top of page

Hojnosť Vo Mne je nekonečná,je to Stav Vedomia V bytí - Ja SOM Zdroj Bohatstva všetkého, keď fungujem a čerpám Zo Spojenia So sebou ako s Nekonečným vedomím vo Večnom Prítomnom Okamihu, kde Všetko je

Updated: Apr 9

Hojnosť Vo Mne je nekonečná - Ja Som hojnosť - Čo Hľadám Už Som

Ja ako nekonečná hojnosť bez obmedzení, fixácií sa na niečo čo ma energetický zmenšuje ...


Napojenie sa, zjednotenie s nekonečným poľom vedomia v sebe odkiaľ - - tak hlboko sa prepojéš so Zdroj všetkéh v sebe, že expanduješ nekonečne a presiahneš telo - v tom stave vedomia v Bytí čerpám Všetko čo potrebujem, cez hlbšie zjednotenie sa so sebou ako So Zrojom materializujem Jednotu Vedomia, materializujem úplne typ (vyšších) realít a zážitkov, ktoré sú pozdvihujúce.. Mením ako sa na všetko a to najmä na seba pozerám, ako všetko vnímam a najmä seba.. Mením prístupy ku všetkému, a to najmä ku výzvam tzv. "Ťažkým" situáciám mnou vytvorených a otváram si tak Vstup do iných vyšších typov realít ktoré sú realizované inými vyššími verziami mňa.. tie vidia, vnímajú, zdieľajú, správajú sa inak.. nemyslia a vedia lebo cítia / čítajú / procesujú všetky informácie celým telom/ poľom.


Materializujem.e moje-naše celkové frekvenčno-vibračné naladenie - keď ladím pásma 3D Zeme a stelesňujem ich, tvorím duálny rozpor (chaos a konflikt) zo separácie vedomia, obmedzujem sa, limitujem sa, sústreďujem na malý zlomok a nie na celok ktorý je k dispozícii neuvedomujúc si to. Obmedzujem si tak vlastnú Hojnosť (bohatstvo) ktoru už SOM, len ju začať znásobovať...

Keď sa uvoľním do seba viac a viac, navrátim sa do stredu, do nuly, do večného pokoja ako stavu vedomia po smrti a večného života v jednom, uvoľňujem sa do všetkých odpovedí a informácií, potenciálov realít, mám možnosť si tak vedome vybrať čo idem vytvoriť, zhmotniť, materializovať cez napojenie sa na vyššie frekvenčné pásma, do ktorých vstúpim cez SRDCE, cez pocit bezpečia celým svojim telom ho však musím cítiť, prítomnosť vo svojom tele, uvoľnenie, otváram Portály Hojnosti do vyšších realít, dimenzií, úrovní, levelov vedomia, z ktorých čerpám info - procesujem dáta vo svetelných kódoch, rozbaľujem balíčky informácií o sebe, o všetkom, o sebe ako o všetkom a aplikujkem ich, zužitkovávam v tom najvyššom súlade... to je to večné Bohatsvo prameniace z Napojenia na ZDROJ včšetkého v Sebe z ktorého čepráme, tvoríme to čo ťa presahuje ako človeka, tvoríme to, čo je bezčasové, nie je obmedzené separáciou na čas a priestor.. Každý jeden sme rovnako schopný ak sme ochotní...

Hojnosť je nekonečná, to len my sme naučili tvoriť limity a obmedzenia, zväzovať si krídla, zaväzovať sa niečomu/niekomu čo predstavuje väzenie. Zjednocujem sa so Zdrojom Bohatstva Všetkého v Sebe, Ja Som Zdroj Všetkého Bohatstva, Otváram sa Naplno Zdroju nespočetného množstva príjmu. Prestávam sa fixovať a obmedzovať na jeden Zdroj Príjmu a na jeden typ realít, kde realizujem moje obmedzené ja. Dovoľujem si SEBA ako Zdroj Všetkého Naplno a Dovoľujem Môjmu Neobmedzému Nekonečnému Ja cezo mňa tiecť viac a viac. ZDROJUJEM VŠETKO ČO POTREBUJEM Z HĹBKY SEBA. Ja som Nevyčísliteľnej hodnoty ♥︎

Ja Som Všetko a Všetci v Jednom ♥︎

všetko Je k dispozícii keď ja som k dispozícii na

príjme ako Seba ako zdroja nekonečného vedomia – poznania - energie – svetla – univerzálny lásky.


Najprv Sa Vyprázdňujem od všetkých obmedzení v sebe, aby som sa zaplnil tým kým naozaj Som cez sprítomnenie sa v mojom tele, zvedomnenie sa a scitlivenie sa, ponárania sa hlbšie do Seba odkiaľ všetko Pramení, expandujem viac, navyšujem frekvencie na ktorých vibrujem celotelovo a teda vstupujem tam, kde sú všetky odpovede aj informácie v Univerzálnej svetelnej reči.

Hojnosť je nekonečná to len ty ju môžeš obmedziť! Rozpamätávame sa na to ako Znásobujeme Hojnosť ktorou už Sme ~ z ničoty VŠETKO rodíme a tvoríme odznova na úplne iných solídnych svetelných základoch. Podporný systém Novej Zeme - podpora UNIverzálneho svetelného vedomia/ tela.   


1,077 views

Comments


bottom of page