top of page

Majstrovstvo Vzostupu Cez Straty a Smrť, Ničotu, Prázdnotu, ako Zatmenia Štartujú Rýchle Odchody, Straty,aby Sme Získavali SEBA na Hlbšej úrovni

Updated: May 7
Milí Tvorcovia, k dispozícii Je

Darovaná nastrihaná ukážka z Dvojdielneho Kurzu v Škole Majstrov:


Zmajstrovávanie Strát, aby si Mohol Získať Všetko Odznova a Inak - Hlavný Základ Metamorfóz, a Tranzitov do Úplne Iných Realít Novej Zeme, Základ

VzoVstupu - Prechod na Druhú Stranu-Smrť-Večný Život-VzoVstup a Nová Zem a Zrýchlený Zánik tej cez jej Zosilnenie Zvnútra Von...

Aprílovým a Májovým Zatmením Slnka a Mesiaca sme Vošli do Pasáže Super Rýchlych a Radikálnych (šokových) Zmien cez Straty - aj preto je tvorený tento minikurz z ktorého je táto ukážka, kde Pokračujeme v náväznosti na všetky kurzy a transmisie zdieľať všetko, čo je potrebné

Rýchlejšie a Hladšie Prechody Nulou, Procesovanie Strát a to cez smrť koniec koncov vždy cez naše staré verzie reprezentované vonku, Čistenie a Vyslobodzovanie Predkov na úplný prapočiatok cez SEBA - všetci musia všetko nesprocesované a to najmä straty, smrti, opustenia sprocesovať, vyzdvihnúť si dary v tom všetkom a zdieľať ich.. SME V ZÓNE PRÁZDNEHO KORIDORU ODKIAĽ SA DO STARÉHO NIČOHO NEDÁ VRÁTIŤ, ODKIAĽ Z ABSOLÚTNEJ NIČOTY TVORÍME VŠETKO ODZNOVA.. POCHOPENIE SMRTI A ŽIVOTA AKO JEDNO, POCHOPENIE ZVIERACEJ RÍŠE A NÁS A ICH NAŠÍCH ODCHODOV - ODCHODOV BLÍZKYCH - PRECHODOV - TRANZITOV NA TZV. DRUHÚ STRANU.. VZO-VSTUP JE VŽDY CEZ zrýchlenú (vedomú) SMRŤ 3D aspektu, malého ja, starých verzií nás cez zosilnenie toho najprv,

VzoVstup je cez jednu stratu za druhou avšak VEDOMÚ CEZ OČISTU-PREPIS-PREKÓDOVANIE DNA - NONSTOP PRERÁBKY-UPGREJDY TELA AKO TEJ HLAVNEJ INTELIGENCIE A TECHNIKY..


Všetci vošli do úplne nových fáz evolúcie, kde nič zo starého neplatí, je jedno koľko sa detoxikuje, alebo pracuje so sebou, tu sa vošlo do iných vrstiev seba a začíname odznova ale Inak.Čistenie ľudskej rodiny,PREDKOV ako nutnosť pre začiatok novej Hviezdnej rodiny Novej zeme, Navigácia zmenami a skokov do novej Zeme, do nových verzií seba, ktoré sú už k dispozícii a tvoria - žijú iné REALITY-- VYUŽITIE PODPORY VZOSTÚPENÝCH MAJSTROV V SEBE A ZVIERACEJ RÍŠE, KTORÁ JE OMNOHO VIAC NEŽ ZVIERACIE RÍŠA,PODPORA s kompletizáciou kontraktov a uzávierkami toho čo treba (náväznosť na Kurz OŽI V NOVEJ KOŽI) A NAJMÄ SO STRATAMI VO VŠETKÝCH EXISTENCIÁCH A BATOŽINÁCH,ktoré Ťaháš a netušíš NA MULTIDIMENZIONÁLNEJ ÚROVNI a dovtedy si zastavovaný do kedy neodľahčíš úplne a potom začínaš odznova ešte s hlbším detoxom a rýchlejšími tranzitmi do vzovstúpenejších verzií seba. Je to Podpora so spracovávaním strát blízkych, zvieracej ríše a najmä seba a všetkého čo je 3D, čo má nite neslobody, lipnutia a to za všetky svoje generácie ''dozadu''.. Podpora s emóciami, mentálnom, fyzičnom, energetičnom - všetko ako JEDNA JEDNOTKA.


Mini-Super Kurz, z ktorého je táto ukážka má potenciál ťa

Podporiť s oveľa hlbšou prácou so sebou (vyšší level práce so sebou, ktorý je nutný najmä počas 2023-2026), podporiť ťa so zmajstrovávaním seba, svojich tranzitov do neustále vyšších oktáv seba ako ZDROJA Vedomia všetkého a tvorby Nových Snových RAjských životov Novej Zeme, Je to práca so sebou na úplne inej úrovni cez hbšie chápanie Seba a týchto procesov - to je nad Zlato a ono to sa nekončí len poriadne začína a prehlbuje sa to čo sa týka intenzity a je to základ Zmajstrovania tvorby úplne novej verzie Zeme cez jej stelesnenie najprv, čiže je to podpora s urýchlením - s akceleráciou tvojich Transmutačných procesov evolúcie vedomia a tela tak, ako úplne všetky kurzy a transmisie - podporujúci ťa s neustálymi len rýchlejšími tranzitmi do NEXT LEVEL You - Ďalších vyšších rovín seba cez ponáranie sa do hlbších hĺbín seba ako zdroja všetkého a aplikovanie toho vo svojej praxi - čiže je to ďalšia podpora s tranzitmi do vyšších oktáv svojej existencie ako už NovoZemšťan Majster stvoriteľ-achymista - podpora so vzostupmi - zostupmi - aktualizáciámi vedomia a tela - upgrejdy, tranzity do neustále vyšších-hlbších levelov, úrovní, rovín Seba ako hviezdneho pravekého a vyspelého budúceho Majstra stvoriteľa - Alchymistu, ktorého vedomie integrujeme a aplikujeme..
Na pamiatku Lea, ktorý je vo všetkej tvorbe a a Andarách Avatarov Novej Zeme a jeho prezencia je silnejšia ako kedykoľvek predtým, podporuje nás ďalej v inej forme a na inej úrovni...997 views

Comments


bottom of page