Kozmický Trojplameň: Naše pra-pôvodné formy Lyranských kráľovských dómov - celej genetickej knižnice

Náš Pra-pôvod, pra-formy, pra-počiatky Lyranskych kráľovských dómov - celej genetickej knižnice v Sebe, Akášu a Univerzálneho Stromu Života / Poznania plnou aktiváciou pamäte vo svetelných Krist.pároch vlákien DNA (svetelné telo). Naše originálne formy Avatara v harmonickom univerze/časovom matrixe 4 a 5.. človek je v prvom harmonickom univerze “najťažšej hmoty” a samých rozdelení, nedostatkov, bariér a limitov, ktoré si sám nastavil a sám ich musí zbúrať..rozpúšťa závoje.

“Berieme seba, berieme Zem na úplný Pra-počiatok všetkého a zároveň do ďalekej budúcnosti” ~ Naše prvotné Pra-Formy prvotných zvukovo-svetelných polí / kolektívnych tiel a Piateho harmonického univerza Univerzálneho vedomia / mysle/ Godhead/ Božskej hlavy - Pra-Matérie, ktorá je tvorená jednotou Kozmickeho trojplameňa, z ktorého vychádza úplne všetko.. aj Kristove a aj anti-kristove rasy.. “oboje je Jedno a to isté vedomie”. ROVNOVÁHA Energií JE TO, ČO SA OPÄŤ NASTOĽUJE ÚPLNÝM PREVRÁTENÍM A ROZPADOM 3D TELA - TEDA 3D SYSTÉMOV, realít, vzťahov a základov 3D zeme v tele ako takých... toto sú neustále zmeny elektro-magnetizmu a vybielovanie “nízkeho Akášu” —> Rovnováha Vesmíru a Anti-vesmíru, Hmoty a anti-hmoty.. 0.0 je “ten hlavný vortex úplne všade”, je to bod úplnej Slobody, Mieru, Vieš že nič nevieš, ale máš prístup “všade”, vieš presne, čo potrebuješ v daný moment..Je to bod vybudovania svetelného vzostupného vozidla a jediný bod, z ktorého navigujeme všade, bod z ktorého fungujeme ako úplne obnovený pôvodný systém Hviezdnych brán pôvodnej architektúry Krist.Hviezdy Kozmickeho Krista/vedomia ako takéto. 0.0 = nulová polarizácia, neexistencia rozdelenia času ~ Zem-My - naše pararelné existencie bežia súčasne Tu a Teraz - integrujeme všetky naše aspekty Vedomia v rôznych časo-priestoroch a vibračných hustotach / harmonických Univerzach (HU).

Integrované Pararelné existencie cez Strom života / strom kozmického seba poznania - aj o tom je JEDNOTA VEDOMIA, teda jednota BYTIA, teda jednotka všetkých mojich aspektov (posvätných aj galaktických) naraz Tu a Teraz..

VDYCHUJEME ŽIVOT REALITÁM NOVEJ ZEME CEZ OŽITIE KÓDOV NOVÝCH REALÍT VO VLASTNOM TELE. Naše telo je matrica pre galaktickú civilizáciu Kristoveho vedomia novej Aurora Zeme. Naše telo je matrica pre “anti-Kristovu civilizáciu”, ktorej časy sa končia cez Osvetlovanie a vyfarbovanie.. avšak z pohladu Novej Zeme, je to preč.. závisí od toho, z akej dimenzie a úrovne vedomia sa pozeráme na všetko.. Preto: Neustále Rozpúšťanie kódov starej zeme zo svojho tela, teda realít, vzťahov, Integrácia kódov novej zeme, práca so svetelnými kódmi vlastného diamantového slnečného tela/vedomia je základ. Vždy aktuálne Kozmické frekvencie určujú, aké kódy sú aktivované.. Typy kódov, ktoré sa “denne” aktivuju sú už všetky naraz: Kristalove, Hviezdne, Solárne, Dúhové, diamantové, Plazma a ich kombinácie... všetko naše rôzne typy kódingov / vrstiev sveteného tela.. KÓDY NOVEJ ZEME OŽÍVAJÚ cez nás, naše telo VĎAKA ICH INTEGRÁCII A PLNOM ŽITÍ “ĎALEKO ZA POLARITAMI a ĽUDSKÝM ROZMÝŠĽANÍM”.. toto je presah človeka, presah všetkého, “čo sa kedy verilo, myslelo, že je pravda”..

Kľúčové Vysielanie plné mnohých kľúčov, avšak priame odpovede na otázky - na to tu je každý za seba-pre seba, aby si rozkódoval to, čo si sám nakódoval.. Nikdy Neexistuje “jedna správna odpoveď”.. “aj poradenstvo, terapie, astro a mnoho iných nástrojov” ostáva v starej zemi. Všetko je v každom “už dávno”, všetko už sme, všetko už máme.. toto je už iná planéta, iné telo, iné všetko..úplne iné fungovanie. Jediný, kto nechápe a “bojuje” s tým je ľudský (ego) aspekt..NECHAJ SVOJE SVETLO VIESŤ.. “Začiatok od nuly vo vynulovanom stave” .. “nič ľudské” neprechádza ďalej, lebo to nie je v súlade s dušou.. “nikdy nebolo”.. “bola to hra a umelá počítačová simulácia”.. vyberáme si úplne iný typ hry a snov...

**začala sa ďalšia ultra čistiaca vlna vzťahov, interakcií....

Krásny čas super premien
33 views0 comments