top of page

Medicína v tebe, v Stave Nehľadania Nájdeme Všetko, Božská Sila cez Hnev, Solárne Záblesky, Rok 2024

Nikdy nie si na tom istom začiatku, na tom istom konci, na tom istom momente, vždy si v inej vrstve-hĺbke-oktáve-rovine toho .. v inej rovine seba ..
Časy zrýchlenej evolúcie cez revolúcie, prechody extrémnejšími extrémami, prechody z reakčnosti ľudstva cez prejdenie si extrémami do odpovedania na energiu, nie na slová a toho čo je na povrchu..

V stave nehľadania nájdeme všetko, Nikdy nie sme na tom istom začiatku, konci, momente, to je len vnímanie človeka (3D aspektu v nás, ktorý nie je prítomný a vníma zo separácie času a obmedzení na nekonečnom vedomí, ktorým vo svojej podstate si.. nenechaj sa prekabátiť, lebo táto perspektíva vedie ku väzeniu a odopieraš si tak kľúče ku slobode, Nikdy sa nič neopakuje, len si v inej vrstve, rovine, oktáve toho (seba)..


SolARne záblesky, aktivity, vyšší KP index, silnejšie zmeny v elektromagnetizme cez výmenu našich pólov, s tým spojené záplavy mixovanou energiou - rôzne emócie-mentálne pochody pre nás na odľahčenie, odhustenie cez integráciu, prežitie, precítenie sa len viac, vybratie si vyšších realít a nových nastavení-príbehov-scenárov, toto podporuje zrýchlené zosilnenie separácie a toho kde nefunguješ z jednoty, kde nie si v sile a moci SVETLA-TVORCU-ZDROJA, slúži to

zjednocovanie polarít, vyrovnávanie karmy-príčna a následok - akcia a reakcia - keď tvoríme z 3D úrovne vedomia tvoríme reality, ktoré nás potápajú,deštruujú, pretáčame ich všetky a vyberáme si inak zo zjednoteného stavu vedomia..

Keď sa v strede noci budíš - solARne svetelné telo v nás nikdy nespí, práve naopak..Práca s telom, so sebou inak - cez hlbšie prepojenie, zjednotenie sa v sebe so SEBOU ako s NAMI:
My Pozývame vyššie úžas-snové reality, verzie seba (cez bytie na príjme,plná akceptácia najprv) - nenaháňame, nesnažíme sa, SME, aktivujeme, pozývame si svoje vlastné Echo - len sme svoja expresia vlastnej DNA - frekvencií - Kódov vedomia už postupne inej verzie Zeme - seba - Hviezdy - OSTÁVAME VŠAK OTVORENÉ NEOČÁKÁVANÝM PREKVAPKÁM A ZÁZRAKOM, NEVIAŽEME SA NA KONKRÉTNY VÝSLEDOK, JE PLNE ODOVZDANÉ BOŽSKÉMU NAČASOVANIU..


Frekvencie tohto stromu - BYTosti - zdieľa v jej-jeho UNIkátnom jazyku toľké toho, keď sa naladíš a zladíš s touto majestátnou BYTosťou (ty v inej forme):

Z predchádzajúceho článku:


November 2023 - Vošli sme do úplne inej roviny tempa a intenzity..

Prítoky vysoko-frekvenčného plazma svetla sú 100 000 násobné v porovnaní s rokom 2023 preto tento rok 2024 je super Katalyzátor rastu cez tu najväčšiu zónu nepohodlia a hlavne čeleniu toho čo odkladalo, nevidelo a zašlo do extrémov, o intezívnych emočno-mentálnych spúšťačoch, a to vďaka tomu, že všetko sú to staré kódy vedomia a nízke frekvencie, ktoré sa telo snaží cez rýchle sprocesovanie najprv vyplaviť lebo bránia v integrácii svetla-ultra vysokých frekvencií Novej Zeme ktoré človek nepočuje, začína ich počuť ako zvonenie a pišťanie v ušiach.. všetky typy svetelných tiel sa už u všetkých aktivujú na ICH ZJEDNOCOVANIE a vybudovanie merKAby na vzostup lebo len tak tvoríš ako NovoZemšťan - vedomie Novej zeme vo forme.. rôzne úkazy a záležitosti sa na pokožke objavujú aj budú ďalej keďže samotná koža sa meni na trblietavú blanu, celá genetika sa každému snaží prepísať aby začal stelesňovať a žiť hviezdnu svetelnú prezenciu viac a viac, aby sa premieňal na solARnu Hviezdu a len tak mohol Novú Zem nielen vnímať, ale začať tvoriť cez stelesnenie jej hologramu postupne a viac a viac,

avšak samo sa to nedeje.. mnohí zájdu - už zašli do nutných koncov pre nový začiatok, kde telo stále vnímajú z 3D úrovne vedomia a nečítajú svoju DNA, sústreďujú sa von kde zázračnú medicínu nenájdu - iba v hlboko vnútri keď sa uvolníš a navýšiš vibračne, otvoríš si VSTUP do odpovedí, informácií, uvidíš svoj hologram viac a začneš chápať, len tak môžeš premieňať - najprv BYTIE v stave úplného prijatia sa - situácie - druhých - Bytie plne na príjme - cítiš - čítaš, bytie plne prítomný celým telom - poľom len tak máš možnosť začaž plne vidieť a chápať ako si čo tvoríš na holografickej úrovni, ako si tvoríš telo a to, čo sa v tebe deje a prečo....Nachádzame viac a viac Zázračnú Medicínu v sebe,

Prenastavujeme si Všetko tak, aby ťa to neustále pozdvihovalo do vyšších úrovní vedomia Seba, a tak máš iný zážitok - - o to ide...

Učíme sa sústreďovať vidieť magično, krásu v každom momente aj keď sa to zdá ako katastrofa na povrchu, vidieť a príjmať dary vo všetkom (aj v tom čo ego nechce) a to najmä v sebe, nastavujeme sa na zázraky, učíme sa vidieť v INOM SVETLE lebo tak všetko meníme najviac a to všetko a oveľa viac cez ROZPAMÄTÁVANIE SA - AKTIVÁCIE, INTEGRÁCIE SVETLA - FÓTON - PLAZMA - ULTRA VYSOKÉ FREKVENCIE PLNÉ INFORMÁCIÍ O VŠETKOM...

TO BOHATSTVO INFORMÁCIÍ - SVETLA - DOMOVA V KTOROM Sa kúpeme - to je to pravé bohatstvo ktoré sa učíme využívať, aplikovať (zisťujeme, nie je to učenie sa ako v 3D škole),

Objavujeme Bohatstvo svetla v nás cez integráciu tmy, respektíve rozpúšťanie separácie medzi svetlom a tmou a celej duality (niekoľko ročný až celoživotný proces) a zažívanie nekonečnej sýtosti farieb, tónov Seba ako základ multidimenzionalného vedomia Novej Zeme - informácie sú ti doručované v holograficky, keďže ty si svoj hologram - Symboly, kódy, farby, tóny, čísla, hologramy, rovnice - vidíme tak postupne multidimenzionálne, a prispôsobuje sa tomu mozog, celá lebka a celé telo viac a viac - oprava svetlom, prerábka - upgrejd vo svetelnej kapacite, elektrické upgrejdy a tie súvisejú so zábleskami, ktoré sú už stále len nie sú zdieľané... vysokou solARnou aktivitou ktorá je len intezívnejšia - s tým súvisia

silnejšie zmeny v gravitácii, v elektromagnetizme cez výmenu našich pólov, čo súvisí s vyrovnávaním karmy-príčna a následok - akcia a reakcia - zastavujeme a pretáčame čas kde sme vytvorili niečo čo bolo v súlade s 3D a nie so svetelným telom-svetlo duše, lebo

keď tvoríme z 3D úrovne vedomia - neuvedomuješ si následky toho čo projektuješ v každom momente a nevidíš reakciu poľa na tvoju akciu vopred lebo nie si prítomný, nie si pri vedomí, si v autopilote - tak tvoríme reality ktoré nás potápajú, deštruujú, ničia úplne... toto všetko pretáčame na úplný prapočiatok za všetky časy, existencie, planéty, evolučné štádiá Zeme...


2024 je tiež o super kompresii času a zliatí sa mnohých existencií a časových osí do Jednej, ktoré sú nutné sprocesovať a uzavrieť, je to vrcholenie epických zúčtovaní a vyrovnávaní karmy, ktoré sú extra zrýchlené a neočakávané, navyšovanie intenzity všetkého ''o milión percent''v porovnaní s predchádzajúcimi rokmi.

2024 je zakončovanie Veľkolepých Cyklov ako keby až naraz, preto zrýchlené revízie starého, spomienok a robaľovanie svojich darov a poslaní zároveň,avšak 2024 je o epickej super REVÍZII toho kde má nad tebou nadvládu 3D, a je to všetko o moci a sile, o tom kde si brániš vo svojej božskej nekonečnosti.. Je to Veľkolepá REVÍZIA 'cestovných lístkov'', REVÍZIA STARÝCH VERZIÍ SEBA KTORÉ PRESTÁVAJÚ BYŤ V SÚLADE, REVÍZIA ŽIVOTOV A ČASOVÝCH OSÍ KDE SI ZMRAZENÝ A NETUŠÍŠ.. Všetko je to rozpamätávaní sa na majstrovstvo alchýmie, na kódovanie - dekóding - prekódvanie DNA - prepis HOLOGRAMU ktorý žiješ, VYMIEŇAŠ - PREMIEŇAŠ SVOJE HOLOGRAFICKÉ PROJEKCIE RÝCHLOSŤOU SVETLA pokiaľ si vzostup a zrýchlenú evolúciu vedomia a tela dovoľuješ naplno - SURRENDER - len hlbšie odovzdanie sa svetelenej inteligencii vnútri (vyššia moc), avšak je to o praxi, aplikácií vyšších úrovní vedomia seba do života.. Zisťujeme ako si čo naozaj tvoríme cez to na akých frekvenciách vibrujeme, s tým súvisí pretváranie cez odtváranie toho, čo bolo vytvorené z vedomia človeka, avšak ide sa len hlbšie do základov,

mnohí si tento rok idú prejsť RESETMI cez nulu a mega kolapsy starého super rýchlo aby tzv. dohnali vzostup Zeme 2017, 2024 - 2025 je o preskokoku na úplne inú trajektóriu..  
Začína sa vidieť viac holograficky cez vysoko-frekvečné svetlo - zvuk - čo slúži Dekódovaniu a Prepisu Svojho Hologramu cez Čerpanie z Nekonečného Zdroja, čím vyššie frekvencie, tým rýchlejšie všetko to čo je nízkofrekvenčné kolabuje, a to najmä lineárny čas,

Preto sa od nás vyžaduje Adaptácia na super rýchlosť zmien (každomomentová praktika), ako my sme tou zmenou - len tak sa adaptujeme a stabilizácia sa vo vyšších frekvenciách Zeme cez destabilizáciu.

Všetko je relatívne úrovni / dimenzii / levelu / rovine vedomia,  z ktorej vnímaš, vidíš, počúvaš, funguješ, vyberáš si tvoriť svoj zážitok - či spadáš pod separáciu času, priestoru, obmedzeniam 3D programimgu (nižšej mysle)

A to je relatívne hĺbke jednoty v sebe so Zdrojom všetkého vedomia - si pole, si hologram-y, vyberáš si ten svoj ktorý si praješ žiť alebo si obeťou toho starého hologramu 3D Zeme ktorý stojí na potláčaní vlastného svetla, božského potenciálu, potláčaní kreačnej sile kozmu ktorá je využívaná na napĺňanie Nižších potrieb “spodnej časti tela” a zabezpečenia si tak dočasného naplnenia zvonka toho čo ty máš pre seba byť - - SLOBODA JE EXPRESIOU LÁSKY, MY SME EXPRESIOU DNA KÓDOV - AKO STAREJ ZEME SME EXPRESIA POTLÁČANIA A UVÄZŇOVANIA SVOJEJ NEKONEČNEJ SVETELNEJ PODSTATY, BOŽKOSTI, CELÉHO KOZMU V NÁS - VYSLOBODZUJEME SA, UZATVÁRAME EXPERIMENT ČLOVEK - EXPRESIA TÝCH NAJNIŽŠÍCH OKTÁV, NEORGANICKÝCH KÓDOV STVORITEĽA, EXPRESIA PADNUTÉHO KOZMICKÉHO UNIVERZÁLNEHO SVETELNÉHO VEDOMIA KTORÁ SA CEZ Organické svetlo-kódy-svetelnú solARnu Kristos genetiku prepisuje na genetiku Rajských Slniek, solAR terRAnova Zeme hviezdy..Photo source GovandartNikdy nie sme na tom istom začiatku, konci, momente,

to je len vnímanie človeka - 3D aspektu v nás, ktorý nie je prítomný a vníma zo separácie času a obmedzení na nekonečnom vedomí ktorým vo svojej podstate si.. nenechaj sa prekabátiť, lebo táto perspektíva vedie ku väzeniu a odopieraš si tak kľúče ku slobode, Nikdy sa nič neopakuje, len si v inej vrstve, rovine, oktáve toho (seba).. nekonečne rozbaľuješ seba ako darček... sloboda je expresia lásky..

Si TU v strede vo večnom prítomnom okamihu, medzi minulosťou a budúcnosťou a nie je iného miesta kde by si mohol alebo mal byť, všade už si, nie je sa kam dostať, len sa zjednotiť s tým kým už všade si a kde už všade si...553 views

Commenti


bottom of page