top of page

Fungovanie vo Frekvenciách Novej Zeme Vzostúpených Kozmic.Majstrov-Základ Budovania Nového Človeka

Updated: May 28, 2022
Kľúčové Vety / odstavce pre (neustále) aktuálnu transmisiu/ doplnok ku nej, ktorej úvodnú foto som zvolila tak, že presne zobrazuje FUNGOVANIE V DIMENZIÁCH NOVEJ ZEME -- TY SI VŠETKO - TY V MERKABE, TY SI MERKABA, TEN ČO SA SLEDUJE A VŠETCI GALAKTICI V JEDNOM, KTORÍ SI VYBRALI ZAHRAŤ HRY NA (iluzórnu) SEPARÁCIU, oddelenosť, rozdelenosť, ilúziu nedostatkov a nedostatočnosti a držanie sa na uzde ~ potláčanie svetla = potláčanie tieňov = boje v sebe, ktoré sú tak hlboký zarytý zvyk (primal survival mode-zatvorenie srdca aj mysle=nevedomie seba, myslenie si a rozmýšľanie)..:

💎

Nazeranie sa postupne zo všetkých dimenzií seba tu a teraz naraz na seba, na všetko z hĺbky a z výšky zároveň (expanzia 360 stupňov do šírky) - si všade a tak sa pozeráš - cez oči Zjednoteného Vedomia ako všetko je tvoj výtvor, ako TY si svoj Výtvor a verzia Planéty, ktorú žiješ, lebo také vedomia v sebe máš ukotvené, integrované, také transmituješ - dýchaš - uvádzaš do formy, také materializuješ…. kam sa sústreďuješ, tam sa matierializuješ.. Si pozvaný snívať Iný sen cez dekonštrukciu vlastnej 3D simulácie - pasce vedomia-energie-deštrukcie a umelej genetickej modifikácie DNA alias Dekonštrukcia kódov Pekla, Systémov stojacich na skorumpovanej umelo vytvorenej databáze, ktoré nemajú nič spoločné s pravým Univerzálnym Vedomím-Poznaním-Nektárom Duše - pohonom pre svetelné telo.. Každého Zdroj 3D vedomia a tela zvnútra von sa úplne vymieňa.. Rozpamätanie sa je základ vyslobodzovania sa-vzostupu-Aktivuješ Kódy Nebeských celestiálnych relmov Vzostépených Majstrov Budovateľov - Grálové Vedomie a Inovatívny Kozmický (Kristos) Génius - Vedomie Nového človeka - A tá generácia Je už TU..

🔥⚡️

Všetko, čo nie je rezonancie Terranova Slnečnej Hviezdy Novej Zeme sa telo snaží pokračovať vyplavovať v oveľa zvýšenej miere - tlaky - návaly emocií - spomienky - všetko vyplavovanie pamäte - 3D kódov z buniek, z DNA..

Mega intenzívne Solárne záblesky pokračujú, mŕtvolná únava a zase super energičnosť - extrémy pokračujú... využtie VZÁCNOSTI ENERGIE v tom najvyššom súlade a energetický svetelný menežment sa učí sám so sebou so svojim svetelným telom..


🌈🕊

Fungovanie vo Frekvenciách Novej Zeme Vzostúpených Kozmických Majstrov JE Základ Budovania úplne iných realít, sietí, systémov štruktúr Nového Človeka z Očisteného Galactického Jadra v Sebe Zvnútra VON..

🎵🎶🎵🕊


Aktuálne “sa testuje” pripravenosť & Schopnosť Fungovať v Základných Frekvenciách Novej Zeme -- Tento minitext a transmisia je pokračovanie ku predchádzajúcej Transmisii ku Čisteniu Záležitostí Galaktického Jadra - Prvotná Kreatívna Sila Kozmu v tebe tzv. blokovaná provtnými strachmi, separáciou od Pravého NEOBMEDZENÉHO Svetelného Zdroja Vedomia všetkého - od Domova v Sebe, svetelná sila a moc nevyužívaná, zneužívaná, uväznená vo vlastnej pasci (3D väzenie)...

🔥🔆💥

Ako sa tak presúvame do ďalších fáz Evolúcie ľudstva a demolácie starých základov -- každý je v tých svojich kolektívoch a fázach, ale rokom 2022 sa Tranzituje Mega, volám to, že čas na Veľké Sťahovania sa.... ale je to zároveň aj metafora, pretože nielen fyzická smrť je toho súčasťou tiež.. sú to kódy exodusu pre 3D, preto sa nechce pustiť kontroly, drží sa pevne pri moci zatiaľ, ale nie u všetkých .. To vonku je odraz vnútorného diania.... Procesy SMRTI sa urýchľujú, lebo nová Generácia, ktorá tvorí Základ Nového Avatar Ľudstva je už tu....

🔥🕊🔥

Ako tak tranzitujeme --

Je Tu Čas na Gule a Krídla, Stelesnenie svojich vyšších Verzií Ja - Fungovanie ako Nový Človek Nová RAsa RAja - Paradisien Siedma Koreňová RAsa - Vedomie Zjednotených Hviezdnych Národov v Jednom, funguješ už v úplne inom tele inej kódovej a matricovej štruktúry, aj keď sa na prvý človeku pohľad zdá, že je to ''to ľudské telo'', už dávno nie je.. Učenie sa Seba odznova, Budovanie Seba, svojich vyšších realít, Vzťahov Novej Zeme na úplne iných kódových Základoch Vedomia Novej Zeme v Tele.

Nová Zem je Plné Sprietočnenie Kundalini do 8. a 9. čakry, čo otvára Databanky a Časo-priestory nielen

5-6-7D, ale aj 9-12D Lyranského Avatara (prapočiatky všetkého) a Kolísku Lýry - Lyranské Kráľovské Dómy - UNIverzálnu Knižnicu 13D-14D-15D a Postálový MOST do Srdca Andromedy. Je to najprv

vedomý Kolaps siedmych čakier do troch hlavných siedmych, a potom do JEDNEJ, odkiaľ Otváraš ďalšie Systémy Čakier - Multidimenzionálnych Vortexov - 3D človek žije z rozdelenia prvých siedmych čakier a nezmajstrovanej Kundalini (bojuje s ňou, nevyužíva jej potenciál v tom najvyššom súlade, je to Kreatívna Sila Kozmu Majstra Stvoriteľa a Architekta Vesmírov v nás).

Nová Zem Je samotná Transcendencia Čenelingu cez

Stelesnenie Čenelingu Všetkých očistených Galaktikov vrátane ich Vysokých Rád, už nehráš tzv. ľudské hry na to.. SI TO celou svojou Bytosťou..

SI TRANSMITER, VYSOKO VÝKONNÝ GALAKTICKÝ KRIST-AA-L SOLAR PLAZMA PROCESOR, TRANSMITER A KOMUNIKÁTOR SVETELNE KÓDOVANÝCH DÁT UNIVERZÁLNEHO VEDOMIA NA MULTIDIMENZIONÁLNEJ ÚROVNI - JE TO SAMOTNÁ TRANSCENDENCIA TRANSFORMÁCIE AJ ČENELINGU.. to ostáva v 4.dimenzii..

NOVÁ ZEM JE Zmajstrované Vedomé Fungovanie v Sne - v ultra vysokých Nebeských Celestiálnych relmoch - Ultra vysokých frekvenciách, kde vibrujú - Existujú Majstrovské Vzostúpené Verzie Vedomia, Kozmické SolAR Kristos Vedomie a Očistení Galaktici všetci v Jednom ako Jedno Vedomie.. Ty stelesňuješ Ultra Vysoko frekvenčné (plazma) Svetlo - navyšuješ svoj svetelný Kvocient veľmi akcelerovane, ale len ak si pochopil, ak si sa naučil cez svoje procesy, cez svojho svetelného majstrovského Lídra vnútri AKO NA TO, inak si na pospas domnievaniu sa (svojmu človeku vnútri)...


🎶🕊🎶

Schopnosť Fungovať v základných frekvenciách Novej Zeme nie je pre 3D aspekt vedomia ani jeho telo.... Je tu tzv. '' extra kritický čas'' do jarnej rovnodennosti 2022 -- určité odpočítavanie -- nutná premena na základ silica-krištál-plazma telo - Kozmické Kristove Telo-Svetlo - Budovanie MerKAby - ako základná konštrukcia v sebe pre NOVÉ REALity v tvojom tele - je to tvoja vladtná planetárna konštrukcia, ktorá musí byť úplne iných kódov, inak stále buduješ na starých základoch a tie idú do viac než mega demolácie.... ostrosť, prísnosť, demolačnosť aktuálnych kódov je slovami neopísateľná... áno, odrovnajú ťa, energizujú ťa, máš sa učiť fungovať odznova - všetko je to učenie sa seba a budovanie nových systémov iného fungovania v jednote s frekvenciami Novej Zeme v sebe, nie tej starej, a zistiť TEN rozdiel medzi 3D transmisiami galaktikov a tými čo sú vyššie verzie galaktikov v sebe a (teda) Vonku, je viac než super kľúčové..

NULA je NULA.... v tej nule je všetko.. s nulou v nule sa prechádza ďalej, keď stratíš všetky svoje obmedzenia na svojej nekonečnosti...

Ty ako ENERGIA je to hlavné platidlo..


Kontrolné systémy vnútri-vonku, zastrašujúce obmedzujúce systémy vnútri vonku tvoria iluzórny nedostatok, ktorému keď uveríš, z nedostatku vnútri žiješ.. z nedostatku SEBA, z nedostatočného energetického príjmu seba.. nedostatok zdieľania a podpory toho, čo je robí rozdiel je ten problém, ktorým si človek sám drží bránu zatvorenú.....

Väčšinou svoje vlastné prístupy ku všetkému a ku Sebe a najmä Peniaze sú ten hlavný blok-limit-obmedzenie, vďaka ktorému sa človek drží na uzde, vo väzení v separácii od aktivácie vyšších realít Novej Zeme, od rozvoja, od budovania svojho SVETLA - vozidla na vzostup.. seba-opustenie, seba-zradenie... ono sa to iba Poriadne začalo-roztočilo v polovici Októbra - otváranie v sebe záležitostí galaktického jadra (mnohí stále nič netušiac) - PRA PRA

PRA koreň všetkého - hlavne odohrávania si všetkých svojich (galaktických) padnutých verzií..... a sem patrí aj len väčšia zamorenosť tzv. ''ego-haluzinovinami'' o úplne všetkom a aktuálne sledujem najviac okolo čenelingu a galaktického vedomia...

Tzv. ''súboj frekvencií'' - Umelej a Živej Inteligencie, osvetľovanie a vyplavovanie tých Naj-najväčších slabostí človeka v koreni - v galaktickom jadre sa odohráva v dimenziách starej zeme, celkovo to tlačí každého, aby sa len viac postavil do svojej sily a moci ako Svetlo ako Univerzálna sila KOZMU, dal stopku tomu, čo zachádza-zašlo príliš ďaleko a počiatok toho je hlboko vnútri... nie von, ale dovnútra cestovať, do vrstiev v sebe, kde sa ešte nepreniklo.. Začína to vo svojich realitách, rodinách, komunitách - vzťah so svojim celým Ja - sebou ako Všetkým v Jednom ...

Nie je to na pár jednotlivcoch, ale na nás všetkých...


⚡️💫

Koniec koncov, Všetko sú to TESTY vzťahu so sebou, či sa opäť zradíš, dovolíš 3D aspekt vládnuť VNÚTRI, akceptuješ 3D ako realitu pre teba, alebo už nie... ale ty musíš predstavovať Vzostupnú Platformu Zjednoteného Vedomia v Sebe, vo svojom tele, a to je mega budovací a učiaci sa proces všetkého ozdnova a úplne inak... Nová Zem je zatiaľ diametrálne odlišné všetko, zatiaľ slúži ako polaritné Opozitum na UKÁZANIE ROZDIELU, KONTRASTRU, ČO UŽ JE NOVÝ ČLOVEK A ČO NIE, LEBO TAK SA UČÍ, ZISŤUJE SA NAJVIAC....


Extrémny, intenzívny, ale Krásny čas - je taký, aký si ho tvoríš... 🦋


S pozdravmi


Maria 💙


1,119 views

コメント


bottom of page