top of page

Intezívnejšie Slnečné Transmisie Osvetľujú Všetko Skryté Za Všetky Existencie, Kódy RUŽE a JEDNOTY

Updated: Jun 3, 2022


+ ďalšie Extra “mega” Kľúče ku Super Hojnosti & Múdrosti Novej Zeme Prameniacej z Naplnenosti v Sebe SEBOU AKO ČISTOU NEKONEČNOU NEOBMEDZENOU ESENCIOU, naplnenie tým, Kým naozaj Si - Grálový Božský nektár Toku Životnej Kreatívnej Sily - tieto semienka vysádzaš v každom momente -semienka vďačnosti - Lásky “len tak za nič - za všetko“ - vždy žneš svoju vlastnú úrodu / plody svojej práce - svojej energetickej transmisie a komunikácie seba do svojho poľa.

NOVÁ ZEM JE “ZA ODMENU” ~ ŽITIE Z HOJNOSTI SVOJEJ MULTIDIMENZIONÁLNEJ EXISTENCIE

VŠETKÝCH SVOJICH ASPEKTOV & Všetkých EXISTENCIÍ OPÄŤ ZJEDNOTENÝCH DO JEDNÉHO - Do JEDNEJ. Napľňaš si Svoje misie, úlohy, službu Novému Paradisien ľudstvu, na ktorého musíš mať v sebe položené základy v DNA-v tele, na ktorých buduješ všetko Čisté - úplne iné / Nové na základe práce s kódmi Novej Zeme.. Žiješ z očistených všetkých aspetov v sebe, z očistených všetkých existencí v sebe, z očisteného vzťahu so Sebou ako so všetkým, so Sebou ako so všetkými.

PRÍJEM - VÝDAJ ~

”dávanie-branie” ~ darovanie / tvoje zdieľanie (sa) vo svojej čistote, transparentnosti ako - “Bytie Sebou” - Dovolenie si Seba PRIJAŤ - PRIJÍMANIE je veľká téma, lebo ak nedokážeš prijať dar “seba ako všetko čo potrebuješ a máš”, nedokážeš prijať Novú Zem, naplno sa jej otvoriť - odovzdať - nechať ju v sebe viesť, nedokážeš ju zdielať - seba vo svojej prirodzenosti - jednoduchosti - si Sebou, “čo paradoxne to najťažšie na začiatku pre človeka, lebo netuší kto je.. aj keď myslí, je stratený, lebo zvyknutý hrať, predstierať, klamať (sa), unikať od hĺbky v sebe, pritom len tam nájde všetko - Tam nájdeš Domov a odtiaľ rodíš Seba ako Novú Zem viac a viac, máno nonstop rodiace telo, ktoré rodí galaxie..

Je to ŽITIE VŠETKÉHO V JEDNOM, SEBA AKO VŠETKÝCH V JEDNOM.


..nielen Júlové Kódy, ale najmä aktuálne dianie, potenciály nadchádzajúceho diania “do” jarnej rovnodennosti 2022..

Tento článok a video je doplnok najmä ku Júnovým článkom & videám 2021..“Na ďalšie mesiace až roky” Sledujeme Zánik už aj štvrtej dimenzie (4D), zánik ľudskej mentality nedostatku, nedostatočnosti, obete-tyrana, zánik obmedzenej úrovne vedomia a fungovania z napojenia “na ego zdroj čiernej diery tzv. falošných informácií ”, ktorá je stále hladná a hľadá niečo vonku.. Myseľ je pod vládou ega = zážitok pekla. Preto nátlaky a taktiky ega vnútri - vonku len zosilujú, tlačí viacej, prichádza “s hrozivejšími hrozbami“, alebo ti poskytne falošný dojem slobody, bezpečia - emočná manipulácia zážitku, aby si robil - tvoril presne to, čo od teba chce, aby sa nakŕmilo.. Ego je nevedomie - tomu jedinému môžeš padnúť za obeť, keď nie si v moci ako SVETELNÝ MOCNÝ ZDROJ STVORITEĽ, ale tvoj človiečik je v moci..

Čo tzv. komerčné média zdieľať nebudú - “Dejú sa veľké vyhladenia ľudí”, ktorí si tak samozrejme vybrali, nie sú prispôsobení fungovať v jednote s kozmickými frekvenciami Novej Zeme.. Preto sa zosilňujú oddelenia Zemí - jej rôznych kolektívov - prehlbujú sa

rozpady, kolapsy, prepady - rozkoly medzi ľudmi - fungovanie na úplne iných VLNÁCH VEDOMIA nás prirodzene oddeľuje - tzv. Prirodzená filtrácia.

“Ďalej pokračujú len majstri, okno sa uzavrelo” ~ dopad toho a tzv. Posledné šance - nadchádzajúce mesiace. Domčeky z kariet sa rýchlo rúcajú, “domčeky vlastných klamstiev a tých vonku, o ktorých sa netušilo”… nechcelo sa vidieť - cítiť.. Radšej sa hrali ľudské hry a strácala cenná energia, fokus na niečo, čo tvorí peklo..

Pozorujeme narastajúce, intezívnejšie

globálne šialenstvo “nepripravených a tých, ktorí bojujú sami so sebou, hrozbu vidia stále vonku v niečom - v niekom“ - predstavenia ega ”na vzostupe” a dá sa v tom velmi ľahko stratiť, keď si dostatočne hlboko do seba neprenikol.. Ak nemáš pripravené svoje telo na prijatie, procesovanie toľkých svetelných dát, telo nie je obývateľné pre dušu, opúšťa telo.. a tieto typy tranzitov sa rozbehli vo väčšej miere tento rok.. Je to

Super kľúčové obdobie zániku všetkého, čo je starej Zeme v každom - na globálnej úrovni cez vyplavenie všetkého skrytého pekla, masiek, bariér v sebe-vonku Zosilnením všetkého pekla - hlboké jadro / korene tráum ľudstva - “zrade seba samého”.. len to je cesta von - hlboko do jadra bolesti, strachov, a nakoniec vidíš, že je to všetko tvoj mentálny konštrukt, ktorý môžeš- máš “konečne” Prerobiť kolapsom všetkého, čo je v tebe 3D - svoje základy - krok po kroku obnovovať, budovať svoje svetelné telo.

Je to globálny zánik (zrýchlená smrť) človeka-ega-3D mentality, 3D úrovne vedomia a tela - “show maškarád a šarád sa vyvíja do masakru” - “najvyššia úroveň šialenstva” - globálny prechod okom ihly je len intezívnejší.. Jednota sa nastoľuje cez VYPLAVENIE fragmentácie, extrémov vo všetkom, cez vyplavenie EXTRÉMNEJ ROZDELENOSTI, Oddelenosti v Sebe - vonku. Solarizácia zosilňuje polarizáciu a astronomický zrýchľuje harmonickú konvergenciu. Kolektívy starej Zeme sú vo fáze zániku cez zosilnenie stratenia sa informačnom chaose a manipuláciách, aby si vnímal, veril, žil, tvoril určitým spôsobom - ako človek - 3D aspekt vedomia (ego). Deprograming Armagedon softweru a ďalších iných sebadeštrukčných ľudských programingov, systémov presvedčení je mega práca s kódmi v sebe, so svojou DNA a základ vzostupu TERAZ, alebo keďže je to samoničiaci sa softwér, vyberáš si exit.. nevedome, vedome, je to jedno, je to stále tvoj výber. Armagedon softwer je to, čo používajú ako plándemiu na nakŕmenie sa čo najväčším množstvom životnej energie nič netušiacich más - ich vysatím cez manipuláciu ich vedomia, DNA falošnými informáciami. Tento softwer má znemožniť vzostup čo najväčšiemu počtu, ale už je to neskoro, dostatočný počet už vzostúpil a 12D + Zem už existuje.. Sú to jej kódy ktoré nás zaplavujú.. Ak je tvoje telo dostatočne obývateľné pre Zdrojové slnečné svetlo, aby mohlo v tebe prúdiť viac a viac, ak si v Jednote s Tepom Srdca, Rytmom, Tempom Novej Zeme, ak si v Jednote s vyššími verziami, tak ich žiješ vo svojom tele, nie je o čom.. Všetky Hviezdne Systémy Vedomia počínajúc Plejádami, Siriusom sú ďalšie aspekty vedomia Zeme tak ako všetky planéty v našej solarnej sústave... ideme ďalekoooooo za našu sústavu... Cez Vlastný vzostup UNIVERZÁLNYMI HVIEZDNYMI BRÁNAMI VEDOMIA V TELE OD 1D AGARTHU PO 12D LYRU ARAMATENU, ODTIAĽ ODOMYKÁŠ 13-14-15D SFÉRU KOZMICKEJ TRINITY - TROJPLAMEŇ - LYRANSKE KRÁĽOVSKÉ DÓMY, kde začína sféra Hlava Boha GodHead - večný plameň - Slnko (Ríši sféra).

..a “naproti tomu šialenstvu a tlakom ega v starej Zemi”, Nová Zem je len žiarivejšia, živšia, nebeskejšia, čistejšia, hojnejšia - iný svet - pokračujú super Pôrody svojich nových vyšších verzií ak integruješ kódy Novej Zeme.. Stará Zem a Nová Zem sú ešte viac rozdelnejšie opozitá, a to je pointa zažitia extrémnych polarít, aby si zistil rozdiel.. Čím viac si vyberáš Seba ako Novú Zem, tým viac ju aktivuješ vnútri - vonku, otváraš si do nej prístupy, sprístupňuješ sa vyšším realitám, ale Nové Korene v sebe sú základ, na ktorých buduješ nový vzťah so sebou, nové všetko..

Nevyplavuje sa nič nové, práve naopak - sa vyplavuje len to, čo pod povrchom už dávno bolo, len ľudia sa skrývali pred sebou a medzi sebou, na povrchcú sa hrali hry masiek a pod povrchom, “Kto je lepší a má moc, je úspešný“.. ''pravda'' sa neskrýva... Avšak nič nie je a všetko je.. je to jedno, toto nie sú hry na pravdu a uznania niečoho niekomu.. egu na tom zaleží, duši záleží na úplne inom..

NOVÁ RASA NÁS MÁ V TEBE ZÁKLADY - NOVÁ RASA A JEJ DNA ZÁKLADY SÚ V TEBE ako “nevyhnutnosť na pokračovanie ďalej” spoločného budovania budúcnosti TERAZ z očistenej - vynulovanej minulosti. Avšak nula “z starej rasy/3D verzie ľudstva“ pokračuje ďalej..


Kolektívy Novej Zeme sú Vo fáze mega kreácie, mega budovania už na svojich úplne nových očistených základoch v sebe, stavajú, tvoria na svojom ukotvenom vzostúpenom Ja hlboko do svojho koreňa, sú vo fáze mega zjednocovania sa ako zjednotené hviezdne národy Novej Zeme - APLIKUJÚ KÓDY VYSLOBODENÉHO A ZJEDNOTENÉHO ĽUDSTVA DO PRAXE - Sú Nová Rasa, ktorá tvoríši Vzostupenú Zem tým, že ju žije - dýcha - ŽIJE ZÁŽITOK NEBA NOVEJ ZEME - POCIT “na nezaplatenie” NEZÁVISEJÚCI OD NIČOHO NIKOHO VONKU - KÓDY NEZÁVISLOSTI - SUVERENNOSTI STVORITEĽA, čo funguvanie z veľkej pokory ale veľkej sily a moci v sebe zároveň..

Každý jeden ako Nová Zem je presiahnutý človek - Funguje ako ZJEDNOTENÉ VEDOMIE My Sme všetky HVIEZDY, Slnká v JEDNOM ODRÁŽENÉ ENERGIOU - CELÝM TELOM A CEZ SVOJU PROJEKCIU ~ toto je globálny ZÁNIK INDIVIDUÁLCA, KTORÝ FUNGUJE Z ROZDELENIA VEDOMIA V SEBE, čiže ktorý funguje z ego-separácie vo svojom tele stále a odohráva si to vo svojich realitách..


Letným slnovratom sa všetko zmenilo - Oveľa viac Intenzívnejšie sú Transmisie Slnka (svetelných kódov), ktoré Osvetľujú Všetko Skryté za tvoje Všetky Existencie. Všetky “tieňové” - ego - neintegrované strany galaktického vedomia, Zdrojového Božského vedomia, Anjelskeho, Kristovho-Sofianskeho Vedomia vnútri sú prezentované vonku - odohrávanie si všetkých naj-nižších aspektov, ktoré “hrajú ľudské hry na niečo“ porovnávajúc sa medzi sebou, hľadajúc energiu, pozornosť od ostatných..

“Človek nemá dlho poňatia, čo všetko si odohráva, ako všetko vytvoril, tvorí, ako Čo vznikto, aby mohol začať Odtvárať všetko, čo z 3D úrovne vedomia vytvoril a Nie v tom pokračovať.. Nevidí

o čo ide pod povrchom..“Ego nedovoľuje vidieť o sebe nič.. nedovoľuje hlboký prienik do seba. Nemáš potom žiadny výhľad ani vhľad, si stratený v 3D realitách odohrávajúc si svoje všetky padnuté verzie vedomia..

“Toto už je opäť iné slnko”.. oveľa silnejšie, viac Aktivujúce nové kódy a viac vyplavujúce všetky staré kódy z DNA. Slnko - Zvuk-Svetlo - Krištály v tele sú oveľa viac aktívne vyplavujúce detoxikujúce “tie najväčšie haluze”, bolesti, traumy, zranenia, nič osobné neprechádza ďalej - všetko osobné je zranené ego, ktoré treba adresovať dovtedy do kedy nepresiahneš človeka v sebe, potom sa to vyskytne tiež, ale dokážeš to čistiť veľmi rýchlo, lebo funguješ z iných stavov vedomia, z inej hĺbky prepojenia a nefunguješ už z nižšieho ja, nefunguješ zo žiadnych rozdelení v sebe aj keď to stále čistíš z tela (všetkú karmu) do určitého bodu..


Aktuálne frekvencie a kódy nie sú žiadny vtip - zvládnuteľné všetko je-bude len pre majstra v tebe..


Keďže sa nátlaky, peklo, taktiky 3D strany vnútri - vonku len zosilňujú, Bod Nula všetkej kreácie -

Still Point - Stillness - Kritický je TVOJ PEVNÝ BOD BYTIA OKOM BÚRKY, tvoja USTÁLENOSŤ MYSLE, Jednota mysle-srdca / vedomia - srdca ~ trénovanie meditácie ako stavu, z ktorého funguješ kde nie si otrokom svojej bláznivej mysle, ktorej vládne ego aspekt..

UKOTVENIE SA V NULE HLBOKO PREPOJENÝ S GALAKTICKÝM JADROM V SEBE - VEČNÝ POZOROVATEĽ, avšak to neznamená, že potlàčaš, čo cítiš, práve naopak.. EMÓCIE SÚ ENERGIA, KTORÁ MUSÍ VOĽNE PRÚDIŤ TELOM - CÍTENIE CELOU BYTOSŤOU = ČÍTANIE INFORMÁCII.

TVOJE HLBOKÉ SEBAPOZNANIE JE VŠETKO, čo potrebuješ - odtiaľ pramení extáza žitia bytím TÝM, KÝM SI VO SVOJEJ PODSTATE NAPLNO a NASTÁLO, a keď už sa nesnažíš zmestiť do 3D ľudských noriem, štandardov, krabíc a pravidiel správania sa, žitia..


JEDNOTA VŠETKÝCH SVOJICH Galaktikov, všetkých evolučných štádií Zeme,

JEDNOTA VNÚTORNEJ RODINY, JEDNOTA VŠETKÝCH SVOJICH EXISTENCIÍ - jednota Času a Priestoru,

ŽIJEME VŠETKO V JEDNOM ako všetko - všetci v jednom.

AVŠAK žijeme VŠETKO OČISTENÉ.. Fungujeme a zdieľame z iného miesta v sebe.. z veľmi posvätného a čistého miesta - priestoru - stavu v sebe.


🌹 KÓDY RUŽE SÚ VEĽMI AKTÍVNE OD KONCA JÚNA 2021..

Kódy Ruže Kristos Línií Večne Kvitnúceho Srdca - Vedomia - Kristos-Sofiánske Vedomie prameniace v ANdromede.. k tomu článok čoskoro.. 🌹


Čím viac je tebou, každým vyživovaná, podporovaná Nová Zem - vďačnosť v akcii, schopnosť oceniť v akcii, OPÄTOVAŤ SVETLO V AKCII, tým viac si sám tie reality aktivuješ a privolávaš na zažitie... LEN TO ČO, TY ZDIEĽAŠ A PODPORUJEŠ, kŕmiš, kde jej Fokus a

TO ČO TY VYSIELAŠ JE presne TO, ČO máš vo svojich realitách a ZAŽÍVAŠ to.. NOVÁ ZEM JE ZA ODMENU - to som zistila postupne, a nie je to kvôli odmene že zdielaš to, co zdielaš, nerobíš to kvôli odmene.. je to prirodzená odmena za tvoju plnú investíciu.


Vo videu, ktorého link zdielam vyššie, rozoberám v skratke aj:

- Slnečné Ožarovanie - naša pokožka vstrebávame svetlo pre krištáľové telo,

Pálenie starej kože počas letných mesiacov a následky toho - slnko, svetlo aktivuje nielen svetelnú DNA, ale aj krištály, štartuje mega detoxikáciu a transkonfiguráciu krištáľov v tele.. toto je obsiahla téma, ktorej sa povenujem v kurze ku Super Telu Novej Zeme.. Keď už fungujeme ako svetelná krištáľová bytosť, nepálime, lebo MY SME SLNKO avšak naša šišinka potrebuje veľmi veľa slnka najmä v niektorých fázach vývoja svetelného tela a najmä na začiatku.. naše oči potrebujú slnko, ale postupne, lebo ľudské oči sa musia prerobiť úplne, potom sa pozeráš priamo do slnka, lebo si SLNKO, ale ako človek, ak dominuje karbónové telo, musí to byť postupné, príliš veľa slnka je zaťažujúce, vypne ťa to potom, aby si spal, integroval svetlo.. Ochrana pred slnkom, svetlom, pred láskou, pred tým, čo ťa oživí - jedna z najväčších absurdít, že zdroj života je škodlivý... áno, pre človeka ktorý žije z geometrie a stromu smrti, ukrižovaný na vlastnom kríži rozhodne je... je sám proti sebe a netuší.. ľudské telo je otupené mŕtve telo, vzostup je OŽITÍ NAPLNO CEZ ODUMRETIE A VYPLAVENIE TOHO, ČO V TELE BOLO AJ TAK MŔTVE A PODPOROVALO TO OPAK ŽIVOTA. MŔTVE VZŤAHY ATĎ... Toho je veľa...


Presah Kríža cez stred -

Presahy 4 ročných období, presah ľudského typu života fungovania z akejkoľvek separácie... (opaku zjednoteného vedomia Seba). Prijať a Integrovať, Procesovať to, kým si je základ vzostupu..


- Ako

HĹBKA TVOJHO SPOJENIA V SEBE SO SEBOU, HĹBKA JEDNOTY v Sebe URČUJE úplne VŠETKO, lebo to určuje z akej úrovne vedomia vnímaš, funguješ, tvoríš, žiješ - tomu je RELATÍVNE VŠETKO, čo zažívaš - tvoj život.Steny okolo srdca, nechávanie si bezpečnostného zámku a steny okolo srdca ako človek, že určité komnaty srdca si strážíme zatvorené samozrejme nevedome.. Ak fungujeme z ľudskej hlavy, fungujeme zo zatvoreného alebo čiastočne otvoreného srdca oddelení od zvyšku tela..

Akonáhle sa otvára srdce, všetko potlačené tečie von, čo je veľmi nekomfortné pre človeka, ktorý neche cítiť, čo si v sebe všetko nosí... toto vychádzanie zo všetkých zón ľudského komfortu, lebo je koreň ľudského utrpenia, ktoré si samo spôsobuje a zabraňuje si v raste a čistení potrebného.. Odmieta lásku - nedokáže ju prijať a už vôbec nie zdieľať a keď si myslí, že ju zdieľa, nie je to láska, pod povrchom je to niečo iné.... Odmietanie Novej Zeme.. sem patrí aj hranie sa na to, predstieranie, zabraňuješ si v tých zážitkoch..


ZJEDNOTENIE SRDCA-MOZGU NA ROVNAKÝCH FREKVENCIÁCH NEKONEČNA JE ÚPLNE INÉ FUNGOVANIE, REKALIBRÁCIA MOZGOVÝCH VĹN NAJMÄ POČAS SPÁNKU - MEGA ZMENY V KAŽDÉHO MAGNETOSFÉRE - viď článok ku Galaktickým Aktiváciam Plejad-Alcyone z konca Júna 2021.- cesta starej Zeme, je cesta zániku vo vlastných vojnách a dojmôcť/ilúziách ega, cesta zániku stratenia sa v informačom chaose zvonka, cesta

sebazničenia sa= Karmy, ktorej už viac tvorenej nemôže byť (úplný vrchol sa dosiahol), agresívnosť - tlaky “ego” strany, aby si udržalo svoju moc (zabránenie vzostupu)..

- cesta Novej Zeme je Dharmický spôsob fungovania, obrátenia mysle dovnútra, zmajstrovania Seba ako VEDOMIA STVORITEĽA - Seba AKO ENERGIE, Božského TOKU ŽIVOTA, služba VEDOMIU NOVÉHO ĽUDSTVA AKO CELKU CEZ SVOJU HĹBKOVÚ PRÁCU SO SEBOU, cez integráciu Kódov Novej Zeme a cez svoje ZDIELANIE SEBA AKO “to”, KÝM NAOZAJ SI - TY SI TEN DAR, na tebe je najväčšia hodnota - na tvojej energii, na tebe ako vedomí, “preto toľká manipulácia” s informáciami a so všetkým, čo znečisťuje - degraduje tvoju DNA, lebo to mutuje tvoj posvätný kóding a znižuje to tvoje vedomie - nízko-frekvečné transmisie “na kontrolu” mysle a správania más, aby ego vonku/vnútek ostalo v moci..

Dharma - počúvaš svoje srdce, telo, vďaka ktorej čistíš Karmu - ČISTOTA A STATOČNOSŤ UNIVERZÁLNEHO KRIŠTÁĽOVÉHO SRDCA.


Pamätaj - Moc má nad tebou to, čomu ty svoju moc dávaš, a je to o moci nad tvojou mysľou, nad tvojim životom, nad tvojou DNA - vedomie..

V koho moci je tvoja myseľ, kto je Pánom tvojej mysle, ktorý tvoj aspekt, ktorá tvoja verzia ?


A Ďalšie iné Kľúče môžeš vo videu nájsť..

kRAsny čas,

S úctou

Maria AramatenaVESMÍR, NOVÁ ZEM JE TU PRE TEBA, AK TY SI TU PRE SEBA A PRE NÁS AKO PRE NOVÚ ZEM..


1,059 views

Kommentare


bottom of page