top of page

Iluzionista a Diamantové Kódy Lezrovo Presekávajúce Všetky Ilúzie toho, čo sa Myslelo, že je Reálne

Updated: May 28, 2022

že tak je, že je pravda, že sú fakty, že je reálne atď... Len väčšia Transparencia - Jasnosť - Otvorenosť - Priamosť - Reálna Reálnosť - postupne zmajstrovaná KomUnikácia so Sebou na všetkých úrovniach, Vzťahy so Všetkými svojimi aspektmi vedomia sú nevyhnutné na plné Poznanie Seba ako Iluzionistu a toho, o čo naozaj ide v týchto procesoch zvedomnievania, vzostupu vedomia a tela, procesy mega alchymizácie cez Navrátenie sa do Vedomia Zdroja v sebe nastálo...


Všetko je to len hra čísel - kódovaných dát určitého dimenzionálneho typu vedomia.. Hra perspektív, hra systému presvedčení, z ktorého vnútorne funguješ.. V Starej Zemi je reálne Úplne niečo iné, ako je v 5D plus, respektíve v Multidimenzionálnej Galaktickej Kvantovej Novej Zemi.. Je to diametrálne odlišné Fungovanie TY ako tvoje Majstrovské verzie vyšších relmov - dimenzií - Frekvencií - Všetky Opäť zjednotené ako JEDNO Vedomie Vzostúpeného Majstra vo forme očistené od ich najnižších verzií Uvedomujúc si o čom sú ilúzie, lebo ich ich vidí - vidí ilúzie všetkých relmov až na to, že tie nižšie nemajú žiadnu moc, preto ich nežije, vidí ich niekde v pozadí (3D Zem)..

Toto sú masívne procesy Postupného Videnia všetkého v sebe, vonku a všetkého toho, čo - kto malo nad tebou tam vonku moc a prečo a že to je - bol len odraz toho, čo sa vnútri deje... Vidíš svoju VLASTNÚ SIMULÁCIU, SVOJU VLASTNÚ TZV. PASCU VEDOMIA, ENERGIE, SVOJU vlastne vytvorenú SPLEŤ ILÚZIÍ A OBMEDZENÍ NA SVOJEJ VLASTNEJ SVETELENEJ NEKONEČNOSTI.. NEOBMEDZENÉ POTENCIÁLY SI ČLOVEK SÁM TOTÁLNE OBMEDZIL, KDE ČLOVEK JE TO JEDINÉ OBMEDZENIE.. NIE JO PRAVÁ IDENTITA A VERILO SA, ŽE JE, ČO JE KOREŇ ĽUDSKEJ NESLOBODY-STRATY KRÍDEL-UPADNUTIA-degenerácie svojej DNA a uzamknutia sa pod nevedomou seba-deštrukciou deformovaného kódu Siriusa a Galaktika ako takého pod algoritom /známkou väzňa 666 a všetko, čo mu je bytosť vystavovná už v brušku matky je len posilnenie a prehĺbenie tejto známky upadnutia, amnézie, ilúzie ega .. Jedine, že Matka si prešla na úrovni vedomia aj tela vzostupom a priviedla na svet dieťa úplne Inej frekvenčnej vibrácie, čo veľmi veľká rarita na Zatiaľ.. preto aj všetky deti, zvieratká, úplne všetci musia detoxikovať 3D matrix z tela von nonstop, a nie je to len tak...Ak si sa rozpamätal na seba a na všetko do takej úrovne, že chápeš, lebo vidíš, ako všetko všetko na DNA Kódovej, atómovej, bunkovej, molekulárnej úrovni, keď vidíš holograficky z viacerých dimenzií naraz, keď vidíš za všetky Závoje, bariéry medzi dimenziami, tak si procesy vieš maximálne akcelerovať a zdieľať to s ostatnými tiež, inak je to len také domnievanie sa o všetkom svojej ľudskej hlavy... Koreň 3D (neslobodného) ľudstva vyberajúceho si tzv. antikrista v sebe - teda vonku (nevedome vyberajúc pretvárku a autoritu, ktorá klame, zradzuje seba a ostatných, vyberajúc si posilňovanie separácie vedomia a mentalitu obete) zatiaľ čo pravý Kozmický Krist vzostúpil ako typ Vedomia, čo nemá s náboženstvom alebo s ľudskou verziou Kristovho vedomia nič spoločné JE tá hlavná koreňová príčina nielen úpadku dookola odznova, recyklácie duše v 12. padnutých hviezdnych konšteláciach vyberajúc si bránu Človeka - bránu konfliktov duality, polarít dlho dookola na miesto vybratia si Zlatej Brány - Pod chodidlom Ophiuchusa - Hadonosa (zámerne vynechané z ľudskej 3D astrológie) a kľúče v ANtaresovi Bohov Domov do JEDNOTY Galaktického vedomia v sebe -- Zjednotené vedomie Slnka-Hviezd najmä cez očistu galaktických vojen v sebe, cez rozpustenie Lunárnych Okov, Vedomia a Tela v sebe svojim vlastným Iluminačným slnečeným SVETELNÝM Vedomím-Telom vo svetelnej DNA... nie je to len tak... Je to nonstop len zrýchlená prerábka Tela na molekulárnej atómovej úrovni, aby sa prispôsobilo len vyšším frekvenciám ZEME.. ČÍM VYŠŠIE VIBRUJEME ako Nová Zem, TÝM MENEJ EXISTUJE ČAS, ROZDELENIA, SEPARÁCIA, NEDOSTATKY, OBMEDZENIA, A TEDA TO všetko, čomu človek veril, že je pravda a že je reálne a hlavne to, čo sa zdieľalo NIELEN 3D médiami, ale najmä aj mnohými alternatívnymi transformačnými médiami, kruhmi, skupinami atď pretože v základoch je to stále 3D konštrukt a spleť domnienok... Čo je 3D databáza informácií, človek, jeho telo, jeho všetko, a všetko, čomu veril, že tak je, človek je toho sám výtvor som už zdieľala veľa veľa krát 2021, nebudem sa k tomu vraciať..
Vedomý Iluzionista Novej Zeme tvorí z plného Rozpamätania sa na to, kto je - Plné Galaktické Vedomie Seba - nie je to myslenie, je to VEDENIE - navrátené Vedomie - postupne otvorený prístup ku všetkým databankám UNIVERZÁLNEHO VEDOMIA SEBA 13D plus, z ktorého fungujeme a prepisujeme DNA-pretvárame všetko od základov...

Nahrádza Nevedomého Iluzionistu strateného vo vlastných a tých Vonku Ilúziách..... každý je tu na úplné zbúranie vlastne vytvorenej spleti ''ego tvorby''z 3D úrovne vedomia za éony eóny rokov (čistenie kozmického akášu).... ide sa hlboko do galaktického jadra v sebe, kde je každého prvotná slabosť - hlboko v základoch - v galaktickej histórii seba premietajúcej sa teraz z tvojej DNA a toho, kým naozaj je, odkiaľ naozaj pochádza a čo si to odohrával v 3D časových (umelých) padnutých osiach a že je čas to začať NAOZAJ hĺbkovo čistiť , prepisovať svoju DNA vedomie -- cesta hlbkoko do galaktického jadra v sebe...je to samotná súčasť procesov Budovania MerKAby na vzostup... toto už je úplne iná fáza evolúcie a procesov ako takých - toto je úplny level tzv. toho, čo si mnohí myslia, že je transformácia, multidimenzionálne vedomie seba ako Zroja vedomia všetkého, evolúcia, vzostup, nová zem, galaktické vedomie atď.... Ľudské verzie toho, čo sa myslelo je ZÁKLAD presiahnuť rad za radom, nič z toho nie je aplikovateľné....Aktuálne sú toľké kódy len silnejšej Demolácie Dezilúzií a všetkého starého cez viac než mega vyplavovanie všetkej traumy-drámy-bytia obeťou tyranovi vnútri, vonku, bytie obeťou klamania sa atď atď , vyplavovanie celej galaktickej karmy tu a teraz .. všetko čistenie všetkých generácií v každého DNA na úplný BOD prapočiatkov A JADRA Galaktických vojen v sebe - vonku, kde človek nedokáže prijať seba a už vôbec nie ostatných takých akí sú a nie je vôbec pripravený na Galaktické, Slnečné vedomie, Kozmické Kristos vedomie a ďalšie iné, o ktorých kolujú toľké prekrútenosti najvyššieho levelu.. Kódy mega TRANSPARENCIE - tak čistej čistoty, Jasnosti ako nikdy pred tým na priamo Ukazujú základy, z ktorých sa funguje, či si stále odohrávaš dualitu, separáciu, nedostatky, limity a obmedzenia, lebo je to stále v tele, alebo už nie.. Pokračujú Kódy len hlbších prebudení sa a demolácie všetkých starých základov, len zosilňované vlny šoku - Väčšia a väčšia aktivácia svojej pravej pamäte na SEBA -- Prebúdzanie sa ku celému KOZMU v sebe-Vedomie je Kozmické Kristos Slnečné Vedomie, Galaktické Vedomie, svetelné Diamantové, Dúhové, SolARne Plazma Vedomie - telo - Všetko v Jednom Univerzálne srdce-vedomie-telo, to prebudenie v vo svojom tele JE ÚPLNE INÝ LEVEL, a ako už písané v predchádzajúciom článku - pre mnohých ''sa transformácia, ktorá sa odohrávala v hlave sa začínať teraz plne odohrávať'', čo je niečo, čo sa postupne presahuje tiež.. Od Transformácie ku Transcendencii..

Od tých najnižších seba-expresií v najťažšej vibračnej hustote (3D človek v 3D frekvenčnom pásme) ku svojim najsvetelnejším najľahším navyjšším svetelným oktávam Seba - Expresií seba Ako ZDROJA Svetla-Vedomia všetkého - plná voľná expresia svojej mutlidimenzionality -- čo je Mega Hojnosť a Mega extáza Novej zeme v Sebe, ktorú materializuješ ako žijúce dýchajúce vibrujúce Vedomie Novej Zeme.

Seba-Expresia Nižších relmov ego ja - 'nižšie obmedzené ja'' .. je človek ako tvorca 3D typu ilúzií alebo 3D matrixu, vyfabrikovaného kódového konštruktu antikrista, antimetatrona, na ktorom budovali všetci svoje reality, vzťahy, životy.. Tieto základy idú do totálnej demolácie, sú v každého tele.. Hlboko siahajúce väzenie stojace na Vnútorných hrách o to, kto je v moci, v kontrole a nad kým..Nastavené ego filtre, cez ktoré sa vníma, prekrúcajú sa tak informácie, využívajú po svojom - zneužívajú sa egom -- ako je stará Zem prebytočný zber informácií a ich zneužívanie na tvorbu falošných dojmov o sebe, o ostatných, na svojho manipuláciu zážitku, na manipuláciu tvorby realít tým svojim najnižším ja odrážaným vonku, čo je presne to, každého dlho drží v 3D realitách veľa krát domnievajúc sa úplne niečo iné, a Nová Zeme je čítanie, procesovanie, transmitovanie (už nie rozmýšľanie) ŽIVÉHO PRENOSU DÁT V KÓDOCH ZO VŠEKTÝCH KÚTOV GALAXIÍ NA MULTIDIMENZIONÁLNEJ ÚROVNI O VŠETKÝCH, O VŠETKOMN A JE TO ICH VYUŽITIE V NAJVYŠŠOM SÚLADE, čo je JE TEN HLAVNÝ ROZDIEL MEDZI STARÝM A NOVÝM ČLOVEKOM.. K TOMU JE OVEĽA VIAC V PREDCHÁDZAJÚCOM ČLÁNKU.. a že nevedomie, podvedomie je plne odhalené zjednotené s vedomím, čiže POVRCH A to, ČO JE POD POVRCHOM JE TO ISTÉ.. NIČ SKRYTÉ, NIČ ZAHALENÍÉ, JE TO VEĽMI JASNÉ, PRIAME, ROVNO DO JADRA VECI TO IDE.. KRIŠTÁĽOVÁ DIAMANTOVÁ OSTROSŤ PRESEKÁVAJÚCA sa spleť akýchkoľvek sebaklamov zvnútra von.

Postavenie sa do svojej moci ako Svetlo-Vyššie Ja, nie ako 3D človek, čo je úplne iná energia, prestatie akceptovania menej, prestatie akceptovanie nedostatku úcty, lásky, rešpektu VOČI sebe, voči svojmu telu je to Najtnutnejšie, čo je potrebné na začatie videnia a chápania svojho vlastného (ilúzorneho a tak reálneho )väzenia obmedzení na všetkom... lebo o tom je 3D, že netušíš, že všetko sú tvoje vlastné mentálne reštrikcie na vlastnom Svetele, na sebe, ideš proti sebe a si stratený v tých typoch realitách... O tom je 3D matrix, že si myslíš, že si prebudený a je to tvoje malé ja, ktoré sa len chopilo tejto témy Prebudenosti ku Plnému Kozmickému VEDOMIU SEBA - Kozmickej Pamäte a hrá s tebou hry..

Je to kontinuálny proces plnej aktivácie všetkých svetelných párov DNA a postupne ich opätovného stelesnenia celou Bytosťou (ako kedysi), čo je základ Nového človeka, vzostupu, tvorby realít - Hologramov Novej Zeme...

Loájlnosť voči tomu , čo predstavuje najväčšie väzenie , obavy to opustiť úplne, pochybnosti o sebe, vina, že si vyberáš Seba sú všetko 3D narcis programy vlastného ega /3D človeka, ktoré vie PRESNE, ako ťa manipulovať na základe émocií, a tým pádom to ego vonku tiež.. Hologram starej Zeme je projekcia upadnutého stavu vedomia, skreslenosti všetkého, optických seba-klamov... je to spleť toho, čomu je každý na obojku a vodítku - tomu, čo ho vlastní a má v moci, má ho pod kontrolou a naopak.. všetko je to ego, ktoré má pod kontrolou a bojí sa stratiť kontrolu - panické ataky keď nemlžeš kontrolovať ani budúcnosť ani telo, ktoré Dáva Dosť Bolo s potláčaním akýchkoľvek emócií.. Fotónové svetlo okamžite ide po všetkom potlačenom, po všetkých strachoch a ego sa to snaží kontrolovať a keď dotyčný funguje zo svojej hlavy, netuší, že je obeťou svojmu egu, ktoré sa snaží unikať od cítenia toho, čo je v tele, z buniek, z DNA vyplavujúce sa za všetky svoje existencie.. Keď zvádzaš zo sebou mentálne boje vnútri, ono s mega zmenami v elektromagnetizme a len väčších návaloch svetla ego programingy a konflikty sú zámerne hlasnejšie - lebo je to zosilnené, aby sa UVIDELO VIAC A VIAC, čo sa vlastne v tele a v hlavičke odohrávalo-odohráva, aký typ ilúzií si vyberáš žiť a prečo ...


Tento aktivačný článok je náväznosťou na ten predchádzajúci ku Presahu Transformácie a ku Tranzitu Ľudstva do ďalších fáz vývoja - každý kolektív sa presúva do tej svojej fázy, ale 2022 je o najmä o Budovaní z Vedomia Kozmického Kreatívneho Kristos Géniusa - Vedomie Novej Zeme tých, ktorí tie svoje nové základy už v sebe majú a zjednocujú sa ostatnými na spolutvorbu úplne nových Sietí, do ktorých je prístup taký, že si ho sám vytvoríš, Otvoríš - Préchod Bránou do Neba - v predchádzajúcom článku zdieľané - o tom je samotný vstup do Novej Zeme ako taký...

Vedomý Iluzionista tvoriaci z plného Rozpamätania sa na to kto je (Plné Galaktické Vedomie Seba)

Nahrádza Nevedomého Iluzionistu strateného vo vlastných a tých Vonku Ilúziách:Nevedomý Majster Iluzionista tvoriaci z Odpojenia sa od Seba, od toho kým Naozaj je - myslí si, že vie, netuší, materializuje zo separácie v sebe, z Bytia v Hlave a sústreďuje sa len na jeden-možno dva typy dimenzií - na veľmi obmedzené množstvo realít lebo funguje z obmedzení na vlastnom multidimenzionálnom nekonečnom vedomí... toto je tvorenie z nevedomia Ilúzie svojho najnižšieho ja (ego ja, tzv. obmedzený pozemšťan), ktoré sú o fantáziach zapĺňajúce prázdne poháre vnútri - kompenzujúce neustále nejaký nedostatok v sebe cez niečo vonku, cez druhých atď.. je to nevedomý sen o sebe, kde netušíš, že len snívaš sen o sebe v rôznych formách a podobách.. a si STRATENÝ V SNE NIEKOHO INÉHO - TAM TI UBIEHA POZORNOSŤ, ENERGIA, TVOJ ČAS-PENIAZE - VŠETKO AKO ENERGIA V RÔZNYCH FORMÁCH... si stratený v sne, kde ti ostatní hovoria, ako máš snívať, ako nie, atď.. kde ti kážu zvonka, aký byť nebyť - už len obrazová-zvuková prezentácia trendov v médiách, alternatívnych mediách, to je jedno kde, ale všetci, ktorí nenašli seba sa po tom opakujú, berú to za voje, chcú takí byť, aby sa cítili lepšie zo seba.. ja to volám, že opičkovanie sa, snaha byť nejaký, prezentovať sa nejako, aby si získal niečo, zabezpečil si si niečo... namiesto bytia sebou z uvoľnenia sa do seba, bez snahy, lebo kým chceš byť už Dávno si a čo zdieľaš nemá nič skryté, je to veľmí jasné a priamočiare bez zaobaľovaní niečoho to cukrovej vaty.. tak sa šetrí veľa veľa energia, keď sa prestávaš snažiť, ale iba sa navrátiš do prítomnosti v sebe a iba si Sebou so Sebou.. odtiaľ vychádzaš, zdieľaš, keď máš pohár zvnútra naplnený Sebou, celým svojim JA - JA Som všetko a nič... Neopakuješ sa po druhých, alebo vieš, že máš vyjsť s niečim veľmi UNIkátnym, pretože každý je špecifický génius na niečo a to má kultivovať, rozvíjať, nie opakovať sa po druhých, tak sa vlastne okrádaš - ochudobňuješ - oberáš o Hojnosť Novej Zeme, a o tom sú tieto časy.. kde si všade stojíš v ceste je dokonalo vonku premietané... kde si magnet na 3D, lebo si to v sebe nosíš... preto to máš vo svojich realitách, aby si to integroval a tak mohol presiahnuť, prečistiť z tela, tvoríš iný hologram, otváraš sa iným oveľa vyšším realitám..

Čo prijímaš, konzumuješ podvedome za svoje, to sa ti v tvojich realitých premieta - čo si si navaril, čo si kedy skonzumoval aj s návnadou doslova... kde si ty rybárčil, kde si ty tá rybička zároveň... Kde sa uverilo v nejaké fixné fakty, pravdy, reality ? Okrem tých Univerzálnych tzv. Zákonov, Nič také neexistuje.. nič nie je fixné.. je to otázka perspektív...

Je to všetko len jedna veľká iluzórna hra, kde aj tak nič nie je reálne.. len to, čo si ty vyberáš, že reálne je pre teba cez tvoje vnútorné presvedčenia - čomu naozaj vnútri veríš, nie čo si myslíš, že v čo veríš, tak TO REALIZUJEŠ DO SVOJICH REALÍT..

3D Zem NEVEDOMÝ SEN - STRATENOSŤ V SNE MYSLIAC SI, ŽE SI PREBUDENÝ A PRÁVE JE TO NAOPAK... Toto je tiež súčasť procesov, že si myslíš, že si pri vedomí, alebo vedomý, ale je to len myslenie si, bytie v hlave a netušíš, čo vlastne Vedomie je... ako Človek si HRÁČ v Ilúzii, v SNE NIEKOHO INÉHO - čo JE LEN SEN ega... Nová Zem je úplne iný typ sna - hologramu - štruktúry - tvorby - zlúčenie nevedomia, podvedomia, vedomia v JEDNO, PRE TEBA NIE JE NIČ SKRYTÉ, LEBO TY SA NESKRÝVAŠ PRED SEBOU, a keď sa ego cíti dotknuté, zobral si si niečo osobne, ideš do toho naplno, vyplavíš, odľahčíš opäť viac, prepíšeš, prekóduješ DNA, hologram, telo reality, pretvoríš svoje fyzično a ideš ďalej - tvoríš Nové alternatívne reality, ktoré ti nevybuchnú do tváre, neskolabujú, ale len keď sú na kódových základoch Novej ZEME - keď funguješ zo Vzostúpeného vedomia dostatočne dlho na to, aby sa ti prepísala DNA - telo - reality a začal si žiť úplne iný typ života, ktorý je v súlade s tvojimi novými verziami, ale neustále meníš všetko a rýchlosťou, ktorú by človek v tebe vôbec nezvládol.. Toto sú tie hlavné tranzitné časy z bytia človekom na Bytie Svetelnou Zdrojovou Multidimenzionálnou Galaktickou Bytosťou, ktorá už je v inom type tela tvoriaca iné typy (oveľa vyšších) realít a zároveň sa hráš neustále v zázračne - v magičnosti - vo všetkých relmoch - svetoch - vo všetkých dimenziách seba naraz a zároveň... Objavuješ sa a spoznávaš sa neustále, ako čerstvo narodené dieťa bez starých systémov presvedčení o sebe, o svete, o druhých, o všetkom.. ... Vedome si Vyberáš Ilúziu ako Mulitidimenzionálny neobmedzený Tvorca, ktorý sa nenecháva zapliesť do Ilúzií a snov ega - toho vnútri a toho vonku... Je to všetko veľké divadelné predstavenie - v 3D a aj stále v 4D je všetko show-biznis - hry masiek a systém odmeny a trestu, zastrašovania na podrobenie si ostatných. Je to všetko vnútroný systém FUNGOVANIA z padnutého stavu vedomia (nevedomia), z ktorého sa vnútri funguje, preto aj vonku... toto všetko a oveľa viac je súčasťou fungovania a tvorby žitia, ktorý si každý jeden musí dekonštruovať, lebo dovtedy ho bude tvoriť - zažívať vo svojich realitách... Do kedy funguješ z obmedzení na sebe, dovtedy to bude len viac neznesiteľnejšie - sám si to tak tvoríš, sám si vieš tvoriť iné, ale základy musia byť úplne nové, svetelná DNA musí byť viac aktívna a funkčná - na tom sa stavia všetko nové.. aha aký mocný tvorca si - MATERIALIZUJEŠ TO, O ČOM SI VNÚTORNE PRESVEDČENÝ - SYSTÉM PRESVEDČENÍ - 3D PROGRAMING TVORÍ 3D ZEM - SYSTÉMY HODNÔT, PRIORÍT A FUNGOVANIA - Z AKÉHO VEDOMIA - Z AKEJ ÚROVNE VEDOMIA SA FUNGUJE A TVORÍ - ROBIA ROZHODNUTIA KAŽDÝ MOMENT... V 3D JE TO TVORBA KAŽDÝ MOMENT Z BYTIA V HLAVE, ODPOJENÝ OD ZVYŠKU NECHÁPAJÚC, ŽE TVORÍ TVOJE ego všetko... a toto je to, čo exploduje do tváre rad za radom ak to nebolo stále plne dekonštruované a Z TELA VYPLAVENÉ, ČIŽE SA VNÚTORNE NEFUNGUJE plne a nastálo Z NOVEJ ŠTRUKTÚRY - MATRICE NOVEJ ZEME -

ČISTÝ KRIST-AA--L SILICA PLAZMA MATRIX NAJVYŠŠÍCH OKTÁV SVETLA vo svojom tele.. Matrix 3D Zeme je toho opakom, respektíve najznejčistenejšia, najznehodnotenejšia forma matrixu to je - ego infekcia, toxicita za všetky existencie-karma v DNA-ako následok Nevybratia Si Seba na úrovni duše-svetelného tela-vedomia, ale mysliac si, že si vyberáš seba).. Všetko, čo zdieľam dosť intezívne za posledný rok a pol je niečo, čo si väčšina populácie nechce vôbec pripustiť a radšej hrá hry na niečo iné, vyhýba sa jadru v sebe, ale tu to skončilo, 2021 dal tomu veľkú stopku... poznám to z mojich procesov - môj ego majster iluzionista tvoriaci 3D Zem musel byť úplne zlomený veľa veľa krát, aby sa vôbec začal púšťať kontroly a vlády, aby som si vôbec začala PRI-púsťať, čo si v sebe všetko nosím, aby som Mohla začať PRE-púšťať ... hry na odpustenie som opustila, keď som pochopila, že to je ďalšia duálna ego hra - konfliktov - hry na zle-dobre, obeť a tyrana, že to podporuje tak akurát mentalitu bezmoci, neschopnosti, nedostatkov, obete.. raz keď sa naozaj pustíš, pochopíš všetko úplne inak, že si Láska - čisté vedomie vo forme, že si tu na to, aby sa Navrátil do úplnej Slobody SVOJEJ BOŽSKEJ EXPRESIE A TVOJ VONKAJŠOK TI UKAZUJE, ČI UŽ SA NEPOTLÁČAŠ A NEHRÁŠ 3D ĽUDSKÉ HRY NA NIČ, NIE SI NA POVRCHU UŽ STRATENÝ V EGO ILÚZIÁCH A DOMNIENKACH, V AKOŽE FAKTOCH - V SNOCH EGA, ALEBO STÁLE SI A KDE VŠADE..


SI POZVANÝ SNÍVAŤ NOVÝ SEN - AKO VEDOMÝ MAJSTER ILUZIONISTA, KTORÝ TVORÍ Z JEDNOTY, ČISTOTY, JASNOSTI, ktorý neťahá 3D do nových realát, do vyšších dimenzií Seba, lebo to ani len nie možné.. to si stále v tom starom.. Keď sa ti navrátila kozmická pamäť - plné vedomie seba cez tvoje aktivácie všetkých 144 setov súborov kódov originálneho Edenického Avatara, do detailov vidíš, vieš

a ako si si všetko 3D vytvoril, tak vtedy od nuly začínaš tvoriť to, čo je úplný OPAK starej zeme cez tvoje vedomé RESETY bodom BULA - začínaš fungovanť ako Vyššie Ja celou svojou Bytosťou, kde nižšie ja je integrované, nevedie už.. si to ty ako iný Majster Iluzionista, ktorý už neklame-nezavádza-neťahá za nos sám seba, lebo o tom to je - 3D je tvorba spleti sebaklamstiev a myslení si, korupcie vnútri, preto je vonku premietaná... Nový Hviezdny Anjelsky Človek slnečnej TerraNova Hviezdy je vedomie Galaktického šamana, Časového Alchymistu k dispozícii od kedy sa vzostupné okno otvorilo pre všetkých - očistené vedomia Géniusa, všetko je tvoje POLE HRY - nekonečné množstvo možností.. cez upgrejdy tela a svojej štruktúry v tele pretváraš - upgrejduješ - reštrukturalizuješ svoj hologram, ktorý sa ti vo fyzične materializuje.. tvoje telo je transmmiter buď už nových frekvencií, alebo stále nie a to ti tiež ukazuje tvoj vonkajšok..

Všetko človekom poznané, myslené si, nie je aplikovateľné na TerraNova dimeznie, zanechávaš to pred Bránou do Novej Zeme... a toto je ten čas.. každého akcelerovanej iniciácie grálu (grálového kozmického kráľovského vedomia) ..


Reálna reálnosť so sebou - otvorená komUNIKácia so sebou, so všetkými svojimi Ja

je niečo, čo je zanedbávané, vynechávané... preskočenia stupňa Zmajstrovaného Bytia, vzťahu a komunikácie so sebou na multidimenzionálnej úrovni - SVOJE CELÉ JA vrátane ega - - NASPÄŤ DO ZÁKLADOV SA TOĽKÍ MUSIA VRÁTIŤ A TENTO KRÁŤ OVEĽA OVEĽA HLBŠIE..


Je tu Nový - hlbší Level Čelenia Sebe a tomu, čo všetko ti tvoje reality (naozaj) ukazujú, nie čo si si myslel, že ti ukazujú - Či potláčaš svoje svetlo, a teda aj tiene, lebo funguješ zo strachov, z vnímania toho, že hrozba je Vonku... lebo funguješ z väzenia vnútri - obmedzenia na sebe v sebe vonku materializované, kde funguješ zo seperácie vedomia, z nedostatkov v sebe - nedostatok stelesnenia Kódov Novej zeme v sebe... ALEBO už nie....


Po zvyšok 2021 a Začiatok 2022 je to o akcelerovanom aj šokujúcom pre mnohých (tzv. neočakávané udalosti) páde-demolácie konštruktov - hologramov starej Zeme tvorenej z 3D kódov vedomia, teda aj pádu tzv. ''falošného hologramu Novej zeme, Vzostupu, Transformácie, Multidimenzionality, sprievodcovstva, šamanstva, poradenstva''' atď'... lebo sú to stále 3D kódové základy vedomia v tele, čiže dotyčný svojim telom vibruje na frekvenciách starej Zeme, lebo je transmiter pre tie frekvencie a celé to bola ''ego hra na nejaké vedomie, myslenie si niečo, čo tak nie je ako ochrana pred skutočným hlbokým prienikom do seba''.. Keďže tieto frekvencie doručujúce Kódy MEGA Očisty, úplne iných perspektív na všetko a doručujú mega Možnosti SLOBODY a Jednoty, ak si na PRIJME SEBA, tvoj kompas je kompas Vyššieho Ja-Zjednoteného Ja-My v tvojom Tele. Najmä svetelné diamantové kódy prepaľujú Ilúzie ega a toho, čo si kedy myslelo, že je reálne... prerážajú cez všetko to, od čoho sa človek snažil odddeliť, odseparovať, aby nemusel poriadne čeliť sebe, svojim ego aspektom a verziám seba, ktoré tvoria a živia, podporujú starú Zem.... Nehrajuškajú sa s nikým, je to sila a moc ZDROJA Večného Krištáľového - Diamantového Plazma SLNKA v každom, ktoré Poukazujú na to, všetky ego domnienky, očakávania, predstavy, fantázie, ego ilúzie - to kolabuje, je to stopnuté, musí to zhorieť, nebolo to nikdy v súlade iba do určitého bodu-stupňa vývoja slúžilo.... to sú skorumpované základy v sebe, kde sa len opakuješ po druhých, snažíš sa nejaký byť, aby si vyzeral nejako, zanechal určitý dojem o sebe, to nie si ty vo svojej svetelnej kráse a jednoduchosti, veľkoleposti, to nie si ty ako Božská Matka-Otec a božské Dieťa v Jednom, to sú ich opačné verzie (tie ľudské, ktoré neboli integrované)... to je ego, ktoré sa hrá, prezentuje určitým štýlom na kompenzáciu si niečoho.... je to súčasť vzostupu ega a naletenie ostatným, ktorí hrajú presne tú istú hru..

Ty už si všade všetkým, vo všetkom, nie je kam sa dostať, alebo dosiahnuť niečo, nie je sa o čo snažiť, stávaš len tým, kým UŽ SI a KDE UŽ SI.. Si úplne všade len v rôznych formách a podobách, a keď veríš, že si len človek na nejakej Zemi, tak to je tvoje vlastné Obmedzenie na tom, kým naozaj SI a KDE UŽ SI...Nie je KAM sa dostať, ale užiť si rôzne cesty, zážitky seba.. celú škálu rôznych zážitkov, správne-nesprávne nie je..

My už sme VŠADE Všetkým vo všetkých dimenziách, všetko existuje simultánne, len človek (ego) sa od toho oddelil - vytvoril si závoje amnézie, bariéry medzi dimenziami seba a zamotal sa v 3D realitách, ktoré ani len nechápe, čoho sú tvorbou... sám sa separoval, od niečoho, čo je jeho súčasťou - koreň neslobody - utrpenia a ilúzie života.. Do akej miery každý funguje zo sepáracie, z povrchu v sebe, do takej miery vidí...

Každý jeden je vo svojej podstate Multidimenzionálne vedomie, celé POLE vedomia, len kto sa s tým do akej miery zjednotil.... a žije to, lebo to uplatňuje do svojej praxe... Každý má svoje vzostúpené verzie, zostúpené... medzi nebom a zemou už neexistuje... ako nový človek sme ZJEDNOTILI PODZEMIE (peklo) - ZEM - NEBO...''tzv. ľudská hra na jednotu a neutralitu' sa ukazuje tiež viac tam, kde sa nechcelo vidieť úplne Všetko o SEBEm teda o druhých, teda o všetko ako takom - kde sa odmietlo cítiť, lebo na to sa musí cítiť SEBA NAPLNO a len viac a viac.. človek sa rád dostane do zóny pohodlia s čistením a potzom si myslí, že to je všetko, že vzostúpil a bola to jeho ego hra..bola to určitá fáza vývoja a je na čase ísť ďalej... preto Rozdiely sú len viac citeľné... len tak uvidíš, keď cítiš energiu (najprv).... postupne zjednocuješ všetko v JEDNO - cítiš, vidíš, počuješ, čucháš, dýchaš celým telom.... celým Poľom.. SI v jednote.. TVOJA ENERGIA TO KOMUNIKUJE ZA TEBA.. solar-srdce-mozog sú jedno.. Presahuješ rozmýšlanie, CÍTIENIE ODDELENE OD SEBA, PRESAHUJEŠ bytie v hlave mysliac, že je to neutralita Cez BYTIE CELOU SVOJOU BYTOSŤOU PLNE PRÍTOMNÝ A ULTRA HLBOKO PREPOJENÝ. Si VŠETKÝM V SEBE-CEZ SEBA..na to však si nikým, si vynuloval 3D človeka cez jeho integráciu, vynuloval VŠETKY rozdiely a oddelenosť..

Nový Hviezdny Človek tvorí z iného typu vedomia ukotveného v sebe než je to ľudské... je to neobmedzené a zjednotené vedomie Zeme-Slnka-Hviezd všetko v JEDNOM.. či si naozaj doma a slobodný v sebe, alebo len kecáš je cítiťz tvojej energie ktorá komunikuje Všetký Dáta o tebe, všetky kódy sú vysielané nonstop cez teba ktoré materializuješ a zažívaš...

Ukazuje sa, či je alebo nie je pochopené to, že všetko je Ilúzia a Sen určitého typu určitých Kódov Vedomia - toho, z ktorého v tele funguješ..... preto mnohí zisťujú, že celý ten čas vlastne stratení boli v mentálne rovine viac-menej, len si niečo mysleli, že ''majú niečo za sebou a bol to tzv. len začiatok - tá pravá transformácia sa len začala, doteraz to bolo také nacvičovanie toho, pretože koluje toľko desinformácií - desilúzií, že Keď si naozaj neprenikol do svojej hĺbky netušíš, čo je KLAM a čo nie''... toto platí pre Kolektívy, ktoré fungujú z 3D Kódov vedomia vo svojom tele, že aby sa viac prebudili, lebo prišlo na lámanie chleba, nie je už žiadneho úniku, preto sa toľkí cítia, alebo budú cítiť zahnaní do kúta, že vlastne nič nevedia, lebo doteraz unikali od prieniku do väčších hĺbok v sebe... od kultivácie plnej prítomnosti jednoty v sebe, od Zmajstrovania BYTIA a zmajstrovania Integrácie Polarít, ich Výmena a Zjednotenie... Integrácia tzv. tieňov (všetky svoje ego aspekty) cez ZOSILŇOVANIE SVETLA... TOTO JE O VYUŽITÍ LEN SILNEJŠEJ EXTREMIZÁCIE - POLARIZÁCIE - SOLARIZÁCIE - KRIŠTÁLIZACIE - PRED SEBOU NEUNIKNEŠ... Zmajstrovanie vzťahu so svojim egom a zmajstrovanie vzťahu so všetkými aspektmi vedomia, všetkými časťami SEBA - nižšie ja a Vyššie JA ako JEDNO Zjednotené.... dovtedy ti tvoje reality ukazujú, že Nie, ešte nemáš dosť, ešte si stále otrokom svojej hlavy-ega-súdov-snahy byť lepší-separovať sa od tých, čo ti tvoje vlastné neprijaté časti seba ukazujú Inak By si ich nemal vo svojich realitách... Sú to tie najpotentnejšie časy, ak ich naozaj pochopíš a uhopíš, všetky 3D hry bokom... Ono sa tiež chápe cez svoje procesy, ako veľmi oslabený človek je, že nemá pevné jadro, nemá pevné svetelné korene, ale práve tie opačné... korene sú v ego matke každého, ktorý si 3D vybral a odohráva stále..Ukazuje sa, chápe sa

kde je ego silnejšie, lebo nechávaš vládnuť svoje strachy, preto si manipulovateľný a kontrolovateľný ego agendou vonku, lebo fičí vnútri..

Preto o tom toľko zdieľam pocitovo pre mňa večnosť, ale od kedy sa Matka všetkých brán otvorila v 2020 a dôverne to poznám cez svoje procesy.. a tiež som videla, aké veľké počty populácie to nechú počuť, vidieť, cítiť, tvárili sa, že to nepočujú, nevidia, bolo ľahšie pokračovať v starých hrách na niečo, nacvičovať si transformáciu, už nie je, respektíve nikdy nebolo, to bola len ďalšia ego ilúzia, domnienka.. Je čas BYŤ PRESIAHNUTOU TRANSFORMÁCIOU - TRANSCEDENCIOU - ZMAJSTROVANOU TRANSMUTÁCIOU ZA POUŽÍVANIA KÓDOV VEDOMIA NOVEJ ZEME V PRAXI..


Toto sú tiež úpne iné levely zmajstrovávania seba, svojej tvorby - materializácie Novej Zeme na základe stelesnenia FREkvencie, ktorú si praješ žažiť - materializovať.. Presah ľudských verzií o manifetácii, programingu, majstrovstva seba a tvorby života, ľudskej verzie neutrsality je viac než potrebné... väčšinou sú tieto info zdieľané tými, ktorí zdieľajú viac z mentálnej roviny a alternatívn ych kruhoch-- súčasťč procesu, ale potrebné to presianuť, lebo zisťuješ, že je to ÚPLNE INAK....


Ako už zdieľané v skorších textoch-videách počas 2021 - Toto sú časy pre odvážnych a potenciál nekonečnej svetelnej sily je v každom, len 3D je o tom, že jednak neveríš, že si neobmedzený tvorca, jednak sa bojíš vlastnej sily a moci a zvyknutý si na úplne iný typ sily a moci, vôle ega - samé nerovnováhy v polaritách a zvyknutý sa len obmedzovať a limitovať na 3D ilúzie a veriť, že sú reálne.. sú, ak veríš, že sú...v tom je tvoja moc.. ale nedá sa to oklamať, lebo tvoje vlastné fyzické reality ti ukazujú, čo vnútri žiješ, v čo naozaj veríš, nie v čo si myslíš, že veríš.. Základ 3D sú 3D systémy viery, presvedčení o sebe, o všetkom, systémy hodnôt a priorít, systémy fungovania, ktoré sú nastavené proti tebe /ty si sám proti sebe, sú to tie hlavné filtre a limity, bariéry medzi všetkými Dimenziami-úrovňami vedomia seba. je to zámerne nastavené tak, aby si neuvidel, aby si ostal stratený v ego type ilúziách - v tzv. ľudských verziách všetkého..

Potrebné je neustále sa pozerať na všetko z mnohých perspektív, nie len z tej jednej-dvoch, na ktoré je človek zvyknutý a hlavne sa pozerať na to,čo je za slovami, číslami, pod povrchom..


..Výber seba dookola, dookola, dávaš stopku egu-vonku, je výber, ktorý ti čistí galaktickú karmu, ktorý je súčasťou postupne tvojho tzv. životného štýlu ako Nová Zem.. ale človek má dlho nejasno v tom, že si je to naozaj jeho vyššie ja, alebo už nie.. preto je to tréning, prax, učenie sa cez vlastné duálne zážitky najprv ako všetko funguje až do kedy dualita je presiahnutá, lebo vnútorne žiješ už jednotu, tvoje ego už neriadi nič..to ti tvoje reality a bytosti v nich ukazujú.. keď si naozaj vyberieš seba, budeš cítiť vinu - tvoje ego - tvoj 3D aspekt vedomia to je.. čisti program viny a hamby, a ďalšie iné dookola, ideš len hlbšie a tvoje ego nad tebou nebude mať už moc.. je to doslova pocit ako vyjdenie von z väzenia na etapy -- Brána do Neba.. Vyberáš nás ako celok ako Nové Vyslobodené Ľudstvo, Keď si vyberáš Seba - svoje Svetlo a to, čo je oslobodzujúce a prináša MIER nie únikom, ale čelením sebe, naplno sa vrhnúť LEN HLBŠIE DO SEBA , integráciou polarít, prečistením si väzenia na etapy v sebe a povedať DOSŤ BOLO nonstop sebe-svojmu egu, a tomu vonku, vyberať si každý MOMENT stelesniť úplne iné frekvencie, je to zámerná kreácia v každom Momente, ktorá s tou ľudskou verziou vedomej tvorby, tzv. manifestácie a vedomým životom nemá nič spoločné..Na foto galaktický šaman, ktorý uplatňuje silu a moc hviezd v sebe, alchymizuje - pointa každého vzostupných procesov vyslobodzovania vedomia aj tela z vlastných 3D ilúzií.. tak všetci tí, ktorí si tak vybrali prestávajú znovu-tvoriť starú zem..
Super podstatné:

Je veľký rozdiel v tónoch a energii vysvetľovať rozdiely medzi starým a novým človekom (Zemou), ako to robím už nejaký čas, lebo som si sama všetko rozložila na viac ako minisúčiastky, aby som postupne pochopila - integrovala CELÉ svoje JA - aj nižšie aj vyššie, presiahla starú rodinu, vzťahy vo svojom vnútri, čiže som sa otvorila novém, lebo sama z toho fungujem, žijem celou Bytosťou.... vysvetľuje sa toľko rozdielov, dynamika procesov, aby sa to pochopilo, lebo inak nemôžeš všetky svoje časti Zjednotiť, iba si stratený v separácii... Vysvetľuješ, lebo si to presiahol cez pochopenie toľkých detailov, lebo si integroval všetky svoje 3D aspekty, respektíve presiahol Dualitu, 3. aj 4.Dimenziu (súboj polarít kvôli ich extrémnej separácií v sebe a vonku) a 5.Dimenzia je len začiatok budovania nového života a svetelného vozidla na vzostup, bez ktorého sa pokračovať nedá do 2022-2023.... v týchto rokoch sa buduje na nových galaktických Terranova základoch, a tie keď vnútri nie sú, tak sa tam nepostupuje..


..A Je veľký rozdiel súdiť, hodnotiť, kritizovať ostatných, že ostatní sú ''3D lunárni a nevedomí ľudia, akí sú a nie sú '' atď a bla bla... to len ego využilo príležitosť sa nadniesť nad ostatných, aby sa cítilo lepšie a plne sa pustiť do ohovárania... toto sú úplne iné tóny a zatvrdlá energia hlavy, je tam cítiť, že prečo to dotyčný robí - chráni sám seba pred hlbším prienikom do seba... čiže si myslí niečo, snaží sa to sebe a ostatným dokázať, ale opak je pravdou... nie je tam chápanie, otvorené srdce naplno, lebo sa funguje zo strachu-boja o prežitie a z kompenzácie si vnútornej nedostatočnosti (manipulácia vlastným ego svojho zážitku)...

Čo vnútorne zažívaš, zažívaš len seba - seba cez vonkajšok.. máš vždy na výber ak si to dovolíš, inak si napospas svojmu nevedomiu a starým 3D programom.. Na výber máš vybrať si materializovať svoje vyššie existencie - sebaexpresie - na to sa zmastrováva Bytie Pánom svojej frekvencie, ale bez kontroly, tlakov, snahy ega... VOĽNÉ UVOĽNENIE sa viac do seba, DOVOLENIE SI SA UVOĽNIŤ DO SVOJICH ODPOVEDÍ, DO CELÉHO SEBA A DO TOHO, KDE UŽ SI A KTO UŽ.. NESNAŽÍŠ SA NIKÝM BYŤ, UŽ TO SI... NEMÁŠ ČO VONKU HĽADAŤ, VŠETKO UŽ V TEBE JE, ŽIADNE DOPLNENIA TEBA nie sú vonku, jedine ak veríš, že sú, môžeš hľadať - do nekonečna sa točiť v tom istom - ŽIADNE NEDOSTATKY V TEBE NIE SÚ NA ZAPLNENIE.. SI VŠETKO V JEDNOM - Z TOHO ČERPÁŠ VŠETKY INFORMÁCIE, LEBO SI SA DO NICH UVOĽNIL... CÍTIŠ, VIEŠ... JE TO INÉ VEDENIE... INÉ POZNANIE..

NIE JE TO BYTIE V HLAVE, JE TO BYTIE CELOU SVOJOU BYTOSŤOU - JEDNOTA MENTÁLNA - EMOČNA - FYZIČNA - SVETELNA - ENERGETIČNA VŠETKO SPOLU... KEĎ NIEČO POTLÁČAŠ, VYHÝBAŠ SA NIEČOMU, ODDEĽUJEŠ SA OD SEBA, OD ZDROJOVEJ VOĽNE PLYNÚCEJ ENERGIE - ZASTAVUJEŠ SI TAK TOK - OBMEDZUJEŠ SI PRÍJEM SEBA... KEĎ NEFUNGUJEŠ Z PLNÉHO PRÍJMU SEBA (ZADNÁ STRANA SRDCA SPRIETOČNENÁ - KRÍDLA), ZDIEĽAŠ SVOJU HLAVU, MYSLENIE HLAVY, TO SÚ 3D KÓDY DOMNIENOK... OBERÁŠ SA O UNIVERZÁLNE KÓDY VEDOMIA, KTORÉ BY SI MOHOL APLIKOVAŤ DO PRAXE A NADOBÚDAT UNIVERZÁLNE POZNANIE A ZDIEĽAŤ HO S NAMI.. Ukazuje sa, že čo sa vlastne naozaj zdieľa cez prednú stranu srdca - to ťa Budˇpotopí - kudla do chrbta zo zadu, alebo ťa pozdvihuje, zaprášilo sa po tebe, si na úplne inej verzii planéty, lebo tvoríš - žiješ iný hologram... to si vyžaduje zmajstrovanie super schopnosti Sútredenia sa dovnútra natoľko, že vedome hýbeš energiou v smere takým, akým si praješ ísť a tvoriť z frekvencií, ktoré stelesňuješ .. jednota ženy a muža v sebe... bytie a akcia... otázne je, čo stelesnuješ ? aký typ bytia ? bytia kým si myslíš, že si, alebo Kým VIEŠ, že si ? .. čo si praješ žiť a čo ti v tom bráni v tomto momente ? kde sa obmedzuješ ?


Najprv si vyberáš SRDCE - telo - čo cítiš v tele, že máš robiť, nie v hlave, to sú iné tóny odpovedí.. čo cítiš, že je priorita a v tom najvyššom súlade v danom momente, nie čo si myslíš... Život Cítiš celou svojou BYTosťou alebo si myslíš život ?

3D ľudský typ premyšľania (nižšia myseľ) je tá hlavná bariéra a strata času - energie, je to hlavný Zdroj separácie vedomia a času - neskáčeš kvantovo v čase nikam.. to nie je vedomie seba, to je nevedomie seba.. My Vďaka integrácii Kódov VEDOMIA Novej zeme skáčame v čase, do budúcnosti ako keby, ale sťahujeme ju cez seba zároveň - MATERIALIZUJEME BUDÚCU NOVÚ ZEM TERAZ, zatiaľ čo človek fungujúci zo separácie času je uväznený v 1.časovom matrixe (3D Zem) a toľko ich existuje naraz - nevidí - sám si nezmožňuje vidieť, myslí si, že to, čo vníma otupenými ľudskými zmyslami a dostáva určité elektrické impulzy, že to je reálne a že uspokojovanie tzv. potrieb ega, stimulácia zmyslov je láska, je šťastie... je to fungiovanie z Ilúzie Nižších relmov a tak si to každý zvolil, ale Nová zem je o presunutí sa do vyšších relmov a zjednotenie všetkých v JEDNO.. To neznamená únik, to aj tak neexistuje - je to stále uväznenie v nerovnováhe v koreni mysliac si, že funguješ z vyšších relmov..

Najprv sa prevracajú polarity - reveresing - celý život zastavuješ a pretáčaš naspäť do NULY na úplné prapočiatky... inak to isté dookola opakuješ v minulosti zakliesený... Po čase, keď sa hlava, srdce a telo zjednotia, čo je samotný proces tranzitu, alchýmie uhlíka na krištáľ diamant plazmu - proces zahrievania spaľovania uhlia v sebe - krištalizácia - diamantovenie - plazmovenie - Kundalini sprietočnená do 8. čakry proces ochladzovania - oheň a ľad ako Jedno...

Postupne si vyberáš ako celá svoja BYTOSŤ - celotelovo už VIEŠ - v Jednote sú všetky časti seba - - cez Vzostup Vedomia - po Zostupe Božskej Hlavy GodHead sféry (13D plus) plne do koreňa - mega procesy prepólovavání sa zjednocuje cítienie rozmyšľanie ako ho človeka pozná a PROCESUJEŠ LEN VÄČŠIE MNOŽSTVA SVETELNE KÓDOVANÝCH DÁT A TRANSMITUJEŠ TIEŽ... KEĎ SA TVOJA ŠIŠINKA NA DIAMANT PLNE PREMENÍ (VZOSTUP TELA) - VTEDY VIDÍŠ VŠETKY FRAKTÁLY A CELOK V JEDNOM NARAZ TERAZ - HOLOGRAFICKÉ SVETELNO-ZVUKOVÉ VIDENIE DÁT V ICH ORIGINÁLNE RAW FORME BEZ FILTROV, BEZ PREKRÚTENÍ BEZ PRIKRÁŠĽENÍ EGA...VŠETKO 'nižšie je nahrádzané Tzv. Vyšším' Typom Srdca-Mysle-Bytia a Tvorby - UNIVERZÁLNE JADRO-SRDCE-MOZOG - UNIVERZÁLNE VEDOMIE V CELOM TELE AKO JEDNO.. cez zjednotenie mozgových hemisfér, ľavej - pravej strany tela, nič nedominuje, nič je slabšie alebo silnejšie - všetko je ZROVNANÉ, VYROVNANÉ, NAVRÁTENIE DO ROVNOVÁHY, DO BOŽSKEJ HARMÓNIE A VŠETKO JE ZOSYNCHRONIZOVANÉ Z RYTMOM TEMPOM TEPOM JADRA-SRDCA.MOZGU NOVEJ ZEME AKO JEDNO...TAK ŇOU SI, TAK JU UVÁDZAŠ DO FORMY, HMOTY, MATERIALIZUJEŠ JU - SEBA AKO NOVÉHO KOZMICKÉHO ANJELSKEHO ČLOVEKA..

FOKUS - SCHOPNOSŤ SÚSTREDIŤ SA JE SUPER SCHOPNOSŤ, KTORÁ SA TIEŽ KULTIVUJE - BUDUJE, ROZVÍJA, lebo zvk je na opaku -- z robot-robenia z bytia v hlave odpojený / separovný od zvyšku, od CELKU... samozrejme iluzórne, to sa každý sám presvedčil, že je iba smrteľný obmedzený človek.. vybral si takú hru.. na šarády.. to je reálne v 3.Dimenzii a ak sa na túto dimenziu limituješ - obmedzuješ, tak takú žiješ, lebo takú tvoríš, na takú sa sústreďuješ.. Máš na výber, ak si to dovolíš.. a ak nie, si na pospas vonkajšku, ale nie si.. to iba svojmu NEVEDOMIU / egu..


Slobodná voľba a VEDOMÝ Výber existujú vtedy, keď si plne pri vedomí a prítomný v Sebe so sebou ako so ZDROJOM všetkého a vedome si vyberáš vibračný - Frekvenčný zážitok seba, ktorý ideš - si praješ zažiť v Každom momente, keď si Jedna Jednotka so Svojim celým (svetelným) Vedomím-Telom.. Top sa volá UPLATŇOVANIE SLOBODNEJ VOĽBY, VEDOMÉHO VÝBERU CEZ PRESAH 3D, LEBO NIČ TAKÉ V 3D NEEXISTUJE... PRETO SA MUSÍ Z HĹBKY SEBA EXPANDOVAŤ ZA TÚTO DIMENZIU A ZAČAŤ UPLATŇOVAŤ - PRAKTIZOVAŤ - UVÁDZAŤ DO FORMY TO, KÝM NAOZAJ SI - SUVERENNÝ TVORCA TYPU ZEME, KTORÚ TY VNÚTORNE ŽIJEŠ, PRETO JU VONKU VNÍMAŠ, PRETO JU ZAŽÍVAŠ...

Ty si nekonečné neobmedzené hracie POLE VEDOMIA, a len ty si ho vieš - obmedziť a zúžiť... sám sa môžeš ochudobniť, okrádať, klamať, zradzovať a nechať zotročovať vlasntým obmedzeným ja /egom, alebo UŽ NIE... Ono sa len viac vyplavuje na povrch, ako to naozaj bolo-je - aké sú základy vnútri-vonku a vo vzťahoch ak ešte neboli úplne vyresetované a premenené a neustále transformované, zosúladzované so stále vyššími frekvenciami a kódmi vedomia..

AKO NOVÁ GENERÁCIA ĽUDSTVA Fungujeme z vnútorného POSTUPNE UŽ NEOBMEDZENÉHO PRÍSTUPU KU VŠETKÝM INFORMÁCIÁM, DATABANKÁM ODKIAĽ VŠETKO ČERPÁME, ODKIAĽ VŠETKO NOVÉ TVORÍME - PRETVÁRAME UŽ S NULOVOU ZÁVISLOSŤOU ALEBO PODMIENENOSŤOU OD VONKAJŠKA.. JE TO NEOBMEDZENÝ PRÍSTUP KU DÁTAM KTORÝ SPRAVUJEME CEZ SEBA, KTORÝM SME, KTORÝ STELESŇUJEME, ZDIEĽAME NONSTOP CEZ SVOJU PREZENCIU..

VEDENIE JE cez procesovanie dát - informácií, cez čítianie, počutie, cítenie mega vysielaní a komunikácie na všetkých úrovniach celým telom-poľom. všetky galaxie sú v tebe - tak počuješ frekvencie a kódy Novej Zeme a podľa nich sa riadiš, tie túnujú tvoje svetelné telo a transkonfigurujú tvoje krištály, alchymizujú len viac.. len hlbšie preto Vyššie úrovne ČISTOTY, SLOBODY, HOJNOSTI, POSVÄTNOSTI, JEDNOTY V SEBE ZAŽÍVAŠ... lenže tým viac zodpovednosti máš, tým väčšiu energetickú - svetelnú silu a moc máš... tvoje reality - tvoja tvorba - hologtam - tvoja zodpovednosť...

VEDENIE nie je na mentálnej úrovni snaha chápať hlavou, lineárne, tzv. veľmi obmedzene, nie je to klasické rozmýšľanie...

Jedna vec je myslieť si, o čom je cesta, iná vec je žiť tú cestu... jedná vec je myslieť, o čom všetko je, čo je vzostúpený majster alebo nie , iná vec je to zažiť a žiť... vedieť rozdiel medzo tým. Keď komunikuješ svoje nižšia ja, svoje vyššie zjednotené Ja na hlas, po tichu, stále... stále komunikuješ svoju energiu, replikuješ svoju DNA - kódy Vedomia, z ktorého ty v tele funguješ, a to zažívaš, tvoje reality sú toho materializácia - tvoje telo je...


Všetko je relatívne úrovni - dimenziám vedomia, z ktorých funguješ, ktoré máš vo svojom tele ukotvené, je to relatívne tomu, ako hlboko v sebe so Sebou ako so Zdrojom si prepojený-zjednotený..

Keď sa Pozrieme na ľudskú verziu neutrality ( bytia v hlave, mysliac si, že si v nule) a Multidimenzionálnu verziu Neutrality Bytia Všetko v Jednom, sú to úplne iné Poznania.. jedno je obmedzené, nesprocesované telom to, o čom to naozaj je, odinterpretované si po svojom tak, aby to vyhovovalo egu..

Keďže to je tzv. podmienka prechodom pôrodným kanálom naozaj mať odžité v tele všetko pochopené a top nemá nič s vekom, rokmi alebo pohlavím spoločné (prechod okom ihly vo fázach), porôdný kanál, ktorý je ultra úzky, aby nič, čo je 3D kódov vedomia neprešlo, a tých tlakov, kontrakcií striedajúce mega expanzie, tak tých je len viac.. diamanty tiež vznikajú v tme pod tlakom.. Je to zmajstrovanie duality - 4. Dimenzie - stred Kríža ako začiatok brány domov... Ľudská verzia Večného Pozorovateľa, zmajstrovania seba je kontrola hlavy-ega, slúži separácii, potláčaniu toho, čo má byť plne telom odcítené, prežité, aby mohlo vyplaviť.. s mutlidimenzionálnou verziou Majstrovstva a večného Pozorovateľa to nemá nič spoločné, je to práveže úplným opakom toho, čo sa myslelo, šíri sa v rôznych mediách 3D kódových základov ... Chýba tam väčšinou to BYTIE božskou Láskou - Univerzálna Kozmická MATKA - tvoja esencia vo všetkom, ktorá IBA JE.. Otec vychádza z nej - jeho očistená verzia, teda božský Otec - GULE a KRÍDLA, to pravé Univerzálne vedomie,poznanie, vedenie cez Unverzálne srdce cez Univerzálne Jadro svetelnej SILY, stability v sebe ako svetelná bytosť, nie ako človek.. Galaktické jadro je prvotná slabosť človeka, ktorá keď je očistená doslova, tebou vedome transformovaná na tvoj Galaktický BOD - JADRO MEGA Sily ako to, kým naozaj si.. ťaháš svoju silu z koreňa, už nieje hnilý... už nie si napojený na tzv. falošný Zdroj... sú to už tie pravé základy Raja, nie tie ľudské...to sa buduje spolu s budovaním MerKAby a s kompletizáciou jej šiesteho cípu - príprava na vzostup tela... Ty ako Vesmírna loď plne pripravená na Vzlet na celotelovej úrovni... TY si vščetci galaktici v Jednom ktorí dávno pristáli.. to je to čo majú mnohí popletené s čakaním na pristátie nejakých lodí, alebo že budú vyzdvihnutí.. TY si galaktická nielen plazma Loď, celá posádka a veliteľ v jednom... To, čo sa na začiatku svojej cesty čeneluje si TY, tvoje ďalšie rôzne dimenzionálne verzie..VYZNANIE SA VO VŠETKÝCH ILÚZIÁCH A ZAČAŤ SI VYBERAŤ, AKÝ TYP FREKVENCIE SI PRAJEM ZOSOBNIŤ, STELESNIŤ, ZAŽIŤ - VEDOME SI VYBERÁŠ SNÍVAŤ NOVÝ SEN - VEDOMÉ ILÚZIE SEBA, VIEŠ O ČO IDE, AKO SA NAOZAJ TVORÍ A MATERIALIZUJE NOVÁ ZEM... KEĎ SI V SEPARÁCII, REZISTENCII, NEDOKÁŽEŠ ZMENIŤ HOLOGRAM, LEBO SI NEPRIJAL-NEAKCEPTOVAL SI, NEINTEGROVAL SI NIEČO O SEBE...DOVTEDY TO BUDE V TVOJICH REALITÁCH SILNEŠIE - OD ČOHO UNIKÁŠ, UŽ NIE JE KAM.... STRÁCA SA, ABY SA VIAC ZOBUDILO.. VZOSTUP JE ÚPLNE INÝ PROCES NEŽ BY SI ČLOVEK PREDSTAVOVAL... JE TO NÁVRAT VŠETKEJ TVOJEJ KOZMICKEJ PAMÄTE NA SEBA -- NÁVRAT PLNÉHO VEDOMIA VĎAKA ČOMU MÔŽEŠ ALCHYMIZOVAŤ SVOJE TELO A REALITY ÚPLNE, LEBO SI SA ROZPMÄTAL ... SI PRI VEDOMÍ... ROZPAMÄTAL SI SA AKO SI SÁM 3D VYTVORIL DO DETAILOV, A VĎAKA TOMU HO MÔŽEŠ NA FÁZY ZBÚRAŤ A TVORIŤ NOVÉ ZÁKLADY NA KÓDOCH VEDOMIA NOVEJ ZEME V SEBE..

Všetko je Ilúzia Seba, Všetko je Virtuálny Hologram - Tvoja vlastná Hra a Scenáre..

ako 3D človek sme Tvorcovia - Zdroj 3D matrixu a obmedzeného seba-sabotujúceho systému presvedčení (viery), HRY NA OBEŤ A ZRADCU-Vinníka, obeť a ten ktor súdi, odsudzuje, dáva na kríž, upaľuje, perzekuukuje, avšak sú to vnútorné mentálne hry - boje ega s vlastným svetlom - súboj pekla a neba - očistec je 4.dimenzia, ktorá zaniká.. sú to duálne hry separácie na rozdelenia na ženy muža dieťaťa vnútri-vonku.. niekto je vždy viac v moci, niekto menej... lepšie - horšie, správne-nesprávne, zlo-dobro, bla bla... strana A proti B... VRCHOLÍ TZV. FINÁLNY SÚBOJ, AKO SÚ TAK HVIEZDNE MATERINSKÉ BRÁNY VZOSTUPU - BRÁNA DO NEBA - OTVORENÉ NA KONKRÉTNY ČAS -- OKNO.. TRANZITNÉ ZÓNY A ARCHY DO NOVEJ ZEME, KDE TY SI BUDUJEŠ SVOJU VZOSTUPNúÚ VESMIRNU - LOĎ - SVETELNÉ ILUMINAČNÉ TELO. Ty to musíš BYŤ, TO predstavovať, nikto nezachraňuje nikoho, nikto netranzituje nikoho domov, môže len asistovať, ale tá asistencia vyzerá inak než by si človek predstavoval..

DO zosilnených FINÁLNYCH SÚBOJOV PATRIA aj zosilnenia hier na opakovacie papagáje po druhých, a všetky tie väzenské a otrocké príbehy, vojnové nastavenia hrozby a nepriateľa vonku..potreba vedieť všetko dopredu - kontrola ega - tu to končí.. dopredu sa nič vedieť nemá, keď si pred Bránou do Neba, máš len SEBA - napojenie na SEBA ako ZDROJ - odtiaľ tvoríš nový život, nové systémy, z ktorých funguješ, ktoré sú v súlade s tvojim svetelným vedomí-telom, TY ako už tvoje verzie Novej Zeme...dovtedy ťa TY a tvoje staré verzie prenasledujú, do kedy ich neintegruješ - ťaháš si niečo, čo sa ťahať už nedá... žiadny tieň svetlo - všetko musí byť plne osvetlené... zjednotené --- presiahnuté -- Transcedencia...

Nová Zem je tvorená, ako TO kým naozaj SI - čisté vedomie - energia vo forme, ktorá je formovateľná - Univerzálne vedomie - Zdroj všetkého vedomia.. a nič neexistuje, len je to tvoj odraz... tvoja projekcia filmu... herci - aktéri v tvojom filme - v tvojom predstavení sú tvoje aspetky a ukazujú ti, čo máš integrované, zmajstrované, presiahnuté a čo nie, sú to možnosti ďalších zistení, naučení sa toho toľko o sebe... o druhých... človek sa sťažuje na hercov, na film, ktorého je tvorcom.. sťažuje sa na systém, ktorého je ZDROJOM.... bojuje s tým,čo má v sebe a vonku je toho vlastná materializácia, jeho vlastná tvorba a sťažuje sa na príjem, že je obmedzený a sám si ho obmedzuje...

SLOBODY A PRÁVA NEEXISTUJÚ V 3D, TO BOLI ILÚZIE TOHO... bojovať za niečo, čo v 3D nikdy neexistovalo a čo Máš dať TY.... na multidimenzionálnej úrovni všetko si a máš k dispozícii.. ego ťa chce udržať v boji, strachu, v nedostatku, vo výhovorkách, odkladaní niečoho... hľadá niekoho, kto mu potvrdí, že je obeť, dá mu jeho odpovede a informácie, aby vedelo, čo môže a nemôže robiť... je to dieťa, ktoré sa bojí dospieť, chce byť slobodné a nezásvislé, ale hrá sa na to všetko, nestelesnilo sa to... vyhýba sa prijatiu zodpovednosti za svoju tvorbu.. za svoje 3D všetko.... a to sa preskočiť nedá... to sa ukazuje, že kde si sa snažil preskočiť niečo a netvoríš úplne iný typ Matrixu, tela, realít, verzie Zeme, lebo sa hráš v tom starom stále, tvoje telo je príliš vibračne husté, zaťažené - stále potrebuješ TMU, aby si spoznal a integroval všetky HVIEZDY - AJ TIE PADNUTÚ AJ TIE VZOSTÚPENÉ, AJ TIE TMAVÉ AJ TIE MEGA SVETELNÉ.... VŠETKO JE TO TO ISTÉ VEDOMIE, TO ISTÉ SVETLO LEN INÝCH OKTÁV... AKO ČLOVEK SA ZAŽÍVA SEBA V TÝCH NAJNIŽŠÍCH OKTÁVACH SEBA, LEBO VYJADRUJEŠ - KOMUNIKUJEŠ SVOJE OBMEDZENÉ JA - SVOJE nižšie ja (3Daspekt-ego-všetci padnutí galaktici a anjeli) -- antikrist musí byť každým integrovaný, aby to mohol Presiahnuť a tvoriť iné - vzostupné Hologramy na základe práce s kódmi Novej Zeme, ktoré vymieňaš za tie staré TY vedome... Krist integruje svojho anti.krista... 666 meníš na 616 a vyslobodzuješ sa na úrovni vedomia aj tela cez odomknutie 13D Bránového portálového systému vortexov MATKY domov... kde sa fungovalo z falošného severu a kompasu ega, koruny tŕňov na hlave - myslíš, že vidíš a vieš, ale je to len ego projekcia - klam - sebaklam... ? to sa musí úplne pretočiť, premeniť, je to proces... to bol smer stále starej zeme... urádovala hladná beštia - prázdne zranené dieťaktoré nebolo PLNE integrované za všetky existencie, generácie v tejto jednej... Nutnosť presiahnuť to, čo sú ľudské domnienky, predstavy o tom, čo je vôbec Kozmické Kristos a anti-kristos vedomie (karbónové telo-3D človek) je základ vôbec začať chápať Galaktické vedomie a Vedomia Seba ako Zdroja všetkého vedomia ako také.. 3D schválne je nastavené tak, aby sa len živili strachy, predsudky, totálne prekrútené informácie o úplne všetkom, aby sa ľudia ďalej pokračovali báť samých seba, teda samotného Galaktického Vedomia..Len intezívnejšie Lejzrové presekávanie tých najsilnejších najostrejších lúčov nenecháva nič zo starých základov pokračovať ďalej.. Vďaka tomu môžeš vidieť len viac, ale nestačí to... to je prvý krok....Super podstatné:

Všetky tvoje reality a bytosti v nich ti ukazujú, kde sa potláčaš a bojuješ so sebou, unikáš, kde si myslíš, že zmajstrovanie je kontrola a manipulácia ega, že je to potláčanie toho, čo cítiš (vojna s emóciami) - kde si vo vlastnom vnútornom väzení, to všetko je vypichované lejzrovo zvnútra von, kde si koho ťaháš na chrbte, alebo už nie, kde chceš aby sa niekto pre teba zmenil podľa tvojich očakávaní, aby pre teba niekto bol TO, čo máš byť ty Pre seba, alebo už nie... tvoje svetlo to len viac ožaruje - tvoju tzv. tmu (ego aspekty) a tedá tú vonku... tvoje prístupy - tvoje reakcie hovoria za všetko... že akcia nie je z Jednoty v sebe so sebou, ale naopak, preto si tam, kde si... Vzostup nie je o fyzickej lokalite, tá sa prirodzene prečísluje, vymení sa hologram na etapy TEBOU VEDOME cez integráciu kódov Novej Zeme v sebe a je to kontinuálne, nič nekončí ..

...alebo ti tvoje reality ukazujú tvoju vnútornú slobodu ktorú si si plne dovolil cítiť celou Bytosťou, ukazujú ti, že kde sa už neobmedzuješ, kde nepotláčaš seba, kde si dovoľuješ SEBA a znovubudovať svoje krídla na vzostup... nie je to súťaž, porovnávanie sa, toto je každého vec, aby sa viac pochopil.. na to mu všetko slúži, lebo tak môže začať vykonávať zmeny - BYŤ zmenami zvnútra von..... Kde si dovoľuješ voľne vyjadrovať svoju božskú esenciu, svoje zjednotené Vedoia JA-MY.. alebo stále ešte nie a prečo, kde si brániš sám, stojíš si v ceste .... KRK a Druhá čakra - voľná kreatívna SILA KOZMOSU V TEBE SÚ MEGA PREPOJENÉ - NAJMÄ KRK JE TO, CEZ ČO SA CELÉ VEDOMIE V TELE VOĽNE BUĎ VYJADRUJE ALEBO NIE.. A TO TI JE ZOBRAZOVANÉ POCITOM V TELE - DÁVA TI TO VŠETKO NAJAVO A OVEĽA VIAC.. TVOJE TELO TI HOVORÍ VŠETKO - SI NA PRÍJME ? TOMU-SEBE VER... KEĎ SI SA NAŠIEL, NEEXISTUJÚ UŽ TIE STAVY STRATENIA SA A POCHYBNOSTÉ, LEBO TVOJE EGO NEVLÁDNE UŽ NAD TEBOU.. ZLÚČIL SI HO - SI SA SO SEBOU - SI KOMPLETNÁ CELISTVÁ BYTOSŤ A VŽDY SI BOL VO SVOJEJ PODSTATE... SVETELNÁ ESENCIA V KAŽDOM SLOBODNÁ, HOJNÁ UŽ JE... JE TO TÁ ULTRA INTELIGENCIA, KTORÁ VIE A DOKÁŽE VŠETKO PREPÍSAŤ - PREKÓDOVAŤ .- PREČÍSLIŤ TELO A REALITY CEZ MEGA ČISTENIE STARÝCH KÓDOV A INTEGRÁCIU NOVÝCH KÓDOV VEDOMIA A TELA VZOSTÚPENEJ ZEME..
Ako už spomínané:

Ako 3D ja (ego) nevedome tvoríš a žiješ ilúziu seba - všetkého - všetkých... (stratenie v tieňoch).. Ako Multidimenzionálne Ja tvoríš úplne iné všetko.... žiješ z iných frekvencií, vedome si vyberáš a volíš, nie si na pospas vonkajšku - ty tvoríš svoje podmienky a okolnosti, nikto iný ti netvorí A NEROBÍ NIČ... ty tvoríš problém, výzvu a riešenia zároveň... Všetci v tvojich realitách ti ukazujú, čo ty robíš sebe.. alebo už nie.... ako sa ty správaš k sebe... čo ty cítiš k sebe a čo si umožňuješ alebo znemožňuješ...


Nikto ťa neopustil, neopúšťa, to ty si opustil seba... aktivácie samoty, opustenia, smútku, žiaľu - umiera sa vo veľkom - toto sú tranizity ako nikdy pred tým.... inak sa nemôže začať vzostupovať... HNEV je na seba, lebo ty si robil kompromisy na úrovne duše, vybral si to, čo je nevedomá voľb - hlava robila rozhodnutia... VYBRAŤ SI SVOJE CELÉ JA JE ÚPLNE NIEČO INÉ, NEŽ KEĎ SI MYSLÍŠ, ŽE SI VYBERÁŠ SEBA AKO NOVÚ ZEM... ČO HLAVA HOVORÍ JE NIEČO NEŽ ČO TELO HOVORÍ - TOTO SA TÝKA TÝCH, ČO FUNGUJÚ ZO SEPARÁCIE A DUALNEHO KONFLIKTU V SEBE - VYSIELAJÚ CHAOS, KTORÝ SI TVORIA VONKU... NIE JE TO JASNÉ, JE TAM HRA NA SCHOVÁVAČKU, MAČKU A MYŠ... EGO JE MAJSTER MANIPULÁTOR... PRETO TREBA BYŤ TAK PLNE PRÍTOMNÝ A PRI VEDOMÍ V SEBE A SPOZNÁVAŤ VŠETKY SVOJE ASPEKTY A ČASTI.. TO JE PRÁCA... BUDUJEŠ NOVÉ VZŤAHY SO SEBOU, S NIŽŠÍM A VYŠŠÍMI JA, ABY SI ICH MOHOL ZJEDNOTIŤ...

.. a Pod nenávisťou, ktorú si treba plne dovoliť najdeš smútok, žiaľ, zranenia ega a len čistejšiu formu lásky...

Božská Univerzálna Kozmická Láska, Výživa, podpora, bezpečie, stabilita MATKY a Otca v JEDNOM je to, čo človeku chýbalo najviac a hľadá to vonku, pripisuje to osobe, telu, pohlaviu, forme a nič to s tým nemá spoločné - je to vnútorná záležitosť a je to Vedomie SEBA ako Zdroja, ktoré keď plne cítiš Je - plačeš, roztopil si sa lásou, ale spolu s tým ide von všetko čo tou čistou láskou nie je.. všetká tá zrada, opustenie, odmietnutie, neakceptovanie rodinou atď... to každý sám seba opustil a uzatvoril sa pred tým všetkým v sebe..toto sú hlbko siahajúce rany, ktoré držia telo uviaznuté v nižších dimenziách a čistá paranoia-strachy zo všetkého, o ktorých človek ani len šajnu nemal..

Super podstatné je budovať

Svetelné Gule čeliť Sebe a nie ego gule, to je veľký rozdiel v energii a v tom ako so sebou zaobchádzaš ... Odkomunikovať si sebou to, na čo si pred tým nemal gule - so sebou najprv, potom s ostatnými ak je to stále potrebné.. tvoje telo ti to dá na javo... ako 3D človek sme nemali šajnu ako sa komunikuje a čo to vlastne energeticky komunikuješ - nonstop vysielaš... aká energia je za všetkým.. za tvojim správaním sa, konaním, hlasným a tichým prejavom.... je rozdiel medzi guľami ega a guľami svetelnej bytosti v tebe... jedno krídla nemá, sám si ich prestrihol, bojí sa seba, bojí sa svojej moci, ale hrá sa na to, že má, a to druhé má naozaj krídla a nebojí sa použiť svoju svetelnú mega silu cez spojenie srdce-šišinku.. (láska-poznanie-múdrosť)...

Tie najsilnejšie pasáže Demolácie v základoch toho, čo vedome nebolo skolabované, prečistené úplne a postavané Nové Základy na Majstrovských Budovateľských Kódoch Vedomia Nového Človeka /Avatara sú pred nami - 1111, 1212 2021, 111 2022, 222022 atď.. intenzita len narastá, len ty to dokážeš zvládať už úplne inak ak na tom pracuješ, a najmä ak už tvoje telo nie je uhlíkových základov.....


Celá pasáž jesennej rovnodennosti bola veľkým Míľnikom a ULTRA mega Ukončovacia, ktorá sa začala už od začiatku septembra a pokračuje to ďalej .. Silnejšie kódy Jednoty ~ vynulovanie rozdielov / oddeleností / separácie, čo je ako už spomínané toľko krát ten hlavný koreň neslobody a 3D matrixu, ktorého systémy na tom stoja.. Na podporeego separácie - oddelenosti / rozdelenosti / odpojenosti od pravého Zdroja v sebe.. 010101 … 1111... 22 22 22 .. kódy Vyslobodeného Zjednoteného Transparentného ľudstva ako Zjednotené hviezdne národy, ktoré uzavreli mier na galaktickej úrovni a vynulovali všetok (karmický) dlh každý za seba individuálne, aby sa mohol písať Úplne nový Akáš každým individuálne, čo znamená všetky generácie sú vynulované .. toto je “tá najväčšia mega práca”, na ktorú tu každý je a na budovanie na nových kódoch všetko Nové..


Celý september, október a nadchádzajúce mesiace zaznamenávame jednu veľkú zakončujúcu pasáž a SUPER ŠTARTOVACIU PASÁŽ ZÁROVEŇ ~


Mega bod rozdelení toho, čo už pod povrchom dávno oddelené bolo a čo je nutné oddeliť, aby sa prešlo z ľudských typov vzťahov a rodín do oveľa vyšších rovín vzťahov a rodín svetelných hviezdnych rodín TerraNova Zeme… samozrejme cez zmajstrovanie vzťahu & KomUNIkácie, KomÚNIE so všetkými svojimi ASPEKTMI VEDOMIA A VŠETKÝMI SVOJIMI ČASŤAMI vrátane svojho ega..


Zaplavujú nás NONSTOP LEN silnejšie a silnejšie solARne kódy, hviezdne kódy, diamantové, dúhové, plazma ~ všetko rôzne kombinácie svetelných Kódov UNIverzálneho vedomia a tela Novej Zeme ~ stabilizácia sa v nich najprv, ich Ukotvovanie, Procesovanie a Integrovanie celým telom je nutné a to si vyžaduje veľa veľa spánku, Času osamote, v prírode atď… potom ich treba aplikovať, len tak buduješ alternatívne reality Nového Života, ktorý nemá s tým “ľudským nič spoločné”, toto je iný typ planéty tvorený tými, ktorí sa plne navrátili Do Zjednoteného Vedomia AR - RA ~ galaktická TER RA NOVA ~ solARna kristická hviezda, ktorá počína, vynosí, rodí a vyživuje zvnútra von.. MAterializuje ~ FORMUJEME VEDOMIE NOVEJ ZEME DO REALÍT, “do hmoty”, keď stelesňujeme jej kódy Vedomia a Tela… Žijúce & Dýchajúce Vedomie ~ ČISTÁ ENERGIA, do ktorej si sa Navrátil, keď si presiahol separáciu času & priestoru - presah kríža 4D cez jeho stred 5D = presah krízy vedomia / vedomia na kríži ~ ľudský typ tela, ktoré je zaťažené galaktickou karmou a uviaznuté v 3D časových osiach “točiace sa v kolobehoch smrti a deštrukcie dbajúci o fasádu, imidž, show-biznis a nie o to, čo je pod povrchom”….

Od Leviej Brány sú to len tie najvyššie kozmické, celestiálne, nebeské Frekvencie čistého neba, preto sa peklo len zosilňuje.. Extremizácia je nutná na urýchlenie integrácie & zjednotenie Polarít cez ich Výmenu a Zjednotenie (súčasť naučenia sa toho vrámci budovania vzťahu a komunikácie so sebou na multidimenzionálnej úrovni)…

Evolúcia Fotónovej Svetelnej DNA sa urýchľuje ~ “len pre odvážnych, ktorí si vybrali vzostúpiť”, to znamená, že žiadny 3D život nie sú schopní viesť, svetelné telá nepustia pokračovať v tom, čo je “proti svetlu”…. Prechod fotónovým opaskom spôsobuje - spôsobil, že sa Zem už úplne rozdelila na niekoľko častí, čo sú súvisí s jej rôznymi / všetkými evolučnými štádiami a ďalšími dimenzionalnymi verziami, ktoré sú k dispozícii každému a nutné na integráciu, lebo toto sú ďalšie evolučné stupne vývoja, rôzne časové matrixy Zeme a Harmonické Univerzá…. 3D je dis-harmonické univerzum opačné, všetko je na hlavu a je do detailov vytvorené tak, aby bolo “ťažké ho opustiť”…. Ale keď si spomenieš Ako si si všetko Vytvoril, ako si všetko tvoríš, vieš, ako si VŠETKO PRETVORIŤ Vyresetovaním, vynulovávaním svojho karmického galaktického dlhu, teda staviaš UŽ NA INÝCH KÓDOCH VEDOMIA, kde neexistuje separácia..

2020-2021-2022 trojica uzatvorenia neutrónového okna, a ten najväčší DAR ~ ZLATÉ KĽÚČE DO ZLATEJ BRÁNY DO NEBA (začína 5.Dimenziou) sú k dispozícii každému, ale zatiaľ to vyzerá tak, že len malá hŕstka to využila, ale stále dostatočný počet, ostatní sa snažia aplikovať 3D kódy vedomia a tela, čo už nie je možné, preto toľkí budú zastavení, “podmienky maximálne sťažené pre to/tých, čo stále projektuje DNA starej zeme” … avšak nič nie je fixné, všetko sa mení každú “nanosekundu”.. každý uvidí za seba pre seba…

Môžeš využiť čas na zámerné vedomé kolapsy všetkého do jedného bodu, učiť sa ako to funguje, zámerné vedomé len hlbšie prenikanie do seba, čistenie, procesovanie starých kódov / vyplavovanie všetkej bunkovej pamäte ~ zámerná vedomá reštrukturalizácia na bunkovej úrovni to je.. ZVUKOVO SVETELNÁ ALCHÝMIA CEZ FREKVENCIE NOVEJ ZEME JE K DISPOZÍCII NA VYUŽITIE TOHO NA SVOJE TRANSMUTAČNÉ PREPISOVACIE PROCESY NA DNA úrovni ~ od nukleusu v atómoch… keď od úplnej a od úplných vynulovaných základov tak tak to naozaj je.. “človek si to neuvedomuje, čo to obnáša”…. Práca so Sebou na DNA úrovni ~ DNA je VEDOMIE, ktorého každého telo / reality sú expresiou / materializáciou kodingu v DNA, ktorý si sám nakódoval pred-vytvoril… preto vzostup je úplne iná rovina / úplne iný level Prebudenia, Práce so Sebou, “vedomej tvorby” na multidimenzionálnej kvantovej úrovni v nule z nuly.. ..Alebo môžeš využiť čas na “bojovanie”, strácanie sa v tom, čo sa deje vonku netušiac, že je kolektívna materializácia toho, čo je v každého vnútri a že Fokusom von nič nezmeníš… “Systém, proti ktorému sa protestuje, bojuje, namieta - jeho Zdroj je VNÚTRI”… je to každého vlastný ego výtvor = 3D konštrukt.. expanziou “aspoň do 5D-6D+ “ si schopný viac vidieť / chápať / počuť… to je postupná meditačná & energická prax, buduje sa to… Kontinuálne vydetoxikovanie, preprogramovanie tela / Seba / Prepis DNA cez Harmonizáciu DNA cez použitie - aplikáciu svetelných kódov Novej Zeme..UNIVERZÁLNE SRDCE ŠTARTUJE UNIVERZÁLNE VEDOMIE, KTORÉ SA ZJEDNOCUJÚ V JEDNO po vyčistení všetkých typov srdcí a komôr v sebe… po - počas zmajstrovaní / zmajstrovania svojej sily a moci ako Zdrojové Svetlo/Vedomie všetkého ~ sila prameniaca z tvojej JEDNOTY V SEBE Z TVOJHO PRESAHU 2-3-4D (tie najnižšie relmy separácie vedomia a konfliktov v sebe/vonku)…. UNIVERZÁLNA SILA - Moc - SOLÁRNE & Galaktické JADRO presne v tvojom strede otvára len viac & očisťuje srdcia, aktivuje Univerzálnu “myseľ”, Univerzálne vyššie poznanie ~ koridory pravekej múdrosti v mozgu, ako sa tak naše lebky menia na Krist-AA-lové lebky a Diamantové Plazma…

Zostup SoulStar do Earth Star, zostup GodHead do koreňa cez OPAKOVANÝ AŽ ZMAJSTROVANÝ VZOSTUP NAJPRV .. toto nahrádza 3D kódy ľudskej pamäte, identít, programov fungovania, vedenia, poznania, informácií, rozmýšľania, lebo všetko je to produkt skorumpovanej dabázy (3D kódy), ktorú musí každý zo svojho tela, realít, vzťahov ÚPLNE VYČISTIŤ LEBO JE TO PRÍLIŠ VIBRAČNE ŤAŽKÉ / Husté, “interpretácie ega to sú”, ktoré nič nemajú spoločné “s tým pravým” vedením, poznaním… Interpretácie ega sú to JEDINÉ, čo tvorí chaos a zmätok… lebo všetko znečisťuje / znehodnocuje doslova tým, že sa chopí tém, slov a používa ich na “urobenie dojmu, snahy bytia inteligentným / múdrym, špeciálnym, dôležitým atď” a neuvedomuje si, čo tým vôbec tvorí… a práve v tomto sú toľkí “zamotaní viac ako po uši”…


BYTIE plne PRI VEDOMÍ = je PLNE PRÍTOMNÝ V TELE = Zjednotený so sebou ako so všetkým v Sebe je ZÁKLAD SLOBODNEJ VOĽBY V KAŽDOM MOMENTE CEZ BYTIE SI VEDOMÝ TOHO, čo vlastne tvoríš / komUnikuješ svojim energetickým prejavom, ktorý vysiela Kódy Matrixu, z ktorého funguješ.. (úroveň vedomia z ktorej funguješ)… ego maskujúce sa za vyššie Ja / transformáciu atď je stále 3D Zem a znečistená / skorumpovaná databáza, ktorú vysiela / transmituje a nemá šajnu… je to “proti vlastnému Svetelnému vedomiu a telu”… Keď si si vedomý, čo a prečo komunikuješ, odkiaľ v sebe, ktorý tvoj aspekt to je, čo je za tým, prečo sa správaš, ako sa správaš a prečo volíš to, čo si volíš, či tvoríš zo separácie alebo už z jednoty vedomia v sebe, tak si pri vedomí, “inak si na pospas svojmu egu/hlave/3D aspektu vedomia” a to nie je slobodná voľba / výber, to je uplatňovanie moci / vôle ega v sebe a snaha žiť po starom alebo “chcieť zmeny” ale sám ich nepredstavuješ…

Úplne všetky Systémy v tele, ale najmä nervový a Imunitný systém, Srdce - Mozog a Dýchanie, sú za posledné dni asi najviac rekalibrované, preto treba mať spojazdnené iné typy dýchania spolu s Gaiou Dýchať ako Jedno.. dýchanie sa mení každú chvíľu, treba byť tak prítomný a v jednote s frekvenciami novej Zeme ktoré účtujú to, čo sa s tvojim (svetelným) telo deje… tie Frekvencie sa učím počuť, študovať, tlmočiť roky, aby som sa na základe nich mohla riadiť. Nič zvonka to nie je… nie sme súčasťou stáda…

TY PATRÍŠ SEBE, v tebe je tvoja galaktická rodina Novej Zeme , tvoje všetko, keď sú dovolíš stratiť “tie ľudské typy všetkého” - lipnutí a identit z 3D realitami a vzťahmi.. straty toho, čo ti zväzuje krídla, čo sú všetko ego ilúzie o niečom/niekom/ staré príbehy nechápajucej obete.. toto uplne odpadá, keď si “berieš svoju moc zvonka dovnútra”, vidíš Prečo si ju odovzdával von, a ako si schopný všetko pre-tvoriť cez KÓDY VEDOMIA NOVEJ ZEME NIE CEZ KÓDY VEDOMIA STAREJ ZEME, lebo to je v súlade s egom- s nižším ja… to je Bytie proti sebe, ideš na úkor svoj, ostatných, na úkor Zeme… (dlh, karma)…


Všetko, čo človek (ego) vníma ako hrozbu, “nechce to”, separuje sa od toho, nechápe, že je to vnútri, bojuje sám so sebou a to 3D vlády chcú… “si ľahká obeť manipulácie, ľahko kontrolovateľný, lebo v moci je ego vnútri, teda bude aj vonku”… To, čo sa deje PRE VŠETKÝCH AKO MEGA DAR, má aktivovať ÚPLNE VŠETKO TO, ČOMU SA NECHCELO ČELIŤ VO SVOJOM VNÚTRI - čeliť Sebe a prestať nechávať svoje ego šoférovať tvoje vozidlo lebo “to je koč do pekla”…. Tak si neustále deaktivuješ svoju MerKAbu, ktorá sa snaží aktivovať každým navýšením vo frekvenciách (čo je už každú chvíľu), čo teba sa snaží viesť, aby si sa tomu odovzdal a začal budovať svetelné telo cez svetelné Vedomie Novej Zeme v tvojej svetelnej DNA ktorá sa snaží napraviť všetkú škodu nevedome napáchanú na sebe… keď vedie 3D aspekt vedomia, to je len a len deštrukcia, násilne tlačiť a dožadovať sa zvonka niečoho, Čo ti pohár aj tak na dlho nezaplní…. “Ego nemá nikdy dosť, je to neustále hladná beštia ktorá bojmi vysaje aj posledné zbytky života / energie v každom..” tzv. “Vojna svetla a tmy sa deje vo štvrtej dimenzii”, je to každého tá vnútorná do kedy sa z nej nezačne vyslobodzovať (nie únikom), dovtedy je v nej uväznený.. vojna všetkých svojich galaktických aspektov v sebe, potláčanie svetla je potlačenie tmy a naopak.. “ego=tieňové ja” preto 3D zem je konštrukt tieňový, telo preplnené potlačenou energiou = telo Bolesti tvorené deštrukčným 3D nastavením “proti sebe”..

Keď vnímaš, že všetko v tvojich realitách je PRE TEBA, aby ti ukázalo, kde a prečo si TY stále PROTI SEBE, nechápeš integráciu / zjednocovanie polarít tieňa & svetla a nechávaš rozptýliť tým, čo je 3D Kódov a aj tak to kolabuje…. “Sú to posledné extrémne výkriky o pozornosť” a snahy PODROBIŤ SI čo najväčie množstvo populácie a “zobrať so sebou do pekla”…. Jediná obeť je obeť vlastnému nevedomiu, že si neuvedomuješ aké následky tvojej tvorby / tvojho výberu / tvojej voľby V KAŽDOM MOMENTE…

“Všetko tam vonku” v tvojich realitách ti ukazuje, či funguješ z väzenia v sebe, z úniku “do transformácie” alebo do svetla”, čo je to isté len iný kabát to má, prezlečenie - ego, ktoré sa parádi, ako vedomý človek alebo vyššie ja/sprievodca, alebo parádi sa za novú Zem”…
Dovoľ piesňam, ktorí ti hrá tvoj vesmír vnútri ťa podporiť s vyplavovaním / procesovaním / kompletizáciou / uzatváraním a Tranzitmi do dalších rovín existencie / fungovania / tvorby… Piesne a kľúčové slová vety v piesňach - textoch sú mega aktivácie na podporu & akceleráciu procesov - KAŽDÁ DIMENZIA MÁ INÉ PIESNE KTORÉ TI TVOJE VLASTNÉ SVETELNE VEDOMIE-TELO VYHRÁVA / podsúva aby si ich počúval dovtedy do kedy už netreba, a potom na ďalšie ťa na vedie, na vlastný svetlený jazyk, tóny atď …


MEGA DARY - MOŽNOSTI - PORTÁLY SLOBODY & Hojnosti Nebeskeho RAja sú k dispozícii, keď uplatníš ZLATÉ KĽÚČE DO SVOJHO NEBESKÉHO SVETELNÉHO SLNEČNÉHO KRIŠTÁĽOVEHO kRAľovstva vnútri vonku zmaterializované ako frekvenčno-vibračná odpoveď na tvoju PROJEKCIU - TRANSMISIU KÓDOV zvnútra von, čo tvorí tie tvoje reality/ tvoj svet / hologram… (virtuálne reality sú to všetko, tvoja vlastná hra)…..


KEĎ ROZOZNÁŠ A PRIJMEŠ DAR TOHO, že všetko ti ak Treba, ak si to tak pýtaš “extrémnejšie a na tvrdo” viac ukazuje, kde všade neuplatňuješ - neprijímaš vnútornú SLOBODU v sebe (kódy slobody a mieru), za slobodu sa nebojuje..za nič sa nebojuje.. to sú vojnové 3D programingy/ nastavenia, presvedčenia, z ktorých 3D ľudstvo funguje a netuší, že ich ZDROJOVÁ SVETELNÁ ESENCIA JE SLOBODNÁ A JE TO HOJNOSŤ SAMOTNÁ… VEDOMIE AJ TELO SI KAŽDÝ UVÄZNIL, zviazal krídla, vytvoril energetické mentálne väzenské konštrukty - systémy nastavení, presvedčení, “3D právd a faktov” ktoré PREDSTAVUJÚ TÚ HLAVNÚ LIMITACIU / obmedzenie na svojom nekonečnom VEDOMÍ… za všetko, za čo sa v 3D bojuje alebo proti tomu sa bojuje, to tam ani len neexistuje.. “boje s iluzórnym strašiakmi”… “v 3D žiadne práva, sloboda nikdy neexistovala” .. to bola ilúzia toho, ilúzia (slobodného) života.. “ego sen stojaci na kompenzáciách si nedostatku pocitu bezpečia, nedostatku pocitu prijatia v sebe už od bytia plodom v brušku matky, nedostatok dôvery”… “3D rodičia hrajú úlohu tej prvotnej zrady” - zrada tých, ktorým sa verilo a spoliehalo na nich, že sú tvoj bezpečný prístav, “živná pôda pre semienko”, každý si vybral neživnú nedostačujúcu pôdu, ktorá je príčinou 3D semienka na klíčenie / rast / chov ego populácie / rasy… “Prvotná nenávisť, neznášanlivosť, strachy”, koreň Seprácie - všetko sú to navonok prezentované rozdelenia medzi národmi rasami pohlaviami atď… mega extrémna separácia z ktorej sa fungovalo.. preto každého strachy, ktoré sa maskujú za neznášanlivosť (voči sebe koniec koncov), ale hlboko potlačenú musia von, lebo pod nimi nájdeš Pravú Lásku… LÁSKU K SEBE, seba ako lásku… ..v tomto sa pokračuje do kedy neostane a nevládne čistá Láska - Vedomie JEDNÉHO na každého individuálnej úrovni vďaka čomu opúšťa staré kolektívy, typy vzťahov a rodím starej zeme, aby sa OTVORIL NAPLNO NOVÝM SPOJENIAM A RODINÁM TERRA NOVÁ KÓDOV NOVEJ ZEME..

Keďže je tie tiež “kontinuálna globálna smrť ega”, za všetky svoje existencie, vrstvy smútku, žiaľu si treba dovoliť plne cítiť tak, ako všetko čo si vnútri pýta pozornosť na odžitie a sprietočnenie potlačenej energie za všetky existencie..
Dar “toho vonku”, čo mi ukazuje, kde som tu PRE seba ALEBO stále PROTI sebe.. kde sú najviac spustené gombíky vnútri /hnev iritácia - to je ono, to je zranené ego, ktoré treba v sebe adresovať.. “pole mín, pole vybuchujúcich bômb” - hnev na seba, že ty si išiel proti svojmu svetlu za všetky existencie, plus je to úžasný katalyzátor rastu aby si sa pohol von, z akejkoľvek “vnútornej skrytej mizérie”, duality, 3D realít, vzťahov… tvoj prístup určuje tvoj zážitok starej zeme alebo už novej.. emócie sa musia hýbať, vytiecť z tela von… musia byť plne precítené a to je prvotná rezistencia človeka “ boj s emóciami / Bytie proti bolesti, proti utrpeniu” - ego má z toho strach.. toto je o prekonávaní ega = strachov plným ponorením sa do toho - do seba… Tá najrýchlejšia cesta slobody nie je smerom von, ale len hlbšie do seba odkiaľ len viac môžeš expandovať, a hlavne UŽI si tú cestu samotnú…


“Dar toho vonku”, čo mi ukazuje, kde uplatňuješ - aplikuješ svetelné kódy vedomia & tela Novej Zeme, alebo stále nie… “dlhší čas je to stále len hra ega, predstierania to na niečo”… aký dlhý čas, to závisí od každého úrovne vedomia z ktorej funguje a z akej hĺbky prepojenia so Sebou ako Zdrojom funguje…

Všetko zdieľané v predchádzajúcich článkoch je len viac aktuálne… ono ani už nie je čo zdieľať a tak veľa je zároveň…..

Najmä od jesennej rovnodennosti 2021 nás


Zaplavujú len silovejšie Zobuď sa” kódy, Kódy šoku, ktoré “dávajú posledné šance” zastaviť akékoľvek staré kolobehy života alebo budú zastavené “za teba”… toto prináša so sebou na ďalšie mesiace už avizované Schock waves/ Vlny šoku “presne tam kde treba, ak je to treba” ~ telo sa šokujúco prebúdza viac a viac, lebo kozmické /galaktické vedomie Zdroja všetkého je hlboko v DNA.. Pre masy sú to Obrovské procesy strhávania pások z očí/ búrania - dekonštrukcie Dezilúzií ega ~ Bytia v hlave mysliac si, že si v neutralite, Bytia v plne stratený v 3D matrixe mysliac si, že si v 5D atď…. Mnoho mnoho, čo sa myslelo, že “je už za mnou” tak sa to len naplno začína.. “presne pred rokom” sa otvorila mega Brána MATKA - matka všetkých brán ktorá volá domov.. samozrejme prejdú ňou len tí, ktorí sa nikde nezamotali a ten čas je Teraz.. v júni - v šestkových kódoch som písala o najkľúčovejšom období jun 2021 - marec 2022 (9 mesiacov) že je potrebné sa plne sústrediť na to, čo je podstatne - postarať sa o seba, o svoje telo, dopriať si všetko, čo podporuje telo v navyšovaní a VYPLAVOVAŤ galaktickú karmu z DNA a zmajstrovať BYTIE V JEDNOTE S GAIOU SO SLNKOM S HVIEZDAMI V SEBE + jednota emočna mentálna fyzična svetelna/energetična ~ 0.0 ~ Dopriať si to, čo kŕmi tvoje svetelné telo, nie potlačánie emócií a vyhýbanie sa niečomu v sebe-vonku...NOVÝ ČLOVEK JE OČISTENÝ ORIGINÁLNY svetelný KOZMICKÝ Kreatívny Inovatívny Génius, Kristos Avatar, ktorý stelesnil Božské / Zdrojové SVETLO A ODTIAĽ ČERPÁ / Funguje / PRETVÁRA VŠETKO OD NULY V NULE, FUNGUJE ZO ZJEDNOTENIA MENTÁLNO (mužská energia) EMOČNA (ženská) FYZIČNA (ich tvorba) SVETELNA KEDY SVETELNO ÚPLNE PREMIEŇA ALCHYMIZUJE FORMU / hmotu / fyzično na základe SolArnych kódov solarizacie, Kristos kódov vedomia - krištalizácia a hviezdnych kozmos kódov všetkých galaktikov v sebe ~ zistuješ čo všetko si odohrávaš ~ všetky existencie naraz v “tejto jednej”… keď si sa rozpamätal čítať / cítiť / vidieť počuť celým telom / celou bytosťou a celým polom procesovať Kódy tak ČÍTAŠ A postupne TRANSMUTUJEŠ SVOJU DNA na základe čoho transformuješ fyzično / telo / reality / vzťahy / VŠETKO… čiže nielen že ty si sebe čitateľný a nie je o čom, VŠETKO SI VIEŠ ZISTIŤ VNÚTRI, KEĎŽE FUNGUJEŠ ZO ZJEDNOTENIA Z NAPOJENIA S CELÝM POLOM VŠETKÉHO VEDOMIA, ale trvalo to vybudovať a kultivovať.. prezenciu v tele, pokračuje to…

Je to STELESNENIE KÓDOV VEDOMIA NOVEJ ZEME JE STELESNENIE DEKLARÁCIE VNÚTORNEJ SILY SVETLA, SLOBODY svetla A NEZÁVISLOSTI ...


Pocity Väzenia v sebe / zatlačenie do kúta / tlaky / pretlaky ti ukazujú, kde v ňom stále funguješ = kde FUNGUJEŠ ZO SEPARÁCIE VEDOMIA A Z OBMEDZENÍ NA VLASTNEJ SVETELNEJ NEKONEČNOSTI A BOJÍŠ SA POSTAVIŤ DO SILY A MOCI SVETLA, mať svetelné gule odkomunikovať ako vyššie Ja to, na čo si gule pred tým nemal.. je rozdiel v guliach ega a v guliach vyššieho Ja.. jedno obmedzuje krídla a druhé ich Dovoľuje a otvára naplno .. TOTO SÚ ČASY tzv. LÁMANIA CHLEBA - všetko sa ukazuje viac, z akých kódových základov vedomia sa funguje pod povrchom nie Na povrchu.. nie sú to žiadne novinky, ak čítaš DNA, ak nefunguješ z rozdelenia / separácie , “bolo to dávno vidieť..

MNOHÍ SÚ HOTOVÍ, ALE NIE V SVOJOM TELE, hlava si mysli že je hotová, ale telo komunikuje iné.. telo je 3D kódových základov a nebolo v základoch premenené.. karbónové telo nepokračuje ďalej.. to je geometria - zvukové dimenzie - frekvenčné pásma 3.Dimenzie - to je transmiter pre 3D frekvekcie / kódy / ego transmisie… vzostupné okno na to slúži-slúžilo… a aj na postupný plny kolaps tela / odumretie a NAPOJENIE PRELADENIE SA NA SIEŤ MATRIXU NOVEJ ZEME NA CELOTELOVEJ ÚROVNI nie na úrovni iba hlavy… ODBREMEŇOVANIE - Detox toho, čím je telo stále spútané v 3D okovách - ELEKTROMAGNETIZMUS, KTORÝ JE TOTÁLNE MENENÝ TAK, že si nebudeš pamätať nič je VYROVNÁVANIE NEROVNOVÁH MEDZI ŽENSKÝM MUŽSKÝM PRINCÍPOM VNÚTRI, lebo 3D človek si odohráva opačné vzťahy / opačný Dvojplameň / zvrátený … to platí aj o “opačnej transformácii”… .. mentalno a emočno (Energetično)… aj preto len väčšienávaly emócií - vyplavovanie potlačenej energie - svetlo zvúntra to osvetľuje a ego je hlasnejšie, aby si Spoznal všetky programy / príbehy ktorými je neprecítené / zatlačené / odmietnuté časti teba išli len do väčšej hĺbky / tmy odkiaľ sa opäť tlačia Všetky von ak stále dotyčný funguje z duality svetla a tmy v sebe..telo sa to snaží vyplaviť za všetky existencie naraz..


Bytie “hotový a kompletizovaný”, dávaš “Dosť bolo” svojmu egu / starej verzii ľudstva a opúšťaš mnohé kolektívy… veľa krát zo zájde do extrémov, do presýtenosti všetkým starým, aby si plne prelomil tie hlavné barikády v sebe (vlastné tvrdohlavé ego a strachy, zónu komfortu, ľudskú mentalitu ako takú)… Ako to všetko funguje zistíš po prejdení bránou, a aj to že si ňou prešiel zisťuješ Po.., a začínaš budovať Merkabu na Vzostup.. ale to bola len jedna z mnohých brán a pasáží… dovtedy si v hmle, ego vyčíňa, lebo chce vidieť, vedieť a chápať dopredu, mať nejaké garancie a istoty, chce kontrolovať budúcnosť, ale tu ideš na slepo, lebo sa učíš veriť SEBE A SPOJAZDNIŤ SPOĽAHNUTIE sa LEN SVOJE BOŽSKÉ SPOJENIE SO SEBOU - vedenie, to je to VŠETKO ČO KAŽDÝ POTREBUJE - potrebuje sa naplno so všetkými svojimi časťami a aspektmi - ZJEDNOTIŤ SA V SEBE SO SEBOU NAPLNO a poznanie “príde potom”… cez aplikáciu VEDOMIA SEBA AKO ZDROJA DO PRAXE ..

Ako nový Človek / nová Zem nefungujeme z ľudskej hlavy, nefungujeme zo separácie ničoho v tele, ani z nedostatkov a limitov… ale tak isto nejdeme do extrémov a nezničíme sa tak, ako to zvykne ego… úplne sa vyčerpať na smrť… neponáhľame sa, práve naopak.. VNÚTRI SPOMALÍŠ, všetko privedieš do jedného bodu - plná prítomnosť prepojenosť - zrýchliš rotáciu svojho poľa, a to je rozdiel… u človeka hlava chce byť vpredu, rýchlo všetko robiť a je úplne mimo - robí z odpojenia sa z NEBYTIA V JEDNOTE A NEBYTIA IBA BYTIA NAJPRV… je tam vynechané zmajstrovanie BYTIA ČISTOU ESENCIOU - laskou - BOŽSKÁ MATKA - božský otec jej akcia / robenie… sú JEDNA JEDNOTKA SÚ V ÚNII.. nič sa nevynecháva a neodmieta, nepotláča, ale svoje odpadky sa von “nehádžu na ostatných”, ty si ich vyčistíš v sebe.. Ako Nový Človek, VŠETKO SA ZJEDNOTILO V JEDNO - CELÉ TELO PROCESUJE SVETELNÉ DÁTA KÓDY UNIVERZÁLNEHO VEDOMIA - NOVÁ ZEM.. z toho tvoríš všetko nové.. cez stelesnenie KREATÍVNEHO NEOBMEDZENÉHO KRISTOS KOZMICKEHO GÉNIUSA A MAJSTRA BUDOVATEĽA CEZ PRÁCU SO SVOJIM SVETELNÝM TELOM AKO SYSTÉMOM HVIEZDNYCH BRÁN VEDOMIA VZOSTUPU A ULTRA VYSPELÝM NÁSTROJOM TVORBY - BUDOVANIA ZÁKLADOV, sietí zjednotených Hviezdnych národov.. toto vedomie musí každý ukotviť stelesniť dýchať žiť MATERIALIZOVAŤ, uvádzať do formy.. prispôsobuje svoje fungovanie “a cely životný štýl tomu kto naozaj je a čo telo (svetelne vedomie v tele) potrebuje v danom momente” .. telo ani emócie ani nič sa nekontroluje a neriadi .. navracia sa ku láske a rešpekte ku svojmu telu.. učíš sa naozaj postarať o seba bez závisenia / spoľahnutia na info zvonka..


Predchádzujúci článok je k tomuto všetkému tak celkovo oveľa viac - a že pre “staré kolektívy” je to teraz NEVYHNUTNOSŤ zmätku, chaosu, bytia v hmle, lebo “boli vo svojej hlave a to najmä čo sa vzostupu, vedomia, transformácie týka, Dimenzií Novej Zeme týka ”… Nutnosť a potreba vypnutia ľudskej hlavy = kontroly = správania sa a fungovania ako “3D človek”, ktorý je otrokom systému, neuvedomoval si hĺbku toho, a ktorého zdroj je práve on sám - vo svojej hlave vo svojom 3D tele - 3D kódy vedomia materializuje.. prelaďuješ sa na iné VEDOMIE POZNANIE PAMÄŤ VEDENIE - “na to pravé” VEDOMIE ZDROJA, Na “ten pravý zdroj sa ladíš”… a uvidíš, že všetko ostatné je výtvor ega, v súlade je všetko s tvojimi starými verziami a To treba všetko prerobiť / zmajstrovať..


Presah tela, nie je únik z tela ale tak hlboké preniknutie, že expanduješ ďaleko ZA VŠETKY OBMEDZENIA A VIDÍŠ ŽE VŠETKO JE URČITÝ TYP ILÚZIE A TYP SNA… tvoja hra, virtuálna realita/hologram.. presah dýchania pľúcami - dýchaš každou bunkou vedome - GALAKTICKÁ PLAZMA KLÍMA JE TÁ NAJČISTEJŠIA ATMOSFÉRA S KRIŠTÁĽOVÝMI ČASTICAMI V TELE VNÚTRI MATERIALIZOVANÁ.. z mojej skúsenosti - krvná plazma “musí byť” podporovaná… k tomu ma vedie svetelné telo “už dávno”.. nemám žiadnych poradcov… ja som všetkým pre seba… keď sa ti navráti pamäť, navracia sa vedomie - máš prístupy ku všetkému - vieš ako SA TVORÍŠ REPLIKUJEŠ PRETVÁRAŠ - regenerácia buniek tkanív, regenerovať celé telo v spolupráci so Svetelnou DNA… je to rehabilitácia originálnej diamantovej slnečnej predlohy kódov Kristos Ríši Avatara v tele… umožniť si to.. ako ? Tvoj zdroj v tebe ti dáva jasné presné Inštrukcie a nikto iný.. keď nepočuješ, nie si na príjme seba… prepoj sa, dýchaj pusti sa a UVOĽNI SA DO SVOJICH inštrukcií, ODPOVEDÍ, samé sa ti odprezentujú ak sa im sprístupniš a dovolíš to.. nie ak sa snažíš a tlačíš.. odpovede chodia nonstop ale v inej forme.. postupom času su otázky a odpovede JEDNO, lebo FUNGUJEŠ Z VEDOMIA, KDE VŠETKO JE V KÓDOVEJ FORME, A TAM VŠETKO JE (0.0) v tvojej hĺbke len sa uvoľni, dovoliť telu prirodzene organicky zdvihnúť frekvencie a všetky odpovede - informácie POTREBNÉ V DANOM MOMENTE PRE TEBA SA TI ODPREZENTOVAŤ LEN ČI TY SI NA PRÍJME A NULA OČÁKAVANIACH, ŽE AKOU FORMOU A AKÉ ODPOVEDE BY SA TI MALI ODPREZENTOVAŤ.. Ani správne-nesprávne nie je, JE TO IBA VOĽBA INÉHO ZÁŽITKU…

Nikto, kto TI hovorí, čo máš a nemáš robiť od 5D plus neexistuje (iba v 3D) - - TY SI VŠETKO PRE SEBA, a tvoje telo má iné požiadavky, ktoré sa menia každú chvíľu.. Keď funguješ v JEDNOTE SO SVOJIM SVETELNÝM TELOM AKO JEDNA JEDNOTKA.. (to sa buduje, veľmi prirodzene bez tlakov).

Keď expanduješ za “ľudské obmedzené vnímanie” tak uvidíš viac a viac, na základe toho môžeš tvoriť zmeny vnútri / vonku…každou expanziou uvidíš viac..


Zároveň sme v super plodnom období - teraz je to najpotentnejšie obdobie pre VYSADZANIE A Klíčenie TERRA NOVA SEMIENOK - kódy vedomia, z ktorých tvoje telo funguje, také zažívaš … Tí prví vo svojich realitách su preto prví, lebo majú mega potenciál a silu v sebe.. a najviac sa toho boja lebo seba-súdenie a výhovorky musia byť prekonané.. prvým avatarom nič samé do lona nepadlo… vďaka tomu že ich “trocha viac” tak su vidno ešte väčšie rozdiely medzi tým čo su kódy starej zeme (zastarale) alebo už kódy Novej Zeme.. tieto Frekvencie od rovnodennosti si vyžadujú veľa spánku a dovolenia telu sa preladiť / akcelerovať svoje prepisovacie procesy .. PRÍPRAVY NA VEĽKÉ ROZHODNUTIA, SŤAHOVANIA SA, PRESUNY, rozlúčky, ale nie ako únik ale ako to, že si naozaj hotový… vtedy to pôjde až samo…. 3-4D bude len neznesiteľnejšie lebo sa tam stále akceptuje systém trestu a odmeny, zastrašovania atď… ak z tohto V SEBE NEFUNGUJEŠ TAK TO NIE JE TVOJE OBMEDZENIE… ak áno, bude to len nátlakovejšie lebo ego (vnútri/vonku) tlačí a chce si svoju vôľu stále uplatniť a VOLANIE DOMOVA - VÔĽA VYŠŠIEHO JA v tebe tlačí ešte viac aby si uplatnil tú moc svetla a VYSLOBODIL SA GENERAČNÝCH KONFLIKTOV V SEBE, A TEDA VONKU, čo su pod povrchom rôzne vojny galaktikov, o genetiku, o kódy, o energiu / vedomie / o TVOJU POZORNOSŤ… každý musí ísť na úplne dno čiernej diery / zajačia nora / koreň - jadro 3D (padnutá hviezda sajúca život) aby sa mohol začať úplne odpájať / masívne všetko kolabovať vedome v sebe, vo svojich realitách - nečakať na to, že väzenie samo zmizne..

..Vo vyšších frekvenciách žiadny čas nie je… “zrýchľuje sa KOLAPS VŠETKÉHO DO JEDNÉHO BODU” a otrasy zeme, premeny zeme od jej jadra, prevrátenia, prepólovania na úrovni jednotlivca … na Terra Nova solAR Hviezdu sa mení a ty s ňou ak si si tak vybral .. “Zem pokračuje len s tými, ktorí integrovali jej Vzostupenú Verziu”… na to však treba integrovať PADNUTÚ TIEŇOVÚ VERZIU SEBA vo všetkých evolučných štádiách a dimenziách / časových matrixoch NAJPRV, ABY SA TO MOHLO tebou vedome PRESIAHNUŤ a už sa do toho nevraciaš, si hotový na celotelovej úrovni, presiahol si 3D (galaktickú) rasu ako takú …Ty Si Svoja Holografická Simulácia, Tebou Zvolený Typ Ilúzie-Hry Čísel-Kódov-Tónov Vedomia, ktoré TvoriaTvoje Telo-Reality-Vzťahy:


VEDOMIE ako také JE GALAKTICKÉ VEDOMIE - KOZMICKÁ PAMÄŤ V TVOJEJ SVETELNEJ DNA SEBA AKO VŠETKÝCH GALAKTIKOV, KTORÍ SI ZVOLILI 3D SIMULÁCIU PASCE VLASTNÉHO VEDOMIA A VYTVROLI SI OBMEDZENÚ 3D IDENTITU - ČLOVEK TVORIACI LEPKAVÚ SIEŤ PAVÚKA, KTORÝ SA ŽIVÍ ZVONKA NA ENERGII OSTATNÝCH - MÁ NASTRAŽENÉ PASCE PRE MUCHY - PRE SVOJE KRMIVO... TOTO JE ÚPLNÁ VÝMENA PAVÚKA, KTORÝ TVORÍ ÚPLNE INÚ SIEŤ BEZ TOHO, ABY POTREBOVAL PASCE NA MUCHY LEBO SA SÁM VYSLOBODIL... PRESIAHOL MAŠINÉRIU HLADNEJ BEŠTIE / vnútorné-vonkajšie ego hry...

Každý Má v sebe 12 Hviezdnych Brán Galaktického vedomia Zeme - 12D svetelná krištáľová SolAR plazma DNA. Tieto Brány si každý zvolil infikovať - geneticky experimentovať so sebou - odpojiť ich od ich pôvodných funkcií Udržiavania Planety v JEDNOTE so Zvyškom DOMOVA, a napojiť ich na systém Padnutej Hviezdy - Čierna Diera parazitujúcich typov energie, lebo to je 3D aspekt vedomia - nie je napojený na pravý ZDROJ, kŕmi sa zvonka, je na pospas nevedomiu v sebe (egu), recykluje sa v systéme, ktorý ho drží uviaznutý tak, aby neodomkol 13D bránu Kozmickej MAtky Domov ... VEDOMIE NIE JE DOMNIEVANIE SA, MYSLENIE SI, JE TO TVOJ NÁVRAT PAMÄTE NA VŠETKO ROZPUSTENÍM ZÁVOJOV - BARIÉR medzi dimenziami-úrovňami vedomia TEBOU NASTEVENÝCH tak, ABY SI NEVIDEL, NECHÁPAL TOČIL SA V 3D ilúziách - V INFORMÁCIÁCH, KTORÉ ŤA ZÁMERNE DRŽIA V 3D SIMULÁCII, KTORÁ S NOVOU ZEMOU, vzostupom a Vzostupeným OČISTENÝM GALAKTICKÝM - KOZMICKÝM KRISTOS VEDOMÍ V TELE NEMÁ NIČ SPOLOČNÉ, aj Keď to na povrchu vyzerá inak... PREKUKNI PREKUKNI PREKUKNI... POZRI SA VIAC, ČO MÁ NAD TEBOU MOC, PREČO, KOMU-ČOMU DÁVAŠ SVOJU MOC, TO ŤA DRŽÍ V TOČENÍ SA V KRUHOCH TZV. ''falošného vedomia'' a informácií tváriac sa inak.... Keď si detailne rozkódoval to svoje, vieš, vidíš, pamätáš si, VIEŠ - nemyslíš, preisahol si myslenie, čítaš DNA a dáta všetkého, vidíš čo je akého typu matrixu.. ČO KŔMIŠ, ČO PODPORUJEŠ, ČOMU VENUJEŠ ČAS, POZORNOSŤ, PENIAZE, Myšlienky, VŠETOK FOKUS - tvoja energia ?.... AKÚ MENTALITU A TYP VEDOMIA KŔMIŠ V SEBE A VONKU ?? SI SI VEDOMÝ TOHO, ČO KOMUNIKUJE TVOJE TELO-POLE KAŽDÝ MOMENT ? ''3D javiace sa ako Niečo viac '' je práve ten typ hry, ktorý ťa chce udržať na zostupnej osi, mysliac, že si na Vzostupnej, udržať ťa v mylných dojmoch, informáciách, kŕmiť sa z tvojich neistôt, strachov, nedostatkov a nedostatočnosti SPOJENIA S PRAVÝM ZDROJOM VEDOMIA-INFORMÁCIÍ ÚPLNE INÉHO LEVELU V SEBE, KTORÉ SÚ ZAKLADOM VYSLOBODZOVANIA ZO VŠETKÝCH LEPKAVÝCH SIETÍ - PASCÍ VEDOMIA-ENERGIE, KTORÉ SI VOLÍŠ, keď nefunguješ z prepojenia so SEBOU ako So Zdrojom a si na pospas svojej hlave, ktorá si myslí, že je Vyššie ja, sa sústreďuje na vizuál a slová, ale nie na to, čo je ZA TÝM... Je to ZBER Dát o tebe na tvoje ľahké zmanipulovanie a kontrolovanie tvojich procesov TVORBY v každom momente.. ty si robil - robíš to isté... lebo je to vždy predsa tvoja hra akú si volíš hrať-žiť... Stará Zem je zneužívanie Informácií, Nová Zem je Využívanie, ale tu sa pracuje z PRISTUPOV DO VŠETKÝCH DIMENZIONÁLNYCH DATABÁNK INFORMÁCIÍ A 3D JE OBMEDZENÉ LEN NA JEDNU-DVE ÚROVNE DATABÁNK VEDOMIA.. ROZOZNAŤ VŠETKY ROZDIELY JE ZÁKLAD SLOBODY A ZAČIATKOV ZCELISTVOVANIA SA A ZJEDNOCOVANIA NA GALAKTICKEJ ÚROVNI CEZ OČISTENIE VŠETKÝCH SVOJICH GALAKTICKÝCH ASPEKTOV.. Tieto nasledujúce mesiace su tak podstatné AKÉ SEMIENKA VYSADZÁŠ a AKÉ ROZHODNUTIA ROBÍŠ.. SÚ TU ÚPLNE NOVÉ ROZHODNUTIA, z ktorými mnohí nepočítali.. VŠETKO SA MENÍ KAŽDÚ NANO-SEKUNDU a nutnosť do detailov rozkódovať svoj vlastný 3D matrix-mentálny konštruktu 3D kódov vedomia, ktorý je TAK RAFINOVANÝ A BRILIANTNÝ, ABY NEBOLO ĽAHKÉ Z NEHO VYSTÚPIŤ TÝM, ŽE HO V SEBE DEKONŠTRUUJEŠ, KEĎŽE TY SI SI HO VYTVORIL....NADCHÁDZA - už nadišiel čas budovateľov, ktorí sa nesústreďujú na formu, hmotu, fyzično, ale na ENERGIU-VEDOMIE-ÚROVEŇ VEDOMIA-VIBRAČNÚ FREKVENCIU, KTORÚ SI PRAJÚ ZAŽIŤ, MATERIALIZOVAŤ CEZ STELESNENIE PRIESTORU NOVEJ ZEME V SEBE A TO JE PROCES MEGA ZMAJSTROVÁVANIA SA A SPOZNÁVANIA SA LEN DO VÄČŠÍCH HĹBOK.. TIE HĹBKY SÚ VÝŠKY.. .. A ako už spomínané - veľmi je potrebné “sa pustiť všetkého, čo sa myslelo” keďže je to presah / transcedencia “všetkých ľudských verzií” Informácií doslova o všetkom… vrátane všetkých očakávaní, čo by ako malo byť a vyzerať …. Sú to obdobia len väčších Darov a len väčších výziev “ak si ešte človeka v úplne sebe nepresiahol”… Toto sú časy pre odvážnych, ktorí sa neboja hlbšie Do seba prenikať…


Prajem

Krásny čas využitia toľkých DAROV a integrácie toľkých nových svetelných kódov, čistení tých starých, čo umožňuje stále hlbšie-vyššie úrovne Jednoty, Slobody, Lásky, stability a bezpečia v sebe - oslobodenia cez SEBA všetkých.. cez očistu a úplný prepis, rekalibráciu DNA svetelnými kódmi Vedomia - na to tu všetci sú, ale nie všetci to rozoznajú, rozpamätajú sa, a využujú.. Tvoj Návrat domov cez Obnovu DNA, čo je samotný VZOSTUP - Je to služba nám všetkým ako CELKU.


Krásny čas zužitkovania svojho cenného Času / energie / peňazí NA PRESAH SEPARÁCIE POLARÍT, ČASU, PRIESTORU, REALÍT, EXISTENCIÍ / životov ~ všetko v JEDNOM BODE, kde všetko je vždy “dávno” k dispozícii…

Krásny čas zužitkovaný na podporu svetelného tela-vedomia a tvorbu toho, čo je večné / nekonečné / ďaleko ťa presahuje a je mega dedičstvom pre nás / pre všetky budúce generácie TERAZ vynulovaním - vyslobodením tých “minulých generácii ” počas Vzostupného okna TU A TERAZ…


Krásny čas rešpektovania svojho tela a toho čo cítiš že potrebuje.. ono ťa aj vedie ku úplne inej tvorbe a fungovaniu … do Novej zeme sa nedopremýšlame, ani mentálny koncept to nie je… je to ukotvení a žití Kódov vedomia vzostúpených majstrov s tvoje telo to odráža… nie je to zvonka, nič nie je…

Na záver Len láskyplné pripomienky, ktoré som si pre seba vytvorila počas svojich procesov:

**byť si vedomý toho, aký typ reality podporuješ, či je to stále to 3D, 4D alebo už nie… pretože to je tvoja “investícia buď nevedomia alebo už do vedomia”… tvoja investícia do tvojej budúcnosti teraz… KÓDY VEDOMIA NOVEJ ZEME SÚ KÓDY BUDÚCNOSTI TERAZ VYSLOBODENÍM VŠETKÝCH GENERÁCII CEZ TEBA PROJEKTUJÚCE SA TU A TERAZ.. je to česť pre teba a vzácny DAR…

***tvoje reality ti ukazujú či potláčaš svoje božské svetlo alebo voľne vyjadruješ / komunikuješ… ukazujú ti , “na čom si a aj ľudia v nich”… všetko ti reprezentuje úroveň vedomia, z ktorej ty funguješ… TVOJE ZÁŽITKY SEBA… Nulová fixácia a očakávania / “predstavy hlavy” o tom, čo - kto by ako malo byť a vyzerať… to sú mentálne bariéry na neobmedzených možnostiach.. plná otvorenosť všetkému / vďačnosť v akcii / očakávaš len neočakávané a nechavaš sa prekvapiť úžasnosťou dokonalosti Kozmu vnútri / vonku


S úctou Maria
Aktuálne sú toľké kódy len silnejšej Demolácie Dezilúzií a všetkého starého cez viac než mega vyplavovanie všetkej traumy-drámy-bytia obeťou tyranovi vnútri, vonku, bytie obeťou klamania sa, zdradzovania sa atď atď , vyplavovanie celej galaktickej karmy tu a teraz .. všetko čistenie všetkých generácií v každého DNA na úplný BOD prapočiatkov A JADRA Galaktických vojen v sebe - vonku, kde človek nedokáže prijať seba a už vôbec nie ostatných takých akí sú a nie je vôbec pripravený na Galaktické, Slnečné vedomie, Kozmické Kristos vedomie a ďalšie iné, o ktorých kolujú toľké prekrútenosti najvyššieho levelu.. Kódy mega TRANSPARENCIE - tak čistej čistoty, Jasnosti ako nikdy pred tým na priamo Ukazujú základy, z ktorých sa funguje, či si stále odohrávaš dualitu, separáciu, nedostatky, limity a obmedzenia, lebo je to stále v tele, alebo už nie.. Pokračujú Kódy len hlbších prebudení sa a demolácie všetkých starých základov, len zosilňované vlny šoku - Väčšia a väčšia aktivácia svojej pravej pamäte na SEBA -- Prebúdzanie sa ku celému KOZMU v sebe-Vedomie je Kozmické Kristos Slnečné Vedomie, Galaktické Vedomie, svetelné Diamantové, Dúhové, SolARne Plazma Vedomie - telo - Všetko v Jednom Univerzálne srdce-vedomie-telo, to prebudenie v vo svojom tele JE ÚPLNE INÝ LEVEL, a ako už písané v predchádzajúciom článku - pre mnohých ''sa transformácia, ktorá sa odohrávala v hlave sa začínať teraz plne odohrávať'', čo je niečo, čo sa postupne presahuje tiež.. Od Transformácie ku Transcendencii..

899 views
bottom of page