top of page

Majstrovstvo Seba a Prechodov Okom Ihly, Základy Bohatstva - VĎAČNOSŤ-VEDOMIE v Akcii,Tanec Polarít
Majstrovstvo Seba a Prechodov Okom Ihly Domov (do seba ako do Novej Zeme), vždy odznova a inak, Základy Bohatstva - VĎAČNOSŤ, tvoje vlastné Svetlo - Vedomie v Akcii, premieňame energiu peňazí - strach a nedostatok na vďačnosť a lásku, úctu,

Tanec Polarít, ktorý je v 3D Zemi pod povrchom vlastne súboj polarít,

Kódy Božskosti a Nekonečnosti (Infinity) Novej zeme, ktoré budú budúci rok pokračovať, odblokovávanie božskej sily, Božský Nový Človek, Pasáž 11.11. 2023 - 11.1.2024, Zrada a Sebazrada, Hlbšie úrovne Jednoty - cez čistenie - cítenie SEBA - rozOpúšťanie len hlbšej separácie v sebe.. hlbšia hĺbka seba - vyššia výška Neba, ako sú toto nekonečné procesy upgrejdov tela cez postupné stelesňovanie UNIverzálneho svetelného (galaktického vedomia), Majstrovstvo vzostupu-zostupu a tvorby Novej Zeme je Majstrovstvo Integrácie Seba na MultiDimenzionálnej úrovi a Majstrovstvo Transmutácie cez Bytie Na Príjme - tzv. Prijímanie sa ako keby inak a odznova.... KEĎ SME V TOM NAJUŽŠOM KORIDORE OKA IHLY, malé ja si myslí že vzostúpilo, alebo sa jeduje že je zase v tom istom... avšak je to odpojenie a nepochopenie o čo ide a ako v tejto fáze pracovať so sebou.. oveľa viac v transmisii, z ktorej táto UKÁŽKA je - Môžeš ju nájsť v Škole Majstrov pod Názvom Majstrovstvo Seba a Prechodov Okom Ihly Domov Inak.


Tranzitujeme do Vyššej sebaexpresie - do vyšších dimenzionálnych expresií Seba ako Zeme ako Hviezdnych systémov ako Slniek ako Galaxií všetko - všetkých v Jednom - tranzitujeme do vyjadrovania sa, do transmisie, zažívania svojej Božskej esencie na hlbšej ,na oveľa napĺňajúcej úrovni: Transcendencia ľudského experimentu a obmedzeného zážitku seba ako človeka a návraty do toho, že si nekonečná bytosť všetkých hviezd, slniek, hviezdnych systémov, planét - všetkých v jednom!

Do výšky neba cez hĺbku pekla. Meníme odráža v zrkadlách - odrážajú nám koľko svetla nami tečie a kde ešte odmietame tmu teda svetlo, kde obe strany mince nefungujú ako, kde sa obmedzujeme na malý zlomok nekonečne veľkého a šťavanatého koláča. Reformujme Zdeformované odrazy v zrkadlách ktoré nám ukazujú, kde sme sa neprijali, zhasli, zmenšili sa aby sme sa prispôsobili nedostatkovým podmienkam, aby sa vtesnali do obmedzených šablón bytia, správania sa, tvorby života a zažívania sa v tých najnižších oktávach oddelene od seba ako ako od zdroja - volám sa domov ku sebe do hlbšej jednoty kde všetko čo potrebujem dávno existuje! Som tu ja ako všetko ♥︎

 

Čistíme všetkú tvorbu našich nižších aspektov a ich rozpory, to, že sa vôbec necítia bezpečne na Zemi, čistíme naše najnižšie sebaexpresie a integrujeme sa, vysielame zjednotený stav vedomia a viac svetla..
396 views

Comments


bottom of page