top of page

Materializujeme To,Ako sa Cítime v Sebe So Sebou,Výživa-Výchova Seba Odznova& ďalšie Vzostupné Kľúče

Updated: Dec 12, 2022RozPúšťanie Zvykov na Dodávke Zdroja Výživy Zvonka cez niekoho, cez niečo, Napĺňanie Pohárov Zvnútra SEBOU Tým kým naozaj si, Pravé Bohatstvo ZDROJA Vnútri, Napĺňanie svojich potrieb SEBOU - Plný a Plnohodnotný vzťah so sebou pred tým než začíname tvoriť Nové Vzťahy Novej zeme Hviezdy - Získavame len SEBA ako Všetko - Ty si tá odmena sebe a nám ako Celku ako jednému vedomiu - Máš hlbší vzťah so sebou ako so Zdrojom všetkého na Nezaplatenie, lebo ty si chýbal-a sebe... to výživné neopísateľne kvalitné spojenie s DOMOVOM v Sebe.. Žitie z Posmrtného vedomia Zdroja v Bytí - Ultimátna sloboda - - a oveľa viac nájdeš v celej transmisii odkiaľ táto ukážka je:
Odtiaľto je táto krátka aktivačná darovaná video ukážka:

Zjednotenie Smrti&Života-Ožívaš ako Zdroj Všetkého - Ultimátna Sloboda od svojich vlastných obmedzení:


Ďalšia Trojhodinová Transmisia,ktorá ti môže ušetriť veľa rokov energie,peňazí, strácania sa v týchto procesoch,ktoré začať Plne Chápať je nad zlato: OŽÍVANIE AKO VEČNÁ BYTOSŤ,KTORÁ SI VYBERÁ HRAŤ SA NA OBMEDZENOM IHRISKU DUALITY ALEBO UŽ NA NEOBMEDZENOM,KDE NIE SÚ Staré ŠABLÓNY, ZJEDNOTENÝ STAV VEDOMIA V BYTÍ,Presahy ilúzie Inkarnácií sa a Rozdielov medzi smrťou a životom,medzi spánkom a bdelosťou,Ultimátna Sloboda-Mier-Fungovanie z Vedomia NovejZeme je z Nesmrteľného Večného Nekonečného Posmrtného Vedomia Seba Bezčasovo-čerpanie Bohatstva Vnútorného Zdroja Všetkého,Pochopenie Úzkostí,Chaosu,Vyzliekanie sa zo starých identít, vzťahov, rodín, Vývoj 2023-2026,Pochopenia následkov navyšujúcich sa frekvencií Zeme a množstva Svetla, ktoré musíme integrovať telom,Zmajstrovávanie Vzťahov, Vedomých Kolapsov Zvnútra von a Oveľa Vyšších Vzletov s väčšími krídlami, Ideš hlbšie do ZOSTUPU - do Hlbších Hĺbok Seba a Neznáma,aby si mohol vyššie VZOSTÚPIŤ-hlbšie do ZDROJA v seba-do neznáma tam,kde sa ešte nebolo naplno.Ako si najčastejšie stojíme v ceste nič netušiac, Zmajstrovávanie Práce so sebou na Multidimenzionálnej úrovni a s Frekvenciami,ktoré si praješ materializovať-zažívať..

Bytie Doma v Sebe - Návraty do Seba ako do Božskej Rodiny nadovšetko-Ultimátny presah človeka cez integráciu polarít a všetkých častí, aspektov Vedomia - všetkých svetlých aj menej osvetlených častí seba,Vyprázdnenie sa tým Kým nie Si,Naplnenie sa Sebou-ZDROJOM viac a viac, Smrť ako Nikto-Zrod ako Všetci v Jednom411 views

Comments


bottom of page