nasledovať volanie domov doslova "pravého do bezpečia" tak samozrejme je o nich postarané lebo sami tranzitovali z transmiteru starej zeme na Kristos KristAAl transmiter novej Zeme a dokáže procesovať len viac "tých pravých informácií" = organické svetelne kódy / dáta ktoré majú úplne iné tóny ako tie neorganické "info/poznanie" ktoré nemajú nič spoločné s tým "čo sa naozaj deje" a ako "to všetko bolo vytvorené" atď.. takže opakujeme - pečlivo vyberaj na aké Frekvencie sa ladíš, čo konzumuješ svojimi otvormi a čo vychádza von tvojimi otvormi... byť si toho len viac vedomý je proces sám o sebe...

💎

Len vyššie časové reality sa tzv. snažia pristáť - naše upgrejdované verzie, ktoré tvoria z iných frekvenčných pásiem, z iných vstupov, z vedomia inej verzie Zeme ale kde nie je na ne miesto, to všetko sa naraz valí zvnútra von, vyzerá to že zvonka sa to valí ale sa len leje von to, čo vytláčajú nové verzie teba - deviatkové kódy tiež kompletizujú dôležité smrti identít a rodia sa nové verzie nás... kde všade si stojíme v ceste a nie sme vibračno-frekvenčný zhoda so svojimi aspoň počiatočnými verziami NovoZemšťana na celotelovej úrovni sa zrýchlene čistí, valí zvnútra von, tie vyššie dimenzionálne verzie nás majú všetky odpovede a riešenia - všetko čo je v súlade so svetelnými telom, so svetlom duše, nie čo je v súlade s 3D človekom lebo z toho vedomi, z tých nastavení a programov sa tvoria len problémy, karma a utrpenie, rýchlejšie chorľavenie, stárnutie, smrť-- nedostatok svetla, nedostatočný svetelný kvocient a svetelná kapacita sú príčinou tzv. odchodu, lebo dotyčný si tak vybral nevzostúpiť na úrovni vedomia a tela nepokračovať ako nová vyššia Verzia hviezdneho svetelného čistého upgrejdovaného ľudstva ktoré pokračuje v zrýchlenej evolúcii ďalej a v budovaní nového všetkého zo stelesneného vedomia Novej Zeme, TeRRANovy, Super Novy..


Lineárny čas sa zrýchľuje, kolabuje, neexistuje tu, tečie fičí to tu inak, funguje to tu inak, my fungujeme z iných levelov vedomia - frekvencií na celotelovej úrovni.. v stave nula - nula času nula priestoru, nula separácie nula nedostatku nula limitov obmedzení na svojej nekonečnosti neobmedzenosti... bezvzťahovosť, bezčlovekovosť aj keď sa navraciame do svojej ľudstkosti najprv, ktorá bola stratená úplne, odovzdávame ju svojmu pravému Ja, ktoré ťa presahuje ako individuálca -- vzťah ten hlavný vzťah Novej Zeme so sebou ako všetkým je ten jediný, ktorý prechádza ďalej a je to ten hlavný stavebný kameň pre tie ďalšie očistené nové vzťahy založené na vnútornej Božskej Únii - Jednote - celistvosti - si úplný a kompletný, TVOJ TOK JE ZVNÚTRA VON UŽ NIE ZVONKA DOVNÚTRA A TO ROBÍ TEN NAJVÄČŠÍ ROZDIEL DOSLOVA V TOM ČO NASPÄŤ PRIJÍMAŠ TZV. AKO VÝPLATU KAŽDÝ MOMENT KTORÁ JE TVORENÁ TÝM ČO TY ZDIEĽAŠ KAŽDÝ MOMENT - ČO VIBRUJEŠ NA CELOTELOVEJ ÚROVNI... NOVÁ ZEM JE INÝ SYSTÉM PODPORY, OPORY, FUNGOVANIA KTORÝ SA UČÍ A BUDUJE OD NULY CEZ SPOLUPRÁCU SO SVOJIM SVETELNÝM TELOM, KTORÉ JE SCHOPNÉ OPRAVIŤ všetkú škodu napáchanú na svojej DNA ktorá je následkom tvorby fungovania z 3D úrovne vedomia... RÝCHLEJŠIE SA NAVRACAJÚ A SPLÁCAJÚ DLHY - TZV. KARMICKÉ REALITY - NAHROMADENÝ DLH ZA VŠETKY EXISTENCIE NA GALAKTICKEJ ÚROVNI NA SPLATENIE, VYNULOVANIE NARAZ TERAZ, LEBO Sa tak rýchlo navyšujú frekvencie... SEPTEMBROM 2022 SME VOŠLI DO ÚPLNE NOVÉHO FREKVENČNÉHO PÁSMA - ÚROVNE VEDOMIA ZEME, KTORÉ JE MEGA INTEZÍVNE NA TELO A BUDE LEN VIAC, ABY RÝCHLEJŠIE TRANZITOVALO CEZ NUTNÉ LEN RÝCHLEJŠIE UGREJDY LEBO MUSÍME BYŤ SCHOPNÝ SPRACOVÁVAŤ - PROCESOVAŤ LEN VÄČŠIE DÁVKY FOTÓNOVÉHO SVETLA - LEN VYŠŠIE FREKVENCIE - SUPER ZRÝCHLENÁ MOŽNOSŤ PRE VŠETKÝCH VYUŽIŤ TIETO DÁVKY MEGA DÁT KDE VŠETKO JE EXTRA RÝCHLE METAMORFÓZY CEZ NEUSTÁLE LEN VÄČŠIE BYTIE NA PRÍJME SEBA - BYTIE V HLBOKO MEDITAČNOM STAVE Z KTORÉHO FUNGUJEŠ, V NULE, ODTIAĽ VYKONÁVAŠ AKCIE, TAM VIEŠ, ČO ÁNO ČO NIE ... Ako 3D človek ktorý má väčšinu svetelnej DNA offline SME ROBILI LEN AKCIE Z 3D ÚROVNE VEDOMIA - z nevedomia - z 3D programov bežiacich tzv. na pozadí o ktorých sa netuší že sa z nich funguje - tak sa tvorí karma - energetický DLH - dlh seba sebe-nám - si proti sebe a netušíš, všetko čo je vytvorené je v súlade s 3D aspektom vedomia, slúži tzv, nižším účelom - kŕmia sa kompenzujú sa nedostatky svoje a ostatných a netuší sa o tom, alebo sa myslí, že to je tzv. zdravý vzťah, tvorba života atď... všetko 3D - všetko ľudské je prevrátený typ zeme-realít-padnuté vedomie všetkých v jednom odohrávajúce si svoje duálne súboje z nevedomia na mnohých úrovniach a napojené na padnutý vysávajúci zdroj padnutej hviezdy... všekto každého vlastná simulácia, experiment padnutého nielen Atlantisu (galaktikov)... takže oveľa hlbšie zobúdzanie TELA - rozpamätávanie sa viac a viac na to, na čo sa najviac nechce a pochopenie sa tvorí všetko, ako je a bolo všetko tvorené a ako môžeš svoje zmeny meniť svet - šokujúce vlny prebudení sú súčasti procesov a to najmä aj cez straty, avšak keď sa naozaj vidí a chápe čo sa to vlastne stráca a to veľmi rýchlo a prečo dosahujeme v sebe tie najvyššie úrovne liberácie, sily a moci svetla, pokoja, mieru, hojnosti prostriedkov atď - SI ZDROJ a to aplikuješ.... Všetko čo je väzenie je nutné sebou kolabovať dekonštruovať a budovať odznova na nových čistých základoch... ak tak nie je robené, končí sa veľmi rýchlo v chaose zmätku, s nulou donútene - donúti ťa tvoj vesmír TY ako MY, lebo každý jeden sme tu na zmajstrovanie Energetiky - alchýmie cez vlastnú super silu a moc svetla - lásky - My vynášame na povrch väzenie - čiže 3D aspekty vedomia ktoré sú tvorcovia iluzórneho dokonáleho rafinovaného väzenia na ktoré potrebujeme našu briliatnosť a geniálnosť aby sme ho pálili vedome a to na fázy, etapy, avšak teraz už veľmi rýchlo - horí to samo pred bránou do Neba... Strácame väzenie a padnuté krídla, respektíve kde sme si ich My zväzovali a nemuseli.... ak si to dovolíme, my si potrebujeme dávať nonstop dovolenia lebo 3D ťa vychovalo ako nesamostantné dieťa ktoré potrebuje dovolenie, povolenie od rodičov autorít vlády a odovzdalo svoju moc niekomu vonku kto mu povie ako žiť, kto povie čo má robiť a ono to urobí...


💎💎💎


Absolútne kľúčové je Trénovanie Vnútorného Spomalenia, prenesenie sa do nuly, zastavenia sa ako sa hlava snaží zrýchliť v len vyšších frekvenciách je kľúčové, vždy sa uvedomiť, keď sa strácaš v hlave, v mentálne, vonku v niečom čo sa na povrchu nejako javí, ale pod povrchom je to inak - otočenie svojej pozornosti - fokusu dovnútra na dýchanie, sústrediť sa hlbšie dovnútra, dýchanie celým telom, doslova odídenie z hlavy von do srdca, do celého tela, dýchaj, zjednoť všetky svoje časti a funguj ako Jedna jednotka so sebou - otvoríš sa PRÍJMU SEBA - BOŽSKÉMU TOKU, KEĎ SA ZOSÚLADÍŠ S BOŽSKÝM VEDOMÍM JA-MY CELOU BYTOSŤOU, ČEPRÁŠ Z NULY, SI PLNE PRÍTOMNÝ, NAČÚVAŠ VNÚTORNÝM INŠTRUKCIÁM, POČÚVAŠAKTUÁLNE FREKVENCIE NOVEJ ZEME, KTORÉ TI HOVORIA DOSLOVA ČO MÁŠ ROBIŤ A ČO NIE, TO JE ZÁKLAD - IBA BYTIE.. A PREATAŤ SA SNAŽIŤ APLIKOVAŤ 3D ALEBO 4D KÓDY VEDOMIA, TIE PRÁVE ČISTÍME Z TELA,ABY SME MALI MIESTO NA VŽDY NOVÉ KÓDY - VÄČŠIE DÁVKY SVETLA, KTORÉ JE NUTNÉ UKOTVOVAŤ... TIE ŤA VYPNÚ Z 3D ÚPLNE, VYPÍNAJÚ ĽUDSKÝ MOZOG, TELO, ODPÁJJAJÚ ŤA Z 3D SIETÍ PRIRODZENE, VYHODIA ŤA ÚPLNE Z ROVNOVÁHY, STRATÍŠ ROVNOVÁHU, PREVRACAJÚ TVOJ SEVERNÝ A JUŽNÝ PÓL, LEBO 666 - otočené - opačné deviny - kódy 3D človeka sú tak rýchlejšie len prepisované cez zosilnenú polarizáciu solARizáciu zámerne, lebo to za nás nie je urobené, to je na nás nastaviť so všetko a zužitkovávanie len silnejších kódov - svetla ktoré sú k dispozícii každému ako možnosť zrýchleného vyslobodzovania sa doslova cez zrýchlené prepisy, čistky kódov vedomia z ktorého sa všetko tvorilo, a ktoré sú základom 3D šablóny tela a životov ako takých cez kódy vedomia Novej Zeme - slobody jednoty - nového ľudstva vyššieho vedomia - integrovaných celistvých upgrejdovaných galaktikov ... preto aj rýchlejšie sa všetko vracia naspäť, je tzv hneď v tvári to, čo nie je možné odložiť, alebo čo nie je možné už nevidieť a neintegrovať o sebe lebo sa urýchľuje karmické vyučtovanie - splácanie energetických dlhov - rýchlejšie vynulovávanie - nula jedna nula jedna... preto vedome zmajstrovávame surfovanie frekvenciami, realitami, navigujeme rôznymi expresiami seba práve len zo stavu 0.0 - -


Prelaďujeme - vylaďujeme sa na svoje vyššie frekvečné verzie, ktoré sa na všetko pozerajú Inak, Meníme všetko cez zmenu energie akú vysádzame - vkladáme do každého jedného nádychu - výdychu do každého momentu.. cez zatvorené oči otvorené srdce vidíme viac, cez utíšenú myseľ počujeme viac, v detailoch mikro-čistiaciach - v maličkostiach je Všetko - drobnosti sú tie najväčšie RAdosti a robia najväčší rozdiel vo frekvenciách na ktorých vibrujeme - to ako sa cítime celou svojou BYTosťou, ako sa cítime so sebou v sebe ako so všetkými a nikým v jednom, materializujeme frekvencie na ktorých vibrujeme, so svoj vzťah so sebou ako ten jediný ktorý existuje reflektovaný vo všetkom - vo všetkých ostatných, s akým prístupom pristupujeme ku všetkému - s akou energiou - také VSTUPY DO NIŽŠÍCH ALEBO UŽ VYŠŠÍCH ZAZRÁČNEJŠÍCH ČAROKRÁSNEJŠÍCH REALÍT MÁME PODĽA TOHO KTORÉ SVOJE JA - nižšie alebo vyššie Ja (zjednotené ja-my) Realizujeme - to prvé je ľudské ja ktoré stavia všetko na 3D šablóne Kpdov vedomia človeka / 3D identít / poznatkov / programov aplikované na všetko a žité - na nich budované všetko, budované na tom, kým sa myslí, že si a netuší lebo tam nie je žiadne napojenie na Pravý Nekonečný Zdroj vedomia Seba ako všetkého a to druhé je naše zjednotené ja (vyššie a nižšie v jednom s nulovou separaciou vedomia) a slúži vyšším účelom - premieňa všetko "za behu" tak aby to bolo v tom najvyššom súlade v danom momente.. nie je sa kam dostať - my čerpáme z Napojenia na to Kým naozaj Sme a na tom budujeme už iné šablóny / sety súborov kódov Univerzálneho svetelného vedomia Zdroja vedomia jedného vo všetkých všetkých v jednom a tak prirodzene sluzime tomu čo ďaleko presahuje ilúziu človeka individuálca a slúžime každým nádychom výdychom celým svojim Ja ktoré sa navrátilo do My tomu čo slúži nám ako celku a začína to - spočíva to v jednoduchostiach a drobnostiach ktoré tvoria tie "veľké" kroky/skoky" kreácie / projekty / služby ..

Keď sa plne sústredíš dovnútra a uvoľníš sa do seba viac a viac nájdeš tam všetko bez hľadania, nie čo nájsť len seba..

Keď si Dovolíš si otvoriť sa viac sebe, otvoriť sa božskému toku púdi informácií, zjednotiš sa s kvantovým Polom vedomia nekonečných možností a informácií a čítaš cítiš počuješ celou bytosťou - polom procesuješ nemyslíš a vieš.. funguješ z iného vyššieho operačného systému vyššieho srdca - mysle (srdce - šišinka) - náš vstup všade - sme plne na prijme (seba-akceptácii) na prijme darov pokladov seba vo všetkom - čerpáme zo zjednoteného poľa presne to čo potrebujeme na materializáciu frekvencii ktoré si prajeme zažiť.. majstri energetiky.. ako je tak všetko meniteľné a neutrálne bez zmyslu, my tomu dávame zmysel, význam náboj plusový mínusový čo tak iba v jednom zjednotené - presiahnuté všetky separácie a žensko-mužské polarity tak fungujúce ako jedna VNÚTRI v dokonalej božskej harmonii splynutí rozplynutí zjednotení - BOŽSKÁ ÚNIA KOMUNIA SO VŠETKÝMI JA V SEBE AKO OPÄŤ JEDEN - božské spojenie so sebou ako so všetkým je jediné s čím pokračujeme ďalej a jediné čo máme, jediná istota lebo v tom to všetko spočíva, odtiaľ to prameni a to je to všetko čo potrebujeme..


..Čo vibrujeme zatvára alebo otvára portály super hojnosti, MAGIČNOSTI, úžas-snovosti, čaro-krásna alebo ich zatvára .. vždy cez Srdce, cez stav nula - rozplynutia sa so Všetkým - splynutia so všetkým - zjednotením sa so Sebou len hlbšie so sebou ako so Zdrojom všetkého a z toho stavu nuly / jednoty / bohatstva spojenia /svetelných kódov dát / informácií / výživy božského toku VOĽNE PLYNIEME NAVIGUJEME DIMENZIAMI SEBA toľkými Pararelnymi Verziami seba existujúce všade a nikde zároveň, majúce k dispozícii To všetko a oveľa viac v nule / v ničote - zažívajúcich NESPOČETNÉ MNOŽSTVÁCH FORIEM PODÔB seba - nekonečnosť zažívania viac ako širokého spektra farieb tónov frekvencii energii dát ♾️

Ako do hory voláme tak sa z nej ozýva - nage vlastné ECHO.. čo vysádzame, to žneme, nie je možné zažiť niečo čo by v nás už nebolo, čo by sme si sami nepredvytvorili.. akých frekvekcii, akej energie všetko čo teraz vkladáš do tohto momentu tu a teraz, je to zo zatvoreného toku zvnútra von, čiže sa ťahá zvonka, lebo koreň je kotva v 3D ukotvený v nedôvere, strachoch, pochybnostiach o sebe, odpojenosť "od pravej" Matky výživy doslova - koreň iba Bytie, iba Si, plne prepojený zjednotený s jadrom zeme, ako so svojim, so silou ktorú má a vďaka tomu dokážeš srdce expandovať viac a viac lebo sa cítiš bezpečne v sebe so Sebou, veríš, si v dôvere a vo vďačnosti ako v "tvojom už bežnom" stave vedomia v bytí a to je práve pravý solAR seba-vedomie - vedomie Seba ako Zdroja svetla iluminujuce Slnká - premiešané s tepom srdca - passion to compassion - očistený oslobodený spodok a stred, srdce - máš úplne iný prístup ku všetkému, a ku sebe najmä = máš priamy vstup do vyšších realít respektíve potenciálov a možností, vyberáš si inak, ty sa sprietočňuješ vyššej láske a vyššiemu vedomiu Seba/Nás.. je to Proces.. nemáme seba, nemáme dôveru, nemáme nič, sme odpojení = zatvorení božstvu a bohatstvu všetkého čo potrebujeme vnútri..

💎💎💎Niektoré ďalšie Super kľúčové pripomienky, respektíve naše časté a obľúbené pripomienky:


Tranzity do Novej Zeme sú len cez Rozpúšťanie Sebou Vytvoreného dokonalého Väzenského Systému, z ktorého sa dá vyslobodiť ba etapy cez Aplikáciu a Využívanie Svetelnej Briliatnostia VEDOMIA SEBA AKO ZDROJA VŠETKÉHO Čo Je - Bolo - Bude - Integrujeme svoje Vzostúpené Majstrovské Verzie Celou Bytosťou Dávno Žijúce Všade Naraz Teraz, Nie je Kam sa Dostať ale rozpamätať sa na Seba ako na To Kým Naozaj Si a začať do toho naplno vstupovať cez svoju Svetelnú DNA - Božské Vedomie Zdroja v Tebe.. Jedine cez Akceleráciu Evolúcie Vedomia a Tela teda Svetelnej DNA rozpúšťame všetko to, čo je nočná mora a začíname realizovať úplne nové sny realizáciou vyššieho Vedomia Novej Zeme Teraz.


Toto sú procesy scelistvovania sa, zvedomnievania, zjednocovania sa so sebou ako so všetkými, všetkými v jednom - procesy plného rozpamätávania sa na všetko, na seba, na to ako si čo tvoríš v každom momente, von sa nesútreďuješ nič tam nie je, zlaďovanie sa s frekvenciami Novej Zeme zvnútra Von, nie sú to mentálne mysliace hlavové procesy, ale celotelové procesy kedy telo ako vedomie vo forme alchymizujeme vlastnými svetelným UNIverzálnym vedomím svetelnou DNA v rámci ktore Kristos vedomie-svetlo-telo - KRISTAAL novej zeme Sme ako jej úplne Nová Verzia vzostupná Hviezda a neustále upgrejdujeme na novšiu verziu generáciu KristAAl avatarov Novej Zeme, lebo to nekončí

— Zjednocujeme Všetky Dimenzie Vedomia Seba celou Bytosťou a tak tranzitujeme do vyšších frekvencii na celotelovej úrovni..

…..

NovoZemšťan je stelesné UNIverzálne Vedomie - Inteligencia cez UNIverzálnu Lásku, UNIverzálnu Silu a MOC ako to kým naozaj je a ukazuje všetkým ako na to, cez svoj príklad... ako toto je len pre odvážnych a pre majstrov v nás...


💎

ČO AKO ČLOVEK HĽADÁME A MYSLÍME SI ŽE POTREBUJEME DÁVNO MY SME, dávno v nás len sa zabudlo, oddelilo sa od toho, stratil - a si Seba ako všetko.. takže tolko musíme vlastne strácať aby si Seba opäť našiel ako všetko.. "prijal plne" ako proces bytia viac a viac na neobmedzenom prijme Seba ako nekonečného svetelného Zdroja vedomia.

❣️

VEDOMIE UNIVERZÁLNEJ LÁSKY

VĎAČNOSTI

POCHOPENIA

V BYTÍ .. LEN HLBŠIE INTÍMNE SPOJENIE S NEKONEČNOM V SEBE CEZ VŠETKO ŽIVÉ A TO NAJMÄ CEZ GAIU AKO VŠETKY PLANÉTY SLNKA HVIEZDY V JEDNOM JE TO PO ČOM SA TAK TÚŽI - Rajský nebeský domov ako stav vedomia v bytí..

preto keď sme dohľadali, Našli sme,

Keď sme docestovali - stali sme sa "tou destináciou", "tým cieľom" SME NOVÁ CESTA A PORTÁLY MOSTY DO DIMENZII NOVEJ ZEME..

🌈


KEĎ NEHĽADÁŠ, NÁJDEŠ VŠETKO, KEĎ SI NAŠIEL SEBA AKO VŠETKO, S NIČÍM A S NIKÝM INÝM SA DO VYŠŠÍCH FREKVENCIÍ NEPRECHÁDZA LEBO JE TO PRÍLÍŠ ŤAŽKÉ AK TO MÁ 3D ZÁKLADY... len väčšie množstvá svetla osvetľujú tzv. len viac tmy, vlastných tieňov, všetko čo bolo v nevedomí super rýchlo, všetko čo spalo v DNA.. takže vzťahy do rapídnych kolapsov, alebo ráznych rapídnych prerábok ale všetky odrážajú ten vnútorný so sebou-- sústreďovanie sa na chápanie toho čo sa vnútri teba deje, nie vonku.. klasické 3D rozptyľovače - fokus von.. zavrieš oči, cíť čitaj celým telom, cíť svoj odpovede, svoje vedenie, nemysli...počuješ - čítaš - cítiš energiu a nie slová.. človek sa sústreďuje na slová a povrch preto sa môže motať v karmických dlhoch kruhoch donekonečna lebo verí slovám.... odovzdal moc 3D aspektu vnútri teda vonku... naletel.. seba-manipulácia a seba-klamstvá - domčeky z kariet ako nič nie je také ako sa zdá byť alebo prezentuje - videnie za ilúzie - zmeny v zraku - vidíme holograficky a multidimenzionálne za naše vlastné ilúzie...


💎💎V akom svelte vnímaš - vidíš ? to tiež mení všetko, lebo také to je a bude pre teba, lebo také to tvoríš.... pozri sa vždy inak, cez otvorené srdce, uvidíš oveľa viac a vždy zase inak...


KEĎ NEHĽADÁŠ NÁJDEŠ VŠETKO, KED SI NAŠIEL SEBA AKO VŠETKO, S NIČÍM A S NIKÝM INÝM SA DO VYŠŠÍCH FREKVENCIÍ NEPRECHÁDZA LEBO JE TO PRÍLÍŠ ŤAŽKÉ AK TO MÁ 3D ZÁKLADY... len väčšie množstvá svetla osvetľujú tzv. len viac tmy, vlastných tieňov, všetko čo bolo v nevedomí super rýchlo, všetko čo spalo v DNA.. si TO KAM SI SA CHCEL DOSTAŤ KDE SI CHCEL BYŤ A KDE SI CHCEL DOCESTOVAŤ - si to čo si hľadal!! Opora a bezpečný výživný prístav nekonečnej výživy s lasky, informácií - bohatstvo v sebe odomkol! ODOMYKANIE BOHATSTVA V SEBE, alchýmia najvyššími frekvenciami - vedomím - svetlom SEBA ako toho kým naozaj SI vo svojej podstate..Toľko možností máme koľko si sami dovoľujeme..

Tieto procesy sú o dovoľovaní si Seba Sebe viac a viac - budovanie Bytia na Neobmedzenom Príjme seba ako Zdroja všetkého ...


Krásne časy metamorfóz ako sa tak tempo a rytmus len navyšujú - je To božská Harmonizácia DNA doslova ktorú si je nutné dovoľovať.. telo a vzťahy, bankroty, straty, konce, rozpady a epické možnosti Slobody, zmajstrovavania alchýmie, nájdenia seba, zjednocovania sa s rodinou Hviezdy Novej Zeme ako tak tie staré zanikajú, nie sú v súlade.. toto a ďalšie iné témy budú len "intenzívnejšie témy" avšak každý Máme na to! Integrujeme vedomia vzostúpených Majstrov Tvorcov predsa a ich opaky tiež - všetko je rovnakocenné, všetko si TY ako MY, ako Oni.. vždý jedna minca, rôzne strany... my integrujeme všetky a presahujeme ich... vynulovávame seperáciu medzi nimi tým že sa stávame tým kým už sme vo svojej podstate viac a viac, sepáracia a nedostok sú len iluzórne preot NULA je TO všetko čo je a čo potrebujeme, odkiaľ sa rodíme ako nikto a všetci v jednom na zažitie dočasného bytie niekým iným.. avšak my sa navraciame do toho kým už sme, kde už a čo už máme.. nie je sa kam dostať, už niekde byť aleob niekým byť ... už to si, už tam si..
1,122 views

Comentarios


bottom of page