top of page

Majstrovské Kľučové Kódy Tvorby, Super Vedomie-Videnie-Vedenie a Sloboda od Starých Systémov

Updated: Jun 3, 2022

Budúca spoločnosť tvorená tu a teraz cez integráciu a aplikáciu nových kódov SUPER VEDOMIA, KTORÉ SÚ K DISPOZÍCII VŠETKÝM V STAVE NULY - PREPOJENIA - MEDITÁCIE, KEĎ PRELADIA, NALADIA sa, VYLADIA NA KOZMICKÉ FREKVENCIE NOVEJ ZEME V SEBE A PRACUJÚ SO SEBOU.. ICH INTEGRÁCIA A BYTIE JE KĽÚČ - OŽITIE KÓDOV NOVEJ ZEME CEZ TEBA JE KĽÚČ, LEBO ZA TEBA - CEZ TEBA PROJEKTUJÚ ÚPLNE INÉ REALITY.

Čo PRIAMO súvisí s Vyslobodením sa od Starých Systémov vonku-vnútri jedine CEZ ICH PRESAH A DEKONŠTRUKCIU V SEBE, VO SVOJOM TELE, VO SVOJICH REALITÁCH, VZŤAHOCH A PLNÝM VYUŽITÍM ORGANICKÝCH SVETELNÝCH KÓDOV VEDOMIA NOVEJ ZEME NA REKONŠTRUKCIU A BUDOVANIE - OBNOVU SVOJHO pôvodného super regeneračného SVETELNÉHO TELA A VŠETKÉHO, ČO NEPADÁ, NEPADNE LEBO JE TO V SÚLADE S TEBOU AKO VEČNOU BOŽSKOU ESENCIOU A PODPORUJE TO MULTIDIMENZIONÁLNE NOVÉ SYSTÉMY NOVEJ ZEME, KTORÉ SÚ TVORENÉ LEN PLNE EXPANDOVANÝCH KVANTOVÝCH STAVOV VEDOMIA..


Rise UP, Reclaim and Unleash your FIRE power as LIGHT and Inner Freedom to break free from illusionary chains, boxes of limiting self-beliefs and (3D) illusions of freedom, safety, love, life. Those games don't have to played anymore.. UNLESS you continue believing it and choose to play in it.. On a soul level, You are already Free, Abundant, Powerful.. you are already LOVE. Receive it, reclaim, use it - apply it.. unless you want to continue to play the games of being less and being victim.. your choice.. You already are powerful creator unless you believe you are not.. you choose the type of game you want to play in..


POVSTAŇ, PRIJMI, UPLATNI SVOJU OHNIVÚ SILU A MOC AKO SVETLO, PRIJMI A UPLATNI SVOJU VNÚTORNÚ SLOBODU NA VYSLOBODENIE SA Z ILUZÓRNYCH OKOV - VÄZENIA TVORENÉHO LIMITUJÚCIMI PRESVEDČIAMI O SEBE, väzenie ILÚZIÍ O NEJAKEJ SLOBODE, O LÁSKE, O ŽIVOTE.. TIETO HRY NEMUSIA BYŤ HRANÉ, ODOHRÁVANÉ, JEDINE AK ty VERÍŠ, ŽE MUSIA a vyberáš.. Slobodný, mocný, bohatý už každý je na úrovni svojej duše, svojej esencie.. Láska už si, všetko si.. tak to prijimi naplno a uplatni.. jedine ak si praješ pokračovať v hrách na to, že si menej, a že si obeť niekoho, niečoho..

Typ hry aký hráš si sám vyberáš - typ systémov, v ktorých žiješ si tomu prispôsobuješ..Transcendencia 2-3-4.dimenzie Vystúpením z ego mocenských a kontrolných (bojových) hier u Seba vnútri, postupné prestatie ich hrať a konzumovať zvonka - KONTINUÁLNY A LEN HLBŠÍ DETOX VŠETKEJ VNÚTORNEJ A VONKAJŠEJ KONTAMINÁCIE A TOXICITY - Sila a Moc Lásky - Lásky ku Životu - ku Sebe ako Životu - TY AKO LÁSKA - musí byť SILNEJŠIA AKO ČOKOĽVEK ZVONKA - Unleash your POWER as LIGHT - ROZVIAŽ NAPLNO SVOJU SILU A MOC SVETLA - OHŇA CEZ ČISTOTU SRDCA - NECHAJ SVOJE SVETLO - TELO VIESŤ, KTORÉ SA SNAŽÍ PRE TEBA SPRAVIŤ VŠETKÚ PRÁCU, VZOSTÚPIŤ, ALE VYŽADUJE SI TO TVOJU PLNÚ POZORNOSŤ, DÔVERU A ÚPLNE VŠETKO SI DOPRIAŤ, ČO TELO ŽIADA. Už žiadne kompromitovanie seba ako energie.. Keď si každý uvedomí, že energia - vedomie - SVETLO - DNA je tá jediná skutočná HODNOTA, o ktorú sú zvádzané všetky ''kontrolné boje''- o ovládanie vedomia a správania.. svetelná DNA - Vedomie je MOC a Sloboda, lebo to je prameň PAMÄTE, POZNANIA A INFORMÁCIÍ. NEVYČERPATEĽNÝ PRAMEŇ ENERGIE V KAŽDOM JE.. KTO SI TÝM AKO VYNALOŽÍ, tak to je kľúčové najmä tento rok 2021-2022..

Láska k Sebe - Kristove Vedomie VNÚTRI - TY AKO LÁSKA (posvätný ženský princíp) - TY AKO LÁSKA V AKCII A ROZHODNUTIACH (posvätný mužský princíp),

je tvoja jediná Cesta Domov - tvoje tzv. ''spása a záchrana''.. Nikdy TO NIE JE ZVONKA..

Tvoja jediná

Možnosť - v POSILNENÍ A UMOCNENÍ BOŽSKÉHO SPOJENIA SO SVOJOU NEKONEČNOU VEČNOU NESMRTEĽNOU ESENCIOU ČISTÉHO SVETLA - LÁSKY - TVOJE SPOJENIE S TÝM, KÝM NAOZAJ SI JE TO, ČO POTREBUJEŠ NA HLADKÝ TRANZIT DOMOV DO VYŠŠÍCH SVETELNÝCH OKTÁV TEBA ZEME - TVOJE VYŠŠIE EXPRESIE SEBA AKO KOLEKTÍVNEJ SVETELNEJ HVIEZDNEJ BYTOSTI SUPER VEDOMIA.. KEĎ SI KAŽDÝ UVEDOMÍ, ŽE MÁ K DISPOZÍCII SEBA AKO SUPER VEDOMIE A SVETELNÚ INTELIGENCIU, ŽE SA MÔŽE PRIDAŤ KU KOLEKTÍVOM NOVEJ ZEME CEZ BYTIE KOLEKTÍVOM NOVEJ ZEME VO SVOJOM TELE, TAK NIE JE O ČOM...

Všetko je dané tým, ako sa na všetko pozeráš, z akého miesta v sebe vnímaš všetko, z akého miesta “reaguješ”, energeticky odpovedáš a komUnikuješ seba - z plne otvoreného srdca - vedomia zo Zjednotenia sa v Sebe so Sebou - z expandovaného stavu Vedomia - vnímaš ako Neobmedzený Tvorca svojich fyzických Realít, ktorý je plne vo svojej svetelnej Moci a Sile Ohňa cez SRDCE, lebo si uvedomuje, že je Alchymista a Stvoriteľ, že má Moc transmutovať všetko, čo nie je láska v sebe navrátiť naspäť do Lásky v sebe “najprv” ? Takto robíš tie najväčšie zmeny. Keď príjmeš naspäť svoju Moc, Energiu, Pozornosť obrátiš plne dovnútra, adresuješ úplne všetko, čo je v tebe aktivované / vyvolávané zvonka, cítiš, čistíš a Vyberáš si zažiť svoje “nové vyššie” seba expresie - vyberáš správať sa, vyjadrovať sa - komUnikovať - tvoriť - “reagovať” - robiť rozhodnutia úplne INAK Z úplne INÉHO MIESTA V SEBE. Vyprázdnená ustálená myseľ v JEDNOTE SO SRDCOM - FUNGUJEŠ z uvoľnenia sa v Sebe do Seba, do toho kým už Si? Funguješ z MIESTA JEDNOTY V SEBE, Prítomnosti a dovoluješ, aby ti prišla informácia, inšpirácia, odpoveď, nehľadáš, lebo vieš, že keď sa uvolníš do seba, dýchaš hlbko vedome, pomaly, prepojíš so Sebou ako so Zdrojom, vycentruješ sa, zjednotíš sa v Sebe, príde ti to SAMO A OVEĽA TI PRÍDE.. na tebe je to Využiť v ten daný moment. Keď SI FREKVENČNO-VIBRAČNO ZHODOU S CELÝM AKAŠOM, so ZDROJOM úplne VŠETKÉHO v bode kreácie 0.0 kde už všetko je.. všetky “odpovede a informácie tu sú, ešte pred tým, než stihneš položiť otázku”.. JE TO BOD SAMÝCH ZÁZRAKOV A NEOBMEDZENÝCH MOŽNOSTÍ. Ako vnímaš, vidíš, v akom svetle, farbách, tónoch, odtieňoch ? Vidíš - cítiš - počuješ - vieš celým telom kým si, cítiš ŽIVOT V TEBE VOĽNE PRÚDIŤ - cítiš naplno životnú silu a energiu v sebe, ktorá tvorí Galaxie? Vnímaš neobmedzene multidimenzionálne nefixovane sa na nič konkrétne bez vopred stanovených filtrov človeka ? ALEBO vnímaš obmedzene, lineárne, tvoja myseľ sa fixuje na konrétny typ reality a výsledku (rigidnosť), lipne na tom konkrétnom výsledku a realite.. Očakávaš niečo konkrétne alebo si otvorený neočakávanému ? Vnímaš “ako obeť niečoho-niekoho”, “ktorá je na pospas vonkajším okolnostiam, podmienkam, druhým ľuďom/bytostiam, entitam” atď ? Vnímaš zo zatvoreného srdca-vedomia, z ego-separácie ako obmedzený bezmocný človek, ktorý odovzdal svoju slobodu, silu a moc von nad sebou vlastnej ego strane-nadvláde (nevedomie vládne) a bojí sa ju prijať naspäť, bojí sa BYŤ TOU Mocnou ráznou ZMENOU NAJPRV VNÚTRI a vo svojich realitách, v blízkom okolí, ABY tie zmeny mohol vôbec VIDIEŤ VONKU ? VERÍŠ, Že tvoje vedomie - tvoj vnútorný stav je diktovaný vonkajšom, tvorený vonkajškom? Alebo ty si tvoríš svoj vnútorný stav a na základe toho svoje reality a to, čo zažívaš ? Si tvorbou vonkajšku alebo si vlastnou tvorbou ? Vieš, že Ty ako Vedomie “diktuješ” svoj vonkajšok, vlastné fyzické reality, svoj Zážitok tvoríš, zhmotňuješ, “diktuješ” - TVORÍŠ SA - Replikuješ sa, FORMUJEŠ SEBA AKO VEDOMIE DO HMOTY ? Vieš, že len ty máš Moc tvoriť a premieňať úplne všetko v sebe, čo sa odráža potom na tvojom tele a v tvojich realitách, v tvojich vzťahoch “a to úplne stačí”?

V akom svetle všetko vnímaš, v takom svetelnom spektre všetko zažívaš. Pozeráš sa na všetko Obmedzene čierno-bielo-šedo-Béžovo ? Alebo sa pozeráš plne farebne - živo - sýtosť - živosť - farebná Výživa z neobmedzeného množstva farebných spektier dúh ? “3D spoločnosť chce”, aby si vnímal určitým spôsobom cez vopred nastavené filtre - mentálne programy v tvojej telovej štruktúre (naprogramovaný krištáľ). Tieto programy stoja na systémoch fixných presvedčení, “právd”, životných noriem, o úplne všetkom, aby si prijal za svoje a následoval - “konzumoval zvonka trendy a pravdy, akože fakty o všetkom” a “žil v samých ego ilúziách a fantáziách” čo najviac odpojený od seba s čo najviac deaktivovaným - potlačeným Vedomím, svetlom, svetelným telom a v úplnej amnézii.. “životné normy, do ktorých sa snaží - snažilo zmestiť”, “normy”, “čo je normálne”, o tom kto si-nie si, aký by si mal byť, správať sa, vyzerať a žiť atď atď. Jeden z najväčších filtrov, blokov je nonstop samé podprahové porovnávanie sa s ostatnými, súdenie cítenia, nechceť cítiť, súdenie svojich emócií, súdenie seba a úplne všetkého - všetkých = väzenie. Sem patrí aj samotné Ľudské premýšľanie, rozmýšľanie, Porovnávanie sa, zrovnávanie sa, súťaženie, dokazovanie si niečoho.. všetko veľké straty cennej energie - životnej sily. Dovoliť si vidieť a cítiť všetko tak, ako to je bez súdenia, bez boja s tým. Byť reálne reálny so sebou..priamy a úprimný, otvorený.. a zároveň si Dovoliť vidieť krásu svetla - božskej esencie - Vedomia Jedného vo všetkom počínajúc sebou.. Aký sa vidíš, taký si. Aký veríš, že si, taký si, to ti ukazujú - dokazujú tvoje zážitky a reality. To isté so všetkými vzťahmi, ktoré len odrážajú ten Jeden Jediný vzťah so Sebou ku Sebe a so svojim telom.

Milí tvorcovia, tieto frekvencie tak všetko podporujú čo sa týka super rastu a expanzie, evolúcie vedomia, čo sa týka skákania v čase kvantovým štýlom do Prapočiatkov úplnej Jednoty a zároveň do vyspelej budúcnosti Tu a Teraz.Každý má možnosť premostení:

Premosťovania do úplne iných úrovní vedomia - dimenzií Bytia Žitia, kde neexistuje to, čo existuje - existovalo v starej Zemi, lebo to už nikým nie je podporované ani tvorené:

K DISPOZÍCII JE SUPER VEDOMIE Seba A SUPER PORTÁLOVÉ DÚHOVÉ MOSTY DO ABSOLÚTNOSTI ~ NEKONEČNOSTI SEBA ~ DO VEČNOSTI SEBA ~ NEVYČERPATEĽNEJ HOJNOSTI SVOJEJ ESENCIE ~ DVERE DO Ďalších a ďalších SVETELNÝCH SPEKTIER SEBA - DVERE DO ZÁZRAČNOSTI & ROZPRÁVKOVOSTI..

Na akej frekvencii vibruješ, taký svet - planétu zažívaš. Jedine Zmenou svojej vibračnej frekvencie MENÍŠ SVET-Planétu, ktorú žiješ. Všetko je to o energetičnosti, vibračnosti, cítení, o frekvenciách a kódoch - o procesovaní svetelne kódovaných dát a ich následná transmisia celou svojou bytosťou.

Ako aplikuješ teóriu do praxe? Zdielaš svoju “človečinu a svoj mentálno-emočný odpad” alebo zdielaš sa z oveľa vyšších perspektív a z úplne iného miesta v sebe ? Čo vlastne komunikuješ, ponúkaš svojou energiou, keď sa zdielaš? Tvoja energia rozpráva “za teba”. Zdieľaš z plného alebo prázdneho pohára v sebe? Naplňuješ svoj pohár zvnútra von ? Na úrovni človeka nemáme čo ponúknuť.. “iba háčiky”.. človek funguje z iluzórnych strachov a nedostatkov, nedostatočnosti. Na úrovni duše, už VŠETKO MÁŠ, VŠETKO SI, NA ÚROVNI DUŠE MÁŠ TOHO TOĽKO ČO PONÚKNUŤ. Zdielaš & funguješ “z mentality dostatku v sebe alebo nedostatku”?

Vieš, že Nová Zem sa začína ako Sen, prístup ku nej je najprv len počas spánku, alebo hlbokej meditácie, v nule, keď sú hlavné filtre preč - ego myseľ človek, keď nie sú pri vedení. Ukotvuješ svoje Sny a ostávaš Vedomý a prebudený v Sne, keď presiahneš rozdiel medzi spánkom a bdelosťou. Žiješ zo svojej nekonečnosti, nesmrteľnosti, keď presahuješ rozdiel medzi životom a smrťou.

Sloboda od systémov vonku - Jedine dekonštrukciou vnútri týchto systémov za UPLATNENIA SVETELNÝCH KÓDOV NOVEJ ZEME. Momentálne sú to super silové kódy Posily a svetelnej Moci Ohňa - Božská Sila a Moc posvätného otca - muža - AKCIA cez Zmajstrovanie Bytie najprv - sila a moc lásky v akcii ! Vieš, že systémy “akože podpory”, Systém ego Moci & kontroly a potláčania Slobody, Vedomia, Svetelného Tela vonku je tvojom tele ? V tvojej štruktúre.. v znečistených, kontaminovaných krištáľoch ? Vieš, že bojom so systémom, so situáciami, s druhými alebo unikaním si všetko len sťažuješ, komplikuješ, vyberáš si z nevedomia tvoriť šokujúce a devastačné zážitky - vyberáš si tvrdosť, devastáciu a straty ? Lebo je potrebné “škrupinu”, zámky okolo srdca prelomiť veľkou šokujúcou silou zvonka ? Vieš, že tvoja najväčšia moc je tvoje vlastné majstrovstvo Seba ako energie - svojej energie - času a POZORNOSTI ? Keď venuješ ENERGIU A POZORNOSŤ BOJU, bojuješ proti sebe, za niečo atď, “vyčerpávaš sa na smrť”, len posilňuješ ego systém a vládu, lebo to týmto vyživuješ - držíš pri živote - “nechtiac” nevedome podporuješ a tvoríš - projektuješ zvnútra von starý Systém a starú tieňovú verziu Planéty ako DÔSLEDOK ÚROVNE VEDOMIA Z KTOREJ VNÍMAŠ, FUNGUJEŠ, robíš rozhodnutia a TVORÍŠ SVOJE ŽITIE.. “tvoje peklo alebo tvoj nebeský raj je všade s tebou”.. Projektuješ ZO SVOJHO TELA neorganické KÓDY Vedomia starej Zeme alebo SVETELNÉ ORGANICKÉ VEDOMIA NOVEJ ZEME? To ti dávajú na javo tvoje zážitky a reality, koho stretávaš vo svojich realitách.

Vieš, kedy máš NAOZAJ SLOBODNÝ VÝBER A možnosť slobodnej VOĽBY ? - VIEŠ KEDY SI TO DOVOLUJEŠ A KEDY SI NA POSPAS VLASTNÉMU NEVEDOMIU - egu, čiže je za teba vybraté ? V 3D Zemi nič také neexistuje, lebo sa funguje u nevedomia.. existuje toho ilúzia - ilúzia slobody. 3D aspekt vedomia Človek je závislý od bytia podmienený zvonka a od bytia otrokom niečoho, niekoho. “Spútava sa, zaväzuje sa, spútava iných a chce, aby sa mu zaviazali iní, chce aby mu niečo patrilo, niekto patril alebo chce patriť niekam, zapadnúť, ale sám nepatrí sám sebe naplno, nedokáže sa zaviazať svojej duši.” Dokážeš patriť iba sebe? Dokážeš prestať sledovať, nasledovať ostatných, ktorých máš možno na piedestále a ako idolov? Dokážeš prestať chcieť byť niekym iným a byť sebou naplno ? “To chvíľu trvá, zisťuje sa to, cíti sa to, spoznáva viac a hlbšie vždy odznova po novom, lebo zvyk bol na nevedomej pretvárke a maskách.” Uplatňuješ vôľu ega (človeka), alebo svoju božskú vôľu?

Láskyplná pripomienka ku slobodnej Voľbe a výberu: V týchto zlomových časoch je to viac než dôležité si plne BYŤ vedomý toho, čo si volíš v každom momente vytvoriť a zažiť.. toto sú časy najväčších rozkolov a najzlomovejších rozhodnutí, ktoré určujú vaše pokračovanie po zostupnej špirále do zničenia sa alebo preskok - previbrovanie na vzostupnú špirálu, alebo pokračovanie po vzostupnej špirále..AKÉKOĽVEK ROZHODNUTIA UROBENÉ z nevedomia, na základe NÁTLAKU ALEBO ZO STRACHU, ABY STE SA CÍTILI v sebe lepšie, BEZPEČNEJŠIE, ZAPADLI DO DAVU, aby ste nemuseli použiť svoju silu a moc SVETLA (lásky), čo je tá najväčšia sila, alebo aby ste nemuseli príliš vyjsť von zo zóny pohodlia a známych iluzórnych istôt, tak toto je práve Výber seba-deštrukcie a povedanie Nie svojmu svetelnému telu Novej Zeme. PRÁVE V TÝCHTO ČASOCH JE TAK POTREBNÉ BYŤ SI VEDOMÝ TOHO, ČO SI DÁVATE alebo NECHÁVATE DÁVAŤ, VKLADAŤ DO SEBA.

SLOBODNÝ VÝBER A VOĽBA SÚ K DISPOZÍCII LEN vtedy, AK SME PLNE PREPOJENÍ SO SVOJIM TELOM VNÚTRI PLNE PRÍTOMNÍ, PRI VEDOMÍ S OTVORENÝM SRDCOM V JEDNOTE S TÝM, KÝM NAOZAJ SOM - SO SVOJOU SVETELNOU ESENCIOU, vtedy si vyberám to, čo je v najvyššom súlade nie ako človek, ale ako Božská nekonečná BYTosť, ktorá VIE.. Z TOHTO STAVU MÁM naozaj NA VÝBER A ZVOLÍM SI VEDOME TO, ČO PODPORUJE MOJE TELO, pretože to je ''vozidlo do pekla alebo neba''.. Ak nie sme plne prítomí a prepojení so Sebou v Sebe, nie sme plne pri vedomí, sme na pospas vlastnému nevedomiu - egu (človeku), ktoré reaguje z emócií, je v strachu o niečo, v strachu z niečoho, funguje podmienene, má potreby kompenzácie si nedostatkov a uspokojovania svojich zmyslov zvonka, chce zachraňovať, chce sa chrániť, cítiť bezpečne a pohodlne, ego aspekt vníma úplne všetko ako hrozbu, aj svetlo, pred ktorým má potrebu sa chrániť - napríklad pred Slnečným svetlom.. Každý MOMENT JE DÔLEŽITÁ VOĽBA A VÝBER TOHO, čo ideš VYTVORIŤ... Keď si plne pri vedomí, keď si v nule, prepojený so sebou ako ZDROJOM VŠETKÉHO SVETELNÉHO VEDOMIA A KREATÍVNEJ ENERGIE, TAK MÁŠ VŽDY NA VÝBER Z NEOBMEDZENÉHO MNOŽSTVA MOŽNOSTÍ, vyberáš si a nastavuješ všetko vedome.. ale ak prítomný a prepojený nie si, “je vybraté za teba”..

Vieš PRIJAŤ A VYUŽIŤ V NAJVYŠŠOM SÚLADE NA SVOJU OBNOVU A REGENERÁCIU SVETELNÉ KÓDY NOVEJ ZEME? VIEŠ ICH APLIKOVAŤ NA BUDOVANIE NOVÝCH REALÍT A TVORBY MULTIDIMENZIONÁLNYCH SYSTÉMOV NOVEJ ZEME, KTORÉ PODPRUJÚ VEDOMIE A SVETELNÉ TELO? Tvoje svetlo? Začína to tvojou tvorbou nového multidimenzionálneho systému v sebe - nových spôsobov fungovania ako tvoje Nové Ja “v každodennom živote”. Tvoje nové Ja sa rodí každý moment - KAŽDÝ MOMENT JE UNIKÁTNY A JE TO DAR ŽIVOTA PRE TEBA - DAR SEBA AKO VŠETKO - vieš sa prijať so všetkým, vieš sa prijať ako Všetko ? Ako neobmedzená galaktická svetelná Kristova Bytosť ? Čistý Zdroj ?


KĽÚČOVÉ KÓDY MAJSTROV BUDOVATEĽOV A TVORITEĽOV SPOČÍVAJÚ V PRIJATÍ A VYUŽITÍ TOHO KÝM UŽ SI A TOHO, ČO VŠETKO UŽ MÁŠ K DISPOZÍCII. Vieš Využiť Hojnosť Svojej Nekonečnosti Hojnosť zažívania sa ako Vedomia v rôznych formách Bytia z Multidimenzionálnej úrovne vedomia ? Vieš, že vôbec nič nie je fixné? Vieš, že na čo sa Sústreďuješ, presne to tvoríš?


Vieš, že SA MATERIALIZUJEŠ PRESNE V TÝCH DIMENZIÁCH VEDOMIA A BYTIA, DO KTORÝCH NAJVIAC SÚSTREĎUJEŠ SVOJU POZORNOSŤ A VEDOMIE (energiu) ?

Vieš, ako robíš tie najväčšie zmeny, ktoré máš možnosť potom vidieť vonku? Vieš prijať Dar života v sebe, vo všetkom a využiť to - Vieš opätovať tú štedrosť Kozmu / Vesmíru vnútri - vonku ? Si tu za trest alebo je to DAR ? Vnímaš, že Je všetko proti tebe alebo Pre teba? Vieš, že tvoj PRÍSTUP KU VŠETKÉMU, A TO S AKOU ENERGIOU “REAGUJEŠ”, ODPOVEDÁŠ MENÍ VŠETKO ? Zažívaš presne to, čo zdielaš - projektuješ - transmituješ celou svojou bytosťou.. vieš čo to je v každom momente BYŤ SI TOHO VEDOMÝ ? Vieš, že ZNOVU-VYTVÁRAŠ PRESNE SVOJ POCIT V SEBE - ako sa cítiš v sebe vo svojom tele ? Že si doma, v bezpečí v láske a výžive, v dostatku všetkého ? Alebo úplný opak toho cítiš - projektuješ - vysielaš ? Zákon rezonancie.. čo vibruješ, to tvoríš. KAŽDÝ MÁ MOŽNOSŤ VIBROVAŤ NOVÚ ZEM DO HMOTY - spievať, tancovať, písať, maľovať, rozprávať. NOVÁ ZEM OŽÍVA CEZ TEBA CEZ OŽITIE JEJ KÓDOV cez teba.

NECHÁVAŠ SVOJ STRACH a Obavy VIESŤ? Robíš ROZHODNUTIA z neprítomnosti v sebe a vo svojom tele ALEBO NECHÁVAŠ SILU A MOC LÁSKY V SEBE VIESŤ A ROBIŤ ROZHODNUTIA z plnej prítomnosti v sebe, počúvaš svoje telo, veríš mu-sebe naplno ? ČIŽE SI VYBERÁŠ SEBA, VYBERÁŠ SI ŽIVOT - LÁSKU K SEBE - vyberáš SEBA AKO LÁSKU ? Toto sú časy ROZVIAZANIA A POUŽITIA SVOJEJ SVETELNEJ SILY a MOCI LÁSKY, KTORÁ DÁVA STOPKU NIČENIU SA A POTLÁČANIU SVOJHO SVETLA-VEDOMIA-SVETELNÉHO TELA A UMOŽŇUJE SI VZOSTUP na úrovni tela cez vzostup vedomia..

Tvoje vnímanie seba a všetkého, tvoj prístup ku všetkému tvorí a určuje tvoje zážitky.. Či vkladáš dôveru, otvorené srdce a lásku do všetkého, alebo Či vkladáš strachy, obavy a predsudky do všetkého, “vopred si to tvoríš - robíš ťažké a komplikované”, alebo si dovolíš objavovať Dokonalosť a úžasnosti vesmíru - ako nádherne to všetko fičí, KEĎ SI V TOKU TOKOM SAMOTNÝM - Flow, Fluidity - plynulosť - Plynieš voľne prirodzene z momentu do momentu.

Keď som v hlave, srdce je zatvorené, “je to komplikované a ťažké”, keď som prepojená a srdce je otvorené, som v láske a vďačnosti, je to ľahučké a jednoduché, hladké, plynulé voľné.. V nule, V plnej prítomnosti, otvorenosti, prepojenosti so sebou cez oživené otvorené Srdce - vedomie, neexistujú tu problémy, neexistuje tu dualita.. sú tu všetky odpovede pre mňa.. tie odpovede nie sú lineárnym štýlom zdieľané. Pamätaj - pýtaj sa Seba, svojho tela - ty si vieš a môžeš dať tie najlepšie odpovede pre seba. Tvoje telo, ktoré ROZPRÁVA - počúvaš sa, čo z teba vychádza? Čo je škodlivé alebo neškodlivé ti dáva najavo tvoje vlastné telo. Uvolni sa a Cíť svoje odpovede - cíť naplno - čítaš tak potrebné informácie!

Ako človek vnímame cez úplne “pokrivenú a skreslenú optiku dualitných súbojov”..ako človek, vnímame cez toľké Ego filtre a skreslené šošovky mentálnych Obmedzujúcich nastavení Bytia proti sebe..
Kľúčový kód Prístupu ku výzvam, vďaka ktorým sa akceleruje rast: - prístup Vďačnosti, ľahkosti bytia, hravosti, Objavovania ako čerstvo narodené bábätko, ktoré nevníma nič a nikoho oddelene od seba, Dovolenia si prekvapení a dokonalých úžasností “aké vesmír dokáže zariadiť” ak si dovolíme a sme vibračnou zhodou s tým, čo si prajeme zažiť, materializovať.

Láskyplná Pripomienka toho, ako robíš najväčšie zmeny: Keď si vezmeš zvonka dovnútra všetkú svoju energiu - moc - pozornosť obrátiš dovnútra, adresuješ všetko to, čo je v tebe vyvolávané - aktivované - naplno sa do toho ponoríš, cítiš, integruješ, čistíš, uvolňuješ zo seba všetko to, čo treba, čo si pýtalo pozornosť a vyberáš si tvoriť inak - volíš si inak - tak Vykonávaš najväčšie zmeny! Mnohí ostali v zóne komfortu čo sa čistenia a prieniku do seba týka - neprenikli dostatočne hlboko, chránia sa od toho, neprechádzajú bránou do Neba - okom ihly naplno, nastálo, lebo ich človek je stále vo vedení, a nie ich svetelná hviezdna kristova Bytosť.. “okrádajú sa tak nevediac o hojnosť dúhových mostov Novej Zeme”. Podľa toho, ktorý tvoj aspekt vedomia robí rozhodnutia v každom momente, podľa toho, čo vysielaš zo seba (transmituješ) sa buď podporuješ vo svojej obnove, zrýchlenej regenerácii svojej svetelnej Krištáľovej plazma DNA, “alebo sa zradzuješ-zraňuješ”. V týchto frekvenciách je tu pre všetkých k dispozícii Možnosť super vedomia - super videnia - super vedenia, super slobody & hojnosti, avšak “človek to využiť nevie, nevidí to, nevníma a nechápe”, lebo je zvyknutý NECHCEŤ VIDIEŤ, POČUŤ, CÍTIŤ, VEDIEŤ.. je zvyknutý si myslieť niečo, myslieť si, že niečo vie, ale netuší.. “je ľahšie byť obeťou a žiť zo vzdania sa svojej moci”.. Prelomenie rutín, zvykov bytia svojim starým ja - Zvyk byť a žiť ako otrok z nevedomia, zo svojho vlastného mentálneho väzenia, hrať hry obete a tyrana JE VŠETKO VNÚTORNÝ Systém a SVET - STAV, ktorý je reflektovaný vo vonkajších realitách. Vystúpenie z tých hier - prestať ich postupne hrať je základ slobody.

“Jedná vec je rozprávať o kódoch Novej Zeme, ale úplne iná vec” je ich ŽIŤ NAPLNO CEZ ICH APLIKÁCIU. UPLATNIŤ SLOBODU, HOJNOSŤ, Svetelnú SUPER SILU A MOC VEČNÉHO OHŇA V SEBE NA PREBÚRANIE SA VON ZO SYSTÉMU ZO SVOJHO VÄZENIA - VYMEŇ NOVÉ PRÍBEHY VYSLOBODENIA SA A UZMIERENIA SA V SEBE SO SEBOU ZA TIE STARÉ VÄZENSKÉ PRÍBEHY.. každý Má možnosť písať úplne nové príbehy, maľovať úplne nové obrazy na čistom bielom plátne.

Všetko je o tom, ako ty vnímaš reality a seba v realitách.. v akom svetle vnímaš ? vidíš tú svetelnú krásu vo všetkom? Krásu a jednoduchosť vnútorného svetla ? Vidíš Dar života vo všetkom, v sebe ? Vieš to prijať s otvorenou náručou a OPÄTOVAŤ ? V akých svetelných spektrách vnímaš? Aký vnímaš SVOJ Svet? TAKÝ JE.. vnímaš ostatných takých, akí naozaj sú vo svojej podstate, vidíš ich a svoju božskú svetelnú esenciu, že je pod povrchom úplne taká istá ? Len cez každého svieti inak..a to je pointa.. Vnímaš druhých ako bezmocných Ľudí - obete ALEBO ako vzostúpených SVETELNÝCH MOCNÝCH MAJSTROV TVORITELOV A ALCHYMISTOV ? Tvoríš a UDRŽUJEŠ POSVÄTNÝ PRIESTOR jednoty, “vyššej” lásky V SEBE PRE SEBA, A TÝM PÁDOM VŠADE, KDE SI ? S energetickými hranicami?

NECHÁVAŠ viesť strach, nenávisť alebo lásku a pochopenie v sebe ? (To neznamená byť rohožkou pre ľudské ego) DOVOLUJEŠ SI VYNULOVAŤ KARMICKÉ DLHY SEBA SEBE ? Dovoluješ si skutočne VIDIEŤ - POČUŤ - CÍTIŤ - VEDIEŤ- Rozpamätať sa a CHÁPAŤ, ALE INAK, “nie svojou hlavičkou” ?.. vidieť cez zatvorené ľudské oči, chápať a vedieť cez vynulovanie “človeka, ľudskej hlavy, vyprázdnenie mysle” je úplne iné videnie, vedenie a chápanie.

Keď si uvedomuješ, že máš na výber si v každom momente vybrať to, čo podporuje ŽIVOT A EXPANZIU SRDCA - VEDOMIA, keď si uvedomuješ, že akékoľvek boje, názory z hlavy podporujú ego, vyčerpanie, smrť, tak skladáš dole svoju zbroj.. Prestávaš bojovať so systémom a situáciami a so sebou v sebe. Uvidíš všetko také, aké naozaj je z iných VHĽADOV A NÁHĽADOV..

Vonkajšok vykonáva veľkú službu.. VONKAJŠOK MÁ ZA ÚLOHU ŤA VYIRITOVAŤ, ZMAČKNÚŤ VŠETKY GOMBÍKY už naraz - UKÁZAŤ TI, kde stále nie si slobodný, kde sa energeticky kompromituješ, kde ideš proti sebe, kde je neadresované nejaké zranenie, rana, potlačené emócie a ludské programy. Toto neprestáva, je to len o prenikaní hlbšie.. len ty to zvládaš podtupne už inak, ak si zmajstroval prácu so sebou v každom momente a meditačný stav Nuly. Najprv treba prepustiť súdenie sa, aby Si mohol vôbec integrovať plne to, čo si pýta pozornosť.. prečistiť, presiahnuť ďalšie limitujúce väzenské nastavenia a príbehy - presiahnuť krabicu obmedzení na vlastnej Neobmedzenosti.

“Starý systém vonku nie je už ničím držaný pri živote len tými, čo ho stále riešia a vyživujú a veria, že existuje”.. SLOBODNÝ UŽ SI VO SVOJEJ PODSTATE, TAK TO UPLATNI NAPLNO ! Nedrž po kope to, čo nemá význam a Sústreď energiu na tvorbu všetkého Nového. Každý sa učí odznova úplne všetko, ale iným štýlom.. aj vyjadrovanie a komunikácia je úplne iná..

Máš možnosť: HLBŠIEHO PREBÚDZANIA SA - Návratov pamäte na Seba a všetko - Precitávanie vzdaním sa na ego ľudskej úrovni - čiže CEZ KRÁSU a RozTOPENIA sa - ROZPUSTENIE SA DO SVETLA - plná otvorenosť srdca - vedomia ALEBO máš možnosť hlbšie sa prebúdzať, prenikať, čistiť “cez donútenie človeka - ega sa vzdať” - cez tvrdosť, DEVASTÁCIU A STRATY! “Človek sa miluje dlho klamať a myslieť si, že je v strede alebo že chápe o čom je vzostup atď”, lebo “dlho podlieha ego fantáziam a prestávam úplne o všetkom, o všetkých a o sebe.” Je to súčasť procesu..

Toto je Globálny prechod okom ihly, intenzita a výzvy len pribúdajú. Toto je GLOBÁLNE PREBÚDZANIE sa do všetkej svojej vnútornej a vonkajšej zvrátenosti, prekrútenosti a hororovosti, ktoré sa len začalo 2020..aj pre tých, ktorí “si mysleli, že sú vedomí alebo prebudení”.. “To, čo je pri moci je ego strana - odvrátená strana ľudstva”. Keď sa každý do vlastnej “tieňovosti” začne ponárať, vyberať si inak - TO VONKU SA ZOSYPE A ROZPADNE VEĽMI RÝCHLO AK TO JE VYŽIVOVANÉ A RIEŠENÉ MENŠÍM a menším POČTOM POPULÁCIE. To vonku sa už zosypalo.. sú to posledné špáratká, na ktorých to stojí..

Máš možnosť pokračovať byť kolektív starej zeme kde, to čo ťa spája s druhými je skrytá nenávisť, strachy, karmické dlhy, kompenzácia vlastných nedostatkov ALEBO Kolektív Novej Zeme, ktorý sa zjednocuje medzi sebou z vlastných zjednotených stavov Vedomia, ako Jedno Vedomia, ktorý žije z Neobmedzenosti Vnútorneho bohatstva a Hojnosti multidimenzionálnej úrovne vedomia a bytia seba. Kolektív Novej Zeme žije z integrity, posvätnosti a z plne navrátenej pamäte, z obnoveného Zdroja Vedomia všetkého v Sebe! Nekončiaca sa nekonečná hojnosť seba cez plné vyjadrenie svojej božskej esencie, vyjadrenie seba - seba komUNIkácia, seba expresiu svojej slobodnej božskej esencie. Každý jeden má v sebe kolektív vedomia novej Zeme, ale ide o to, kto z akých kódov tvorí, funguje a žije. Čiže ide o to, či stále majú prevahu staré kódy vedomia alebo už nie.

Frekvencie Novej Zeme vysielajú - vytvárajú Možností Dverí do nekonečnosti zázrakov, Darov a do nekonečnosti seba ako všetko - otázka je, či si naladený, a či si dovolíš prijať a opätovať “túto” lásku a dary ? Dúhové frekvencie čarovnosti sú silnejšie “zo dňa na deň” ! Nové a nové spektrá dúhy sú k dispozícii keď sa otvoríme - naladíme - zjednotíme so svetelnou krásou vnútri = vonku.Majstrovské nástroje tvorby: Na miesto “myslenia si a rozmýšľania”, uvolni sa do svojich odpovedí a Cíť svoje informácie a odpovede vo svojom tele, celou svojou bytosťou - cíť reakcie - reč tela! “absolútna pravda” je v tvojom vnútri, tam všetko nájdeš. Vytváraj, udržuj VÍZIU NOVEJ ZEME - aký-á si pocitovo v týchto dimenziách? Ty tu a teraz na budúcej planéte - pocitovo - aké to je? BUĎ TOU VÍZIOU, CÍŤ JU NAPLNO, VER JEJ A nevyžaduj fyzicky dôkaz najprv, lebo to vyžaduje človek, aby uveril.. V čo veríš, to si materiazuješ! MATERIALIZUJEŠ PRESNE TO, čo Vibruješ - VONKAJŠOK JE VIBRAČNO-FREKVEČNÁ ODPOVEĎ NA TVOJE VNÚTRO. “See it, feel it, believe it and materialize it!” Cítiš nekonečnú hojnosť seba, neobmedzené možnosti, nečakáš na zmeny vonku najprv ale TY SI OTVÁRAŠ MOŽNOSTI - TVORÍŠ SI VŠETKO - Umožnuješ si Novú Zem alebo znemožňuješ? Čakáš na možnosti zvonka? Na niekoho, že ti niekto niečo poskytne a vytvorí ? Očakávaš Zmeny vonku najprv? Potrebuješ fyzicky dôkaz najprv?

Dovoľujem si vidieť, počuť, cítiť, vedieť, rozpamätať na seba, na všetko! Uži si nekonečnosť seba, poznanie seba Oslobodzuje.. Poznanie seba je Boľavé pre ego, ale oslobodzuje a stojí to za to.. JEDINE V BOŽSKOM SPOJENÍ SO SEBOU V SEBE, V prepojení so sebou nájdeš úplne všetko - silu a moc, slobodu, poznanie, informácie, bezpečnú náruč seba sebe, kde sa môžeš uvoľniť a transmutovať všetko, čo nie je čistá láska naspäť na lásku ..
VNÚTORNÁ VÍZIA a FOKUS Energie vnútri JE TVOJ KĽÚČ - BYTIE tou Víziou a TRANSmutácia všetkého čo nie je láska v sebe, vo svojich realitách cez lásku na lásku:


Je to mega proces sa naplno začať otvárať tomu, čo pred tým nebolo viditeľné, čo sa nechcelo vidieť a dovoliť si naozaj vidieť - vedieť - cítiť - pripustiť si - prijať - rozpamätať sa.. Evolúcia VEDOMIA SEBA je kontinuálny proces dovolovania si vidieť, cítiť viac a viac, vystupovať zo svojej zóny komfortu viac a viac, VYNÁŠAŤ VŠETKO NA POVRCH DO SVETLA - ZVEDOMOVAŤ A HĹBKOVO ČISTIŤ ZO SVOJHO TELA HUSTOTU, programing a emócie, zmrazenú energiu a VYBERAŤ SI tvoriť, nastavovať si všetko INAK z hlbšej prepojenosti so sebou a z jednoty v sebe so Sebou ako so Zemou, hviezdami, Slnkami, Galaxiami..

Každý z nás má možnosť vniesť novú éru, novú planétu do svojich realít cez používanie svojho PRÍSTUPU DO NOVEJ ZEME, ktorý pre človeka nie je vôbec viditeľný, ale pre svetelnú hviezdnu Bytosť v tebe je, keď sa otvoríš a naladíš.. Máš možnosť použiť SILU A MOC SVOJEJ VNÚTORNEJ VÍZIE - máš možnosť ukotviť svoje SNY NA ÚROVNI DUŠE, NEBO A SNOVÉ, MAGICKÉ, ANjelske relmy NA ZEM. VSTUP A PRÍSTUP DO NOVEJ ZEME JE CEZ TVOJU ČISTOTU SRDCA A JEDNOTU SRDCA-Mozgu - vstup do posvätnej neutrálnej zóny UNIVERZÁLNEHO SRDCA - POKOJA - MIERU, KDE UŽ VŠETKO JE A ODTIAĽ ČERPAŤ - rodiť všetko zvnútra von.

Nová Zem je tvorená na základe jej svetelných kódov Expandovaného vedomia, čo sú humanitárne kódingy Rajského Vyslobodeného Anjelského “nového človeka” vyjadrujúceho sa a zažívajúceho sa z úplne iných rovín - dimenzií - úrovni Vedomia a Bytia. Vedomá plna prítomnosť v sebe, dovolenie svojmu svetelnému telu sa obnoviť, dovoliť tvojmu svetlu viesť, integrovať kódy Novej Zeme, žiť ich a zdieľať cez svoju prezenciu a tvorbu, je “mega” Svetelná služba ľudstvu ako Celku. Toto aktuálne frekvencie Novej Zeme PODPORUJÚ. Kódy Benevolencie, Jednoty a Rovnosti je potrebné uplatniť - aplikovať tiež.. UPLATNI TO, Kým už si a kde už si cez uvoľnenie sa do toho a cez (seba) prijatie. KVANTOVÉ MULTIDIMENZIONÁLNE VIDENIE VŠETKÝCH DIMENZIÍ A POTENCIÁLOV, MOŽNOSTÍ JE DOSTUPNÉ CEZ SRDCE-Mozog Jednotu. “Cez vyprázdnenie sa od človečiny” máš možnosť vidieť a pochopiť omnoho viac. Avšak ku plnému POCHOPENIU DOCHÁDZA až CEZ SVOJE ZAŽITIE A CÍTENIE CELOU SVOJOU BYTOSŤOU. Nie je možné chápať nič dopredu. Musí to byť sprocesované, od-žité naplno celou bytosťou.


Keď sa otváraš Sebe naplno - Čarovnosť, zázračnosť, RA.Dosť, extáza z bytia, všetky informácie a čistá SVETELNÁ KRÁSA LÁSKY SA ti OTVORÍ AKO MOŽNOSŤ TVORBY A ŽITIA RAJSKEJ ZÁHRADY NAPLNO A NASTÁLO. Všetko je to skryté pod hrubými hlbokými nánosmi potlačených emócií v sebe, pod vrstvami ego identít v sebe a Bolesti tvorenej z ľudského programingu.

Ako si vedome vyberáme žiť z jednoty vedomia hviezd a Slnka Nebo-Raj zvnútra von, stáva so to našim spôsobom žitia, stávame sa opäť ZJEDNOTENÝM POĽOM SUPER VEDOMIA. Z tejto úrovne vedomia, bytia a žitia sa zjednocujeme s ostatnými ako Jedno vedomie spojíme svoje energetické polia vedomia, svoje zdroje, dary, zručnosti a schopnosti - VKLADAME ÚPLNE všetko, čo máme - vkladáme SEBA NAPLNO, spájame a vytvárame z toho to, čo SLÚŽI ĽUDSTVU AKO CELKU V JEHO TRANZITOCH DO NOVÉHO ĽUDSTVA a to, čo slúži SPOLU-TVORBE NOVÝCH MULTIDIMENZIONÁLNYCH SYSTÉMOV - SPOLUTVORBA ÚPLNE NOVÉHO VŠETKÉHO, čo je v súlade s 12D + Novou Zemou, nechávame “staré odpadnúť a rozložiť sa samo pretože to ľudstvu nikdy neslúžilo, aj keď sa to možno na povrchu tak javilo.”

Budúca Zem je presne taká, akú ju tvoríš v tomto danom momente tu a teraz. Otvor si do nej prístup naplno, nenechaj si “domnienky toľkých vykresliť ti to, aká je alebo nie je.” Aký je to pocit SA PREPOJIŤ, ZJEDNOTIŤ SO SVOJIM VZOSTÚPENÝM JA NA BUDÚCEJ ZEMI? Nová spoločnosť - je galaktická hviezdna civilizácia Kristovych stavov vedomia a Bytia - hviezdne národy a hviezdne AN ľudstvo sú každého budúcnosť tu a teraz.. tieto kódy a súbory kódov svetelného tela - podklady kódingov pre túto novú spoločnosť sú v každého svetelnom krištáľovom plazma tele.


Prvý krok je prijať zodpovednosť za svoj stav, svoju tvorbu a nevedomú spolu tvorbu kontrolného a mocenského väzenského systému potláčania Vedomia - Svetla - - (seba ako) Lásky - Svetelného tela a skutočných informácií, prestať odovzdávať svoju moc nad sebou “vonkajšku”, ale prijať ju naplno a uplatniť vo vlastnom odhalovaní, osvetľovaní - seba čistení akéhokoľvek väzenia v sebe tvoreného z limitujúcich “ludských noriem, pravidiel, právd & presvedčení o všetkom, o sebe..” Prvý krok je prestať konzumovať “trendy, idoly” a ilúzie o slobode, o živote, ilúzie o láske, o šťastí, o zdraví” atď atď.. mnohí si zvolili “transformačnú, spirituálnu, liečiteľskú, akože vzostupnú cestu Novej Zem” ako únik, “ego fantáziu” a “show-biznis, komoditu na predaj”.. Mnohí si volia byť v skupinách a komunitách tvoriace umelé falošné bubliny realít na povrchu vyzerajúce, že to o “láske, pravde, jednote”, a že to podporuje Novú Zem, ale pod povrchom je to úplný opak.. Mnohí si volia “bojovné, protestné” skupiny, kde sa spájajú na základe nenávisti mysliac si niečo iné.. Mnohí si vybrali prijať do seba cez nos, ústa, sliznice, kožu to, čo znemožňuje vzostup, poškodzuje Vedomie, (svetelné) telo natrvalo, lebo prevládlo Nevedomie, ustracháné ľudské ego, zaúradoval “strach o svojej bezpečie a pohodlie a survival mode”..

BYŤ SI VEDOMÝ TOHO, kde ti uniká tvoja energia na podporu čoho je základ toho, čo sa ti vracia naspäť.. “hnev je povrchová emócia skrývajúci mnoho vrstiev zranení vytvorených bytím proti sebe nič netušiac”.. Podliehaš energickým rozptýleniam a “máš problém” sa plne sústrediť na dlho dovnútra? Potrebujeme zmajstrovať sústreďovanie svojej energie na vybudovanie sveteného slnečného vzostupného vozidla Domov. “Každého telo, energia, svetelné telo by mala byť priorita”.. SCHOPNOSŤ UDRŽAŤ SI FOKUS NA TO, NA ČOM NAOZAJ ZÁLEŽÍ V TOMTO MOMENTE je zlato. Vyžaduje si to dlhodobý energetický, meditačný, Kundalini tréning a prax. ENERGIA JE VŠETKO, ČO MÁŠ, ČO SI “a to stačí”..

Rok 2022 je to o tom, či si naplno otvoríš, udržíš, posilníš a sprietočníš univerzálny energeticko-informačný Tok v Sebe, či si posilníš svoj vzťah vzťah a SPOJENIE SO SVOJOU BOŽSKOU SVETELNOU ZDROJOVOU ESENCIOU, posilníš si a ešte viac si otvoríš VŠETKY PRÍSTUPY DO Neba, do Seba ako do NOVEJ ZEME alebo si znemožníš vzostup ako taký a zatvoríš dvere, ktoré sa už nebudú dať znovu-otvoriť. Zlomové výbery - rozhodnutia v každom momente - čo si volíš tvoriť svojou energiou ?

Rok 2022 je “podľa plánu aliancie Stvoriteľských a Strážcovských rás” postupným uzavretím vzostupného okna Presahu “aspoň” prvého harmonického univerza a frekvenčno-vibračného navrátu do 5D Zeme Tary (modré tóny) a odomknutie 7D Zem Gaiu (fialové tóny), ich zjednotením vstúpiť do Avatar Matrixu Solar a Kozmického logosu - Vstup do Platforiem Aurora matrixu Zeme.


Naplno sa rozprúdilo: Tranzitovanie na všetkých úrovniach - možnosť VEDOMÉHO VZOSTUPU - výberu Vedomého Rozpustenia sa do svojho svetla - tranzitovať do oveľa vyšších, ľahších Nových Expresií Seba vo vyšších oktávach svetla svojej existencie = vzostupná špirála - na toto musí byť tvoje telo pripravené..Pripravené premieňané ztelesniť čoraz väčšie dávky svetla - kódov - ultra vysoko frekvenčného solar plazma svetla.. alebo pokračovanie po Zostupnej špirále do...

*Pozorujem, že pre masy “minulý rok bol boj proti vír..u zvonka”, “tento rok je to boj so systémom”, ktorý je v každého ľudskom karbónovom type tela.. 4.Dimenzia slúži ako tranzitná transcendečná zóna PRESAHU 2-3-4D vybudovaním si svojej merKaBy do 12D + “boj s niečím, proti niečomu, za niečo práve posilňuje to, proti čomu sa bojuje”. Už len samotná rezistencia, odpor v sebe voči týmto procesom je “boj”.. “Ľudské programové nastavenie je založené na strachu o svoje bezpečie, založené na neistote, obavách, nedôvere, na boji a na množstve emočných konfliktoch v sebe, na rôznych typoch vojnách”, preto UZMIEROVANIE SA V SEBE SO SEBOU = VYSLOBODZOVANIE SA = Rozpúšťanie ľudského aspektu vedomia, VYBERANIE SI INAK a Postupné VYSTUPOVANIE von z dualitných mocenských hier o Kontrolu, Vládu-Nadvládu nad energiou - hry obete-tyrana, toho čo je v moci a čo je v bezmoci, “manipulátora a manipulovaného”, hey na nedostatok a nedostatočnosť.. Všetko je to výber určitého typu hry a jedno, či je to vedomý alebo nevedomý výber, stále je to výber tvorby Určitého zážitku. “Vedomí si tieto hry nevyberajú hrať”..


**P.S.** Nečítam ani nesledujem žiadne “domnienky a predpoklady nikoho o tom, ako bude alebo by mala budúca spoločnosť vyzerať.. Je to teraz, neexistuje..to je každého tvorba tu a teraz. “Človek sa snaží niečo vopred vedieť a nechápe že mu vlastne úplne uniká pointa a stráca energiu na venovanie pozornosti domnienkam iných.” Nová Zem je presah človeka, “nie je to fungovanie ako človek - zapľňanie si nedostatkov zvonka a uspokojovanie si nižších potrieb”. Píšem to preto, lebo Mnohí mi posielate (nevyžiadané) linky do mailov a správ, neklikám na nič. Všetko je aj tak čitateľné energeticky aj bez kliknutia si na to.

Prekrásny vyslobodzovací čas videní Vždy inak v inom svetle S úctou a RAdosťou Maria


492 views

Comments


bottom of page