top of page

Hlboko Do Pra-Základov a Pra-Kľúčov Ku Sebe ako Ku Zdroju Všetkého-Epické časy Zrýchlenej Evolúcie

Updated: Apr 26, 2023


Pozrieme sa v tomto texte opäť na (neustále) aktuálne kódy-frekvencie a na konci článku môžeš nájsť aj link na video vytvorené 4.4.2022..


Epické časy Zrýchlených Smrtí a Zrodov, Extra Zrýchlenej Evolúcie Vedomia-Tela-DNA - Vzťahov a Rodiny ZvnútraVon - Hlboko do PRA-Základov-PraKľúčov ku Sebe ako Ku všetkému - ako ku Zdroju Všetkého - PRA-Majstrovské Budovateľské Rasy - Vedomie Zakladateľov Integrujeme, kde všetko Je - Všetky poznatky - Pamäť na Všetko...

Ako si sa vytvoril, stvoril ??? Cesta na úplný Pra-Počiatok a zároveň do “ďalekej Budúcnosti” Teraz....

Hlboko do pra-semienka, pra-zrna, do pôdy v sebe, ktorú tvoríš pre seba ako semienko aby klíčilo, rástlo, Maturovalo “zo zemskej galaktickej histórie teraz“, aby si ju už neznovu-tvoril.. SCHODY DO NEBA MAJÚ POSTUPNOSŤ, nie je možné ani jeden preskočiť, každú jednú OBLASŤ MUSIME ZMAJSTROVAŤ...


✨Ty si úsvit novej éry, nová Bytosť novej Zeme Ak si to dovolíš, je to postupný proces tranzitu domov✨

Táto Grafika sa mi ukázala 2.4.2022 - Presah 4D - Kríža cez Jeho STRED - kde Ty zakladáš úplne Novú svetelnú Hviezdnu Rodinu v Sebe na ktorej matrici buduješ úplne nové VŠETKO -- rozpúšťaš - Opúšťaš starý Zdroj vedomia 3D Zeme v sebe, čerpáš Všetko z napojenia na pravý ZDROJ, postupne zo stelesnenia Zdroja Vedomia Všetkého celou svojou Bytosťou - integruješ kódy Budúcej Zeme teraz...

Táto grafika nádherne Ukazuje zakład Novej Rodiny v sebe - ty v strede a ty v štyroch rohoch 5D plus je základ PRE začatie cesty vzostupu Vedomia a Tela cez zmajstrované Bytie toho Kým naozaj Si... Iba SI.... Tvoja rodina vnútri je základom rodiny vonku, avšak tá nová stojí na inej DNA a matrici lebo tvoj vzťah so sebou sa neustále vyvíja - má upgrejdovať... to sa nedeje keď ani len nie si prítomný vo svojom tele... je to celotelové BYTIE Zdrojom Všetkého, keď ideš tak hlboko do seba že expanduješ ďaleko za telo a tvoje telo ostáva ako keby malý pavúčik v mega poli UNIverzálneho Kozmického Vedomia, kde všetko Je - všetky odpovede sú tu pred tým než stihneš položiť otázku...

Nemáš ľudské potreby, nemáš nedostatok spojenia so Sebou ako so Zdrojom, všetkého.. Všetko v tebe, v tvojom novo budovanom a neustále prerábanom, upgrejdovanom živote slúži iným účelom, nekŕmiš 3D Zdroj v nikom, v sebe, tam vonku...

Sen a reality sú pre teba jedno a to isté...

To, čo si si ako človek myslel, že potrebuješ, nepotrebuješ... Si len viac a viac slobodnejší, nie si ničím a nikým zviazaný, lebo ty si to nerobíš, ale nie je to únik alebo potláčanie svojich ego (neprijatých) aspektov práve naopak..

KomÚnia nižšieho a vyššieho Ja, rozpúšťanie separácie, Zjednotenie polarít keď fungujú ako jedna.... sú to mega procesy na úrovni tela, lebo tvoje telo je dôsledok tvorby úrovne vedomia z ktorého funguješ, vnímaš, tvoríš....


🌟

Rodina Novej Zeme zvnútra von cez tvoju evolúciu “vedomia v tele” a multidimenzionálny len čistejší vzťah so Sebou ako so Všetkým, vzťah s telom = tvoj budovací základ:
Staré verzie umierajú len rýchlejšie, lebo tie NOVÉ SA TLAČIA VON z tela... Zahranie sa v dualite - Tie tzv. najťažšie situácie sú tie

“Tie najlepšie situácie” = najpotrebnejšie, keď telá RAPÍDNE VYPLAVUJÚ TO, ČO IM BRÁNI NAVÝŠIŤ, tvoj človek vnútri (ego) sa musí úplne odstaviť z cesty, lebo dovtedy budeš bojovať zo svetlom, do kedy bojuješ s tmou v sebe a spôsobuješ si tým len sám bolesť - utrpenie, kedy ti všetko vonku - v tvojich realitach ukazuje, čo sa v tvojom vnútri odohráva - - Globálny prechod okom ihly je individuálna / rodinná / kolektívna / globálna ego smrť a tých bude len viac a viac… toho bude oveľa viac počas 2022-2025..

Vyzerá to však inak než by sa myslelo a očakávalo, že ego smrti vyzerajú… Je to kolaps a rozloženie TELA, lebo na starej matrici v tele už nemôžeš pokračovať budovať.. Všetko to tvrdo človekom budované nedokáže ostať stáť, bol to dom z piesku / z kariet - všetko je spálené lebo Brána do Neba - oko ihly - je úzky dlhý pôrodný kanál a dlhý VORTEX SMRTI TVOJICH STARÝCH VERZIÍ - TVOJICH 3D IDENTÍT - starú zem si Budoval v súlade, s tým kým si si myslel že si, novú zem buduješ od nuly v nule na tom, kým naozaj Si a vieš to- rozpamätal si sa - BUDUJEŠ NOVÚ ZEM NA ÚPLNE INEJ PREDLOHE KÓDOV KREÁCIE - organické kódy stvoriteľa používaš - svetelné kódy Vedomia Novej Zeme to sú..

Tie ľudské predlohy kódov DNA (vedomie formované do tela) sú skorumpovaná databáza Kódov / antikrist / opak lásky - je to to tzv. ”falošné úplne všetko”, lebo buduješ na základe toho, že netušíš kto si - buduješ na oddelení sa od Zdroja vs Sebe, na separácii vedomia a na iluzórnych nedostatkoch v sebe - fungovanie z kotrolných systémov ega v sebe. To je to čo vidíš vonku v 3D svete, to je následok tvorby z týchto kontrolných systémov v sebe....

Vzostup je Tiež

EVOLÚCIA svojej DNA, lebo je to REvolúcia REgenisis na úrovni vedomia v tele, evolúcia VZŤAHU SO SEBOU ODRAŽANÉHO VO VŠETKÝCH vzťahoch a V TVOJICH REALITÁCH - Je to postupný zrýchlený návrat do pra-počiatkov Seba.. Do PRA-SEMIENKA - pra-Koreňa - vedomie PRA-ZAKLADATEĽOV - Dračí Avatari - majstri budovatelia - majstri dekonštruktéri 🔧⚙️

Ako si sa vytvoril ako 3D človek ? Cesta do Prapočiatkov - inak čistú novú budúcnosť nebudeš tvoriť na iných zakladoch vedomia v sebe… Je to proces, Trpezlivosť so sebou…

VŠETKY vzťahy sa musia vyvíjať rýchlosťou svetla inak končia inak nemôžu prežiť ďalšie navyšovania .. tých nití neslobody, lipnutí - ego identít je toľko.. je to samotná lepkavá 3D sieť - pavučina - pasca každého vedomia - kde si myslíš, veríš, že ZDROJ niečoho PRE TEBA JE VONKU ??

Celý ľudský život je na mentálnom väzení vybudovaný, na kríze vedomia ~ KONŠTRUKCIA KRISTA NA KRÍŽI... “ODKRIŽOVANIE SA“

CEZ ZISŤOVANIE AKO SI SA UKRIŽOVAL A ŤAHAL TEN KRÍŽ TAAAAAK DLHOOOOO.... ZA SEBA ZA VŠETKÝCH..... JE TU MOŽNOSŤ PRE VŠETKÝCH VYJSŤ VON, ALE SMEROM HLBŠIE DOVNÚTRA...

Tie najdôležitejšie situácie sú tie “blízko smrti” lebo tie umožňujú ZRODY A ZAČAŤ SI VÁŽIŤ ŽIVOT OVEĽA VIAC.. nikoho a nič nestrácáš, len svoje lipnutia a svoje staré verzie - ego identity.. aj strach zo smrti nie je strach zo smrti, ale strach zo vzostupu, zo života a strach zo straty kontroly, z nedostatku atď...…strach z “neznáma, z budúcnosti“ ktorú si sam tvoríš teraz.. Ktorá bude presne taká, akú teraz projektuješ v tomto momente...


🕊❣ 🕊

Keď Sám Prichádzaš na všetko - nikoho sa nepýtaš, pýtaš sa seba vnútri, tam to všetko je.. Keď hráš s vnútornou technikou, so svojimi nastaveniami, so svojimi prístupmi ku všetkému, najviac rastieš, aktivuješ ďalšie kódy vedomia ! Keď vieš, že technika vonku je odraz tej vnútri....


💎💎

Ďalšie Čo som zistila počas procesov je, že sa nemám

Fixovať vôbec NA NIČ A NA NIKOHO, lebo po zmene vo frekvenciách a po opäť ďalšom prečistení Sa a ďalšej Expanzii srdca-vedomia, Všetko sa zase zmení a ty zosúlaď, ty navýš, level Up,

ty sa pozri “čo treba” urobiť v danom momente (to vieš celou bytosťou) a ty to urob, nie zajtra, ale teraz.. AK JE TO V SÚLADE, BUDEŠ NA TO MAŤ ENERGIU A AK TO NIE V DANOM MOMENTE V SÚLADE, nebudeš mať na to energiu. Čiže tvoje telo ti dá zelenú...


💎💎

Galaktické Misie, straty a zisky:


Každý vo svojich lokalitách napĺňa určité tie svoje misie, opravovaciu prácu na matrici Zeme cez Seba - napľňa to, čo si dlho neuvedomuje, tie svoje

galakticke misie - prácu na matrici Zeme - u mňa je to najmä ”pod vodou, na dne oceánu a v nebi zároveň a ukotvujem to na Zemi” - mnohé prepájam v JEDNO..

Ono sa postupne zisťuje, čo vlastne robíš na zemskej matrici cez svoju hĺbkovú prácu so sebou..❣️

V 2020 - 2021 som hlavné misie na tomto mieste, kde som po dlhší čas (čo je oblasť prvotného Atlantisu ktorý sa tak nevolal) dokončila hlavnú prácu, prišlo mi to veľa krát po sebe ako “Mission completed, getting ready for next assignment”… to som netušila, že som v dome postupom časupríliš už v pohodlí, prerástla som ho úplne a celý ostrov v podstate, a buď sa musím sťahovať ďalej lebo potrebujem väčšie výzvy a pokračovať ďalej tvoriť Kraľovstvá Krist-aa-love / nebeské, alebo si tu tie väčšie výzvy vytvorím a VSTÚPIM DO ROLÍ A ďalších misií, DO KTORYCH BY SOM PRED TÝM NEVSTÚPILA, lebo som na to nebola pripravená ešte… toto je že “step up, Level Up nonstop“,

🕊 TY si ten čo dvíha potom ľaťku pre ostatných, ty navyšuješ - zosúladzuješ sa so svojimi vyššími verziami - len s vyššími/ novšími verziami Seba ako NovoZemšťana Zakladateľa - PRA-Majstra Budovateľa..🕊

Tieto procesy sú o

Nula zóne komfortu pre človeka - pre ego, lebo ak si to dovoľuješ, super rýchlo rastieš, predbehneš všetkých, predbehneš dobu, a úplne celú planétu, lebo si na nič a na nikoho nečakal a netočil si sa v 3D kruhoch ľudských hier a vzťahoch …

Všetko sa musí vyvíjať s tebou a keď to nejde lebo druhí zaostávajú a nemajú moc chuť ťa dobehnúť, alebo sa hrajú na to, že sú Nová Zem alebo transformácia, ale je to stále len ego prezlečené za vyššie ja, lebo sa chcú stále hrať na ľudskom ihrisku v kostýme akože Novej Zeme.. alebo chcú ďalej pokračovať vo svojich zabehnutých koľajách... ❣️ Ty to rešpektuješ a ideš / letíš ďalej, veď nezávisíš od ostatných … si tu NA TVORBU VEĽKÝCH REALÍT PRE NOVÉ ĽUDSTVO A Pre NÁS AKO NOVÉ Hviezdne očistené ĽUDSTVO AKO CELOK. Nič zo starých rodín nejde ďalej, ani nie sú tvoja rodina... Keď svoju DNA prepisuješ, potom sa na ne pozeráš - že Wow, oni nikdy rodina neboli len “pôrodný kanál” ale miluješ ich ako svetelne bytosti, z ktorými si mal kontrakty a tie sa naplnili, si slobodný MÔŽEŠ ÍSŤ, vyjdi z väzenia vlastnej hlavy / ego mysle (doslova)... 🕊🕊

TY TVORIŠ PREDSA NOVÉ vzťahy a pôdu pre nové RODINY, TIE VYZERAJÚ A FUNGUJÚ úplne INAK, len sa začínajú pomaly formovať.. Tie stoja na iných matriciach. Tvoje ego sa neangažuje, nič nie je osobné, presiahol si 2-3-4-5D, ani nevnímáš z rozdelenia na pohlavie. NEPOTREBUJEŠ TO, ČO SI AKO ČLOVEK POTREBOVAL, LEBO SI FUNGOVAL Z ODPOJENIA OD ZDROJA VNÚTRI, preto si to potreboval... kde nie je nedostatok, nie potreba..

Nemáš už žiadne lipnutia - nedostatky - si sa naplnil Zvnútra vlasntým nektárom, ten zdieľaš... Si SLOBODNÝ, ALE JE TO PRIRODZENÝ PROCES EVOLÚCIE, samé to všetko až odpadne.. avšak nič za teba nezmizne.. tvoje najväčie väzenie ostáva do kedy ho TY nedekonštruuješ, nezmajstruješ, lebo si sa rozpamätal.. inak nemôžeš budovať Novú Zem na starej matrici v sebe.


❣️ Kozmický svetelný Domov Vo svojom vnútri máš domov a komfort - pohodlie vnútorného domova máš v spojení so sebou (so zdrojom v sebe-božské spojenie), “to”

nebo, žiješ raj vnútri, magic land,

takže ti je jedno kde si, si doma v sebe.. vieš, že Ty si tvoríš svoj vonkajšok, svoj hologram a nezaujíma ťa, čo ti niekto tam vonku podáva, prezentuje “vraj ako reality a aktuálne dianie”, nezaujíma ťa, to lebo nemáš potrebu sa sústreďovať von, nemaš potrebu kontrolovať vonkajšie okolnosti niekde tam vonku, sústreďuješ sa na svoje reality, na svoj hologram, svoje pole tu a teraz,

❣️ TY SI VYBERÁŠ VOLÍŠ VIBRUJEŠ TIE TYPY REALÍT, KTORÉ TY SI PRAJEŠ ZAŽIŤ, VEĎ SI TVORCA.

❣ Tvoj Fokus je dovnútra nie von, ZVNÚTRA VYNÁŠAME NOVÚ ZEM A VIEŠ ŽE ZDROJ STAREJ AJ NOVEJ ZEME NIE JE VONKU, ALE V TVOJOM VNÚTRI A VOLÁ SA TO ZMAJSTROVAVANIE ENERGIE.

❣️ Všetci ostatní sústredení von na Dianie alebo na Druhých sú “na špagátikoch svojho ega” lebo im vládnu vlastné strachy zo seba...zo všetkého… to sa volá únik od seba-od toho ako si ty tvoriš svoje reality Cez to, čo máš vo svojom tele.. Preto ideš len hlbšie do seba, s tým nikdy nekončíš... ❣️

Nikdy nebudeš slobodný, Keď ti pozornosť uniká neustále von na niečo a na niekoho, nemáš potom dostatok energie na budovanie svojho svetelného tela, lebo nemáš dostatok energie na regeneráciu, nemáš kľud, pokoj, samotu, prírodu, nedávaš šancu svojmu telu vôbec…

💎 Tvoje telo je základ buď starej alebo novej Zeme, tvoj vzťah starej alebo novej zeme je základ - nižšie a vyššie ja / najvyššie ja ako jedno a to je proces rozpúšťania svojej separacie / limitov / obmedzení na svojej nekonečnosti z tela…

❣️

Ty nie si NIKOHO Zdroj ničoho a ani pre teba nič a nikto zvonka nie je zdroj ničoho, preto nefunguješ z nedostatkov a z nedostatočnosti už, nič ti nechýba všetko dávno máš, ty si zdroj pre seba všetkého a ponúkaš to cez svoju prácu - cez svoju prítomnosť aj ostatným túto možnosť, aby sa navrátili naspäť domov do hĺbky zdroja a čerpali zo svojej hĺbky všetko..

❣️❤️ Tak sa dávame dokopy cez srdcia a božské “hlavy” ako JEDNO VEDOMIE JEDNO TELO BEZ ĽUDSKÝCH vzťahových alebo sexuálnych ”haluzí”, sú to úplne iné vzťahy.. Dôvera v seba, vo svoje telo, v tieto procesy je základy... ❣️

Kde nie je dôvera, nie vyššia realita novej zeme.. Ty prenášaš všetko na vyššie úrovne alebo sa točíš v tom istom...

⚙️💎 Dôvera SA dlhšie BUDUJE, každý sa osvedčuje, že sa mu dá veriť či pri prvej príležitosti nechá svoju hlavu / ego/ nevedomie - svoju padnutú verziu v sebe sa zase prejaviť ALEBO UŽ NIE.. je to proces, TRPEZLIVOSŤ SO SEBOU. Nemusíš strácať, ak čistíš nite neslobody… ak transformuješ všetko a stále, ak premeniaš všetko v základoch - seba v základoch, buduješ a iných základoch, ak je všetko čo máš a čo TY si v Službe svetelnému Vedomiu a telu Novej Zeme, nemusíš nič stratiť... ❣️ získavaš seba ako všetko ❣️ vždy ťa odstaví buď celotelovo, alebo tvoje zmysly, alebo určité časti tela budú odstavené a po prerábke potrubia, bude tebou tiecť viac svetla.. Takisto sa na tele rôzne útvary - kódy vytvoria a potom zase zmiznú... zrýchlená expresia nerovnováhy v DNA, lebo sa všetko navracia do rovnováhy ak si to dovoľuješ. ❣️


2.4.2022 ~> 12x12~>144 a toto číslo setov súborov kódov Originálnej Genetiky Krist, Diamant Slnka v nás JE STÁLE LEN ZAČIATOK 🌈💎🕊 Stav vedomia v bytí - ŽIVOT PO SMRTI - stav vedomia v bytí z ktorého fungujeme ako NovoZemšťan 🕊


Štvorkové aprílové kódy sú ďalšie super intezívne epické galaktivačné časy....
Čím viac sa ku vysielaniam vraciaš, tým viacej z nich máš... Tu je link na video z 4.4.2022 alebo si ho samostatne nájdeš priamo na YT:2,202 views
bottom of page