Evolúcia Galaktického Univerzál.Vedomia-Tela cez 12D Uni.Strom Života a Hviezdne Brány Zeme v Tele

Updated: Jun 1
Milí Tvorcovia, v tomto texte by som rada pokryla veľmi obsiahle dôležité témy “aspoň v skratke” týkajúce sa nášho Ztelesnenia celého Enernegetického Matrixu (podložené fotkami); teda témy týkajúce sa našich Návratov Domov cez Univerzálny Strom Života

do sféry Kozmického Trojplameňa (“božskej mysle/hlavy”), čiže témy návratov domov do zjednoteného stavu vedomia a bytia zjednotených hviezd a slnka ~ návrat domov do svojej nekonečnosti, večnosti bez obmedzení, čiže návrat do Večného života, o čom sú vlastne vzostupné procesy ako také - o vyslobodení sa “zo zemských 3D Re-inkarnácií” Zlatou Bránou vo hviezdnej konštelácii Ophiuchus, ktorá sa otvorí po Integrácii Vedomia Oriona, po zmajstrovaní Integrácie polarít cez Bodu nula a uzavretia mieru v sebe na galaktickej úrovni - presahuješ samotnú striebornú bránu reinkarnácii “do ľudskej človečiny a tvorby žitia z ego separácie” - návrat cez bránu do Neba “do božských nebeských svetov” a oveľa vyšších dimenzii / svetelných oktáv svojich existencií, ktoré sú už viac éterické než fyzické, polo-fyzické / jemno-hmotné, plazma éterické a úplne bez-hmotné bez konkrétnej individuálnej hmotnej formy.. Sú to štádiá vyvoja nášho sveteného tela, ktorými si prechádzame “za jeden deň aj viacerými naraz”, vždy podľa aktuálnych kozmických frekvencii, ktoré aktivujú a tónojú naše svetelné telo. Návrat domov do jednoty Vedomia Pra-Zdroja všetkého - do svojho prvotného Pra-pôvodu cez určitú postupnosť odomýkania, znovu-spoznávania, integrácie v sebe celého 12D Univerzálneho stromu života, ktorý reprezentuje našu celú kozmickú a genetickú knižnicu a pamäť, poznatky, ktorý ožíva cez nás postupne práve cez Transformačné a vzostupné procesy postupnej a úplnej znovu- obnovy svojej hviezdnej pamäte, univerzálnych poznatkov a “tzv. Svojich skutočných identít”, rôznych vrstiev svojho energetického tela cez postupnú a úplnú obnovu svojej svetelnej DNA/tela/Univerzálneho Vedomia Zdroja všetkého kreatívneho Vedomia cez aktiváciu a zosobnenie/ztelesnenie všetkých 12D párov vlákien fotónovej DNA, čo predstavuje 12D Univerzálny strom života cez nás Ožitý a žitý naplno, ktorý sme schopní úplne pochopiť až cez vlastné zážitky, cez odomykanie, vzostupovanie vedomia do 12D a premenu fyzického tela na svetelné. Nie je možné ho pochopiť ani uchopiť z 3D vedomia a “chcieť ho pochopiť dopredu na ľudskej mentálnej úrovni”.. takto to nefunguje.. to platí o vzostupných procesoch ako takých, že zisťujeme, ako to vlastne naozaj funguje..

“Najprv je však potrebné v skratke” spomenúť tému našich PRA-pôvodných stvoriteľských Pra-rás/línií/rádov kozmickeho trojplameňa SILY LÁSKY MÚDROSTI, čo je piaty UNIverzálny Harmonický vesmír UNIVERZÁLNEJ MYSLE a Univerzálnej OmniLásky (kam sa naspäť vraciame) - bez konkrétnej fyzickej zhmotnenosti individuálca - bez času - existujeme Tu ako Kolektívne Telá Pra-Rás a Lyranskych kráľovských dómov spravujúce celú Genetickú Knižnicu. Tieto Pra-pôvodné prvotné formy Zdroja Tekutého Krištáľoveho plazma svetla Materinského Kreatrixu, sú práve semienkom “ANjelskeho pôvodneho 6D+ človeka” a sú semienkom Línií Kristoveho Vedomia Esínov, “konkrétne sa jedná o genetické línie” kolektívneho Vedomia a Tela Lyransky-Feline Elohim, čo je Dóm a Lúč Modro-Aqa-Smaragdového Rádu, ktorých názov je aj ANuhazi - dvojité diamantové smaragdovo-Aqua-modré slnečné telo - predloha kódingu aktívnych všetkých 24-48 svetelných párov vlákien DNA Patrí sem aj Línia ORAPIM a AZURIT, Aquaferionske línie oANdromedy a Esínske Grálové Kristove Línie, ktoré používajú na inkarnácie 12D hviezdnu bránu Lyra-ARaMAteNA. Ich ďalším svetelným vyžarovaním / manifestácie v ďalších zvukovo svetelných spektrách vedomia je 14D Platinovo-Zlatý Rád Lúčov Kristoveho Dieťaťa a Solárneho Rishi Kráľa (Boh Slnka). Patria sem genetické Línie AVIAN-SERAPHIM a Cerez Avian, ktoré používajú na inkarnácie 10D bránu Lýra-Vega. Tretím Lúčom / rádom / Dómom je 15D otcovský oblúk Lúčov Ametystového Rádu. Patria sem MERLINOVIA, ultra Fialový plameň a lúč “vysokých” Mágov, Grálových Kráľov Magi, je to tiež aj rád UNIverzálnej Magenty, kam aj genetické línie CetaCeAN, Avian-Pegasus, Aqua Braharama - čo sú linke Aqua Bytostí, MER Bytostí, rôzne Línie Delfínov a veľrýb. Používajú na inkarnácie bránu 11D Lýra-Aveyon. Všetky tri Lyranske brány tvoria transmisiu “Vysokej Lyranskej Rady Originálnych Pra-Bytostí Pra-Zdroja Pra-Matérie”.

Tieto tri hlavné prvotné kozmické Lúče sú naše originálne Genetické kodingy Lyranskej kráľovskej knižnice. “Ľudstvo sa premieňa” cez svoju vedomú nonstop prácu so Sebou ako s krištáľovou svetelnou technológiou Ultra Inteligencie vlastného Svetla.. “prechádza z prvej vibračnej hustoty”, teda z prvého HU (harmonic universe), čiže z hustej fyzickej hmoty a tretej dimenzie časového univerzálneho matrixu do Polo-fyzickej vibračnej hustoty až do Éterickej a až do PRA-Matérie “PraZdroja”. Čiže z prvého HU rovno do piateho HU. Každý tak, ako si zvolil na úrovni duše a sám si to tak nastavil vo vlastnom kodingu či - kedy - ako. Všetko je náš vlastný výber, “nie sme obeťou nikomu a ničomu..keď, tak iba vlastnému nevedomiu”. Tie procesy sú pre nás, nie proti nám, a nejde o záchranu o život, ale práve naopak.. ide o úplné Ožitie cez dovolenie odumierať toho, “čo bolo mŕtve”... “ide o koniec všetkých ilúzií vlastného ega, ktoré snaží zabezpečiť si pohodlie a bezpečie, istotu niečoho”..

S pochopením Seba ako “Pra-Zdroja”, toho kým “som bol-som-budem” z tohto bodu / vortexu Tu a teraz bod zdroja 0.0. Aby sa začínalo s čistým štítom, vynulováva sa a vybieluje avšak viac pamätá kým naozaj si, nie kým si si ako človek myslel, že si.. Návrat do suverenity, nepodmienenosti vonkajškom, nezávislosti od niečoho - niekoho vonku. Ty udávaš tón svojim realitám.

Každý môže priniesť mier a slobodu na Hviezdnej galaktickej úrovni Sebe “a to úplne stačí”, lebo z tohto vyslobodeného miesta večného pokoja, lásky, slobody a nekonečnej hojnosti/plnosti “robí veľké rozdiely” už len cez Svoje BYTIE - VYŽAROVANIE ZDROJA CEZ SEBA UNIKÁTNYM SPÔSOBOM. Každý cez svoje procesy rozpomínania si a precitávania tela, cez svoje procesy odomýkania skutočného stromu života zisťuje, že telo bolo “zničené, znečistené a zneužívané celý ten čas 3D realít Zeme cez nonstop manipuláciu s DNA a podvedomím” od posledného pádu posledného štádia Atlantisu, kedy boli vypnuté už úplne originálne planetárne hviezdne brány Zeme a jej Krištálová štruktúra “ovládnutá, znečistená tzv. Odvrátenou stranou”. “Odpojená od Domova, infikovaná samoničiami vírusovými softvérmi v planetárnym tele, v tele našom”, “čo sa dosahuje” cez zničenie 12D-11D-10D Systému hviezdnych brán Lyranskej Vysokej Rady = Pád Brány Lýry a pád Tary ako Lyranskej-Siranskej Brány 6D+ , ktoré sú hlavné portály vedomia hviezd do našej pravej kozmickej pamäte a databanky a sú spojitkom (konrétne ARaMAteNA) s ANdromedou. Každým pádom hviezdnej brány “na Zemi” (Viď na foto konkrétne miesta brán na Zemi) sa maže určitá sekvencia ohňových písmen v našej DNA a deaktivujú sa svetelné páry vlákien nasej fotonovej multidimenzionálnej DNA sveteného tela cez Vytvorenie nízko- frekvenčných ostatných plotov okolo Zeme (ako vo väzení), ktoré zmenili našu harmonickú univerzálnu štruktúru Univerza Metatron na jeho opačnú “hudbu” a verziu ~ “umelú nizko-vibračnú uspávaciu Hudbu” podporujúcu lunárne archetypy. Mesiac je umelá družica v strede dutá slúžiaca na tvorbu a podporu lunárnych / zvrátených archetypov a masívnu žatvu energie (emócií). Čo sa Novej Zeme týka, tento mesiac - novy a splny nemajú žiadny veľký vplyv, ani rozdiel medzi fázami už nie je.. “je to záležitosť 3D zeme vrátane astrológie 12. Znamení”. Postupná degradácia tela kvôli odpojeniu sa od UNiverzálnej domovskej Hudby Sfér a Piesni lýry spôsobila deformáciu nášho tela “na 3D svetelne telo s úplným minimom svetla” - vedomie fungujúce z padnutého lunárneho stavu vedomia úplnej Amnézie = stratenie sa a hľadanie sa vo svete tieňov, stimulácia a uspokojovanie si zmyslov za účelom dosiahnutia uspokojenia ľudských inštinktuálnych potrieb mysliac si, že to je šťastie a láska postavené na základoch mentality nedostatku, že moja plnosť závisí od vonkajška.. patrí sem tvorba “hrubej vrstvy tela bolesti a tieňového tela”. My navraciame Zem do jej vzostúpeného stavu každý cez seba - “časy Z Pred Pádov Lýry a časy Pred prvotnými vojnami vzniknutých z prílišnej polarizácie”. “Ako keby ju vraciame na úplný prapočiatok, na úplný začiatok, ale zároveň do super vyspelej budúcnosti naraz teraz cez rekalibráciu bodom Nula a cez integráciu a zosobnenie všetkých svojich vyšších aspektov vedomia Práve cez uchopenie Portálu Vedomia Oriona - jeho opasku - “o tom je to, kde je teraz väčšina ľudstva: na pokraji pádu Domčeku z kariet, ktorý stál na základe galaktickej vojny netušiac o ničom”.. Toto je všetko o Evolúcii galaktického vedomia z pôvodných lyranskych dómov Lyranskeho Avatar matrixu a o téme prvých “konfliktov, vojen, pádov brán na všetkých planétach, ktoré si prešli Zostupom a Vzostupom všetko odohravané na Zemi”.. Prvotné lyransko-veganske konflikty, sa rozšírili do celej našej galaxie Mliečna dráha práve zneužitím 9D a 8D portálu Oriona, čo zapríčinilo odohrávanie si odvrátenej strany tohto typu hviezdneho vedomia, “čo odohráva 3D ľudstvo celý ten čas: 3D Zeme: kontrola, potláčanie, zneužívanie moci, silná polarizácia, extrémy, atď atď “Pod názvom Orionske galaktické vojny”, ktoré spôsobili “to padnutie a odpojenie sa od domova”, od MAterinskej galaxie M31 ANdromeda. Aby každý za seba mohol uzavrieť tento typ hry, teda celú kapitolu 3D Zeme Úplne, aby každý mohol opustiť tieto kolabujúce frekvenčné pásma najväčšej hustoty (fyzickej hmoty), “musí plne zmaturovať” zo zemského vedomia, čo je galaktické vedomie, je potrebné hlboko preniknúť do svojej kozmickej histórie odohrávajúcej sa Tu a Teraz, aby mohla byť vedome čistená “galaktická karma a ťažká hustota” z tela von, aby mohli byť aktivované, zharmonizované a zjednotené čakry do jednej, znovu obnovené planetárne a univerzálne hviezdne brány v sebe/v tele/v Zemi, ktorú žiješ (každý tvorí tú svoju verziu), a aby mohol byť otvorený prístup domov cez 12D bránu Lýra ARaMAteNA naspäť do srdca Mliečnej dráhy, ktoré prepájame so Srdcom MAterinskej ANdromedy cez Aquaelle Portály, Azuritské a Aquaferionské Vysoké rady ANdromedy, “kde” sa vraciame naspäť domov, ku Aurora rasám/Matke, ku Aurora platformám, čo sú naše Komunity Vzostúpenej Aurora Zeme už paralelne existujúce tak, ako všetko existuje naraz teraz. Kľúčové je vybudovanie zlatého vzostupného vozidla Merkaby v 0.0 a navigovanie z 0.0 “ďalej všade”.. čo je samotný presah vedomia Oriona. *Viď text a video ku Autora Vzostúpenej zemi v andromede a jej platformách ako vzostupných komunitách** Kľúčové je pochopenie témy, že Zem, a Ty ako Tvorca Zeme, existuje.te.me ako Planéta/Bytosť/Vedomie v rôznych vibračno-frekvenčných pásmach / dĺžkach / hustotách Piatich hlavných Harmonických Univerzov (HU) rôznych časo-priestorov a realít, “kde všade” existujeme paralelne a naraz teraz v rôznych formách v rôznych časoch a priestoroch.. beží to všetko naraz a teraz..závisí od tvojho naladenia, otvorenosti vidieť a chápať inak.. ďaleko ďaleko za akoukoľvek dualitou a polaritami. —>

Existuje 3D Zem Tera (stará Zem), Ktorá kolabuje, potápa sa ako loď, rozpúšťa sa úplne, zlučuje sa so svojimi formami - “identitami” vo všetkých piatich Harmonic.Univerzách a vracia sa do statusu Aurora Krist.Hviezda. 3D Zem Je tzv. “Nižší osobný Akáš ľudskej pamäte”, najväčšia hustota a ťažká fyzická hmota, osobný matrix a inkarnácie “ako osoba, jednotlivec v rôznych kostýmoch”. Tieto dimenzie bytia opúšťame ich presahom cez integráciu Vedomia Vnútornej Zeme, Theta Orión, Merkúr, Venuša, Zem a prvá Era Orióna, čiže cez vyčistenie a znovu-obnovenie vo svojom Tele tieto spomenuté konrétne brány GSG (galactic star gates) - Čo koreluje s prvými troma čakrami v našom tele a s čakrou Zemskou pod nohami v Zemi. Sú to všetko naše rôzne aspekty Vedomia.. Cez tieto databanky, brány a aspekty vedomia, ktoré aktivujeme sú vstupy do Vedomia a databánk pamäte a realít 5D zeme Tara, čo je druhá vibračná hustota druhého harmonického univerza Duše, Soularu - Soláru - sú to čakry v našom tele 4-5-6. Čakra. Toto je tiež frekvencia Pasáže Siene AMENTI - časo-priestorová pasáž, cez ktorú vzostupujeme Domov v prepojení s Jadrom Novej Zeme - Sila a Moc Svetla - Svetelnej Idenity, svetelných základov v sebe vo svojom spodku-strede-Jadre. Sú to aspekty nášho vedomia Plejád, slnka Alcyone, čo je veľká databanka a hviezdna brána, vedomie Siriusa A,B čo volám, “že je naše vyššie Ja a Orión-Mirach je naše veľkolepé Ja” ako vstup do “Mega Žiary Ja-My”. GSG: Niburu, Mars, Naše slnko, Alcyone, Maldak pás asteroidov, Procyon a Jupiter. Toto je náš solídny svetelny základ, vybudované svetelné telo “a fičíme ďalej do”: 7D Zem Gaia/Hyperboea/ Urantia atď.. sa nachádza v 3.harmonickom univerze, kóding Albiona a Kathar tela, je to tzv Oversoul Matrix “Nad-Duše”, Monádu, čo je v našom tele už 7-8.-9.čakra a brána do vedomia Arcturusa, Oriona, GSG Urán a Mirach-Androméda, “čo už je priamy spoj do” vedomia ANdromedy z obnovenia Avatar Lyranskeho matrixu v sebe - Vedomia 10-11-12D vo štvrtom harmonickom univerze - čakry 10-11-12, lyranske brány “Domov” do piateho harmonického matrixu Božskej univerzálnej mysle kozmickeho trojplameňa. Toto je sféra, kde vibrujeme / žijeme ako Buddha, Kristus, Sophia-Krist Templar Avatar, 144 platinových tekutých kódov 12x12. Dôležité je prepojenie v strome života 1 - 12 = tzv. stred kríža = centrálne Galaktické Slnko a Obnovený Solárny Logos Jednoty v sebe=na Zemi.

VŠETKO JE TO V NAŠOM TELE: “vedomie tela spalo, respektíve fungovalo z nahraného Umelého Stromu života” desiatich sfér “strom smrti” opačného Metatronovskeho Univerza - “odohrávajúc si zneužívanie moci a vojny, znesvätenú trojicu, všetky svoje ego aspekty” vo svojom tela a realitách, vo vzťahoch nič netušiac.. Zobúdzaním Vedomia a Tela cez aktiváciu Kristovych génov - Krištáľovej svetelnej DNA tak, ako si každý nastavil sa mu aktivuje jeho pravý strom života a kozmické univerzálne vedomie a telo. Je to čas zjednotenia sa so Sebou ako Makrokozmom cez znovu-obnovu a očistenie Prepojení s Vedomím hviezd všetkých hviezdnych systémov cez ich brány, teda cez hviezdne brány Zeme v sebe “a na nej, v nej”, obnovuješ informačné energetické spojenie so všetkými súhvezdiami (hviezdne vedomie). Každý v sebe ak si tak vybral, pracuje na tom cez zmajstrovanie Bytia v 0.0, spojazdňuje Krist.Hviezdu - vlastné znovuzrody seba ako hviezdy, vesmíru, galaxie cez odumieranie starého ja/tela/planety - takto opravuje cez svoju DNA štruktúru, Vedomie a telo Zeme ako multidimenzionálnej Kozmickej krištáľovej templarsko-katharskej architektúry Diamantového slnečného tela cez Univerzálny planetárny 12D strom Života, “čo je mega komplexný proces” avšak “normálka pri každom vzostupe planéty”..

“Treba pochopiť” seba, ako: komplexný Systém Portálov, Hviezdnych Brán, Sytémov Planetárnych a Univerzálnych Brán, ktoré sú v tvojom tele, ako v planetárnom tele Zeme, ktorej pôvodná štruktúra je Krištálová Hviezda - Kozmická architektúra Sophia/Krist - Univerzálny Templársky 12D Avatar, ktorý nosí v sebe genetickú knižnicu a pamäť úplne všetkých galaktických rás. Hviezdne Brány Sú vstupy do dalších našich aspektov vyššieho Ja (6D+), veľkolepého Ja (8D+ ) celého Akášu ako takého, ktorý je celý v našej DNA si ním, žiješ ho, si jeho expresiou. Expresiou kodingu. V našej sústave, je najvyšší stupeň zmajstrovania Vedomia Vedomie Orióna a jeho opasku, ako kľúčoveho portálu v sebe, ktorý je priamo v tele tak, ako sú všetky stupne / portály / brány do ďalších hviezdnych systémov vedomia, ktoré zároveň tvoria naše aspekty vedomia. Z pohladu Novej Zeme: Človek, teda ľudský aspekt vedomia je úplne presiahnutý (rozpustený) cez rozpustenie “ľudských Spôsobov žitia” a tvorby žitia z ľudského programingu, 3D systému presvedčení hodnôt, pretože ľudský (ego) aspekt operuje/tvorí z príliš nízkej úrovne vedomia, tvorí neharmonické karmické realiry, čas.osi, ktoré nie sú v rezonancii so Zákonom Jednoty a s Pôvodným Metatronovským typom Univerza..všetky “tieto reality 3 D zeme”, jej systémy a vzťahy sú vymazávané, sú (postupne úplne) preč, kolabujú postupne cez 0.0 rekalibrácie..tzv. “Ľudská pamäť - nižší Akáš” je rozpúšťaná, nahrádzaná vyšším a veľkolepým akášom. “Prečo sa sústreďovať na zlomok vedomia, na malý zlomok toho, čo je k dispozícii ? Keď k dispozícii je celý CELOK - TY AKO MAKROKOZMOS? Prečo sa obmedzovať ? “ “Toto je niečo, čo nie je možné dokončiť na Zemi inokedy”.. toto je Tu a Teraz —> výmena časo-priestorov planéty - výmena teba ako planéty. Stred / opasok Oriona je o práci so Sebou, ako svetelným nekonečným Zdrojom/Vedomím Všetkého z bodu Zdroja 0.0 ~ práca so Sebou “dozadu/dopredu z tohto momentu tu a teraz” ~ rozplynutie oboch princípov ženy a muža vnútri “v ten tretí” ~ zmajstrovanie svojho Vnútra (bez snahy/rezistencie a kontroly, ale uvoľnením sa) a zmajstrovanie sústreďovania energie vnútri na OBNOVU, OPRAVU, ZNOVU-VYBUDOVANIE SVOJHO SVETELNÉHO ADAMANTIOVEHO AURORA TELA ZO ZJEDNOTENÉHO VEDOMIA HVIEZD A SLNKA V SEBE telom odrážané

“AKTIVUJEM VŠETKY PÁRY FOTONOVEJ DNA, AKTIVUJEM MÔJ 12D univerzálny strom života”.

Náš pravý Strom Života návratu domov “Je Ten číslo 1 kľúč”, ale z 3D (ľudskej) úrovne vedomia ho nepochopíme, “nerozlúskneme”. Práca s 12D univerzálnym Stromom Života, ktorý je Našim “lístkom” domov ~ je našim Lyransko-Siranskym Výtvorom a “dedičstvom”, od ktorého sme boli odpojení. 12D UNIverzálny “pravý” Strom života, Je žijúci interaktívny hologram Novej Zeme, zlatých éterov, galaktická kódovaná databanka všetkých informácií, genetických linií, ktorý sa prebúdza/aktivuje práve vtedy, keď sa začíname prebúdzať my presne tak, ako si to každý nakódoval “do časových kapsulí podľa karmického zaťaženia”, že kedy sa mu začnú aktivovať Kristove gény krištáľovej DNA, hviezdne kódy atď atď.. ako základ budovania matrice N.Zeme krištáľovej hviezdy cez kontinuálnu ultra očistu na všetkých úrovniach. Tento strom je základ nášho galaktického vedomia a doslova prečistenia svojej “galaktickej histórie a karmy cez vstup do galaktického Akášu portálom 8 -9D Orion” cez zmajstrovaný Bod Nula Nulovej polarizácie.. Stred kríža, stred osmičky je “Ten najmocnejší vortex úplne všade” Bytie v toku je Bytie tým tokom. Ustálenosť a jednota so všetkým v plnej prítomnosti. Do kedy sme neuzavreli mier na hviezdnej úrovni v sebe všetkých svojich posvätných a galaktických aspektov vedomia, do vtedy nevedomky odohrávame ich nerovnováhy, čiže “konflikty a vojny” netušiac o tom... odohrávame si ich všetky odvrátené strany fungujúc zo separácie vedomia a sústreďujúc sa na prvé 3-4.sféry stromu, čo sú “ľudské dualitné ego hry” a úrovne veľmi obmedzeného vedomia, teda žitia. “Mikrokozmos sa má zlúčiť s Makrokozmom” ..a aj tomu slúži tento strom..slúži ku odomknutiu “pravej” solárnej sústavy cez bránu ARaMAteNA a ukotveniu 13D MAterinskeho Kristoveho lúča/vedomia “pravej” Solárnej MAtky. Slúži ku zlúčeniu sa so srdcom galaxie mliečnej dráhy - jej Stred je bránou/vortexom do vedomia a časo-priestorov ANdromedy cez Aqua portály, Sieň AmeNti, “kde” existujeme ako Aurora rasy. Portál Oriona je zároveň najväčšia skúška, lebo je to najvyšší stupeň vedomia, ktorý môžeme dosiahnuť cez jeho zvládnutie zo stredu.. je to najväčšia výzva ho v tele “dať do poriadku do rovnovàhy, lebo dávaš tak do rovnováhy všetky svoje galaktické aspekty”, spravuješ ho, spracúvaš energeticky tok a informácie cez neho a hlavne ho Strážiš, nenecháš ho už zneužiť / zneužívať ho vladtne na základe čoho bola celá 3-4D zem vytvorená.. Vedomie Oriona sme schopný opäť ztelesniť cez kompletizované 6D telo, na základe čoho premieňame telo “ďalej na” 7-8-9D telo.. Vo frekvenciách N.Zeme je možné zosobniť / “ztelesniť už” 12 D svetelné telo.

“Čo sa deje s ľudstvom”: prílišná polarizácia medzi bytosťami lebo je vnútri, ktorá čo sa týka starej zeme je iba väčšia, “príliš silná frekvečná zakliesnenosť vo fantomovom matrixe mnohých, ak nie väčšiny, ktorí sú vibračne príliš ťažkí na prechod do štvrtej a piatej hustoty” (harmonického vesmíru), lebo ich DNA je zničená do takej miery, že nie si schopní ukotviť a skompletizovať 6D svetelné telo a zlaté vzostupné vozidlo, čiže nie sú schopní v tele uniesť Kristovu planetárnu architektúru a matricu už Novej Zeme v sebe (Kristala,Krist), nie sú schopní obnoviť Seraphima, obnoviť Kóding Oraphima, prijať Telo Solárnej MAtky Sophie, kóding solárneho diamantového tela “a pokračovať” / navigovať ďalej ako kolektívy vedomia.. “Na druhú stranu tu máme” dostatočný počet tých, ktorí sú už v tretej ére vývoja, žijú inú planétu, lebo tvoria úplne inú planétu, pracujú na ztelesnení celého 12 D Stromu života...(mnohí ho už ztelesnili do roku 2020), čiže ztelesnenie celého kódingu nášho sveteného tela zloženého z množstva rôznych typov súborov kódov, ktoré nielen že všetky aktivujeme, ale aj integrujeme - ztelesníme postupne cez vlastné vzostupné procesy na úrovni tela-fyzična s tým, že sme oveľa oveľa menej už fyzickí, viacej éterickí. “Po” vzostupe vedomia cez plnú aktiváciu 12 párov svetelných vlákien - celej svojej Multidimenzionality a pamäte, “začíname” plne integrovať 12D UNIverzálny strom života vo svojom tele prechodmi hviezdnymi bránami do ďalších úrovní vedomia a hustôt - do ďalších rovín svojej existencie. Tento Strom Ožíva naplno cez nás ako tak postupne integrujeme kódy Aurora zeme. Je to hlavná štruktúra nášho sveteného tela a je to architektúra nášho multidimenzionálneho vedomia v nás. Toto sú jej základy. 12D strom života Je Však stále “len” prvá úroveň svetelného tela. Štruktúra tohto MAKROKOZMICKÉHO Stromu života je replikovaná v našej mikrokozmickej osobnej štruktúre verzie 12D stromu života. Je to súbor predlohy kódov na úrovni makrokozma, ktoré opätovne znovu-obnovujeme v sebe na svojej mikrokozmickej úrovni a stávame sa Jedno = presah Človeka. Každý aspekt Kreácie Univerzàlneho vedomia je práve cez predlohy súborov kódov tohto stromu - “BLUEprint structure” tvorený, “udávaný do hmoty”, formovaný... Každý sa učí vedome “cestovať” UNI 12D stromom života cez jeho brány / sféry, stávame sa ním.. Je to cesta grálu, ktorá sa žije, nie mentálne-intelektuálne ovláda, ale žije naplno..je to cesta ku každého Nezávislosti, suverenite a slobode ako Zjednotená svetelná Bytosť jednoty Vedomia hviezd / slnka, ktorou už z určitej perspektívy je vždy.. Všetkých 12 úrovní stromu kulminuje a spája sa v našom Tele Krištáľovej hviezdy spolu Inteligenciou Vedomia Kozmickeho Krista: Matka, Otec, Dieťa, čo sú už dimenzie lúčov 13-14-15D kozmického pôvodneho trojplameňa “nad” hlavou v našom poli, ktoré plne integrujeme cez tento 12D UNI strom života. Ztelesňujene “postupne a opätovne” celú kozmológiu Trojplameňa v UNIverzalnom časovom MAtrixe spomenutú na začiatku textu: 12 Sfér, 12 Esinskych kmeňov, 12 Smaragdových holografických genetických záznamov našej histórie a pôvodu, 12 párov vlákien DNA, 12 hlavných harmonických tónov a 12 podtónov (144) kozmickej Kristovej Frekvencie v 12D, ako hlavný vstup do 13D piliera (MAterinský oblúk lúčov) a jeho obnovenie v sebe.. Ku svojmu úplnému oroginálnemu prapôvodu 3. hlavných lúčov/rádov / lyranskych dómov, sa práve dostávame cez tento strom života Téma: 12 Univerzálnych Sfér hviezdnych brán univerzálneho Avatara v našom, ktoré Boli /sú deformované a zapečatené pečaťami “otrokov, väzenia a smrti”, a mnohými čipmi a implantátmi prave v týchto bránach Stromu života - v konkrétnych častiach tela im zodpovedajúce na udržiavanie padnutého stavu vedomia, tvorbu lunárnych archetypov, teda zabudnutie na seba, odpojenie od domova, od zdroja v sebe nielen informácií, ale aj zdroja všetkej energie, čistého svetla:

1. Sféra zemskej čakry pod chodidlami - spojenie a komunikácia s pôvodným zemským Krist. jadrom. 2. Sféra: Pohlavné orgány - ich vstupné časti - oblasť sakrum - sakral - spojenie s nižším astrálom. 3. Sféra: Rozmnožovacie orgány, konkrétne oblasť pravý vaječník a obličky - spojenie so solar plexom, ego identita - Solar indentita a komunikácia so Slnkom. 4.sféra: oblasť ľavý vaječník a obličky, spojenie s astrálom ako takým a astrálnou komunikáciou ako takou. 5. Sféra: CENTRUM SILY oblasť tesne podpupkom, spojenie so sieňou AmeNti, s Plejadami, Alcyone, s pararelnymi zemskými realitami, “pararelnými zemami”. 6. Sféra: Práve krídlo - Michael - spojenie so Siriusom, Rasami Indigo a Modrými lúčmi a plameňmi ako takými... vedomie Tary naplno.. 7. Sféra: Ľavé krídlo - Maria - spojenie s Arkturusom, a Zemským Logosom. 8. Sféra: žľaza tymus - vyššie srdce, štítna žľaza, atlantský krištáľ v krku, Kristalove diamantové srdce - Ruža - spojenie s Orionom pokial sú rozpustené implantáty. 9. a 10. Sféra: okolo pravého a ľavého ucha: pokiaľ sú implantáty rozpustené je to Krištálová jasná a čistá Kristova komunikácia a so svojou hviezdnou líniou, rodinou. 11. Sféra: Šišinka, Stred mozgových hemisfér: Pineal gland: Buddhic komunikácia / buddhova myseľ 12. Sféra alebo “naša desiata čakra”: tekuté svetlo, Kozmický Kristus, Krištálová hviezdna čakra Duše a Monádov, vstup do sfér kozmickeho trojplameňa cez 13D pilier Kozmickej Kristovej Ženy-Matky v sebe. Je to vstup do Lyran Avatar matrixu a do Vzostúpenej Zeme Aurora v ANdromede. NAŠE ZVUKO-SVETELNÉ TELO ADAMANTIOVÉ TELO KLENOTOV JE KÓDOVÁ PREDLOHA CIVILIZÁCIE NOVEJ ZEME. Preto NAŠA PRIORITA JE nonstop neustála INTEGRÁCIA KÓDOV NOVEJ ZEME V TELE A ROZPÚŠŤANIE KÓDOV STAREJ ZEME.

Na Youtube sa nachádzajú videá pokrývajúce témy:

Náš Pra-pôvod, pra-formy, pra-počiatky Lyranskych kráľovských dómov - celej genetickej knižnice v Sebe, Akášu a Univerzálneho Stromu Života / Poznania plnou aktiváciou pamäte vo svetelných Krist.pároch vlákien DNA (svetelné telo). Naše originálne formy Avatara v harmonickom univerze/časovom matrixe 4 a 5.. človek je v prvom harmonickom univerze “najťažšej hmoty” a samých rozdelení, nedostatkov, bariér a limitov, ktoré si sám nastavil a sám ich musí zbúrať..rozpúšťa závoje.

“Berieme seba, berieme Zem na úplný Pra-počiatok všetkého a zároveň do ďalekej budúcnosti” ~ Naše prvotné Pra-Formy prvotných zvukovo-svetelných polí / kolektívnych tiel a Piateho harmonického univerza Univerzálneho vedomia / mysle/ Godhead/ Božskej hlavy - Pra-Matérie, ktorá je tvorená jednotou Kozmickeho trojplameňa, z ktorého vychádza úplne všetko.. aj Kristove a aj anti-kristove rasy.. “oboje je Jedno a to isté vedomie”. ROVNOVÁHA Energií JE TO, ČO SA OPÄŤ NASTOĽUJE ÚPLNÝM PREVRÁTENÍM A ROZPADOM 3D TELA - TEDA 3D SYSTÉMOV, realít, vzťahov a základov 3D zeme v tele ako takých... toto sú neustále zmeny elektro-magnetizmu a vybielovanie “nízkeho Akášu” —> Rovnováha Vesmíru a Anti-vesmíru, Hmoty a anti-hmoty.. 0.0 je “ten hlavný vortex úplne všade”, je to bod úplnej Slobody, Mieru, Vieš že nič nevieš, ale máš prístup “všade”, vieš presne, čo potrebuješ v daný moment..Je to bod vybudovania svetelného vzostupného vozidla a jediný bod, z ktorého navigujeme všade, bod z ktorého fungujeme ako úplne obnovený pôvodný systém Hviezdnych brán pôvodnej architektúry Krist.Hviezdy Kozmickeho Krista/vedomia ako takéto. 0.0 = nulová polarizácia, neexistencia rozdelenia času ~ Zem-My - naše pararelné existencie bežia súčasne Tu a Teraz - integrujeme všetky naše aspekty Vedomia v rôznych časo-priestoroch a vibračných hustotach / harmonických Univerzach (HU).

Integrované Pararelné existencie cez Strom života / strom kozmického seba poznania - aj o tom je JEDNOTA VEDOMIA, teda jednota BYTIA, teda jednotka všetkých mojich aspektov (posvätných aj galaktických) naraz Tu a Teraz..

VDYCHUJEME ŽIVOT REALITÁM NOVEJ ZEME CEZ OŽITIE KÓDOV NOVÝCH REALÍT VO VLASTNOM TELE. Naše telo je matrica pre galaktickú civilizáciu Kristoveho vedomia novej Aurora Zeme. Naše telo je matrica pre “anti-Kristovu civilizáciu”, ktorej časy sa končia cez Osvetlovanie a vyfarbovanie.. avšak z pohladu Novej Zeme, je to preč.. závisí od toho, z akej dimenzie a úrovne vedomia sa pozeráme na všetko.. Preto: Neustále Rozpúšťanie kódov starej zeme zo svojho tela, teda realít, vzťahov, Integrácia kódov novej zeme, práca so svetelnými kódmi vlastného diamantového slnečného tela/vedomia je základ. Vždy aktuálne Kozmické frekvencie určujú, aké kódy sú aktivované.. Typy kódov, ktoré sa “denne” aktivuju sú už všetky naraz: Kristalove, Hviezdne, Solárne, Dúhové, diamantové, Plazma a ich kombinácie... všetko naše rôzne typy kódingov / vrstiev sveteného tela.. KÓDY NOVEJ ZEME OŽÍVAJÚ cez nás, naše telo VĎAKA ICH INTEGRÁCII A PLNOM ŽITÍ “ĎALEKO ZA POLARITAMI a ĽUDSKÝM ROZMÝŠĽANÍM”.. toto je presah človeka, presah všetkého, “čo sa kedy verilo, myslelo, že je pravda”..

Pripájam viac foto dopĺňajúcich tento text a link na audio verziu tohto článku:


S láskou, úctou Maria ARaMAteNA Guidance, Pra-Nádherný Krásny čas

76 views0 comments