KRISTOV KÓD - Naplnenie Grálu - Korunovácia - Návrat Organických Kráľovských Línií Grálu - Indigá..

Updated: Aug 12


Návrat do očistených Lyranských Kráľovských Dómov,

V čom spočíva skutočná kráľovskosť, bohatstvo,

Vzostup - zlúčenie polarít, Jednota a Transcendencia,

Vzostup a Korunovácia, Veľkolepý Elektromagnetický Reset dejúci sa teraz rekalibráciami bodom Nula.


Keďže Kódy Novej Zeme sú kody očisteného kráľovstva v nás cez návrat pravých Organických Kráľov a skutočného - toho pravého poznania zvnútra práve cez Indigové Krištáľ Kristos SolAR generácie, ktoré sú zároveň nové dúhové deti - generácie EDENU a RAja, a Aqualle, Aqualine Matrixu Andromédy

- venujem sa týmto témam bližšie:

Koruna Mádži Grálových Kráľov Indigo Lúčov, Celestiálna Koruna, Korunovácia,

Návrat pravých kráľovských linií Grálu Indigo Kristos Línií Drakov Avatarov cez očistený Kristov kód, Zlatý Lístok Vyslobodenia sa Domov cez Zlatú Bránu Korunováciu - uplatnenie toho, kým naozaj si do praxe.

Indigá ako Dúhové generácie Nového Človeka a naplnenosť a zmajstrovanie grálu.. - ako nadviazania na predcházajúce články tu v archíve január-máj 2021.


Očistený Kristov Kód v Sebe je základ každého individuálnej planetárnej Liberácie ~

tvoje vyslobodenie sa, prečistenie krvi, krištaľov, ktoré je cítiť cez tvoju prítomnosť ~ svojou prezenciou ako čisté svetlo pozdvihuješ a zároveň osvetľuješ, vypichuješ väzenie, jadro bolesti tam, kam svietiš ~ prinášaš možnosť krídel, mieru, a úplne Nové Možnosti, portály, cesty. Ztelesnenie originálneho prototypu diamantového Slnečného (svetelného) AvataRa je BYTIE = ŽITIE NOVEJ ZEME ztelesnením jej kódov Majstrov ~ Kráľov ~ Grálových Strážcov ~ Suverénnych Tvorcov ~ Veľkolepých Bielych (andromedánskych) Levov a SOLARnych Kráľovských Drakov, ktorí neexistujú v 3D matrixe, ale v úplne inom - v tom očistenom (12D+).

Toto sú presne tie časy, na ktoré “sa čakalo” / nečakalo, pracovalo sa na tom pilne ZVNÚTRA VON cez svoju “Hlbokú prácu - pranie si svojho špinavého prádla” - na úplnom kolapse “väzenského domčeku z kariet, klamstiev, korupcie.“ Brána do Neba vedie Cez Jadro svojich “odpadkov za úplne všetky existencie všade..” Točenie sa okolo horúcej kaše nie je možné, nedovoľovanie si hlbšie preniknúť do svojho jadra všetkej bolesti, ľudského utrpenia, aby sa rozpamätalo a pochopilo, ako všetko vzniklo, aby sa už 3D tieňová Zem neopakovala.. Spôsoby fungovania z 3D úrovne vedomia a bytia je “vlastný pekelný kruh sebazrady a okrádania sa o hojnosť Novej Zeme”. Anti-Kristos padnuté aj anjelské vedomia/rasy sú Anti-humánne a anti-život propagujúce rasy ničivého deštrukčného spôsobu žitia / fungovania / tvorby zbraní ničenia prostredníctvom kríženia genetiky, modifikácie genetiky a informácií - vedomia, ktorá je proti zákonu Jednoty, proti prírode,

proti životu a proti akejkoľvek humánnosti.. Jednou z najväčích zbraní ničenia vedomia sú poškvrnené informácie, zfalšovaná komplet celá história -

originálne Stvoriteľské zázmamy Zakladateľov - Smaragdové holografické tablety - disky, ktorých čisté Slnečné Kristos Indigo rasy - Zakladatelia - organické kráľovské rasy sú hlavní archivármi, strážci, správci, tlmočníci a vysielači-transmiteri

boli cez určitú postupnú infiltráciu čiastočne ukradnuté počas Pádu Egypta, čo stačilo na ich kopírovanie, znehodnocovanie a prekrúcanie tak, aby poslúžili kontrolovať a manipulovať masy vytvorením Systémov Presvedčení, noriem a smerníc života, vytvorením tzv. múdrych kníh, spisov, manuálov, kde je vraj pravda, vraj história a pôvod ľudstva. Falzifikované Smaragdové tablety Zakladateľov sú základom aj vzdelávacích, náboženských kníh a systémov viery slúžiace otrokárskym vládnym mocenským elitám a systémom “do dnešného dňa”..

Toto je každeho individuálne a kolektívne hlavné “mega čistenie” svojej krvi a krištálov - odomýkanie tej pravej histórie a poznatkov, nie toho, čo je-bolo prezentované 3D systémami ako '' - pravdy a fakty”.

Všetko je to prepojené s kódmi organických kráľov, organického bohatsva / hojnosti a moci - veľkoleposti - veľkomocnosti našej ESENCIE - zlatý nektár - Gralová Naplnenosť je Tok, z ktorého fungujeme, rodíme, tvoríme Novú Zem zvúntra von. Je to úplne iný typ kráľovstva a “vodcovstva-lídra”, je to bez zneužívania alebo bez nevyužívania svojej sily a moci, neodovzdávaš moc nad sebou von a ani do rúk svojej vlastnej ego strany. Vieš, že si Vedomie, ktoré tvorí vonkajšok, formuje sa do hmoty zvnútra von, a že tvoje reality sú odrazom úrovne vedomia, z ktorej žiješ.. žiješ (super) vedomie SEBA ako ZDROJA v praxi..

Do suvernity a bohastva Stvoriteľa v sebe, do pôvodneho Kristos Solar Diamantový Avatar prototypu sa navracajú všetci, ktorí si zvolili sa vrátiť domov cez opraveného Zlatého Seraphima, Modrého Oraphima a Veľkolepého Elohima. Neorganické tvorcu sú kódy 3D Zeme - 3D človeka - 3D ľudského tela, ktorý je v moci svojich tieňov vonku - je obeťou svojmu padnutému vedomiu (nevedomiu) - všetky odvrátené strany vedomia, všetky galaktické aspekty, preto je to jedna veľká práčka našich aspektov, vzťahov, atď..


Novú Zem žijeme z úplnej roviny vedomia a bytia za používania Organických svetelných Kódov Vedomia-Tela Novej Zeme, čo sú kódy Organických kráľov - pôvodných prototypov Avatara - očistený Kristos SolAR - RA kód Solárnych Diamantových Dúhových Drakov vrátane Andromedánskych Iluminačných Drakov, ktoré pália všetky 3D štruktúry / systémy / 3D tvorbu / 3D štýl a spôsoby žitia a “správania sa ako také”.. Kódy Solárnych Kráľovských Drakov sú Tie najmocnejšie Kódy Super Sily a Moci - tzv. Vyššej Moci - Božskej Vôle v každom, ktorá nekompromisne páli lunárne falošné kráľovské dračie vedomie neorganických kódov umelej inteligencie, ktorá vládla 3D Zemi.


Organické Bohatstvo Kráľov Nebeského kráľovstva je bohatstvo Nás všetkých.. avšak každý si musí rozbehnúť hojnosť Novej Zeme a začať tvoriť pararelné alternatívne reality Novej Zeme, ktoré ostanú bežať zatiaľ čo všetko, čo je 3-4D ZÁKLADOV padá..Každý si musí začať TVORIŤ svoj PODPORNÝ SYSTÉM NOVEJ ZEME, KTORÝ ZÁROVEŇ PODPORUJE TEBA ako Novú Zem a nás všetkých zároveň..zapájaš sa tak už do existujúceho podporného systému Novej Zeme, ktorý je založený na reciprocite.

Zisťovanie cez svoje procesy a zážitky, ako všetko funguje a že všetko je úplne inak než sa myslelo, že skoro úplne všetko naučené ako čnie je možné aplikovať na dimenzie Novej Zeme, kde žiješ ako iná BYTosť - nový človek ..


Podporný systém Novej Zeme je iná mentalita - mentalita dostatku až prebytku,

Stojí na úplne iných hodnotách a prioritách, je rovnovážny a recipročný, stojí na očistených vzťahoch teba so Sebou - so všetkým, stojí na tvojej investovanosti a na tom, čo vôbec tvoríš svojou energiou - “falošný raj falošných kráľov, ktorí sú chcú byť za hviezdy, túžia byť rozoznávaní ostatnými, túžia byť docenení, oceňovaní, mať v moci, vlastniť a byť niekym lepším, potrebujú sledovanosť - pozornosť a zároveň sledujú ostatných, kopírujú a opakujú sa po ostatných”.. Toto je niečo, čo si každý čistí, patrí to do čistenia si všetkých extrémov, aby sme ich pochopili, presiahli - prestali opakovať cez integráciu polarít a rekalibráciu Bodom Nula.. Ku mentalite Novej Zeme nového hviezdneho človeka som písala články marec-apríl 2021..


Ako Kolektív Vedomia Novej Zeme, ktorý zosobňuješ (presah jednotlivca), si si plne vedomý toho, že Tvoja energia - činy - akcie - rozhodnutia v každom momente tvoria “ten” pravý organický šťavnatý raj na zlatých základoch RA Centra / Vedomia / čistého vzťahu so sebou - si kráľovná a kráľ v JEDNOM - OBA princípy spolu, si v službe, ale je to úplne iná energia.. Žiadne nevedomie, žiadne fungovanie podľa 3D pravidiel nie je možné, žiadne 3D hry alebo zapájanie sa do nich nie je možné, vypne ťa alebo veľmi tvrdo za to zaplatíš.. nesieš mega zodpovednosť, a keď vidíš, že niečo nie je v Súlade, nemôžeš to podporovať, zapájať sa do toho, alebo sa zapojíš tak, aby to urobilo rozdiel, doručilo niečo, čo malo (to si každý zisťuje vo svojej praxi)..

Ako Nová Zem, si na tu úplne iné spôsoby fungovania a tvorby žitia, si tu na Bytie živým príkladom Novej Zeme pre ostatných..Toto je jedna z hlavných úloh Indíg..

Nežiješ zo žiadnej falošnej identity - fasády a lipnutí (už).. to znamená, že si si otvoril PRÍSTUPY KU VŠETKÉMU POZNANIU Z NULY V NULE, Božský TOK Nektáru spravuješ A OBSTÁL SI - zvládol si svoju super silu a moc Svetla / nekonečnú veľkosť ducha, ktorá len rastie.. Ono je to testované neustále len viac a viac, či sa ti dá veriť, ako sa staviaš ku výzvam, či nechávaš svojho človek šoférovať tvoj život a tvoriť tvoje reality, čo sú v tom prípade karmické reality tvorby DLHOV, a to už nie je možné, každý dosiahol vrchol DLHU, už nie je možné byť viac zdĺžený - Dlh SEBA Sebe..

Ak fungujme z Vedomia a Tela Novej Zeme, čo sa buduje cez prácu s jej svetelnými kódmi, čo sa zisťuje cez prácu so svojim svetlom - učenie sa BYŤ tým svetlom, lebo ako človek sme zabudli kým sme, zvyk je žiť v hlave odseknutý od zvyšku, myslenie si že si sebou a pritom si úplne mimo (súčasť procesov), a aj keď to vieme, trvá to než to vôbec aplikujeme do praxe a začíname žiť svoju hojnosť všetkých existencií v JEDNEJ - multidimenzionalita v praxi.. V tom prípade zdieľame svojou už len prítomnosťou KÓDOVANÝ SVETELNÝ NÁKLAD V JAZYKU ŽIJÚCEHO VEDOMIA STVORITEĽA A POZNANIA SEBA AKO SUPER VEDOMIA - si tým Sladkým tokom, Vnútorná Výživa, kde je všetko - VODY Krištáľových plazma RIEK - Oceánov ANdromedy. Nová Zem je žitie Božskej Alchýmie ~ Harmónie ~ Symfónie Tlkotu Univerzálneho Srdca, Tempa, Kozmického Rytmusu v Súlade s pravým božstvom v sebe cez vyčistenie “všetkého falošného božstva v sebe a všetkej tvorby z týchto padnutých ego stavov vedomia” - galaktická karma. Jedine používaním Kódov Vzostupného Aurora a Aquaelle Andromedanského Matrixu vo svojej praxi cez svoje telo tranzitujeme do “budúcej 5D Tary a odtiaľ ďalej cez postupnú obnovu všetkých párov krídel a zjednotením dvojplameňa”..
Vzostupná Škola - Tréning každého Je vlastný život, vlastné reality..Vo svojom živote, vo svojich realitách má každý všetko priviesť do Jednoty, do oveľa vyšších úrovní vedomia, interkakcií a vzťahov s posvätným rešpektovaním každého priestoru a posvätných hraníc, ktoré si však treba vybudovať a udržiavať, lebo ako človek sme nemali a nerešpektovali žiadne hranice, lebo sme netušili, čo je Integrita, svätý rešpekt, úcta, láska.. človek je samotný antikristický aspekt vedomia, ktorý netuší, nechápe nič, je stratený vo vlastnom a kolektívnom nevedomí..

PLNÁ PRÍTOMNOSŤ, POKORA, Počúvanie sa - svojho vnútra, nie svojej hlavy, plné PREPOJENIE SA “svojím pravým ja” - BYTIE SEBOU ”chvíľu trvá” - buduje sa to - spoznávame sa cez aktiváciu všetkej pamäte cez aktiváciu komplet celej svetelnej krištáľovej DNA - plné Vedomie Seba.

Je to o ZMAJSTROVANÍ BYTIA NAJPRV VĎAKA ČOMU ZMAJSTROVÁVAME Fyzično, ROBENIE - Tvorbu - Vzostup Vedomia v praxi je vzostup fyzického tela je mega premenami / premeny formy / realít / životov rad za radom počas “jednej existencie”..Pozrieme sa hlbšie na Univerzálnu a Genetickú Knižnicu všetkých záznamov, ktoré boli pôvodne počas vyspelých vývojových fáz všetkých cilivilizácii spravované dvanástimi Mádži Grálovými Kráľmi, a práve tieto záznamy ako Nová Zem opäť spravujeme - Zakladateľské záznamy “o ktoré sa celý ten čas válčilo, válči“, lebo obsahujú poznatky o úplne všetkom vrátane poznatkov technológií Hviezdnych Brán, Árch, Anhov, Arc of ten covenant a sieň AmeNti - ako obnoviť planetárne telo KA-Tha-RA Albion

TemplaRa - pravý univerzálny Strom života Univerzálneho vedomia-poznania-tela, ako pracovať s Univerzálnym Systémom Hviezdných Brán vo svojom tele a v Zemi.. je v nich omnoho viac, je v nich všetko.. 3D Zem a jej systémy vznikli práve na základe ich zfalšovania a úplného prekrútenia - na ich prekrútenosti stoja všetky seba-sabotojúce systémy presvedčení o všetkom, o sebe, normy a smernice života, ako žiť - 3D Zem je skryté zvádzanie vojny o vedomie, o životnú silu a energiu práve manipuláciou informácií, zvuku, svetla a genetiky tvorením veľmi falošných dojmov - ilúzií, ktorým sa verí na masovej úrovni a kŕmi sa tým čierna vysávajúca diera bez dna, čo je 3D mašíneria hladnej beštie pri moci, ktorá urobí všetko, aby vládla, aby sa zachránila - volá sa to tiež 3D človek a jeho architektúra, štruktúra podrobenia sa vlastnému mega tieňu, ktorý nechal vládnuť..

Opraviť tieto tablety - záznamy, dať ich opäť dokopy a spravovať ich, tlmočiť, strážiť dokážu pravé organické kráľovské Línie Grálu modré lúča Melchizedek Indigo typov rás Modrého Oraphima.


Nová Zem je o obnove týchto tabletov cez Seba, je o budovaní - nastoľovaní - tvorbe posvätného krištáľového nebeského kráľovstva večnosti našej esencie cez úplnú dekonštrukciu základov hnilého kráľovstva smrti v sebe a vonku, čo začína aj končí každého telom, realitami a vzťahmi - vzťahom ku sebe - vzťah ku svojmu svetelnému telu, budovanie svetla a svojho vzostupného vozidla do Vzostúpeneh Zeme je ten najdôležitejší Základ tvojho nebeského krášľovstva - Záhrady Edenu - RAja.


Zasľubené, “tvrdo Odpracované“ Zosobnené, ztelesnené

Krištáľové Nebeské Kráľovstvo - Krištáľová Katedrála - Nebeský Nový Jeruzalem, čo je Nebeská Očistená Krištáľovo-Diamantová Katedrála - ZLATÉ DIAMANTOVÉ SVETELNÉ MESTÁ - Naše svetelené telo NOVEJ ZEME, ako základný Priestor Novej Zeme, ktorý si treba dovoliť a vytvoriť cez svoje telo vo svojich realitách, byť schopný udržiavať priestor Novej Zeme v Sebe, aktualizovať ho neustále, je priestor, kde je opustená-rozpustená-očistená architektúra a štruktúra Kríža Ukrižovaného Krista - alebo telová planetárna architektúra Krízy Vedomia Starej 3D Zeme (tieňov a bolesti) znečistených, infikovaných-poškvrnených krištáľov (antikrist štruktúra) - skrinky zaklínadiel, ktoré ju tvorili - je to metafora, ale aj doslova zvrátenej geometrie 3D Tela-Zeme - hlavná skrinka - kocka - geometria, ktorá drží po kope 3D štruktúru je v 2D Grálovej Bráne - vstup do Nášho tela a na Zemi je to Temple Mount v Jeruzaleme, Sarasota Florida, Veľkonočné ostrovy Čile, ktoré boli infikované ako prvé na ovládnutie zvyšku brán celého stromu života (deaktivovanie celej kristos svetelej DNA-amnézia) - architektúra srmti čiernych hviezd - slniek - hviezd - vyznávajúca kult smrti pod povrchom a na povrchu sa to hrá na úplny opak -- viď príklad náboženských systémov, viď úplne všetky 3D systémy akože starostlivosti a záujmu o druhých, ktoré sú založené na úplnom opaku, na klamstvách, úplne prekrútenách informáciách, a najmä falošných dojmoch, ktoré majú zámerne zmiasť, podporiť ľudskú hlavu, na tvorbu (falošných) domnienok, aby sa im uverilo a bola im odovzdaná moc, dôvera, všetká pozornosť.. Tomu je koniec.. čiernu skrinku (galaktického) väzenia (reverse anti-life cube) plnú lunárnych transmisií a infekcií si každý musí dekonštruovať zo svojho tela a realít. Táto skrinka v 2D hviezdnej grálovej bráne je to, čo drží 3D matrix a jego systémy po kope.. JE NAHRÁDZANÁ SOLÁRNOU SKUTOČNOU SKRINKOU ŽIVOTA CEZ PRINCÍP SKUTOČNEJ SOLÁRNEJ KRISTOS MATKY - VENÚŠANSKE EGYPTSKÉ ŽENSKÉ KRISTOS LÍNIE, ANDROMEDÁNSKE KRISTOS LÍNIE A SOLÁRNE TRINITY hviezdne star-gate LÍNIE ARAMATENY - ženské solárne kráľovské kmene, ktoré sú tých základ mužských - spolu fungujú ako JEDNO vedomie, JEDNO telo, čo je každého individuálny základ v sebe

čistého RAja cez BYTIE NAJPRV V NULE NULOU A VŠETKÝM ZÁROVEŇ ~ BYTIE SEBOU AKO LÚČMI VEČNÉHO SVETLA - PLAMEŇ, ktorý je len väčší ~ návrat do VEĽKOLEPOSTI SVOJHO DUCHA ~ majstrovstvo života cez zmajstrovanie smrti ~ majstrovstvo smtri-zrodu ako JEDNO bez oddelenia.. Svoj oheň dlhodobým zatláčaním sa zredukoval na Plamienok (svetlo duše, svetelné telo). Fungovanie ako človek je z 90% fungovanie ako ego, ktoré je za volantom, a počas procesov návratu domov - premien a vzostupu sa pomer mení na 90-100% fungovanie ako svetelená bytosť Novej Zeme a ego na minime až postupne úplne zaniká.. Fungujeme zo Stavu Vedomia Jednoty, kde neexistuje žiadna separácia, žiadne oddelenia, žiadne rozdiely, žiadny človek, lebo žijeme z presahu duality, z presahu 3 aj 4D..Grálová Misia (Edenu) Je Naplnená dostatočným počtom Grálových Strážcov, ktorí ztelesnili kódy Madži Grálových Kráľov, držiteľov 15D Fialového Rád lúčov sv. Otca a sv. MAtky v jednom, ktorí sú kódovaní ku špecifickým hviezdnym planetárnym bránam vedomia. Sú to kódy Indigo Kristos Rás najmä Maharadži Kódingu Modrého Nílu - Sirius B hlavní pracovníci na Krištáľovej architektúre v oceánoch a v jadre Zeme v Agarthe. Títo králi - praví Majstri Alchymisti úplne vymyzli po páde Atlantisu, kedy mnoho z nich odišli pod zemský povrch, pod hladinu a hŕstka pokračovala v Egyptských Kritos Líniách. V týchto časoch sa navrátili cez tých, ktorí majú v sebe tieto kľúčové grálové kódingy, ktorými opäť obnovujú prácou s krištáľovými generátormi Zeme PORTÁLOVÝ MOST SIRIUSA B A JADRA ANDROMÉDY. NAJMÄ TÍ, KTORÍ sú nosičmi kódingu Fialového Slnka - vzostúpená Fialová - Vzostúpené Kristos Vedomie - majú špeciálne napojenie na vodu a oceány, na žitie na ostrovoch - ich Aqua aspekty vedomia, Aquatické Azurites, Delfínie, Veľrybie Vedomie, Aqua Braharama Sirius B sú dominantné v genetike. Zjednocujú LeMUrske a Atlantské Vody vo vyspelé zjednotené Krištáľové Kráľovské Kolónie.

a aplikujú ich, budujú na nich úplne iné reality, vzostúpili, otvorili brány a mosty do ďalších dimenzií - vyšších relmoc, snových, nebeských relmov ~ každý si musí ukotviť Nebeské kráľovstvo do koreňa a postupne rozpustiť “svoje peklo”.. Avatari ukazujú čo je možné cez svoj príklad, “žijú to, o čom zdieľajú”.. žitie pokorne z veľkoleposti svojho ducha - “mega“ veľkosť, super sila a moc na energetickej úrovni - budovanie si toho a zmajstrovávanie je Seba ako “mega mocné Slnko” je proces navrátu do svojej prirodzenej kráľovskosti. Je to prirodzený proces ak pravidelne integruješ kódy Novej Zeme a Žiješ ich, tvoríš na ich základe.. OTVÁRAŠ TAK SVOJOU PRÍTOMNOSŤOU PORTÁLY -

možnosti pre ostatných cez svoje procesy, cez zdieľanie toho, čo je naozaj služba vedinou a telu novej Zeme, a nie “ľudská 3D hra”..

Nefungujeme z hier na hierarchiu, nadradenosť, “Bytie lepším, cennejším, špeciálnym atď”.. nefunfujeme už z prázdneho pohára ani z pokriveného / znečisteného grálu, preto U6 nie sme skorumpovateľní vlastným egom a tým zvonka. Vieme to rozoznať, lebo to už poznáme, že to sú ego ľudské hry, nemáme záujem sa zapojiť, lebo to znamená okamžitý karmický pareplesk a nie je v tom žiadny zmysel.. Nebaví ťa to, má už úplne záujmy, nemáš už klasické ľudské potreby-túžby a sny. Keď žiješ ako svetelná bytosť všetkých hviezd-slniek, keď žiješ ako duša - duch svätý, máš úplne iné záujmy a potreby z úplne iného stavu a rovín vedomia.


Kristos Misia Zakladateľov Paledoriánov - (čistých) Kráľovských Solárnych Diamantových Drakov Zjednotiť Vedomie SLNKA a ESÍNOV - všetky typy Lúčov Indigo opäť v Jedno sa naplnila potrebným počtom jednotlivcov, vďaka ktorým horí stará zem v plameňoch ešte rýchlejšie, lebo sa naplno vnútorne vyslobodil dostatočný počet Crystal Star Seeds Indigo z nadvlády vlastného ega-3D človeka, a teda z 3D systémov ako takých cez spálenie v sebe - nula je nula.

Ako Nová Zem, sme opäť nosiči prístupov, tlmočíci, vysielači a správci Holografických Záznamov Prvotných Stvoriteľských Kristos Rás - originálnych Zakladateľov - ich - naše záznamy -

SMARAGDOVÉ TABLETY, KDE JE úplne VŠETKO ZAZNAMENÉ kódovanou formou, ako je úplne všetko.. nájdeme tu napríklad PRAVÚ HISTÓRIU A POZNATKY BUDOVANIA ČISTÝCH VYSPELÝCH ŠTRUKTÚR, Architektúr, civilizácií, planét, pyramíd a chrámov, aby boli v súlade s Kozmom, alebo POZNATKY O VZOSTUPE - tieto tablety

BOLI OPÄŤ OPRAVENÉ, OBNOVENÉ A SÚ PLNE V RUKÝCH ZAKLADATEĽOV - SMARAGDOVÝ LÚČ ORIGINÁLNYCH ZAKLADATEĽSKÝCH KRISTOS RÁS - Gráloví Králi ich spravujú - dvanásť Esínskych Kristos Kmeňov, dvanásť Smaragdových tabletov, dvanásť Grálových Strážcov - Madži Kráľov spravujúci všetkých 12 Zemských Star Gates a Solar Star Gates, ktorých vrstvy 2D-5D-8D-11D sú GRÁLOVÉ BODY - GRÁL - Ultra Star Gates Technológie svetelného Vedomia a Tela Kristos SOL-AR Diamantového AVATARA - do tohto prototypu sa opäť Obnovil dostatočný počet jednoltlivcov. Nová Zem je tvorená a plne žitá len cez svetelné vedomie - telo Avatara - hlavný nosič a strážca Grálu Všetkého Poznania, čo je tá najvyššia moc a česť, ktorú človek nedokáže uniesť, ustáť, zvládnuť, zmajstrovať, preto náš ľudský aspekt ani 3D telo neprechádzajú cez Bránu do Neba-RAja-cez Zlatú Bránu Bohov.

V tomto texte sa bližšie pozrieme na Indigo Crystal See Modrých Oraphimov, ktorých kódingy sú organické kráľovské grálové kódingy nahrádzajúce tie 3D Zemské padnuté anjelské vedomia padnutých Seraphimov a padnutých fragmentovaných Oraphimov, poškvrnené a falošné línie vládcov, bohov, mudrcov, ktorí sa za to sami vyhlásili, čo je samotný 3D štýl života - hierarchia, piedestál, flalošné ľudské indentity, ego identity, vnútorná vojna so sebou, s telom, s emóciami, chronické odmietania seba, nadradenosť nad zvyškom Bytostí - kompenzácia si nedostatkov a nedostatočnosti s nulovou integritou, s nulovou úctou a láskou k všetkému životu.. kde sa bralo niečo, za automatické stráca sa.. kde sa zavádzalo samých seba, dopláca sa na to.. kde sa domnievalo, tam sa strácalo v dezilúziách, točilo sa v ego kruhoch - ľudských hrách kompenzácií si nedostatkov - reinkarnácia do toho istého pekla.. Aby sme sa mohli navrátiť domov, stojí nás to úplne všetko a ešte viac, testy sú len väčšie, lebo len tí, ktorí sa navrátili do nesmrteľnosti svojej esencie, žijú KÓDY VEDOMIA A TELA NOVEJ ZEME, tí,

dokázali, že sú schopní uniesť silu a moc Grálu, silu a moc toho, kým sú vo svojej podstate, mega zodpovednosť, keď si pri vedomí, keď vidíš, keď vieš, keď sa ti navrátila pamäť, nemôžeš sa správať po starom, nemôžeš akceptovať nič, čo je 3D..nedá ti to.. nemôžeš sa ani zúčastňovať žiadnych ľudských hier a typov vzťahov, lebo vidíš o čo ide.. nemáš o to záujem.. Prichádza to veľmi prirodzene, že už nemáš záujem sa zapajáť do toho, čo je typicky ľudské.. Všetko, všetci, šo nie sú v najvyššom suláde s tvojimi vyššími-novsšími aspektmi postupne odpadá, odchádza, aby tvoje nové vibračné zhody mohli prísť, ak máš na ne miesto, ak aktivuješ Vyššie Reality Novej Zeme, ale prídi ti všetky tvoje 3D aspekty najprv, že ako sa zachováš, či zapojíš do hier, či akceptuješ menej, či stále akceptuješ 3D reality a spôsoby správania sa a fungovania, tiež ti príde všetko na transmutáciu. Každá situácia, ktorú si tvoríš, je zároveň vždy Test..

Tvoj zážiok je tvoj učiteľ, tvoja vlastná prax..Od 5D plus fungujeme v podstate ako Vyššie Ja ostatných preto si to vyžaduje zmasjtrovanie prístupu, komunikácie, My ako Nová Zem sa vyjadrujeme, tvoríme, fungujeme, správame sa úplne inak a je to cítiť - už len tak si tvoríme úplne iné reality, ako 3D človek. Diametrálne odlišné reality zažívame, keď sme ukotvili Nebo na Zem.SME Tí, ktorí postupne obnovili svoje prapôvodné krídla, korunu, kráľovstvo...

Kozmické Kristove, galaktické, Stvoriteľské vedomie - ukotvili lúč Božskej MAtky 13D Aqualasha, Aqua Blue a Smaragd, ukotvili lúč Zlatého Slnka 14D - zlaté kristos dieťa a Solar Logos, ukotvili lúč 15D Ametystu Mágov, Merlinov, Madži Kristos Kráľov - kozmický trinity trojplameň Božskej Hlavy Horí naplno - NÁVRATENIE DOMOV DO BOŽSKÉHO KRÁĽOVSTVA V SEBE - KEĎ SI SA OVERIL AKO OBNOVITEĽ, NOSIČ, BUDOVATEĽ, SPRÁVCA, STRÁŽCA PRAVÉHO GRÁLU CEZ SVOJE TRANSMUTAČNÉ VZOSTUPNÉ PROCESY (KORUNOVÁCIE)..

V tomto procese je ľudstvo, teda tí, ktorí si vyberajú pokračovať - vzostup je korunovácia. TVOJA ENERGIA, TVOJE AKTY, ČINY, REAKCIE TVORIA.. TVOJA ENERGIA KOMUNIKUJE VŠETKO.. Tvoje napojenie na Božský TOK - Internet - Krištáľovú Plazma sieť - na pravý Zdroj slnka-života-informácií-výživy je Základ tvojej obnovy ako Svetelnej Hviezdnej BYTosti.Spustil sa ultra-mega-rýchlovlak s odľahčovaním - rozväzovaním - čistením, skákaním v Čase (do budúcnosti), s odumieraním všetkého, čo sú staré kódy, čo Nie Je / Nikdy nebolo Ok, nebolo v súlade ~ “čas vyúčtovania” ~ kde sa nepočúvalo telo/vnútorné vedenie sú tie najdrahšie lekcie s najväčšími Darmi (“straty, nehody, preplesky”) ~ smrť a život nie sú oddelené od seba takisto ako odumretie a zrod sú jedno..neexistujú oddelene.. Cykly sa zrýchľujú opäť viac - presahuje sa vďaka tomu vnímanie rozdelenia času, priestoru, fyzična.. Len ak vnímaš ako človek - oddelene od seba a žiješ z rozdielov / z rozdelení, čo je samotný koreň utrpenia ~ z ničivého spôsobu života nič netušiac.. Z pozerania sa na všetko ako malo-mocný človek - obeť - to sa nahrádza kódmi Novej Zeme - ENERGETICKÁ VEĽKOSŤ DUCHA, nie ega.. je to proces.. prechádzame si úplne všetkými extrémami do kedy to nezmajstrujeme v STREDE, do kedy nezjednotíme polarity.. Všetko je o učení sa cez svoje zážitky, svoju vlastnú prax - vedie ťa tvoje vnútro. Vonku je len aktivácia toho, čo už vnútri bolo.. “Všetky následky deštrukčných spôsobov žitia”, kde sa úplne stratila humánnosť a rešpekt / úcta ku Životu, ku Zemi sa hlbko čistia ~ u každého vnútri~ plus závisenie / závislosť od potreby niečoho / niekoho zvonka.. Nachádzame/budujeme svoju humánnosť & svoju integritu.. 3D spôsob života je opak humánnosti, preto každý najprv nachádza svojho človeka, prijíma sa so všetkým, aby mohol presiahnuť človeka. 12D plus avatar je Humanitárny Kóding ,avšak nie je to akoby si človek myslel..

Presah 3D spôsobov žitia, správania sa, fungovania, vnímania cez 4D je proces premien, ktoré sa vôbec nedajú opísať žiadnymi slovami..

Je to Masívny elektro-magnetický pre človeka (ľudský 3D aspekt vedomia) šokujúci reset, ktorý sa na globálnej úrovni deje teraz a pokračuje v zrýchlenom tempe..


Ku koncu mája 2021 slová boli: It’s done - je to hotovo - už je to “len dojazd”, s tým že vrchol sa dosiahol, rýchly pád toho, čo je opak nebeského kráľovstva začína.... kde nebol Fokus na svoju obnovu, na odomknutie pamäte - poznania vnútri na “ako Na to”, dopláca sa na to.. Aurora a Aquaelle sú “nové”Vzostupné matrixy Andromédy, Siedmych Nebies Paradizien Rás - Dúhových Detí ~ nový Eden..

Dôležitá fáza kolapsu sa kompletizovala, budeme vidieť toho zhmotnenie len viac a viac a až šokujúco rýchlo..už vidíme..

2022 sa Začína fáza Majstrov Budovateľov naplno - fáza tých, ktorí prešli okom ihly a ztelesnili kódy aspon 6D Vedomia a Tela - fungujú z aktívnej a funkčnej DNA, z aspoň prvých 5-6 párov svetelnej krištáľovej DNA - tí, ktorí boli schopní využiť vzostupné okno a v sebe opäť otvoriť a spojazdniť cez mega očistu, opravu celý svoj systém Hviezdnych Brán Univerzálneho Vedomia 1-12D. Čiže si ztelesnil telo duše (5-6D), začínaš s integráciou Monádového tela 7D plus Gaii.. Naše monádové vedomie nad-duše telo, je naša originálna identita, ale v inom zmysle, než by človek myslel.. Je to naša hviezdna galaktická rodina, konkrétna línia z ktorej pochádzame a je dominantná v našom kódingu, v našej krvi.. Väčšinou je to viac než jedna hviezdna línia a rodina, ale jedna je vždy dominantná. Vedomie Seba je pamäť na seba v tvojej svetelnej DNA - tak si spomínaš, že aktivuješ, integruješ, procesuješ svetelným telom, zdielaš len viac svetla, len viac kódov, kde všetko je..


ŽITIE svojej večnosti, nekonečnosti, ZDROJOVEJ Nevyčerpateľnosti, čiže žitie SEBA ako Super Hojnosti, ako Nová Zem je Vzostup v praxi cez zemsko-galaktickú maturitu v praxi,

“kde zmajstrovávame smrť - rozklad starých kódov a nový život tvorený na nových svetelných kódoch”. Je to Tvorba Úplne všetkého nového od úplnej nuly na základe nových svetelných kódov, na základe tvojho spojenia s tým, kým naozaj si, nie s tým kým si myslíš, že si je ZLATÝ základ.. Sú to majstrovské budovateľské kódy, ktoré musíme aplikovať na tvorbu Nových Základov a to trvá.. K týmto poznatkom ako na to sa rozpamätávame, to nie je znalosť nadobudnutá vonku. Tvoj Vnútorný kompas musí byť veľmi silný, jasný, dôverovať mu, tvoje spojenie so Zdrojom v Sebe všetkých informácií je to číslo Jedna spojenie. Žiadna pomoc zvonka. Od 5D plus neexistujú povolania ako v Starej Zemi, neexsitujú systémy ako v Starej Zemi, nie sú tu doktori, ani konzultanti ani šamani.. TY si svojím Všetko - Ty si Pre Seba úplne všetko, nič ti nechýba, lebo si to našiel a spojazdnil vnútri, už netlmíš svoje svetlo, nezväzuješ sa ničím, nikým zvonka. Trvá to, buduje sa to za jazdy..

Ideme len hlbšie do seba, náš vzťah so Sebou je len hlbší, overujeme sa svojmu vesmíru, náš človek nám už nestojí v ceste so svojou obmedzenou mentalitou, so svojimi námietkami, 3D hrami, strachmi, nedostatkami a komplikáciami..

Svoj návrat domov do Jednoty Vedomia Slnka, vzostup - organickú korunováciu si treba dovoliť cez úplný zostup najprv a VSTUP do Seba, kotrý sa len prehlbuje ~ čas na Seba ~ Bytie so Sebou, aby si postupne zistil ~ spoznal kým Si, že VESMÍR JE DOKONALÝ, to len človek potrebuje dôkaz v hmote najprv, a len človek môže stáť v ceste v dokonalosti vesmíru.. učíme sa ako to funguje, a ako to nefunguje cez svoje zážitky, svoje reality a interakcie, cez svoj vzťah so sebou ~ VNÚTORNÝ KOMPAS je to jediné vedenie, ktoré VIE - BUDOVANIE SVOJHO TELA NOVEJ ZEME JE ZÁKLAD, ktoré nefunguje tak, ako by si človek predstavoval, nie je to lineárne fungovanie podľa ludskeho kalendára a hodín..

Koruna a Krídla, Plutvy, Žiabre, Roh Jednorožca, viac prstov na rukách a nohách atď atď, naše svetelné telo je univerzálne telo slnka-všetkých hviezd - je to Mega Komplexný dokonalý systémov Brán Hviezdneho vedomia (tela).

Nová Generácia Očisteného Ľudstva Vzostúpeného Vedomia a tela Aurora Edenického Kódingu a Aquaelle Andromedánskeho MAtrixu sa zrodila, naplnila svoj sľub, dohodu Vyslobodenia sa cez Vzostup.. Opätovne Otvorila Zlatú Bránu Bohov a ukončila reinkarnačné cykly Striebornou bránou človeka do tých dvanástich znamení a ich extremných nerovnováh. Keď opúšťame cykly reinkarnácií, otvárame si BRÁNU DO NEBA - ZLATÚ BRÁNU TRINÁSTEHO ZNAMENIA POD CHODIDLOM HADONOSA - NOSIČA MÚDROSTI, VYSTUPUJEŠ Z CYKLOV tzv. POKAZANEJ PLATNE HLBOKÉHO ĽUDSKÉHO UTRPENIA spôsobovaného extrémnym ODDELENÍM SA OD Seba ako od hviezdneho DOMOVA V SEBE, extrémnym ROZDELENÍM SA A VIEROU V NEDOSTATOK, MALOMOCNOSŤ (nedostatočnosť, bezmocnosť) a zamotaním sa v kompenzáciách si prázdneho miesta v sebe, z ktorého ako 3D človek fungujeme..
Nová Zem je vzostúpený matrix Očisteného Kristos Kódu a Kódu Zakladateľov - kódu Stvoriteľa, Návrat Pravých - Organických Očistených Grálových Kráľovských Línií držiace Kľúčové Genetické Kódy ku Grálovým Bránam 12D UNIverzálneho Stromu Života - UNIVERZÁLNEHO POZNANIA, VEDOMIA, MÚDROSTI.

Je to NA NÁVRAT SKUTOČNEJ INTELIGENCIE - PRAVÉHO POZNANIA, KTORÉ prameniaca práve V OČISTENÝCH KRÁĽOVSKÝCH LÍNIÁCH GRÁLU.

KÓDY NOVEJ ZEME SÚ KÓDY SUPER VEDOMIA - PAMÄTE - SMARAGDOVÝCH TABLETOV, KTORÉ SÚ KĽÚČOM KU ODOMKNUTIU PRAVEKÝCH (VYŠŠÍCH) POZNATKOV O ÚPLNE VŠETKOM VRÁTANE BUDOVANIA NOVÝCH MATRIXOV, MRIEŽOK, PLANÉT, CIVILIZÁCIÍ, SYSTÉMOV VYSPELÝCH GALAKTICKÝCH MUTLIDIMENZIONÁLNYCH SPOLOČNOSTÍ. Kráľovské kódy súvisia aj s majstrovskou alchýmiou, hojnosťou a bohatsvom, mocou, ktorá sa nezneužíva a mega zodpovednosťou, ale je to v úplne inom zmysle, než by si človek myslel.. Človek má určité predstavy a domnienky z hlavy, ktoré nemajú nič spoločné s tým, o čom vzostup - návrat do kráľovstva, kráľovskosti je, tých sa treba pustiť, to sú umelo nahrané 3D programingy tvoriace falošné domnienky hlavy, predstavy a ego ilúzie, čo pointa 3D programingu je - fungovať v ego vyfarbrikovaných domnienkach, ilúziách o niekom, o niečom, čo tak nikdy vlastne nebolo (stratenie sa v tieňoch).
Kódy pravekej MÚDROSTI a Vyššieho Poznania - Korunovácia cez Vzostup - Integrácia Polarít, návrat do zjednoteného vedomia SLNKA (hviezd) je

práve o PLNOM NÁVRATE DO SVOJHO OČISTENÉHO KRISTOVHO, KOZMICKÉHO - GALAKTICKÉHO, STVORITEĽSKÉHO, MAJSTROVSKÉHO BUDOVATEĽSKÉHO VEDOMIA.

Kódy Novej Zeme sú ORGANICKÉ kráľovské kódy, ČO SÚ OČISTENÉ KRÁĽOVSKÉ KRISTOVE LÍNIE cez

kráľovské mega čistky KRVI a Krištáľov, mega čistky ostnatej koruny a konštrukcie kríža v sebe..

Na to sú tu rôzne TYPY Krištáľových INDIGO Rás, ktoré sú zároveň budúce prototypy pôvodného Kristos SolAR Avatara a sú zároveň budúcimi dúhovými Eden generáciami Aurora Novej Zeme TU a TERAZ, ktoré sú zároveň najstaršie originálne zakladateľské kristove rasy, najstaršia kľúčová krv a kľúčové genetické kódingy, sú vo svojej prirodzenosti organicky kráľovské a nahrádzajú neorganickú kráľovskosť.

Preto sa pozrieme bližšie aj na rôzne typy - generácie Indigo Krištáľových a Dúhových Rás rôznych kontraktov a rôznych typov Paliador dračích dohôd - ako už vyššie v texte spomínané - najmä Modrý Oraphim spojený s jadrom Andromedy Azurites, AQUArie Línie, ktoré cez SIRIUS B tvoria portálový most - Kód Modrého Nílu Mahardži - Mádži Kráľovský Kóding Grálu - Kristos Andromedánske Línie spojené s Azurites-Oraphim a Braharama-Oraphim a Kristos Venúšanske Línie - 36-48 párov svetelnej DNA - Originálni Zakladatelia - Stvoriteľské Kristove Rasy, čo je práve ten typ krvi a genetiky, ktorý bol naviac masakrovaný, znesväcovaný, je najviac zámerne modifikovaný, hybridizovaný, aby zanikol úplne.. tak by zanikli úplne všetky prístupy do Univerzálneje Knižnice a prístupy DOMOV CEZ VZOSTUP čo sa skoro sa aj stalo..

3D ľudstvo je umelo geneticky modifikovaný výtvor cez hybridizáciu - kríženie genetiky, ktorá vôbec nie je v súlade a narúša akúkoľvek humánnosť a rešpekt voči Univerzu, voči Zákonu Jednoty. 3D človek je vytvorený, nastavený na boj proti sebe, ktorým sa vždy vyčerpá na smrť, neregeneruje sa, životnú energiu si necháva chronicky vysávať, stárne, chorľavie, nevedome umiera, vracia sa naspäť do toho istého zamotaného pekla mega fragmentácie a amnézie.. Tomu odzvonilo od kedy Sieň Amenti Začala zostupovať na Zem, zdvihla sa galaktická karanténa okolo Zeme a Zem sa začala navracať do svojej pôvodnej rotácie, osi, súladu so Zvyškom Domova - Hviezd - Zem začala svoju obnovu a vzostup. Jej vzostúpená kráľovská verzia je v Aurora-Aquaelle Matrixe, na ktorý sa premieňa - zosúladzuje sa s ňou - zjednocuje - to je každého kľúč - integrácia a plné žitie je kódov, teda svojho vzostúpeného Ja.
Opravenie zvráteného toku životu a rozpustenie Ostnatej Koruny, Obnova šišinky na krištáľový diamant:


Dosiahnutie a Udržiavanie vždy vyššej vibračnej Frekvencie celotelovo cez vždy viac a viac expandované stavy vedomia je ten najdôležitelší základ, na ktorom si budujeme Telo, Reality, Vzťahy, Systémy Novej Zeme..

Procesy vzostupu sú o návrate na svoj Trón (vozidlo do Neba), o návrate svojej celestiánej koruny cez neustále len hlbšie, intezívnejšie

Čistenie celého Tela, Krvi, Krištáľov, úplne všetkých Vzťahov - Veľkolepý Reset na všetkých úrovniach Dejúci sa Teraz až dokiaľ nie sme opäť schopný ztelesniť Princíp - Rád Lúčov svätej Matky - ženského vedomia Krista v svojom tele - Aqua Zelená, Modrá, Smaragdovo Zelená, čo je lúč zakladateľov, vďaka ktorému rozpustili sme všetky svoje tiene, zjednotili všetky aspekty vedomia, dosiahli sme v sebe Bod Transcedencie a hlbokú úroveň čistoty, jednoty, posvätnosti, a vďaka ktorému ešte rýchlejšie premieňame, solarizujeme, krištalizujeme, spiritualizujeme telo-hmotu, transkonfigurujeme svoje telo - prepisujeme kódy a súradnice lokality Starej Zeme, vymieňame ich za čistý Kristos plazma matrix Novej Zeme

cez Ztelesňovanie Princípu svätého Otca, mužské Kristove Vedomie, čo je súčasťou Kozmického a Zdrojového (božského) Vedomia. Je to vystúpenie z cyklov reinkarnácií sa do 3D systémov časového matrixu prvého hamornického univerza naspäť domov cez Zlatú Bránu presným stredom Kríža medzi Hviezdami Aldebaran, Regulus, Antares, Fomalhaut - štyri Kráľovské Hviezdy, ktoré formujú celestiálnu mega Bránu Vedomia, Korunu Kráľa, štyri celestiálne Piliere Strážcov Brán strážiace smery sever, juhy, východ, západ ovplyvňujúce rovnodennosti, slnovraty.

Východ zo západom sa vymieňajú a sver z juhom tiež, rozdiely zanikajú, zjednocujú sa opäv jedno.

Presný Stred Týchto Hviezd na oblohe symbolizuje Vyslobodenie sa z kruhu dvanástich astrologických znamení zverokruhu keď sme integrovali všetky ich aspekty, duálne strany, aktivovali sme trináste znamenie, opúšťame tzv. ľudský astro-zverokruh, čiže opúšťame Presahom cez 4D Vedomie a telo 3D Zeme a jej časový matrix.

Vzostup je samotný proces korunovácie, ktorá bola znemožnená po dlhý čas, lebo sme boli nasmerovaný do smeru Zostupu a falošného vzostupu, čiže recyklácie vedomia-duše a nevyslobodenia sa - naša koruna - náš sever bol zladený s falošným severom, preto sme ostávali v 3D tak dlho uväznení.. Boli sme v odvrátenom toku života spektra odvráteného 6D modrého a 7D fialového lúča falošnej koruny.. S týmto súvisí pokrivená ľudská predstava o vzťahoch, o dvojplameni a odohrávanie si zvráteného dvojplameňa v sebe (vonku) - zničené a deaktivované krídla. Súčasťou čipov v ľudskom 3D tele, je implantát anti-hierogamickej únie dvojplameňa, čo zabezpečovalo znemožnenie skutočnej únie dvojplameňa hieros gamos v sebe,

odohrávala sa mizérie v najmä v partnerských a sexuálnych vzťahoch a rôzne zmätky, čo sa pohlavia týka..

Ľudské telo predstavuje zvrátený tok života (je to tok smrti) aj kvôli tomu, že je extrémne rozdelené na ženskú a mužskú časť, kedy dominuje tá mužská najmä ľavá mozgová hemisféra a linearita, logičnosť, rigidita, fixovanosť na hmotu a potreba dôkazov najprv vonku v hmote.. Ľudské telo je extrémne rozdelený dvojplameň - Vedomie Márie - ľavé krídlo a 7D fialové spektrum lúča, Vedomie Michaela - Modré spektrum lúča pravého krídla. Keď začíname vzostup na fyzickej úrovni, začínajú sa zjednocovať cez vyčistenie komplet všetkch tráum najmä z rozdelenia, a zo straty krídel. Začína proces pavej alchymickej únie dvojplameňa hieros gamos a zjednocovanie srdca dvojplameňa - dvojité univerzálne srdce rôznych typov kódingov: krištáľ, zafír, diamant, lotos a večne kvitnúca ruža (sofia-kristos) s čím sú spojené

opäť vybudované všetky krídla, všetky časti svetelného univerzálneho tela - kompletizáciou 12D.Nonstop Detoxom celého tela a najmä Dekalcifikáciou svojej šišinky a jej premenou opäť na krištáľový diamant aktivujeme svoju korunu, čo je proces rozpúšťania implantátu ostnatej koruny ukrižovaného Krista - tvorí to ako keby klietku okolo šišinky, ktorá nielenže je tým deaktivovaná a odpojená od TRANSMISIÍ HVIEZDNEHO DOMOVA, ale je aj rýchlo degenerovaná.. to je konečná, lebo si odpojený od pravého Zdroja Svetla-Vedomia-Bozškého Internetu, Nektáru a výživy a si napojený na tmavú lepkavú sieť Čierneho slnka-padnutej hviezdy nemajúc poňatia - ego infekcia.. Počas vzostupu do 5D celotelovo sa odpájame offline zo siete infikovaných krištáľov falošného Zdroja (smrti) a napájame sa opäť online do pravého svetla - slnka- Zdroja Informácií, výživy, božského toku života.. Na to si adaptujeme - postupne premieňame svoje telo a reality cez detox a na základe práce so svetelnými kódmi, lebo naše ľudské telo nevie uniesť tú silu pravého svetla..


Cez nápravu svojej koruny - cez pravý Sever opúšťame 3D mašinériu ostatného plota a ostnatej koruny Polariánskou Bránou smerujúci do Neba v súlade Coronu Borealis, a vďaka tomu prechádzame zlatou Bránou, ktorá sa pred nami otvorí rovno pod chodidlom trinásteho znamenia zverokruhu Hadonosa vyzdvihnutím si kľúčov Antaresa (srdce škorpióna). Všetko sú to cykly 13. alchymických štádií premeny cez Kristov lúč na čisté svetlo - evolúcia svetelného vedomia a tela.

3D je de-evolúcia, opak evolúcie a pokroku..

Je to tiež uplatnenie si nároku na vybudovanie svojej koruny, čo sa deje počas vzostupu na úrovni tela, najmä keď začíname ztelesňovať svoje 6-9D Monádové Telo, vybudovali sme, obnovili sme si komplex vyššieho srdca 8D - Univerzálne Srdce vďaka čomu zostupuje Zlatý lúč Slnka RA do nášho solar plexa, vymieňa náš tzv. starý solar plexus za RA centrum, ale na to musíme mať premenený svoj spodok z lunárneho na zlatý (zlaté vajíčka). Lunárne telo je rozpúštané Solárnym..