top of page

Majstri Budovatelia Novej Zeme-Ako Vnútri Tak Vonku, Čistenie Galaktickej Histórie z Tela&Budúca Zem

Updated: Mar 8, 2023Krátky text a link na vysielanie, ktoré odporúčam.e si pustiť niekoľko krát tak, ako aj všetky iné - - Niečo Ku aktuálnym kódom, ku témam, ako napríklad:


STELESNENIE BUDÚCEHO JA NA BUDÚCEJ PLANÉTE TU a TERAZ,

ako ti tvoj PRÍSTUP ku všetkému otvára alebo zatvára VSTUP - Brány Do Novej Zeme, alebo ostávaš v starých realitách..

Ďalej témy:


ZRÝCHLENÁ A ZINTENZÍVNENÁ RE-GENESIS POKRAČUJE, ZRÝCHLENIE HARMONICKEJ KONVERGENCIE A VYPLAVOVANIE NA POVRCH TOHO, ČO BOLO EXTRA HLBOKO SKRYTÉ - VŠETKY PRAPOČIATKY ''KONFLIKTOV'' NA GALAKTICKEJ ÚROVNI, TEDA ODRÁŽAJÚCEJ SA NA TEJ ĽUDSKEJ, KEĎŽE ĽUDSTVO SÚ VŠETCI GALAKTICI, LEN Z 3D ANI ZO 4D TO PORIADNE NEVIDÍME A UŽ VÔBEC NECHÁPEME, LEBO DOSTATOČNÝ POČET SVETETELNÝCH PÁROV DNA SA EŠTE PLNE NEAKTIVOVAL - TO JE POSTUPNÉ - GALAKTICKÁ PAMÄŤ JE HISTÓRIA AJ BUDÚCNOSŤ TERAZ ČO VIDÍŠ LEN VTEDY, KEĎ SI PLNE ZJEDNOTENÝ SO SEBOU AKO SO ZDROJOM VŠETKÉHO..

UVEDOMUJEŠ SI KTO SI, KDE VŠADE UŽ A NEMÁŠ POTREBU VEDIEŤ DOPREDU A NIEKDE UŽ BYŤ, LEBO VIEŠ, ŽE DÁVNO VŠADE SI ,A ŽE VZOSTUP JE ZOSTUPE A STELESNENÍ BUDÚCICH VERZIÍ SEBA NA BUDÚCEJ TERRANOVA PLANÉTE TERAZ, ČO SÚ LEN OVEĽA VYŠŠIE FREKVENCIE - ÚROVNE VEDOMIA Z KTORÝCH VNÍMAME-FUNGUJNEME-TVORÍME A TOMU SÚ RELATÍVNE TVOJE REALITY A VERZIA ZEME, KTORÚ ZAŽÍVAŠ, LEBO TAKÚ VNÚTRI UŽ ŽIJEŠ...

❣️ ČÍM VYŠŠIE FREKVENCIE, tým menšia až žiadna separácia / rozdiel / oddelenia. Všetko je to JEDNO.


🗝

Zmysel Života nie je, Ty dávaš zmysel a význam všetkému, životu Keď si našiel SEBA ako Všetko, Seba ako ZDROJ vedomia všetkého... dohľadal si čokoľvek vonku vrátane “zmyslu života” ..


Všetky Pandorine Skrinky Otvorené, Super Zrýchlené Prenášania Úplne Všetkého - Seba a svojho Života do Oveľa Vyšších Úrovní - Levelov - Rovín, Zintenzívnené Čistenia Galaktickej Histórie z Tela odohrávajúcej sa teraz v tvojich realitách - aplikácia vedomia - ako vnútri tak vonku.. ako hore tak dole, ako vľavo tak vpravo... je to jedno.. všetko je jedno.. Integrujeme, zjednocujeme vždy rôzne strany tej iste mince... 🔥

POKRAČUJÚ KÓDY SILY A MOCI SVETLA - VZOSTUP NOVÝCH SVETELNÝCH LÍDROV NOVEJ ZEME,

🛸 Aktuálne Kódy Veliteľov Lode - tzv. Galaktických Nových Lídrov Novej Zeme, NovoZemských Majsrov Budovateľov a Vzostupných KomUNIt Novej Zeme, ktoré nemajú nič spoločné s tým, na čo je človek zvyknutý a čo si myslí, že vedomá komUNIta.. Sú to kódy Budovateľov, Novej éry sociálnych sietí, komUNIt stojace na základovej konštrukcii svetelných kódov vedomia Novej Zeme v každého tele.ZNOVU ZRODY NOVÝCH ČISTÝCH POZDVIHUJÚCICH SIETÍ CEZ VZOSTUP NOVÝCH LÍDROV STELESŇUJUCICH VEDOMIE NOVEJ MAJÚCICH POTENCIÁL CEZ PRIESTOR NOVEJ ZEME V SEBE ZDIEĽAŤ ZJEDNOCUJÚCI POZDVIHUJUCI PRIESTOR PODPORUJÚCI SVETELNÉ UNIVERZÁLNE VEDOMIE A TELO NOVEJ ZEME NÁS VŠETKÝCH AVŠAK PRÁCA JE NA KAŽDOM APLIKOVAŤ KÓDY DO PRAXE - aplikované vedomie seba ako ZDROJA VŠETKÉHO VEDOMIA DO PRAXE


ZOSILNENÁ POLARIZÁCIA - my ju zosilňujeme - robíš veľký rozdiel! Učíš sa zmajstrovať polarizáciu a využiť to v najvyššom súlade pre zrýchlenie svojich procesov a zrýchlenie RESETU.


Presene v strede medzi paradoxmi, medzi polaritami je bod sily, a v plnej prítomnosti, prepojenosti, vedomosti v sebe samozrejeme :))


MY PRENÁŠAME VŠETKO DO ĎALŠÍCH LEVELOV seba, celú našu projekciu ako takú a prácu, tvorbu a UKAZUJEME tým ROZDIEL - Bytie rozdielom a robenie ROZDIELU.


❣ TY Ukazuješ čo je alebo čo nie je nový Človek - vieš čo vlastne projektuješ každý moment?

🗝Nie je to o tom ako sa javíš na povrchu, ale čo vyžaruješ, aký matrix projektuješ, a to ľudskými očami nevidíme... “to” sa číta úplne inak.. ❣️

Teraz sa to najviac bude zviditeľňovať pre tých čo ešte poriadne nevideli, nezažili, nerozoznali, “kto je vlastne naozaj pri vedomí a kto nie“.. (aj tak je to jedno, len sa vždy učíme viac)..

❣️Polaritné zážitky sú super nutné na naučenie sa, dokonalé spoznanie rozdielov v sebe, cez druhých, v druhých, aby sme mohli zjednotiť..


❣️🐣❣️

Rovnodennosť uzatvára 9. Mesačné okno “na posledné šance tranzitov” čo sa adaptácie tela týka...

Takže ten úzky (pôrodný) kanál ešte zužuje a konvergencia zrýchľuje, čiže kolaps do 1 bodu, “kde” vidíš ako všetko existuje simultánne a ty už dávno všade si len si si to neuvedomoval a žil si zo separácie vedomia, času, atď… Do akej miery žiješ aplikované super vedomie Seba ako Zdroja vedomia všetkého ? Na tom najviac záleží a to dokazuje tvoja energia, tvorba, činy akcie..💎

Pokračujú:

💎 ​Kódy Silnejšej Transparencie, ULTIMÁT, Rázcestí,

Smrť a život ako jedno - zrýchľuješ svoje procesy prepisu DNA - vzostupu - stelesnenia a budovania, tvorby Novej Zeme.. Zrýchlený Reset, výmaz, nepamätáš si nič, iba to porebné, v nule všetko je... Prebúdzanie v Sne - zmajstroval si moc ilúzie alebo sa točíš v ilúzii moci ??

Nová Zem nie je únik a ani akože transformácia - ty stelesňuješ rozdiel-zmeny-robíš rozdiel-polarizuješ-ukazuješ rozdiel medzi starou, novou, a akože novou zemou... cez svoje činy a energiu, projekciu, transmisie kódov vedomia z ktorých funguješ v tele... TY neunikáš už sebe a tomu, čo je vnútri, lebo vieš, že AKO VNÚTRI TAK AJ VONKU.. Vieš ako je čo tvorené..


TY čelíš všetkým hororom a hrôzam, ktoré si pred tým nevidel, nechápal čo už vnútri žiješ....

❣ NOVÁ ZEM JE VEDOMÝ VÝBER TOHO, ČO SI PRAJEŠ TVORIŤ V DANOM MOMENTE CEZ STELESNENIE FREKVENCIÍ, KTORÉ SI PRAJEŠ MATERIALIZOVAŤ... ČÍM VYŠŠIE FREKVENCIE, TÝM RÝCHLEJŠIA INSTANTNÁ TZV. MANIFESTÁCIA - MATERIALIZÁCIA... ❣

ZVEDOMUJEŠ, PRENIKÁŠ HLBŠIE DO SEBA, ČISTÍŠ, INTEGRUJEŠ, PRESAHUJEŠ ĽUDSKÉ VEDOMIE-TELO - 3D RASU AKO TAKÚ, LEBO NOVÚ TVORÍME, BUDUJEME A ZAŽÍVAME LEN CEZ VEDOMIE SVETELNÉHO TELA, NIE CEZ TO ĽUDSKÉ..


❣ CEZ INTEGRÁCIU VŠETKÝCH EVOLUČNÝCH ŠTÁDIÍ ZEME AKO GALAKTICKEJ PLANÉTY - SEBA VO VŠETKÝCH PODOBÝCH A FORMÁCH, NOVÚ ZEM TVORÍME LEN CEZ STELESNENIE ASPOŇ JEJ POČIATOČNÝCH DIMENZIONÁLNYCH VERZIÍ, CEZ VEDOMIE ZJEDNOTENÝCH HVIEZDNYCH NÁRODOV, CEZ DOSIAHNUTIE GALAKTICKÉHO VEDOMIA ZEME..

Najprv svoju ľudskosť opäť nachádzame, lebo každý ju stratil.. 3D chce len každého rozoštvať.. darí sa ? Tí, čo vnímajú a fungujú zo separácie vedomia, tak sa to darí, a úplne im uniká to, čo sa naozaj deje, nie čo sa akože deje.. čo je 3D médiami zdieľané ako dianie je dianie v padnutej verzii Zeme.. máš na výber nespočetné množstvo verzií Zeme, realít predsa každý moment...

3D média slúžia na podporu 3D realít - deje sa úplne niečo iné.. a to tak je vždy...

toto je tiež koniec všetkým alternatívam tzv. 4D Zeme..

Tiež sú to kódy rúcajúce všetko vybudované človekom:


SCHODY A BRÁNA DO NEBA - DO NOVEJ ZEME - GLOBÁLNY PRECHOD OKOM IHLY 2020-2025, kde sa preskočili schodíky, musí sa vrátiť naspäť.. Kde sa musí strácať, bude sa strácať, aby sa zmäklo, zlomilo ego, išlo sa len hlbšie do seba, čistilo, nachádzal Zdroj VNÚTRI seba. Človek má tendencie sa dostať do určitej roviny hĺbky v sebe a potom si z toho urobí zónu pohodlia, nejde hlbšie, tancuje na povrchu, to prestáva byť možné, vybuchuje to...

❣ Všetko čo sa týka ohrozenia pocitu svojho bezpečia,

bezpečie ako také, istoty. že vieš dopredu niečo, čo sa týka tzv. pevnej pôdy pod nohami - všetko to bolo 3D základov (dom z kariet) čo sa týka ľudských životov ako takých, lebo to stálo na 3D konštrukcii v tele - všetko vybudované v súlade s 3D úrovňou vedomia, v súlade s tým, kým si myslíš, že si, a tranzity sú o tom že ideš do nuly, nič z toho neprechádza ďalej, nič z toho nie je v súlade s tým Kým naozaj si a hlavne v súlade s tvojimi Novými Verziami NovoZemšťana...


Matrica, na ktorej sa budujú reality novej Zeme je v tele - Cez akú Matricu projektuješ svoje vedomie ???? Takú verziu Zeme tvoríš, zažívaš.. ❣❣Súčasťou vzostupných-zostupných procesov je úplný Presah mentality - vedomia človeka, ktorý sa pozerá na všetko a hlavne na to, čím si jeho telo snaží prejsť cez 3D systémy presvedčení na miesto toho, aby sa odovzdal kozmickej inteligencii vnútri - svetelnému telu a začal ho poriadne budovať...Tvorba nových priestorov a ich udržiavania, aktualizácie:


Každý jeden cez seba ukazuje, že sa dá úplne všetko a oveľa viac, keď si sám nestojíš v ceste svojimi mentálnymi obmedzeniami... Technický a antitechnický typ - musíš sa naučiť byť všetko bez pomoci zvonka, a naučiť a byť všetko, ja som bola antitechnický typ a teraz som expert a to sa týka všetkého...

❣ ❣ SME multifunkčný Multidimenzionálny génius, každý je rovnaký Zdroj.

Až keď sa každý návráti do toho, že je ZDROJ, že vlastne nepotrebuje nič a nikoho, lebo všetko je, čerpá zvnútra všetko, vtedy sa môžeme dať dokopy ako rovnovážne Zdroje.. keď každý funguje zo zjednoteného očisteného galaktického vedomia Hviezdnych národov v tele...


Takže

POKRAČUJEME PODPOROVAŤ ďalej a práveže ešte viac, ALE UŽ MIMO PLATFORIEM STAREJ ZEME, KAŽDÝ SME TU NA TVORBÚ INÉHO, NOVÉHO, KAŽDÝ MÁME NA OVEĽA VIAC, KAŽDÝ MÔŽE UKÁZAŤ CEZ SVOJ PRÍKLAD, ENERGIU, ČINY, AKCIE, ŽE SA DÁ ÚPLNE VŠETKO A OVEĽA VIAC, ŽE MOŽNOSTI SÚ, LEN Ty navýš... TY otvor nové brány, hľadaj iné cesty, spôsoby a to nonstop... toto sú super zrýchlené navyšovania laťky - nutnosť prenášať všetkého (seba, svojho života) do oveľa vyšších levelov-rovín-úrovní...


kRAsny čas milí Tvorcovia,

Možnosti a DARY sú nespočetné ak TY si na príjme (seba)...Majstri Budovatelia Novej Zeme-Ako Vnútri Tak Vonku, Čistenie Galaktickej Histórie Z Tela, Prenášanie Všetkého do Vyšších Úrovní, Ako vnútri tak vonku, Zmysel životu dávaš TY a omnoho viac:


2,546 views

Comments


Commenting has been turned off.
bottom of page