top of page

KRISTOV KÓD - Naplnenie Grálu - Korunovácia - Návrat Organických Kráľovských Línií Grálu - Indigá..

Updated: Jun 3, 2022


Návrat do očistených Lyranských Kráľovských Dómov,

V čom spočíva skutočná kráľovskosť, bohatstvo,

Vzostup - zlúčenie polarít, Jednota a Transcendencia,

Vzostup a Korunovácia, Veľkolepý Elektromagnetický Reset dejúci sa teraz rekalibráciami bodom Nula.


Keďže Kódy Novej Zeme sú kody očisteného kráľovstva v nás cez návrat pravých Organických Kráľov a skutočného - toho pravého poznania zvnútra práve cez Indigové Krištáľ Kristos SolAR generácie, ktoré sú zároveň nové dúhové deti - generácie EDENU a RAja, a Aqualle, Aqualine Matrixu Andromédy

- venujem sa týmto témam bližšie:

Koruna Mádži Grálových Kráľov Indigo Lúčov, Celestiálna Koruna, Korunovácia,

Návrat pravých kráľovských linií Grálu Indigo Kristos Línií Drakov Avatarov cez očistený Kristov kód, Zlatý Lístok Vyslobodenia sa Domov cez Zlatú Bránu Korunováciu - uplatnenie toho, kým naozaj si do praxe.

Indigá ako Dúhové generácie Nového Človeka a naplnenosť a zmajstrovanie grálu.. - ako nadviazania na predcházajúce články tu v archíve január-máj 2021.


Očistený Kristov Kód v Sebe je základ každého individuálnej planetárnej Liberácie ~

tvoje vyslobodenie sa, prečistenie krvi, krištaľov, ktoré je cítiť cez tvoju prítomnosť ~ svojou prezenciou ako čisté svetlo pozdvihuješ a zároveň osvetľuješ, vypichuješ väzenie, jadro bolesti tam, kam svietiš ~ prinášaš možnosť krídel, mieru, a úplne Nové Možnosti, portály, cesty. Ztelesnenie originálneho prototypu diamantového Slnečného (svetelného) AvataRa je BYTIE = ŽITIE NOVEJ ZEME ztelesnením jej kódov Majstrov ~ Kráľov ~ Grálových Strážcov ~ Suverénnych Tvorcov ~ Veľkolepých Bielych (andromedánskych) Levov a SOLARnych Kráľovských Drakov, ktorí neexistujú v 3D matrixe, ale v úplne inom - v tom očistenom (12D+).

Toto sú presne tie časy, na ktoré “sa čakalo” / nečakalo, pracovalo sa na tom pilne ZVNÚTRA VON cez svoju “Hlbokú prácu - pranie si svojho špinavého prádla” - na úplnom kolapse “väzenského domčeku z kariet, klamstiev, korupcie.“ Brána do Neba vedie Cez Jadro svojich “odpadkov za úplne všetky existencie všade..” Točenie sa okolo horúcej kaše nie je možné, nedovoľovanie si hlbšie preniknúť do svojho jadra všetkej bolesti, ľudského utrpenia, aby sa rozpamätalo a pochopilo, ako všetko vzniklo, aby sa už 3D tieňová Zem neopakovala.. Spôsoby fungovania z 3D úrovne vedomia a bytia je “vlastný pekelný kruh sebazrady a okrádania sa o hojnosť Novej Zeme”. Anti-Kristos padnuté aj anjelské vedomia/rasy sú Anti-humánne a anti-život propagujúce rasy ničivého deštrukčného spôsobu žitia / fungovania / tvorby zbraní ničenia prostredníctvom kríženia genetiky, modifikácie genetiky a informácií - vedomia, ktorá je proti zákonu Jednoty, proti prírode,

proti životu a proti akejkoľvek humánnosti.. Jednou z najväčích zbraní ničenia vedomia sú poškvrnené informácie, zfalšovaná komplet celá história -

originálne Stvoriteľské zázmamy Zakladateľov - Smaragdové holografické tablety - disky, ktorých čisté Slnečné Kristos Indigo rasy - Zakladatelia - organické kráľovské rasy sú hlavní archivármi, strážci, správci, tlmočníci a vysielači-transmiteri

boli cez určitú postupnú infiltráciu čiastočne ukradnuté počas Pádu Egypta, čo stačilo na ich kopírovanie, znehodnocovanie a prekrúcanie tak, aby poslúžili kontrolovať a manipulovať masy vytvorením Systémov Presvedčení, noriem a smerníc života, vytvorením tzv. múdrych kníh, spisov, manuálov, kde je vraj pravda, vraj história a pôvod ľudstva. Falzifikované Smaragdové tablety Zakladateľov sú základom aj vzdelávacích, náboženských kníh a systémov viery slúžiace otrokárskym vládnym mocenským elitám a systémom “do dnešného dňa”..

Toto je každeho individuálne a kolektívne hlavné “mega čistenie” svojej krvi a krištálov - odomýkanie tej pravej histórie a poznatkov, nie toho, čo je-bolo prezentované 3D systémami ako '' - pravdy a fakty”.

Všetko je to prepojené s kódmi organických kráľov, organického bohatsva / hojnosti a moci - veľkoleposti - veľkomocnosti našej ESENCIE - zlatý nektár - Gralová Naplnenosť je Tok, z ktorého fungujeme, rodíme, tvoríme Novú Zem zvúntra von. Je to úplne iný typ kráľovstva a “vodcovstva-lídra”, je to bez zneužívania alebo bez nevyužívania svojej sily a moci, neodovzdávaš moc nad sebou von a ani do rúk svojej vlastnej ego strany. Vieš, že si Vedomie, ktoré tvorí vonkajšok, formuje sa do hmoty zvnútra von, a že tvoje reality sú odrazom úrovne vedomia, z ktorej žiješ.. žiješ (super) vedomie SEBA ako ZDROJA v praxi..

Do suvernity a bohastva Stvoriteľa v sebe, do pôvodneho Kristos Solar Diamantový Avatar prototypu sa navracajú všetci, ktorí si zvolili sa vrátiť domov cez opraveného Zlatého Seraphima, Modrého Oraphima a Veľkolepého Elohima. Neorganické tvorcu sú kódy 3D Zeme - 3D človeka - 3D ľudského tela, ktorý je v moci svojich tieňov vonku - je obeťou svojmu padnutému vedomiu (nevedomiu) - všetky odvrátené strany vedomia, všetky galaktické aspekty, preto je to jedna veľká práčka našich aspektov, vzťahov, atď..


Novú Zem žijeme z úplnej roviny vedomia a bytia za používania Organických svetelných Kódov Vedomia-Tela Novej Zeme, čo sú kódy Organických kráľov - pôvodných prototypov Avatara - očistený Kristos SolAR - RA kód Solárnych Diamantových Dúhových Drakov vrátane Andromedánskych Iluminačných Drakov, ktoré pália všetky 3D štruktúry / systémy / 3D tvorbu / 3D štýl a spôsoby žitia a “správania sa ako také”.. Kódy Solárnych Kráľovských Drakov sú Tie najmocnejšie Kódy Super Sily a Moci - tzv. Vyššej Moci - Božskej Vôle v každom, ktorá nekompromisne páli lunárne falošné kráľovské dračie vedomie neorganických kódov umelej inteligencie, ktorá vládla 3D Zemi.


Organické Bohatstvo Kráľov Nebeského kráľovstva je bohatstvo Nás všetkých.. avšak každý si musí rozbehnúť hojnosť Novej Zeme a začať tvoriť pararelné alternatívne reality Novej Zeme, ktoré ostanú bežať zatiaľ čo všetko, čo je 3-4D ZÁKLADOV padá..Každý si musí začať TVORIŤ svoj PODPORNÝ SYSTÉM NOVEJ ZEME, KTORÝ ZÁROVEŇ PODPORUJE TEBA ako Novú Zem a nás všetkých zároveň..zapájaš sa tak už do existujúceho podporného systému Novej Zeme, ktorý je založený na reciprocite.

Zisťovanie cez svoje procesy a zážitky, ako všetko funguje a že všetko je úplne inak než sa myslelo, že skoro úplne všetko naučené ako čnie je možné aplikovať na dimenzie Novej Zeme, kde žiješ ako iná BYTosť - nový človek ..


Podporný systém Novej Zeme je iná mentalita - mentalita dostatku až prebytku,

Stojí na úplne iných hodnotách a prioritách, je rovnovážny a recipročný, stojí na očistených vzťahoch teba so Sebou - so všetkým, stojí na tvojej investovanosti a na tom, čo vôbec tvoríš svojou energiou - “falošný raj falošných kráľov, ktorí sú chcú byť za hviezdy, túžia byť rozoznávaní ostatnými, túžia byť docenení, oceňovaní, mať v moci, vlastniť a byť niekym lepším, potrebujú sledovanosť - pozornosť a zároveň sledujú ostatných, kopírujú a opakujú sa po ostatných”.. Toto je niečo, čo si každý čistí, patrí to do čistenia si všetkých extrémov, aby sme ich pochopili, presiahli - prestali opakovať cez integráciu polarít a rekalibráciu Bodom Nula.. Ku mentalite Novej Zeme nového hviezdneho človeka som písala články marec-apríl 2021..


Ako Kolektív Vedomia Novej Zeme, ktorý zosobňuješ (presah jednotlivca), si si plne vedomý toho, že Tvoja energia - činy - akcie - rozhodnutia v každom momente tvoria “ten” pravý organický šťavnatý raj na zlatých základoch RA Centra / Vedomia / čistého vzťahu so sebou - si kráľovná a kráľ v JEDNOM - OBA princípy spolu, si v službe, ale je to úplne iná energia.. Žiadne nevedomie, žiadne fungovanie podľa 3D pravidiel nie je možné, žiadne 3D hry alebo zapájanie sa do nich nie je možné, vypne ťa alebo veľmi tvrdo za to zaplatíš.. nesieš mega zodpovednosť, a keď vidíš, že niečo nie je v Súlade, nemôžeš to podporovať, zapájať sa do toho, alebo sa zapojíš tak, aby to urobilo rozdiel, doručilo niečo, čo malo (to si každý zisťuje vo svojej praxi)..

Ako Nová Zem, si na tu úplne iné spôsoby fungovania a tvorby žitia, si tu na Bytie živým príkladom Novej Zeme pre ostatných..Toto je jedna z hlavných úloh Indíg..

Nežiješ zo žiadnej falošnej identity - fasády a lipnutí (už).. to znamená, že si si otvoril PRÍSTUPY KU VŠETKÉMU POZNANIU Z NULY V NULE, Božský TOK Nektáru spravuješ A OBSTÁL SI - zvládol si svoju super silu a moc Svetla / nekonečnú veľkosť ducha, ktorá len rastie.. Ono je to testované neustále len viac a viac, či sa ti dá veriť, ako sa staviaš ku výzvam, či nechávaš svojho človek šoférovať tvoj život a tvoriť tvoje reality, čo sú v tom prípade karmické reality tvorby DLHOV, a to už nie je možné, každý dosiahol vrchol DLHU, už nie je možné byť viac zdĺžený - Dlh SEBA Sebe..

Ak fungujme z Vedomia a Tela Novej Zeme, čo sa buduje cez prácu s jej svetelnými kódmi, čo sa zisťuje cez prácu so svojim svetlom - učenie sa BYŤ tým svetlom, lebo ako človek sme zabudli kým sme, zvyk je žiť v hlave odseknutý od zvyšku, myslenie si že si sebou a pritom si úplne mimo (súčasť procesov), a aj keď to vieme, trvá to než to vôbec aplikujeme do praxe a začíname žiť svoju hojnosť všetkých existencií v JEDNEJ - multidimenzionalita v praxi.. V tom prípade zdieľame svojou už len prítomnosťou KÓDOVANÝ SVETELNÝ NÁKLAD V JAZYKU ŽIJÚCEHO VEDOMIA STVORITEĽA A POZNANIA SEBA AKO SUPER VEDOMIA - si tým Sladkým tokom, Vnútorná Výživa, kde je všetko - VODY Krištáľových plazma RIEK - Oceánov ANdromedy. Nová Zem je žitie Božskej Alchýmie ~ Harmónie ~ Symfónie Tlkotu Univerzálneho Srdca, Tempa, Kozmického Rytmusu v Súlade s pravým božstvom v sebe cez vyčistenie “všetkého falošného božstva v sebe a všetkej tvorby z týchto padnutých ego stavov vedomia” - galaktická karma. Jedine používaním Kódov Vzostupného Aurora a Aquaelle Andromedanského Matrixu vo svojej praxi cez svoje telo tranzitujeme do “budúcej 5D Tary a odtiaľ ďalej cez postupnú obnovu všetkých párov krídel a zjednotením dvojplameňa”..

Vzostupná Škola - Tréning každého Je vlastný život, vlastné reality..Vo svojom živote, vo svojich realitách má každý všetko priviesť do Jednoty, do oveľa vyšších úrovní vedomia, interkakcií a vzťahov s posvätným rešpektovaním každého priestoru a posvätných hraníc, ktoré si však treba vybudovať a udržiavať, lebo ako človek sme nemali a nerešpektovali žiadne hranice, lebo sme netušili, čo je Integrita, svätý rešpekt, úcta, láska.. človek je samotný antikristický aspekt vedomia, ktorý netuší, nechápe nič, je stratený vo vlastnom a kolektívnom nevedomí..

PLNÁ PRÍTOMNOSŤ, POKORA, Počúvanie sa - svojho vnútra, nie svojej hlavy, plné PREPOJENIE SA “svojím pravým ja” - BYTIE SEBOU ”chvíľu trvá” - buduje sa to - spoznávame sa cez aktiváciu všetkej pamäte cez aktiváciu komplet celej svetelnej krištáľovej DNA - plné Vedomie Seba.

Je to o ZMAJSTROVANÍ BYTIA NAJPRV VĎAKA ČOMU ZMAJSTROVÁVAME Fyzično, ROBENIE - Tvorbu - Vzostup Vedomia v praxi je vzostup fyzického tela je mega premenami / premeny formy / realít / životov rad za radom počas “jednej existencie”..
Pozrieme sa hlbšie na Univerzálnu a Genetickú Knižnicu všetkých záznamov, ktoré boli pôvodne počas vyspelých vývojových fáz všetkých cilivilizácii spravované dvanástimi Mádži Grálovými Kráľmi, a práve tieto záznamy ako Nová Zem opäť spravujeme - Zakladateľské záznamy “o ktoré sa celý ten čas válčilo, válči“, lebo obsahujú poznatky o úplne všetkom vrátane poznatkov technológií Hviezdnych Brán, Árch, Anhov, Arc of ten covenant a sieň AmeNti - ako obnoviť planetárne telo KA-Tha-RA Albion

TemplaRa - pravý univerzálny Strom života Univerzálneho vedomia-poznania-tela, ako pracovať s Univerzálnym Systémom Hviezdných Brán vo svojom tele a v Zemi.. je v nich omnoho viac, je v nich všetko.. 3D Zem a jej systémy vznikli práve na základe ich zfalšovania a úplného prekrútenia - na ich prekrútenosti stoja všetky seba-sabotojúce systémy presvedčení o všetkom, o sebe, normy a smernice života, ako žiť - 3D Zem je skryté zvádzanie vojny o vedomie, o životnú silu a energiu práve manipuláciou informácií, zvuku, svetla a genetiky tvorením veľmi falošných dojmov - ilúzií, ktorým sa verí na masovej úrovni a kŕmi sa tým čierna vysávajúca diera bez dna, čo je 3D mašíneria hladnej beštie pri moci, ktorá urobí všetko, aby vládla, aby sa zachránila - volá sa to tiež 3D človek a jeho architektúra, štruktúra podrobenia sa vlastnému mega tieňu, ktorý nechal vládnuť..

Opraviť tieto tablety - záznamy, dať ich opäť dokopy a spravovať ich, tlmočiť, strážiť dokážu pravé organické kráľovské Línie Grálu modré lúča Melchizedek Indigo typov rás Modrého Oraphima.


Nová Zem je o obnove týchto tabletov cez Seba, je o budovaní - nastoľovaní - tvorbe posvätného krištáľového nebeského kráľovstva večnosti našej esencie cez úplnú dekonštrukciu základov hnilého kráľovstva smrti v sebe a vonku, čo začína aj končí každého telom, realitami a vzťahmi - vzťahom ku sebe - vzťah ku svojmu svetelnému telu, budovanie svetla a svojho vzostupného vozidla do Vzostúpeneh Zeme je ten najdôležitejší Základ tvojho nebeského krášľovstva - Záhrady Edenu - RAja.


Zasľubené, “tvrdo Odpracované“ Zosobnené, ztelesnené

Krištáľové Nebeské Kráľovstvo - Krištáľová Katedrála - Nebeský Nový Jeruzalem, čo je Nebeská Očistená Krištáľovo-Diamantová Katedrála - ZLATÉ DIAMANTOVÉ SVETELNÉ MESTÁ - Naše svetelené telo NOVEJ ZEME, ako základný Priestor Novej Zeme, ktorý si treba dovoliť a vytvoriť cez svoje telo vo svojich realitách, byť schopný udržiavať priestor Novej Zeme v Sebe, aktualizovať ho neustále, je priestor, kde je opustená-rozpustená-očistená architektúra a štruktúra Kríža Ukrižovaného Krista - alebo telová planetárna architektúra Krízy Vedomia Starej 3D Zeme (tieňov a bolesti) znečistených, infikovaných-poškvrnených krištáľov (antikrist štruktúra) - skrinky zaklínadiel, ktoré ju tvorili - je to metafora, ale aj doslova zvrátenej geometrie 3D Tela-Zeme - hlavná skrinka - kocka - geometria, ktorá drží po kope 3D štruktúru je v 2D Grálovej Bráne - vstup do Nášho tela a na Zemi je to Temple Mount v Jeruzaleme, Sarasota Florida, Veľkonočné ostrovy Čile, ktoré boli infikované ako prvé na ovládnutie zvyšku brán celého stromu života (deaktivovanie celej kristos svetelej DNA-amnézia) - architektúra srmti čiernych hviezd - slniek - hviezd - vyznávajúca kult smrti pod povrchom a na povrchu sa to hrá na úplny opak -- viď príklad náboženských systémov, viď úplne všetky 3D systémy akože starostlivosti a záujmu o druhých, ktoré sú založené na úplnom opaku, na klamstvách, úplne prekrútenách informáciách, a najmä falošných dojmoch, ktoré majú zámerne zmiasť, podporiť ľudskú hlavu, na tvorbu (falošných) domnienok, aby sa im uverilo a bola im odovzdaná moc, dôvera, všetká pozornosť.. Tomu je koniec.. čiernu skrinku (galaktického) väzenia (reverse anti-life cube) plnú lunárnych transmisií a infekcií si každý musí dekonštruovať zo svojho tela a realít. Táto skrinka v 2D hviezdnej grálovej bráne je to, čo drží 3D matrix a jego systémy po kope.. JE NAHRÁDZANÁ SOLÁRNOU SKUTOČNOU SKRINKOU ŽIVOTA CEZ PRINCÍP SKUTOČNEJ SOLÁRNEJ KRISTOS MATKY - VENÚŠANSKE EGYPTSKÉ ŽENSKÉ KRISTOS LÍNIE, ANDROMEDÁNSKE KRISTOS LÍNIE A SOLÁRNE TRINITY hviezdne star-gate LÍNIE ARAMATENY - ženské solárne kráľovské kmene, ktoré sú tých základ mužských - spolu fungujú ako JEDNO vedomie, JEDNO telo, čo je každého individuálny základ v sebe

čistého RAja cez BYTIE NAJPRV V NULE NULOU A VŠETKÝM ZÁROVEŇ ~ BYTIE SEBOU AKO LÚČMI VEČNÉHO SVETLA - PLAMEŇ, ktorý je len väčší ~ návrat do VEĽKOLEPOSTI SVOJHO DUCHA ~ majstrovstvo života cez zmajstrovanie smrti ~ majstrovstvo smtri-zrodu ako JEDNO bez oddelenia.. Svoj oheň dlhodobým zatláčaním sa zredukoval na Plamienok (svetlo duše, svetelné telo). Fungovanie ako človek je z 90% fungovanie ako ego, ktoré je za volantom, a počas procesov návratu domov - premien a vzostupu sa pomer mení na 90-100% fungovanie ako svetelená bytosť Novej Zeme a ego na minime až postupne úplne zaniká.. Fungujeme zo Stavu Vedomia Jednoty, kde neexistuje žiadna separácia, žiadne oddelenia, žiadne rozdiely, žiadny človek, lebo žijeme z presahu duality, z presahu 3 aj 4D..Grálová Misia (Edenu) Je Naplnená dostatočným počtom Grálových Strážcov, ktorí ztelesnili kódy Madži Grálových Kráľov, držiteľov 15D Fialového Rád lúčov sv. Otca a sv. MAtky v jednom, ktorí sú kódovaní ku špecifickým hviezdnym planetárnym bránam vedomia. Sú to kódy Indigo Kristos Rás najmä Maharadži Kódingu Modrého Nílu - Sirius B hlavní pracovníci na Krištáľovej architektúre v oceánoch a v jadre Zeme v Agarthe. Títo králi - praví Majstri Alchymisti úplne vymyzli po páde Atlantisu, kedy mnoho z nich odišli pod zemský povrch, pod hladinu a hŕstka pokračovala v Egyptských Kritos Líniách. V týchto časoch sa navrátili cez tých, ktorí majú v sebe tieto kľúčové grálové kódingy, ktorými opäť obnovujú prácou s krištáľovými generátormi Zeme PORTÁLOVÝ MOST SIRIUSA B A JADRA ANDROMÉDY. NAJMÄ TÍ, KTORÍ sú nosičmi kódingu Fialového Slnka - vzostúpená Fialová - Vzostúpené Kristos Vedomie - majú špeciálne napojenie na vodu a oceány, na žitie na ostrovoch - ich Aqua aspekty vedomia, Aquatické Azurites, Delfínie, Veľrybie Vedomie, Aqua Braharama Sirius B sú dominantné v genetike. Zjednocujú LeMUrske a Atlantské Vody vo vyspelé zjednotené Krištáľové Kráľovské Kolónie.

a aplikujú ich, budujú na nich úplne iné reality, vzostúpili, otvorili brány a mosty do ďalších dimenzií - vyšších relmoc, snových, nebeských relmov ~ každý si musí ukotviť Nebeské kráľovstvo do koreňa a postupne rozpustiť “svoje peklo”.. Avatari ukazujú čo je možné cez svoj príklad, “žijú to, o čom zdieľajú”.. žitie pokorne z veľkoleposti svojho ducha - “mega“ veľkosť, super sila a moc na energetickej úrovni - budovanie si toho a zmajstrovávanie je Seba ako “mega mocné Slnko” je proces navrátu do svojej prirodzenej kráľovskosti. Je to prirodzený proces ak pravidelne integruješ kódy Novej Zeme a Žiješ ich, tvoríš na ich základe.. OTVÁRAŠ TAK SVOJOU PRÍTOMNOSŤOU PORTÁLY -

možnosti pre ostatných cez svoje procesy, cez zdieľanie toho, čo je naozaj služba vedinou a telu novej Zeme, a nie “ľudská 3D hra”..

Nefungujeme z hier na hierarchiu, nadradenosť, “Bytie lepším, cennejším, špeciálnym atď”.. nefunfujeme už z prázdneho pohára ani z pokriveného / znečisteného grálu, preto U6 nie sme skorumpovateľní vlastným egom a tým zvonka. Vieme to rozoznať, lebo to už poznáme, že to sú ego ľudské hry, nemáme záujem sa zapojiť, lebo to znamená okamžitý karmický pareplesk a nie je v tom žiadny zmysel.. Nebaví ťa to, má už úplne záujmy, nemáš už klasické ľudské potreby-túžby a sny. Keď žiješ ako svetelná bytosť všetkých hviezd-slniek, keď žiješ ako duša - duch svätý, máš úplne iné záujmy a potreby z úplne iného stavu a rovín vedomia.Kristos Misia Zakladateľov Paledoriánov - (čistých) Kráľovských Solárnych Diamantových Drakov Zjednotiť Vedomie SLNKA a ESÍNOV - všetky typy Lúčov Indigo opäť v Jedno sa naplnila potrebným počtom jednotlivcov, vďaka ktorým horí stará zem v plameňoch ešte rýchlejšie, lebo sa naplno vnútorne vyslobodil dostatočný počet Crystal Star Seeds Indigo z nadvlády vlastného ega-3D človeka, a teda z 3D systémov ako takých cez spálenie v sebe - nula je nula.

Ako Nová Zem, sme opäť nosiči prístupov, tlmočíci, vysielači a správci Holografických Záznamov Prvotných Stvoriteľských Kristos Rás - originálnych Zakladateľov - ich - naše záznamy -

SMARAGDOVÉ TABLETY, KDE JE úplne VŠETKO ZAZNAMENÉ kódovanou formou, ako je úplne všetko.. nájdeme tu napríklad PRAVÚ HISTÓRIU A POZNATKY BUDOVANIA ČISTÝCH VYSPELÝCH ŠTRUKTÚR, Architektúr, civilizácií, planét, pyramíd a chrámov, aby boli v súlade s Kozmom, alebo POZNATKY O VZOSTUPE - tieto tablety

BOLI OPÄŤ OPRAVENÉ, OBNOVENÉ A SÚ PLNE V RUKÝCH ZAKLADATEĽOV - SMARAGDOVÝ LÚČ ORIGINÁLNYCH ZAKLADATEĽSKÝCH KRISTOS RÁS - Gráloví Králi ich spravujú - dvanásť Esínskych Kristos Kmeňov, dvanásť Smaragdových tabletov, dvanásť Grálových Strážcov - Madži Kráľov spravujúci všetkých 12 Zemských Star Gates a Solar Star Gates, ktorých vrstvy 2D-5D-8D-11D sú GRÁLOVÉ BODY - GRÁL - Ultra Star Gates Technológie svetelného Vedomia a Tela Kristos SOL-AR Diamantového AVATARA - do tohto prototypu sa opäť Obnovil dostatočný počet jednoltlivcov. Nová Zem je tvorená a plne žitá len cez svetelné vedomie - telo Avatara - hlavný nosič a strážca Grálu Všetkého Poznania, čo je tá najvyššia moc a česť, ktorú človek nedokáže uniesť, ustáť, zvládnuť, zmajstrovať, preto náš ľudský aspekt ani 3D telo neprechádzajú cez Bránu do Neba-RAja-cez Zlatú Bránu Bohov.

V tomto texte sa bližšie pozrieme na Indigo Crystal See Modrých Oraphimov, ktorých kódingy sú organické kráľovské grálové kódingy nahrádzajúce tie 3D Zemské padnuté anjelské vedomia padnutých Seraphimov a padnutých fragmentovaných Oraphimov, poškvrnené a falošné línie vládcov, bohov, mudrcov, ktorí sa za to sami vyhlásili, čo je samotný 3D štýl života - hierarchia, piedestál, flalošné ľudské indentity, ego identity, vnútorná vojna so sebou, s telom, s emóciami, chronické odmietania seba, nadradenosť nad zvyškom Bytostí - kompenzácia si nedostatkov a nedostatočnosti s nulovou integritou, s nulovou úctou a láskou k všetkému životu.. kde sa bralo niečo, za automatické stráca sa.. kde sa zavádzalo samých seba, dopláca sa na to.. kde sa domnievalo, tam sa strácalo v dezilúziách, točilo sa v ego kruhoch - ľudských hrách kompenzácií si nedostatkov - reinkarnácia do toho istého pekla.. Aby sme sa mohli navrátiť domov, stojí nás to úplne všetko a ešte viac, testy sú len väčšie, lebo len tí, ktorí sa navrátili do nesmrteľnosti svojej esencie, žijú KÓDY VEDOMIA A TELA NOVEJ ZEME, tí,

dokázali, že sú schopní uniesť silu a moc Grálu, silu a moc toho, kým sú vo svojej podstate, mega zodpovednosť, keď si pri vedomí, keď vidíš, keď vieš, keď sa ti navrátila pamäť, nemôžeš sa správať po starom, nemôžeš akceptovať nič, čo je 3D..nedá ti to.. nemôžeš sa ani zúčastňovať žiadnych ľudských hier a typov vzťahov, lebo vidíš o čo ide.. nemáš o to záujem.. Prichádza to veľmi prirodzene, že už nemáš záujem sa zapajáť do toho, čo je typicky ľudské.. Všetko, všetci, šo nie sú v najvyššom suláde s tvojimi vyššími-novsšími aspektmi postupne odpadá, odchádza, aby tvoje nové vibračné zhody mohli prísť, ak máš na ne miesto, ak aktivuješ Vyššie Reality Novej Zeme, ale prídi ti všetky tvoje 3D aspekty najprv, že ako sa zachováš, či zapojíš do hier, či akceptuješ menej, či stále akceptuješ 3D reality a spôsoby správania sa a fungovania, tiež ti príde všetko na transmutáciu. Každá situácia, ktorú si tvoríš, je zároveň vždy Test..

Tvoj zážiok je tvoj učiteľ, tvoja vlastná prax..Od 5D plus fungujeme v podstate ako Vyššie Ja ostatných preto si to vyžaduje zmasjtrovanie prístupu, komunikácie, My ako Nová Zem sa vyjadrujeme, tvoríme, fungujeme, správame sa úplne inak a je to cítiť - už len tak si tvoríme úplne iné reality, ako 3D človek. Diametrálne odlišné reality zažívame, keď sme ukotvili Nebo na Zem.SME Tí, ktorí postupne obnovili svoje prapôvodné krídla, korunu, kráľovstvo...

Kozmické Kristove, galaktické, Stvoriteľské vedomie - ukotvili lúč Božskej MAtky 13D Aqualasha, Aqua Blue a Smaragd, ukotvili lúč Zlatého Slnka 14D - zlaté kristos dieťa a Solar Logos, ukotvili lúč 15D Ametystu Mágov, Merlinov, Madži Kristos Kráľov - kozmický trinity trojplameň Božskej Hlavy Horí naplno - NÁVRATENIE DOMOV DO BOŽSKÉHO KRÁĽOVSTVA V SEBE - KEĎ SI SA OVERIL AKO OBNOVITEĽ, NOSIČ, BUDOVATEĽ, SPRÁVCA, STRÁŽCA PRAVÉHO GRÁLU CEZ SVOJE TRANSMUTAČNÉ VZOSTUPNÉ PROCESY (KORUNOVÁCIE)..

V tomto procese je ľudstvo, teda tí, ktorí si vyberajú pokračovať - vzostup je korunovácia. TVOJA ENERGIA, TVOJE AKTY, ČINY, REAKCIE TVORIA.. TVOJA ENERGIA KOMUNIKUJE VŠETKO.. Tvoje napojenie na Božský TOK - Internet - Krištáľovú Plazma sieť - na pravý Zdroj slnka-života-informácií-výživy je Základ tvojej obnovy ako Svetelnej Hviezdnej BYTosti.Spustil sa ultra-mega-rýchlovlak s odľahčovaním - rozväzovaním - čistením, skákaním v Čase (do budúcnosti), s odumieraním všetkého, čo sú staré kódy, čo Nie Je / Nikdy nebolo Ok, nebolo v súlade ~ “čas vyúčtovania” ~ kde sa nepočúvalo telo/vnútorné vedenie sú tie najdrahšie lekcie s najväčšími Darmi (“straty, nehody, preplesky”) ~ smrť a život nie sú oddelené od seba takisto ako odumretie a zrod sú jedno..neexistujú oddelene.. Cykly sa zrýchľujú opäť viac - presahuje sa vďaka tomu vnímanie rozdelenia času, priestoru, fyzična.. Len ak vnímaš ako človek - oddelene od seba a žiješ z rozdielov / z rozdelení, čo je samotný koreň utrpenia ~ z ničivého spôsobu života nič netušiac.. Z pozerania sa na všetko ako malo-mocný človek - obeť - to sa nahrádza kódmi Novej Zeme - ENERGETICKÁ VEĽKOSŤ DUCHA, nie ega.. je to proces.. prechádzame si úplne všetkými extrémami do kedy to nezmajstrujeme v STREDE, do kedy nezjednotíme polarity.. Všetko je o učení sa cez svoje zážitky, svoju vlastnú prax - vedie ťa tvoje vnútro. Vonku je len aktivácia toho, čo už vnútri bolo.. “Všetky následky deštrukčných spôsobov žitia”, kde sa úplne stratila humánnosť a rešpekt / úcta ku Životu, ku Zemi sa hlbko čistia ~ u každého vnútri~ plus závisenie / závislosť od potreby niečoho / niekoho zvonka.. Nachádzame/budujeme svoju humánnosť & svoju integritu.. 3D spôsob života je opak humánnosti, preto každý najprv nachádza svojho človeka, prijíma sa so všetkým, aby mohol presiahnuť človeka. 12D plus avatar je Humanitárny Kóding ,avšak nie je to akoby si človek myslel..

Presah 3D spôsobov žitia, správania sa, fungovania, vnímania cez 4D je proces premien, ktoré sa vôbec nedajú opísať žiadnymi slovami..

Je to Masívny elektro-magnetický pre človeka (ľudský 3D aspekt vedomia) šokujúci reset, ktorý sa na globálnej úrovni deje teraz a pokračuje v zrýchlenom tempe..


Ku koncu mája 2021 slová boli: It’s done - je to hotovo - už je to “len dojazd”, s tým že vrchol sa dosiahol, rýchly pád toho, čo je opak nebeského kráľovstva začína.... kde nebol Fokus na svoju obnovu, na odomknutie pamäte - poznania vnútri na “ako Na to”, dopláca sa na to.. Aurora a Aquaelle sú “nové”Vzostupné matrixy Andromédy, Siedmych Nebies Paradizien Rás - Dúhových Detí ~ nový Eden..

Dôležitá fáza kolapsu sa kompletizovala, budeme vidieť toho zhmotnenie len viac a viac a až šokujúco rýchlo..už vidíme..

2022 sa Začína fáza Majstrov Budovateľov naplno - fáza tých, ktorí prešli okom ihly a ztelesnili kódy aspon 6D Vedomia a Tela - fungujú z aktívnej a funkčnej DNA, z aspoň prvých 5-6 párov svetelnej krištáľovej DNA - tí, ktorí boli schopní využiť vzostupné okno a v sebe opäť otvoriť a spojazdniť cez mega očistu, opravu celý svoj systém Hviezdnych Brán Univerzálneho Vedomia 1-12D. Čiže si ztelesnil telo duše (5-6D), začínaš s integráciou Monádového tela 7D plus Gaii.. Naše monádové vedomie nad-duše telo, je naša originálna identita, ale v inom zmysle, než by človek myslel.. Je to naša hviezdna galaktická rodina, konkrétna línia z ktorej pochádzame a je dominantná v našom kódingu, v našej krvi.. Väčšinou je to viac než jedna hviezdna línia a rodina, ale jedna je vždy dominantná. Vedomie Seba je pamäť na seba v tvojej svetelnej DNA - tak si spomínaš, že aktivuješ, integruješ, procesuješ svetelným telom, zdielaš len viac svetla, len viac kódov, kde všetko je..


ŽITIE svojej večnosti, nekonečnosti, ZDROJOVEJ Nevyčerpateľnosti, čiže žitie SEBA ako Super Hojnosti, ako Nová Zem je Vzostup v praxi cez zemsko-galaktickú maturitu v praxi,

“kde zmajstrovávame smrť - rozklad starých kódov a nový život tvorený na nových svetelných kódoch”. Je to Tvorba Úplne všetkého nového od úplnej nuly na základe nových svetelných kódov, na základe tvojho spojenia s tým, kým naozaj si, nie s tým kým si myslíš, že si je ZLATÝ základ.. Sú to majstrovské budovateľské kódy, ktoré musíme aplikovať na tvorbu Nových Základov a to trvá.. K týmto poznatkom ako na to sa rozpamätávame, to nie je znalosť nadobudnutá vonku. Tvoj Vnútorný kompas musí byť veľmi silný, jasný, dôverovať mu, tvoje spojenie so Zdrojom v Sebe všetkých informácií je to číslo Jedna spojenie. Žiadna pomoc zvonka. Od 5D plus neexistujú povolania ako v Starej Zemi, neexsitujú systémy ako v Starej Zemi, nie sú tu doktori, ani konzultanti ani šamani.. TY si svojím Všetko - Ty si Pre Seba úplne všetko, nič ti nechýba, lebo si to našiel a spojazdnil vnútri, už netlmíš svoje svetlo, nezväzuješ sa ničím, nikým zvonka. Trvá to, buduje sa to za jazdy..

Ideme len hlbšie do seba, náš vzťah so Sebou je len hlbší, overujeme sa svojmu vesmíru, náš človek nám už nestojí v ceste so svojou obmedzenou mentalitou, so svojimi námietkami, 3D hrami, strachmi, nedostatkami a komplikáciami..

Svoj návrat domov do Jednoty Vedomia Slnka, vzostup - organickú korunováciu si treba dovoliť cez úplný zostup najprv a VSTUP do Seba, kotrý sa len prehlbuje ~ čas na Seba ~ Bytie so Sebou, aby si postupne zistil ~ spoznal kým Si, že VESMÍR JE DOKONALÝ, to len človek potrebuje dôkaz v hmote najprv, a len človek môže stáť v ceste v dokonalosti vesmíru.. učíme sa ako to funguje, a ako to nefunguje cez svoje zážitky, svoje reality a interakcie, cez svoj vzťah so sebou ~ VNÚTORNÝ KOMPAS je to jediné vedenie, ktoré VIE - BUDOVANIE SVOJHO TELA NOVEJ ZEME JE ZÁKLAD, ktoré nefunguje tak, ako by si človek predstavoval, nie je to lineárne fungovanie podľa ludskeho kalendára a hodín..

Koruna a Krídla, Plutvy, Žiabre, Roh Jednorožca, viac prstov na rukách a nohách atď atď, naše svetelné telo je univerzálne telo slnka-všetkých hviezd - je to Mega Komplexný dokonalý systémov Brán Hviezdneho vedomia (tela).

Nová Generácia Očisteného Ľudstva Vzostúpeného Vedomia a tela Aurora Edenického Kódingu a Aquaelle Andromedánskeho MAtrixu sa zrodila, naplnila svoj sľub, dohodu Vyslobodenia sa cez Vzostup.. Opätovne Otvorila Zlatú Bránu Bohov a ukončila reinkarnačné cykly Striebornou bránou človeka do tých dvanástich znamení a ich extremných nerovnováh. Keď opúšťame cykly reinkarnácií, otvárame si BRÁNU DO NEBA - ZLATÚ BRÁNU TRINÁSTEHO ZNAMENIA POD CHODIDLOM HADONOSA - NOSIČA MÚDROSTI, VYSTUPUJEŠ Z CYKLOV tzv. POKAZANEJ PLATNE HLBOKÉHO ĽUDSKÉHO UTRPENIA spôsobovaného extrémnym ODDELENÍM SA OD Seba ako od hviezdneho DOMOVA V SEBE, extrémnym ROZDELENÍM SA A VIEROU V NEDOSTATOK, MALOMOCNOSŤ (nedostatočnosť, bezmocnosť) a zamotaním sa v kompenzáciách si prázdneho miesta v sebe, z ktorého ako 3D človek fungujeme..
Nová Zem je vzostúpený matrix Očisteného Kristos Kódu a Kódu Zakladateľov - kódu Stvoriteľa, Návrat Pravých - Organických Očistených Grálových Kráľovských Línií držiace Kľúčové Genetické Kódy ku Grálovým Bránam 12D UNIverzálneho Stromu Života - UNIVERZÁLNEHO POZNANIA, VEDOMIA, MÚDROSTI.

Je to NA NÁVRAT SKUTOČNEJ INTELIGENCIE - PRAVÉHO POZNANIA, KTORÉ prameniaca práve V OČISTENÝCH KRÁĽOVSKÝCH LÍNIÁCH GRÁLU.

KÓDY NOVEJ ZEME SÚ KÓDY SUPER VEDOMIA - PAMÄTE - SMARAGDOVÝCH TABLETOV, KTORÉ SÚ KĽÚČOM KU ODOMKNUTIU PRAVEKÝCH (VYŠŠÍCH) POZNATKOV O ÚPLNE VŠETKOM VRÁTANE BUDOVANIA NOVÝCH MATRIXOV, MRIEŽOK, PLANÉT, CIVILIZÁCIÍ, SYSTÉMOV VYSPELÝCH GALAKTICKÝCH MUTLIDIMENZIONÁLNYCH SPOLOČNOSTÍ. Kráľovské kódy súvisia aj s majstrovskou alchýmiou, hojnosťou a bohatsvom, mocou, ktorá sa nezneužíva a mega zodpovednosťou, ale je to v úplne inom zmysle, než by si človek myslel.. Človek má určité predstavy a domnienky z hlavy, ktoré nemajú nič spoločné s tým, o čom vzostup - návrat do kráľovstva, kráľovskosti je, tých sa treba pustiť, to sú umelo nahrané 3D programingy tvoriace falošné domnienky hlavy, predstavy a ego ilúzie, čo pointa 3D programingu je - fungovať v ego vyfarbrikovaných domnienkach, ilúziách o niekom, o niečom, čo tak nikdy vlastne nebolo (stratenie sa v tieňoch).
Kódy pravekej MÚDROSTI a Vyššieho Poznania - Korunovácia cez Vzostup - Integrácia Polarít, návrat do zjednoteného vedomia SLNKA (hviezd) je

práve o PLNOM NÁVRATE DO SVOJHO OČISTENÉHO KRISTOVHO, KOZMICKÉHO - GALAKTICKÉHO, STVORITEĽSKÉHO, MAJSTROVSKÉHO BUDOVATEĽSKÉHO VEDOMIA.

Kódy Novej Zeme sú ORGANICKÉ kráľovské kódy, ČO SÚ OČISTENÉ KRÁĽOVSKÉ KRISTOVE LÍNIE cez

kráľovské mega čistky KRVI a Krištáľov, mega čistky ostnatej koruny a konštrukcie kríža v sebe..

Na to sú tu rôzne TYPY Krištáľových INDIGO Rás, ktoré sú zároveň budúce prototypy pôvodného Kristos SolAR Avatara a sú zároveň budúcimi dúhovými Eden generáciami Aurora Novej Zeme TU a TERAZ, ktoré sú zároveň najstaršie originálne zakladateľské kristove rasy, najstaršia kľúčová krv a kľúčové genetické kódingy, sú vo svojej prirodzenosti organicky kráľovské a nahrádzajú neorganickú kráľovskosť.

Preto sa pozrieme bližšie aj na rôzne typy - generácie Indigo Krištáľových a Dúhových Rás rôznych kontraktov a rôznych typov Paliador dračích dohôd - ako už vyššie v texte spomínané - najmä Modrý Oraphim spojený s jadrom Andromedy Azurites, AQUArie Línie, ktoré cez SIRIUS B tvoria portálový most - Kód Modrého Nílu Mahardži - Mádži Kráľovský Kóding Grálu - Kristos Andromedánske Línie spojené s Azurites-Oraphim a Braharama-Oraphim a Kristos Venúšanske Línie - 36-48 párov svetelnej DNA - Originálni Zakladatelia - Stvoriteľské Kristove Rasy, čo je práve ten typ krvi a genetiky, ktorý bol naviac masakrovaný, znesväcovaný, je najviac zámerne modifikovaný, hybridizovaný, aby zanikol úplne.. tak by zanikli úplne všetky prístupy do Univerzálneje Knižnice a prístupy DOMOV CEZ VZOSTUP čo sa skoro sa aj stalo..

3D ľudstvo je umelo geneticky modifikovaný výtvor cez hybridizáciu - kríženie genetiky, ktorá vôbec nie je v súlade a narúša akúkoľvek humánnosť a rešpekt voči Univerzu, voči Zákonu Jednoty. 3D človek je vytvorený, nastavený na boj proti sebe, ktorým sa vždy vyčerpá na smrť, neregeneruje sa, životnú energiu si necháva chronicky vysávať, stárne, chorľavie, nevedome umiera, vracia sa naspäť do toho istého zamotaného pekla mega fragmentácie a amnézie.. Tomu odzvonilo od kedy Sieň Amenti Začala zostupovať na Zem, zdvihla sa galaktická karanténa okolo Zeme a Zem sa začala navracať do svojej pôvodnej rotácie, osi, súladu so Zvyškom Domova - Hviezd - Zem začala svoju obnovu a vzostup. Jej vzostúpená kráľovská verzia je v Aurora-Aquaelle Matrixe, na ktorý sa premieňa - zosúladzuje sa s ňou - zjednocuje - to je každého kľúč - integrácia a plné žitie je kódov, teda svojho vzostúpeného Ja.
Opravenie zvráteného toku životu a rozpustenie Ostnatej Koruny, Obnova šišinky na krištáľový diamant:


Dosiahnutie a Udržiavanie vždy vyššej vibračnej Frekvencie celotelovo cez vždy viac a viac expandované stavy vedomia je ten najdôležitelší základ, na ktorom si budujeme Telo, Reality, Vzťahy, Systémy Novej Zeme..

Procesy vzostupu sú o návrate na svoj Trón (vozidlo do Neba), o návrate svojej celestiánej koruny cez neustále len hlbšie, intezívnejšie

Čistenie celého Tela, Krvi, Krištáľov, úplne všetkých Vzťahov - Veľkolepý Reset na všetkých úrovniach Dejúci sa Teraz až dokiaľ nie sme opäť schopný ztelesniť Princíp - Rád Lúčov svätej Matky - ženského vedomia Krista v svojom tele - Aqua Zelená, Modrá, Smaragdovo Zelená, čo je lúč zakladateľov, vďaka ktorému rozpustili sme všetky svoje tiene, zjednotili všetky aspekty vedomia, dosiahli sme v sebe Bod Transcedencie a hlbokú úroveň čistoty, jednoty, posvätnosti, a vďaka ktorému ešte rýchlejšie premieňame, solarizujeme, krištalizujeme, spiritualizujeme telo-hmotu, transkonfigurujeme svoje telo - prepisujeme kódy a súradnice lokality Starej Zeme, vymieňame ich za čistý Kristos plazma matrix Novej Zeme

cez Ztelesňovanie Princípu svätého Otca, mužské Kristove Vedomie, čo je súčasťou Kozmického a Zdrojového (božského) Vedomia. Je to vystúpenie z cyklov reinkarnácií sa do 3D systémov časového matrixu prvého hamornického univerza naspäť domov cez Zlatú Bránu presným stredom Kríža medzi Hviezdami Aldebaran, Regulus, Antares, Fomalhaut - štyri Kráľovské Hviezdy, ktoré formujú celestiálnu mega Bránu Vedomia, Korunu Kráľa, štyri celestiálne Piliere Strážcov Brán strážiace smery sever, juhy, východ, západ ovplyvňujúce rovnodennosti, slnovraty.

Východ zo západom sa vymieňajú a sver z juhom tiež, rozdiely zanikajú, zjednocujú sa opäv jedno.

Presný Stred Týchto Hviezd na oblohe symbolizuje Vyslobodenie sa z kruhu dvanástich astrologických znamení zverokruhu keď sme integrovali všetky ich aspekty, duálne strany, aktivovali sme trináste znamenie, opúšťame tzv. ľudský astro-zverokruh, čiže opúšťame Presahom cez 4D Vedomie a telo 3D Zeme a jej časový matrix.

Vzostup je samotný proces korunovácie, ktorá bola znemožnená po dlhý čas, lebo sme boli nasmerovaný do smeru Zostupu a falošného vzostupu, čiže recyklácie vedomia-duše a nevyslobodenia sa - naša koruna - náš sever bol zladený s falošným severom, preto sme ostávali v 3D tak dlho uväznení.. Boli sme v odvrátenom toku života spektra odvráteného 6D modrého a 7D fialového lúča falošnej koruny.. S týmto súvisí pokrivená ľudská predstava o vzťahoch, o dvojplameni a odohrávanie si zvráteného dvojplameňa v sebe (vonku) - zničené a deaktivované krídla. Súčasťou čipov v ľudskom 3D tele, je implantát anti-hierogamickej únie dvojplameňa, čo zabezpečovalo znemožnenie skutočnej únie dvojplameňa hieros gamos v sebe,

odohrávala sa mizérie v najmä v partnerských a sexuálnych vzťahoch a rôzne zmätky, čo sa pohlavia týka..

Ľudské telo predstavuje zvrátený tok života (je to tok smrti) aj kvôli tomu, že je extrémne rozdelené na ženskú a mužskú časť, kedy dominuje tá mužská najmä ľavá mozgová hemisféra a linearita, logičnosť, rigidita, fixovanosť na hmotu a potreba dôkazov najprv vonku v hmote.. Ľudské telo je extrémne rozdelený dvojplameň - Vedomie Márie - ľavé krídlo a 7D fialové spektrum lúča, Vedomie Michaela - Modré spektrum lúča pravého krídla. Keď začíname vzostup na fyzickej úrovni, začínajú sa zjednocovať cez vyčistenie komplet všetkch tráum najmä z rozdelenia, a zo straty krídel. Začína proces pavej alchymickej únie dvojplameňa hieros gamos a zjednocovanie srdca dvojplameňa - dvojité univerzálne srdce rôznych typov kódingov: krištáľ, zafír, diamant, lotos a večne kvitnúca ruža (sofia-kristos) s čím sú spojené

opäť vybudované všetky krídla, všetky časti svetelného univerzálneho tela - kompletizáciou 12D.Nonstop Detoxom celého tela a najmä Dekalcifikáciou svojej šišinky a jej premenou opäť na krištáľový diamant aktivujeme svoju korunu, čo je proces rozpúšťania implantátu ostnatej koruny ukrižovaného Krista - tvorí to ako keby klietku okolo šišinky, ktorá nielenže je tým deaktivovaná a odpojená od TRANSMISIÍ HVIEZDNEHO DOMOVA, ale je aj rýchlo degenerovaná.. to je konečná, lebo si odpojený od pravého Zdroja Svetla-Vedomia-Bozškého Internetu, Nektáru a výživy a si napojený na tmavú lepkavú sieť Čierneho slnka-padnutej hviezdy nemajúc poňatia - ego infekcia.. Počas vzostupu do 5D celotelovo sa odpájame offline zo siete infikovaných krištáľov falošného Zdroja (smrti) a napájame sa opäť online do pravého svetla - slnka- Zdroja Informácií, výživy, božského toku života.. Na to si adaptujeme - postupne premieňame svoje telo a reality cez detox a na základe práce so svetelnými kódmi, lebo naše ľudské telo nevie uniesť tú silu pravého svetla..


Cez nápravu svojej koruny - cez pravý Sever opúšťame 3D mašinériu ostatného plota a ostnatej koruny Polariánskou Bránou smerujúci do Neba v súlade Coronu Borealis, a vďaka tomu prechádzame zlatou Bránou, ktorá sa pred nami otvorí rovno pod chodidlom trinásteho znamenia zverokruhu Hadonosa vyzdvihnutím si kľúčov Antaresa (srdce škorpióna). Všetko sú to cykly 13. alchymických štádií premeny cez Kristov lúč na čisté svetlo - evolúcia svetelného vedomia a tela.

3D je de-evolúcia, opak evolúcie a pokroku..

Je to tiež uplatnenie si nároku na vybudovanie svojej koruny, čo sa deje počas vzostupu na úrovni tela, najmä keď začíname ztelesňovať svoje 6-9D Monádové Telo, vybudovali sme, obnovili sme si komplex vyššieho srdca 8D - Univerzálne Srdce vďaka čomu zostupuje Zlatý lúč Slnka RA do nášho solar plexa, vymieňa náš tzv. starý solar plexus za RA centrum, ale na to musíme mať premenený svoj spodok z lunárneho na zlatý (zlaté vajíčka). Lunárne telo je rozpúštané Solárnym..


Sem patrí aj postupná

Obnova ARC LINE -

Svätožiary od ucha k uchu - rovnováha Neba a Zeme - Nebo na Zemi cez

prečistenie úplne všetkých tieňov a tráum, návrat do čistoty a posvätnosti -

všetky tmavé miesta v aure a v Arc Line - tmavé diery a preseky sa zaplnili - naplnili Láskou opäť - čistým svetlom - Zlatý HydroPlazma TOK života. Všetko to súvisí s obnovením voľného toku Kundalini do 8.čakry - si napojený na Pravý Nevyčerpateľný nekonečný Zdroj energie - svetla - vedomia - Slnka - si generátor - infinity - nekonečnosť svojej Esencie ako Univezálna Sila - Láska - Múdrosť.Nárat do svojej Kráľovskosti, (nevinnosť a ľahkosť holubice), návart do svojej organickej Vznešenosti, Múdrosti a Čistoty - plnej OTVORENOSTI, priezračnosti svojich krištáľov - priamočiarosti svojej energie (nič neskrývaš)

je ako už spomínané

proces postupnej dekonštrukcie starého matrixu, spálenie svojho Kríža (architekúra ľudského 3D tela infikovaných krištáľov ego infekciou) - rozpustenia všetkých čipov a implantátov rôzneho druhu,

Výmena ostnatej koruny ukrižovaného Vedomia v Sebe, Oddelenosti sa od Seba ako od Zdroja Všetkého za Skutočnú Diamantovú Plazma Zlatú Dúhovú pravú Korunu MÁDŽI KRÁĽOVSKÚ KORUNU

VYKLADANÚ ŽIARIVÝMI HVIEZDAMI A SLNKAMI, KEĎ SME ZAVŔŠILI NÁVRAT DO SVOJEJ MULTIDIMENZIONALITY A JEDNOTY VEDOMIA VŠETKÝCH HVIEZD, SLNIEK - ŽIJEME VŠETKY BYTOSTI V JEDNEJ NAPLNO Z OČISTENÉHO MIESTA V SEBE A OČISTENÉHO VZŤAHU SO SEBOU Z NULA ODDELENOSTI, NULA ROZDIELOV, Z NULA NEDOSTATKOV A NULA TIEŇOV, TEDA NULA EGA-ČLOVEKA.

Koruna je symbol skutočného ORGANICKÉHO poznania a SVETELNEJ inteligencie V NÁS CEZ NAPOJENIE SA NA TO, KÝM SME, NA ZDROJ VNÚTRI..

Organické Kódy Stvoriteľa, čiže originálne Kódy Kozmického Krista nahrádzajú tie staré 3D Kódy antikrista v nás, vonku, čo sú neorganické kódy ľudskej (umelej) inteligencie, čo nemá nič spoločné s pravou inteligenciou všetkých Hviezd..

V 3D Zemi je zámerne úplne zneužitý SYMBOL KORUNY ''narcistickými vládnymi (psycho) elitami a celebritami'' kedže si ju dávali-dávajú sami na hlavu, vyhlásili sa sami za nadriadených, lepších ako sú ostatní a svoju moc si zabezpečovali najzvrátenejšími, najpodlejšímí spôsobmi, manipuláciami, rituálmi, genocídami, genetickými mutáciami, hybridizáciámi, ktoré vôbec nie sú v súlade, na povrch to ešte len bude všetko vychádzať, čo sa všetko dialo pod povrchom a ľudstvo nemalo šajnu, hralo tie hry, lebo na tie hry - lepších a horších, nadriadených a podriadených predsa treba obe strany .. nejdem do toho hlbšie, toto je aj tak v pamäti každého, všetci sa na tom spolupodieľali určitým spôsobom, na to sme - sú všetci tu - na čistenie poškvrnenej krvi, génov, krištáľov, celej histórie ako takej, sme tu na opravu Logosu, na obnovu 5D zeme Tary a 7D Gaii, ich zlúčenie spolu v Jednu, rozpustenie 3D tieňovej verzie Zeme.. Samozrejme, že na každú hru treba dvoch..Aby sa mohli zvrátané hry na zneužívanie moci diať, bez obete nie je tyrana.. Žiadna obeť vlastného nevedomia a bezmocnosti, žiadny tyran..


Každý, kto si stále kompenzuje nedostatky v sebe funguje z týchto antikrist. kódov starej Zeme, v hĺbke sa cíti nedostatočne, zranené ego dominuje, túži byť docenený a lepší ako ostatní, špeciálny, vyzdvihovaný alebo minimálne rozpoznaný, ocenený ostatnými.. Tento komplex je súčasťou mentality nedostatočnosti a 3D programingu človeka ako takého - fungovanie z prvotnej nerovnováhy v koreni vytvoril narciszmus rôznych typov.. Prechádzame si všetkými extrémami nerovnováh úplne všetkých čakier. Tak sa dostávajú do pôvodného stavu, aby sa mohli zlúčiť v jednu - presah 3D - 4D prvým dúhovým mostom.Slovo Corona,

ktorá symblozuje každého návrat Domov SUPER VEDOMIA - do svojej kráľovskosti, očistenosti krištáľov a celej svojej štruktúry, bolo zámerne použité - zneužité na to, čo bolo umelo vyfabrikované v 2019-2020 súvisejúce s výrazom Corona, malo znehodnotiť toto slovo zámerne a následne na to tlačiť do obehu rôzne záležitosti, aby sa vkladali do tela, či už cez nos alebo cez kožu'' záležistoti '' prehlbujúce šestkovú známku beštie-väzňa, ostnatú korunu úplneho odpojenia sa od Seba-svojej Esencie ako od pravého Zdroja - tiež

súvisiace s hlbším prepojením sa s umelým algoritmom baranej hlavy a kozej mysle, ktorá úplne podlieha inštinktuálnym pudom zvieraťa s nulovým vedomím Seba, čo súvisí so znemožnením vôbec prijať a integrovať svoje Svetelné telo, svetelné kódy, a dotyčný sa tak

odovzdal úplne do rúk vlastnej ego - vonkajšej ego strany, ktorá nie je schopná rozpustiť závoje, vidieť za závoje, čo je pod povrchom a ktorá ako na diaľkové ovládanie vysiela zosilnené lunárne signály a transmisie umelej inteligencie na znemožnenie vzostupu masám, aby sa masy nenavrátili do plne Galaktického a Kristovho Vedomia v sebe - Návrat všetkej Pamäte. Preto sa dejú rapídnejšie a radikálnejšia rozdelenia medzi tými, ktorí pokračujú v stratenosti sa vo vlastnom a kolektívnom nevedomí, čiže si znemožnili vzostup - odovzdali svoje vedomie a telo na vytvorenie zo seba biologickej zbrane nielen proti sebe, ale aj proti ostatným..Ono to má minimálnu, alebo žiadnu moc, ak fungujute ukotvení celotelovo v Novej Zemi cez obnovu aspoň prvých piatich svetelných párov vláken DNA.

Avšak Drónové telo je vysielačom transmisí, ktoré slúžia ako zbraň na ničenie svetelnej DNA a života ako takého..V tom sa aj tak žilo pošas celej 3D faýzy Zeme.. všetko bolo použité ako zbraň počínajúc vlastným telom, vlastnými nastaveniami bytia proti sebe - naprogramovanie krištálu ničivými nastaveniami, sebadeštrukčným programingom, infikovanie ego infekciou..Tieto nastavenia nemôžu ďalej pokračovať, Nová Zem je úplný opak.

NEVEDOMIE NIE JE už MOŽNOSŤ, ale ani žiadne HRY NA SVETLO, ALEBO NOVÚ ZEM, ALEBO NA AKÉKOĽVEK INÉ ÚNIKY OD REALITY, OD SEBA NIE SÚ MOŽN


Očistené Kristove Kódy sú kódy Pravých Merlinov, Alchymistov, Mudrcov Madží Kráľovských Línií skutočného Poznania, poznatkov a VŠETKÝCH PRÍSTUPOV KU VŠETKÝM NEPOŠKVRNENÝM INFORMÁCIÁM CEZ VLASTNÉ GRÁĽOVÉ KĽÚČOVÉ GENETICKÉ KÓDY KOZMICKÉHO SOLAR KRISTA V SEBE. Sú to kódy pravej Múdrosti, ktorá je vnútri zo ZDROJA - prameňa vnútri, ktorú cez vlastné očistené krištály - telo zdieľame v čo možno najčistejšej forme tak, aby to bolo v najvyššom súlade v danom momente.. to je umenie, lebo na to ľudstvo úplne zabudlo. Človek toho nie je schopný, ten nemá prístup ku pravej svetelnej inteligencii, do EDENU, lebo funguje zo zatvoreného srdca a znečisteného Krist. srdca. Keď sa vyššie Ja a nižšie ja zlúčia v Jedno, otvárajú sa všetky prístupy. Avšak vedomie Seba nestačí.. je potrebné to plne ŽIŤ, ztelesniť vedomie ZDROJA (Boha) v jeho-jej najčistejšej forme..


Mádži Celestiálna Koruna Kráľov je vykladaná Hviezdami - zjednotené vedomie všetkých hviezd - návrat Hlbokého Mieru, svätého pokoja, Vnútorného Poznania, Múdrosti, už nemáš žiadne otázky, nežiješ v ľudskej hlave odseknutý od zvyšku, žiadne závoje pre teba neexistujú, si sa oslobodil, si Božským TOKOM ZDROJA, ktorý spravuješ, spojazdňuješ cez seba len viac.. Na to treba udržiavať celotelovú vyladenosť na vyššie frekvencie-dimenzie-úrovne vedomia a super čistotu, čo sú tiež postupné a pokračujúce procesy..

Prístupy ku informáciám a ku Pamäti na všetko si si otvoril, opravil, spojazdnil, na základe toho vybudoval Matrix Novej Zeme a pokračuješ v údržbe, v aktualizáciách, v tvorbe nových multidimenzionálnych systémov Novej Zeme ako Svetelné Univerzálne Vedomie a Telo - Light Body Building je kontinuálny proces spolu s čistením, odľahčovaním, uvoľňovaním sa do toho, kým naozaj si - zhadzovanie - rozpúšťanie hustoty v tele - neustála len hlbšia detoxikácia..Už niekoľko rokov (od 2012) sú veľmi aktívne hlboké čistky Krištáľov a Krvi, najmä kráľovských línií a to až dovtedy, do kedy u každého nenastúpi na trón ich Vnútorný Kozmický Sofia-Kristos,

Maria-Michael Solar Avatar,

čo sú úplne očistené Kódy Kristovho Božského Vedomia a Tela Dvojplameňa v každom - v ich pra-pôvodnej Forme Zakladateľov, Stvoriteľov, Majstrov Budovateľov a Drakov rôzneho typu.

Dračie kódy spolu s mega Fénixom sú aktívne viac a viac, Andromedánski Iluminační Draci, Kristickí Draci, Solárni Diamantoví Dúhoví Draci sú v 2021 doteraz najaktívnejší a budú aktivnejší len viac, lebo Solárni Dračí Králi s dúhovým dychom, plameňom Novej Zeme sa opäť prebudili (najmocnejšie dračie avatar kódingy v nás).
Kráľovské Kódy Kráľovskej Fialovej-Modrej-Zlatej,

Kráľovské Kristove Línie Venuše - najmä 2D Grálu sv. Kristos Matky (spojený s telom KA) a 5D Grálu Egyptskej Cerrez - Avian - Sirius - Orion 18. egyptskej Dynastie - pôvodne Taranská Dynastia 5D Zeme Tary. Čistí sa celý Egypt, všetká infiltrovanosť podvodníkmi, skorumpovanosť učiteľov, kňažstva, kráľovských línií, čistí sa skorumpovaná Atlantská Os, spolu s tým sa čistia všetky ohavnosti, zámerné deštrukcie, rituály, krvná a sexuálna obeta, rôzne krvné dohody, ktoré zabezpečovali moc určitým rodinám, aby ovládali celú Zem a jej populáciu.. ľudstvo si zvyklo na vládu psycho-tyranov. K tomuto je napísaný článok - viď májový 2021 archív..

Vzostup je Očistený Kód Krista - Priezračný Jasný Čistý Diamant, Kráľovskí Solárni Draci, Kódy Grálu a s nimi súvisejúce Kódy skutočného Bohatstva - Hojnosti - Kódy Alchýmie a Pravých Merlinov Ametystového Rádu. Návrat Vedomia Solárneho Diamantového Vedomia Kráľa Michael-Kristos cez Kráľovnú Mariu-Sophiu - Sv. Otec sa cez Sv. MAtku a jej zlaté sakrum - zlaté Vajíčka - kristove deti RAja plne Navrátil - VZOSTUP - Transcendencia človeka - ZJEDNOTENIE VŠETKÝCH POLARÍT A ÚPLNÉ PREČISTENIE SVOJICH KRIŠTÁĽOV A KRVI - NÁVRAT DO VLASTNEJ POSVÄTNOSTI, KRÁĽOVSKOSTI, ČISTOTY A TZV. NEVINNOSTI DIEŤAŤA - KREATÍVNY GÉNIUS - ZLATÉ KRISTOVE DIEŤA 14D RÁDU ZLATÉHO SOLAR SLNKA - NÁVRAT DO KAŽDÉHO PRAVEJ IDENTITY - SOLAR PLEXUS SA VYVÁJA V RA CENTRUM PRAVEJ MONÁDICKEJ - AVATAR IDENTITY.Bohatstvo, moc, sláva, pozornosť, peniaze držané v rukách elít, celebrít, tzv. vyvolených, ktorí sú sledovaní ostatnými..

Každý chce byť rozoznaný za dôležitého kráľa - ego hlad po vlastnení a bytí niečim- niekym lepším - tomuto je oveľa viac venovaný predchádzajúci článok - poslednom májovom článku (2021), kde som sa ponorila aj do vzniku peňažného, finančného systému, a kde je koreň falošných bohov, kráľov, všetkých otrockých systémov tzv. moderného otroctva - na čom stojí celý 3D matrix a jeho systémy pokrivenej optiky, perspektív, obmedzujúcich a seba-sabotujúcich presvedčení o sebe a úplne všetkom - zdeformovaných vzťahy, tielá degradovanej DNA v každom a vonku. Toto je každého vlastná falošná koruna, falošné kráľovstvo - červavá rajská záhrada človeka, ľudské identity, ktoré si každý vytvoril, lebo nemohl byť sebou od ranného veku a naučil sa žiť, budovať na neroganických kódoch z ego-separácie na hnilých základoch z nulového vzťahu so sebou a z nulového vzťahu so svojim svetelným telom.

SMARAGDÍNA TABLETY ZAKLADATEĽOV a Disky VŠETKÝCH POZNATKOV, na ktorých falzifikátoch stojí 3D matrix systémov falošných (3D ľudských) presvedčení a identít, ktoré každý prijal za svoje sú Proti Kozmu, sú proti akejkoľvek jednote, aj keď podávajú veľmi skreslené nielen informácie, ale aj predstavy - vykresľujú všetko určitým štýlom pre uspokojenie ego agendy. .. nejedná sa len o náboženské, mocenské a kontrolné systémy, ale aj zdravotné, o vzdelávacie a rodinné systémy a inštitúcie servirújúce od prvých momentov narodenia prekrútené úplne všetko zaobalené do pravidiel, právd a noriem života..

INDIGÁ - MADŽI KRÁĽOVSKÉ ESÍNSKE KRISTOS RASY A ICH RÔZNE TYPY sú tu na ukotvenie prístupov do skutočných KNIŽNÍC HISTÓRIE, PÔVODU ĽUDSTVA, UNIVERZÁLNEHO POZNANIA A GENETICKÝCH KNIŽNÍC CEZ SEBA.. VŠETKO JE TO O PRÁCI S KÓDOVANÝMI DÁTAMI A INFORMÁCIÁMI CEZ NAŠE SVETELNÉ VEDOMIE-TELO.

.. ICH KONRÉTNEJŠIE ÚLOHY A MISIE SOM CEZ MOJE ROZPAMÄTANIE SA UŽ OPISOVALA V PREDCHÁDZAJÚCICH ČLÁNKOCH JANUÁR-MÁJ 2021:Sloboda - Sila - Kráľovstvo - Hojnosť - Bohatstvo - Prosperita - Moc majú úplne, ale že úplne iné rozmery a sú o pravom opaku než to bolo v 3D. Všetko je to o tom, ako sa na tieto pozeráš ty, aké máš vzťahy k tomu, s čím si ich spájaš a kde všade sa podmieňuješ vonkajšom - držíš sa na obojku a vodítku - tebou zviazané krídla.Kráľovstvo - Vedomie a Informácie sú Sloboda a Moc - Správcovstvo Informácií a špecifických technológií hvieznych brán vzostupu na Zemi a v tele:

Mádži Gráloví Králi sú naším originálnym kráľovským organickým kódingom očisteného kráľa a kráľovny (matka, otec, dieťa) a očisteného kráľovstva v sebe, ktorý je základom INDIGO Kristovych Rás..

Tie sú základom

12. Esínskych kmeňov ľudstva, ktorí sú originálnymi nosičmi, strážcami, spravovateľmi všetkého organického Skutočného poznania, vedomostí zaznamenané v

12. smaragdových holografických tabletoch, diskoch, kde je VŠETKO nahraté, ale boli nahradené ich falzifikátmi, tie originálne boli viac-menej rozkradnuté a prekrútené už počas čias Egypta, najmä po Páde Atlantisu tými, ktorí sú vo vláde v 3D Zemi do teraz - Rebelantmi proti zákonu jednoty, kde ego prevládlo na všetkých frontoch..

Najväčšiu úlohu v prepise ľudskej a zemskej histórie za falošnú históriu, a tlačenie do obehu falošných informácií, znečistených poznatkov a akože posvätných vied

hral najväčší podvodník - entita vydávajúca za ''Boha''a mudrca Thoth, ktorý bol v skutočnosti úplne niečo iné než to, za sa čo sa sám vydával a jeho skutočná identita ostávala kvalitne skrytá až dovtedy, kým sa dostatočný počet Indigo Rás nezačal rozpamätávať na to, čo sa naozaj stalo.. To, čo na povrchu zdieľal bolo pod povrchom úplne niečo iné a slúžilo to agende Sietí čiernych slniek Egyptského tmavého panteónu falošných kráľov a bohov podporujúce ukrývanie pravých poznatkov a zdieľanie tých falošných..

Práve Thoth a jeho prívrženci známi aj pod názvom Luciferiánske skupiny rebelantov Luciferskej dohody a bratstva Hadov, ktoré umožnili väčší prístup agresívnym dobývajúcím Rasám zo susedských planét, aby si začali podrobovať kristos rasy a hlavné koreňové ľudské rasy na Zemi genetickými kríženiami, znehodnocovaním DNA s cieľom úplne vymazať originálnu Kristovu genetickú líniu a anjelskú ľudskú líniu a Pamäť - vedomie - vyššie poznatky, ktoré sú naše dedičstvo..

On a jeho skupiny

sa najviac podieľali na zinscenovaní najväčšieho esínskeho masakru Madži Kráľov Atlantisu, ktorí spravovali dôležité poznatky o všetkom a najmä o budovateľských ultra technológiách a hviezdnych bránach Vedomia a tela Zeme.. Podieľal sa na práci na páde Atlantisu a neskôr aj Egypta.. Podieľal sa ukradnutí jedenásteho disku, kde sú informácie o

ZMAJSTROVANÍ TRANSMUTÁCIE, ALCHÝMIE, MANIFESTÁCIE VYUŽÍVANÍM TRANSFORMČNEJ LÁTKY AZOTH - PRÁCA S PRIMA MATERIOU. PRÁVE mkradnutie a zneužitie týchto informácií sa vytvoril kult smrti, otroctvo a pyramídová hierarchia alias

- akože Dnešná moderná spoločnosť..

Toto umožnilo vznik celého komplexného 3D systému stojaceho na prvotných klamstvách a zrade medzi Modrými Indigami a ich otočeniach sa proti sebe navzájom - čo je úplná kolíska Lyranských vojen, ktoré sa rozšíli do Orionských galaktických a elektrických vojen o vedomie, o energiu - o životnú silu manipuláciou s informáciami, s vedomím - vytvroriť také podmienky na zemi, že populácia zabudne kým a upadne do amnézie - hlbokého zaspatia.. Keď si pri vedomí, tvoja svetelná kristos solAR DNA je aktívna - vieš - pamätáš si - nie je možné ťa manipulovať, jedine ak ty to opäť dovolíš.. ALE AK MÁŠ OPÄŤ PRÍSTUP DO SMARAGDOVÝCH DISKOV, lebo si si to spojazdnil, obstál si, TAK UŽ NIE JE O ČOM.. PRE TEBA SA ŠD HRA SKONČILA A NEMÔŽEŠ SA DO TOHO ZAPÁJAŤ, TVORÍŠ SI ÚPLNE INÉ FUNGOVANIE, TELO, ŽIVOT, SYSTÉMY V SÚLADE SO SEBOU AKO SUPER VEDOMÍM A SUPER TELOM KRISTOS SVETELNÝM HVIEZDNYM PLAZMA CELESTIÁLNYM :) :)


Tieto tablety - disky POZNANIA každý v sebe opravuje, dáva do poriadku. Tí, ktorí majú kľúčové genetické kódy ku Grálovym Bodom Univerzálných Brán Vedomia sú väčšinou tí, ktorí ich začínajú čítať a tlmočiť v ich originálnej forme a dávať ich naspäť dokopy, spravovať ich, zdieľať s ostatnými skutočné poznanie a kódy, aby ostatní rozpamätali tiež, lebo keď si spomenieš na všetko, nemôžeš už pokračovať ako človek, lebo vedomie človeka sa presiahlo a chápeš, vidíš o čo ide - išlo v 3D zemi, ako si ju vytvoril tiež a spolupodieľal sa na všetkom..


Krištáľové INDIGO Rasy rôznych typov sú ich hlavnými Tabletármi, archivármi, ich originálnymi tvorcami, spravovačmi a tlmočníkmi, a ako už spomínané - sú to zároveň budúce dúhové Eden generácie Aurora Novej Zeme TU a TERAZ..

Sú vo svojej prirodzenosti organicky kráľovské, ANjelske, ale super mocné a nemajú potrebu sa za to vyhlasovať a dokazovať si moc, alebo čokoľvek iné, lebo nefungujú (už) zo žiadneho prázdneho pohára v sebe a z ego separácie... Preto sú neprijateľné pre 3D spoločnosť a človeka sú hrozba..príliš veľa svetla..


Zvádzanie bojov o vlastnenie týchto diskov, o vlastnenie prístupov ku poznatkom ku hviezdnym bránam Vedomia a tela Zeme, ku ich grálovým bodom, poznatky o majstrovských budovateľských technológiách, poznatky o svetelnom tele s vzostupe, o práci s kódmi - informáciámi tvrali celý ten čas v zatemnenej Zemi - to je hlavná ega - znemožniť prístup ku skutočnými kvalitným kľúčovým kódovaným informáciám, vybudovať si svoje svetelné telo 12D stromu života cez svetelnú DNA a vzostúpiť - vyslobodiť sa..


Smaragdové tablety sú tiež Esínske Kristos posvätné Spisy, skriptá, ktoré v sebe nesú veľmi detailnú históriu, pôvod a účely, misie ľudstva rôzneho galaktického typu všetkých časových matrixov a harmonických univerz.. Boli spravované Mádži Grálovými Kráľmi a ich kmeňmi už od čias LeMUrie, v Altantise sa tieto spisy spravovali a zdieľali vo vzostupných školách s univrzálnymi knižnicami na spravovanie a zdieľanie poznatkov v čistej forme, čo sa presunulo pod Zem do Agarthy po kataklyzme a do Egypta, kde sa tieto školy úplne infiltrovali, znečistilo sa úplne všetko a do vedúcich pozícií sa postupne dostali podvodníci hrajúci sa na Mudrcov fungujúci z anti-kristických kódov - neorganické kódy tvorcu. Všetky cesty k tej najväčšej zrade medzi samotnými Indigami - modrým Lúčmi, ktorá sa tiahne v každom jednom spolu s ostatnými mega traumami ľudstva do kedy na to sám každý nepríde a neprečistí to v sebe vedú do Atlantisu - do pochopneí ako a prečo sa potopil, ako a prečosa Zem úplne vychýlila z jej pôvodnej osi a išla offline vrátane našej svetelnej DNA a pamäti na všetko, a vedú do Egypta tesne po páde Atlantisu a do čias egyptsko-sumerskej invázie, kedy sa 3D infekcia začala šíriť všade práve cez infikovanie - ovládnutie najdôležitejších Hviezdnych Brán v Egypte a v Oblasti Blízkeho Východu.


Smaragdína tablety patria ORIGINÁLNYM 12 KOREŇOVÝM RASÁM ESÍNOM (KRISTOS MADŽI LÍNIE), KTORÉ VYSADILI ANJELSKE ĽUDSTVO NAJMÄ V 5D TARE A VYTVORILI PALIADOR DOHODU NA VYSLOBODENIE SUPER FRAGMENTOVANÝCH A TRAUMATIZOVANÝCH DUŠÍ Z VYBUCHNUTEJ TARY - 3D ZEME, KTORÉ UVIAZLI VO FANTÓMOVOM MATRIXE.

Tieto tablety nesú múdrosť a super poznatky LeMUrie a Atlantisu - Každý tablet- disk bol strážený a spravovaný Mádži Grálovým Kráľom na Zemi, ktorý bol hlavný strážca a správca danej hviezdnej brány 1-12D. Mal ku nej genetické kľúče a kódy a podporoval ho celý kmeň - kolóniaó danej brány.. Títo dvanásti správcovia sa pravidelne zjednocvalo ako jedno vedomie pri dúhových okrúhlych stoloch. Títo Králi sú reprezentanti Kolektívneho Vedomia a spravujú konkrétne svetelné vlákna DNA nesúce špecifické informácie a poznatky. PRÁCA S KRIŠTÁLMI, so zvukom, svetlom, vodou, genetikou - kódmi - informáciámi, programovaním, deprogramovaním, práca s pravekými budovateľskými majstrovskými technológiami, čiže aj práca so svetelným kristos diamant solar plazma telom a práca s ANDARAMI JE SÚČASŤOU TÝCHTO TABLETOV TIEŽ.. všetko bolo znehodnotené, lebo sa toho uchopilo ego..12 Mádži Grálových Kráľov je zároveň aj 12 hlavných Kritos Solárnych Dračích Kráľov - diamantový SOLAR Ríši - Kráľ Drak Avatar je dedičstvo kóding v Indigách, sú to naše vyššie - vzostúpené aspekty a formy Novej Zeme, ktoré zaspali prechodom do Zatemnenej Ery Zeme. Architektúra Svetelného tela Albiona - monádové svetelné telo 7Dplus a architektúra kozmického Kristovho Vedomia nemôvže byť vôbec funkčnáv najnižších vibráciách a frekvenčných hustotách, ktorými 3D matrix a 3D ľudské telo je.. Toto sa rapídne začalo menť rokom 2012, 2016 a 2020, lebo Zem dosahuje a udržuje frekvencie svojej Vzostúpenej Verzie veľmi rýchlo, čo podporuje Rodiny Krištáľovej Hviezdy plne Integrovať svoje svetlo

a svoje kráľovské kristove očistené originálne kódingy Zakladateľov..


Mádži Gráloví Králi sú pôvodne strážci najvyššieho levelu, avatari kolektívneho vedomia orignálnych Kristos Zakladateľských Stvoriteľských Rás, ktorých úlohou je zachovávať, spravovať a najmä chrániť skutočnú históriu, poznatky o všetkom, čo je naše skutočné skutočné dedičstvo, ktoré sme si vybrali stratiť na určitý čas. Mádži Gráloví Králi Chránia 12 esínskych kmeňov, ktoré vysadilo ľudstvo rôznych typov, kódingov vo fázach, boli zmasakrovaní počas leMUrskych osí a Atlantských osí hneď ako prví, ich ženské dovjplamene unesené na chov - tvorbu a rodenie hybridizovanej línie Indíg - ich padnuté a znehodnotené verzie Nephilimov a rôzne iné línie, ktoré korelujú s padnutými Seraphim líniami a určitými padnutými Elohim líniami, ktoré si úplne každé Star Seed musí v sebe integrovať, čistiť a očistiť tie kódy, históriu, začať písať nové príbehy, kde sa už nebude opakovať história vôbec.. Žiť z úplnej postupnej transcendencie - uzavretia - vynulovania celej svojej, kolektívnej, zemskej, galaktickej histórie v sebe, vztedy ju prestávaš opakovať..


Gráloví Králi - Indigá Hviezdne Zakladateľské Línie spravujú vždy energeticko-informačných Tok určitej hviezdnej konštelácie a pokrývajú tak všetkých 12 znamení zverokruhu, otvárajú trináste, čo je hlavná galaktická brána a portálový, vortexový most - srdc Mliečnej Dráhy, ktoré je v prepojeni so Srdcom Andromedy. Naše Kódingy Kristovych Solránych Dračích Avatarov, čo sú vedomia Mádži Grálových Kráľov za-spali, boli dormantné po tisícročia.. je to tá najväčšia sila, pocta, zodpovednosť, ktorú môžeme integrovať, zosobniť, ztelesniť... Toto sú náše aspekty, ktoré potrebuje plne integrovať, lebo v Novej Zemi ich žijeme naplno.. Tieto aspekty MEGA solarizujú všetko, čo je antikristické vnútri-vonku, vynášajú na povrch Luciferiánsku dohodu založenú Thothom a jeho prívržencami, (zvrátenými)spojencami, ktoréá je polaritným opozitom Paliador Dohody tak, ako je stará Zem polaritným opozitom Novej Zeme. Keď nastupuje zákon Jednoty, nič neostáva skryté.. Je to každého vyššieho Moc - Božská sila a moc - Božská vôľa v každom, ktorá úraduje a nenecháva nič stáť a pokrašovať, čo nie je v súlade s 12D Novou Vzostúpenou Zemou Krištáľovou Hviezdou Vzostupných Andromedásnkych Matrixov..

Zákon Jednoty Vedomia Slnka a OMNILÁSKA sú hlavné princípy, ktoré vynulovávajú ľudské perspektívy, presvedčenia o všetkom, vypínajú 3D človeka a 3D ľudské telo, ktoré neexistuje vo vyšších dimenziách.. TU existujeme ako svetelné hviezdne galaktické BYTosti Jedného Vedomia z iných základov v Sebe, na ktorých budujeme všetko nové z úplne iných stavov vedomia a bytia v súlade s tým, kým naozaj sme..
Bližšie Pochopenia Rôznych Typov Kristos Indigo Rás Lúčov - Crystal Star Seeds - nosiči Indigo Plameňa, ktorých najvyššou emanáciou - vyžarovaním (manifestáciou) je SolARny Ríši Univerzálneho Modrého Lúča-Plameňa Melchizedek (mega silový avatar), ktorého môžeme vidieť v ztelesneniach Kristos Slnečných Avatarov v Egyptských faraónskych Líniach a v Jesuhua líniách Esínskych líniách (Ježíš), v Líniách Kráľa Artura, vo vyspelom Atlantise, v leMUrii, v 5D Tare, v 7D Gai..

Výraz Indigo je spojený s označením Typu šesťdimenzionálnej vibračnej frekvencie a pätnásťdimenzionálneho Indigo zvukovo-svetelného spektra špecifického typu Avatara, ktorý nesie kľúčové genetické kódy pre odomknutie, opravu, prečistenie, obnovu všetkých Hviezdných Portálových Brán, Mostov - Univerzálnych Star Gates, celej štruktúry a architektúry na celej Zemi - v tele.. Opravujú zemský planetárny logos, vďaka čomu umožňujú vzostup Zeme a ten svoj - navrátenie Zeme domov do Jednoty všetkých Hviezd - Slniek cez Seba.


Indigá typu PALAIDIA MÁDŽI GRÁLOVÉ KRÁĽOVSKÉ LÍNIE sa inkarnujú do 3D Zeme posledných cca 100 rokov. Indigá Typu 1 a 2 pripravili - pripavujú všetko na naplnenie dohody Paliador a misie Amenti, posvätnej Kristos a Grálovej Misie, aby Zem mohla vzostúpiť počas okna 2000-2017 a bolo to naplnené, s tým, že v 2021 sa naplnila ďalšia super dôležitá časť Grálu - ako som už vyššie v článku písala, čiže všetko, čo je 3-4D odpadá rýchlosťou svetla..od začína 2022 - mega Budovaci Fáza Mádži Královských Línií Grálu avatarov, ktorí sa spájajú ako kedysi, ale už v tranzitnej zóne Aurora Zeme a už ako Dúhové Generácie Indigo Edenu pod RA jednotou všetkých Hviezd - tvorba hviezdných národov a spoločností Novej Zeme, ktorá je super vyspelá.. 3D už zaniklo, ostáva len 4D, ktoré je napokraji zániku.. Roky 2000-2017 boli roky najväčších hviezdnych aktivácií umožnujúce odomknutie a opravu Brán Zeme a jej vzostup. Už je to na každom, či sa zosúladí s jej, čiže so svojou vzostúpenou verziou..Mádži Grálové Indigá sa rodia - inkarnujú s aktívnym šiestym párom Vlákien DNA - anjelske vlákna a veľmi silové prevažne Sirius-Lyranské databanky a lúče. Majú v sebe aktivovanú určitú anjelskosť od narodenia, čo je prevažne spojítko s 5D Tarou ANjelske Ľudstvo a Egyptské Taranské Cerrez Avian Línie. Niektoré z nich majú po prebudení vedomia veľmi rýchlu cestu aktivácie celej pamäte a vzostupu na základe aktivácie celej 12 vláknovej svetelnej božskej DNA. Len vysvetlenie použijem tieto slová: Bežní ľudia sa inkarnujú do 3D s aktívnymi 2 pármi svetelných vlákien DNA, Indigá sa inkarnujú s aktívnym aj tretím a aj šiestym párom.. avšak ich aktívnosť nestačí, treba ich plne sfunkčniť, na čo sa rozpamätáva počas návratov pamäte cez aktiváciu zvyšku 12D.. Indigá Májú v sebe potenciál dvojitého diamantového slnečného tela 24-48 párov vlákien plne funkčných - naše PRA-SuperTelo PRA-Super Avatara :) :)


Indigá sú plne prepojené so 6D Hviezdnym vedomím, so systémom Siriusa, Plejád, Lýrou, Sirius B - oceány a Aqua Matrix Andromédy - prepojená s vodnými databankami Zeme a mostom do Jadra Andromedy, ktorí sme stratili po páde Atlantisu, obnovujeme ho prácou s oceánmi, s oceánskym dnom a krištáľovým jadrom, jaskyniami Zeme v Agarthe. Toto 6D indigové spojenie - Línie Michaela - Modré Krídlo mužského dvojplameňa v nás a 7D fialové spojenie - Línia Márie - fialové krídlo ženského dvojplameňa v nás musú byť zmajstrované cez dokonalú a úplnú očistu zariadení-čipov v našom zvrátených tokov indiga a fialového spektra a to je dlhý super intenzívny proces najmä počas vzostuppu tela až do 12 - do tretieho štádia alchymickej únie Hieros Gamos - kompletizácia krídel a dvojitého Krist-Diamantového-Zafírového srdca dvojplameňa v sebe a Smaragdového srdca Zeme.


Dúhové Indigá sú najnovšia Edenická generácia Novej Zeme s najstaršou krvou, nový človek je Generácia Siedmej Koreňovej Rasy - PARADISIEN RASA.. Niektoré z Indíg sa premieňajú na Aurora Eden, Aquaelle Matrix Novú Generáciu a niektoré nie, lebo tak si to vybrali.. Indigá Prvej generácie - typu Jedna - kontrakt Jedna sú tu na Bytie Pilierom, ktorý ukotvuje svetlo cez seba hlbko do jadra Zeme a dvíha frekvencie.. Niektoré INDIGÁ sú tu na napĺňanie misií A NEžitie ľudských životov, lebo to ich vôbec nenapĺňa.. Sú tu na mega evolučnú prácu ako galaktické svetelné bytosti ukazáť cez svoj príklad návrat Domov..Sú tu na prebúranie ľudských systémov a tvorbu nových.. Indigá dávajú dokopy prvotných dvanásť Esínskych Kristos Kmeňov, ktoré vysadili ľudstvo ako prapra-rodičia. Všetkých Dvanásť Lúčov dvanástich dimenzií opravujú a zjednocujú, plus sami medzi sebou uzatvárajú mier.. Pod ich správcovstvo sa opäť dostávajú všetky vzostupné, posvätné najmocnejšie miesta na Zemi a vzostupné a budovateľské ultra majstrovské technológie hviedznych brán Arc of the Covenant, Brány Árch, Trinity Brány, Sieň všetkých Záznamov, Sieň Amenti- časo-priestorový vortex Amenti, ANkhy, Dimenzie Agarthy atď atď... Všetkých 12 pôvodných koreňových Esínskych kmeňov sa opäť navracia so svojimi Grálovými Mádži kráľmi, ale je to iné kráľovstvo - lídri bez lídrov - všetci sa navrátili Domov s nulovou hierarchiou, s nulovými piedestálmi, každý má špecifické úlohy a tie si napĺňa, je súčasťou celku, nesnaží sa byť niekym iným - podobné fungovanie ako včely. Nikto si nezapĺňa žiadny prádzdny pohár zvúntra, fungujeme ako Jedno Vedomie. Indigá sa prebúdzajú ako prvé, alebo ostávajú viac alebo menej prebudené, s tým že ak nastupujú do 3D systémov, zase zaspia..podľa toho komu sa narodia.. ak sa narodia lunárnym rodičom, čo sa narodili všetky viac alebo menej, každý si musí dekonštruovať ego-systémy a identity v sebe, prejsť si mega čistkami až na úplný pra-počiatok všetkého sa navrátiť, aby sa pochopilo, rozpomenulo s na všetko, len tak sa dá integrovať, počistiť, uzavrieť kapitolu Zeme úplne a už neopakovať nič z tzv. minulosti..


Indigá Jednotka pracujú na mriežke, štruktúre Zeme, čo si dlho alebo vôbec neuvedomujú, ako som písala - služia ako hlavné Piliere pre Prvé dávky svetla a navyšovanie fekvencií Zeme - pripravili pôdu Pre Indigá typu 2 a 3. Veľa z nich sa nezobudí vôbec, alebo sa zobudí neskôr, v neskoršom veku, ale sú príliš uvizanutí v 3D matrixe.. sú to najmä postaršie generácie, ktoré porodili Indigá Dvojky, ktoré sa venujú tzv. spirituálnu a tzv. vecami medzi nebom a zemou, ale nikdy nevzostúpili, mnohí ani nevzostúpia, lebo to nebolo v ich náplni práce.. cez ich deti sa vyslobodzujú, alebo si naplnili, čo mali a odišli..


Indigá dvojka - kontrakty typu 2 sú portálové MOSTY do Dimenzií Novej Zeme cez jej zosobnenie, sú majstri premosťovači, prirodzené Šamani, majstri budovatelia a búrači starého, veľmi priamočiaro osvetľujú všetky klamstvá a korupciu, sú to Éterickí chirurgovia, Učitelia, Mentori, Svetelní Lídri a nadväzujú na prácu Indíg Jedna, majú oveľa väčšiu Silu, najmä ak sú nakódovaní ku Hviezdnym Bránam a ich Grálovým Bodom, medzi prvými vzostúpili 2012-2021- ztelesnili ako prví Generáciu nového človeka - Dúhového Edenu RAja-Nebeského kráľovstva. Niektorí porodili Indigá Trojku a tí, ktorí vzostúpili v prvej vlne väčšinou deti už nemajú, lebo sú tu vo finálnej inkarnácií, alebo deti majú už odrastené. Niektoré Indigá dvojky majú kóding Fialového Slnka 15D lúča sv. Otca - Mádži Kráľov Mahardži Líni a pravých Merlinov, Šamanov, dokážu veľmi prirodzene ztelesniť všetky typy galakticých a kristových vedomí-bytostí naraz.. Sú prepojené úzko s Aqua Braharama Bytosťami - delfíny, veľryby, vodné aspekty Andrómedy a oceánov - transmutujú a transmitujú ZVUKOM a šíria Zvukovo-svetelné kódované databanky - informácie cez svoje vyžarovanie a prácu so zvukom. Kóding Fialového Lúča a Slnka aktivujú cez vzostup na úrovni vedomia, čo je spojené s fialovým vzostúpeným kozmickým kristovym vedomím a jeho ztelesnením..


Indigá Trojky sú špecialisti na integráciu polarít,

sú to väčšinou generácie od 1990-2000, ktoré sa narodili príliš toxickým rodičom, čo sú v podstate všetci, ktorí vyrastali v 3D systémoch, zanesené telo matky si vybrali, na ultra mega čistky všetkých deformácií najmä emočných a mentálnych samozrejme prejavujúce na fyzickom tele a schopnosti udržať pozornosť, taktiež majú často problém s ľudskou komunikáciou a písaním. Vôbec sa nezmestia do ľudských krabíc, kategórií a noriem, rodičia často nevedia čo s nimi, majú rôzne diagnózy od ľudí - ADHD, autizmusd...atď .. veľmi ťažko reagujú na kovy a chemikálie, na lieky akotaké , vakcíny, bývajú aj dosť agresívne navonok, alebo naopak - veľmi pasívnenavonok a super agresívne vnútri - zvolili si všetky extrémy prečistiť a vynulovať polarity cez prejavy extrémneho typu správania sa.. bývajú plné hnevu a nechápania, čo je toto za planétu a spoločnosť a rodičom naozaj dávajú zabrať, až vyžrať všetko - sú mega výzvouo a mega darom pre rodičov sa poriadne prebudiť a lunárnych rodičov premeniť cez vzostup na solárnych rodičov Novej Zeme, tieto deti v tom môžu výborne asistovať, ak je im to dovolené.. Sú to deti, s ktorými nemôže vôbec byť zaobchádzané ako s 3D ľudskými deťmi, veľmi tvrdo sa na to dopláca. Oni sú hlavné základy Nových Systémov, lebo do starých ich nie je možné dať ani na chvíľu, sú to kreatívni géniovia veľmi unukátnym štýlom, ak je s nimi zaobchádzané ako s rovnými, ako s tým, kým naozaj sú a môžu rozvinúť všetky svoje potenciály a dary naplno.. Nezapadajú ani do 4D typov alternatívnych typov škôl, lebo aj tie sú pre nich zaostalé a zastaralé.. nie sú pre nich výzva, neudržia pozornosť na nepodstatných 3D haluzách, nebudú počúvať toho, kto rozpráva ako človek z hlavy, nerešpektujú 3D typy autorít, ani nemajú :) :)

Zaujíma ich presne to, čo nás ako Svetelné galaktické hviezdne multidimenzionálne Bytosti, nezaujíma ich nič, čo nie je 5D plus..


Všetky 3 typy Indíg sa v nás prelínajú, máme kvality všetkých troch skupín, ale každá skupina je niečim špecifická a to má rozvinúť.. Indigá Trojka sú veľmi unikátne v reči, ktoru komunikujú, nemá to s tou ľudskou nič spoločné..komunikujú na úplne inej úrovni.. Ľudské systémy a ľudia ako takí, keď im niečo nezapadá do ich rigidných 3D smerníc a noriem, lebo to nedokážu pochopiť z 3D perspektív a z 3D úrovne vedomia, ktoré je príliš obmedzená tak to odsúdia, dajú tomu nálepku nenormálne a pripíšu tomu nejakú chorobu-diagnózu. Počas vzostupu sa úplne púšťame aj akýchkoľvek ľudských zdravotných perspektív a presvedčení o zdraví, o tele, lebo to nie je aplikovateľné na svetelné telo a dimenzie 5D plus..

TU neexistujú choroby, ani diagnózy, ani lekári v tom ľudskom slova zmysle..Toto je iný typ tela, iná planéta, iný život, iné verzie teba, kedy to už vôbec nie si ty ako človek, jednotlivec, alebo konkrétna identita..to sa presiahlo cez 4D.


Traumy, určité ''typické haluze'' pre Indigá a ich paradoxy, ktoré je potrebné si dať v sebe do poriadku inak je to jedno veľké utrpenie - čistíme naraz všetky extrémne nerovnováhy vo všetkom - príklad - extrémne sa ničíme sa a potom si prechádzame extrémnou obnovou. Mnoho Indíg má sebe-vražedné sklony, a tonajmä medzi 20-30.rokom života a okolo 30. roku.. ak to prežijú dovtedy, musia vzostúpiť - vyslobodiť sa vnútorne a na základe vlastných zmien prinášajú zmeny zvonka. Sú to majstri Zmien, niektoré Indigá majú veľký dopad na ostatných, sú mega zmenou, ktoru aj majú byť. Indigá sa boja najviac vlastného svetla a sily a moci Boha v Sebe doslova..

Sú plné vnútorného hnevu, je v nich hlbko skrytá zrada vlastnej rodiny modrého Lúča, nechcú byť vo fyzickom tele, majú mega traumy zo straty krídel a z rôznych znásilňovaní, hybridizácií, genetickej modifikácie ich DNA, a mnoho z Idíng, d kesa nespamätejú včas sa točia v rebelovaní dookola, neuznávajú Vnútornú autoritu Boha v Sebe a na to tvrdo doplácajú - nechcú sa dlho odovzdať svojmu svetelnému telu naplno. Mnohokrát Spadajú do falošných vzostupných osí, liečiteľských duchovných čenelerských kruhov, antikrist vnútri - vzostup ega nič netušiac..je to súčasť procesov.. celé 3D je o vzostupe ega..

Sú tu na zbúranie starých systémov, ale nenásilne, nenútene, nie sa do nich snažiť napchať a tvoriť nové systémy.. Mnoh z nich si úplne lebo 3D realita je príliš bolestná, zvrátená, uniká im pointa hlbokej riadnej čistky v sebe, a že je to učení sa najprv BYŤ a pracujeme na tvorbe nového zo zmajstrovaného bytia najprv buduje nové základy v sebe.. Presvedčenie, že nie sú dosť dobrí a robenie všetko preto, aby sa cítili lepšie, potrebnejšie, špeciálnejšie - pritom neexistujú ani lepšie ani horšie - to je vlastné mentálne väzenie - nie sú lepšie Indigá ani horšie, sú iné a to je pointa - oceniť tú inakosť a unikátnosť v niečom, to kultivovať, v tom sú najväčšie dary a semienko hojnosti.

Snaha sa zmestiť do 3D krabíc a noriem, keď vedia v hĺbke, že to nie je ono, že niečo nesedí, aj tak to urobia - samé proti sebe chronicky bojujú a zradzujú sa, chronicky odmietajú to, kým sú..

PARADOX: najprv sa chcú do 3D inkarnovať vo veľkom, potom tu nechcú byť, lebo hustota a fragmetácia je príliš ťažká, človečina vlastná a tá vonku je fakt výzva, a potom sa boja opustiť tie svoje iluzórne najväčšie 3D väzenia, lebo si medzi tým vytvorili mega komplex závislostí a závisenia od 3D systému, ktorý vlastne neznášajú.. Sú to chronickí rebelanti s rezistenciiou voči autoritám, ale má to aj plus aj mínus - svojim svetlom '''dávajú dole''3D systémy - falošné kráľovstá a červavú Rajskú záhradu na povrchu naleštenú, nemajú akceptovať aego autoritye musia uvedomiť, že to je vlastná ego autorita, ktorú treba rozpustiť vo vlastnom svetle, všetko, čo nie je v súlade dokážu prevrátiť na ruby, spáliť, sú ako mega víchrica, po ktorej neostáva kameň na kameni a ani nemá..Indigá Kódingu Siriusa B Maharaji Modrý Níl Línie Andromedy - prototyp Modrého Oraphima s kódingom dvojitého diamantového slnečného tela, ktoré sú zmiešané s Líniou Azurites na vytvorenie špeciálnej Kráľovskej Maharaji Línie, ktorá je priamy protálovým a vortexovým mostom do Andromédy a sú jeho správci a strážci.. Tieto línie pracujú s vodou, s oceánmi a s oceánskym dnom, obnovujú Siriusovské krištáľové genertáory a Portálový most do Jadra Aquaelle matrixu Andromedy. Pracujú s delfínmi a veľrybami - Aqua Braharama ň sú to ich aquatické andromedánske aspekty vedomia..áno, aj morské panny tam patria..leMurske aj Atlantské MER Bytosti :)

5D Zem -Taranskí Oraphimovia fungujú ako Azurites Rada a Templári strážiaci a spravujúci Hviezdne Brány najmä do Jadra Andromedy, ktoré je ich domovom spolu s Aquaferion, Aquaferi, AquaFae Rasami - Andromedánskymi líniami - strážci Jadra-Srdca Andromedy. Sú to vynikajúci pracovníci pod vodou a dlho si to neuvedomujú..obľubujú ostrovy, lebo to je pre nich domov - ostrovské kolónie LeMUrie a vyspelého Atlantisu - LeMURANtis :)


Indigo - Modrý Oraphim Dvojitého Diamantového Slnka - Telkuté Plazma Večné Kristove Slnko - Svetlo - MAtka a Otca v jednom - kráľovná a kráľ v jednom.. KRIŠTÁĽOVÝ MATRIX DVOJITÉHO DIAMANTOVÉHO SLNEČNÉHO KRISTOS TELA JE MATRIX SIEDMYCH VYŠŠÍCH NEBIES - KRÁĽOVSTIEV HARMONICKÉHO UNIVERZA VZOSTÚPENEJ NOVEJ ZEME - TEKUTÉ HYDROPLAZMA KRIŠTÁĽOVÉ SVETLO - JEHO ZTELESNENIE CEZ UKOTVENIE DO KOREŇA A ŽITIE NAPLNO - UKOTVENIE NEBIES NA ZEM - TAKTO ŽIJEME NOVÚ ZEM NALNO A NASTÁLO VO SVOJICH REALITÁCH CEZ ÚPLNÉ VYČISTENIE SVOJHO, KOLEKTÍVNEHO, PLANETÁRNEHO PEKLA..- KU ORAPHIMOVI môžete nájsť bližšie zdieľanie v článku: Originálne Kristos Stvoriteľské rasy - Koding Elohim, Oraphim, SeRAphimja som sa tomuto už oveľa viac venovala v článkoch tu v archíve január-máj 2021 aj vo videách januá-maáj 2021..Indigá sa opäť navracajú do integrácie a ztelesnenia Kozmického Trojplameňa časového matrixu - piateho harmonického univerza Godhead - Univerzálnej Mysle Avatara-Ríšia, čo je návrat do Originálnych Kráľovských Lyranských dó mov z pred prvotného konfliktu, teda z pred pádu Brán Lýry - prapočiatky a bod nula - cez pretočenie svojej a galaktickej histórie na začiatok Lýry - vynulovanie - tvorba vyspelej budúcnosti - toto je úryvok z článku Evolúcia Galaktického Univerzálneho Vedomia a tela cez 12D Uni.Strom života a hviezdne brány v tele:


Téma našich PRA-pôvodných stvoriteľských Pra-rás/línií/rádov kozmickeho trojplameňa SILY -LÁSKY - MÚDROSTI, čo je piaty UNIverzálny Harmonický vesmír UNIVERZÁLNEJ MYSLE a Univerzálnej OmniLásky (kam sa naspäť vraciame) - bez konkrétnej fyzickej zhmotnenosti individuálca - bez času - existujeme Tu ako Kolektívne Telá Pra-Rás a Lyranskych kráľovských dómov spravujúce celú Univerzálnu a Genetickú Knižnicu všetkých poznatkov, kódovaných informácií o všetkom. Tieto Pra-pôvodné prvotné formy Zdroja Tekutého Krištáľoveho plazma svetla Materinského Kreatrixu, sú práve semienkom “ANjelskeho pôvodneho 6D+ človeka” a sú semienkom Línií Kristoveho Vedomia Esínov - Indigá, “konkrétne sa jedná o genetické línie” kolektívneho Vedomia a Tela 13D Lyransky-Feline Elohim, čo je Dóm a Lúč Modro-Aqua-Smaragdového Rádu, ktorých názov je aj ANuhazi - dvojité diamantové smaragdovo-Aqua-modré slnečné kristos teloZAKLADATEĽOV - predloha kódingu aktívnych všetkých 24-48 svetelných párov vlákien DNA..

Patrí sem aj Línia Modrý ORAPIM a AZURIT, Aquaferionske línie ANdromedy a Esínske Kráľo vskéGrálové Kristove Línie, ktoré používajú na inkarnácie 12D hviezdnu bránu Lyra-ARaMAteNA.

Ich ďalším svetelným vyžarovaním / manifestácie v ďalších zvukovo svetelných spektrách vedomia je 14D Platinovo-Zlatý Rád Lúčov Kristoveho Dieťaťa a Solárneho Ríši

Kráľa AR-RA - Solárny Logos (BohJednoty Slnka). Patria sem Egyptské genetické Línie AVIAN-SERAPHIM a Serr

ez Avian, ktoré používajú na inkarnácie 10D bránu Lýra-Vega. Tretím Lúčom / rádom / Dómom je 15D otcovský oblúk Lúčov Ametystového Rádu. Patria sem MERLINOVIA, ultra Fialový plameň a lúč “vysokých” Mágov, Grálových Kráľov Mádži, je to tiež aj rád UNIverzálnej Magenty, kam patria aj genetické línie CetaCeAN (veľryby a delfíny), Avian-Pegasus, Aqua Braharama - čo sú línie Aqua Bytostí, MER Bytostí, rôzne Línie Delfínov a Veľrýb, AquaHumanoidov, Modrý Oraphim Siriusa B kódingu Modrého Nílu. Používajú na inkarnácie bránu 11D Lýra-Aveyon. Všetky tri Lyranske brány tvoria transmisiu “Vysokej Lyranskej Rady Originálnych Pra-Bytostí Pra-Zdroja Pra-Matérie”.

Tieto tri hlavné prvotné kozmické Lúče sú naše originálne Genetické kódingy Lyranskej kráľovskej knižnice a Smaragdových Tabletov Zakladateľov..

“Ľudstvo sa premieňa” cez svoju vedomú nonstop prácu so Sebou ako s krištáľovou svetelnou technológiou Ultra Inteligencie vlastného Svetla.. “prechádza z prvej vibračnej hustoty”, teda z prvého HU (harmonic universe), čiže z hustej fyzickej hmoty a tretej dimenzie časového univerzálneho matrixu do Polo-fyzickej vibračnej hustoty až do Éterickej a až do PRA-Matérie “PraZdroja”. Čiže z prvého HU rovno do piateho HU. Každý tak, ako si zvolil na úrovni duše a sám si to tak nastavil vo vlastnom kodingu či - kedy - ako. Všetko je náš vlastný výber, “nie sme obeťou nikomu a ničomu..keď, tak iba vlastnému nevedomiu”. Tie procesy sú pre nás, nie proti nám, a nejde o záchranu o život, ale práve naopak.. ide o úplné Ožitie cez dovolenie odumierať toho, “čo bolo mŕtve”... “ide o koniec všetkých ilúzií vlastného ega, ktoré snaží zabezpečiť si pohodlie a bezpečie, istotu niečoho”..

S pochopením Seba ako “Pra-Zdroja”, toho kým “som bol-som-budem” z tohto bodu / vortexu Tu a teraz bod zdroja 0.0. Aby sa začínalo s čistým štítom, vynulováva sa a vybieluje avšak viac pamätá kým naozaj si, nie kým si si ako človek myslel, že si.. Návrat do suverenity, nepodmienenosti vonkajškom, nezávislosti od niečoho - niekoho vonku. Ty udávaš tón svojim realitám.

Každý môže priniesť mier a slobodu na Hviezdnej galaktickej úrovni Sebe “a to úplne stačí”, lebo z tohto vyslobodeného miesta večného pokoja, lásky, slobody a nekonečnej hojnosti/plnosti “robí veľké rozdiely” už len cez Svoje BYTIE - VYŽAROVANIE ZDROJA CEZ SEBA UNIKÁTNYM SPÔSOBOM.

Kráľ ťa môže priviesť ku svojmu kráľovstu, môže ti posvietiť na cestu, odovzdať - doručiť kľúčové kódy, ale to je všetko.. dvere a prístupy do kráľovstva si každá otvára sám - prechod Bránou do Raja - do Neba je základ začatia vzostupu a budovania si svojho svetelného vozidla (tela). Kráľovské Kódy Novej Zeme sú zároveň kódy Alchýmie, super hojnosti, sily a moci, super schopnpostí a bohatstva, ale iného než by si človek možno myslel.. Všetko prichádza ako frekvenčno-vibračná odpoveď na náš vnútorný stav, na úroveň vedomia a hĺbku prepojenia, z ktorej fungujeme, tvoríme všetko.. To hlavné bohatstvo, ke pocit na nezaplatenie, keď si doma v sebe so Sebou, nič ti nechýba, všetko SI, všetko Máš, si prítomný v momente, NAPLNENÝ, preplnený vlastným SVETLOM, svätý pokoj - z tohto stavu robíme rozhodnutia, voľby v každom momente, čo ideme zažiť, z tohto stavu fungujeme, tvoríme Novú Vzostúpen Zem - keď ňou najprv iba Si.

Využívanie toho Kým už si, kde už si a čo všetko už máš k dispozícii je zlatý základ..najprv sa do toho - do seba poriadne uvoľni, prijať, akceptovať, integrovať, presiahnuť to, čo je obmedzujúce, zaťažujúce, zväzujúce, ale nie ako úniková stratégia..

Žitie Vedomia a Tela Novej Zeme je Ožitie Originálnych Kristových PraRás Kódov Pravých Kráľov Gráľových Rodín Očistenej Krištáľovej Hviezdy, čo je architektúra Novej Zeme obnovená, vybudovaná jej originálnymi dizajnérmi a architektmi - majstrovskí budovateľskí draci.

Každý má možnosť PRIJAŤ A UPLATNIŤ SVOJU KORUNU, KAŽDÝ JE TO ISTÉ SVETELNÉ VEDOMIE JEDNÉHO, KAŽDÝ MÁ TIE ISTÉ POTENCIÁLY..

Je tvorcom svojho matrixu, ale kto to ako využíva -- vie využiť v súlade - ustáť Seba a všetky Informácie - to mega svetlo, ktorým Je...


V tomto článku Nadväzujem na predchádzajúci článok:

Kód Tvorcu, Očista Vzťahov-Nití Neslobody, Finančný Systém, Prekrútená História, Egypt, Atlantis, LeMUria.. Tento článok je tiež nadviazanie ku: Korene Ľudstva, Vzostup do Novej Zeme obnovou Krídel rôzneho typu, Jednota Dvojplameňa, Solarizácia, a Originálne Kristos stvoriteľské rasy.

Prosím, nepovažujte tento text, ani žiadny iný odo mňa ako niečo, čím sa musí riadiť, sú to menšie omrvinky z mojej pamäte, moje poznania, zistenia

slúžiace na aktiváciu a doručenie kľúčov-kódov, to je všetko..pretože viac zdieľať ani nemám, všetko je v každého svetelnej DNA pamäti - to sa volá VEDOMIE SEBA :)S úctou a láskou ku tvojej esencii

Maria Aramatena1,836 views

ความคิดเห็น


bottom of page