top of page

Kozmickí Krist. ANdromedánski Dračí Avatari - Majstri Budovatelia a Architekti, Krist.Misia a Úlohy

Updated: Apr 4, 2021

..Pád a Odelenosť Zeme, úplná zostup a jej návrat Domov - Vzostup Zeme do Jednoty Vedomia Slnka a Hviezd.

Zakládné stavebné kamene Novej Zeme sú vo Vás milé Originálne Kristalové Hviezdne Semienka (duše) Crystal Star Seeds..

Odomknutie Univerzálnych Hviezdnych brán Vedomia v Sebe, Úplná Regenerácia & Obnova Tela - celej Pamäte - Vedomia & Zakládné stavebné kamene Novej Zeme, ktoré pokladá každý v súlade s jej frekvenciami, s jej hudbou, s využívaním jej kódov na tvorbu inej planéty zvnútra von cez Dračie vedomie Kristovho Avatara (KOZMIC.Kristickí Draci).

Originálna Indigo, Kristal Star Seeds misia úplnej dekonštrukcie kríža v sebe - starej Zeme v sebe, vo svojom tele - vyslobodenia a navrátenia Zem domov do jeho pôvodneho vzostúpeného stavu a zakladanie Nových civilizácii Novej Zeme - Eden / Paradizien Rasa čistého Raja..

Do náplne práce Originálnych Kristalových Semienok, ktoré sú súčasťou dohody Paliador, patrí aj ukotvovanie Neba na Zem, práca so Snovým nebeským relmom, Oprava Planetárneho Logosu, jeho opätovné prepojenie so Solárnym a Kozmickým Logosom, “čistenie pekla v sebe”, uzmierovanie sa v sebe so sebou, zcelistvovanie sa, vyslobodzovanie, budovanie krídel, zjednocovanie všetkých časových matrixov Zeme, teda všetkých piatich Harmonický Univerz, prepojenie Triádu Duša-nadduša (monád-rodiny duší)-Avatar v Jednom, presahom akéhokoľvek rozdelenia, oddelenia sa do svojich vlastných častí,

ztelesňovanie Ultra-Super-Sonic Svetla (Novej Zeme) je tiež úloha dohody Paliador Zakladateľských Krist. Rás - Hviezdna Rodina Krištáľovej Hviezdy - Novej Zeme...a omnoho omnoho viac..Kristove - Krištálové, Diamantové a Dúhové frekvencie, kódy Svetelného Vedomia - Tela (novej Zeme) sú “megaaaaaaaa silové” spolu s Fénixom a “Odkladania na odpočinok toho, čo treba - svoje staré Ja nonstop.” Rodenia svojich nových expresií “ako na bežiacom páse”. Veľa smrti a veľa zdrodov - zrýchlené cykly. Svetelné kódy sú samotné ohňové písmo DNA, geometrické číselné kódové sekvencie kľúčových Inštrukčných setov Súborov - Predlohy Svetelného Avatar-Ríši KOZMIC.Krist vedomia a tela, ktoré dlho nebolo aktívne - iba prvé dva páry vlákien svetelnej DNA, “človeka úplne mätú, mažú, vyvádzajú z jeho miery, čiže z ilúzie miery”. “Podmienka začatia vzostupu na úrovni tela cez vzostup vedomia najprv” je 4,5-5 plne funkčných a ztelesnených svetelných vlákien DNA. Čiže kompletizovné 6D telo duše - Soul Matrix Druhého harmonického univerza - ztelesnenie 5D Zeme Tary.


Aprílové mega záplavy informáciami sú opäť plné pamäte na všetko.. Avšak OBNOVENIE PREPOJENIA SO ZDROJOM všetkého V SEBE JE ZÁKLAD, A NIE neustála KONZUMÁCIA ZVONKA. S tým tiež súvisí Dekonštrukcia kríža v sebe, čo je samotná konštrukcia starej Zeme - “prestať sa nechať rozptyľovať, ovplyvňovať zvonka, strácať svoju cennú energiu, prestať “myslieť ako človek-zaseknutosť v hlave”, “prestať veriť svojim dojmom z niekoho alebo niečoho, že tak je..” Všetko je to o páde konštrukcie “falošných predstáv a identít, domnienok, systému presvedčení a systému seba-opustenia, ničenia, odpojenia a seba-zradzovania” a následovania nejakých “predstáv, ilúzií a domnienok o všetkom”.. Koreluje to s pádom konštrukcie “iluzórnych domčekov z kariet v sebe-vonku”, ktoré nikdy žiadne svetlo nepodporovali práve naopak.. Nikdy nemali reálne pevné svetelné základy. Sem patria úplne všetky štruktúry, systémy starej Zeme, vrátane ľudského tela, ktoré sú tvorené na “nereálnom” vnútornom zvrátenom vzťahu so sebou - vnútorná rodina v sebe ako oporný podporný základ všetkého. Preto je to o samom presahu predstáv o rodine, o vzťahoch, o úplne všetkom.. Odvaha a láska k sebe - Ty ako Univerzálna láska ako svetelná super sila a moc Tvorcu, sú číslo jedna ingrediencie. Schopnosť rozoznať organické a neorganické kódy svetelného tvorcu a “akože svetelného tvorcu”.. OBNOVA SVOJEJ ENERGIE NA ZÁKLADE ČOHO BUDUJEŠ - Obnovuješ Svoje svetelné vozidlo do Neba - Telo, “ktoré pokračuje ďalej, nie je už tak fyzické, aj keď človek si myslí, že je to fyzické, ale už nie je”.. ľudské telo - ja, je uplné vypínané, úplne rozkladané, nie je v súlade s frekvenciami Novej Zeme. “Každého Fokus by malo byť svetelné telo a aktivácia INFORMÁCIÍ, POZNATKOV, PAMÄTE AKO NA TO.. kto si a ako funguješ. “ČLOVEK SI MYSLÍ ŽE VIE, nemá šajnu”.. jeho vlastné svetlo mu to ukazuje “ako veľmi bol mimo, ako veľmi sa opustil”, a ničil, nič netušiac nič..sem patria “hry na svetlo, úniky do svetla a falošný vzostup a Transformačné kolektívy”.. Kolektívy Novej Zeme fungujú z úplne iného miesta v sebe, z veľmi hlbokej posvätnosti v sebe a integrity, ktorú ešte 4D kolektívy nemajú.. učí sa to, objavuje v sebe.. “Ako svetelné hviezdne Bytosti nemyslíme, a vieme.. človek myslí a nevie..”

Množstvá svetla, ktoré nás zaplavujú len vo väčšej miere, “úplne roztočia, vyfičia a vypnú ľudskú hlavu”..nechápe nič.. nepamätá si a to je pointa. Všetko, čo si človek myslel, že je-bolo reálne a pravda” - všetko je-bolo úplne inak.. fotónové svetlo má zatočiť s človekom - ukazuje mu pravdu veľmi rázne, a tak tvrdo ako si sám volí a vyberá”.. “Ľudská pämať nie je reálna pamäť, ani telo, ani tzv. Ľudské vedomie - myslenie si kto si”.. a kto naozaj si.. “človek nikdy nie je prítomný, nechápe čo je bod kreácie nula, kde všetko už je”.. svetelná Bytosť Áno..

Človek si myslí a netuší, my nemyslíme a vieme..

FUNGUJEME IBA Z NULY AKO NULA Z VEČNEJ PRÍTOMNOSTI A PRÍSTUPOV KU VŠETKÉMU BEZ ROZMÝŠĽANIA A MYSLENIA SI.. je to o procesovaní svetelných dát super rýchlosťou a ich preklad a transmisia.. cez svoju Šišinku vysielame svoje hologramy Novej Zeme, cez “novú DNA”, ktorú prepisujeme - vynulovávame a prepisujeme úplne všetky staré príbehy svoje a Zeme! Návrat do prapočiatkov z pred akýchkoľvek pádov vedomia a dualitneho konfliktu, ďaleko za zónou ego ľudskej existencie a za zónou komfortu! O rýchlom výmaze Pamäte, identít a nahrádzaní nízkeho Akášu tým veľkolepým a ešte aj vynulovaní toho, lebo tvoríme úplne nový Akáš som Už zdieľala mnoho krát..

Jedna z hlavných “nielen aprílových” tém je - DRACI - KRISTOVI KOZMICKÍ AVATARI plus - pre staré kolektívy: “vitaj vo svete hologramov, Samých ilúzií, kde nič nie je reálne”.. Čo sa starej Zeme týka, všetko bolo-je “vyfabrikované klamstvo ako základ tvorby všetkého.”

Draci, ktorí pália starú zem - “konštrukciu Krista na kríži” - všetky ilúzie cez osvietenie všetkého ako “naozaj je/bolo/bude”.. “tu hrajú rolu mnohí tí, ktorí šíria znečistené informácie a od niekoho iného”.. čo nemá nič spoločné s Novou Zemou, ale hlásia že áno”.. Do novej Zeme neprechádzajú ani žiadne alternatívy, ktoré stoja na základoch kódov Starej Zeme. “Musí to byť úplne nové, v súlade so zlatými svetelnými základmi Novej Zeme”. Všetko, čo je v súlade s 12D ++ pravidlami, poriadkom a inštrukciami Novej Zeme. Tie sú v jej svetelných kódoch, na základe ktorých budujeme svoje telá, reality, systémy a vzťahy Novej Zeme úplne novej hviezdnej skutočne vedomej spoločnosti.


Prajem Prekrásny čas Majstrovských budovateľských Super Kódov Drakov Kozmických, Kristických a ANdromedánskych Iluminačných Drakov, Kristovych Avatarov, ktorí nielen navyšujú očistu, pracujú na konštrukcii a mriežkach Zeme - búrajú tie staré cez obnovu pôvodnej krištáľovej siete Krist.Hviezdy Novej Zeme, prinášajú super Silu Svetla, ktorá naozaj nie je vtip..tieto kódy za posledný týždeň sú iba Woow..

Fyzické ľudské telá začínajú masovo vypovedať službu, sú vypínané.. mnoho “duší sa vymieňa a mnoho exituje úplne, lebo nastal ten čas”.. Draci, prevažne ANdromedanski Iluminační draci, slúžia MAterinskému Princípu, znovu-aktivujú, obnovujú, Ukotvujú MAterinské Siete Systémov Hviezdnych Brán Vedomia - MAterinskych Árch po celej Zemi a ukotvujú viac a viac princíp Svätej MAtky - jej Aqua Lúča - mocného portáloveho Super Vortexu Aqua-zeleno-modrej, do ktorého sa rozpúšťajú všetky “ľudské konštrukty, rôzne entity, identity, v skratke úplne všetko, čo nie je v Jednote so svätou kozmickou Matkou”, ktorá je kľúčom ku Andromedanskemu Krist.Jadru Novej Zeme. Tento princíp, ktorý je základom Kristoveho vedomia, bol “úplne zneužitý na Bytie v moci a podporoval sa jej a jeho pravý opak, ktorý slúžil tisícea tisíce rokov kríze vedomia - Krista na kríži a kontrole - potlačenia vlastného svetla-vedomia-moci-slobody - boj s vlastným svetlom..

Naše aspekty vedomia rôznych typov Drakov, prinášajú tolko spomienok na seba, na úplne všetko. Na to, ako bola Zem vysadená, kým, prečo a ako, ako Zem začínala padať na vedomí a prečo - ako vôbec začala vznikať fantómová 3D Zem “26tisic rokov dozadu” a ako úplne finálne padla “6-9 tisíc rokov dozadu” a bola na ňu uvalená karanténa samotnými Elohimami, aby nikto nemohol z nej vzostúpiť cez Vortex Sieň AmeNti a portálového mosta Arc of the Covenant kvôli tak vážnym a silným poškodeniam na Krištáľovej Štruktúre Zeme, na jej DNA “genetickými manipuláciami”, Pokusmi, poškodeniami, znehodnocovaním úplne všetkého posvätného, niekoľkými vážnymi explóziami mriežok Zeme, ktoré spôsobili niekoľko potôp Atlantisu, zničenie diamantového solárneho tela, vymazanie svetelných databánk Pamäte a až do jeho poslednej potopy, ďalšieho výbuchu mriežok v konštrukcii Zeme, čo bolo finálne ovládnutie a “zmanipulovanie” Planetárneho logosu, infikovanie krištáľovej štruktúry Zeme, padnutie a ovládnutie Vedomia Zeme cez deaktiváciu jej Univerzálnych hviednych systémov Brán Vedomia, Privedením mesiaca do jej dráhy, “začatie lunárnych okov a lunárnych transmisii a archetypov žien, mužov, idolov atď” “Uzavreté zemské väzenie stratených duší explodovanej 5D zeme Tary sa vytvorilo”, kde moc prebrali všetky Anti-Kristické Bytosti padnutého nielen anjelského vedomia, začala sa “najtmavšia etapa Zeme”, preto sa všetko cenné uschovalo ešte pred finálnou potopou Atlantisu do vnútornej Zeme najmä pod Sfingu a pod veľkú pyramídu v Gíze - hlavné vstupy do Vnútornej Zeme. Keď bolo docielené “zemské väzenie” úplným finálnym vychýlením Zeme z jej pôvodnej osi a vypnutie spojenia s jej pravým Domovom, Slnkom, Gíza ako hlavný Transportačný Teleportačný multidimenzionalny Galakticky portál bola odpojená od opasku Oriona - hlavné 8D metagalakticke jadro a 4D srdcový zemský hviezdny systém brán, a bola viac prepojená s Alcyonom a Plejadami na určitú dobu a po jej úplnom vychýlení “cca 6-9 tisíc rokov dozadu sumerský-egyptskou inváziou rôznymi typmi rás, ktorým išlo iba o jedno” bola prepojená “s rôznymi tmavými vortexami, tzv. Falošným slnkom a hviezdami, ktoré bližšie opisovať nebudem”, ale celé ľudské telo je s tým prepojené “ako s akože Domovom a akože Zdrojom Slnka a Vedomia”. Z oceánskeho dna boli vybraté “mega” dôležité Kristalove Generátory a prenesené naspäť do Siriusa B, ktorý je hlavnou úschovňou zemskej histórie a databanky ako takej. Je to aj Spojenie s Andromedou. Čo takisto prispelo k masívnej Amnézii, keď dôležité generátory boli vybraté tými, ktorí ich skonštruovali Architekti Siriusa A a B. Tí, čo sa zmocnili postupne Zeme a “vydobili sú svoju kontrolu a nadriadenosť” - “Anti-kristické rasy”- nimi tiež boli rozkradnuté a úplne prekrútené smaragdové holografické tablety, záznamy o všetkom, kde je úplne úplne všetko - všetky poznatky a celá galaktická zemská skutočná história.. Ľudská identita - Ego “vtedy” vzniklo a prebralo vedenie na globálnej úrovni - “falošná prvotná identita človeka”.. S poškodením krist.diamantovou slnečnou DNA a vymazanou skutočnou Pamäťou, bola vytvorená separácia medzi inštinktuálnym ja (nižším ja) a vyšším ja - svetlo Duše - duševné telo -étery - energické svetelné Vedomie-Telo..”obyvatelia Zeme” sa tak úplne odpojili od svojho svetla, hviezdnych rodín monádov, fragmentovali, stratili vo vlastných tieňoch a v úplných ilúziách o všetkom. Boli vytvorené umelé štruktúry ako napríklad ľudský typ času, kalendáru, astrológie 12 znamení, sviatky na uctievanie si niečo, čo nikdy tak nebolo, práveže úplne inak to bolo..


Vždy ide o Časo-priestorový vortex a pasáž Sieň AmeNti a portálový most Arc of the Covenant ako jediné prístupové Vzostupné Vortexy - tie boli tiež poškodené, deaktivované. Ostatný plot a “zátky smrti” sa vytvorili okolo tiel, zátky v tele a rôzne typy implantátov a holografickych vpichov na premietanie “falošných realít a právd”.. na hromadenie mŕtvej energie a satie životnej sily a energie všetkých na kŕmenie “ego dier, ktoré nemajú dna”..

Schopnosť Sústrediť svoju pozornosť dovnútra a sústrediť sa na spojenie “s pravým” Zdrojom, už sa neodpájať je “na nezaplatenie” a trénuje sa dokiaľ sa to nestáva “našim prirodzeným fungovaním a bytím”.. čiže fungovanie z presahu človeka - z expanzie vedomia, z pôvodných stavov Vedomia a Bytia.


Kristovi Avatari vrátene krist. Drakov boli niekoľko krát inkarnovaní “do nízkej tieňovej Zeme” na jej opätovné vyslobodenie a navrátenie Domov cez vlastný Vzostup.


Esínske Kristos. Misie držiteľov a strážcov Univerzálneho Modrého Lúča Melchizedek a kľúčov Grálu:


Egyptsko-Kristove časové osi: Niekoľko egyptských faraónov vrátane Hatshepshut (kľúče mala ku 2D grálovemu bodu v 2D bráne Zeme), a bytostí 18.dynastie - Akhenaton a Nefertiti, vytvorených Siriusovskou-Orionskou genetikou, ale narodených na Zemi, prebralo na seba tzv. “Čiernu skrinku kliatby - obrazný opis toho, ako vznikla Stará Zem” - “tmavý mrak okolo našej krištáľovej svetelnej plazma DNA”, ktoré naše svetlo z DNA prirodzene rozpúšťa (závoje a amnézia), aby prečistili mnoho, opravili určité hviezdne brány, najmä Gízu, opäť obnovili vortex, Sieň AmeNti a vzostúpili.. a svojou cestou “prerazili cestu ostatným”. Egyptsko-Kristove línie položili dôležité základy avšak sieň AmeNti bola fragmentovaná a boli otvorené určité pekelné brány, ktoré všetko len “sťažili”.. “Ľudstvo získalo reputáciu zlyhania”, preto bolo opustené Slnečným diamantovým kráľom úplne (kóding Avatar Ríšiho) a Lyranskymi levími Elohimami, lebo “si vždy” zvolilo Ego pascu - ľudstvo úplne opustilo samé seba. Preto boli vytvorení ešte silnejší Kristovi Avatari vyšších levelov - Jeshua 9 a Jeshua 12 - Paliador Dračie zakladateľské Vedomie Godhead (kozmický trojplameň) a Kóding Modrého Oraphima, ktorý opravuje jednak sieť Zlatého Orla Zlatého Seraphima v Zemi - tiež Umožňuje RA konfederáciu a SolariANov, aby sa opäť navrátili vrátane zlatého slnečného Lúča Kristovho božského dieťaťa - Nekonečná Hojnosť zlatej DNA Rasy! S týmto súvisí návrat všetkých Galaktických vysokých rád a rôznych konfederácii cez naše vlastné Ztelesnenie čenelingu.. Všetko cez jednotlivca a jeho vlastné procesy. Jeden vo všetkom, všetci v jednom. Ľudstvo musí prijať samé seba, aby sa mohlo presiahnuť, a vôbec začať chápať kozmické Kristove vedomie, galaktické a Božské vedomie. Že všetko v ňom je.. Naše originálne Aspekty Drakov, najmä Lyransko-Siriusovských majstrov architektov a Orionskych inovatívnych Géniusov, Takisto opravujú úplne celú konštrukciu a mriežky Zeme, otvárajú prístupy ku Aurora kontinuám - dúhové deti a dúhové telo - dúhové mosty do nebies, do večného života ako božská bytosť všetkých hviezd v jednom, otvárajú prístupy do Jadra ANdromedy, “kde je vzostúpená nová Zem”. “Pod týchto Avatarov”, patria aj ANdromedánske Aquari línie Aquaferianov a Azuritov - všetko pôvodné Kristove Originálne Stvoritelské rasy a Draci. Jeshua 9 a 12 mali kľúčové genetické kódy ku najdôležitejším Lyranským bránam na Zemi, ku Gíze a ku 8D Orion a Metagalaktickému jadru.. Mali aj energické Edenické otlačky, kľúče ku grálovým bodom na Zemi, a ku hviezdnym bránam nielen ku Gíze, ale aj Avalonu - celej “veľkej Británie”, Írska a Francúzska.. Boli prepojení so svojimi “ženskými dvojplameňmi”, čo je pre Modrého Oraphima veľmi potrebné, a mali deti kvôli pokračovaniu Obnovy originálnej Kristovej DNA - na Zemi aj pod názvami Grálovi Anjelskí Mádži Králi a kráľovné v jednom - 12 atlantských kmeňov, kňazov/kráľov a 12 holografickych tabletov, ktoré spravovali spolu so všetkými dvanástimi Hviezdnymi bránami vedomia / tela Zeme. Obaja Jeshuovia napriek toľkým pokusom o ich zničenie plne vzostúpili, avšak na kríž bol daný úplne niekto iný - udalosť, od kedy sa začal rátať akože ľudský kalendár - od ukrižovania Krista - ako pravého originálneho vedomia ľudstva. “Na kríž bol daný niekto, kto sa označoval zaňho”.. “posledných 2000 rokov slúžilo odohrávaniu si úplne všetkých falošných a skorumpovaných galaktických časových osí cez ľudí netušiac, v amnézii”.. Preto tolko bolesti, utrpenia a snáh úplne zničiť originálnu Kristovu Líniu na Zemi.. Na nich potom naväzoval Kráľ Artur a dúhové vortexy - tzv. Rytierske stoly Templárov - Kristickí Templári sú tí, ktorí pracujú na obnove skutočného Cathar-Templárskeho Tela - Univerzálny 12D Strom života - súčasť nášho originálneho kodingu tela tiež.. Artur bol Avatarom úrovne 11 a jeho práca súvisela s Vyslobodzovaním Všetkého, čo je v oblasti Británie, Írska aj Francúzska..”tam” sú najdôležitejšie Trinity brány, Materské Archy, a VSTUP DO 7 D Gaii - do časo-priestorov Hyperboei, Polariánov, ku kódingu Anjelského Božského Tela Albiona - Monádové telo Gaii a naše. Sieň AmeNti je zase vstup do časo-priestorov Lemurie, zlatého Atlantisu a 5D Zeme Tary.

Indigo Rasy Modrých Oraphimov prišli dokončiť prácu cez vlastné procesy, cez ztelesnenie Svetelných kódov Kristovych Avatarov cez prácu na zemskej štruktúre, mriežkach a bránach. Kristova Grálová “misia” cez svoj návrat domov. Oprava Planetárneho Logosu. Prevažne tí, ktorí sú držitelia Univerzálneho Modreho rádu Lúčov, modrá krv A RH faktor negatív a AB negatív - Krv modrých extra-dimenzionálov - Originálnych stvoriteľských zakladateľských Krištáľových Semienok - Kozmickí Avatar Draci. Avšak tento rád má tak, ako úplne všetky rády, rasy veľmi skorumpované časové osi a práve o tento typ kódingu bolo najviac snáh ho ovládnuť, hybridizovať, zničiť a premiešať ho s neorganickými kódmi “odvrátenej strany”. Aj sa to podarilo, preto tolko Indigo rás sa začalo inkarnovať od 70-80.rokov.. aby navrátili všetko opäť do rovnováhy cez Seba, opravili všetko, obnovili, prečistili, obnovili pravý Planetárny Logos a POLOŽILI ZÁKLADY NOVEJ CIVILIZÁCIE PARADISIEN RASY SIEDMYCH NEBIES - Kódy pravej Rajskej Záhrady - siedma Koreňová rasa na Zemi - my sme nové dúhové rajské nebeské deti už s inou DNA a plne obnovenou Pamäťou ! Začína to obnovou v Sebe Siene AmeNti cez vlastné svetelné telo, ktorá vstup do 5D Zeme Tary.

Pokračujú Prebúdzania a Aktivácie Paledorianov “ako nikdy pred tým”: Kristovi Avatari, Každého telo sa prebúdza ako systém Univerzálnych Planetárnych Hviezdnych Brán Zeme - svetetelné krist. diamantové slnečné telo! Pokračujú tak silné a rýchle Tranzity a Znovu-Zrody Nových Vyšších Expresií Seba. Odhaľuje sa “pravá Kristova misia, poslanie” a to, čo sa na ňu hrá, na povrchu to tak vyzerá, používa všetky slová, ale pod povrchom je to len “ľudská ego hra”.. Návrat Pamäte na 7 hlavných koreňových galaktických zemských rás, s tým že 6.t á aktuálne a 7. Sú budúce ľudské rasy - my tu a teraz.
Len pre zopakovanie: Krist. Grálová tzv. ''Misia'' a Úloha Návratiť Zem Domov cez Seba cez Je svoj vlastný proces Návratov Domov do Jednoty Vedomia Všetkých Hviezd: Kľúčová pointa je vlastné vysielanie a projekcia, Transmitovanie - Vysielanie Integrovaných svetelných Kódov Vedomia Novej Zeme a Tela tvorené Kristovým, Galaktickým a Zdrojovým - Božským Vedomím ako Jedno CEZ celú svojú Bytosť, Dýchanie a svoju Prítomnosť, cez svoju Tvorbu je Jedna z hlavných Priorít Grálovej Kristovej tzv. Misie - cesty návratu Krista v Sebe zvúntra Von a ZNOVU-Navrátiť Zem DOMOV do jej pôvodných originálnych Vzostúpených Kristovych Stavov Jednoty Vedomia všetkých Hviezd, Slniek, Galaxií cez Seba a svoje Procesy Návratov Domov v Sebe - čiastiace, integračné, neutralizačné, alchymické, transmutačné, vzostupné procesy premien cez svetlo na svetlo do svetla - Univerzálne Vedomie (múdrosť) - Láska - Sila.

Patrí sem aj Zjednotenie všetkých Zemí a jej časových matrixov, osí - realít - časopriestorov: 3D Zeme, 5D Zeme Tary, 7D Zeme Gaii (telo a chrbtica Albiona) a výstup z padnutej Mliečnej dráhy cez 8D metagalaktické jadro..

TerraNOVAZem - Kristáľová Hviezda - Avatar Univerzálny Matrix a Matrix Univerzálnej Mysle tvorenej Kozmickým trojplameňom.

Znovu-odomknutie a sprietočnenie všetkých Planetárnych Hviezdnych Brán Zeme v Sebe-na Zemi a najmä tých, ktoré sú kľúčové, ktoré majú Grálový Bod v Sebe, a tých, ktoré sú systémy brán Materinských Árch, Trinity Brány a Arc of the covenant Brány a vortexové svetelné ultra technológie Brán, ktoré Vedia odokmnúť, navrátiť naspäť do pôvodného stavu, spravovať a strážiť tí, ktoré majú ku ním Kľúče vo svojej DNA - inštrukčné sety súborov kľúčových kódov.. 12 hviezdných brán Zeme ku Vedomiu koreluje s dvanástimi smaragdovými holografickými tabletmi, v ktorých je úplne všetko - všetky poznatky o bránach, o budovaní, celá galaktická a ľudská história a budúcnosť, ktoré boli ukradnuté, znehodnotené a zdieľané ich úplne prekrútené verzie.. Kristovi avatari ku ním majú kľúče, dávajú ich naspäť do pôvodnej formy cez seba - sú vnútri - všetky prístupy sú vnútri. Kristovi Avatari taktiež vedia prekladať a tlmočiť tie tablety, spravovať ich.. súvisí to s témou 12. prvotných kmeňových rás na Zemi, 12 Esínskych kmeňov.. Tí, ktorí sa rozpamätali, že sú sučasťou Projektu Paledoriánov Vzostúpená Nová Zem, ktorí naväzujú na 4 hlavných Kristovych Avatarov cez ich plné Prebudenie v Sebe..


Opustenie a presah Starej Zeme cez: Hlbokú pokračujúcu čistku, pre mnohých pochopenie, “o čom naozaj bolo posledných 2tisíc rokov, 6-9 tisíc rokov, posledných 26 tisíc rokov” a komlet celej Zemskej galaktickej histórie - zlučovanie nižšieho, vyššieho, veľkolepého akášu v Jeden a tvorba úplne nového zo svojho Bytia Vedomím a Telom Novej Zeme - Prístupy sú len vnútri.. Bod Kreácie, Bod Zdroja 0.0 - bod vynulovaného človeka je priamy Lístok Všade v Sebe cez Seba. Bod, z ktorého budujeme svoje telo novej Zeme ako ZÁKLADNÁ KONŠTRUKCIA Krištáľovej Slnečnej Svetelnej Plazma Lode do Aurora časových Kontinuií a Platforiem a odtiaľ ďalej do Vzostúpenej Novej Zeme.. Vedomie Seba je pamäť na seba, na všetko na vracajúce sa postupne aktiváciami svetelenej DNA rozpúšťaním ostatného plota udržiavajúce padnuté vedomie, lunárne, nevedomé fungovanie a zničené telo - ľudský typ tela je výtvorom Krízy Vedomia a teda znehodnotenej DNA.. Každý v sebe presahuje a rozpúšťa strom smrti, obnovuje, oživuje spojenie s Pravým Slnečným Zdrojom všetkej energie-vedomia a naše Síriusovské-Lyranské dedičstvo: 12D Univerzálny strom života - vedomia - poznania - Univerzálneho vedomia v Sebe - jeho ožitie naplno v Sebe, vo svojom svetelnom Tele cez Obnovu svojej originálnej svetelnej krištáľovej hviezdnej diamantovej DNA.. Všetko toto sú súčasti úloh, poslaní, misií, práce Star Seeds, ktoré sa do 3D Zeme inkarnovali cez cez úplnú fragmentáciu a vybrali si závoje a stav spánku - amnézie tak dlho, ako si sami nakódovali..

“Je toho tolko, avšak zmestí sa sem iba omrvinka..” Odomknutie všetkého v sebe, procesovanie, integrácia a neutralizácia polarít, ZJEDNOCOVANIE A TRANSCEDENCIA ABSOLÚTNE VŠETKÉHO je základom návratov domov.. toto neutrónové okno od 2012 na vzostup je otvorené na nejaký čas..

Všetko bolo už obnovené cez dostatočný počet tých ktorí vzostúpili, avšak k tomu je prístup len cez každého “5-6D telo”, čo je stále len začiatok. K dispozícii je Nová LeMUria a nový Atlantis v jednom, Hviezdne národy a vyspelé galaktické časové osi, ktoré sa objavia ak si s nimi vibračná Zhoda.

Zem dokončila svoju vzostúpenú verziu v rokoch 2016-2020.


Pokračujú super silné Očisty a Naplno otvorené Vzo-Vstupné Nebeských Brán Domov, cez ktoré prúdi tolko svetla ! Nabíja naše bunky, prerába, opravuje, rúca všetko v nesúlade s frekvenciami novej Zeme. Tieto aktuálne 44 pasáže sú o super Sile a Moci Drakov, Svetla, Dúhové mosty hojnosti, ktoré so Sebou prinášajú tak hlbokú posvätnú posvätnosť čistej Prítomnosti - Prezencie - “iba” Bytia tým, kým naozaj si/ste/sme cez Čistotu Posvätného Kozmického Krištáľoveho (Krist) Srdca, ktoré priamo “otvára človeka ku jeho skutočnej podstate/esencii a hlavne Vedomiu Kristovej Bytosti - Avatara - Galaktickej - Zdrojovej Svetelnej Diamant.Krist.Slnečnej Plazma Bytosti..

Hĺbka Hĺbka a ešte raz Hĺbka nášho posvätného spojenia sa so SEBOU - so všetkými svojimi Aspektmi Vedomia a so svojimi časťami opäť znovu-navrátených do Jednoty - úplné Zcelistvenie a Návrat domov cez hierogamickú Úniu oboch vnútri. Na základe hĺbky spojenia so Sebou budujeme svoju stabilitu a svetelnú pevnosť - ako majstri budovatelia, opravári, zakladatelia, strážci a spravovači univerzálnych brán vedomia - prístupov ku poznatkom ku Raju. Nie je väčšej blaženosti a extázy než tej prameniacej z posvätnej jednoty v Sebe a zo zjednotenia sa s kozmickými Frekvenciami Novej Zeme, cez ktoré aktivujeme - ukotvujeme - odomýkame - integrujeme svetelné kódy a APLIKUJEME ich DO SVOJHO ŽIVOTA, do svojej praxe a tvorby.

Reality Novej Zeme budujeme cez súlad s kozmickými frekvenciami, ktoré určujú všetko - určujú naše svetelné telo, akými fázami si prechádza.. Človek netuší, nepočuje, nevie rozoznať, zosúladiť sa a ostať zosúladený, netuší ako pracovať so Svetelnými kódmi Vedomia Novej Zeme, nedokáže ich procesovať svojim telom, lebo nefunguje ako Svetelné telo, funguje z ego-separácie.


Dračie aspekty Vedomia prinášajú Posvätné Rozpomenutia sa = NÁVRATY VEDOMIA CEZ NÁVRAT PAMÄTE NA SEBA.. na svoj Domov. Je len na každom, do akej miery sa rozpomenul - odomkol v sebe informácie a pamäť na to, ako pokladať svetelné Stavebné kamene Novej Zeme cez prácu so svetelnými Kódmi Nového VYSLOBODENÉHO ĽUDSTVA RAJSKEJ ZÁHRADY. Sú to tiež KÓDY SNOV NOVEJ ZEME, ktoré cez nás ožívajú - Nová Zem ožíva cez každého integráciu a ztelesnenie jej svetelných Kódov. Cez jednotu s jej frekvenciami.“Cesta Domov” do vzostúpenej novej Zeme cez premenu na ňu,

Je o ztelesňovaní Ultra-Vysoko Frekvečné Svetla - tie najvyššie oktávy Svetla, ktorých expresie každý rodí cez seba do svojich realít. Keď sa fyzično a etérično zjednotia, splynú, žiadny rozdiel, žiadna oddelenosť.. keď sa všetky polarity vymenia a zjednotia, keď ostávaš prebudený v Sne.


*jediný, kto stojí v ceste “tvojmu svetlu, je tvoj človek” .. Bod vynulovaného človeka a plne aktívnej Merkaby - bod 0.0, “kde sa nájdeš všade vo všetkom, vo všetkých”.. kde chápeš, že všetko si, všetko už máš..


Tento článok PRIAMO naväzuje na články a videá zdieľané v januári a februári 2021, ktoré si možete vyhľadať v archíve.


Dôležité:

Pre ľudskú hlavičku - pre človeka - tvoriteľa starej Zeme, je moja práca intenzívna, vyčerpávajúca,

nechápe, ani nemá, ani nemôže, nedokáže procesovať svetelne kódováne dáta..

Kristove Fotónové svetlo zmätie a vypne človeka, lebo ho preťaží toľkým svetlom, toľkými informáciámi, ktoré nedokáže procesovať.. preto si musí isť ľahnúť a spať..

Moja práca je venovaná hviezdnym semienkam vo vás, svetelnej krištáľovej galaktickej bytosti vo vás 🌟❤💎


S láskou a úctou,

Maria


411 views
bottom of page