Nové AN. Aurora Ľudstvo Vzostúpenej Novej Zeme v ANdromede, Aurora Rasy-Platformy,Úlohy Oraphima

Updated: Feb 3
Kódy “ľudstva vyšších svetelných oktáv” 2222 ~ kódy “vyššieho” Aurora Krist.Ľudstva ~ Dvojité Diamantové Slnečné Vedomie / Telo MAtrice Avatar-Rishi “identity”/kolektívneho vedomia a tela, Kódy Noemovej archy - Aurora dúhové / fialové Platformy Dúhové telo Určitý Tón jemne Fialovej je práve tón vzostúpeného Kristoveho vedomia a Aurora Platforiem - “Noemovych Árch” kódy “nového ľudstva” sú kódy ZJEDNOTENÉHO NEBA SO ZEMOU Ukotvenie Sféry / Domény / 5.HU a 6.HU Božskej Hlavy (kozmický trojplameň) priamo do svojho koreňa Kódy Rajskej Záhrady a našich prvotných (kolektívnych) tiel.

Brána ~ Hviezdna Pasáž 2.2.2021 Naplno otvorená ~ kódy “Nového Ľudstva” - originálneho Pra-Pôvodného ANjelskeho Elohim ~ Oraphim ~ Seraphim - Ku kódom 2222 pribudol další pár svojej počas roka 2020, matrica Zeme, systém mriežok Novej Aurora Zeme sa úplne vymenil v januári 2021 na základe iniciácií a super-aktualizácii celej planetárnej architektúry, ktorá si prešla úplným Znovu-zrodom 11.1.2021 a 29.1.2021 sa “to dokleplo, uzamklo” aj s kódmi pre 2021, čo sú o návrate Solárnych Kráľov-Sknečný Rishi piateho a uz aj šiesteho harmonického univerza / univerzálneho časového matrixu, co su naše úplne prvotné a ORIGINÁLNE EXPRESIE NAŠEJ BOŽSKEJ DNA - Zlatá Slnečná Rasa, ktorá vymieňa “tú lunárnu znečistenú rasu padnutého vedomia na Zemi”.

Aurora PLATFORMY - VZOSTUPNÉ KOMUNITY NOVEJ ZEME UŽ EXISTUJÚCE v dimenziách Novej Zeme v Andromede v PREPOJENÍ S VNÚTORNOU ZEMOU, “kde je všetko uložené ako v bezpečnom trezore”, kam sme všetko uložili pod povrch zemský po páde Posledného štádia Atlantisu na uchovanie “do roka 2012”, teda vzostupného cyklu planéty, kedy to opäť môže vychádzať na povrch - všetky poklady pečlivo ukryté počínajúc pravými ANdarami, ktoré sú len vo vyšších dimenziách Zeme, a tie ktoré ich s nimi spájajú, začínali vychádzať von ako prvé z narastajúcou vibráciou Zeme v “80-90.rokoch 20.storočia”.. ku vnútornej Zemi bližšie inokedy.. Mnohí majú svoje pararelné existencie na Aurora Platformách a vo Vnútornej Zemi Zároveň, “ktoré je nevyhnutné zjednotiť” tak, ako všetky všetky existencie zlúčiť do jednej ~ Rozpúšťanie všetkých Rozdielov cez 0.0. AURORA PLATFORMY a AURORA SIEŤ PORTÁLOV EXISTUJÚCICH NARAZ AKO PARARELNÉ REALITY V MATRICI ZEME, z ktorými je potrebné sa zjednotiť ako Súčasť Tranzitov do Aurora Vzostúpenej Zeme, ktoré sú súčasťou kódingu v našom zemskom Kristalovom jadre ako MAterinský Aquaelle MAtrix, ktorý vysiela MAterinsky Aqua Modro-Zelený oblúk Lúčov, ktorý vysiela ANdromedanske Kódy MAtky. Týmto časo-priestorovým portálom a pasážou sa VZOSTUPUJE DOMOV. Každý jeden predstaviteľ Kristoveho vedomia vzostupuje touto pasážou naspäť do ANdromedy, do úplného Jadra/Srdca/Lona/Slnka v rámci ktorého všetko existuje - expanduje - zaniká. AURORA PLATFORMY VYTVÁRAJÚ PRESTUPNÚ PASÁŽ VZOSTUPU MEDZI MLIEČNOU DRÁHOU A ANDROMEDOU. Špecializovaný na prepájanie sa s Aurorou Matkou/Zemou/Rasami a tvorbu tranzitných koridorov do Aurora časových realít je náš kóding Modrý Oraphim “Pre zopakovanie”: Originálne Kristove Stvoriteľské a Budovateľské Rasy, Naše základne kódingy a predlohy svetelného tela: Elohim-Oraphim-Seraphim, kedy zlatý lúč Seraphima je ten hlavný Kľúč ku ďalším, pretože v sebe nesie základ pre plnú Obnovu Siete Zlatého Orla v sebe - na Zemi, a vďaka znovu-obnove vzostúpeného Seraphima v sebe, opätovne “dávame do kopy” Modrého Oraphima, ktorého hlavnou “špecialitou” a Úlohou je Obnova a tvorba Aurora Platforiem cez priamu KomUNIkáciu s Aurora Zemou v Andromede, obnovujú a čistia architektúru Zeme, vracajú ju do jej vzostúpeného Kristoveho stavu cez Seba.. Sú majstri zmien a ultrafialového plameňa (rád Ametyst). Sú to všetky Indigo rasy, ktoré sa museli fragmentovať, “traumatizovať” a prejsť do úplnej amnézie (nie všetci, záleží od individuálca čo si vybral zažiť). Modrý Oraphim, keď je naspäť vo svojom celistvom stave aj na úrovni tela, zosobnil opäť Rád Modrého Lúča Melchizedek, Rád Modrého Nílu a Maharaji kóding, “Je super mocný Majster Alchymista”, vie otvárať hviezdne brány, chápe ako fungujú, má v sebe poznatky pre budovanie vyspelých galaktických civilizácii, vie tvoriť, udržiavať, spravovať bezpečné a vysoko frekvečné Aurora zóny / platformy ako tranzitné koridory a pasáže “Domov, na druhú stranu” do ANdromedy nielen pre seba, ale aj pre ostatných. Áno, je to tranzit smrti, tranzit úplného odumretia ega a prechod Okom Ihly. Modrý Oraphim spolu so Seraphimom (v nás poch ztelesnení), Tvoria NOEMOVE ARCHY PRE OSTATNÝCH CEZ plné ZOSOBNENIE DÚHOVEJ Kristalovej PLAZMY; TVORIA ZÁKLADNÉ PORTÁLY PRE DRAKOV NAJVYŠŠÍCH OKTÁV SVETLA - pre Andromedanskych Iluminačných Drakov/Sophianskych drakov a Paledorianske budovateľské vedomie, aby opäť mali prístup ku Zemi práve cez ORAPHIMOM VYTVORENOU PASÁŽOU NA ICH MATERIALIZÁCIU. Oraphim Takisto TVORÍ KOMPLEXNÉ BRÁNY PRE Materinskú Suet Hviezdnych brán a MATERINSKÝ LÚČ “pravej MAtky”, aby prúdila naplno, zaplavovala celú Zem materinskou plazmou - sú to Aqua Blue-Modré-Zelenkavé lúče (lemurska zelená) tvoriace 13D piliere do ANdromedy, kde je vzostúpená Zem súčaťou AQUAELLE MATRIXU A AQUA SRDCA Andromedanskej MATKY. Tento materinský lúč vyplavuje lunárnu matku a stopuje lunárne transmisie a nizko-vibračné ploty.. Je súčaťou kozmickej Trinity - súčasťou “božskej hlavy”/ univerzálnej mysle Avatara-Rishiho-Kozmickeho Krista v nás. Spolu so 14D lúčom / Rádom Zlatého-Solárneho-Platinového Slnka obnovujú vedomie a telo Solárnej MAtky, Márie a Sophie “na Zemi”, čo bolo kompletizované v decembri 2020 vrátene Zlatého Seraphima. Náš kóding Oraphima tvorí základ aj pre tvorbu andromedanskej Siete Veľkolepých bielych Andromedánskych Levov - Feline Elohim Lyranský Avatar - Sieť Bielych okrídlených levov a Diamantových slnečných diskov v našom svetelnom tele - Na Zemi pre obnovu trojice Lyranských brán “domov” - ARaMAteNy, Lýry-Aveyon a Lýry-Vegy. “Všeobecne v skratke povedané”: PRINÁŠAME ZEM NA ÚPLNÝ PRA-POČIATOK Z PRED PÁDOV LÝRY RÝCHLEJŠÍMI A INTEZÍVNEJŠÍMI RESETMI cez vyplavenie “extrémnych nerovnováh” a “bludov, nonsensov, nočných mor” v individuálcovi, v kolektívoch na všetkých úrovniach... Preto je tak dôležité sa plne sústrediť na obnovu svojej DNA, tela, opravu tela a opravu Matrice / mriežok “, čo Oraphim robí cez svoj ultrafialových plameň”, ktorého je majster, “len zabudol”. Venovať telu spánok, lásku a živiny, ktoré žiada, plus byť nonstop na detoxe naturálnymi spôsobmi, bylinami atď, inak telo neustojí dávky svetla / informácií, nebude si schopné prejsť tranzitnými portálmi Domov. Základ pre Vzostup tela je ztelesnenie zlateho Seraphima. Stará Zem a Telo úplne padá, preto “sa z jednej perspektívy iba všetko na nej zhoršuje, ak ste jej súčasťou, lebo sa musí dosť rýchlo a takmer naraz vynulovať galaktická karma, vyplaviť “všetky pravdy” a vyčistiť na všetkých úrovniach, ale z úplne iných perspektív: je to súčasť procesu pádu starej zeme lebo nová už úraduje a vzostupuje “ešte vyššie”. 3D Zem už neexistuje, “najnižšie pásmo je momentálne 4D”, kde sa dajú uplatniť ešte 3D pravidlá hry a aj 5D plus pravidlá hry, lebo je prestupný stupienok.. avšak všetko je zosúladzované s 12D Zemou. Preto neostáva nič “zo starého typu života” ak to nie v súlade aspoň s tvojim Monádovým Telom, čo je vrstva tretieho harmonického univerza.

Vzostup sa môže udiať jedine cez hlboký Zostup “pod všetko” - “do tých najtmavších zákutí, kde nebolo zasvietené” a cez kontinuálnu očistu tela, vzťahov, hlavne cez de-programing a integráciu polarít - presah duality- presah 4D. VSTUP DO JADRA ZEME, do jadra galaxie Mliečna dráha je vstup hlboko do svojho tela odkiaľ expandujeme. Každý premieňa svoje “tmavé jadro a lunárne telo, znesvätenú trojicu v sebe” cez Aktiváciu všetkých Krist.Svetelných DNA vláken diamantového slnečného tela. Obnovený vzostúpený Zlatý Seraphim je základ pre modreého Oraphima a Elohima v nás. Krištálová Hviezda - Pôvodná / Nová Zem drží v sebe AURORA PILIERE a Brány do pasáží AURORA PLATFORIEM. Keď sme schopní cez plnú aktiváciu Krista v sebe sa ustabilizovať vo frekvenciách Aurory, naše soojrbie s pôvodnou planetárnou Architektúrou Zeme Krist.Hviezda je opäť vytvorené cez našu Zemskú Hviezdnu čakru, prvú a druhú čakru. JE AKTIVOVANÝ KĽÚČOVÝ MAJSTROVSKÝ KÓD, ktorým je ZÁKLADNÝ UNIVERZÁLNY 12D strom života a poznania “ako tvoje heslo na vstup do Novej Zeme”. Aurora matrix je v UNIVERZÁLNOM MATRIXE SIEDMYCH NEBIES, čo sú tie najvyššie Stvoritelské relmy pre nás dostupné “po dlhej dobe” a hlavne na Ztelesnenie cez svoju postupnú a úplnú premenu na všetkých úrovniach.

Aurora rasy, Aurora MAtka kódy Vzostúpenej Zeme v ANdromede: Mnohí z nás sú inkarnovaní ako pôvodné Stvoritelské Majstrovské budovateľské Dračie rasy, Paledorianske vedomia, ktoré nielen čistia CEZ ZMAJSTROVANIE SVOJHO OHŇA - SOLÁRNEho PLAZMA A ZLATÉho SVETELNÉho TELA, ale zároveň aj pokladajú základy pre galaktické civilizácie novej zeme, lebo to celé nesú vo svojej DNA a majú “tú výbavu už v sebe”, ale ako s tým vynaložia..”to je výzva a hlavná skúška zároveň”. Mnohí z nás sú súčaťou PALEDORIÁNSKEJ DOHODY OPÄTOVNE POSLÚŽIŤ CEZ VLASTNÝ TRANZIT A OBNOVU SVETELNÉHO TELA OSTATNÝM, “čo je súčaťou rehabilitácie krídel, znovu-zjednotenia dvojplameňa v sebe a vzostup padnutých duší z Tary”. Väčšina hviezdnych Semienok Star seeds sa inkarnovaka do H.U 3D Zeme ako fragmentovaný modrý Oraphim, padnutý Seraphim a “úplne zabudnutý Elohim” cez stratu pamäte a stratení sa “vo svete tieňov/3D Zeme galaktického väzenia”. Súčasťou našej práce s planetárnou štruktúrou a architektúrou Novej Zeme, “ktorej adresa” je v ANdromede (doslova) - “Aurora Zem” = vzostúpená verzia Zeme navrátená domov do jednoty vedomia a tela hviezd a slnka cez zmajstrovanie najvyššieho stupňa vedomia v našom systéme, čo je portál Oriona 8D - naše vyššie srdce a počiatok komUNIkacie s Andromedou 9D + cez prepojenie s prvou sférou 12D stromu života Zemskou Hviezdnou čakrou a Krist.Jadrom. *Jadro Starej Zeme je znečistené, znesvätené, zdeformované krištálové jadro lunarnej Matky, ktoré podporuje v rámci 3D Zeme Luna/Mesiac. Preto je tak dôležité u každého vystúpiť so systému dvanástich astro. znamení a mesiaca, aby prestal podporovať 3D zemské telo lunárnych nizko-vibračných transmisii a napojil sa na “pravú” Solárnu MAtku - Vedomie Solárnej Márie (ľavé krídlo) a Sophie ako základ začiatku ZJEDNOCOVANIA DVOJPLAMEŇA V SEBE MÁRIE A MICHAELA, čo je kolektívne vedomie a telo zjednoteného dvojplameňa - obe krídla znovu-obnovené cez integráciu Pádov krídel a koruny a tráum s nimi spojených a plne aktivované a znovu-obnovené Kristalove Diamantové Lotosové Srdce v Sebe. Vedomie Márie a zvukového tela / pilierov Sophie sú kvitnúce Vedomia tvoriace Kristalu, teda základné podklady pre znovu-zrod Kozmickeho Krista v Sebe 15D lúč “pravých grálových kráľov, Mágov”.

Matrica N.Zeme Krištáľová Hviezda - kristala základ a Aqua-Marínový lúč MAtky 13. Pilier - Kristove “ženské” vedomie aspekt MAtky, z ktorého sa tvorí Kristov pilier Solarneho Vedomia Slnka a dieťaťa-diamantové biele slnko - lúč 14D a mužský aspekt krist. Vedomia - 15D oblúk Lúčov / pilier Mága a sily a moci lásky tvoriaci pôdu pre návrat SOLARNÉHO Rishi Kráľa 2020+ Používanie 15D lúča v jednote s 13-14D lúčmi je najvyššia alchýmia ultra fialovým lúčom. Náplňou Práce so štruktúrou novej aurora zeme v sebe je Budovanie AURORA platformy: BYTosti, ktoré existujú v ANdromede (my v Ďalších dimenziách vedomia a bytia) v jednote s Krist.Hviezdou, ako architektúrou každej vzostúpenej planéty, ktorá dosiahla 3. Vývojový stupeň ~ oŽitie ako Ožitý Galaktický Akáš cez seba cez aktivované a integrované / ztelesnené svoje všetky svetelné páry vlákien DNA ~ Kozmická Trojica lúčov Aqua Modrá-Smaragd, Zlato-Platina, Ametyst-Magenta = podklad Matrice UNIverzalnej Zeme / Avatara a základ Božskej hlavy GodHead.

*pre zopakovanie: Aktuálne Kódy novej zeme: Pokračujúca a silnejšia Čistá Sila a Moc cez “najvyšší stupeň” lásky 15D piliera Otca/muža / Krista ktorá nerobí žiadne kompromisy na ľudskej ego úrovni.. Jednota, Vyslobodené ľudstvo, Kódy Fénixa a Draka, Kódy cesty Grálu ~ Jedine cez Žitie Grálu, “Rekalibracia cez bod nula dosahuje rekordy každým dňom” .. funguvanie odznova na novo vždy v nule z nuly Kódy Žitia z celého spektra Univerzálneho časového matrixu, teda z celého spektra Frekvečných pásiem a dimenzií, ktoré je k dispozícii každému, keďže Jeden a ten istý svetelný Zdroj je všade vo všetkom živom 29.1.2021 - Úplne nové časové reality pristáli, otázne je, či s nimi si v súlade ? Mnoho sa opäť vymazalo a mriežkový systém Zeme sa opäť celý aktualizoval ~ veľa spánku telo vyžaduje stále.. “celý január bol o zosúladzovaní sa s novou mriežkou Zeme”, začína sa roztáčať Super Koleso Zmien kódmi 2.2. 2021 - táto brána už naplno fičí kódy “nového” anjelského ľudstva sú silnejšie a silnejšie

Kódy Novej Zeme Ožívajú Cez nás, cez naše telo, cez ich Žitie a aplikáciu do praxe.. cez postupnú integráciu vyššieho Ja (Sirius A,B), “sestry Venuše”, cez integráciu Velkolepého Ja - Akášu (vstup cez Orión), cez integráciu svojho PRApôvodu Lyrah/Vega Elohim Anuhazi, cez integráciu kódov diamantového tela Seraphim~Oraphim~Elohim, kódov Galaktického Krista “ultra čistej lásky” (Arcturus) ~ Ztelesnenie celého 12D stromu života, cez ktoré zlatou bránou ARaMAteNA vchádzame do srdca Mliečnej dráhy a do srdca ANdromedy Je to “ďalší typ Univerza, ktorý každý integruje a prechádza “tam” cez svoje premieňanie a vzostupné procesy, ako Krištálová Hviezda žijúca z Inteligencie Jednoty Vedomia = Aurora BYTosť pracujúca s Aurora Platformami “na Zemi”, respektíve ich buduje ~ sú to základy pre vzostupné komUNIty ~ “tzv. bezpečne zóny”, ktoré nie sú ovplyvnené žiadnym frekvečným “väzenským plotom” a matrixom starej 3D zeme. Vyzerajú ako Vesmírne Lode - Aurora Fialkové Hviezdy ~ vesmírne vozidlá, lode, kde sa zjednotili tí, čo rozpustili personu / ego/človeka tí, čo si prešli dostatočným vzostupom na to, aby sa zjednotili v jednu Loď / hviezdu so svojimi hviezdnymi rodina a navigovali ďalej Tvoria tak priamu pasáž pre ostatných sa navrátiť do ANdromedy cez vzostup Paledorianskou Pasážou AMENTI A ARAMATENOU - 12D lyranskym Feline-Elohim portálom do ANdromedy cez integráciu - už spomínané vyššie - AQUAELLE kódy MAterinskeho Aqua Lúča , ktoré priamo pracujú / transmitujú kódy domova do zemskej krištáľovej štruktúry, do jej jadra, do jej srdca priamo v tebe ako v Zemi.

Aurora je ďalší názov pre Omniverzálny božský Zdroj všetkého ~ Sedem Nebies v ANdromede, ktoré každý cez postupnú integráciu týchto kódov zosobňuje Je to vedomie / Lúče už Vzostúpenej Zeme volané aj ako Dračie TrojTónové Iluminačné Vedomie Trinity Vĺn kreácie ~ presah starej zeme he presah dvojitej vlny kreácie. Je to neutrálne pole bez boja a bez náboja = NEPOLARIZOVANÉ, neutrálne POLE BODU NULA - žiadna separácia a rozdiely. Aurora Vedomie spočíva vo vedomom Žití Zákona Jednoty ako masívny kolektív Vedomia a celého Zdroha v jednom. Zjednotenie sa úplne nielen so svojou dušou, ale aj celým Monadom, Avatar a Rishi telom. Počas vzostupných procesov na úrovni tela pracujeme cez Materinský pilier a oblúk lúčov Aqua Kristala s diamantovými doskami na našej hrudi ~ naše srdce sa mení na kvitnúcu krištáľovú diamantovú ružu / lotos..práve cez túto oblasť srdca Novej Zeme v sebe tvoríme Sieť portálov Aurora “na zemi” ~ vraciame ju domov ~ opravujeme svoju DNA a celej zeme cez “nápravu elementálov” prvej a druhej dimenzie v sebe. Čím viacej premieňame celý svoj spodok na zlatý-solarny-SOULarny a detoxikujeme telo od “mŕtveho konštruktu 3D zeme”, od kovov a chemikálii, ktoré sme konzumovali a ničili, znečisťovali svoje telo, svoju DNA, seba ako Zem vnútri, vonku..

Aurory sú multifarebné oblúky / žiary pastelových až mliečnych tónov farieb, ktoré sú majstri v zmene formy / shapeshifting. Vyzerá to ako Aurora Borealis, ktorá sa tvorí každým slnečným zábleskom / explóziou/ expanziou ~ MAtka MAria - jej Aurora Aura spolu s večným Plameňom GodHead je Aurora MAtka, ktorú každý jeden naspäť integruje a zosobňuje túto energiu. MAria Magdaléna kolektív vedomia je súčasťou AMETYSTOVEHO rádu a držiteľa modrého plameňa Melchizedek, nositel a Strážca grálu, Mág ultrafialovým plameňom, rád Merlinov ~ a práve tieto naše aspekty sú kľúčové pre Integráciu kozmickeho Krista ~ Architektúry Aurora Novej Zeme (v ANdromede).

Aurora vzostúpená Zem “začína” vo štvrtom harmonickom UNIverze troch vrstiev krištáľoveho podkladu / otlačku 10-11-12D univerzálnych brán tvoriace vstup a spojitko do Aurora Zemského MAtrixu. Tieto brány a vrstvy boli/sú zničené na 3D Zemi - Terre. Lenže Zem má viacero časových línií v rôznych hustotach a harmonických univerzach. Tomuto sú venované predchádzajúce texty aj videa na YouTube. My znovu-obnovujeme každú jej verziu. Vrátane 5D verzie Tary, 7D Verzie Gaii- Hyperboei-UrANtie (ma viac názvov). V piatom harmonickom Univerze existujeme ako kolektívne svetelné telá bez fyzickej hmotnej manifestácie lebo je to zóna PRA- MAterie, zóny prvotných zvukových svetelných polí držiace lúče MAterinskeho oblúka, Otcovskeho oblúka lúča a Slnečného Platinového Krist.dieťaťa krištáľovej hviezdnej architektúry = “trojica božskej hlavy”, z ktorej všetky “životné formy”/ bytosti sú tvorené / manifestujúce sa cez všetky dúhové spektrá vo všetkých hustotách dimenziách Univerzách. 12 časových zvukovo-svetelných polí piatich frekvečných dimenzií / hustôt univerzálneho časového matrixu v 15 dimenziách”budúca Zem” je tu a teraz na úplnom Pra-Počiatku z pred pádov Lýry, z pred zneužitia portálu 8D Oriona a teda z pred akýchkoľvek “konfliktov / vojen”. “Začína” vo 4. Avatar MAtrixe a 5. Matrixe UNIverzalnej mysle - Ja Som prezencia - Omni prítomnosť Omni Zdroja - Kozmickeho trojplameňa

Kódy Nového vzostúpeného ľudstva sú Aurora Kódy Aurora Nová Vzostúpená Zem - Aurora Platformy sú veľmi kľúčové “v tejto divé a nadchádzajúcich časoch”.. sú budované, tvorené a udržiavané Modrým Oraphimom (indigo iluminae rasy), Modrý Melchizedek Oraphim, Kóding modrého Nílu a kóding Maharaji.. preto tolko indigových rás a lúčov “sa sem inkarnovalo”.. lebo tvoria Aurora platformy (keď vedia, keď sa k tomu vrátili).. Oraphim cez Seraphima je majstrom tranzitov / premien / tvorcova a správca bezpečných zón a tranzitných pasáži pre ostatných do časo-priestorov Aurora Zeme v ANdromede.. Je to tu a teraz, nie “jedného dňa”, alebo že “niekto to za mňa Bude a urobí”..

1) Zmajstrovanie Bytia v Nule-úplnom Strede 2) vykonávanie a robenie zo stavu expanzie a prepojenia sa so Sebou ako Zdrojom.

Krásny čas, S láskou Maria ARaMAteNA42 views0 comments