top of page

Levia Portálová Pasáž Trvajúca 2023-2026-Neobmedzený Stvoriteľský potenciál, GALAKTICKÁ SUVERENITA

Updated: Jul 29, 2023




Levia brána Je aplikácia najmä Kódov 777 - Slobody a Majstra Ukotvovača a Tvorcu Vyššieho Neba na Zemi - aplikácia kódov slobôd a prevracačov rutín: lebia brána trvajúca 2023-2026 - božská / galaktická suverenita - Aurora kolektívy Novej Zeme, Dočasná prestupná-vzovstupná matrica - sieť Novej Zeme 2022-2026,


Vedomie Pra-Zakladateľov, Pra-Majstrov, ktoré opäť oživujeme-postupne..

VzoVstupy do nekonečného stvoriteľského a využívanie toho v tom najvyššom je ďalší celo-životný proces tak, ako detox tela, vzťahov, realít aby sme vždy mohli REALizovať len viac RA-dosti, REALizovať vyššie novšie viac zjednotené verzie, uvádzať do formy - materializovať vyššie frekvencie..

☀︎

Sirius (6D) v tebe otvára brány do neba a LyraAn (12D) ich ukotvuje ..

galaktickej suverenity a že si odohrávajú presný opak toho v starej zemi nič netušiac:

Alchymického potenciálu - VzoVstup - čerpanie - stelesnenie - aplikácia - žitie toho ako Zjednotená bytosť hviezd,

☀︎

Telá sú vždy pripravované na Nové Galaktické Cykly, na nové dávky svetla-vedomia, celý júl na Na úplne iný level LEVIEJ BRÁNY trvajúcej 2023-2026 - Extra čistky a prerábky, updates, upgrejdy tela, si nosič kľúčov a brán cez ktoré tečie vedomie pra-zakladateľov vesmírov a naše telá sa snažia tomu len viac prispôsobiť a sprietočnovať, kristaalizovať, solArizovať, Tiež sú to procesy zjednotenia Polarít - mozgových hemisfér, ľavej a pravej strany tela,

Zosilnenie extrémnej polarizácie, ktorá slúži práve na uvidenie a pochopenie len viac, vybratie si inak, na neutralizáciu a depolarizáciu preto si prechody extrémami len extrémnejšie a zosilnenie akéhokoľvek väzenia, nočnej mory (následok tvorby z 3D vedomia) .. Aby si ho mohol rýchlejšie dekonštruovať staré všetko v sebe "a vonku", aby si mohol ukotvovať, tvoriť Z vyššej úrovne vedomia ktorá tvorí Raj, nie už padnutú rajskú záhradu.

Tvoje telo sa snaží vzostúpiť, meniť na KristAAl novej Zeme hviezdy, prispôsobiť sa vyšším frekvenciám pri ktorých človek zaspí, nemá prístup ku 5D+

Ma tam prístup ako čisté vedomie, éterická bytosť ktorá spojazdňume postupne všetky svetelné éterické fotonové páry vlákien DNA - vstupy do všetkých akašov, databánk - všetkých kódov vedomia všetkých dimenzii.. "tam" človek neexistuje, spí, je zjednotený s tým kým naozaj je a nevládne už, nie je v moci.. avšak na to musí začať prijímať svoje svetlo, svoje "božstvo" a prestať hry na malých, bez-mocných, vyhýbajúcich sa zodpovednosti za to že si nosič kľúčov ku pravému galaktickemu stromu poznania, ty si strom, brány, kľúče, obe strany mince, "rybičky v akváriu" odizolované od oceánu musia sa s celým oceánom zjednotiť, rozplynúť sa do nekonečnosti a ktorou ten oceán je a nezmestí s do akvária (3D matrica), držanie sa akvária a snaha cez to akvárium pochopiť oceán - aplikácia starých perspektiv a starej matrice len okráda o nekonečné bohatstvo poznania seba vo svetelných kódoch.. Toto je kúpanie sa vo svojej DNA, nikde nechodíme, nonstop sme vo všetkých akášoch len keď sa obmedzujeme na 3D tak to nevidíme a sme odpojení od vstupov, sme limitovaní len na 3D verzie seba, Zeme, realít..


☀︎

Naše pravé telo je multiDimenzionálne, kvantové, galaktické, KristAAlové, éterickí, tvoríš nové systémy fungovania a podpory v sebe v spolupráci so svojim UNIverzálnym svetelným telom-vedomím ako základné systémy Novej Zeme ty ako univerzálne svetelné "telo" - vedomie vo forme nonstop re-formujúce sa a reštrukturalizujúce sa vždy od základov (ak na tom pracuješ a si tomu odovzdaný).. vždy začíname odznova, ale inak..




Nie je sa kam dostať, všade už si, Žiadna destinácia nie je, ani druhá strana brehu, premosťujeme, zjednocujeme všetko v Jedno cez rozpamätávanie sa a učenie sa iluzórnych rozdielov na presah separácie,

5D Zem nie je destinácia ale iná úroveň vedomia, z ktorej vnímame, vidíme, čerpáme a tvoríme každý moment, a je to Len ĎALŠÍ ZAČIATOK.. Špirálujeme hore-dole, Sme špirála, mnohé špirály v jednom..



☀︎

Vo vnútornej Jednote Je Sila:

Vo vnútornej Jednote Je najväčšia Sila, ktorú sa učíme ako ju využívať v tom najvyššom súlade zo Zjednoteného stavu Vedomia celou bytosťou, inak je zneužívaná / nevyužívaná lebo prevláda separácia vedomia a obmedzenie na prvé 3 dimenzie,

kde sa odohráva súboj Polarít o moc, kde láska a starostlivosť

sú zamené s kontrolu, kde Zdroj všetkého sa naše malé ja snaží kontrolovať, a tak aj obmedzovať, lebo vládne nevedomie a nie Jednota vedomia.. V plnej prítomnosti je Nekonečno

k dispozícii, Si si vedomý samého seba vo všetkých dimenziách a časo-priestoroch naraz, si si vedomý následkov toho čo vibruješ v každom momente, funguješ mimo separácie času, priestoru a Polarít (duality). VEDOMIE JE MOC, Nevedomie je nemoc kde neaplikuješ vedomie Seba ako Zdroja všetkého a žije to, JE TO-TÝM-NAMI

VŠETKÝMI V JEDNOM, JE SLOBODNÝ LEBO ŽIJE MIER VO VŠETKÝCH ÚROVNIACH VEDOMIA, Žije Zjednotený stav vedomia - Materializuješ Bohatstvo vnútorného Zdroja, znásobuješ bohatstvo a hojnosť vlastnej esencie - Vedomie dostatku a Prosperity, z ničoty všetko sa učíme tvoriť a uvedomujeme si, že to Nič je to Všetko.





Aktuálne Vysielanie: hlbšie pochopenia Leviej Brány, procesy s telom, globálne premiestňovanie,sťahovania sa, odhaľovania (vnútorný - vonkajší proces, kedy z transparencie fungujeme naplno, nie je to pohodlné pre 3D ktoré rado hrá hry na nahotu a transparenciu), rozdiely medzi verziami Zeme a ďalšie iné témy ktorú sú vyššie spomenuté:





Pozvánka na naladenie sa na Zvukovo-Svetelnú Alchýmiu natočenú počas 777, ktorú môžeš nájsť v sekcii Škola Majstrov:


Majstri Tvorcovia Neba v Nás, Vzostup do Ľahkosti Bytia cez Pokračujúce Odhusťovanie od Generačných bremien a cez Aplikáciu Kódov Slobody, Vyššieho Neba, 7 lúčov (majstrov) kreácie, Siedme Nebo, Sedem relmov Gaii, Aktivácie hlbšieho pokračujúceho sa rozpamätávania na seba a na čo tu si,na rôzne evolučné štádiá Zeme, na seba ako na Majstra Transmutátora, Premieňača, Čarodeja, Alchymistu, ktorý sa hrá s rôznymi frekvenciami - cítenie naplno širokej škály emócii, Transmutácia Energie, Ty ako vedomie formujúce energiu do formy, hmoty, reformujúce a deformujúce tiež. Zmocňujeme cez zjemňovanie ❁

Zapĺňame sa ako zlatý grál zvnútra Von pretekáme vlastnou esenciou. Ty ako Vedomie Hviezdy NovejZeme,kde Žiješ Zo Zjednotených Stavov Vedomia ako Najvyššia Expresia-Oktáva Seba ako Duše,MultiD Svetelnej BYTosti Hviezd.Sú tu Ďalšie Aktivácie teba ako ZDROJA-Neobmedzeného Tvorcu,ktorý Čerpá a Funguje zo svojej Nekonečnosti,Veľkoleposti,Aplikuje Vedomie Seba ako Zdroja,Využíva nekonečné pole neobmedzeného množstva Možností.Tento Extra Intenzívny Meditačno-Aktivačno-Čistiaci Kúpeľ/Alchýmia Je zložený z hovorených aktivácií a 2 kúpeľov s Misami-Vytvorené počas Sedmičkových Kódov Slobody. Je to aj Aktivácia Vyšších Realít a Osvetlenie toho,kde ty si tvoríš obmedzenia a netušíš,a kde ti tvoje staré verzie,3D rodinné a spoločenské vzorce stoja v ceste -sabotujúci programing stojaci v ceste.Sú to všetko TRANSMISIE MNOHÝCH KÓDOV VEDOMIA,KTORÉ SÚ NA SPRACOVÁVANIE NA NEJAKÝ ČAS, Stačí sa Naladiť so sluchátkami a fičíš.Je to sprievod do Hlbších Stavov hlbšieho spojenia sa so Sebou ako so Zdrojom všetkého-Vyššie stavyVedomia-expanzia Srdca-Vedomia.SPÚŠŤA TO HLBŠIE ČISTKY. Sprevádza nás 25 mís v PREPOJENÍ S PRAVÝMI MATERINSKÝMI ANDARAMI-MATERINSKÝ KREATRIX.Poskytujeme tak SUPER AKCELERAČNÉ TRANSMISIE v pohodlí Domova.Táto Alchýmia SLÚŽI AKO ĎALŠIA PODPORA S HLBŠÍMI GALAKTIVÁCIÁMI SVETELNEJ KRISTAAL A-DiamAntovej DNA pre každého kto rezonuje, Odporúčame všetky predchádzajúce alchýmie a to najmä čistenie Predkov 1,2,3.



1,617 views

Comments


bottom of page