top of page

Každý Moment si Volíš Zážitok Frekvencie, ktorú Stelesňuješ Teraz a To Je Tvoja Budúca Verzia Zeme

Updated: May 28, 2022
Časy úplne Nových Rozhodnutí Je TU, mega

Štarty Pretáčania všetkého (ešte viac) na ruby a Demolácie (starých) Základov - Neexistencia Separácie ako takej a Neexistencia času, keď funguješ z úplne iných Dimenzií Seba, z iných Frekvenčných Pásiem na celotelovej úrovni - keď funguješ z úplne iných (oveľa vyšších) stavov Vedomia v sebe (zjednotené kozmické Kristos, Diamantové, Dúhové, SolARne, Galaktické, Plazma - Všetky ako JEDNO) -- Existuje len tento moment Tu a Teraz, kde všetko existuje naraz -- minulosť - budúcnosť všetko premietajpce sa teraz z tvojej DNA... až na to, že komplet celú galaktickú históriu a kozmický akáš, keď vedome zo svojej DNA vidíš, chápeš, cítiš sa premietať, tak môžeš vynulovávať vedome - Kolapsom všetkého do jedného Bodu, čo je Harmonická konvergencia dejúca sa tak či tak, ale keď fungujeme už plne kvantovo, tzv. pre človeka z budúcnosti, na úplne inek planéte a v inej dobe - Ty kolabuješ všetko, skáčeš masívne v čase-priestore do budúcnosti.. je to škola seba - učíš sa Seba odznova... Žiadne ľudské pravidlá - poznatky - normy - myslenia si nie sú tu aplikovateľné, lebo to platilo pre 3-4D Zem, nie pre jej vzostúpenú Verziu... Žiadna ľudská hlava-ľudská verzia mozgu nie je použiteľná len vo vyšších frekvenciách, vyčerpáš sa, nemáš potom žiadnu energiu na tvorbu toho, čo neskolabuje a na upgrejdy svojho tela-realít-fungovania-vzťahu so sebou....

3D človek si neuvedomuje, čo komunikuje a prečo, odkiaľ, čo jeho energia tvorí, že mu kvantové pole vedomia len vracia naspäť jeho vlastnú projekciu - to, čo stelesňuje - ak sa odohráva dualita v hlave, v tele, to zažíva (3D-4D verzie realít a Zeme).. Sústreďuje sa na formu, na telo, na povrch, na fyzično, MY sa sústreďujeme na vibračné frekvencie - Vedomie - Kódy - Tvorbu z úplne iného stavu vedomia v sebe a z úplne inej hĺbky prepojenia sa so sebou ako so Zdrojom.... MY už fungujeme na úplne inom IHRISKU... tom neobmedzenom, kde zistil ako všetko funguje.... Majster Vibračných frekvencií, ktoré stelesňujeme, lebo presne tie zažívame, tvoríme, uvádzame do hmoty...

''Ťahanie si žiadnej človečiny a galaktickej karmy ''nie je možné, Budúcnosť píšeme od nuly, odznova ako Nová galaktická RAsa s inou DNA, s inou krvou už... Amko Nové zjdnotené hviezdne národy SME nové Koreňové RASY, opäť prečistené, zjednotené ORIGINÁLNE ESÍNSKE KMENE originálnych ANjelskych BYTostí - 12 pôvodných kmeňov vrátane Indigo línií a Mádži Maharadži Kráľovských ANjelských Línií - SLNEČNÉ KRISTOS RASY SOLARIANI, S OBNOVENOU PÔVODNOU PREDLOHOU KÓDOV PRAVEJ RAJSKEJ ZÁHRADY V SEBE A EŠTE AJ UPGREJDOVANOU VERZIOU, LEBO SME ÚPLNE NOVÁ (očistená od galaktických konfliktov sebe, ktoré 3D netuší, že si to odohráva) HYBRIDNÁ RASA... len tak sa môžeme zjednotiť.. ono sa to už deje.... K tomuto by som rada zdieľaľa viac, ale ľudstvo je v stave, že sa musí prijať najprv ako človek, aby začalo chápať SEBA ako všetko.... toto som musela aj ja, lebo tiež som si zvolila amnéziu a len tyraniu počas môjho (3D) ľudského typu života a napraviť deformáciu 666 (Najmä Siriusa)...

Vo vyšších frekvencích Plynie a Existuje všetko úplne inak, existujú tu naše majstrovské Verzie - Kozmický kreatívny Génius a Grálové vedomie - tieto kódy sú Kódy Stvoriteľa Novej Zeme, ktoré nahrádzajú kódy tvorcu 3D Zeme, ale je to Vedomé, nie je nič za nikoho len tak urobené... Učíš sa nonstop seba odznova - spoľahnnutie na svoje prepojenie na ZDROJ Info pre teba podstatných Informácií zvnútra von, ktorámi sa máš riadiť, nie tým, čo ti vonku niekto niečo povie.. TVOJE SVETELNÉ TELO-VEDOMIE VIE ČO JE PRE TEBA VHODNÉ PRÁVE TERAZ,. NIKTO TI NEDÁ A ANI NEMÔŽE DAŤ SPRÁVNE INFORMÁCIE, LEBO KAŽDÝ JE TROCHA INDE AJ KEĎ SME V TOM VŠETCI SPOLU... Ja zdieľam Inšpirácie, k čomu ma moje telo-vedomie vedie, viedlo, moje prístupny ku Poznaniu, ale to má aktivovať to tvoje... OD 5D plus neexisitujú žiadne fixné pravidlá okrem energetických smerníc, frekvencie sa menia každú chvíľu a podľa TOHO tvoje telo žiada niečo iné, ty musíš byť tak prepojený so sebou, zosynchronizovaný s frekvenciami Novej Zeme a tým sa riadiť,

nie sa fixovať, '' byť mimo vo svojej hlave '', lebo nie si prítomný a ani prepojený v tom prípade, čiže v kažodm momente tvoríš ako svoj 3D aspekt nič netušiac dookola 3-4D typy realít..... toho následy sú karmy, preplesky, učenie sa v tom prípade cez straty, devastácie... lebo takú cestu si volíš do hlbších prebudení - rozpamätaní sa na seba, na všetko a zistení ako naozaj všetko tvoríš cez svoje pole, vibračné frekvencie, nastavenia, presvedčenia v sebe a nie ako si myslíš, že tvoríš...


Každý Moment tvoríš budúcnosť - - v plnej Prítomnosti tkvie tvoja Sila a Moc Tvorcu a tvojej JEDNOTE v Sebe so Sebou ako s Vedomím Všetkého vo forme Tu a Teraz -- Každý Moment si Volíš určitý Zážitok Frekvencie, ktorú stelesňuješ..

Správne-Nesprávne Neexistuje, Je to Len Výber Zážitku vibračnej Frekvencie, ktorú Stelesňuješ Teraz. Všetky Dvere Vedú Domov, Len Cesta vždy trocha Je Iná a treba si Užiť každý okamih naplno Teraz.. Destinácia je očistený hviezdny DOMOV v Sebe teraz...... Každý sa stáva len tým Kým už je, a ak sa niekde snaží dostať, nie je kam.... už tam je.... si všade vo všetkých dimenziách vo všetkých formách a podobách... Je to o úplnom rozpustení separácie - všetkých ego ilúzií o sebe, o všetkom, o kolapse a prečistení všetkých realít-časových osí, ktoré si zo separácie vytvoril za všetky svoje existencie, lebo sa premietajú tu a teraz....

Cesta môže byť oveľa hladšia, zázračnejšia, úžasnejšia alebo tvrdšia, komplikovanejšia podľa toho, ako si to volíš, vyberáš, pýtaš, TVORÍŠ teraz.... dostávaš presne to, čo potrebuješ, čo si pýtaš, nie čo si človek vnútri praje - ego chce... v tom tkvú tie mega dary PRE teba vo všetkom, čo si aj tak sám tvoríš, že ti ukazuje, kde ty Proti Sebe, alebo už Nie....


Ty už si všade všetkým, vo všetkom, nie je kam sa dostať, alebo dosiahnuť niečo, nie je sa o čo snažiť, stávaš len tým, kým UŽ SI a KDE UŽ SI.. Si úplne všade len v rôznych formách a podobách, a keď veríš, že si len človek na nejakej Zemi, tak to je tvoje vlastné Obmedzenie na tom, kým naozaj SI a KDE UŽ SI...Nie je KAM sa dostať, ale užiť si rôzne cesty, zážitky seba.. celú škálu rôznych zážitkov, správne-nesprávne nie je..

Nie je sa Kam dostať a Spoľahnutie na SEBA --- Zdroj Kozmu v tebe ---

My už sme VŠADE Všetkým vo všetkých dimenziách, všetko existuje simultánne, len (3D) človek (ego) sa od toho oddelil - vytvoril si závoje amnézie, bariéry medzi dimenziami seba a zamotal sa v 3D realitách, ktoré ani len nechápe, čoho sú tvorbou... sám sa separoval, od niečoho, čo je jeho súčasťou - koreň neslobody - utrpenia a ilúzie života.. Do akej miery každý funguje zo sepáracie, z povrchu v sebe, do takej miery vidí...

Každý jeden je vo svojej podstate Multidimenzionálne vedomie, celé POLE vedomia, len kto sa s tým do akej miery zjednotil.... a žije to, lebo to uplatňuje do svojej praxe... Každý má svoje vzostúpené verzie, zostúpené... medzi nebom a zemou už neexistuje... ako nový človek sme ZJEDNOTILI PODZEMIE (peklo) - ZEM - NEBO...''tzv. ľudská hra na jednotu a neutralitu' sa ukazuje tiež viac tam, kde sa nechcelo vidieť úplne Všetko o SEBEm teda o druhých, teda o všetko ako takom - kde sa odmietlo cítiť, lebo na to sa musí cítiť SEBA NAPLNO a len viac a viac.. človek sa rád dostane do zóny pohodlia s čistením a potzom si myslí, že to je všetko, že vzostúpil a bola to jeho ego hra..bola to určitá fáza vývoja a je na čase ísť ďalej... preto Rozdiely sú len viac citeľné... len tak uvidíš, keď cítiš energiu (najprv).... postupne zjednocuješ všetko v JEDNO - cítiš, vidíš, počuješ, čucháš, dýchaš celým telom.... celým Poľom.. SI v jednote.. TVOJA ENERGIA TO KOMUNIKUJE ZA TEBA.. Solar-srdce-mozog sú jedno.. Presahuješ rozmýšlanie, CÍTIENIE ODDELENE OD SEBA, PRESAHUJEŠ bytie v hlave mysliac, že je to neutralita Cez BYTIE CELOU SVOJOU BYTOSŤOU PLNE PRÍTOMNÝ A ULTRA HLBOKO PREPOJENÝ. Si VŠETKÝM V SEBE-CEZ SEBA..na to však si nikým, si vynuloval 3D človeka cez jeho integráciu, vynuloval VŠETKY rozdiely a oddelenosť (separáciu, limity na svojom vedomí, nedostatky, hlboko skrytú nedostatočnosť)..

Nový Hviezdny Človek tvorí z iného typu vedomia ukotveného v sebe než je to ľudské... je to neobmedzené a zjednotené vedomie Zeme-Slnka-Hviezd všetko v JEDNOM.. ''či si naozaj doma a slobodný v sebe, alebo len kecáš je cítiť z tvojej energie'', ktorá komunikuje Všetký Dáta o tebe, všetky kódy sú vysielané nonstop cez teba ktoré materializuješ a zažívaš...

Ukazuje sa, či je alebo nie je pochopené to, že všetko je Ilúzia a Sen určitého typu určitých Kódov Vedomia - toho, z ktorého v tele funguješ.....


Slobodná voľba a VEDOMÝ Výber v každom Momente existujú LEN vtedy, keď si plne pri vedomí a prítomný v Sebe so sebou ako so ZDROJOM všetkého a vedome si vyberáš vibračný - Frekvenčný zážitok seba, ktorý ideš - si praješ zažiť v Každom momente, keď si Jedna Jednotka so Svojim celým (svetelným) Vedomím-Telom.. Top sa volá UPLATŇOVANIE SLOBODNEJ VOĽBY, VEDOMÉHO VÝBERU CEZ PRESAH 3D, LEBO NIČ TAKÉ V 3D NEEXISTUJE... PRETO SA MUSÍ Z HĹBKY SEBA EXPANDOVAŤ ZA TÚTO DIMENZIU A ZAČAŤ UPLATŇOVAŤ - PRAKTIZOVAŤ - UVÁDZAŤ DO FORMY TO, KÝM NAOZAJ SI - SUVERENNÝ TVORCA TYPU ZEME, KTORÚ TY VNÚTORNE ŽIJEŠ, PRETO JU VONKU VNÍMAŠ, PRETO JU ZAŽÍVAŠ...


Ty si nekonečné neobmedzené hracie POLE VEDOMIA, a len ty si ho vieš - obmedziť a zúžiť... sám sa môžeš ochudobniť, okrádať, klamať, zradzovať a nechať zotročovať vlasntým obmedzeným ja /egom, alebo UŽ NIE... Ono sa len viac vyplavuje na povrch, ako to naozaj bolo-je - aké sú základy vnútri-vonku a vo vzťahoch ak ešte neboli úplne vyresetované a premenené a neustále transformované, zosúladzované so stále vyššími frekvenciami a kódmi vedomia..

AKO NOVÁ GENERÁCIA ĽUDSTVA Fungujeme z vnútorného POSTUPNE UŽ NEOBMEDZENÉHO PRÍSTUPU KU VŠETKÝM INFORMÁCIÁM, DATABANKÁM ODKIAĽ VŠETKO ČERPÁME, ODKIAĽ VŠETKO NOVÉ TVORÍME - PRETVÁRAME UŽ S NULOVOU ZÁVISLOSŤOU ALEBO PODMIENENOSŤOU OD VONKAJŠKA.. JE TO NEOBMEDZENÝ PRÍSTUP KU DÁTAM KTORÝ SPRAVUJEME CEZ SEBA, KTORÝM SME, KTORÝ STELESŇUJEME, ZDIEĽAME NONSTOP CEZ SVOJU PREZENCIU..


Ako plne pri vedomí BYTosť - ako TerraNova človek, VOLÍŠ SI NONSTOP TVORIŤ AKO VYŠŠIE - ZJEDNOTENÉ JA - AKO VEDOMIE NOVÉHO ČLOVEKA UŽ... ZDROJ STAREJ ZEME V KAŽDOM, ZDROJ NOVEJ ZEME TIEŽ...PRETO JE TAK DÔLEŽITÉ POCHOPIŤ DO DETAILOV VŠETKY ROZDIELY A BYŤ VEDOMÝ SI TOHO, ČO NAOZAJ KOMUNIKUJEŠ NA ENERGETICKEJ ÚROVNI, ČO JE ZA TÝM, NIČ ČO SI MYSLÍŠ, ŽE JE ZA TÝM.. je to o pamäti - vedomie je kozmická Pamať na seba, na všetko - máš POSTUPNE VEDOMIA VO SVOJEJ DNA - MÁŠ prístupy ku všetkým dimenzionálnym databankám a z týchto Dimenzií vedomia čerpáš, žiješ.. NIE ZVONKA.. LEN AK SI SA OVERIL, AK NIE, TAK FUNGUJEŠ Z OVEĽA NIŽŠÍCH PRÍSTUPOV VEDOMIA V SEBE (NIŽŠIE LEVELY AKÁŠU), LEBO SÁM SI ICH STÁLE PORIADNE NEOTVÁRAŠ, HRÁŠ ĽUDSKÉ HRY, NEUKOTVUJEŠ-NEINTEGRUJEŠ, NEAPLIKUJEŠ KÓDY VYŠŠIEHO VEDOMIA V SEBE, NEMÁŠ POCHOPENÉ PRÁCU S KÓDMI V SEBE SO SEBOU AKO S VEDOMÍ VŠETKÉHO..čo je proces...


TVOJA VSTUPENKA - VZO-VSTUPENKA JE postupným stelesním všetkých dimenzionálnych aspektov seba naplno - zjednotenia nižších a vyšších Ja na multidimenzionálnej galasktivckej úrovni - tak sa ego v podstate rozpúšťa, ide na minimum postupne, nešoféruje už tvoje vozidlo a život alko taký... nepochopenia, prekrútené predstavy o tom, čo je ego je veľká bariéra na zmajstrovaní vzťahu so sebou ako s Multidimenzionálnou Kozmickou Kristos Zdrojovou (Božskou) BYTosťou .. kvôli domnienkam o všetkom sa točí v kruhoch Ego Ilúzií... tak dookola znovu-tvoríš 3D reality... lebo funguješ z ľudskej hlavy..


Čistota, Jasnosť Svojej Projekcie, Čistota svojho Svetla, ktorá plne prežaruje - ožaruje všetko - ty si Kozmická RAdiácia, keď sa navraciaš do BYTIA SolARnym SLNKOM - Zdrojom DOMOVA - ŽIVOTA - Všetkej kreácie - Kozmické Lono - Srdce MAtky, odkiaľ sa všetko rodí, tzv. ničota, prázdnota a plnosť zároveň, kde všetko je.... Odtiaľ sa iluzórne oddeľujeme, tam sa vraciame.... VZO-VSTUP do frekvencií - Dimenzií - Úrovné Vedomia Novej Zeme je pre tých, ktorí sa naplno tomu odovzdali a počas jedného života dokázali to, na čo by kedysi pri nízkych frekvenciách Zeme bolo potrebných tisíce rokov... Keďže Frekvencie Zeme sú Frekvencie, ktoré podporujú len to, čo je s ňou v Súlade, a sú len vyššie, je to veľmi jednoduché na úrovni duše, ale pre ľudský 3D aspekt vedomia, to vždy to bude to najťažšie a to je pointa, prekonať všetky tie mentálne limity, ktoré ani len nie sú reálne, sú len preto, lebo ty v ne veríš a sám si kladieš do cesty....


Vždy Ide o POCIT - Pocit plnosti - PlnoHODNOTNOSTI, naplnenosti v sebe, roztopenia sa láskou, bytie v sile ako moci ako čisté svetlo, ktorým už si, ktorý však nemôže závisieť od ničoho zvonka.... ak závisí, je to podmieňovanie sa zvonka, zá-visenie, kompenzácia si prázdnych pohárov - Nedostatok Prepojenia so Svojou Zdrojovou Esenciou - Božský TOK nektáru - Hojnosti, keď v sebe sprietočníš s z neho tvoríš - to je to ZLATO, ktoré sa hlboko a priamo dotkne ostatných spôsobom, akým to vie len duša s dušou... Si vnútri naplnený SEBOU - NEOBMEDZENÝ ENERGETICKÝ PRÍJEM, KTORÝ SI SI DOVOLIL A ZDIEĽAŠ Z TOHO STAVU JEDNOTY - POCITU NEBESKÉHO DOMOVA - KRÁĽOVSTVO Z TOHTO STAVU TVORÍŠ, KEĎ TEN POCIT V SEBE ODOMKNEŠ... SÚ TO ŠPECIFICKÉ KÓDY VEDOMIA VZOSTÚPNÉHO MAJSTRA BUDOVATEĽA, KTORÝ VYNÁŠA VŠETKO VON, ČERPÁ ZO SVOJEJ ZDROJOVOSTI - NAPOJENOSTI - PREPOJENOSTI NA TO, KÝM UŽ VO SVOJEJ PODSTATE JE -- KÓDY ŽIVOTA NOVEJ ZEME ŽIJEŠ, DÝCHAŠ, UVÁDZAŠ DO FORMY, JE TO TOĽKÁ RAdosť :)


Dary vlastného vesmíru v sebe '' vonku odprezentované '', kde všade nad mnou držia moc 3D obmedzenia a prečo sa obmedzujem-limitujem na tento typ vedomia - realít - na 3D verziu planéty.. Keď nemáme zážitky svojej plnej multidimenzionálnosti, keď nemáme poznanie toho, že sme Multdimezionálne vedomie vo forme - Energia vo forme, sme uväznení v 3D krabici samých obmedzení a potlačání vlastnej esencie... Alebo Dary vesmíru vonku odprezentované, že už som si DOVOLIL ROZOZNAŤ, PRIJAŤ, AKCEPTOVAŤ PLNE SEBA SO VŠETKÝM.... SVOJE CELÉ JA.... VŠETKY SVOJE ČASTI A VŠETKY GALAKTICKÉ ASPEKTY VEDOMIA SEBA, VŠETKY MULTIDIMENZIONÁLNE VERZIE - DATABANKY SEBA.. Paranoie, skryté strachy zo všetkého, zo seba z tmy aj svetla..

STRACHY ZO SMRTI-ŽIVOTA-SEBA-STRACHY ZO STRÁT, Z TOHO ČO BUDE,KOĽKO BUDE A AKO BUDE, SÚ ULTIAMTNE STRACHY ZO STRATY KONTROLY A PANIKCKÁ HRÔZA Z LEN HLBŠÍCH PONORENÍ SA DO SEBA, KDE JE ZDROJ VŠETKÉHO... AJ PEKLA AJ NEBA... zdroj pekla je každého ego - nevedomie seba, myslenie si, ale nématie poňatia o tom, kto si-som-sme.... 3D je amnézia, odpojemá, zdeštruovaná svetelná DNA (kozmická pamäť-vedomie)... Zdroj Neba je každého ZJDNOTENÉ JA - MY SME - TZV. VYŠŠIE JA, VRÁMCI KTORÉHO JE NIŽŠIE JA (EGO), KTORÉ UŽ NEŠOFÉRUJE VOZIDLO...

POCHOPENIE SEBA AKO MULTIDIMENZIONÁLNEHO NEKONEČNÉHO VEDOMIA, KTORÉ SA OBMEDZILO LEN NA 2-3-4. DIMENZIU (4 steny väzenia, nić iné nepoznáš, len únik od seba, čo je to stále isté väzenie)

Je možné len v stave 0.0, kde všetko Existuje naraz a je TU všetko k dispozícii, je to VEČNÝ MOMENT, KDE JE NEOBMEDZENÉ MNOŽSTVO MOŽNOSTÍ... ZVYK - programing ČLOVEKA JE SA LEN OBMEDZOVAŤ... preto si každý moment dlhú dobu vyberáš opak toho,čo by si si vybral ako 3D človek do kedy sa to nestane tvoj nový spôsob fungovania, do kedy nepretočíš - netastavíš pekelné Koleso Karmy doslova a nespáliš ho, nepresiahneš ho, prestávaš dookola galaktickú históriu opakovať, znovutvoriť, ale čistíš to Vedomie a zatiaľ čo píšeš úplne Nový Akáš, novú históriu teraz.. žijeme z toho, čo je pre človeka ďaleká budúcnosť - z Vedomia Vzostúpenej TerraNova Kristos Slnečnej Galaktickej Novej Zeme Teraz, lebo ukotvujeme, integrujeme, aplikujeme, dýchame, transmistujeme tie Kódy celou Bytosťou do svojho poľa ... Vďaka nám Ožíva Nová Zem, uvádzame ju do formy a budujeme na tých kódodoch nového vedomia v sebe. Neriadime sa už starou matricou konštrukcie 3D Zeme v sebe...


Čo vnútorne zažívaš, zažívaš len seba - seba cez vonkajšok.. máš vždy na výber ak si to dovolíš, inak si napospas svojmu nevedomiu a starým 3D programom.. Na výber máš vybrať si materializovať svoje vyššie existencie - sebaexpresie - na to sa zmastrováva Bytie Pánom svojej frekvencie, ale bez kontroly, tlakov, snahy ega... VOĽNÉ UVOĽNENIE sa viac do seba, DOVOLENIE SI SA UVOĽNIŤ DO SVOJICH ODPOVEDÍ, DO CELÉHO SEBA A DO TOHO, KDE UŽ SI A KTO UŽ.. NESNAŽÍŠ SA NIKÝM BYŤ, UŽ TO SI... NEMÁŠ ČO VONKU HĽADAŤ, VŠETKO UŽ V TEBE JE, ŽIADNE DOPLNENIA TEBA nie sú vonku, jedine ak veríš, že sú, môžeš hľadať - do nekonečna sa točiť v tom istom - ŽIADNE NEDOSTATKY V TEBE NIE SÚ NA ZAPLNENIE.. SI VŠETKO V JEDNOM - Z TOHO ČERPÁŠ VŠETKY INFORMÁCIE, LEBO SI SA DO NICH UVOĽNIL... CÍTIŠ, VIEŠ... JE TO INÉ VEDENIE... INÉ POZNANIE..

NIE JE TO BYTIE V HLAVE, JE TO BYTIE CELOU SVOJOU BYTOSŤOU - JEDNOTA MENTÁLNA - EMOČNA - FYZIČNA - SVETELNA - ENERGETIČNA VŠETKO SPOLU... KEĎ NIEČO POTLÁČAŠ, VYHÝBAŠ SA NIEČOMU, ODDEĽUJEŠ SA OD SEBA, OD ZDROJOVEJ VOĽNE PLYNÚCEJ ENERGIE - ZASTAVUJEŠ SI TAK TOK - OBMEDZUJEŠ SI PRÍJEM SEBA... KEĎ NEFUNGUJEŠ Z PLNÉHO PRÍJMU SEBA (ZADNÁ STRANA SRDCA SPRIETOČNENÁ - KRÍDLA), ZDIEĽAŠ SVOJU HLAVU, MYSLENIE HLAVY, TO SÚ 3D KÓDY DOMNIENOK... OBERÁŠ SA O UNIVERZÁLNE KÓDY VEDOMIA, KTORÉ BY SI MOHOL APLIKOVAŤ DO PRAXE A NADOBÚDAT UNIVERZÁLNE POZNANIE A ZDIEĽAŤ HO S NAMI.. Ukazuje sa, že čo sa vlastne naozaj zdieľa cez prednú stranu srdca - to ťa Budˇpotopí - kudla do chrbta zo zadu, alebo ťa pozdvihuje, zaprášilo sa po tebe, si na úplne inej verzii planéty, lebo tvoríš - žiješ iný hologram... to si vyžaduje zmajstrovanie super schopnosti Sútredenia sa dovnútra natoľko, že vedome hýbeš energiou v smere takým, akým si praješ ísť a tvoriť z frekvencií, ktoré stelesňuješ .. jednota ženy a muža v sebe... bytie a akcia... otázne je, čo stelesnuješ ? aký typ bytia ? bytia kým si myslíš, že si, alebo Kým VIEŠ, že si ? .. čo si praješ žiť a čo ti v tom bráni v tomto momente ? kde sa obmedzuješ ?


Najprv si vyberáš SRDCE - telo - čo cítiš v tele, že máš robiť, nie v hlave, to sú iné tóny odpovedí.. čo cítiš, že je priorita a v tom najvyššom súlade v danom momente, nie čo si myslíš... Život Cítiš celou svojou BYTosťou alebo si myslíš život ?

3D ľudský typ premýšľania (nižšia myseľ) je tá hlavná bariéra a strata času - energie, je to hlavný Zdroj separácie vedomia a času - neskáčeš kvantovo v čase nikam.. to nie je vedomie seba, to je nevedomie seba.. My Vďaka integrácii Kódov VEDOMIA Novej zeme skáčame v čase, do budúcnosti ako keby, ale sťahujeme ju cez seba zároveň - MATERIALIZUJEME BUDÚCU NOVÚ ZEM TERAZ, zatiaľ čo človek fungujúci zo separácie času je uväznený v 1.časovom matrixe (3D Zem) a toľko ich existuje naraz - nevidí - sám si nezmožňuje vidieť, myslí si, že to, čo vníma otupenými ľudskými zmyslami a dostáva určité elektrické impulzy, že to je reálne a že uspokojovanie tzv. potrieb ega, stimulácia zmyslov je láska, je šťastie... je to fungiovanie z Ilúzie Nižších relmov a tak si to každý zvolil, ale Nová zem je o presunutí sa do vyšších relmov a zjednotenie všetkých v JEDNO.. To neznamená únik, to aj tak neexistuje - je to stále uväznenie v nerovnováhe v koreni mysliac si, že funguješ z vyšších relmov..


Najprv sa prevracajú polarity - reveresing - celý život zastavuješ a pretáčaš naspäť do NULY na úplné prapočiatky... inak to isté dookola opakuješ v minulosti zakliesený... Po čase, keď sa hlava, srdce a telo zjednotia, čo je samotný proces tranzitu, alchýmie uhlíka na krištáľ diamant plazmu - proces zahrievania spaľovania uhlia v sebe - krištalizácia - diamantovenie - plazmovenie - Kundalini sprietočnená do 8. čakry proces ochladzovania - oheň a ľad ako Jedno...

Postupne si vyberáš ako celá svoja BYTOSŤ - celotelovo už VIEŠ - v Jednote sú všetky časti seba - - cez Vzostup Vedomia - po Zostupe Božskej Hlavy GodHead sféry (13D plus) plne do koreňa - mega procesy prepólovavání sa zjednocuje cítienie rozmyšľanie ako ho človeka pozná a PROCESUJEŠ LEN VÄČŠIE MNOŽSTVA SVETELNE KÓDOVANÝCH DÁT A TRANSMITUJEŠ TIEŽ... KEĎ SA TVOJA ŠIŠINKA NA DIAMANT PLNE PREMENÍ (VZOSTUP TELA) - VTEDY VIDÍŠ VŠETKY FRAKTÁLY A CELOK V JEDNOM NARAZ TERAZ - HOLOGRAFICKÉ SVETELNO-ZVUKOVÉ VIDENIE DÁT V ICH ORIGINÁLNE RAW FORME BEZ FILTROV, BEZ PREKRÚTENÍ BEZ PRIKRÁŠĽENÍ EGA...Keď si v každom Momente Vyberáš a volíš to, čo je naozaj v najvyššom Súlade, lebo si tak prítomný v sebe, prepojený, SI Vyššie Ja fungujúce z Jednoty, si tak pri vedomí, teda tvoríš ako svoje vyššie Seba-Expresie, čiže tvoj Zážitok je to mu Relatívny - tvoríš Vyššie Reality, lebo stelesňuješ Vyššie - najvyššie Frekvencie CELÝM SVOJIM TELOM... Reality Nové Zeme tvoríme zo stelesnenia Hviezdnej Novej Rodiny v Sebe, cez zmajstrovanie svojej energetickej komunikácie, čiže zmajstrovávanie svojej tvorby ako ZDROJ Všetkého Vedomia vo forme - Každý moment je vedomá kreácia aj keď spíš, si stále pri vedomí.. Nikdy už nespíš tak, ako pred tým, aj keď telo oddychuje ty vedome funguješ vo všetkých dimenziách a pracuješ, čistíš, tvoríš, či si hore, alebo ležíš.. SPÁNOK A BDELOSŤ, DEŇ A NOC, ŽIVOT A SMRŤ SÚ JEDNO, VŠETKO, ČO ČLOVEK SEPAROVAL NEEXISTUJE ODDELENE OD SEBA.. Je to jedno, žiadne rozdiely medzi spánkom bdelosťou už nie sú, práveže na úrovni vedomia pracuješ najviac a to najmä počas tzv. spánku, čo už nie je spánok.. Žiješ z NULA separácie, z nula Rozdielov - je to všetko naraz teraz, aj všetky existencie si Očistil, zlúčil do Do Jednej.. toto je tá najväčšia výzva pre človeka - pustiť sa všetkého, čo sa domnieval a veril, že tak je, a začať fungovať ako ''to '' Kým naozaj Je, nie kým si mysle, že je...


PRESNE TO, ČO K SEBE CÍTIŠ, ČO SI O SEBE MYSLÍŠ - TO FORMUJEŠ DO HMOTY - TVOJE TELO, TVOJE REALITY, TVOJE VZŤAHY, PLANÉTU, KTORÚ ŽIJEŠ...

TYP VEDOMIA, Z KTORÉHO VNÍMAŠ A FUNGUJEŠ MATERIALIZUJEŠ, DO AKEJ HĹBKY SI V SEBE PRENIKOL, TAK OD TOHO SA ODVÍJA VÝŠKA FREKVENCIÍ NA KTORÝCH VIBRUJEŠ.. TÁ HĹBKA PREPOJENIA V SEBE S GAIOU-SLNKOM-HVIEZDAMI AKO JEDNO, JE TÁ VYŠKA, Z KTOREJ FUNGUJEŠ..VŠETKO JE RELATÍVNE TOMU.. Nie je to hra na hierarchiu - na vyšších, lepších, kto je vysoko alebo nízko, to sú všetko ego hry a vnímani.. ja to používam na vysvetľovanie cez rozdiely - na pochopenie frekvečných pásiem-dimenzií-úrovní vedomia.. Tiež je všetko relatívne tomu,

AKÝ MÁŠ VZŤAH SO VŠETKÝMI ASPEKTMI KOZMICKÉHO VEDOMIA V SEBE, SO ZDROJOM VEDOMIA V SEBE, AKÉ VZŤAHY ŽIJEŠ VNÚTRI - MATKA, OTEC, DIEŤA.. AKO NOVÝ ČLOVEK, MATERIALIZUJEŠ ÚPLNE INÉ VERZIE SEBA - TIE OČISTENÉ, SÚ LEN ČISTEJŠIE, SVETENEJŠIE - MATERIALIZUJEŠ INÉ FREKVENCIE - TIE NAJVYŠŠIE ČISTEJ BOŽSKEJ ALEBO UNIVERZÁLNEJ LÁSKY V SEBE V AKCII... TO ŠTARTUJE UNIVERZÁLNE VEDOMIE, INFORMÁCIE, KTORÉ KEĎ UPLATŇUJEŠ NADOBÚDAŠ UNIVERZÁLNE POZNANIE NA NEZAPLATENIE.. ŽIJEŠ APLIKOVANÉ SUPER VEDOMIE SEBA V PRAXI…Neobmedzené Vedomie MAKRO-Kozmu Je Vždy k Dispozícií-Neobmedzené Množstvá Kódovaných Dát-Transmisií Galaktického Vedomia cez Vzo-VSTUPy - len hlbšie vstupy do seba, kde všetko Je... Galaktické vedomie tu vždy bolo v každom... nič neprichádza, vždy tu bolo, len ľudia tomu neboli sprístupnení...spoznať kým naozaj sú a čo si to odohrávajú celý ten čas....


3D mentalita - človek je jediný limit... Mikrokozmos, ktorý sa odmieta zlúčiť, peresiahnuť všetkú iluzórnu separáciu, nedostatočnosť, nedostatky, limity na vlastnej neobmedzenosti, svoj vlastný survival mode-strach-boj o prežitie, strachy zo strát a z budúcnosti, strachy-obavy nonstop z niečoho- všetky extrémne strachy a paranoie / bytie zastrašený ako životný štýl nemajúc šajnu, a prestať hrať hry na moc a bezmoc - obeť-tyran-vinník, hry na - že sa mi niečo deje a niekto mi niečo robí.... Galaktické vedomie Si vždy bol-budeš, len do akej miery si to kto uvedomuje, žije, aplikuje to do praxe a pozerá sa na všetko očami MULTIDIMENZIONÁLNEHO GALAKTIKA, KTORÝ MÁ V SEBE VŠETKY KÓDY A MÁ MOŽNOSŤ KU NEOBMEDZENÝM DÁTAM .. TO JE TÁ SLOBODA, tá hlavná mega MOC, to je to TO VŠETKO odkiaľ čerpáme, 3D aspekt - človek to VŠAK NEDOKÁŽE VYUŽIŤ, NEDOKÁŽE PRACOVAŤ S KÓDMI, jediné čo pozná je zber dát a ich znečisťovanie, zneužívanie pre vlastnú manipuláciu vlastného zážitku, tvorbu dojmov o sebe atď..... tomuto je viac venoaný článok od Transformácie ku Transcendencii.. čiže je to učenie sa seba odznova, tvoja svetelná Bytosť nekonečného Zdroja v tebe ťa vedie.... je to pre-vzdelanie, prevýchova doslova, ale úplne iným štýlom než na čo je človek zvyknutý...

Ako už spomínané - Tvorba nie je z hlavy, je to tvorba CELOU BYTOSŤOU VEDOME V KAŽDOM OKAMIHU - V HARMÓNII VŠETKY TVOJE ASPEKTY VEDOMIA - V ROVNOVÁHE KOZMICKÁ TRINITY V TEBE A MATERIALZUJEŠ FREKVENCIE - KÓDY, KTORÉ SI PRAJEŠ ZAZIŤ - JE TO CELOTELOVÉ, NIE MENTÁLNE - VŠETKO V JEDNOM AKO JEDNA JEDNOTKA z miesta PLNÉHO OTOVORENIA A DOĽOVANIA TI DORUČIŤ CEZ ZJEDNOTENÉ VIBRAČNÉ POLE VEDOMIA PRESNE TO, ČO VIBRUJEŠ TERAZ, TO, NA AKEJ FREKVENCII VIBRUJEŠ CELOTELOVO,

a to je niečo, čo sa učí, čo sa chápe dlhšie cez svoje procesy, že materializuješ kódy toho typu vedomia alebo úrovne vedomia, z ktorej vnútri funguješ - ktorú máš v tele ukotvenú .. je potrebné sa pustiť domnienok o tom, čo je tzv. ' manifestácia, vedomá tvorba života '.. a prestať sa to snažiť pochopiť a procesovať ľudskou hlavou.. Je to presah procesovania hlavou, procesuješ svetelné Kodované celým telom, ale svetelným telom v sebe, ktoré práve protrebuje aby si mal aktívne a prečistené, sprietočné len viac celé telo a to najmä svoju Krištáľovú štruktúru, už nie ľudskú uhlíkovú...vďaka tomu Transmituješ - projektuješ vysielaš svetelné Dáta - Kódy Vedomia Novej zeme a jej Realít do svojho poľa, a to ti je doručované.. ak projektuješ separáciu vedomia, obmedzené vedomia, nedostatky, neintegrované strachy, neintegrované čokoľvek o SEBE, to ti je doručené, aby si integroval a poslúžil ako Vyššie Ja - Nový Človek v danej situácii, ale to treba rozoznať v danom momente, čo sa naozaj deje, nie čo si mysliš, že sa deje.. Každý moment je len väčší test a výzva pre človeka, lebo ten neprechádza ďalejď... tá uroveň vedomia a tie tzv. ľudské prístupy ku všetkému sú deštrukčné, nie je to Zmajstrovaná UNIVERZÁLNA KREATÍVNA SILA KOZMU V TEBE..3D človek ju v sebe nevyužíva, zneužívaju na úplne niečo iné, čo je 3D kódových základov Nevedomia.. je to kŕmenie nevedomia v sebe a vonku veľa krát mysliac si, že tvoríš vedome vedomé žitie a vzťahy…


Cez Vedomie Kreatívneho Géniusa, ZMAJSTROVANÚ UNIVERZÁLNU SILU KREÁCIE KOZMU V SEBE,

cez VEDOMÚ PRÁCU S FREKVENCIAMI

Materializujeme FREKVENCIE, KTORÉ SI PRAJEME ZAŽIŤ --

Cez

STELESNENIE VEDOMIA KREATÍVNEHO SVETELNÉHO KRISTOS DÚHOVÉHO PLANETÁRNEHO GÉNIUSA, Z KTORÉHO VŠETKO NOVÉ BUDUJEME --

Je to očistenie sa od Všetkých tzv. nižších ilúzií - ego ilúzií, domnienok, predstáv, presvedčení človeka, na ktorých stoja všetky systémy 3D matrixu v 3D tele, teda vonku v 3D realitách starej zeme..Keď už svojim 3D aspektom, a teda aj tým vonku nie si manipulovateľný, HRA SA SKONČILA, ale ty tomu musíš dávať konce v sebem vo svojich realitách, to je mega proces nonstop zosúladzovania svojho všetkého vždy s novými kódmi a frekvenciami a ako na to a o čom to celé naozaj je, som pochopila úplne až počas fáz budovania a kompletizácie MerKAby na vzostup Tela, čo sa deje po vzostupe vedomia - zostup GodHead do tela..

A Je to začiatok budovania na základoch čistoty, jednoty, univerzálnej lásky v sebe - to je budovanie na rajských základoch v sebe - vysádzanie pravých Edenických hviezdnych semienok už do Živnej pôdy v sebe, ktorú si sám tvoríš - tak sa znovu-rodíme ako svoje nové verzia - deti RAJA, dvojplameň Raja, ktorý sa neustále akcelerovane vyvíja cez ODUMRETIE tých nižších starých (ego verzií detí a rodičov fungujúcich z nedostatkov, separácie, potláčaní seba a teda aj ostatných neuvedomujúc si to)... Zdieľam vždy zo sebaštúdia, zo štúdia ľudskej 3D rasy, lebo dokonale to musíš spoznať, aby si to prestal tvoriť a podporovať, tak to zanikne, neuvidíš to už vonku, lebo to už netvoríš, neživíš a hlavne - Nestelesňuješ už tie frekvečné pásma-dimenzie padnutého (3D) galaktického, božského, kristos, solárneho vedomia v sebe.. plné pochopenie SEBA ti umožňuje pochopiť Všetko... hlavne si každý zisťuje, čo NIE JE Nová Zem, čo si nemá ťahať zo sebou ďalej... 3D ľudský galaktický genetický EXPERIMENT JE NA KONCI, ZAŠIEL PRÍLIŠ ĎALEKO, ALE TOTO JE VNÚTORNÁ PRÁCA každého sa rozpamätať na všetko, na všetky detaily, lebo len tak prestanú opakovať - znovu tvoriť peklo dookola mysliac, si že to nebo, a aby si uvedomili, čo všetko si nemajú ťahať so sebou do Novej Zeme, PRESTAŤ SA NECHAŤ MANIPULOVAŤ VLASTNÝM EGOM, NA TO SA HOVORÍ SEBE, a teda aj tomu VONKU, ŽE -- DOSŤ BOLO -- , UŽ NEBUDEM NA VODÍTKU A OBOJKU NIŽŠIEMU JA V SEBE.. HNEV JE NA SEBA - KDE SI TY PADOL ZA OBEŤ SVOJEJ EGO MYSLI..Nový Človek je Presah Separácie POLARÍT cez ich Výmenu, integráciu, neutralizáciu nábojov (precítenie potlačeného vo vrstvách, dekonštrukcia starej mentálne väzenskej konštrukcie 3D systémov presvedčení) a ich zjednotenie.. Zmajstrovanie tanca polarít,

Nový Človek EDENickej Paradisien Rasy Siedmych nebies

je presah všetkých obmedzední na svojom nekonečnom Kozmickom VEDOMÍ a mega potenciáloch a svetelných superschopnostiach tu a teraz...

Kódy budúcej Novej Zeme sú Kódy Budúcnosti čistiace galaktickú históriu Tu a Teraz... Pre tých, ktorí vnímajú z 3D úrovne tak je to v budúcnosti, lebo nevibrujú dostatočne vysoko na to, aby videli ďaleko ZA akúkoľvek separáciu času, dimenzií, existencií a dimenzionálnych evolučných verzií Zeme -- Opakujú pekelnú minulosť, točia sa v kruchoch karmy, nežijú TU a TERAZ, KDE VŠETKO JE K DISPOZÍCII NARAZ TERAZ, LEN TREBA BYŤ NA PRÍJME, BYŤ PLNE PREPOJENÝ, ZJEDNOTENÝ V SEBE SO SEBOU - si prítomný vo vibračnom morfogenickom ZJEDNOTENOM poli vedomia - SI POLE, TY SI 0.0 -- toto je presah všetkého ľudského, ale cez PRIJATIE, integráciu, inak nemôžeš vôbec začať chápať galaktické vedomie v sebe, ani solárne, ani kozmické kristos, ani plazma, ani diamANtové vedomie - telo - UNIVERZÁLNE VEDOMIE v tele AVATARA už inej DNA, inej Krvi...

len tak presiahneš separáciu času, životov, tmy svetla, života a smrtri, ženy muža, spánku bdelosti, úplne všetkého, transportuješ svoje vedomie

do úplne iných dimeznií - do všetkých dimenzií Kozmického vedomia SEBA - aktivuješ tak postupne všetký Sety Kódov 144

Plárneho Kristos Kozmického Géniusa v sebe, a to začínaš aplikovať do praxe..

Transkonfigurácia krištáľov vnútri - vysielaš iné číselné súradnice LOKALITY Novej zeme, Iné reality projektuješ a zmasjtrovávaš svoj FOKUS dovnútra, odtiaľ všetko tvoríš.. schopnosť plne sa sústrediť na podstatné bez rozpytýlení svojho ega je základ.. 3D vedie všetkých byť nielen odpojený, stratený, ale riadne zamotaný v prekrútenom všetkom a úplne rozptýlený, aby si nebol schopný udržať pozornosť vnútri - strata energie, nechávaš sa vysávať tmavou dierou, je to nedostatok energie na budovanie svetelného tela, nedostatok integrácie svetla a tmy spolu ako JEDNO, umiera tak telo, nemá z čoho žiť, nie je adaptované na klímu Novej Zeme..


Kde veríš, že máš bojovať, že veríš, že život je boj, kde si plný rezostencie a nemáš poňatia o tom, že je to v tele, že prevládajú extrémne strachy zo všetkého, pred ktorými si sa dokonale uzavrel, skryl, vytvoril pobranné steny akože sily a moci ... ego gule - božské svetelné gule... to si každý rozdiel zisťuje cez svoje procesy, že nebolo poňatia o tom, čo je božská Láska Matky, Mega stabilita, ochrana bezpečie božského otca, lebo človek toto nikdy nezažil.. učil sa krídla prestrihávať.. toto sa rodí zo svojej hĺbky.. a je o tom viac než kopec prekrútených predstáv o tom, čo je Božská trojica - rodina novej Zeme vnútri, ktorá nahrádza tú starú cez očistenie tej svojej ľudskej v sebe premietajúcej sa cez všetky 3D typy spojení a vzťahov...

Ak tvoja hlava chce zrýchliť, tzv. vystresovať tvoje telo, skús si vibrať iank - úplne spomaľ vnútorne, choď hlbšie do seba, nie sú to žiadne preteky.. My fungujeme z veľmi pomalého ustálneho miesta vnútri, ale naše pole ROTUJE super rýchlo, len rýchlejšie cez FOKUS vnútri na svoju energiu a rýchlosť rotácie atómov v tele - fungujeme tak z nula času, z nuly, si všade, nikde zároveň, bezčasové fungovanie - pomaly a rýchlo zároveň - celé telo ako jedna jednotka..

Všetky typy tiel, typu vedomia ako JEDNO Spolu. Nefunguješ zo žiadnej separácie ničoho, ani času, ani priestoru, lebo vo vyšších frekvenciách seprácia nie je, čas nie je, všetky existencie sú teraz.. všetko kolabuje do jedného bodu, preto sa toľkým zdá, že deň má len pár hodín, že nemajú čas a je to tak na 3D úrovni - včera bolo neskoro.. Vynulovávajú sa rozdiely. Frekvencie Zeme sú už tak vysoko, ktorá sa terraformuje a opačne terraformuje ako sa tak rýchleješie zjednocuje so svojou vzostúpenou verziou solárnej slnečnej kristos diamanotvej hviezdy ..


Zvádzanie boja hlavy a srdca je fáza, že netušíš, si zmätený, snažíš sa stále používať ľudskú hlavu a ľudskú kódy aplikovať na dimenzie a frekvencie Novej Zeme.. Je to vypínanie ľudskej hlavy, z ktorej je človek je zvyknutý fungovať, nie je prítomný, nie je prepojený, hlava, rozmýšľanie dominuj, čiže ego mužský princíp vnútri... Fungovanie ako Nový človek je Z BYTIA CELÝM VIBRAČNÝM POĽOM VEDOMIA TERAZ zo svojho zjednoteného stavu vedomia všetkých svojich aspektov a častí ako JEDNO. Z božskej rovnováhy a harmónie v sebe prirodzene, nesnažíš sa byť nejaký, niekým niekde, si SEBOU všade naraz teraz..

Všade-Všetko-Všetci už Si Len v Rôznych Formách a Podobách,Nie Je Kam sa Dostať a Niekým Byť, Znásobujeme Hojnosť, ktorou už Sme... Uvoľni sa do toho Kým už SI a Kde už Si.... Hojnosť Multidimenzionálnej Existencie SEBA ako ZDROJA Všetkého Vedomia... Vedomie je Pamäť - Kozmické Galaktické plné Vedenie, rozpamätanie sa na seba, na všetko... nie je to vedenie, myslenie si ľudskou hlavou, mozgom, tzv. nižšia myseľ je úplne už odpojená - to bolo 3D poznanie človeka - tie kódové dabanky sú vynulovávané, nikdy to nebola žiadna pravda, ani fakty, ani pravá história a poznanie len niečo čomu sa uverilo a vďaka tomu sa tvorilo každým 3D matrix a na tom si staval svoje ľudské fungovanie a tvorbu žitia..... oveľa viac k tomu v predchádzajúcich článkoch...celá tvorba roka 2021 je tomu venovaná v textoch, videách, v kurzoch ...


Pochopenie, že Reality Novej Zeme, treba doslova kŕmiť, inak si uviaznutý v tých starých:

SI PODPOROVANÝ LEN DO TAKEJ MIERY, DO AKEJ TY SI OCHOTNÝ PODPOROVAŤ TO, ČO JE NOVÁ ZEM.. DO AKEJ MIERY TY UKOTVUJEŠ, INTEGRUJEŠ JEJ KÓDY, ABY SI ICH MOHOL ŽIŤ, A ZA TOTO TI NIKTO PLATIŤ NEBUDE.. NEMÁME ĽUDSKÝ PLAT AKO KEDYSI.. DOTERAZ JE PREBYTOK TOHO, ČO JE STARÁ ZEM, LEBO TO VÄČŠINA STÁLE PODPORUJE... TAK TO DOSTÁVA... LEBO JE JE STÁLE OBROVSKÝ NEDOSTATOK PODPORY TÝCH, KTORÍ ROBIA ROZDIEL, KTORÍ VYSIELAJÚ JEJ KÓDY - TRANSMISIE..

NEKONEČNÚ HOJNOSŤ ZAČÍNAME ŽIŤ CEZ VZOSTUP NA ÚROVNI TELA, LEBO SME POCHOPILI.... SME ZMAJSTROVALI AJ FYZIČNO, ALE PROSÍM, NIE JE TO O ĽUDSKOM VNÍMANÍ HOJNOSTI, Manifestácie ALEBO ÚSPECHU...TOTO JE ÚPLNE O NIEČOM INOM..
💎 Vnútorné vedenie - Jazyk Svetla - tvojho vesmíru Teba vnútri - vonku nedáva logický zmysel a ani nemá, je multidimenzionálny a kvanotvý - niečo ako INTUÍCIA najprv - Vedenie vnútri celým telom, srdcom - Ver si - nespochybňuj sa --

“Začína to ako intuícia” - budujeme to postupne.. “nepriestrelný vzťah” so Sebou Zdrojom..vnútorné intuitívne vedenie v tele, intuítivne VIEŠ, toto vylučuje neistoty, pochybnosti, súdenie sa, nedôveru, lebo si solídne a kvalitne PREPOJENÝ SO ZDROJOM SVETLA-VEDOMIA VŠETKÉHO A TO JE TEN ZÁKLAD A TO JE JEDINÉ SPOJENIE, JEDINÝ VZŤAH, na základe ktorého buduješ Nové Základy nového človeka v sebe za POUŽÍVANIA BUDOVACÍCH ALCHYMICKÝCH A DALŠÍCH INÝCH KÓDOV NOVÉHO GALAKTICKÉHO VYSLOBODENEHO ĽUDSTVA, KTORÉ TVORÍ NOVÚ ZEM. To nie je možné, ak držíš v sebe hustotu - potlačenú energiu (emócie), 3D programing, ak je tvoje telo plné kovu a karmy ktoré ho držia v 3D matrixe, kde si obeťou vlastnému nevedomiu, egu, vyberáš si z nevedomia každý moment to, čo by si si nevybral KEĎ SI PLNE PRÍTOMNÝ A PRI VEDOMÍ VO SVOJOM TELE V KAŽDOM MOMENTE.

Myslenie si znamená, že nevieš, si v separácii automaticky.. v mentálnych domnienkach “svojej hlavy” = 3D ego ilúzie o tom, čo je pravda a čo nie.. čo reálne a čo nie.. teoreticky všetko je a nie je, záleží od toho z akých úrovní vedomia / perspektív sa pozeráš. “Médiá, ktoré majú 3D základy” nešíria najvyššiu možnú rezonanciu, sú napojené na Frekvencie “skorumpovaných databank”, na ktoré keď sa ladíš a veríš tomu, že tak to je pravda a realita, tak aj JE!!!! Pre tých, ktorí tomu “slepo” dôverujú, berú to “ako reálne informácie, fakty, názory expertov atď”…. Pritom v 3D “peniaze vládnu”, všetko slúži ego agende.. aj samotná “veda”….


❤️‍🔥 VLASTNÁ Univerzálna Kozmická LÁSKA K SEBE JE KAŽDÉHO “záchrana”.. Plné prijatie seba, čo je hlavne proces integrácie polarít, nie je to len tak.. galaktické vedomie Už SI, len nie je možné to chápať a spoznávať zo 4D perspektív tzv. obmedzného pozemšťana - vždy tu bolo, len ty si nebol na príjme a tomu vôbec otvorený a sprístupnený a hlavne toľko kolujúci dezinformácií je o tom, že všetky predstavy, ľudské verzie toho, o tom čo je Kozmické Kristos a Galaktické vedomie stoja mnohým v ceste ku pravej pamäti - vedomiu SEBA doslova...Prijatie ľudskosti cez nájdenie humánnosti v sebe najprv, človek žije úplny opak toho a skreslenie, na to je zvyknutý, že čo je ľudskosť a humánnosť.. My sa navraciame do humaUNItárnych setov Kódov Univerzálneho Kristos Kozmického Anjelskeho Avatara, čo je galaktická najvyššia SLUŽBA novémi ľudstvu ako celok, avšak chápe sa to plne cez svoje procesy... nie je to ľudská verzia služby alebo galaktickej misie...

Vymotanie sa z mentálneho väzenia vlastnej hlavy ~ Vysloboď sa cez expanziu ďaleko za 3D mentálny konštrukt, odkiaľ uvidíš ako si si všetko vytvoril a ako to môžeš začať odtvárať ~ čokoľvek čo ťa podporí vyjsť von “zo svojej hlavy”, odkiaľ vôbec nevnímáš, čo sa v tebe a vonku Naozaj deje a prečo ~ ak ti chýbajú odpovede, vedenie, nevieš si rady, tak si pod vlastným bičom mentálnej tyranie kde tvoje srdce je zatvorené alebo otvorené na pár percent - tvoje srdce je hlavný Portál JEDNOTY ODKIAĽ SA POZERÁŠ NA VŠETKO Z INEJ ÚROVNE VEDOMIA, viac uvidíš, pochopíš ..

VYCENTROVANOSŤ VO SVOJOM JADRE SILY A V SRDCI JE NUTNÉ TRÉNOVAŤ DO KEDY SA Z TOHO NESTAL TVOJ NOVÝ STAV BYTIA, z ktorého funguješ.. Kde nie si obeť dualite, kde nie si odpojený od Seba / nie si v separácii, tam Neexistuje nikto, kto by ti vládol a tam neexistujú otázky, lebo v stave Nula VIEŠ..


💎 Vymotanie sa z chaosu vlastnej hlavy, z informačného zmätku znečistených informácií -- toto sa deje len v nižších frekvenciách vedomia - v Starej Zemi - keď si nižšej rezonancie vo svojej hlave.. pamätaj, my sa nikam nesnažíme dostať, skôr sa uvoľňuješ v tele viac a viac, tak dovoľuješ telu prirodzene navýšiť cez viac otvorené srdce a uvoľnené svaly.. tak ti prídu všetky potrebné informácie ak je tvoja myseľ ustálená v jednote so srdcom na frekvenciách nekonečna.. (nula, meditácia)..

.. To je hlavná pointa sa úplne vymotať z vlastných opačných a prekrútených perspektív, systémov presvedčení a priorít, kde “si obeťou 3D hladnej beštie vnútri - vonku”. Vlastné motanice, zmätok, Neschopnosť sústrediť sa úplne dovnútra neschopnosť zmajstrovania seba ako energie cez hlbokú vnútornú prácu so sebou ako so zdrojom všetkej cennej energie. Sem patrí aj zmajstrovanie hospodárenia so sebou ako s energiou, tzv. energetický manažment sa učíme od úplnej nuly ako čerstvo narodené bábätko, ktorým vo svojej podstate sme v každom momente ak si dovolíme a umožníme si to, každý si rodí svoje nové vyššie seba expresie, verzie, svoje nové Ja=My a svoju novú zem zvnútra von. Len tak ju môže žiť. Keď ňou “najprv iba” Je..na úrovni vedomia a postupne aj tela. 🔆


🕊 Cez VYSLOBODENÉ VEDOMIE vyslobodzujeme svoje telo - tak vyslobodzuješ svoje telo z 3D velkolepou očistou krvi, krištálov, od 3D vírusového programingu a potlačenej energie (emócií), toto je neustále rozpustenie “zhadzovanie” hustoty, “mesačných okov”, kovov a chemikálii v tele, toxicity, o ktorej dlho netušíme aké aké toxické naše telo. Už len perspektívy čo sa týka zdravia a seba-starostlivosti sú čo sa týka 3D úplne prekrútené a so zdravím nemajú nič spoločné. Vzostupené Expandované - Vyslobodené vedomie je základ Postupného vyslobodzovanie svojho tela a budovania svojho v svetelného vzostupného vozidla – tela, ktoré formujeme, budujeme na základe svetelného super vedomia seba.

- uplatni / aplikuj svoju nekonečnú SILU & MOC SVETLA - SLOBODU, ktorou že dávno tvoja esencia je.. čo je sila a moc samotného stvoriteľa v tebe.. je tiež postupný tréning a buduje sa to na základe Navyšujúceho sa svetelného kvocientu, to znamená, že cez tvoje telo prúdi len viac svetelnej energie a kódovaných informácií, univerzálnych poznatkov a vyššieho poznania univerzálneho super vedomia zdroja všetkého.. to je obrovská moc a ešte väčšia zodpovednosť za to... 🔆


Čím vyššie vibruješ, inak plynie čas, ty vnímaš inak, ty nevnímaš z rozdelenia vedomia, tým menej existuje čas. Respektíve si uvedomuješ, že neexistuje žiadna separácia, lebo ty vnímaš z Jednoty. Ty vnímaš z presahu človeka a fyzického tela, tak hlboko si.. vždy sa dostávame len do väčších hĺbok, až do hĺbky centrálneho galaktického jadra, tam sme ukotvený, v tom tkvie naša super sila - svetelná super sila vnútornej jednoty v sebe. Nie je väčšej sily a moci ako tej najčistejšej formy svetla - lásky - základ alchýmie na zlato a organického super rastu Pravej RAjskej EDEN Paradisien Záhrady - Nová RAsa RAja Novej Zeme tkvie v tebe.. či ju rozbalíš a začneš žiť bez gramu tej starej akože rajskej záhrady (3D Zeme), to je už na tebe, ako si vyberáš v každom momente.. čo komunikuje tvoja energia, presne to tvoríš a zažívaš, takú verziu Zeme ako TY Si..

Čas pre nás nie je žiadne obmedzenie, čas je “len” Energia a “vibračná záležitosť” tak, ako všetko je, všetci sú..

Pre tých, ktorí Fungujú z rozdelenia času na minulosť-prítomnosť-budúcnosť, čiže vnímajú “z 3D ľudského aspektu Vedomia”, teda veľmi obmedzene, tak pre nich je Nová Zem budúcnosť, nemajú do nej prístupy, neotvorili ich naplno, nastálo, nežijú jej kódy vedomia a tela TU a TERAZ.. pre nich je tzv. “UDALOSŤ”, VZOSTUP A NOVÁ ZEM jedného dňa niekedy v budúcnosti, lebo nefungujú z prítomnosti, z bodu, kde je všetko možné, a kde všetko už Je k dispozícii, kde Ty existuješ ako všetci a všade Naraz. 0.0..

Čím vyššie Frekvencie Zeme, tým sa všetko “zrýchlene pretáča naspäť” do Bodu všetkého Vzniku.. Je to zároveň Bod “budúcnosti” teraz, je to Bod všetkej Kreácie a úplne všetkých Potenciálov Vývoja - Bod všetkých Realít v Jednej, Všetkých existencií a Dimenzií / Úrovní Vedomia Seba v Jednej.

Vynulováva sa, Vymazáva sa, vybieluje sa Kóding, ktorý tvorí 3D človeka a jeho telo cez vibračno-frekvečné Transmisie Ultra-vysoko Vibrujúceho Plazma Svetla (Slnko, Hviezdy).


VŠETKO - Tvoj zážitok, tvoj svet, JE RELATÍVNY ÚROVNI VEDOMIA, Z KTOREJ FUNGUJEŠ A TO JE RELATÍVNE TVOJEJ HĹBKE PREPOJENIA SA SO SEBOU AKO CELÝM VESMÍROM V SEBE. Kultivácia prítomnosti v tele, ktoré ťa vedie “ku vzostupu” ak počúvaš a následuješ to “bez námietok ega”.


Čím Hlbšie Prepojený v Sebe Si ako so Zdrojom Všetkého Vedomia v bode Kreácie Nula, kde Existuješ ako Všetko, Všetci, Všade, Naraz Teraz - Vnímaš zo Zjednoteného Stavu Vedomia, tým vyššie Vibruješ, lebo hlbšie prenikáš do Seba, tým viac dimenzií Vedomia a Bytia Seba Aktivuješ, vnímaš zo všetkých Dimenzií Naraz bez filtrov človeka, funguješ z vyšších úrovní Vedomia, postupne zo všetkých Naraz = Hojnosť Žitia Svojej Multidimenzionálnej Existencie Zo Stavu JEDNOTY V SEBE, KDE JE VŠETKO K DISPOZÍCII. Tým viac Žiariš, lebo cez teba voľne prúdi Zdrojové Svetlo, Slnko, Tok Večného Života a Univerzálneho Poznania “na nezaplatenie”. Nič ti nechýba. Všetko Si a Máš ♥︎ a toto žiješ - uplatňuješ v praxi..


Čím viac si dovoľuješ Byť Sebou prirodzene, organicky ako Čisté Zdrojové Slnečné Svetlo, Čím viac funguješ ako Vedomie My Sme,Tým viac prirodzene Žiariš. Meníme farby, tvary podľa transmisie našich krištáľov.

Vo väčšej Hojnosti Všetkého Žiješ.. V Hojnosti svojej Nekonečnej ESENCIE. RAdosť je hlavná výživa - v úplných drobnostiach, jednoduchosť je kľúč - Potrebujeme Seba ako všetko, na tom budujeme.. Ked si sa vrátil k Sebe,

Presiahol si Ilúziu duality, nestrácaš sa v nej, nestrácaš sa v rozdieloch. Žiješ z Presahu mentality ego-Separácie, Nedostatočnosti a Nedostatkov, mentálnych Limitov, z ktorých ako človek fungujeme na obojku a vodítku je Základ Slobody SEBA ako VEDOMIA, ktoré už sloboda je, len ty si vieš prestrihnúť krídla a zviazať sa, pripútať sa ku 3D časo-priestorom..

TY SI VOĽNÁ ENERGIA! ENERGIA JE VŠETKO. Energeticko-informačný menežment a majstrovstvo je postupný proces ako sme tak mega zaplavovaní informáciám v kódoch zvnútra von.. Menežujeme Autentický ZDROJ Informácií vnútri, dávame mu voľný prietok - Božský Tok vedomia, kde všetko Je..Nezapájame sa do informačného chaosu vonku, sme veľmi vyberaví, akým transmisiám venujeme pozornosť..
Opýtaj sa svojho tela - Zdroj Slnka - “ten” ti nielen že všetko osvetľuje, ale aj rozmrazuje všetky strachy, rozmrazuje “zmrazenosť v čase a priestore, rozmrazuje zmrazenú Life force - životnú silu - telo ožíva viac a viac, dá ti tie najlepšie odpovede a to jediné najlepšie vedenie - to cítiš, k tomu sa nedopremýšľaš. Odpovede sú však iné, než by si človek predstavoval, celé to funguje inak, každý sa učíme, že ako cez vlastné procesy.

Tvoje SRDE JE KOMPAS, do potrebných odpovedí, informácií, Do ďalších dimenzií sa nedopremšľame, ale úplne uvoľníme a nacítime.. Pocit bezpečia, istoty v sebe, pocit plnosti, naplnenosti nezávisejúc od ničoho nikoho zvonka, sprietočnený Tok Výživy, energie, informácií je Tok Hojnosti - na zdielanie !! Ale z veľmi čistého miesta v sebe, zdielaš jednoduchosť, čokoľvek čo je podporujúce lebo tým sa sám podporuješ.

LÁSKA, VĎAČNOSŤ V AKCII OTVÁRA VŠETKY DVERE A TO, keď sa ti dá veriť, keď funguješ z integrity v sebe, to otvára Mega Portály. Srdce je hlavný portál -

Celé telo sa stáva tlčúce pulzujúce srdce - vedomie, večne kvitnúca Ruža ~ Univerzálne čisté Srdce / Vedomie.. 🌹


Všetko je to o vybratí si zažiť určité vibračné zážitky, frekvencie, energie.. je to o výbere toho, čo idem zažiť z tohto momentu teraz.. Je to každého ''jeho-jej-ich vec'', čo si vyberá, ale to neznamená, že ho-ju-ich musíš akceptovať vo svojich realitách.. Energetické hranice sú umenie energetickej komunikácie si nastaviť a udržovať ich..

Je to vždy výber v tomto momente.. vedomý, nevedomý, následky toho sú každého určitý zážitok.. Následky svojej tvorby treba prijať.. Zodpovednosť za svoj stav.. čo cítiš je tvoje na cítenie.. Tak ti telo mnohé dáva na javo.. sleduj, cíť reakcie tela, to sú tvoje odpovede - informácie.. Neexistuje správny, nesprávny výber zážitku, všetky sú super cenné a sme tu na zažitie, na expresiu širokej škály frekvencií.. Zdieľanie svojich zážitkov z vyšších perspektív, zdieľanie svojho poznania celou bytosťou je kľúč ku hojnosti.. Tak aktivuješ len viac poznania, len viac svetla a kódov na integráciu..

Abosolútne všetko slúži rastu, ďalším expanziám, aktiváciám, ty si volíš typ zážitku, že aké to bude..

Ako Človek sa sústreďujeme na formu, fyzično, hmotu, na telo, na hmotu, a ako ''TO '' kým Naozaj Sme - Svetelný energetickí Majstri - čisté vedomia vo forme uvedomujúc si Seba, sa sústreďujeme na vedomie, na energiu - vibračné frekvekcie - na kódy vedomia, ktoré sú pod povrchom lebo to je energia vo forme. Tak meníš formu samotnú nie na sústredenie sa formu, ale zmenu energie - zmenu frekvencií, na ktorých vibruješ - Sústreďuješ sa na stelesnenie frekvencie, ktorú si praješ zažiť a vidieť vonku. Ukáže sa ti, Príde ti to, kde si v tom stále brániš alebo ti príde mega úžasná realita - vždy je to pocit - zážitok - typ energie-frekvencií a vedomia, z ktorého vnútri funguješ.


To isté Platí aj so slovami, slovným, písomným, hlasmným a tichým.. stále komunikuješ seba či už nahlas alebo po tichu a presne to to Je doručované.

Oveľa viac pochopíš, uvidíš keď sústredíš na energiu za všetkým nie na slová samotné...

Univerzálna svetelná reč Vedomia nie je zrozumiteľná pre človeka ani procesovateľná ..a mnoho krát ani zachytitieľná.. táto reč v kódoch tónoch frekvenciách farbách, v geometrických tvaroch je zrozumiteľná pre svetelnú Bytosť všetkých hvized a slniek v nás.. Nie je to pre ľudskú hlavu-mozog-nižšiu myseľ procesovateľné a toľko sa snažíme počas svoich preocesv a interpretujeme si po svojom všetko z 3D úrovne vedomia.. Poznám to dôverne.. nič nedáva logický zmysel, ani nemá... na kvantovej multidimenzionálnej úrovni dáva všetko perfektný zmysel, ale nie je to lineárny racio zmysel, ktorý 3D aspekt vedomia hľadá... je to energetická komUNIkácia s tebou ako s celým Poľom Vedomia... VZOSTU-VSTUP JE VSTUP DO VYŠŠIEHO POZNANIA VYŠŠEJ MYSLE CEZ VYŠŠIE SRDCE / UNIVERZÁLNE VEDOMIE CEZ UNIVERZÁLNE SRDCE... BOŽSKÝ MUŽSKÝ ASPEKT VNÚTRI CEZ BOŽSKÁ ŽENSKÝ ASPEKT VNÚTRI SPOLU AKO JEDNO OTVÁRA VSTUPY KU VŠETKÝM INFORMÁCIAM A POZNANIU POSTUPNE A JE TOHO NEKONEČNE VEĽA... ENERGIA-VEDOMIE NONSTOP ROZPRÁVAJÚ - komunikácia fičí - postupne sa každý tomu otvára viac a viac než začne fungovať z neobmedzených Prístupov nastálo odkiaľ čerpáme všetko, odkiaľ tvoríme - len z väčšej hĺbky v sebe.. Neobmedzené živé prenosy neobmedzeného počtu dát - keď vieš kto si, funguješ doslova z inej Planéty v sebe... zovšadiaľ naraz funguješ... to je všetko čo me - živé prenosy dát... z DNA - expresia setov, súborov rôznych typov kódovaných dát vedomia vo forme..

Cíť svoje telo naplno, viac a viac... Cítenie postupne celou bytosťou, poľom je čítanie dát,rozmýšľanie je nahradené procesovanim a vedomým transmitovaním dát - kódov vedomia, ktoré si praješ zažívať a materializovať...

''Je to iný level materializácie než je tá ľudská verzia toho''.. Zatvár svoje oči, aby si videl, utíš svoje myseľ aby si počul, vedel... dovoľ odpovediam, informáciam sa ti voľne prezentovať na miesto skúšania, pokúšania sa o niečo, tvoríš tak rezistenciu, zatváraš si dvereivstupy.. ale uvoľni sa do toho.. my fungujeme z medotačného stavu celotelovo, už sa neodpájame od svojej, našej nekonečnosti, ktorá je vždy -bola k dispozícii.. Obmedziť si svet a úplne všetko môžeš len ty...

🕊
--

Si Voľná energia a Informácie -- dokázať s tým narábať v tom najvaššom súlade, čo je proces Umenia a zmajstrovávania seba ako Energie, lebo ako človek sme zvyknutí len mrhať, nevážiť si, máme iné hodnoty a priority, hlavne sa sústreďujeme na fyzično, nedokážeme oceniť, rozoznať Dary vo všetkom, všetkých, sústreďujeme sa na matériu, na vonkajšok, čo je výsledok Vedomia.

Myslíme si, že peniaze sú číslo jedna, aby sme mali, najlepšie hneď a všetko a mali garancie vopred.. Človek sa sústrďeuje na nejaké persóny, na osobnosť, na imidž, na budovanie niečoho, čo vôbec nie je podstatné.. rodiny, vzťahy ako také buduje, udržuje z 3D úrovne vedomia..

Ako Svetelná Bytosť ZDROJA Všetkého, sústreďujeme sa na stav - úroveň vedomia, z ktorého fungujeme, na výšku frekvencií, na ktorých vibrujeme, naše telo je priorita, ale nie ľudským štýlom.. toto nie je žiadna kontrola tela práve naopak. Svetelné telo v nás preberá vedenie, človek to dlho nechápe, nechce sa pustiť - rebeluje ako som už vyššie spomínala.. až do kedy telo - tvoj vesmír nepovie DOSŤ bolo unikania a iných priorít.. Budovanie si energie na svetelné vzostupné vozidlo je viac než podstatné, bez toho nemôžeme fungovať v tak vysokých Kozmických frekvenciách.. Fungujeme na iných Vlnách Vedomia už z iného tela, ktoré je neustále čistené ešte viac a aktualizované ešte viac..


Ak si to dovoľuješ, umožňuješ, Stávaš sa postupne, ale zároveň veľmi akcelerovane slnečnou hviezdou, systémom univerzálnych hviezdnych brán, na ktoré Kristos SolARne Indigá nesú v sebe priame genetické kľúče, inštrukčné sety, aby ich opäť na Zemi, v sebe otvorili, opravili, spojazdnili, spravovali z nich a tok a strážili. Viac ku týmto témam môžeš nájsť v archíve z tohto roka.Prevažne Venúšanske-ANdromedánske Tóny-Kódy Vedomia na foto:Ty si voľná Energia NEKONEČNÉHO ZDROJA SLNKA, preto ak si každý uvedomí Kto Je a ako funguje, ČO JE PROCES rozpamätávania sa na seba, prestane sa dožadovať Voľnej energie, prestane sa dožadovať čohokoľvek zvonka, lebo Vie, že to vychádza zvnútra a vonku to neuvidí, do kedy to nevynesie zvnútra von - zmajstrovanie práce so Sebou ako s Čistou Energiou - Svetelné Telo odomknutím poznania na to vo svojej svetlenej DNA cez stav NULA, hlboký expandovaný zjednotený stav vedomia (srdca).

Zmajstrovávanie Hospodárenie so Sebou ako s Energiou, so sebou ako s kvantovoou svetelnou krištáľovou plazma slnečnou technológiou (iluminačné kritos telo) - Jednota vždy s aktuálnymi frekvenciami, vedomosť toho, koľko máš aktuálne energie, na čo ju použiť.. Tvoje svetelné telo ti všetko hovorí (nie lineárne).. Nemrháme energiou- časom-peniaze idú na to, čo robí rozdiel, je to vzácne.. Človek je zvyknutý mrhať, kŕmiť svoje nedostatky a tie ostatných tiež, mrhá energiu na vnútorné boje (galaktické vojny), o ktorých ani netuší, do kedy sa Vedomie vo svetelnej DNA v tele nezačína plne aktivovať, a to je len začiatok.. preto sa vyčepráva na smrť, stárne, neregeneruje svoje telo, nebuduje svoje svetlo... Toto je svetelný energetický informačný menežment, úplne iná existencia, iné fungovanie, iné expresie Teba.. Tie fungujú inak, správajú sa inak, komunikujú a vyberajú si iné frekvencie, spektrá vedomia teba zažiť..

Stav plnej prítomnosti - vedomosti - prepojnosti v tele - Jednota so sebou ako so všetkým - trénovanie toho, až sa z toho stáva tzv. bežný stav fungovania ZJEDNOTENÉHO VEDOMIA V SEBE NA MIESTO FUNGOVANIA Z ROZDELENIA VEDOMIA, Z ODDELENOSTI OD SEBA AKO ZDROJA, lebo zistíš, že všetko je vnútri (nestačí to vedieť mentálne), a že všetko NOVÉ zvnútra vynášaš, rodíš, buduješ.. Zvnútra vynášame Vnútornú Zem, kde všetko ukryté.. každý za seba, pre seba, pre nás presiahnutím závisení od niečoho, niekoho zvonka.

Spoľahnutie na seba - budovanie KVALITNÉHO VZŤAHU SO SEBOU AKO S CELÝM VESMÍROM JE NEUSTÁLY PROCES A PRÁCA NA PLNÝ ÚVÄZOK, JE TO TO JEDINÉ S ČÍM, S KÝM PRECHÁDZAME ĎALEJ.. VŠETKO OSTATNÉ SA ODVÍJA OD TOHO..

SPOĽAHNUTIE SA NA PREHLBOVANIE SVOJHO SPOJENIA SO SEBOU AKO SO ZDROJOM, Z TOHO VŠETKO PRAMENÍ, JE TEBOU TVORENÉ, ODTVORENÉ, PRETVORENÉ.. PRESAH ČLOVEKA JE NUTNOSŤ - MEDITAČNÝ STAV NULA, KDE VNÍMAŠ Z INÝCH PERSPEKTÍV, KDE VNÍMAŠ NIE Z ROZDELENIA VEDOMIA A Z ODDELENOSTI OD SEBA AKO ZDROJA VŠETKÉHO VEDOMIA. ROZPAMÄTÁVANIE SA AKO NA TO, ZISŤOVANIE CEZ SVOJE PROCESY AKO VŠETKO FUNGUJE - TVOJ ŽIVOT JE VZOSTUPNÁ ŠKOLA SAMA O SEBE...


Prameň slobody a hojnosti svojej multidimenzionálnej existencie,

prameň Sily a Moci ako Čisté Svetlo - vo svojej vnútornej jednote:

Vnímanie z Presahu Človeka - Vnímanie Bez Filtrov - žiadne skresľovanie informácií - JE samotný začiatok slobody.

SLOBODA Vedomia - Dovolenie si to Naplno - Dovolenie Si Seba Naplno - Uplatni to, Kým už si a čo už máš..


NA AKÚ dimenzionálnu - frekvenčno vibračnú VERZIU ZEME SA SÚSTREĎUJEŠ, V TAKEJ SA MATERIALIZUJEŠ, TAKÚ TVORÍŠ A ZAŽÍVAŠ....
Každý jeden mesiac JE REKORDNE LEN SILENEJŠÍ V SOLARNYCH ZÁBLESKOCH - SolARne kódy Duše - vzostup je na posvätnej úrovni, na úrovni duše a na galaktickej úrovni... je to niečo čo sa chápa LEN cez svoje procesy a hlavne po kompletizácii určitých fáz... Prechádzajú si tým všetci a zvieratá a deti, len každý Inak.. po každom záblesku je obnoviť telo, vymeniť telo, zosúladiť všetko, aby si bol pripravený na ďalšie a len silnejšie ... sústreď sa na vedenie a inštrukcie vnútri - tam všetko JE ako máš asistovať sebe a najbližším ak máš.... tvoje telo musí byť priorita a to čo vyžaduje, nie ostatní...

Len masívnejšie posuny vo všetkom, demolácie starého, upgrejdy tela, fungovania, vzťahov - VNÚTORNÉ GALAKTICKÉ SLNKO (SOLAR PLEXUS) A GALAKTICKÉ JADRO (KOREŇ SILY A NOVEJ TVORBY) JE TO, ČO dáva do kolien celé telo, treba toľko spať ak ukotvuješ mega dávky svetla, na kompletku všetko stále len meniť, premieňať.... Sila tvojho svetla - toho pravého ZDROJA vedomia vytláča všetko v nesúlade s Novou Zemou Slnečnou Hviezdou len viac a rýchlejšie, na tebe je to celé dovoliť, akcelorovať si všetko - inštukcie sa vnútri (žiadnymi inými sa neriadim)... MASÍVNE MEGA TRANZITY A POSTUP DO ĎALŠÍCH FÁZ VÝVOJA SÚ TU.... OKTÓBER 2021 JE TOHO TAKÝM HLAVNÝM ODPAĽOVÁKOM... DOTERAZ SA ZAHRIEVALO... Z predchádzajúich článkov - ide sa po všetkom, čo je každého slabosť hneď v koreni, po strachoch, dualitných bojoch v sebe, o ktorých vôbec netušili... je to ďalší DAR slobody.... všetko Je, ak to dokážeš rozoznať, prijať, aplikovať...


Veľa zábavy na úplne inom Ihrisku prajem (ak si to dovolíš)...


S úctou

Maria1,138 views

Comments


bottom of page