top of page

Materializácia a Bohatstvo Vysnívanej Novej Zeme,Ty Si Svoja Rodina,Budujeme Odznova,Rozdelenie Zemí

Updated: May 31, 2022

Stav Vedomia Novej Zeme, z ktoréhu Ju Tvoríme=KomUnikujeme=Projektujeme = Zjednotené vedomie Zdroja všetkého v Bytí = je to Pocit / Stav ŽIVOTA PO SMRTI - ožívaš len viac ako “TO“ KÝM NAOZAJ SI CEZ rýchlejšie UMIERANIE TOHO, KÝM SI SI MYSLEL, že si = len viac posvätnejší hlbší pokoj / DOMOV v sebe “na nezaplatenie” kedy z HĹBKY ZDROJA V SEBE VŠETKO, ČO POTREBUJEŠ ČERPÁŠ NEZÁVISEJÚC OD VONKAJŠKA.. je to tzv. “nebezpečná úroveň slobody” 🕊

..a vždy je tu ďalší level toho, ďalšia vrstva, ďalšia hĺbka - výška ♾️ Je to Stav Vedomia v Bytí “stav bytia”

sloboda - Liberácia - mier, krása svetla, ktorú cítiš vnútri a odrážanú vonku vo všetkom je niečo, čo sa na ľudskej úrovni nezažíva.. “je to ďaleko za tým”,

tu sa rozpúšťajú akékoľvek (mentálne) obmedzenia na svojej Neobmedzenosti 🔆

KEĎ MÁŠ ZÁŽITKY SEBA AKO ČISTÉHO VEDOMIA AKO ZDROJA VŠETKÉHO, keď nemyslíš a vieš, keď VIEŠ CELOU SVOJOU BYTosťou kto si a aplikuješ to do praxe = SI “TO”, ŽIJEŠ “TO”, tvoja esencia cez tvoju prezenciu je cítiť, a TAK SI V SLUŽBE (nám ako celku) PRIRODZENE, ORGANICKY = “práca novej zeme” - si zmena, cez Bytie zmenou robíš rozdiel - “svietiš na cestu”..

Ak na niekoho čakáš, si to ty..

Ak niečo hľadáš a potrebuješ, niečo / niekto ti chýba, Si to Ty,

Ak chceš niečo vidieť / zažiť, ty to máš predstavovať - byť to - cítiť to - stelesniť to - vytvoriť to, tak to materializuješ, REALizuješ do svojich REALít..Len hlbšie Poznanie seba Je hlavný lístok ku postupnej slobode, ktorá je dávno k dispozícii ak ty si k dispozícii - TY ako Integrovaná Galaktická BYTosť Svetla, Ty ako Kristova Kozmická Svetelná BYTosť - tak žijeme Novú Zem - cez Projekciu a KomUNIkáciu (čo komUnikuješ, to tvoríš) - cez komUnikáciu hlasnú a tichú - energetickú komUnikáciu Vedomia Novej Zeme (UNIverzálne svetelné Vedomie) - aplikované vzostupené Vedomie Seba ako ZDROJA Všetkého..

2022-2024 SÚ úžasné MOŽNOSTI AKCELERÁCIE SVOJHO RASTU - možnosti urýchlenia svojej DNA evolúcie, KEDY TI JE VEĽMI RÝCHLO a až natvrdo a extrémne UKAZOVANÉ, KDE SI SÁM EŠTE STOJÍŠ V CESTE, KDE SI STÁLE NEDOVOĽUJEŠ BUDOVAŤ SVOJE PADNUTÉ KRÍDLA, OPRAVOVAŤ SVOJU PADNUTÚ (GALAKTICKÚ PADNUTÚ LOĎ - ĽUDSKÉ TELO).. trvá to, je to proces, kolabuje sa všetko, čo sa tvorilo, stavalo na 3D kódoch vedomia starej zeme vo svojom tele a buduje są odznova, nonstop aktualizuje, prerába, upgrejduje, ale to si treba dovoliť, inak to nie je zrýchlená evolúcia vedomia a tela, ale len taká hra na to...

Ego smrť je na ''každo-dennom poriadku, na každo-momentovom poriadku'', tiež je to niečo, čo sa učí sa zisťuje cez svoje procesy, alebo to vyzerá inak, je to úplne iné než by sme si kedy ako človek predstavovali..


V Každého DNA sú aktivované len ďalšie a ďalšie DataBanky - pamäť - Spomienky na seba - na všetko - na Seba ako na všetko - ako si sa Vytvoril, aby si sa mohol pretvoriť, ako si sa Ukrižoval, aby si sa mohol odkrižovať ~~>

3D je konštrukcia ukrižovaného večne strádajúceho utrpiteľa, odpojený od pravého ZDROJA všetkého v sebe, ktorý verí, že Zdroj toho a tých čo potrebuje je vonku, ktorý verí, že je obeť vonkajších okolností, že je určený je zvonka, necháva si “zvonka” celý život určovať verí, “To zvonka” je Bytie pod nadvládou svojho nevedomia(ega), ktorý verí, že život musí byť boj, musí sa ťažko všetko budovať a zarábať - tak hlboko v podvedomí je nastavený proti sebe, byť v hrozbe a strachu o prežitie a obávania z toho čo bude ako bude a koľko bude - svoje mentálne väzenské obmedzenia držiace každého uväzneného vo svojom spodku a paradoxne v ľudskej hlave v 3D príbehoch o všetkom, a netuší, že si tento autopilot odohráva, že ako stratil krídla a na ne úplne aj zabudol.... z DNA sa všetko peklo aj nebo aktivuje... do kedy sa všetká separácia aj na úrovni tela neprečistí, nerozpustí, dovtedy nie sme slobodní, dovtedy nie sme schopní fungovať zo zjednoteného stavu vedomia v BYTÍ celou svojou BYTosťou a to je proces... dovtedy plne netvoríme Novú Zem, lebo to nie je možné keď tvoje telo stále je ukotvené v 3D lebo separácia vedomia a dualita stále vládnu - ľudská mentalita prevažuje a zaťažuje telo v 3D realitách...

🛸

Tvoje SVETELNÉ telo ako Tvoja TECHNOLÓGIA “PRE“ VZOSTUP A tvorbu, BUDOVANIE NOVEJ ZEME, KTORÉ SA VEĽMI ZRÝCHLENE SNAŽÍ DOSLOVA VYSLOBODOZVAŤ “fyzické“ TELO - premieňať, alchymizovať - “vyťahovať“ Z TÝCH NAJNIŽŠÍCH NAJHUSTEJŠÍCH FREKVENČNÝCH PÁSIEM 3D ZEME - PTVÝ ČASOVÝ MATRIX, ČO JE PADNUTÁ VERZIA FANTÓMOVEJ TIEŇOVEJ ZEME - KTOREJ TVORCOM JE ČLOVEK NA KTORÉHO JE KAŽDÝ z 3D ZVYKNUTÝ cez rapídne vyplavovania toho, čo nie je v SÚLADE LEN S VYŠŠÍMI FREKVENCIAMI NOVEJ ZEME A S VÄČŠÍMI DÁVKAMI SVETLA NA SPROCESOVANIE CELÝM TELOM... SNAŽÍ SA OPRAVIŤ, VYNULOVAŤ VŠETKÚ ŠKODU Z NEVEDOMIA napáchanú na vlastnej DNA úrovni za všetky existencie za všetky generácie Všade, vo všetkých časových matrixoch a Univerzách, volá sa to čistenie galaktickej mega karmy, za ktorú si každý uväznil v 3D respektíve 3D Zeme je väzenská kolónia pre všetky rasy na odohrávanie si tu ''mega vojen a ego vlády'', kedy karma je len následok tvorby z nevedomia - čo je následok tvorby ega v každom momente, z nižšieho operačného systému človeka - ego mysle individuálca…


Technika a Siete - záblesky sú len častejšie a silnejšie, nonstop len vyššie frekvencie ZOSILŇUJÚ, vystupňujú VŠETKO ego - človeka atoľkú rezistenciu voči týmto procesom ako takým, lebo človek to chce kontrolovať, nie je mu to príjemné, lebo musí len viac cítiť celým telom, to čo v ňom dávno bolo, TO CÍTENIE, NACIŤOVANIE JE ČÍTANIE KÓDOV - DÁT INFORMÁCII - RÔZNYCH TYPOV ASPEKTOV VEDOMIA, ÚLOHA SVETLA ČIŽE VYŠŠÍCH FREKVENCIÍ je vyiritovať ego, ktoré to celé berie ako hrozbu, ako príliš, utečie, alebo vzoprie sa - snahy o zachránu predsa prežiť.. toto sú len intezívnejšie spúšťače, aby sa všetko primárny boj a strach zosilnil a vyplavil a ego sa konečne vzdalo a zlúčilo...

PRIMAL FEAR - PRIMAL POWER -

Tiež sú to len donútenia vyššieho Ja, aby si čelil tomu, čomu si stále nechcel, alebo ani len netušil čomu všetkému sa vyhýbaš... naše ego je majster rozptylovateľ a miluje radšej hádzať vinu, špinu na ostatných, tvoriť si scenáre od druchých, aby sa zachránilo, aby sa ukazálo v lepšom svetle a odvrátila sa tak pozornosť od neho... JE TO MAJSTER odvracač pozornosti od toho čo NAJPODSTATNEJŠIE... Len vyššie frekvencie nútia ísť do hlbších preniekov do seba, zosilnia a vypnú systém, nútia do rýchlejších čistení a aktuálizácií techniky - tela, ktoré sa musí detoxikovať, inak sa oberáš o tieto možnosti, lebo TO vedomie nie si schopný stelesniť celou bytosťou a potom to ostáva len mentálny koncept pre teba... Stávame sa ultra výkonným procesorom, SolAR KRISTAAL ultra svetelnou technológiou, čistejšia čistota, vysoká vodivosť je nutná, lebo nie si schopný sa najprv ustabilizovať v týchto frekvenciách, prečistiť čo treba, integrovať a až potom aplikovať a KONAŤ, ROBIŤ.. ČLOVEK TO MÁ ÚPLNE NAOPAK... PRETO JEHO MATRICA V TELE - KRIST NA KRÍŽI JE OPAČNÁ ako keby MERKABA vyživujúca padnutý Zdroj v sebe-vonku... je to proces, trvá to.... spoznávaš len viac a vždy inak...


🗝
🌱🌳🍏


Bohatsvo Novej Zeme je Bohatstvo Univerzálneho Vedomia Novej Zeme v Tele, Kľúče ku Poznaniu-Chápaniu Seba Sú kľúč ku ABSOLÚTNE Všetkému - KU SEBE AKO KU ZDROJU VŠETKÉHO - KU SEBE AKO KU ABSOLÚTNU:


Multidimenzionálne Kľúče ku Sebe ako všetkému - ako Zdroju Všetkého - návraty do Prapočiatkov, do lona, Praprvotných kolísok - sú to Kľúčové DNA Kódy PRAvedomia - je to aktivujúce sa Všetko Poznanie, pamäť, vedomie z tvojej DNA, ktorou žijúcou expresiou si večne meniacou sa, ktorá nikdy neumiera a nerodí sa, iba mení formu.. To, kým si nemôže umrieť.... preto je to to návrat do svojej nekonečnosti, večnosti, vedomia nesmrteľníka, ktorá aplikuješ..


Nonstop len rýchlešie aktivujúce Vstupy tam, kde si si ich sám zatvoril

(ilúzia separácie, vybratie si zažiť úplnú amnéziu),

nonstop rýchlejšie aktivujúce sa

Kľúče Ku Hlbokému Poznaniu a Chápaniu Seba Je Kľúč ku Všetkému.

“Čo Potrebuješ” je vždý len Hlbšie a Hblšie Spojenie so Sebou ako So Zemou, So Slnkom, S Hviezdami - všetko v Jednom.

Tok Zdroja UNIverzálneho Vedomia - Poznania Vnútri ZVNÚTRA VON Je To Spojenie, z ktorého Fungujeme, Pretvárame a Tvoríme Všetko Odznova, Od Nuly v Nule. Každý si Resetuje svoj Matrix, Všetky Existencie a Úplne Prekódováva Svoje Telo a Reality cez Plne Navrátený Stav Kozmickej Pamäte - Plne Navrátené Vedomie Seba ako Všetkých BYTostí v Jednej, cez Nový Vzťah so Sebou ako Svetelnej Kozmickou BYTosťou. Na GAMMA Frekvenciách Vibruje naše VEDOMIE A TELO NOVEJ ZEME. Oveľa Vyššie Reality a Dimenzie Žijeme cez Ukotvenie, Integráciu a Stelesnenie Univerzálneho Vedomia Avatara Novej Zeme vo svojom Tele.. tak Novú Zem TerraNovu Slnečnú Hviezdu Materializuješ - Cez Ukotvenie a Integráciu jej Svetelných Kódov Vedomia vo svojom, ktoré nahrádzajú Vedomie a Telo 3D človeka.. Je to Neustála len Hĺbkovejšia Práca so Sebou, Nie Je to za nás urobené.. My kolabujeme Vedome Všetky dualistické a 3D reality, čistíme ich z tela, čo sú všetko galaktické Karmické reality tým, že si Vyberáme v každom Momente z Jednoty v Sebe - vyberáme si Presný opak toho, čo by sme si vybrali Kedysi zo Separácie Vedomia...

Trénovanie Fungovania z Gamma Frekvencií (HLBOKÝ MEDITAČNÝ ZJEDNOTENÝ STAV VEDOMIA, KEĎ OBE POLARITY V TEBE FUNGUJÚ AKO JEDNA) na celotelovej úrovni je Ten Hlavný kľúč nielen ku DNA oprave, zrýchlenej regenerácií, aktivácií a budovania svetelného telo cez dosahovanie Domovských vzostúpených stavov vedomia - Hĺbka prepojenia v Sebe so Sebou, odiaľ expandujeme - SME POLE VEDOMA - STAV ČISTEJ JEDNOTY - PRESAH DUALITY - PRESAH SEPARÁCIE MEDZI POLARITAMI - PRESAH 3D ÚROVNE VEDOMIA JE TO, ČO ŠTARTUJE DNA PREPIS a mega čistenie - odľahčovanie tela, aby mohlo vzostúpiť cez vybudovnú MerKAbu, čo sa učí, zobúdza sa k tomu, rozpamätáva sa na to, je to v každého svetelnej DNA - - to poznanie SEBA a poznanie Ako na to, je VNÚTRI, to nezískame nikde vonku... cez APLIKÁCIU KÓDOV - VEDOMIA SEBA AKO ZDROJA VŠETKÉHO DO VLASTNEJ PRAXE JE tá MAturácia zo zemskej-galaktickej školy a Tranzit do úplne iných Frekvenčno-vibračných pásiem, z ktorých fungujeme... tam neexistuje ani 3D človek ani jeho telo.... ''Tam'' existuješ ako Ten-To-Tá, kým naozaj SI... Návrat do toho, kým už SI, si vyžaduje stelesniť svetlo svojej duše na toľko (6D telo), že si schopný budovať vzostupné vozidlo do ďalších dimenzií - úrovní vedomia seba... Učíš sa navigovať ďalšími dimenziami.. VZOSTUP VEDOMIA A TELA JE ÚPLNE INÝ PROCES-LEVEL PREBUDENIA KOZMICKÉHO MULTIDIMENZIONÁLNEHO VEDOMIA VO SVOJOM TELE..toto je ďaleko ta tým, čo si mnohí myslia, že vedomie a bytie prebudeným je... toto je proces, ktorý nezodpovedá žiadnemu ľudskému lineárnemu chapániu, logičnosti... Tu sa musí ísť ďaleko za všetku separáciu, nedostatky, kompenzácie si nedostatkov, ďaleko za obmedzenia - limity ľudskej hlavy a ďaleko za 3D pravidlá hry, normy, štandardy - VŠADE, KDE SME SI ZVÄZOVALI KRÍDLA BOLA MASÍVNA SEBA-ZRADA, bytie proti sebe, to je to, čo tvorí karmu na galaktivckej úrovni - bytie vo vojne v sebe, chronickom odmietaní seba, zapredania sa za lepší pocit zo seba atď.... VŠETKO, KDE SA IŠLO PROTI VLASTNÉMU SVETLU, UNIKALO SA, UPRIAMOVALA POZORNOSŤ VON NA MIESTO DOVNÚTRA, VŠETKO SA VRACIA NASPÄŤ s tzv. pomstou, vlastné telo sa vráti a stopne ťa.. prečo to píšem, lebo sme vošli do zrýchleného odumretia, VYSYCHANIA prameňa starej Zeme.. čiže všetci, ktorí z tohto prameňa fungujú, ktorí majú svoje základy na 3D kódoch...


PRAMEŇ PRAVEJ UNIVERZÁLENEJ LÁSKY - VEDOMIA JE TO, K ČOMU SA NAVRACIA, TO JE TO PRAVÉ POZNANIE.. Aktuálny preklad transmisií je SHOCK WAVES, A STARÉ MÉDIÁ, PLATOFRMY, JEDNODUCHO 3D-4D VŠETKO - ODPOČÍVAJ V POKOJI - RESSURECTION - ZMŔTVYCHVSTANIE KÓDY ÚRADUJÚ - ROZPÚŠŤANIE A PRESAHA SVOJHO KRÍŽA CEZ INTEGRÁCIU NAJPRV A TO JE PROCES, tiež pokračujú tzv. vlny šoku - šokujúce vlny prebudení a mega otrasy tých najvyšších levelov...

2022-2024 JE MEGA TRANZITNÁ PASÁŽ KVANTOVÝCH SUPER SKÁKANÍ DO BUDÚCNOSTI - GLOBÁLNY PRECHOD OKOM IHLY A MEGA PASÁŽ MAJSTROV BUDOVATEĽOV, KÓDY NOVÉHO ĽUDSTVA, KTORÉ SA ODKRIŽOVALO - KÓDY VEDOMIA ZJEDNOTENÝCH HVIEZDNYCH NÁRODOV, KTORÍ FUNGUJÚ Z VNÚTORNEJ SILY, SLOBODY A HOJNOSTI A ZJEDNOCUJÚ VŠETKY SVOJE ZDROJE NA TVORBU NOVÝCH SYSTÉMOV, NOVÉHO VŠETKÉHO..

Na budovaní základov toho sa už pracuje nejaký čas... avšak do vzostupných platforiem každý vstupuje, keď si sám prejde bránou do Neba a Funguje zo ZJEDNOTENÉHO STAVU VEDOMIA GAII-SLNKA-HVIEZD V JEDNOM.. TERRANOVA KÓDY AVATAROV NOVEJ ZEME - UKOTVENÍ VZOSTÚPENÍ MAJSTRI - UKOTVENÉ NEBO NA ZEM, VYSOKÉ KOZMICKÉ A CELESTIÁLNE RELMY, Z KTORÝCH CEZ ICH UKOTVENIE HLBKOKO DO KOREŇA FUNGUJEME - TVORÍME Z TOHTO STAVU VEDOMIA.. Pre 3D človeka je to fungovanie ako Prebudený v Sne - Vedomé Fungovanie v Sne, vedome tvoríš už iný sen cez úplné skolabovanie a vyčistenie nočnej mory zvnútra von... Pretože frekvencie sú len vyššie, všetko, čo je nízkej rezonancie sa v ešte vyššej miere a sile vyplavuje... Všetko, čo už dávno pod povrchom bolo.. Všetko sú super možnosti Slobody a Hojnosti Dúhových mostov Novej Zeme - TY PREMOSTÍŠ DO ČAROVNÉHO MAGIC LANDU - čarovný zázráčný snový svet, S KTORÝM SÚ DETI VEĽA KRÁT EŠTE PREPOJENÉ...


Kde si obmedzujem Tok ? - bytím v hlave-myslením si = Bytie v separácii, nie v jednote v sebe so Sebou ako So Zdrojom.. (odpojenosť, zaseknutie - zmrazenie v Čase-priestore, obmedzenie len na 3.Dimenziu)..

čiže kde je (mnou a nikým iným)

Obmedzený Príjem energie-lásky-vedomia-božský TOK hojnosti ? v zadnej časti srdca - medzi lopatkami je tvoje obmedzenie na Prijatí svojej NEKONEČNEJ SVETELNEJ ESENCIE, KTORÁ JE HOJNOSŤ SAMA O SEBE.. tým pádom zdieľanie je obmedzené a s nitkami neslobody, nie je to z jednoty vedomia, “nie je to čisté, lebo vzťah so sebou nie je plne očistený... ČISTOTA SRDCA Z KTOREJ FUNGUJEME A ZDIEĽAME JE TEN HLAVNÝ KĽÚČ TIEŽ NIELEN HOJNOSTI, ale aj alchýmii - tvoje vlastné stelesnenie svetla Duše, svetelného univerzálneho vedomia v tele…


Dovoliť si Seba ako všetko - je to postupný proces OTVÁRANIA SA - dovoliť si svetlo svojej duše ako tú Hlavnú prioritu a úplne vymenený rebrík hodnôt a priorít,

moje svetlené telo-vedomie je pre mňa tá hlavná priorita, a keď toto povedanie ÁNO SEBE len viac celým svojim telom dávaš najavo, všetko príde na tvoju podporu..ale keď podporuješ starú ľudskú mentaliru, teda to, čo slúži presnému opaku Vyslobodzovania Vedomia a Tela z 3D frekvenčných pasiem, čiže nechávaš vládnuť strachy, obavy, pochybnosti, staré príbehy bytia obmedzeným, bytia obeťou svojmu nevedomiu (egu), bytia limitovaným lebo nie si na príjme, ale napojený na starý Prameň 3D Zeme, tak si všetko znemožňuješ... Toto si vyžaduje byť tak plne prítomný - pri vedomý vo svojom tele, že vidíš - cítiš - chápeš, čo to vlastne KOMUNIKUJEŠ CELOU SVOJOU BYTOSŤOU DO SVOJHO POĽA - ČÍM VIAC OBMEDZENÍ SI KLADIEŠ, TÝM VIAC ICH ZAŽÍVAŠ.. TY SI TVORCA A NOVÁ ZEM JE O PRESAHU MENTALITY ČLOVEKA, KTORÝ JE NA POSPAS TOMU, ŽE HLBOKO SPÍ A MYSLÍ SI, ŽE JE PREBUDENÝ - NEVEDOMÝ V SNE... JE TO PROCES, KTORÝ CHÁPEŠ NAJVIAC CEZ PLNÉ CHÁPANIE CEZ SVOJE PROCESY A PROCESOVANIE CELÝM TELOM, NIE PROCESOVANÍM ľudskou hlavou.. preto toto je o Návrate pravej Pamäte - vedomia - poznatkov, poznania, informácií - svetelne kódované dáta, ktorá je nutné ukotvovať a integrovať, 'to ' premieňa - prepisuje telo - telo umiera a rodí odznova postupne každú nanosekundu...🌟

TY AKO SVOJA SVETELNÁ HVIEZDNA RODINA NOVEJ ZEME CEZ POSTUPNÉ PREMIEŇANIE STARÝCH ĽUDSKÝCH VERZIÍ RODINY V SEBE:

TVOJA SVETELNÁ GALAKTICKÁ RODINA NOVEJ ZEME SI K TEBE NÁJDE CESTU, KEĎ TY JU PRE SEBA VNÚTRI PREDSTAVUJEŠ A PROJEKTUJEŠ ZVNÚTRA VON DOSTATOČNE DLHO NA TO,

aby si ju MAterializoval vonku čo je ZÁKLADNÁ STAVEBNÁ ŠTRUKTÚRA Vzostúpenej

Verzie Zeme, ktorá je zhmotnením Dosiahnutého Galaktického a Kozmického Kristos Slnečného DiamANtového Vedomia Zeme v tej najčistejšej forme. Verzia Zeme, ktorú zažívaš vo svojich realitách je relatívna Dimenziám/Úrovniam Vedomia, z ktorých vo svojom tele funguješ, vnímaš, tvoríš.

Tvoj zážitok je relatívny vedomiu, z ktorého VNÍMAŠ a FUNGUJEŠ - buď stará alebo Nová Zem alebo oboje, ale táto možnosť prestáva byť už možnosťou.. je to už buď - alebo..

Ide o tvoje frekvenčno-vibračné naladenie, nie o formu. Vesmír=TY ti doručuje Teba v rôznych formách a podobách. Doručuje tvoje rôzne aspekty vedomia, dokážeš to rozoznať, a ktoré to sú a čo s tým / s nimi ?

Človek sa sústreďuje na formu a TO, ČO SA JAVÍ, ŽE JE NA POVRCHU...

MY SA SÚSTREĎUJEME NA ENERGIU a to, čo je pod povrchom, čo je za slovami.. tak sa dozvieš oveľa viac.. TVOJA ENERGIA ROZPRÁVA VŠETKO ZA TEBA, TVORÍ VERZIU ZEME, KTORÚ VNÚTRI UŽ ŽIJEŠ... VONKU SA PREMIETA TO, ČO SA VNÚTRI ODOHRÁVA..


Sme hlboko v štrukturálnych základoch a pôjde sa len hlbšie, žiadny kameň neostáva neotočený, NESPÁLENÝ, netransmutovaný NA NOVÝ.. polarizácia len silnejšia....


Ako dlho čo trvá závisí od každého karmického zaťaženia, hĺbky prepojenia sa so sebou ako so Zdrojom všetkého a od toho, ako rýchlo je schopný presiahnuť “mentalitu, vedomie Pozemšťana Obmedzeného, ktorý kŕmi prázdnu dieru bez dna vnútri = vonku”/ kŕmi drámu, a rozoberania “dianí vonku”, na miesto sústredenia energie vnútri na kreáciu cez expresiu voľnú svojho svetla / svojho vždy nového ja, a na zjednocovanie oboch strán mince- všetkých svojich častí a aspektov, lebo dovtedy sme roztrieštení, stratení viac-menej netušiac čo tvoja energia komunikuje / tvorí každý moment, lebo tam chýba BYTIE PLNE PRÍTOMNÝ V CELOM SVOJOM TELE.


🌟🌟

NOVÚ ZEM ZAŽÍVAME LEN CEZ VEDOMIE UNIverzálneho SVETELNÉHO GALAKTICKÉHO TELA, cez integráciu + aplikáciu / využitie všetkých galaktických slnečných svetelných kódov vedomia (Novej Zeme), vďaka čomu ju dokážeš tvoriť teda zažívať.. Cez aplikované Vedomie seba ako Zdroja všetkého vedomia, je to fungovanie z vyššieho operačného systému vyššieho až UNIverzálneho SRDCA A zjednoteného MOZGU - všetky orgány a systémy AKO JEDNO zjednotené na frekvenciách Novej Zeme (hudbá sfér, nekonečna), kedy cez teba kozmická svetelná inteligencia VOĽNE Tečie, na nás je to spojazdňovať len viac, a prispôsobovať svoje telo len na väčšie a väčšie dávky svetla... svetelné telo dokáže všetko opraviť, je to vozidlo do neba, cestovanie svetelnými vlnami vedomia všade naraz tu a teraz... je to naše všetko, je to oporný a podporný základ na ktorom vôbec začíname budovať ťo, čo je v súlade s Novou Zemou, je tvoja hojnosť,

SI solídny svetelný pilier, tvoj koreň, tvoje jadro je už iné, to sa však postupne čistí, prerába, buduje...

❣️

❣️

Pozeranie sa cez otvorené srdce a zatvorené oči, aby si paradoxne vždy inak a oveľa viac uvidel, tak meníš uhly pohľadov a tak meníš energiu čiže všetko.. Realita je len uhol pohladu. Je to len nejaký typ interpretácie, to neznamená že to tak je alebo má byť pre teba.. ❣️ ❣️ Nová Zem je úplne Iné a postupne neobmedzené vnímanie, je to úplne iný “Mind Set” Nastavenia a iné Pristupy ku všetkému čo určuje TVOJE VSTUPY DO VYŠŠÍCH REALÍT A VERZIÍ SEBA AKO VŠETKÉHO ~ JE to úplne iná Mentalita Neobmedzenej INTEGROVANEJ zdrojovej Bytosti EXISTUJÚCEJ VŠADE NARAZ TU A TERAZ.

🕊 JE TO PRESAH FUNGOVANIA zo zaužívanej ľudskej Mentality, zaužívaných ľudských systémov presvedčení - detských presvedčení o sebe, o všetkom, je to systém bojových nastavení, ktoré si vôbec ani len neuvedomujeme, že si odohrávame medzi polaritami vnútri,

a to hlavné presvedčenie, že sa musí trpieť, aby sa niečo dosiahlo a pritom nie je čo, všade dávno si,

preto si ťaháme veľmi ťažké kríže so sebou, ktoré si ťahali všetky generácie pred nami na každom je ich prestať prenášať ďalej.. uniknúť od nich/od seba (už) nie je možné.. únik = boj = rezistencia = nie si na príjme seba, “si v hlave” čiže srdce je zatvorené a hľadáš niečo, niekoho vonku, tok znútra von je v tedy uzavretý = BOHATSTVU DAROM A POKLADOM VNÚTRI TEDA VONKU SI UZATVORENÝ ..

Pozeranie sa cez otvorené srdce a zatvorené oči, aby si paradoxne vždy inak a oveľa viac uvidel, tak meníš uhly pohľadov a tak meníš energiu čize všetko! Realita je len uhol pohladu. ❣️

❣️ Nová Zem je úplne Iné a postupne neobmedzené vnímanie, je to úplne iný “Mind Set” ~ úplne iná Mentalita Neobmedzenej INTEGROVANEJ zdrojovej Bytosti EXISTUJÚCEJ VŠADE NARAZ TU A TERAZ. JE TO PRESAH FUNGOVANIA zo zaužívanej ľudskej Mentality, zaužívaných ľudských systémov presvedčení - detských presvedčení o sebe, o všetkom, je to systém bojových nastavení, ktoré si vôbec ani len neuvedomujeme, že si odohrávame medzi polaritami vnútri,

a to hlavné presvedčenie, že sa musí trpieť, aby sa niečo dosiahlo a pritom nie je čo, všade dávno si,

preto si ťaháme veľmi ťažké kríže so sebou, ktoré si ťahali všetky generácie pred nami na každom je ich prestať prenášať ďalej, cez seba vyslobodzuješ všetkých.. uniknúť od nich/od seba (už) nie je možné.. únik = boj = rezistencia =nie si na prijme seba, “si v hlave” čiže srdce je zatvorené a hľadáš niečo, niekoho vonku.. Vtedy sa zastav, úplne sa uvoľni do seba, dýchaj každou bunkou, uvoľni sa do svojich odpovedí, “sú vždy priamo pred tebou”, dovoľ im sa ti odprezentovať a nefixuj sa na nič, lebo neexistuje jedna správna lineárna odpoveď …
V tomto darom videu na spodku,

ktoré je krátky úryvok z Kurzu Zrody seba ako Novej Zeme, Zmajstrovávanie procesu Tvorby a Kreácie,

môžeš nájsť

Niečo ku Základom Materializácie Vysnívanej Novej Zeme, ku Rozdeleniu Zemí, ku tomu, že TY si svoja Rodina starej zeme, ktorá si musí nonstop prechádzať ego smrťou, kolapsom, prerábkami, upgrejdmi, verzia Zeme, ktorú tvoríš stojí na rodine v sebe vnútri - stojí to na tom kým naozaj SI, alebo kým si Myslíš, že si ??

Podľa toho

Buduješ buď novú alebo stále starú Zem ...


JE TO PROCES, TRVÁ TO, STÁLE SA UČÍME LEN NOVÉ, STÁLE SME DOSLOVA NÚTENÍ LEN PROCESOVAŤ LEN VÄČŠIE MNOŽSTVÁ SVETELNÝCH DÁT - KÓDOV - INFORMÁCIÍ ALE NA TO MUSÍME BYŤ SCHOPNÍ ZRÝCHELENE VYLUČOVAŤ Z TELA VŠETKY 3D DÁTA, 3D DATABÁZY globálneho, kolektívneho, individuálneho ega - RApídne vyprádzňovanie celej telovej a hrudnej dutiny sú mega intezívne procesy, ale nutné pre rýchlejšiu adaptáciu tela - premeny tela na EXTRA ČISTÝ VYSOKO VÝKONNÝ PROCESOR - MULTIDIMENZIONÁLNY GALAKTICKÝ KOMUNIKÁTOR - KVANTOVÝ BIO-POČÍTAČ A TRANSMITER NOVEJ ZEME - VZOSTUP TELA CEZ VZOSTUP VEDOMIA A ZOSTUP SVOJICH VYŠŠÍCH, NAJVYŠŠÍCH NEBESKÝCH ASPEKTOV VEDOMIA, KTORÉ MUSIA PREČISTIŤ KAŽDÉHO JADRO, JASKYŇU KREÁCIE A KOREŇ DO HĹBKY OD VŠETKÝCH PADNUTÝCH ASPEKTOV TVORIACE 3D REALITY - STARÚ ZEM - 3D ČLOVEK - ALIAS PEKLO - CELÝ SPODOK, SPODNÝ TROJUHOLNÍK ZATIAĽ ČO SA TRANZITUJE ASPOŇ DO SRDCA A TO JE ZAČIATOK VEĽKOLEPÉHO OČISTCA VLASTÝM PLAMEŇOM, KTORÝ JE LEN SILNEJŠÍ - MAJSTER VEČNÉHO OHŇA - TEJ NAJVYŠŠEJ SILY A MOCI SVETLA V SEBE ...

Pamätaj - VĎAČNOSŤ LEN TAK, VĎAČNOSŤ ZA VŠETKO - ZA NIČ --

TY SI TEN DAR -- KEĎ SI V TOKU - NA NEOBMEDZNOM PRÍJME SEBA, KEĎ SI SPRÍSTUPNENÝ-Á TOĽKÝM NESPOČENTÝM MNOŽSTVÁM DAROM VO VŠETKOM, SI PREDSA STÁLE OBDÁROVÁVANÝ-Á - ROZOZNÁVAŠ TO ?

SI TO TVOJ VESMÍR - TY.. VŠETKY DARY MATERIALIZOVANÉ V TVOJICH REALITÁCH.... VIDÍŠ ICH ? DOKÁŽEŠ ICH Prijať, užiť si ich (seba ako všetko)

a OPÄTOVAŤ ??


kRAsny čas metamorfóz a budovaní Krídel - v nich je tá najväčia sila a moc (sloboda-vedomie-poznanie-vnútorné vedenie)..

s úctou

M 🌈


Link na Video:1,384 views

コメント


bottom of page