top of page

Frekvencie Čistej UNIverzálnej Lásky z Hĺbky Zjednotenia sa s Kozmickým Krist. Srdcom v Sebe

Updated: Mar 31, 2021

Celý marec, celý týždeň pred rovnodennosťou nás zaplavujú opäť silnejšie a vyššie Frekvencie Novej Zeme - Prenádherná jemná a zároveň veľmi mocná Pasáž Rovnodennosti vrcholiaca 21.3.2021, ktorá “sa naplno otvorila už začiatkom marca” v rámci už neustálej kontinuálnej Pasáže samých Hviezdnych brán Vedomia Domov “do poznania Seba ako svetelnej krištáľovej galaktickej Bytosti, domov do poznania všetkého (postupne), rozpoznania Svojej esencie “vo všetkom živom” a rozpoznania, že naše Svetlo je “tá nevyčísliteľná hodnota” - naše svetelné telo, svetelná DNA = (naše) Vedomie Zdroja. VŠETKY BRÁNY OTVORENÉ - následok:

Masové tranzity na frekvenčno-vibračnej úrovni. Zaplavujú nás vždy vo väčších množstvách Frekvencie Čistej Univerzálnej Lásky Prameniacej z hĺbky nášho prepojenia sa so Sebou, ako s Kozmickým Kristovým / Krištálovým Srdcom, “ako hlavný vstup do” Kozmického Univerzálneho Vedomia Seba, z ktorého fungujeme ako z nášho pôvodneho Stavu Vedomia a Bytia Doma v Sebe = Organické Kódy Svetelného Vedomia a Tela Novej Vzostúpenej Krist. Plazma Slnečnej Diamantovej Dúhovej Zeme - Na nás je postupne integrovať vždy nové kódy, ktoré sú aktivované kozmickými Krist. Frekvenciami (a ďalšími inými) Novej Zeme pretože “tak dosahujeme” Novú Zem v sebe/vonku - jej vedomie - stávame sa Jedným s jej vedomím a Telom - náš ľudský čakrový systém sa presahuje, odpájame sa - “useknutie pupočnej šnúry od starej zeme, ideme Offline” z konštrukcie 3D Zeme, napojíme sa telom do “pravej” krištáľovej svetelnej Zeme cez vzostup vedomia a prvotnú premenu 3D tela na 5-6D svetelné telo, “s ktorým” vzostupujeme Domov - prechádzame si rôznymi dimenzionálnymi fázami vývoja svetelného tela až “do úplnej premeny na” 12D+ telo Avatara Ríšiho Večného Kristovho Slnka - zosobnenie a stelesnenie - ožitie a Žitie Kódov Novej Zeme cez Seba jej Základ - naše svetelné telo je procesor a vysielač-transmiter svetelných kódov - dát - informácií - Bod kreácie 0.0 je Bod aktívnej Merkaby a Prístupov ku všetkému.. Zmajstrovanie stavu Bytia v 0.0 - super hĺbkové prepojenie sa s celým kvantovým žijúcim poľom vedomia v Sebe, kde všetko je, všetko komUNIkuje.. Postupne Fungujeme zo Soláru Novej Zeme “nad pupkom” z prepojenia sa kozmickým večným Krist. Slnkom / Univerzálny Zdroj slnečnej Plazmy a naše Lono sa stáva kozmickým lonom - zlaté Sakrum so zlatými vajíčkami Rodiace Galaxie, a dokonalé kristove deti - božské geniálne inovatívne projekty”. (Videa na YT z jesene a zimy 2020 tomu boli venované).

Naše Svetlo / Svetelná DNA Aktivuje naše Kristove / Krištálové Vedomie “v tele”, našu krištáľovú DNA, čo nám umožňuje vedome a zámerne, “ľahko v plnej prítomnosti a sústredenosti dovnútra” rozoznať (svoj) programing starej Zeme, na základe ktorého fungujeme, tvoríme žitie “ako ľudia” z 3D aspektu vedomia, a umožňuje nám postupne ho celý deprogramovať, dekonštruovať celý systém presvedčení/ “právd” / celý 3D ľudský programing nedostatkov, strachov, konfliktov, nastavení - zameranosť proti sebe/a ostatným a zároveň cez aktivovanie organických kódov Novej Zeme nahrávať Nový programing Novej Zeme - úplné preprogramovanie sa cez prácu so Sebou ako s krištáľovou svetelnou technológiou - “toto sa neučí z kníh ľudským lineárnym štýlom” - toto je v našej pamäti=Vedomie Zdroja dostupné z 0.0 prepojenia - v našej DNA je všetko, “celá pamäť na seba” a na to, ako fungujeme ako svetelné bytosti..


*Programing Starej Zeme je z tela čistený a vyplavovaný nonstop aj po ukotvení sa v 5D + akurát že z neho už nefungujeme a netvoríme žitie.. Až keď dokončíme vzostup aj na úrovni tela cez plnú kompletizáciu 12D+ tela .. “dovtedy je nonstop a akcelerované čistenie”.. “najväčšie emočné batožiny sú vyplavené pred ukotvením sa v 5D + ale emócie idú von, ale nie už až tak a je to iné..vedomé čistenie a dovolenie si to, zároveň sledujeme z pozície tvorcu / vedomia ako naplní dávame von “čo treba”, nie je to taký kolotoč a nie je to už tak intezivne ako bolo počas 4D fázy.. *


KRISTALY Novej Zeme - naše svetelné telá Novej Zeme / Vedomia procesuju a TRANSMITUJÚ ORGANICKÉ svetelné KÓDY tvorcu plné informácií, na nás je to rozoznať a pracovať s tým.. Ľudské 3-4D ja / telo toho nie je schopné, netuší ako fungujú svetelné kódy, nevie ich procesovať a aplikovať, je odpojené od Seba “ako tej jedinej” vyspelej inteligentnej svetelnej Krištalovej kvantovej technológie.. aktivujeme tak celú svoju univerzálnu / svetelnú pamäť - 12 - 24 párov vláken DNA (až 36-48) - “naša budúcnosť - Budúce Ja”, ktoré “úplne prebehlo dobu” vynulovávaním Akášu, ktorý každý zmajstrováva cez prácu so Sebou v 0.0 lebo tvoríme úplne NOVÝ AKÁŠ. počas predchodov silnými pasážami, najsilnejšie sú rovnodennosti a slnovraty, sme zaplavovaní toľkým svetlom, nie sme schopní ničoho..kúpeme sa vo svetelnom toku/kódoch ale neprocesujeme, netransmitujeme..ladíme sa na nové vyššie freknecie, prepisujeme DNA, svetlo vypne všetko a my integrujeme, spíme, odpočivame dokiaľ nezačneme procesovať tie množstvá nových kódov a dát a transmitovať..


Teraz ku téme pádov, kolapsov 3-4D kolektívov, ktoré znevážili tému Vedomia ako takú:

*”Kolektívy 4Dimenzie už úplne znehodnotili “celú tému Novej Zeme hrou na Novú Zem nechápajúc vôbec o čo ide, nemajúc tie potrebné zážitky a pochopenia, poznanie”, ktoré je potrebné, aby sa vôbec mohlo zdieľať, čo naozaj je Nová Zem a nielen “predstieranie” a “lepkavosť”.. “tiež to do docielili používaním slov, ktorým sami nerozumejú a šírením prekrútených informácií, ktoré niekde počuli od iného a používajú to za svoje.. “extrémne opakovania sa po druhých je na vzostupe v týchto kolektívoch”.. 4D kolektívy si vošli do fázy extrémneho odohrávania si úplne všetkých znečistených atlantských, egyptských a galaktických časových anti-Kristických realít, “tých najviac skorumpovaných realít / osí”, ktoré súvisia so zneužívaním všetkého/všetkých, seba-kristalov-tela - znehodnocovanie DNA..

Z toho, čo si pamätám, ANdary to vyťahujú hneď ako prvé a najviac.. vyťahujú “všetkú človečinu v nás - padnutý Atlantis”, “chtíče Mať, Vlastniť” a všetky nedostatky, potreby ovládať a kontrovať” atď..Sem patrí “opakovanie sa po druhých, kopírovanie, používanie slov ktorým sa nerozumie, “znečistené a pravdepodobne ukradnuté od niekoho iného informácie” .. “všetkú odvrátenosť vyťahujú Frekvencie Novej Zeme a ANdary to len zosilňujú.. všade, kde sa znehodnocovalo Seba ako Krištálu, kde bola-je udržovaná nulová integrita a posvätnosť. “Zneužívanie kristalov” - toto ide do masívnych čistení a učení o tom, čo je integrita, úcta, rešpekt, láska a skutočné váženie si posvätnosti vo všetkom/v sebe / v nás.. všetky tieto spomienky “o čom bolo posledných 2000, 6-9000 rokov a 26 000 rokov”... “ako bola 3D tieňová Zem bola vytvorená a udržiavaná, o čom to celé je-bolo”.. všetky spomienky vychádzajú z tela von - to sú staré kódy starej zeme / “stará pamäť / akáš”, ktorá zaberá príliš veľa miesta v tele a zaťažuje - “drží telo dole”.. a ono sa snaží vzostúpiť každým navýšením vo svetelných kozmických frekvenciách aktiváciou Merkaby a “pravých spomienok”, hviezdnej pamäte..

Láska aktivuje aj všetko to, čo ňou nie je “neprijemné cítiť pre človeka” .. vrátane všetkej nedostatočnosti / nedostatkov / lipnutí / odmietania a ťahania zároveň/ vrátane súdov seba-druhých.. to je “jej úloha” a pointa..”dáva možnosť krídel”.. To sú FREKVENCIE NOVEJ ZEME. Nová Zem nie je mentálny koncept, ani komodita na predaj, ani show, ani biznis.. Je to náš návrat domov do posvätnosti a Integrity, kde už nezneužívame nič a nikoho, nehrajú sa žiadne ľudské hry na nič.. Otvorenosť a priamočiarosť.. Je to náš posvätný domov, ktorý tvoríme cez ztelesnenie Pôvodného vysokého stavu vedomia plnej multidimenzionality cez vzostup vedomia a tela do 12 D a ďalej... Presahom mentality človeka tvoríme v sebe novú generáciu a civilizácie ako Galaktici a Kristove Svetelné Bytosti.. Je to úroveň vedomia, z ktorej fungujeme, čo robí-tvorí tie veľké zmeny..


Včera som si naplno precítila hlboký smútok a sústrasť pre tzv. 3-4D ľudstvo ako také, lebo vidím “ako tvrdo si vyberá zistiť všetko, že systém je vnútri a ako si vyberá učiť sa to, čo je posvätná integrita ako zlatý základ v Sebe ako v základ kameň Novej Zeme v sebe”.. ja som tiež “nemala šajnu a vyberala si tvrdé zážitky, aby som zistila, lebo “ego - zvyky - rutiny - zaseknutosť v hlave sa musia úplne vzdať a doslova zlomiť” pokial máme na sebe vrstvy obranných bariér a srdce je zatvorené.. Pieseň Power of Love bola pre mňa úžasná na plné precítenie toho, čo bolo treba.. a opäť pokračujem.e ďalej.. Ja som sa vždy cez straty a šokujúce, otriasajúce udalosti zobudila a precitla najviac.. Ak pochopíme ako vzniká náš tieň a zaniká, uplatňujeme to v praxi, tak si všetko robíme oveľa hladšie a priamo sa katapultujeme do vzostupných realít ak sme v súlade a v Jednote s frekvenciami Novej Zeme a svojim fyzickým svetelným telom..


Masívne solárne aktivity, záblesky a záplavy toľkým svetlom, plazmou slovami neopísateľnými - pokračujú úplné prerábky tela, vzťahov, realít, úplne všetkého..

S úctou Maria166 views
bottom of page