top of page

Ja Som Zdroj, Bohatstvo, Dostatok, Prebytok, Ja som Zjednotené Svetlo Hviezd

.. a všade, kde projektujem opak, odohrávam si opak pozývam, aby som to mohol integrovať, pochopiť celým telom a vybral si inak, zvolil si inak, aplikoval vyššie vedomie - frekvencie, kde som si viac uvedomil niečo a teraz to vedomie môžem aplikovať na vytvorenie iného zážitku, vyšších realít.. ... pokračujeme čistiť separáciu, nedostatky, nedostatočnosť a limitované systémy presvedčení (3D programing), ľudskú štruktúru, oporný systém ktorý podporuje nevedomie nie vedomie...

VYBERÁM si SEBA ako Vedomie Zdroja Jedného....Aktivácia Kľúčových Kódov Vedomia Novej Zeme - Ja Som Všetko, Čo Potrebujem, Ja Som Hojnosť, Ožité Vedomie Novej Zeme, Ja Som Zdroj, Bohatstvo, Dostatok, Prebytok, Ja som Zjednotené Svetlo Hviezd ,

Poď sa Zjednotiť:


Ťaháme Kreačnú SILU Kozmu zo spodku, tá všetko vyživuje, rozsvecuje, transmutuje a ty možeš transformovať.. Má potenciál liečivý čiže Oprava - regenerácia DNA cez vlastné svetlo, UNIverzálne svetelné kódy Vedomia ZDROJA.Nadväzujeme na predchádzajúcu aktiváciu a rozširujeme ju:


Ja som Všetko, čo potrebujem, uvoľňujem sa slobodne do vyšších stavov vedomia cez hlbšie napojenie, zjednotenie sa so Zdrojom všetkého a všetkých v sebe. Zapĺňam prázdnotu Sebou, Napĺňam sa Tým, kým už dávno som , pociťujem vyššie levely / úrovne slobody, RAdosti, naplnenia len cez hlbšie spojenie so sebou ako so zdrojom všetkého čo potrebujem - bolo - je - bude tu a teraz, prepájam sa so sebou všade, kde už som, kde už dávno som naplnený, celistvý-á, úplne inak vidím, vnímam v inom svetle seba a Svet, a tak všetko mením, tvorím vyššie reality Čaro - Krásna, keď preladzujem na frekvencie srdca a nekonečna v Jednom, fungujem/operujem z vyššieho srdca/ vyššieho mysle ako Jedno - hojnosť vyššej lásky / vyššieho poznania / múdrosti / výživy / lásky všetkého v Jednom!

Ja som viac ako Dosť pre Seba.

Poď sa Zjednotiť so všetkými časťami v sebe, ktoré ešte nie sú na plno integrované, lebo postrádajú pozornosť, prijatie, svetlo, vytvoril si ich oddelením sa od seba ako Svetla, vytvoril tiene, a zakázal si cítiť, tráviť, zažívať Seba a všetky frekvencie / emócie - energie na ktoré tu si aby si sa s nimi pohral a vyberal si vedome tie,

ktoré si praješ materializovať - zažívať.

Dovoľujem si Seba Naplno! Cítiť život, životnú silu a využívam ju v tom najvyššom súlade.


Ak mi niečo chýba, som to Ja,

čerpám zo Zdroja všetkého vnútri to Bohatstvo svetla, výživy, lásky, informácií, ktoré čítam, procesujem cítim celým telom cez plné zjednotenie sa so Sebou fungujem ako Jedna Jednotka s celým telom, so všetkým typmi tiel - fyzické mentálne emočné svetelné ako Jedno.

Čerpám všetko z nekonečného Zdroja všetkého hlboko vnútri na celotelovej - celopoľovej úrovni, neťahám z ľudskej hlavy už nič, nezapájam ju, nie je tu použiteľná.. celé telo je nahrádzané Božskou Hlavou vedomím Prazakladateľov Vesmírov a to sú informácie z hĺbky prepojenia sa s UNIverzálnym svetelným vedomím - telom ''kde''všetko Je.. v Stave slobody, kde som všetko a nič zároveň, kde nachádzam všetky odpovede pred tým než stihnem položiť otázku, tam strácam všetky slová a otázky..


Zjednocujem obe stany mince/ všetky polarity, rozpúštam separáciu/oddelenosť/ rozdiely. Obe strany, polarity fungujú ako Jedna v božskej harmónii, v rovnováhe.


Pozývam všetky svoje časti DOMOV na osvetlenie prijatie, integráciu, hlbšie pochopenie. Zemská - Galaktická MAturita je o vyššej láske ako stave vedomia celou BYTosťou, zjednotený stav vedomia, ktorým rýchlo transmutujeme nižšie frekvencie, je o oveľa

hlbšom (seba) poznaní, (seba) chápaní a chápaní Seba teda ostatných Cez Seba, O hlbších zážitkoch seba ako nekonečnosti.

Všetko Som, Všetko Mám k dispozícii ak ja som k dispozícii a na Príjme Seba ako Zdroja - som automaticky

V STAVE PRIJÍMANIA (sa)

= Som v stave SebaAkceptácie oboch strán, kde si vedome vyberám tvoriť / vysielať / projektovať vyššie frekvencie zjednotenia, a to sa mi vracia naspäť = prirodzená podpora a pozdvihnutie = = výplata Novej Zeme = Hojnosť

lásky v rôznych formách a podobách.


Rozpúšťam všetkú separáciu / oddelenie / rozdiely zjednocujem sa s hviezdnym výživným domovom v sebe - rodím sa sa odznova a nový domov tiež, už nepotláčam svoje svetlo, aby som sa zmestil tam, kam nepatrím, teda už netvorím tiene,

cítim naplno bolesť všetkých ako následok potláčania sa, ako potlačené energie, ktoré len potrebujú byť rozmrazené, ožité, prežité, dovoľujem si ich sprietočniť, sa sprietočniť energeticko-informačnému toku a dovoľujem si prestať nálepkovať emócie, len ich cítim / čítam energiu / seba / pole, sprístupňujem sa informáciám, ktoré sú mi zdieľané cez to ako sa cítim, teda vidím, teda viem.. Ak mi niečo chýba Som to ja, napĺňam svoj pohár zvnútra sebou - tým, kým dávno už som - výživným svetlom a zdieľam zo stavu Hojnosti že všetko som-mám, že som viac ako dosť, mám viac ako, čerpám viac a viac z vnútorného bohatstva / z vedomia prosperity, zdieľam svoj preplnený pohár, znásobujem Hojnosť, ktorou už SOM.

ZJEDNOCUMEM SA S MAJSTROM STVORITEĽOM A

ALCHYMISTOM V SEBE.


JA SOM

SA PREMIEŇA NA

MY SME 🤎

POĎ SA ZJEDNOTIŤ 🤎


Opakuj nahlas a cíť to celým telom, Počúvaj Celem telom, preladzuješ vyššie, ideš hlbšie do Seba....


Aktivácia vo Video-Audio Forme:

797 views

Comentarios


bottom of page