top of page

KÓD TVORCU, Očista Vzťahov-Nití Neslobody, Finančný Systém, Prekrútená História, Egypt-Atlantis-leMUria

Updated: May 7


Cez hlboké Poznanie Seba Spomenutím si na Seba, na to, čo sa naozaj dialo-deje umožňuje Vyslobodenie sa z ľudského typu Myslenia si - Rozmýšľania a nič Nevedenia, Nevedomia. Hĺbkové Poznanie SEBA (vedomie Seba) umožňuje Ultra Očistu vlastných zanesených Krištáľov, celého tela, umožňuje Presah - Transcendenciu všetkých rozdielov, oddelenosti v sebe, zlučovanie všetkých strán do Jednej - oboch strán mince, ktoré nikdy neboli oddelené, bola to ilúzia oddelenosti, ktorá zašla do extrémov. Spoznávanie svojej minulosti, ktorá sa odohráva teraz umožňuje NASTOLIŤ MIER NA GALAKTICKEJ ÚROVNI V SEBE CEZ

zlučovanie všetkých častí Seba, všetkých aspektov vedomia seba OPÄŤ v JEDEN, zjednocovanie - rozpúšťanie rozdielu medzi životom a smrťou, medzi narodením sa a odumretím, medzi spánkom a bdelosťou, medzi ženou a mužom, medzi rodičom a dieťaťom, medzi Tvorcom - Umelcom a jeho Dielom..

PRESAH EGO ILÚZIÍ A DOMNIENOK Z HLAVY, PRESAH ĽUDSKÝCH (EGO) POTRIEB JE SLOBODA SAMA O SEBE. KEĎ NEPOTREBUJEŠ BYŤ NIKÝM NÁSLEDOVANÝ, NEPOTREBUJEŠ NIKOHO NÁSLEDOVAŤ, nepotrebuješ nikoho o ničom presviedčať, keď zdroj tvojej plnosti je vnútri. JEDINÝ MAJSTER - LÍDER JE VNÚTRI, A TEN ŤA VEDIE DOMOV ak si to dovoľuješ, DO DIMENZIÍ NOVEJ ZEME, KDE UŽ TVOJE OČISTENÉ ASPEKTY EXISTUJÚ V ICH NAJČIŠTEJŠEJ FORME. PROCESY VZOSTUPU SÚ AKO TOVÁREŇ NA DIAMANTY - OBNOVA SVOJHO PÔVODNÉHO ORGANICKÉHO BOŽSKÉHO KÓDU TVORCU, KÓDU KRISTA ORIGINÁLNEJ KRISTOVEJ ZAKLADATEĽSKEJ, MAJSTROVSKEJ BUDOVATEĽSKEJ RASY. KOZMICKÉ SLNEČNÉ KRISTOVE UNIVERZÁLNE VEDOMIE A TELO - DVOJITE DIAMANTOVÉ SLNEČNÉ TELO STVORITEĽA JE NIEČO, ČO SA OBNOVUJE, BUDUJE CEZ ČISTENIE SVOJEJ TELOVEJ ŠTRUKTÚRY NA VŠETKÝCH ÚROVNIACH: emočné-mentálne-fyzické, aby sa v jedno spolu so svetelným mohli zlúčiť.


Pozrieme sa hlbšie, aj keď len v skratke do čistenia časo-priestorov leMUrie, Atlantisu, Egyptu, lebo sa to deje tu a teraz na globálnej úrovni. Čistia sa hĺbkovo falošné a znečistení kráľovské línie, faraónske línie cez krv, tekutiny a krištály..

Všetky reality sa zjednocujú, všetky aspekty sa zlučujú v Jedno Vedomie Jedného. Respektíve, keď sa prestáva vnímať oddelene od seba, všetko vidíme, vnímame súčasne tu a teraz.. keď nefungujeme z 3D optiky a závojov. Čím vyššie vibrujeme, tým menej existuje akékoľvek rozdelenie času a fyzického priestoru, lebo funguješ z PRESAHU ROZDIELOV a ODDELENOSTI, z rozpustených závojov a tieňov.

Spoznávanie seba, videnie toho, čo sa naozaj deje-dialo a ako to bolo-je tvorené je VNÚTORNÝ PROCES ZVEDOMNIEVANIA, NAVRACANIA VEDOMIA - KOZMICKEJ PAMÄTE, PRECITÁVANIA TELA, KDE JE VŠETKO ULOŽENÉ. Ako 3D ľudstvo sme si vybrali zažiť hru padnutia za obeť vlastnému ego tyranovi vnútri - vonku, padnúť za obeť falošným - prekrúteným informáciám úplne o všetkom a psycho autoritám - vládcom, ktorí sú závislí od pocitu mať moc nad masami a urobia preto všetko, aby sa cítili viac v moci.. keď sa tak necítia, skúšajú najpodlejšie taktiky.. Tieto mocenské elity od čias Egypta a pádu Atlantisu, kedy infiltrovali vysoké kňažstvá, kruhy Gráľových Kráľov, Faraónske línie, Kristos Esínske línie, vzostupné školy, Mystery Schools, všetky miesta, dôležité brány a komplexy pyramíd a chrámov, kde sa pracovalo s Informáciami, s genetikou sa postupne infiltrovali rôznymi skupinami, ktoré začali po invázii na Blízkom Východe a v Egypte rôzne masakre, začali manipulovať so skutočnými poznatkami a pracovať s genetikou tak, že je to proti všetkým kozmickým univerzálnym zákonom s nulovým rešpektom, úctou, láskou voči Zemi, Prírode, životu, svetelenej esencii vo všetkom a všetkých živých.. Súčasťou prebúdzania sa je videnie, cítenie, integrácia, prečistenie Všetkého toho, z čoho sa žalúdok obracia - zvracia sa zvrátenosť, ktorá sa diala pod povrchom celý ten čas a nikto to nechcel vidieť..


Pokračujú ODHAĽOVANIA VŠETKÝCH SKRYTÝCH VRSTIEV 3D ľudských programov, nastavení a ''CELEJ PRAVDY'' o ľudskej histórii, o pôvode, o úplne všetkom.. Je to vnútorný kontinuálny proces navracania pamäte na seba, na všetko, kedy si dovoľujeme integrovať to, čo sme nechceli - chronicky odmietali vedieť, cítiť, počuť, vidieť o sebe, teda škrabkanie na povrchu so sebou - s ostatnými. Do akej miery vieme spoznať seba, do takej miery vieme spoznať druhých.. Chronické odmietanie Seba a opakovanie sa po druhých (opičkovanie sa, bytie podľa určitej šablóny) je doslova koreň ego infekcie. Je to mega proces čelenia tomu všetkému čo bolo pod povrchom bez boja, vyberať si SEBA ako Novú Zem s pochopením, že čo sme to všetko vytvorili, aby sme to prestali opakovať, a pochopili, že nič čo je vytvorené z 3D úrovne vedomia nie je v súlade ani so Zemou, ani s Hviezdami, ani s nami, že všetko je to prevrátené - zvrátené a na nás je to kontinuálne čistiť a tvoriť úplne Nové všetko založené na kódoch Novej Zeme.


Ak nemáme kvalitný čistý vzťah so sebou, nemáme ho s nikým, a to sa buduje postupne.. Je to základ budovania Matrixu Novej Zeme v Sebe na základe očisteného vzťahu so Sebou, lebo ten je odrážaný vo všetkom.. Budujeme iné reality, iné zážitky na základe zmajstrovanej KomUNIkácie Seba so Sebou - Umenie Vyjadrenie Seba, Bytie Sebou je ďalšia naša svetelná Super Schopnosť.. vedieť, kedy byť ticho, kedy čo a ako odkomunikovať, vyjadriť je niečo, čo zisťujeme, učíme sa za pochodu cez svoje zážitky.. Naše Telo nám vždy dáva na javo Úplne všetko.. prečo ? Lebo všetko je vnútri, hlboko v tele.. Milovanie Sa absolútne so všetkým, ocenenie sa, vďačnosť sebe, ale nie ego štýlom.. je to návrat do stavu Bytia v láske a vo vďačnosti ako prirodzeného stavu Bytia, z ktorého robíme, fungujeme tvoríme bez tvorby ego drám a bez scénarov ľudskej hlavy.. Najväčšia výzva pre človeka je opustiť zónu komfortu a cítiť sa bez súdov, bez rozmýšľania, bez riešenia niečoho v hlave, bez hladania vinníka vonku za svoj vnútorný stav.. Neutekáme von, ako je zvykom, ale prenikáme hlbšie dovnútra, lebo odtiaľ začíname naozaj vidieť, chápať, rozumieť celou svojou bytosťou.. Bytie super prítomný, rozplynutý v okamihu, v momente - jednota - si von z hlavy - dovoľuješ si integráciu naplno, a toto proces rekalibrácii Nulou - samá integrácia a presah.. avšak človek si to neumožňuje, keď je zaseknutý vo svojej hlave oddelený od zvyšku tela. Zároveň si umožňuješ slobodu od čakania na niečo zvonka, nepotrebuješ odhalenia vonku, lebo vidíš, u teba sa to už udialo. Nečakáš na nič a nikoho zvonka, lebo Ty si tým, koho potrebuješ, ty si to, čo ti môže chýbať.. Ty predstavuješ pre seba to, čo ti ako dieťaťu chýbalo.. Ty si tá zmena, tá Nová Zem - iná planéta, iná spoločnosť a iná civilizácia, ktorú si praješ zažívať.. najprv to musíš byť, aby si to mohol žiť..

Dať si zvolenie prijať seba ako ten hlavný dar života, ten hlavný svetelný krištáľový nástroj-technológiu-vozidlo do Neba - do Novej Zeme pokračujeme ako odborník na Seba, ktorý sa neustále učí nové cez napojenie na ZDROJ POZNATKOV a Informácií vnútri. Líder je vnútri. Nová Zem je tvorená svetelnými Kristos Lídrami bez lídrov.. každý sa navrátil do svojej jednoty, čistoty a suverenity Stvoriteľa, ani gram ega-človeka nie je akceptovaný, lebo DOSŤ bolo opakovaniu pádov všetkých civilizácií, kde prevládlo ego. Dosť bolo nočnej mory, ale na to každý musí čeliť tej svojej a tej vonku, a to sa len začalo odhaľovať hlbšie v 2020.

O to sa starajú frekvencie a kódy Novej Zeme..Ak si sa oslobodil, ak ŽIJEŠ Kód Boha - Vedomie Seba ako ZDROJA V PRAXI, už len Tvoja prezencia je vyslobodzujúca a zároveň je to tá najväčšia výzva pre človeka.. lebo človek nedokáže uniesť veľa svetla naraz, je to príliš intezívne, vybuchol by, vypína ho, musí integrovať si ľahnúť a integrovať.. Kód Tvrocu, Boha, Kreácie - Kód Kristovho vedomia je KRIŠTÁĽOVÉ PLAZMA SVETLO, KTORÉ KAŽDÝ MUSÍ ZTELESNIŤ, TÝM ŽE ZAČÍNA FUNGOVAŤ AKO SVETELNÁ HVIEZDNA MUTLIDIMENZIONÁLNA BYTOSŤ, KTORU JE VO SVOJEJ PODSTATE - OČISTIŤ zdegenerovaný kód Tvorcu a Kristov Kód v sebe, z ktorého sa tisícročnou genetickou altreáciou a modifikáciou, hybridizáciou, mega znečisťovaním stala zbraň - antikristovský Kód Padnutého Vedomia (padnutí anejli, odvrátené božské vedomie, čo je super ego) - ľudské 3D vedomie-telo a spôsoby života.


Na globálnej úrovni

sa Vošlo do osvetľovania, vyplavovania hlbokých koreňov všetkého utrpenia za eóny a eóny rokov, za všetky existencie na pochopenie ako všetko vzniklo - bolo vytvorené, aby si každý začal vyberať inak, aby každý pochopil, že ego programing je super hlboko zakorenený v každom, a že je to ten jediný aspekt, ktorý stojí v ceste, tvorí utrpenie, je zodpovedný za deštrukciu, pády Zlatých vyspelých Civilizácií, aby to každý mohol naozaj uzavrieť cez pochopenie, plné odžitie-strávenie všetkého, aby sa to už neopakovalo.. Na to sa každý musí rozpamätať plne, lebo Kozmická pamäť je VEDOMIE.. nie ľudská pamäť, alebo ľudské veodmie, to predstavuje 3D väzenie, to nie je Jednota so ZDROJOM všetkého vedomia..


Vošlo sa plne do úplného vyčistenia najtmavšej éry Zeme (amnézie, uviaznutia mnohých hviezdnych rodín v 3D matrixe) - čistenie, vyplavovanie posledných

26 000 rokov, posledných 500 000 rokov, komplet celá história sa pretáča na začiatok, vynulováva od kedy sa otvorilo vzostupné okno naplno.. U tých, ktorí služia ako prvé Ztelesnenia prototypu kristos diamantového slnečného Avatara a EDENICKEJ generácie - navrátili sa do Diamantového Kráľovského Ríši vedomia Jednoty SLNKA - vzostúpili medzi prvými, otvorili brány a mosty pre ostatných - u tých sa to Už Vynulovalo, píšu už Iný Akáš.

Pozrieme sa v skratke na

pochopenia Atlantisu a Egyptu, ako Zem padla pod galaktickú karanténu so statusom Väzenskej galaktickej kolónie - teritórium, kde vládnu padnuté kristické rasy, kde vládne ego strana - tieňovaná strana populáce - 3D človek je toho výtvorom, ktorá znehodnocuje genetiku - Kód Kreácie-Boha-Tvorcu-Stvoriteľa, lebo si zmyslela, že je mocnejšia ako Univerzálne zákony Kozmu, ktorá rebeluje už od čias Postavania Pyramídového komplexu v Gíze. Sfinga bola postavená úplne ako prvá ako Tribút vzdania Úcty Lyranským Levím Avatar Rasám ako Lyranský Veľkolepý Leví Strážca vchodu do Siene všetkých záznamov (hall of records) a do Vnútornej Zeme. Celý Komplex v Gíze a Blízky Východ, vrátane Izraelu sú najhorúcejšie Univerzálny Brány s Grálovými Bodmi, ktoré sú zámerne najviac Infikované a pod vládou válčiacich Rás rôzneho typu..

Tí, ktorí neustále potrebujú bojovať, byť v moci, dokazovať si, že sú lepší, válčiace rasy má každý jeden v sebe, ktoré si čistí v sebe, vo svojich realitách.

Človek sa dal na vrchol pyramídy a rebríčka, že jeho život je cennejší ako život zvyšku vedomia-bytostí-rás. Ľudská rasa nie je tá najinteligentnejšia rasa, ako si o sebe myslí.. Nefunguje zo skutočnej svetelenej super inteligencie v sebe.. a to je prvotná dezilúzia v sebe - myslenie si niečoho, nemajúc šajnu o ničom.. Hlásanie niečoho, čo sú ego bludy, prekrútené informácie, alebo úplne egom vymyslené, alebo od niekoho vypočuté a odinterpretované po svojom, potom hlásania tých ego-interpretácií je čistý Antikrist, ktorý je super hlboko v každom.. Na sociálnych médiách je to najviac vidno - jeden s niečím začne a všetci sa po ňom opakujú..

Všetky Korene a semienka 3D ľudstva treba postupne rozpustiť cez Návrat Pamäte - Vedomia, cez vedomé ukotvovanie svetelných kódovaných Dát VEDOMIA NOVEJ Zeme do svojho koreňa, a nie myslenia si, domnievania sa o niečom, že tak je - bludné kruhy domnienok..

My používame napojenie na ZDROJ pravého SLNKA vnútri - čo je super vedomie - vedenie - tá pravá inteligencia spočívajúca v PROCESOVANÍ SVETELNE KÓDOVANÝCH DÁT SVOJIM SVETELNÝM TELOM, A TO JE FUNGOVANIE OD 6D PLUS.. Ľudské 3-4D fungovanie je viac-menej fungovanie z napojenia na falošný Zdroj informácií, života, na čiernu dieru - hviezdu, systém čiernych Slniek a srdcií, napojenie sa na Falošný Panteón Božstva už v Egypte, ktorý vytvorili

Podvodníci vydávajúci za Originálne Zakladateľské Kristické Rasy.. Vytvorili systém falošných informácií, a otrocké systémy pasce vedomia, ktoré rozdelili populáciu na Elity a na pracujúcich otrokov nemajúc šajnu, že čo to vlastne svojim spôsobom života vyznavájú a podporujú..

3D človek je výtvor kombinácie všetkých kódingov antikristických rás, nesie v sebe všetko, avšak jeho pôvod je v čistom Kóde Tvorcu, v čistom ANjelskom Kóde Krista, Galalaktickom Hviezdnom Kóde všetkých Rás,

ktorý si opäť každý obnovuje a dáva všetko do poriadku, ultra očisťuje Krv, krištály, Kostný matrix, celé telo a najmä svoj vzťah ku sebe, ku svojmu telu a všetky ostatné typy vzťahov..

Roky 2000-2012-2020-2021 sú finálnym termínom, kedy sa táto väzenská 3D kolónia rozpadáva, je to možnosť vzostupu pre všetkých, ktorí si tak vyberú využiť Vzostupné Okno...

Tým, že sme zmesou všetkých kódov úplne všetkých typov Galaktických Bytostí, nie je možné hrať hry na vinníka a obeť. Je to jedná a tá istá Bytosť - Sme jedna Bytosť vo všetkých, všetky v jednej..Takže nič z mojej práce nie je o podpore mentality obete, o podsúvaní nejakých právd, ale cez moje rozpamätanietanie sa, procesy, moje prepojenie poskytnúť kódy pre ostatných ku ich vlastnému poznaniu a pamäti, aby sa mohli viac hlbšie pochopiť seba a ostatných.. Dar vždy hlbšieho a iného Pochopenia Seba a Spoznania Sa je na nezaplatenie (aspoň pre mňna).Na globálnej úrovni sa Vošlo do plného prežitia si všetkých pádov, aj preto zdieľam tento článok ako podporu s aktiváciami..

Cez úplné stratenie sa v Dualite ju presahujeme.. Úplný zostup, pád je potrebný na VZOSTUPy - pochopenie, uzavretie toho, kým si bol, kým si a mohol pokračovať ako Nová Generácia EDEN Nového Človeka - Rodiny Kristovej Hviezdy od nuly v nule..Každému sa navracia pamäť prostredníctvom ukotvovania a odomýkania svetelných kódov Novej Zeme na Solar Kristos Avatar Línie v leMUrii, v Atlantise, v Egypte, počas Fázy Kráľa Artura, na Serrez-Avian-Serpahim Egyptské 5D Tara ANjelské ľudstvo, na 7D Gaianské časopriestory Hyperboei, Polariánov, na Lyru, na Andromedu, na Venušu-Kristos Línie, na Grálové Kráľovské Kristos Línie atď ...

čím je len viac vidno, na čom stoja vládne, mocenské, kontrolné a úplne všetky systémy 3D Zeme.. Na skorumpovaných vládcoch, vládach, autoritách..

Svetelné Kody odomýkajú

Spomienky na všetko čisté, vyspelé, kde sa nezneužívala moc, kde sa rešpektoval Zákon Jednoty a na všetko poškvrnené, otrocké, kde sa zneužívala moc a nerešpektovalo nič, kde prevládlo ego-chtíče, závislosť od bytia v moci, v kontrole..

Tvoje vlastné vedomie, poznanie a prijatie Seba je Kľúč ku slobode. Keď vieš, že spútať sa do reťazí môžeš len ty a ako, tak si volíš inak tvoriť svoje žitie, z iného miesta v sebe, ako tvoje nové, vyššie aspekty Seba, ktoré netolerujú nič, čo je stále starý spôsob fungovania z ľudského ega-hlavy-potrieb. Potreby ega sú úplne iné ako potreby duše.. cíť ten rozdiel..

Perspektívy a Potreby svetelnej galaktickej bytosti sú úplne iné, než ľudské.. avšak toto je o nájdení, prijatí, uplatnení svojej ľudskosti - humánnosti čelením všetkej skrytej zvrátenosti, odvrátenosti, závislosti, podmienenosti vonkajškom, neslobode.. Výsledok Tvorby vedomého ľudstva je úplne iná planéta, než výsledok tvorby nevedomého ľudstva a toho bolo dosť, dosiahol sa vrchol deštrukcie a vrchol pokusov o znemožnenie vzostupu čo najväčšiemu počtu ľudí, preto vchádzame do super ultra maratónu pádov - kolapsov toho, čo nemá základy vybudované na Majstrovských Budovateľských kódoch Novej Zeme Nového človeka fungujúceho a tvoriaceho z úplne iných rovín, úrovní vedomia SEBA. VEDOMÁ APLIKÁCIA POZNANIA SEBA, VEDOMIA SEBA DO PRAXE JE NUTNÁ V PLNEJ PRÍTOMNOSTI.. APLIKÁCIA TOHO, ŽE VIEŠ KTO SI JE KĽÚČ KU zMAturovaniu v praxi - vzostup cez všetkých 12 Univerzálnych Brán Galaktického Vedomia všetkých Hviezd v Sebe, v tele, v-na Zemi - ztelesnenie ožitého 12D stromu života, ZJEDNOTENÉHO VEDOMIA SLNKA AR-RA-- RA je JEDEN - vedomie Jedného. Vzostup je o tvojom premostení do tvojej pôvodnej kristickej architektúry krist, diamantového, plazma solar svetelného dúhového univerzálneho tela KATHARA Tela Albiona - naša pravá pôvodná geometrická mriežka, štruktúra a systém Kristovej Planéty - Hviezdy - odomknutie poznania božskej kreácie - kódu Boha v tvojom tele založený na práci so Sebou ako s ultimátnou božskou technológiou a svetelnou inteligneciou - nechaj svoej svetlo viesť, pre teba pracovať, opravovať tebou vytvorenú škodu na vlastnej posvätnej kristovej svetelnej DNA.. PRÁCA S KÓDOM KREÁCIE JE PRÁCA so svojim pôvodným planetárnym telom Albion-Kathar-Kristos Universal Templar:

KA - svetlo

THA - zvuk

RA-AR - jeden

Paledoriánski Draci, duše, ktoré patria pod dohodu Paliador opraviť Planetárny Logos a vyslobodiť stratené Duše z vybuchnutej 5D Tary, ktorou obnovením opätovným v sebe vzostupujeme do jej časopriestorov, kde si buduje Monádové telo 6D plus..

RODINY KRISTOVEJ - KRIŠTÁĽOVEJ HVIEZDY SI NA TOTO SPOMÍNAJÚ - NA UMENIE PRÁCE SO SEBOU AKO S VEDOMÍM VŠETKÉHO TVORIACE TELO - PROTOTYP UNIVERZÁLNEHO AVATARA. Tento božský kóding je to, čo sa znehodnocovalo celý ten čas každým jedným nič netušiac.. vzostup je o svojej regenerácii, o svojej oprave ako komplexnej galaktickej portálovej a premosťujúcej brány cez všetky dimenzie.Pozrieme sa na to, čo vládlo 3D Zemi - peniaze, moc, status - umelo vyfabrikovaná popularita - majetky - vlastnenie a matie - pre človeka sú peniaze spájané so šťastným životom, s matím dosť, so slobodou, hojnosťou a úspechom.. V 3D sa každý zapredal, stratil v mentalite nedostatku, nenasýtenosti, chtíčom mať viac, byť viac ako ostatní.. Na 3D globálnej úrovni je najdôležitejší zisk, finančný benefit nad životom.. Všetká moc a bohatstvo bolo zadržiavané v rukách ego elít, vlád, celebrít (falošné sebou a spoločnosťou okorunované božstvo a lunárne archetypy), ku ktorých pádu postupne dochádza už len tým, že ich prestávate vôbec sledovať, nevenujete im pozornosť. Ich Zdroje budú vysychať, už postupne vysychajú ako si každý čistí vzťah ku peniazom, začína ich používať ako nástroj, ako energiu na Robenie Rozdielu - dochádza ku postupnej redistribúcii peňazí na podporu tvorby Novej Zeme. Zatiaľ zabezpečujú určitú rovnováhu - energetickú výmenu, ale tento systém, ako všetky ostatné nemajú dlhé trvanie.. závisí to od toho akou rýchlosťou je každý schopný očistiť svoj vzťah ku týmto témam, všetky programy a závislosti s tým úzko späté (mentalita nedostatku, závislostí, závisenia od vonkajška).


Hlboké korene najotrockejšieho systému - Finančného, peňažného systému, systémov Moci, Autorít súvisejú s koreňmi prekrútenej úplne celej ľudskej -galaktickej histórie - korene Falošného Božstva, mudrcov a Vlády antikristov od vytvorenia Egyptského Tmavého Pantéonu Bohov, ktorý vytvoril rôzne anti-technológie na prebratie moci a vedenia nad vedomím celej Zeme a jej obyvateľstva po Páde Atlantisu, ktorý vybuchol na tri etapy.. Postupné nájazdy a začiatky infiltrácií Atlantských Kolónií sa začali okolo 30-50 000 pnl s fokusom na Vnútornú Zem, ovládnutie jej krištáľových generátorov, jaskýň mega generátorov v oceánoch, ktoré boli súčasťou pôvodnej Kristickej Architektúry Zeme tých, ktorí ju vytvorili, vysadili - Zakladateľské Kristos Rasy rôznych kódingov - majstri Budovatelia, dizajnéri a architekti. LeMUria a ranné Atlantské kolónie existovali súčasne, tak ako neskoršie Atlantské Kolónie a Egypt existovali súčsne a sú úzko prepojené. V každej z tejto civilizácií boli pri moci originálne zakladateľské Kristos Rasy budujúce a spravujúce rôzne monumenty, chrámy, pyramídy, komplexy a mestá, spoločnosti založené na dodržiavania zákona JEDNOTY SLNKA a Všetkých hviezd. Spravovanie univerzálnych brán vedomia ZEME a všetkých univerzálnych poznatkov vrátane genetickej knižnice zaznamenaných určitým štýlom, ktoré boli spravované vysokým kňažstvom (počas čistých vývojových fáz to nebolo o nadradenosti) - kmeňovými Kráľmi

dvanástimi Grálovými Mádži Kráľmi (indigo crystal stareseeds) - 12 Esínskych Kmeňov, ktoré spolu tvoria celý Genetický kóding rás vysadených inkarnovaných na Zemi - tieto kruhy správcov a strážcov TOKU hviezdnych brán vedomia, knižníc a vzostupných škôl boli

postupne infiltrované ku koncu LeMUrie a začali sa kradnúť poznatky, začali sa snahy o ukradnutie Technológií Hviezdnych Brán a ich súčastí: Archy, ANkhy, Sieň Amenti, Arc of the Covenant, začali sa

prekrúcať informácie, vytvárať rôzne konflikty o strážcovstvo nad najmocnejšími miestami Zeme a technológiami Vzostupu - zahrávanie sa s Krištáľmi.

Rôznymi výbuchmi krištáľových generátorov a poškodeniami zemskej Krištáľovej mriežky - kristickej štruktúry Rasami postupne dochádzalo ku masívnym potopám Atlantských kolónií, Archových technológií Brán a rôznych nástrojov vedomia potrebných ku vzostupu. Atlantis bol zredukovaný na Ostrovy Bermudy a Kanárske ostrovy. Určité krištáľové generátory boli vybraté kvôli ochrane rasami Siriusa B, ktoré spájali Zem s Andromedou z oceánskeho dna, čo hodilo Zem doslova do zatemnenia. Všetky dôležité brány, monumenty, pyramídy a chrámy boli postavené Kristickými Majstrami Budovateľmi v súlade s hviezdnymi konšteláciami na spravovanie energeticko-informačného toku, z ktorých najdôležitejšie sú Brány v Egypte, na Blízkom Východe, v Oblasti Anglicka. V týchto oblastiach sa nachádzali technológie vzostupu a najdôležitejšie prístupy do Vnútornej Zeme a do Hviezd, preto boli pod strážcovstom Vyspelých čistých Kristovych avatar línií, ale

infiltrovanosť postupne prevládla najmä tým, že sa samotné Kristos Esínske Indigo kmene začali rozdeľovať a handrkovať to, kto bude strážiť a spravovať dôležité brány a technológie. Všetko podstatné bolo po potope Atlantisu uschované vo vnútornej Zemi a v Egypte. Hŕstka kristovych línií, ktoré jednali v súlade so Zákonom Jednoty zakázali vstup do pyramídového komplexu v Gíze určitým rasám z pádnych dôvodov, ktoré boli súčasťou strážcov a správcov tiež, a to bol koreň rebélie proti vlastnej božskej esencii, proti Kódu Boha a Krista, prevádlo doktnuté ego..začali sa rôzne mocenské rituály, praktiky, väčšie infiltrácie, invázie, vytvorili sa dohody rebelúce proti Paliador Zmluve, proti Galaktickej Konfederácii na Prebratie plnej moci nad Zemou a vytvorenia Robotickej otrockej rasy, ktorá bude slúžiť určitej Elite.Originálne Egyptské Faraónske pravé Kristos Línie, ktoré založili Egyptskú civilizáciu, sú pôvodné 5D Taranské línie Serrez-Avian-Zlatý Seraphim Zlatého RA rádu Lúčov Solárneho Logosu. Sú to majstrovské vyspelé Kristos Línie Zlatého 14D Lúča prepojené s majstrovskými Kristos Líniami v 7D Gaii Azurites. Avatari týchto rádov Egytpských dynastií sa inakarnovali aj po Páde Zeme niekoľko krát na opravu brán a planetárneho logosu, na návratenie všetkého do poriadku, na opätovné nastolenie JEDNOTY VEDOMIA SLNKA, aj sa im mnohé podarilo,

ale prevdládli konflikty. Až dvaja Kristos Avatari Yeshua, ich Esínske skupiny a Línie Kráľa Artura geneticky kódovaní ku Grálovým Bránam vykonali prácu, na základe ktorej môžu pokračovať a vzostúpiť masy po roku 2012 vďaka opätovnému otvoreniu všetkých brán počas vzostupného okna a dostatočnému množstvu Indgo Crystal Starseeds inkarnujúcich na Zem od ruhej svetovej vojny, ktorá skoro vyhubila úplne celú planétu a najstaršiu Kristos Esínsku krv a kóding.

Originálne Zlaté Egyptské Kráľovské Línie boli reprezentantmi Solárneho Diamantového Kráľa Ríšiho, ktoré výhradne obstarávali a používali Lyranské brány Vedomia na inkarnácie - 10D Lyru-Vegu, 11D lyru Aveyon, 12D Aramatenu, avšak pádom týchto brán vychýlením Zemskej osi, jej spojením s čiernymi Slnkami a padnutými hviezdnymi systémami tieto spojenia sa deaktivovali úplne, čo sú páry vláken svetelnej DNA a prislúchajúca pamäťová databanka.
Po Páde Brán Lýry tu ostali uväznené mnohé hviezdne rodiny a cez 8D Portál Oriona sa vytvorila diera padnutými entitami - centrála antikristických rás, ktoré týmto kontrovali recykláciu duší - reinkarnácie do tých istých vojnových a utrpiteľských realít, kontrolovali kto môže a nemôže opustiť časový matrix 3D Zeme. Čistý Egypt padol vďaka majstrovským antikristickým podvodníkom a klonom (akože majstrom, akože mudrcom), ktorí vytvorili Egyptský Panteón Zvrátených Bohov a kráľov zneužívajúci všetky originálne posvätné egyptské artefakty, symboly, vytvorili falošnú históriu a systém Smrti - vysávania životnej energie stojaci na strome smrti, na kvete smrti prezentovaných ako stromu a kvetu života, ktorý sa postaral o infikovanie všetkých brán vedomia Zeme odvráteným tokom plazmy, nastaveniami krištáľov na ego programing - postaranie sa o deaktiváciu skutočnej pamäte a poznania vo svetelenej krištáľovej anjelskej ľudskej DNA - vymazali svetelné kódy, ohňové písmo, nahradili ich umelými neorganickými kódmi stvoriteľa vysielané cez frekvenčný plot vysadený do všetkých dvanástich univerzálnych brán vedomia Zeme, ktoré sú v tele a na Zemi - infekcia čiernej diery (ego-separácia).. Elity tmavého panteónu, ktoré sa dostali k moci, sa Postarali o

vytvorenie najotrockejších systémov a o

úplnú výmenu historickýh záznamov Univerzálnej Knižnice všetkých poznatkov a rozkradnutím, prekrútením všetkých nielen historických záznamov za Umelé holografické vpichy hologramov projekcií, ktoré sa nikdy neodohrali, ale uverilo sa im že áno, čo sú korene manipulácie mysle a podvedomia a korene utrpenia v kríze vedomia a oddelenosti sa od Seba ako Zdroja Všetkého. Skutočná Egyptská, Atlantská, LeMUrská a komplet celá galaktická história, všetky poznatky, sväté spisy, tzv. múdre knihy , manuskriptá v 3D Zemi sú viac alebo menej falzifikáty a egom poškvrenené informácie. Všetko pravé, organické, čo podporuje život a VEDOMIE

bolo nahradené agendou Čierneho Slnka a Panteónom akože zvrchovanej moci, ktorá je nadriadená a ostala už pri moci až do teraz - vzostupné okno všetko mení od základov. Pravé Spisy a holografické Tablety, kde všetko zaznamenané nie sú dostupné pre človeka, ale sú dostupné v dimenzicách 5D plus cez naše očistené krištály, lebo človek by ich nevedel uniesť, úctivo s tým zaobchádzať..nie sú procesovateľné ľudským telom ani ľudským vedomím..


Úplne prvé semienka môže každý v sebe nájsť vo svojich prístupoch do svetelne kódovaných databánk v úplne prvých konfliktoch kolísky Lýry-Vegy, v prvých konfliktoch polarít žena-muž, rodič (autorita) - dieťa, vytvorením nedôvery prvotnou zradou toho, na koho sme ako dieťa boli odkázaný, lebo rodičia sú pre dieťa všetko prvé roky života.. Vyrastal si v strachu ? V hneve, v chránení sa, bránení sa, obhajovaní sa, lebo si mal pocit, že tu niekto pre teba nie je, že ťa nikto neakceptuje taký aký si, že nemôžeš byť sebou, lebo je to nevhodné ? Vyrastal si v presvedčení, že sa nedá veriť ani ženám ani mužom ? Že ťa zraňovali, zradzovali, sklamali dookola tí, ktorých si si vybral za ľudských rodičov, rodinu ako takú ? Podpora a živenie vnímania, že existuješ oddelene od všetkého, od všetkých, od seba ako od Zdroja, skreslenie toho, čo je Zdroj Vedomia, čo je Zdroj kreatívnej Životnej Energie tvoriaca galaxie.. Každého systém presvedčení je to, čo tvorí základ matrixu, ktorý žije.. Keď vieš, že si Zdroj Života, vyberáš si inak, vyberáš si tvoriť inak.. Keď vieš, uvedomuješ si, že zvyk bol v chronickom odmietaní seba, v nespočetnom množstve bojov v sebe, vo vojne so svojimi emóciami a s tým, čo cítiš Tak si Vyberáš Inak, nedovolí ti to pokračovať po starom a byť ticho, poslušne poslúchať (psycho) autoritu.. a tá je vnútri.. vonku je len je odraz..
Všetky Cesty Vedú Domov, každá tým svojim spôsobom.. Ani jedna nie je “tá správna, ani je jedna nie nesprávna a neexistuje len jedna správna cesta alebo jedna správana lineárna odpoveď”.. Kombináciou rôznych nástrojov a techník, praktík sme schopní bez toho, aby sme na tom boli závislí

VNÚTORNE SA ZJEDNOTIŤ V SEBE SO SEBOU, dosiahnuť prepojenie v Sebe so Sebou, svätú neutralitu Zero point energy - v tvojom posvätnom Univerzálnom Srdci - dosiahnutie hĺbky v sebe, odkiaľ expanduješ ešte viac svoje srdce - vedomie postupne do všetkých Dimenzií - frekvenčno-vibračných pásiem - rovín - úrovní Vedomia Seba a UVIDIEŤ za všetky Závoje to, čo sme z 3D ľudských úrovní vedomia / perspektív neboli schopní uvidieť.. to je krok číslo 1 - uvedomiť si - “toto je možné každý moment je Aha moment mega docvaknutia” a návratu ďalších KÚSKOV - ÚSTRIŽKOV PAMÄTE NA VŠETKO. “Ľudská pamäť” je umelo nahratá zamotaná zmes prekrútených “právd a poloprávd” tvoriace jeden veľký komplexný “poškvrnený hologram ľudskej histórie, informácií o všetkom práve tými, čo sa vyhlásili za nadriadených” počas už spomínanej egyptsko-Sumerskej invázie skupinami/rasami, ktoré si potrebovali dokázať / dokazovať, že sú viac, a že sú lepší ako ostatní, obrátili sa sami proti sebe, proti originálnym kozmickým božským KÓDINGOM a začali sa zahrávať s KÓDOM STVORITEĽA - znečisťovanie kódu Krista - rebélia proti zákonu JEDNOTY a proti Zjednotenému Vedomia SLNKA AR - RA. Náš pravý Kristický kóding / mriežka - štruktúra originálneho skutočného 12D univerzálneho STROMU ŽIVOTA - všetkého POZNANIA a pamäte ktorého portály sú v našom tele bol nahradený stromom smrti, geometriou smrti, propagáciou “života robota a lunárnych archetypov” “Falošnými faraonskými, kráľovskými” líniami počas posledných vývojových štádií Egypta. “Panteón falošného božstva” je zároveň koreň finančného peňažného systému, ktorý zotročil a rozdelil ľudstvo najviac - “moc a bohatstvo zadržiavané vo vreckách tých, ktorí celou populáciou manipulujú ako s bábkami na Špagátikoch”. Preto vzťah ku peniazom, ku moci, ku matérii, ku vlastneniu, ku bohatstvu, ku autorite, ku technológiám ako takým je tak dôležitý si hlboko očistiť - úplne všetky typy vzťahov si Očistiť, pretože sú to systémy zámerne vytvorené na udržiavanie rozdelenie ľudstva a jeho závislosti / strachoch / podmienenosti týmito systémami.. Tým, že si každý v sebe všetko čistí vrámci všetkých vzťahov, oslabuje a opúšťa “otrocké systémy”, nič ich nedrží po kope, len tí ktorí sa nimi nechajú vlastniť a veria v len jeden typ reality. Každý jeden z nás môže predstavovať Nové systémy Novej Zeme, ale nemôže do toho byť zakomponovaný ani gram ega, ani gram starej 3D mentality. Každý si to tvorí na svojej mikroúrovni najprv vo svojej praxi - hľadá, tvorí si nové spôsoby fungovania ako svoje nové Aspekty nové seba-expresie, nové vyššie ľahšie- verzie Novej Zeme - nové dvere, nové cesty, iné riešenia, nové úplne všetko založené na kódoch Novej Zeme, iné telá, iné životy, iné vzťahy...

Najmä 2020-2021 sa vošlo do čistení “koreňa peňažného systému a závislostí od neho” - presvedčenia typu “nemám dosť, bojím sa či bude dosť, ako bude, nie som dosť” - strach zo straty kontroly, strachy z iluzórneho nedostatku, mega komplexy nedostatočnosti v sebe - prázdny pohár zapĺňaný zvonka je najväčšie väzenie.. Vošlo sa hlboko do koreňov “utrpenia ľudstva” všetkých typov / štádií / časových matrixov a možnosti ROZPUSTENIA VŠETKÝCH “tmavých” SEMIENOK v sebe až na úplný PRA-POČIATOK Lýry. Čistia sa všetky reality, kde sa zradzovala, zraňovala a ničila posvätnosť, vzácnosť, cennosť života, svetelnej esencie vo všetkom živom už len na základe nevedomého fungovania.. Čistia sa všetky reality, KDE SA NEZVLÁDLA BOŽSKÁ MOC V SEBE A BOLA ZNEUŽÍVANÁ moc, autorita ako taká - čo je mega koreň všetkého 3D - zranenia / strachov zo zneužitia moci - zatienenie - zatvorenie srdca a jeho chránenie “pred zranením”, čo je zatvorenie všetkých prístupov ku poznaniu, ku vedomiu, ku sebe ako ku Láske. Všetky časové osi, kde zneužívame, nevyužívame moc, kde sa kompromitujeme - trávenie, procesovanie seba, situácií, emócií, informácií.. keď sme v strachu, v boji a strachu o prežitie - stres - netrávime nič, sme uzamknutí v úplnej kontrakcii, žiadna absorpcia živín,

vylučovanie to odráža tiež,

srdce, chrbát, kosti to odrážajú, celé telo..

Celý spodok tela vypúšťa napojenie na nižšie astrály.

Expanziou vedomia, nám celé telo vybuchuje, zväčšuje sa a opäť zmenšuje.. PULZUJE.. OTVÁRAJÚ BRÁNY A PORTÁLY VEDOMIA V CELOM TELE - UNIVERZÁLNE BRÁNY VEDOMIA VŠETKÝCH HVIEZD.


Kódy Kráľov, kódy Božskej sily a moci, Božskej vôle SÚ mega aktívne od jari 2021, ktoré aktivujú pamäť na všetky nočné mory a ich korene zároveň - prečo a ako vznikli, a že sa to celé všetko odohráva tu a teraz, ale nie si schopný to vidieť, ak sa pozeráš cez 3D optiku.. Kódy Kráľov - Alchýmie - Bohatstva Novej Zeme sú ich očistené verzie, ktoré musí každý integrovať a aplikovať do svojej praxe - žiť ich..


Vošlo sa do KRAĽOVSKÉHO čistenia rôznych vývojových štádií nielen Atlantisu, kráľovských kristos línií Madži Kráľov (indigo crystal starseeds), jeho čistých a znečistených línií a fáz, otvárajú sa LeMUrské osi holokaustov a masakru Madži Kráľov, únosu ich ženských dvojplameňov predstaviteliek Kristos modrého lúča Melchizedek na inú planétu na hybridizáciu s inými rasami, kríženie genetiky a chov falošných kráľov hybridov - nadradenej rasy, ktorá má vládnuť na Zemi, čo je základ Tmavého Panteónu Bohov.. S týmto je spojených toľko tráum na čistenie v oblasti prvých 4. univerzálnych brán v tele - pohlavné orgány, vstup do tela, maternica, vaječníky, spodný chrbát.. masaker ženského Kristovho Kňažstva Modrého Oraphima, pre mňa z najboľavejších záležitostí na čistenie.. Vďaka tomu sa zabezpečila tvorba umelej nadradenej rasy, ktorá vládne v 3D Zemi. Je s tým spojený toľký žiaľ, smútok, odmietnutie ženstva, mužstva, seba.. spolu s tým trauma zo straty krídel je tiež to, do čoho sa vošlo na globálnej úrovni všetko súvisejúce so slobodou a hojnosťou..

Vošlo sa do čistenia tráum zo straty Krídel, z rozdelenia dvojplameňa vnútri na globálnej úrovni.

VOŠLO SA do čistky všetkých Atlantských a Egyptských “skorumpovaných” osí vládcov, učiteľov, autorít, leMUrskeho “holokaustu” a spomínaného masakru Madži Kráľov, únosu ich ženských dvojplameňov - žiaľ, smútok, kopce hnevu, kopce a kopce / vrstvy toľkých emócí, ktoré neboli prežité naplno. Zneužívanie tými, ktorí sú / boli v moci, a aj tými, ktorí mali byť naozaj čistí a zdieľať nepoškvrnené informácie.. Čistenie podvodníctva najvyššieho levelu v transformačných, učiteľských, liečitelských, duchovných, vládnych, zdravotníckych, vzdelávacích kruhoch počínajúc už rodičmi - “ako prvou autoritou a inštitúciou rodiny”, ktorá nevedome zradila “svoje dieťa'', čo bola dohoda medzi dušami si to všetko zažiť, aké sú to mega zranenia medzi rodičom a dieťaťom, medzi ženou a mužom a zaceliť to, prestať to opakovať.. “Tým, ktorým sa tak verilo - na nich sa vlastne nedalo vôbec spoľahnúť a odovzdala sa im moc.. to, čo bolo robené deťom si deti pokračovali robiť sebe a navzájom “do dospelosti”, kedy vlastne nikdy nedospeli.. stále hľadajú-hľadali rodičov a všetko, čo im nebolo poskytnuté ľudskou rodinou... “živenie existenčného strachu je prvotná zrada tých čo sú v moci, ktorým bola tá moc odovzdaná”..

Pády mocenských a kontrolných štruktúr - systémov a všetkého, čo je stojí falzifikovaných informáciách udržiavanýh ľudstvo v určitej mentalite obete, strachoch a nedostatkoch, kolapsy toho,

“čo podporuje 3D človeka, čo podporuje poškvrnené informácie, falošnú históriu, pôvod všetkého, pôvod ľudstva - pády systémov, štruktúr, inštitúcií podporujúce falošné identity, prázdny pohár, bezmocnosť, robotický život geometrickej štruktúry smrti” - zistenie v sebe ako to vôbec vzniklo a úplné dekonštruovanie toho - ego vlády a systémov vnútri / vonku - návrat ku sebe - do pravých identít - pravého Soláru si vyžaduje KOMPLET SPROCESOVANÚ GALAKTICKÚ HISTÓRIU - vynulovanú karmu - Oprava/Očistenie Kódu Boha, Kódu Krista v každom..


Vošli sme do ešte väčších rozpamätaní sa na všetko, a ono to len ešte vyjde von - všetky tie najhlbšie vrstvy toho, z čoho sa zvracia, žalúdok obracia..všetko, čo sa ututlávalo, PRAVEKÁ KNIŽNICA, spomienky, zmrazená energia.. všetky identity - kto je kto - všetky vrstvy ega a bolestí sú osvetľované už naraz a najmä tam, “kde ste mali presvedčenie, že toto je “čistá bytosť, čisté info, čistý vzťah atď”.. Pripravte sa, začína sa zrýchlený maratón super odhaľovaní a pádov- stará Zem pokračuje byť len väčšie peklo, a Nová Zem je len väčšie Nebo.. Zjednotenie všetkých relmov, Nebo Na Zemi - kráľovstvo Božské Nebeské - Rajská Záhrada (bez náboženstiev) môže byť naplno žitá len cez úplné rozpustenie pekla, a to sa deje.. Rozpúšťa sa peklo cez jeho prevalenie, prečistenie na každého individuálnej úrovni..

Všetko, čo je 3D človekom vytvorené padá / egom poškvrnené / znesvätené / znehodnotené - vchádza sa do toho hlbšie - sú to mega možnosti si to v Sebe odžiť, integrovať, vyčistiť, aby ste mali miesto na vyššie reality Novej Zeme, ktoré sú tvorené vyššími aspektmi Vedomia. Koreň je v dôvere - nedôvere.. 3D Zem podporuje nedôveru, Nová Zem je opäť obnova dôvery v Seba ako Vesmír a svetelný Zdroj - Univerzálnu Inteligenciu - organický Kristos a Božský Kóding.

Prvotná nedôvera tým, ktorí vôbec nedokážu uniesť svoju moc - rodičom, všetkym 3D inštitúciám, “psycho autoritám”, je to všetko “tragi-komická hra”, keď sa na to pozeráte z vyšších perspektív. Prvotný existenčný strach zo seba - kultivácia krízy vedomia od ranného veku je bumerangové vypomstenie sa / doplatenie na svoju nevedomosť, preto sa to volá Čas vyrovnávania dlhov, spravodlivosti, vynulovania karmy cez prijatie následkov svojej tvorby z ego-separácie a z nižšieho ja.

Hlavné pokračujúce témy:


- Energia a vyčerpanosť - nie je povolené strácať energiu - čas - pozornosť - peniaze na staré spôsoby fungovania.. nie je povolené týmito energiami vôbec fungovať z prázdneho postará v sebe ako človek.. JE ROZDIEL MEDZI BYTÍM VYČERPANÝ Z TOHO, že fotónové svetlo ťa rozkladá na totálku, a je rozdiel medzi strácaním cennej energie v čiernej diere bez dna na podporu ego potrieb a kompenzáciu nedostatkov.. Vyčerpanie a prázdnota sú tiež Súčasti mega čistení a rýchlych prechodov bránami / pasážami / cyklami smrti a zrodu, kedy je človek úplne vypnutý a nemôže pokračovať ďalej ako 3D aspekt starej zeme.. Ak je niečo ingnorované, čo treba okamžite adresovať, tak sa na to tvrdo dopláca stopkami, nákladmi/prepleskmi a stratami rôzneho typu - kde prevažuje tvoja hlava a zatváraš si tak prístupy do Neba? Čiže nevyužívaš príležitosti mega rastu, radšej ideš na istotu, Lebo ego preferuje komfort... ?

- ak cítiš vyčerpanosť - toto je čas sa hlbšie ponoriť do seba, učiť sa ako vôbec HOSPODÁRIŤ SO SEBOU AKO S ENERGIOU, ako a kedy ukotvovať nové kódy a ŽIŤ ICH - ako na to - všetko je v tebe.. toto nie je už čas na podporu starej Zeme a svojho ega, vypne ťa, nemôžeš živiť energiou to, čo nie je v súlade.. kde všade “žiješ 3D reality a prečo” ? Na čo čakáš ? Kým skolabujú samé? Budovanie Energie na tvorbu svetelného Tela - vzostupného vozidla do Novej Zeme - poznatky sú v tebe, Kundalini a Fokus dovnútra je toho základom.


- Fokus na telo, svetelné telo, sebastarostlivosť - sebahodnota a nulová akceptácia toho, čo nie jv súlade.. Integruj kódy vyšších realít a vyšších aspektov Teba ako Novej Zeme, BUDUJ pararelné reality, projekty, ktorý nepadnú.. DOSTATOK ENERGIE NA TVORBU A ÚDRŽBU SVETELNÉHO TELA A REALÍT NOVEJ ZEME, Lebo všetko ostatné padá / padne..len to, čo stojí na budovateľských kódoch Novej Zeme pokračuje ďalej - tvoje telo - vzťah so Sebou. Toto nie je čas na “hranie sa na novú zem, na opakovanie sa po druhých, na zdieľanie slov, ktorým sám nerozumieš na urobenie dojmu”, toto je mega možnosť byť reálny so sebou a zmajstrovať prácu so Sebou ako s Energiou; - “Falošnosť a ne-reálnosť” - pocit že sa nikomu nedá veriť - vitaj - máš veriť SEBE A NESPOCHYBŇOVAŤ TO ČO CÍTIŠ V TELE! Ľudstvo bude vidieť viac, že tým ktorým verili najviac, “to boli tie najväčšie klamy, klamstvá, pokrivená optika”. KAŽDÝ SA MÁ OBRÁTIŤ DOVNÚTRA - tam sa nájdeš ako Všetko.


- Bytie vo svojej božskej sile a moci - božská vôľa - uplatni to - prekonaj všetky zóny komfortu a strachy..


- Hlbšie vyslobedenia sa - prepisovanie príbehov / histórie / Akášu - vyber si to, čo vyslobodzuje a prináša mier, úľavu, za cenu “ego bolesti, zranenia a iritácie druhých” - buď pripravený - keď nie si už manipulovateľný a nezávisíš od vonkajška, “Ego vytiahne emočné hádzanie sa o zem, vydieranie, hádzanie špiny, obviňovanie, chce ukrižovať druhých za vlastné utrpenie ktoré nechce plne prečistiť”.. toto je na globálnej úrovni “škôlka a tínedžeri” čo majú zmaturovať v PRAXI A OPUSTIŤ 3D spôsoby žitia. 5D + sú posilňujúce príbehy oslobodenia sa, ktoré prinášajú mier.. ale nie je to únik (pred sebou)..


- Vypustenie - pustenia sa “ľudského typu poznania a myslenia si založenom na ľudskom type učenia a pamätania si naspamäť z kníh, videií, z internetu - opakovanie niečoho, čo nie je moje vlastné poznanie mnou zistené, ale je to od niekoho počuté, prečítané si a hlavou odinterpretované si po svojom” - to je nulová integrita v sebe a odseknutie sa od skutočného poznania hlbko v sebe.. o to sa tiež “stará vynulovanie na kompletku” “ľudskej Pamäte a tzv. Inteligencie” a aj tých smerov, odborníkov a vied, ktoré stáli na viac-menej poškvrnenýh zakladoch, informáciách a boli “Považované za odbornosť”.. nič z 3D nie je aplikovateľné na 5D +++ Nula je nula..


- ZVLÁDNUTIE, unesenie svojej moci - super vedomia - len väčšieho energeticko-informačného toku;


- Uchopiť možnosť vyslobodenia sa z (vlastnej) “psycho - ego - nadvlády” a kontroly vlastnej mysle, čo koreluje s vyslobodením sa “od nadvlády psycho autorít” vonku, teda v sebe..

- Oslobodenie sa od recyklácie svojej duše - vystúpenie z reinkarnácie “do 3D” - je to PROCES KORUNOVÁCIE SA prijatím toho, kým - LÁSKA + úprimnosť JE TEN KĽÚČ č. 1 a “prestať odmietať to, čo cítiš, preťať bojovať s emóciami” - poznám to - je to každého vojna s vlastnými emóciami a odmietanie zodpovednosti za svoju tvorbu a spoluúčasť na všetkom. Kde ťa čo - kto vlastní ? A prečo ? Zapredávaš seba, svoje deti, rodinu aďt nejakým spôsobom, viď príklad sociálných médií ? Fotonové svetlo ukazuje všetky prekrútenosti, absurdity, aby prestali byť verejne akceptované! Na 3D zemi bola vytvorená a akceptovaná sociálna psycho šialenosť, závislosti rôzneho typu, naricisizmus ako Norma, a

“trieda otrokov” a “trieda elít” “najmä vďaka peniazom, statkom, statusu, tzv. Slávy a úspechu - všetko je biznis”.. všetko sa meralo “zvrátenou ľudskou perspektívou úspechu” - “falošné dojmy, domnienky, ilúzie” - obrazy, foto, filmy, určitá hudba atď “nenápadne manipulujúce správanie sa každého” až na to, že svetlo toto len zosilňuje do extrémov zámerne, aby to nemohlo byť už prehliadnuté a pokračovalo sa v starom spôsobe žitia. Je to len zosilnené na prečistenie si vlastných extrémov, a aby si každý uvedomil, že obe strany mince sú v každom jednom “a prestal sa hrať na bezmocnú obeť a obmedzeného človeka pozemšťana a že existuju nejaké nedostatky a prestal sa hrať, že je viac alebo menej..oboje”.. “keď máš presvedčenie v sebe, že si menej, hľadáš pozornosť zvonka, potrebuješ byť viac, lepší ako ostatní”..


- NEVEDOMIE UŽ NIE JE MOŽNOSŤ, ČIŽE HRY NA LÁSKU, na Svetlo, na ŠŤASTIE UŽ NIE SÚ MOŽNOSŤ, žiadne ľudské hry nie sú možnosť. NEVEDOMIE NEOSPRAVEDLŇUJE, ale len ty si ten sudca sám sebe.. tvoja karma, tvoje zaťažnie, karma je len následok tvorby z nevedomia.. súdny deň je proces “opustenia 3D cez 4D” vyvrcholením všetkých super čistiek - ukončenie tzv. Temnej noci ega. Program súdenia sa držal každého vo väzení.. “hry na vinu, na odpúšťanie sú ľudské hry”, ktoré držia v dualite v mentalite obete a vinníka. Každý je tu na PUSTENIE A BYTIE SLOBODNÝM NA ZÁKLADE ČOHO ROBÍ TEN NAJVÄČŠÍ ROZDIEL, na základe čoho budujeme nové vyššie reality, systémy, vzťahy, ktoré nie sú otrocké a ktoré sú postavené na vnútornej jednote. Avšak na to musíme fungovať ako vyššie aspekty vedomia, nie 3D aspekty.. to sa nedá “predstierať”.. “nie je možné nič prehliadnuť jedine ak máš stále klapky na očiach”.. “Základy nemôžu mať ani jednu infikovanú tehlu alebo ani jeden nahnilý pilier” - vnútri každého a v systémoch ako takých.


Kostra je oporný systém ľudského tela.. ľudské kosti, karbónový základ, najťažšia vibračnosť a hustota sú dôsledok začipovaného tela napojeného na lunárne transmisie, čiernu dieru, plného parazitov, ktorého konštrukciou je Kríž - ukrižované vlastné svetelné kristove vedomie.. Vypúšťaním všetkej mŕtvej energie z DNA, z kostí, z tela cez

uvoľnenie“zátky smrti na spodku a na vrchu tela” je mega intezívny fyzický proces- celé telo - kosti - HVIEZDNE brány v tele, SYSTÉMY BRÁN ÁRCH A ANKHOV, GRÁLOVÉ BODY V TELE sa opäť OTVÁRAJÚ, sprietočňujú, vypúšťajú von všetkú “mazľavinu, hrudky, mŕtvolnú energiu” - toto je celoživotný proces čistení a Solarizácie, krištalizácie, spritualizácie hmoty - prena na diamant, procesy transmutácie - náš oporný systém Novej Zeme je v iných kostiach, v inej kostre - krištáľ plazma tekuté svetlo..


Je to diametrálne iné fungovanie, vnímanie, tvorba a správanie sa. Je to výmena života “rad za Radom”, keď sme presiahli rozdiel medzi smrťou a životom.. medzi zrodom a umretím.. Vznášaš sa ako duch - kódy smrti - cítiš kým naozaj si - nikto a nič a všetko zároveň. Preto sa vyprázdňujeme len viac a viac, aby sme mali priestor - priestrannosť v sebe - galaxie sú vnútri - naše telo uskladňuje vysoko frekvečné plazma svetlo, všetko čo je v ceste musí ísť von.. ultimátna očista seba ako KRISTalu.. Jadro Zeme je Krištáľ - Smaragdové Srdce ZEME v nás - je plne aktivované - smaragdová Pieseň srdca Zeme a Zakladateľský Smaragdový lúč Originálnych Kristos SolAR Zakladateľských Rás.

Vzostup je o plnom prijatí sa cez trénovanie BYTIA na Príjme Seba ako všetkého a všetkých v Jednom - o precítení všetkých svojich častí, strán, tieňov - ego je tieň až dovtedy, do kedy si sa Navrátil do svetla, nič iné neexistuje lebo v sebe si cez svetlo rozpustil to, čo bolo neosvetlené.. Tvoje telo už nie je Ľudské telo “plné tmavých vortexov, hladných dier bez dna”, nesaješ energiu zvonka - SPOJAZDNUL SI ZDROJ VŠETKÉHO VNÚTRI - SI SLOBODNÝ. Ukazuješ všetkým, kde sú oni stále vo väzení už len svojou prezenciou.. “to bolí ego, pravda bolí, ale vyslobodzuje”.. Tú absolútnu pravdu nájdeš hlbko vnútri, a každá perspektíva prináša inú pravdu”, netreba na ničom / na nikom vysieť. Všetko je relatívne tvojej úrovni vedomia, z ktorej vnímaš funguješ a tvoríš reality / matrix a výške frekvencií, na ktorých vibruješ.

Extáza z návratu domov v Sebe ~ milovať sa so všetkým - “liečenie”, uvoľnenie z tela záťaže / hustotu / nelásku k sebe ~ nulová akceptácia toho, kde sa kompromitujeme, nula kompromisov na úrovni energie - toto “som sa horko naučila” - prestať robiť akékoľvek kompromisy, lebo “vždy sa mi to vypomstilo” ~ milosť / láska k sebe je najväčšia výzva ~ umožňuje to vybudovať si a rozprestrieť krídla a odľahčiť, lebo inak nemôžeš vzlietnuť “s väzenskými okovmi”.. Pusti sa a osloboď sa cez KomUNIkáciu všetkého so Sebou - je to o tebe - a keď cítiš že treba, tak si to odkomunikuješ NA HLAS s tými, ktorými treba.. hlasné “Dosť bolo” je nutné 50-99% Času.. dosť bolo akceptácie 3D spôsobov fungovania ako 3D aspekty - Bytie SEBOU vo svojej prirodzenosti je naša super schopnosť.. Láska - Naplnenie - Sloboda - hojnosť - moc “začína od 5D + “ z tvojho spojenia so Sebou ako BOŽSKÝM ZDROJOM / TOKOM “kde všetko je”.. 3D sú hry na všetko, sú to tvoje príbehy nebytia v moci a sile cez čistotu Srdca a cez Lásku ktorou si. Nová Zem je polaritné opozitum tej starej. LeMUria je polaritné opozitum Atlantisu. Egypt je úplne “rozšalátovaný” na toľké časti - TRANSCENDENCIA DUALITY - čiže jednota polarít je základ - neutralizácia nábojov - Transmutácia Láskou.

Tí, čo sa vnútorne oslobodili Integrovaním tým, Kým už sú a Kde už Sú, Zjednotením všetkých Strán Mince a Aspektov Vedomia, Uplatnili si nárok na svoju Korunu, Naučili sa ju Uniesť a ZVLÁDNUŤ, Nie sú už podmienení Vonkajškom - Otvárajú Portály Možností “na nezaplatenie” pre Ostatných sa Rozpamätať, Vyslobodiť, Navrátiť sa do Nekonečnosti Svojej Esencie, kde VŠETKO JE..

Najväčšia výzva je Uniesť svoju moc, uniesť svetlo, plazma kódy, úplne všetko v tele sa vymieňa, prerába, preto všetko “lezie na svetlo”..


Táto pasáž 21.5-2021-21.6.2021, do ktorej sme vošli je ešte viac fyzicky intezívna, dopraj si to, čo telo žiada. Robenie presného opaku toho, čo “chce hlava-ego-človek” je kľúč.. Pre väčšinu je to aj oveľa viac emočne intezívne ak ešte neprenikli dostatočne hlboko do seba.

Vždy keď sa pozerám sa koreň nejakého “problému” teda 3D programu - je tam strach a nedôvera, neistota, sabotujúce sa presvedčenie o sebe, “o svete”, o živote.. život sa nemusí pretrpieť a nemusí sa bojovať jedine AK TY v to veríš, ak hlboko v tebe nejaká tvoja časť VERÍ, že musíš.. to isté platí s dostatkom a nedostatkom, a s kompenzáciami si “prázdnych a boľavých miest v sebe”.. “vojna s emóciami” a s tým, že čo cítim, je aktivácia toho, čo už vo mne bolo, prestatie hľadať vinníka za to, prijať zodpovenosť za svoju tvorbu je veľký krok.. už len to je úľava, keď si svoje odpadky počistíš so sebou v sebe a neznečisťuješ nimi prostredie a “priestor ostatných” lebo si tvorca, strojca a odkladanie adresovanie rán v sebe “to len komplikuje a zťažuje”. Ťažký je ego-programing a potlačené batožiny v sebe.. svetlo na to poukazuje - že kde treba “konečne” od čoho odľahčiť a pustiť sa..

SI TU LEBO NA TO MÁŠ, si tu na BYTIE NOVOU GENERÁCIOU CEZ KOMPLETNÚ OČISTU KRVI, KRIŠTÁLOV A vlastnú OPRAVU LOGOSU, opravu Kristovho & Stvoritelského kódu. Si zakladateľ / drak / Avatar. Každý má možnosť sa navrátiť do svojho božského prototypu a potenciálov a zakladať nové hviezdne komunity - civilizácie - systémy.


Kódy Smrti všetkého starého, smrti starých typov vzťahov ako takých - kódy svätého posmrtného života sa teraz v máji pridali ku kódom Super Vedomia, Slobody, Hojnosti, Mega Fénixa a Drakov, Sily a Moci Zdroja, Božskej Vôle, Superschopností, Mega Transmutácie. Omnoho viac sa navýšila laťka (každý deň) ~ Kódy vedomia a tela Novej Zeme sú tvoje nové/vyššie / ľahšie verzie, čo znamená že sú to kódy nových zrýchlených pôrodov svojich “nových/vyšších” Seba expresií, ktoré NAHRÁDZAJÚ TVOJE “staré 3D verzie”.. Očista je Ohňom ~ kódy “smrti” všetkého starého, “ktoré horí v plameňoch” - “ultimátny koniec a tranzit” do úplne iných Nových spôsobov života TERAZ. Kódy Jednoty - Mieru - Slobody - Hojnosti Novej Zeme sú kódy Posmrtného večného života vystúpením z recyklácie svojej duše do tých istých “život vysávajúcih systémov, príbehov, scenárov utrpenia”, sú to kódy Vyslobodeného “nového človeka” Vyslobodeného od “všetkého toho, na čom lipne človek” - vyslobodený od sebou vytvorených pascí vedomia, nitiek neslobody, vyslobodený z “tieňového matrixu”, keď rozpustíš všetky svoje vlastné “tiene” ~ keď sme naplno vrátili do toho, kým sme, keď sme, Nie sme ani ovplyvniteľní ani manipulovateľní - sloboda - keď existuješ z miesta v Sebe, kde všetko naraz teraz BEZ OMEŠKANÍ A BEZ ROZDIELOV - 0.0 - žiadne strachy ti nestoja v ceste - ty “ako človek” si (už) nestojíš v ceste - si nezastaviteľný - SI žeravá svetelná Guľa - SLNKO - Hviezda.

Keď sme rozpustili rozdiel medzi životom a smrťou, keď fungujeme v Nule, fungujeme z večnosti a nekonečnosti toho, kým naozaj Sme zo svätého pokoja, mieru “na nezaplatenie”, ktorí sme si “nevedeli” dopriať počas “ľudského typu života, ktorý sa žil z presvedčení, že To musí byť ťažké, že sa musí trpieť a bojovať atď atď”.. čomu veríš, to materializuješ.. Dogmatický systém limitujúcich seba presvedčení - programov - začarované skrinky zaklínadiel si v sebe čistíme..

Naše svetelné telo nespí a neumiera.. keď funguješ “ako svoje svetelné telo” - SVETELNÉ VEDOMIE VŠETKÉHO expandované do všetkých dimenzií Seba, najprv je to mätúce pre človeka v nás, lebo máš pocit, že si mŕtvy a živý zároveň.. Neexistuje tu to, čo existovalo v 3-4D, lebo Ty tu existuješ inak - sú to tvoje vyššie verzie, ktoré fungujú inak, vyzerajú inak.. “Mŕtve - rozpustené je tvoje ego-človek - individuálec” vnútri, žiješ z TRANSCEDENCIE ČLOVEKA - smrteľníka a VNÍMAŠ úplne všetko ÚPLNE INAK, žiadne závoje, všetko je Teraz, pre teba je podstatné úplne niečo iné, ako bolo pre človeka, buduješ si iné priority a hodnoty. Buduješ iné systémy fungovania a podpory založené na Inom Vzťahu So Sebou - tvorené je všetko tvojimi inými Verziami... NIŽŠIE A VYŠŠIE JA AKO JEDNO - tak prestáva byť človek “za volantom, ktorého sa nechce pustiť, lebo sa bojí všetkého - absencia dôvery a lásky”. Silnejú Ohnivé svetelné Kódy iluminačného slnečného plazma tela (novej zeme) - Dračieho Avatara rôznych typov, Fénixa, Plameňa v GodHead (univerzálna myseľ - sféra kozmického trojplameňa) - večný plameň - tieto sú len silnejšie - zrýchľujú cykly rozkladu a znovu-zloženia sa po novom vo svetelnejšej forme - takto rastie svetelný kvocient, z ktorého fungujeme, čiže SME SILNEJŠÍ A MOCNEJŠÍ NA ÚROVNI SVETLA - Energie, ale len “ak pracujeme na tom” tak sa naša evolúcia zrýchľuje.

Srdce v plameňoch ~ žeravé ohnivé srdce plné lásky a vášeň “zo spodku tela”, z jadra, ktorú treba využiť nielen na čistenie, ale na BYTIE VO SVOJEJ SILE A MOCI AKO SUVERÉNNY STVORITEĽ, na nedovolovanie starých spôsobov fungovania a života, na neakceptovanie vo svojich realitách už menej ako je otvorené srdce-vedomie, ALE TY TO MUSÍŠ NAJPRV PREDSTAVOVAŤ A BYŤ TÝM, čo si praješ vidieť vonku, byť tým “čo ti chýba zvonka”.. potom ti prídu všetky staré scenáre a aspekty ťa riadne vyskúšať a overiť, či naozaj UŽ FUNGUJEŠ INAK A ČI NAOZAJ UŽ NEAKCEPTUJEŠ MENEJ AKO ČISTÚ LÁSKU, čiže SI pozývaš OVEĽA VYŠŠIE REALITY DO SVOJHO FYZIČNA - tvoríš si ich - musíš mať však na ne najprv položené zlaté základy v sebe.. Vášeň, “drive” - priamo z centra sily a kreácie v sebe v prepojení so srdcom využívame na tvorbu, budovanie toho, čo je v súlade s našími novými vyššími verziami Novej Zeme. Je to božská sila lásky v tebe, ktorá sa nedá poňať alebo uchopiť človekom, ten na to nemá kapacity.. LÁSKA K ŽIVOTU - UNIVERZÁLNA LÁSKA - VEDOMIE - NOVÁ ZEM - ČISTOTA A POSVÄTNOSŤ TVOJEJ ESENCIE, NEVINNOSŤ A BEZPROSTREDNOSŤ TVOJHO VNÚTORNÉHO DIEŤAŤA - na nič z toho nemôže byť aplikovaná ľudská perspektíva a snaha pochopiť, lebo na kódy a dimenzie NOVEJ ZEME, na tvoje svetelné telo univerzálneho vedomia / lásky kódy starej zeme NIE SÚ APLIKOVATEĽNÉ. Preto “som všetko naučené, zaužívané počas ľudského života spálila”, nič z toho Tu neplatí.. ĽUDSKÉ VEDOMIE SEBA, čo je 3D úroveň vedomia nie možné aplikovať na dimenzie novej Zeme a žiť v dimenziách z kódov starej Zeme, “o čo sa toľkí snažia a neuvedomujú si to”.. Každého aspekty Novej Zeme - vyššie verzie Seba “ĎALEKO PRESAHUJÚ človeka A úplne PREDBEHLI dobu / planétu”.. Sledujem, že “MNOHÍ si myslia”, že vzostúpili, alebo chcú vzostúpiť, ale nikdy poriadne naplno nezostúpili, nevykonali “riadne špinavú prácu” v sebe so sebou, nezmajstrovali zostup a vzostup ako taký - nepresiahli tento rozdiel, čo je zároveň rozdiel medzi expanziou a kontrakciou vedomia, rozdiel medzi životom a smrťou.. čiže stále prevládajú ich strachy.. “vedie ich človek/hlava”, čo nie je prítomnosť v Sebe, ale odpojenosť, stratenie sa v domnienkach o niečom, o sebe..

VZOSTUP JE O ENERGETICKOM ZVÄČŠOVANÍ SA 360 stupňov do všetkých časo-priestorov, do všetkých dimenzií SEBA, kde aktivujú tie kódy, ukotvia a integrujú ich a OŽIJÚ TAK - MY vdychujeme Život svetelným kódom VEDOMIA A TELA NOVEJ ZEME KEĎ ŽIJEŠ AKO VEDOMIE ZDROJA ŽIVOTA - STVORITEĽA APLIKOVANÉHO DO PRAXE • zMAturoval si • si Slobodný. Draci sú energicky najväčší, najmocnejší - ich telo sa rozkladá cez všetky dimenzie. Očisťujú a budujú najviac..

ESENCIA LÁSKY V KAŽDOM ODHAĽUJE, KDE STÁLE CHÁPE LÁSKU AKO ČLOVEK A DRŽÍ SA TOHO, zväzuje sa “výplodom svojho ega o láske, o živote, o vzťahoch, o sebe, o všetkom”. Univerzálna láska odhaľuje “hry na lásku, hry na svetlo, na čokoľvek”.. nedovoľuje “seba-klamstvá, predstieranie, manipuláciu vlastným egom a tým vonku, nedovoľuje strácanie energie-Času, nedovoľuje Bytie proti sebe” atď atď.. Ale na to každý MUSÍ APLIKOVAŤ do svojej praxe UNIVERZÁLNU LÁSKU, KTOROU VO SVOJEJ PODSTATE JE - to JE veľká SUPERSCHOPNOSŤ - z vysokého stavu vedomia = hlbko prepojený so sebou = plne prítomný VIEŠ osvetliť, odhaliť, POZDVIHNÚŤ, PRIVIESŤ VŠETKO do vyššej úrovne / roviny vedomia, vieš vytvoriť krásny priestor výživnej energie, vieš ZJEDNOTIŤ LEBO FUNGUJEŠ Z VNÚTORNEJ JEDNOTY, v čom tkvie Tvoja vnútorná sila a moc a vieš “riadne naložiť”, vypichnúť presne to, kde si niekto bráni v ŽITÍ SEBA AKO ZDROJA VŠETKÉHO - kde si bráni žiť svoju hojnosť (Novej Zeme).. VŠETKO JE TO PREČISŤOVANÍ VZŤAHU SO SEBOU, s úplne všetkým.. lebo všetko “boli Ego vzťahy založené na strachoch a karme”.. čiže opaky lásky.. necukruješ nič, nehráš už ľudské hry na nič, vážiš si Seba ako energiu a svoj čas..


Ako už bolo rozoberané v predchádzajúcich článkoch - vzťahy ako také a technológie ako také :

Vzťah ku technológiam, ku nástrojom, ku FARBÁM, ku peniazom.. všetky vzťahy boli poškvrnené egom.. ako stará zem žijeme všetky “odvrátené aspekty vedomia v jednom”, ako Nová Zem žijeme všetky aspekty vedomia už Očistené - “ako čerstvo vyprané prádlo vybrané z pràčky”.. na tom stojí každého jeho Nový matrix.

~ oddanosť svojej duši nadovšetko ~ volíš si to, k čomu ťa vedie tvoje svetelné telo, už nejdeš proti sebe..trvá to, buduje sa to, trénuje, lebo hlboký “zvyk je byť proti sebe a nebyť Sebou (bojovať so sebou)”

VEČNÝ PLAMEŇ HORÍ VIAC A SILNEJŠIE - Ty si oheň, ktorý v tebe horí a spaľuje ťa - všetko to, čo nie je život - čím viac odumierame nespočetne veľa krát ako NIKTO, tým viac sa RODÍME AKO VŠETCI ~ čím viac odumierajú naše “ľudské identity”, identifikácie sa, lipnutia, ego predstavy o všetkom - systémy ľudských obmedzených presvedčení, čím viac odumiera smrteľník v nás, tým viac sa rodí neobmedzený NESMRTEĽNÍK V NÁS, ktorý je slobodný, a tým viac sa vyslobodzujeme, keď sa vraciame ku Sebe ~ ku tým našim verziám, ktoré už Žijú v Novej Zemi ~ integrované vzostupené verzie ~ čím viac sa navraciaš ku svojmu - nášmu pravému Ja, kde ja neexistuje.. je VEČNÉ, NESMRTEĽNÉ, NEKONEČNÉ BEZ ZAČIATKU A KONCA. Esencia, Duša nerodí ani neumiera.. IBA JE VO VEČNEJ NEUTRÁLNEJ POSVÄTNEJ ZÓNE UNIverzálneho SRDCA. KEĎ SA PRE TEBA ROZDIEL MEDZI ŽIVOTOM A SMRŤOU ROZPLYNUL, SI SLOBODNÝ. “Úradujú” Kódy smrti, ohňa a vášne v zmysle oveľa Rýchlejšieho Odumierania / Pálenia toho, čo aj tak bolo mŕtve, “dysfunkčné”, telo bolo umŕtvené - otupené, vlastný teror všetkými strachmi a hororových scenármi “obete, ataku, ublíženia, utrpenia”... Strach z cítenia bolesti, strach z ublíženia, strach zo smrti je strach zo života.. je to zmrazenie a zatvrdnutie v určitom čase a priestore bez iných možností, len byť na pospas vonkajšku.. to sa volá Bytie v pasci zatvoreného srdca, padnutého vedomia, úplné stratenie sa v nevedomí a vo svete vlastných tieňov, kde si spôsobuješ všetko utrpenie sám a netušíš, nemáš šajnu ako.. “zaspatie v sne mysliac si, že žiješ”.. Ako Nová Zem fungujeme prebudení v Sne vedome, že sme vo vlastnom Sne a hologramoch, ktoré si tvoríme a zažívame podľa toho, “kde vibrujeme na akej frekvencii, z akej úrovne vedomia Seba vnímame všetko a fungujeme”.. zmena seba ako energie tvorí zmenu vonku..najprv postupne, trvá to, ty si zosúladzuješ všetko, ty musíš vykonať tie rozhodnutia ako Láska a stáť si za tým, čiže udrziavaš svoje pevné základy nového matrixu Novej Zeme v Sebe “nech sa deje čo sa deje”.. budeš najviac skúšaný, že či NAOZAJ SI VYBERÁŠ SEBA ako všetko ako Novú Zem, alebo ešte stále nie.. Budeš hlavne prevetrávaný, či tie tvoje základy sú vôbec solídne, reálne - či sú to základy Novej Zeme stojace na tvojej INTEGRITE, na očistenom vzťahu so Sebou alebo nie.. Nebuduješ si nič na chrbte niekoho iného, “bez pomoci” zvonka, nebuduješ si nič na informáciách, na poznatkoch čo si počul, videl u ostatných - toho “je plná štvrtá dimenzia”.. “neopičkuje sa po nikom, nemáš to za potrebí”.. MÁŠ SEBA ako všetko, TY SI NEOKOPÍROVATEĽNÝ ORIGINÁL.. a tí, ktorí sa snažia, sú viditeľní, ešte nefungujú z integrity, nečerpajú zo ZDROJA V SEBE, ale zvonka.. okrádajú sa a oberajú o vlastnú HOJNOSŤ A VÝŽIVU ZDROJOVÉHO TOKU ZVNÚTRA VON CEZ SRDCE MYSEĽ AKO JEDNO DOKORÁN OTVORENÉ LEN VIAC A VIAC.


KEĎ SA SVETLO S TMOU ZJEDNOCUJÚ.. rozdiel medzi nimi bol príliš veľký - extrémna separácia z ktorej každý žil - žije - “bojoval-bojuje v duálnych hrách” namiesto ZLÚČENIA OBOCH STRÁN MINCE v sebe V JEDNU.

Odumiera všetko to, kde sa vlastne vôbec nežilo.. stráca sa, kde sa nevážil DAR KAŽDÉHO MOMENTU BYŤ SCHOPNÝ SA NADÝCHNUŤ A CÍTIŤ ŽIVOT TIECŤ V TVOJOM TELE. Teplo seba ako LÁSKY - slovo sebaláska som vymenila za slovo SEBAKOLÁSKA lebo ŽIADNA INÁ NEEXISTUJE.. len tá zvúntra von.. Keď som počas mojich procesov ZISTILA, že duša duša je čistá, je to svätý pokoj, duša sa nebojí ničoho, iba človek vo mne sa bojí všetkého a prečo.. že všetky vzťahy nielen ku druhým, ale “ku veciam”, ku aktivitám stoja na strachoch a kompenzáciách si svojich nedostatkov.. to bol zlomový bod..
AKÝ MÁŠ VZŤAH KU SMRTI A KU ŽIVOTU ? Vnímaš ich oddelene od seba? Aký máš vzťah ku cíteniu, ku emóciám ? Aký máš vzťah ku strachom? Ku výzvam? Ku technike, ku peniazom ? Ku času, ku svojmu telu, Ku jedlu, ku konzumácii zvonka, ku slnku .. Atď.. samé vzťahy - vzťahovanie sa ku niečomu, niekomu...


Pre mňa čierna farba ako pre človeka predstavovala skrýšu, bezpečie, “cítenie sa lepšie”, 50% šatníka som mala čierny, šedý, Béžový.. “program-problém” som mala s bielou čomu som musela čeliť počas fázy Kundalini jogy/učiteľa.. po tvrdom zobúdzaní, najmä počas 4D fázy som čiernu nemohla vystáť, Respektíve som ja jej vyhýbala, bola to pre mňa farba pohrebu a smrti, smútku, žiaľu - vychádzal zo mňa strach zo smrti a strach z kontrakcie ako taký, samozrejme všetko, čo vo mne čierna evokovala-aktivovala tak s tým som podvedome bojovala (smútok, žiaľ, opustenie, samota atď).. To platilo aj s červenou, strach z vonkajšej agresie, keď vnútorná agresia a pasívna agresia - hnev a neznášanie seba vychádzala zo mňa von, strach z vlastnej sily a moci .. vzťahy s farbami toho veľa odrážajú o nás, o našom vzťahu so sebou v sebe.. na toto som si teraz / “dnes” spomenula, samozrejme, že toho bolo oveľa oveľa viac.. Po marcových a aprílových mega pasážach - to boli pre mnohých možnosti vzostupných pasáží prejsť si bránou do Neba, som cítila, že túžim po čiernej, aby som si nacítila ten rozdiel.. milujem ju, je to čistá, vznešená farba veľmi podobná kráľovskej fialovej. Samozrejme, že si ma našla Andara ČIERNY DIAMANT..Očistený vzťah seba k sebe je Ten Hlavný stavebný základ Novej Zeme v sebe.. .. všetko je to o VZŤAHu K ŽIVOTU A KU ENERGII ako takej, KTORÝ ODRÁŽA ČISTÉ POSVÄTNÉ MIESTO V TEBE, z ktorého funguješ cez ultra pokračujúce očisťováky a tvoju priezračnosť, jasnosť, čistotu krištáľov v tebe.. tvoje božské dieťa, božský rodičia v tebe žiju v božskej Harmónii - čo prirodzene aktivuje Superschopnosť božskej Alchýmie v nás.. Transmutácia “strachu” cez lásku ~ neutralizácia nábojov ~ jedine v nule v plnom prijatí Seba a situácie takej aká je, meníš všetko cez svoju energiu a svoju odpoveď /reakciu” / iné expandované perspektívy na situácie, na úplne všetko.. hĺbková seba analýza, sebareflexia a plné cítenie Celým telom - sú potrebné len hlbšie vstupy do Seba..

“Za ľudským 3-4D správaním nájdeš nedostatky, kompenzácie si toho, boje, strachy, súdenie sa, neznášanlivosť seba”.. je to masívna spleť vlastných pekelných motaníc, ktorú v sebe každý rozmotáva.. Extrémna “zamotanosť, prekrútenosť, zvrátenosť - odvrátenosť od seba”. “človek sa necíti v sebe bezpečne a nechce tu byť”, nie je v jednote so svojim telom”.. v 3D nikto nechce byť, ale “VŠETCI” SA TO BOJA OPUSTIŤ, prestať to živiť v sebe a vonku .. Jadro 3D systémov je hlboko v každého tele, nie vonku.. Toto sú procesy plné ponárania sa do všetkých strachov a hororových scenárov, presvedčení - myšlienok, “že sa nedá dôverovať”pamätám si, že presvedčenie “že sa nedá dôverovať mužom a ani ženám” bolo moje mega väzenie, čo mi moje fyzické reality, moje vzťahy, moje telo zobrazovalo.. “panická hrôza zo všetkého / zo seba a na povrchu som akože silná”.. Toto viem, že je súčasťou 3D presvedčení - programingu u každého, je to súčasť “survival stavu nejakej možnej hrozby zvonka” - strach/boj o prežitie, strachy zo strát sú “mega korene lipnutí, závislostí, neslobody”.. “ľudské 3D korene siahajú hlbko na počiatok prvého pádu brán vedomia Lýry”.. samota, opustenosť, nechcenosť, odmietnutosť, pocit zlyhania, strach z toho, jedna veľká nedostatočnosť, čo si v sebe každý nosí - “hladná beštia”.. Hnev je vždy na povrchu, pod hnevom sa toho skrýva..všetko, kde sa išlo proti sebe, na svoj úkor.. Fungovanie ako človek je vyčerpávujúce samo o sebe, lebo je to odpojenosť od vlastného ZDROJA SLNKA V SEBE.. funguje vo veľmi prekrútených predstavách a zvrátených vzťahoch - “podvedome chce lásku”, ale bojí sa jej, berie svetlo ako hrozbu, hrá na to hry, ale nemá poňatia o čom to je a bojí sa toho zároveň”. Toto sú procesy hlbokých prienikov “do špiku každého vlastnej zvrátenosti a strachov zo seba, do špiku všetkých rán, ktoré sú veeeelmi hlboko”.. ja to zámerne stále / dosť často opakujem, lebo viem, že ľudské ja to nechce o sebe vedieť, nemôže to potom úplne všetko prečistiť, tým pádom “to bude naňho číhať z každej strany” - ako vnútri trpí, ako si to sám spôsobuje a ešte je na tom závislý a nechce to vidieť”.. to trvá.. “eóny a eóny rokov, existencií” si bránime hĺbokovo čistiť, a odohráva sa to ďalej a nemusí.. Pamätám si, že môj strach “z bytia falošne obvinenou, poníženou, vysmiatou, odsúdenou, nepochopenou”, ako mi zrkadlil moje presvedčenia - programy viny, krivdy, zrady, hanby za seba.. všetky programy - zvrátené presvedčenia o sebe sú prepletené, súvisia všetky spolu.. mentálno - emočno spolu súvisia odrážané vo fyzične, v tele, v hmote, v realitách.. tieto tri “telá” sa mega čistia. Aby sa mohli zjednotiť a prepojiť so SVETELNÝM TELOM. V podstate svetelné telo, divine soul fire - božský plameň duše všetko osvetľuje - vytláča - vypaľuje na povrch, aby sa to integrovalo - precítilo a prežilo/odžilo naplno všetko, čo bolo zmrazené v tele, v DNA.. to sa volá Transmutácia - alchýmia.. Keď ZJEDNOTÍŠ OBE STRANY MINCE

“STRACH ZO STRATY TOHO, čo predstavuje moje najväčšie väzenie” - jedna z najťažších okov.. Túžba po zmenách a strach z nich zároveň.. projekcia “energického mišungu” a konfliktu v sebe = materializácia toho v mojom živote, vo vzťahoch.. Bytie otrokom, trpieť, sabotovať sa, odmietať sa je zvyk, závislosť.. “Všetky krvné línie sú-boli pošpinené zvrátenosťami najvyššieho levelu” a toto je súčasťou čistenia krvi každého..

“Človek urobí všetko preto, aby sa necítil sám, aby sa nemusel dovnútra sústrediť do-na seba sústrediť, aby sa cítil bezpečne, lepšie, v kontrole”... všetko mega komplex ego ilúzie a paranoje, ktorému uveril, že je to reálne, živil to, teda žil to.. A pritom je to Taká párty, ktorá sa v nás odohráva všetkých našich aspektov spolu - to je tá zábava - keď “ľudia nechápu na čom fičíš” a čo je to také zábavné a úžasné na svete na ktorý sa sami priviazali a prestrihli si vlastné krídla”.. My ukazujeme, že tie krídla sa dajú OBNOVIŤ A NIELEN JEDNY..


OTVÁRAME DVERE A PORTÁLY DO VYŠŠÍCH REALÍT - rovín SEBA - vyšších úrovní Seba do NOVEJ ZEME - sme schodiaci komplex brán a mostov, cez ktoré tečú svetelné kódy NOVEJ ZEME, to je tá najväčšia služba, ale predchádza tomu tvoja nekončiaca intenzívna práca so Sebou vo väčších hĺbkach - vyšších výškach...

Za nikoho nič nemôžeme urobiť, KŔMENIE ŽIADNYCH LUDSKÝCH NEDOSTATKOV NIE JE MOŽNÉ, sami sa tak napálime, lebo sme vykompenzovali niekoho iluzórny nedostatok seba samého, a to tiež “to oberá” o možnosť sa sám postaviť do svojej sily a moci svetla, prijať to kým už si, kde už si, a čo všetko UŽ DÁVNO MÁŠ K DISPOZÍCII.. tvoj Život a tvoje telo ti ukazuje lásku k sebe, alebo úplný opak..

Duša je čistá, je mier, je tvoja oáza, je slobodná a divoká vo svojej podstate, nemá - necíti nedostatky, nič jej nechýba, všetkým je, všetko má, to je všetko “neuspokojená človečina, ktorá stráda, si myslí niečo”..


Čím viac umierame ako nikto, tým viac sa rodíme ako všetci. Aby sme naplno Ožili ako Nesmrteľník, umierame nespočetne veľa krát. Vraciame sa Domov do Nesmrteľnosti vlastnej Esencie.


Jediné, čo ostáva, je Tvoje Spojenie so Sebou AKO SO SUPER VEDOMÍM, Očistený VZŤAH SO SEBOU A TY AKO LÁSKA. Je to Večný oheň, ktorý v tebe spaľuje všetko, čo NIE SI TY, všetky nitky neslobody a identifikácie sa s niečim, čo nikdy nebolo v Súlade, čo ťa zväzuje. Láska vyslobodzuje, Dovoľuje Krídla


Krásny čas návratov do hlbšieho večného pokoja v sebe, lásky a slobody..

a Light body buildingu :) :)

S úctou Maria1,047 views

Comments


bottom of page