top of page

Energetický Majster Tvorca Novej Zeme, Tok Hojnosti a Financie, Povolanie Galaktik NovoZemšťan, 0.0

Darované Super Kľúčové Video, ktorého link je na spodku

a Krátky Text:
Ako sa REALity odvíjajú od toho, ktoré svoje aspekty vedomia REALizuješ, ktoré svoje verzie seba REALizuješ ? 3D aspekty vedomia ? čo sú padnutí galaktici, padnutí anjeli, ktorí stratili krídla... zostúpili upadli na vedomí stratili sa vo svete duálnych hier vlastných TIEŇOV 3D ILÚZII MAYA.. Posvieť si svojim svetlom viac a viac, na to potrebujeme tmu, aby sme našli svetlo a dokedy tmu a svetlo nezjednotíš, dovtedy bude tma silnejšia...

Ako JE ABSOLÚTNE VŠETKO NEUTRÁLNE, V AKOM SVETLE TY VNÍMAŠ, V TAKOM VIDÍŠ, TAKÉ TO PRE TEBA JE... Vedomá Alchymizácia - Všetko od Nuly v NULE - Nekonečno je predsa k dispozícii - prístupy a vstupy do nižších 3D realít starej zeme a do vyšších realít Multidimenzionálnej Novej Zeme vo všetkých jej evolučných štádiách, rôznych formách a podobách... úplný presah všetkého človekom ponznaného a myslného si, že tak niečo je alebo nie je ... toto už je vzostup, prechádzajú ďalej len tí, ktorí sa prestali strácať v 3D dianí vraj tam niekde vonku, neuvedomujú si čo vlatne tak tvoria a podporujú keď sa na to ladia a veria tomu, že to tak je.. vlastné vrece trikov je naplno na vzostupe, aby si sa udržal od tzv. pravých vzostupných časových osí, ktoré ty však musíš predstavovať celou svojou Bytosťou si kozmický Portál - Most - Star Gate, systém hviezdnych brán domov, ten, ktorý sa rozpamäl, funguje z prístupov už úplne všade naraz tu a teraz, ktorí tranzitovali sa navracajú do svojej originálnej Avatar-Ríši-Ráša - Večné RA Slnko -

Adam-Kadmin DNA predlohy kódov a pokračujú ďalej v evolúcii ako Nová Dúhová Paradisien RAsa budovať všetko úplne odznova na iných matricách a kódoch.. NovoZemšťania budujú zatiaľ čo všetko ostatné horí v plameňoch očisty doslova.. bude to len intezívnejšie takisto aj s testami a pascami.. pridajú sa len tí, ktorí žijú vedomie Novej Zeme, nie o tom rozprávajú, hrajú sa na to, ale žijú to, sú plne rozpamätaní Mutldimenzionálni galaktici.. Tranzitovali do iných úrovní vedomia, ale aj na úrovni tela - vibrujú celotelovo v počiatočných pásmach frekvenciách 6D plus vedomia a odtiaľ tvoria iné systémy fungovania, podpory atď... Nové všetko z navráteného vyššieho vedomia pravekých vyspelých budovateľských galaktických rás - architekti vesmírov, ktorí vybudovali merKAbu na vzostup na budovanie Novej Zeme TU a TERAZ... tranzitovali a pokračujú v super akcelerácii - v super zrýchlenej evolúcii vedomia a tela ďalej.... výber je na každom.....

Dôveruj procesom, dôveruj telu, dopraj mu čo potrebuje, cíť to, nemysli to.. tvoje telo nemyslí vie, komUNIkuje s tebou nostop hlava myslí a nevie..

Dovoľ si otvárať cez len viac a viac otvorené srdce ďalšie PORTÁLY DO MAGIČNOSTI.. celotelové roztopenie sa, návrat do bytia v toku, návrat do samých pokladov, zázrakov, lebo nič iné neexistuje od 6D +

pretože si DOMA SO SEBOU V SEBE AKO SO ZDROJOM VEDOMIA VŠETKÉHO ZJEDNOTENÝ A ODTIAĽ ČERPÁŠ VŠETKO ČO POTREBUJEŠ, to prirodzene transmituješ do poľa a pole ti vracia naspäť - ako odpoveď na čo si pýtaš le to, čo vkladáš do všetkých momentov/okamihov = tvoja budúcnosť teraz.. DAROV OBJAVUJEME LEN VIAC A OTVARÁME PORTALY BUDUJEME NOVÉ MOSTY DO UPLNE INYCH SVETOV DIMENZII CASO PRIESTOROV AKO GALAKTICKI MAJSTRI ŠAMANI, KTORÍ UKOTVUJÚ NOVÚ ZEM CELOU SVOJU BYTOSŤOU A SÚ ŇOU .. to mení všetko..

.. daj si zvolenie opakovane krát do kedy si nevytvoriš Novy zvyk ktorý ťa nesabotuje ..

Tento posledný letný slnoVRAT odštartoval ďalšiu mega fázu urýchlených metamorfóz - je to ďalší rekordný mega zrýchlenia harmonickej konvergencie, bod len rekordnejších nadchádzajúcich PreVRATOV - "šokujúcich” zVRÁTENÍ ktoré si “ľudstvo vybralo zažiť keďže potrebuje extrémne “tyranie” zažiť ako katalyzátor hlbších prebudení sa“do zvrátenosti 3D vnútri teda vonku” - zdroj je vnútri a len cestou dovnútra je možné to začať preVracať - rúcať sám všetko čo nie je základov novej Zeme v tele a vo svojich realitách vedome .. inak sa len čaká na to kým všetci všetko stratia, a potom už naozaj nemajú čo stratiť a ODVÁŽIA SA na odvážne akcie, rozhodnutia, ODVÁŽNE SKOKY A ROZHODNUTIA ROBIŤ.. ale dokiaľ sa nepracuje so ZDROJOM vnútri, že všetko zvnptra von transmutuješ cez svoje VEDOMIE - Svetelnú KRISTAAL SOLAR DNA tak je to stále točenie sa v hre duálnej strana A proti strane B... Nachádzame najprv svoju ľudskoť ktorú sme úplne stratili... aby sme mohli byť to a robiť to, čo nás ďaleko ako človeka a jednotlivca presahuje, aby sme tu mohli byť v službe pre nás ako celok, je nutné sa ku sebe len hlbšie dovnútra navrátiť začať svoje telo regenerovať, inak neposlúžiš nikomu...


Ľudskosť potom otáčeme, odovzdáme sa tomu, kým naozaj sme... prirodzený organický proces... SI ZMENA, SI NOVÁ CESTA, SI ÚPLNE INÝ, ZAŽÍNAŠ SVETLO, SPÚŤAŠ BÚRKY NA PREČISTENIE, SI KATALYZÁTOR A INICIÁTOR SUPER ZMIEN, IBA SI NAJPRV.. ODTIAĽ ROBÍŠ..VYKONÁVAŠ INŠPIROVANÚ AKCIU... NEMYSLÍŠ A VIEŠ ŽE NEVIEŠ NIČ, ALE MÁŠ UŽ VSTUP KU VŠETKÉMU ČO POTREBUJEŠ, ABY SI ZISTIL...


Vo videu-v nastrihanej ukážke a v samotnom kurze tiež nájdeš:


Stará Zem, respektéve fungovanie z vedomia starej zeme je nevedomá manipulácia energie, kedy nechápeš čo a prečo robíš, komUnikuješ energeticky každý moment, čo tvoríš energiou každý moment, netušíš, či si naozaj v TOKU - či si TOKOM napojený na Zdroj vedomia všetkého a vtedy to slúži na zabezpečenie nižších potrieb človeka jednotlivca - ega - na zabezpečenie si Zdroja niečoho zvonka nič netušiac, Novozemšťan vedome pracuje s energiou, s TOKOM energie, s Fokusom, so smerovaním TOKU energie tak, KOMUNIKUJE ENERGETICKY tak, aby to slúžilo oveľa vyšším účelom, kde sa UŽ nezabezpečujú potreby jednotlivca (ega,persony, človeka) lebo nefunguješ z 3D vedomia separácie, nedostatku, limitov.. je to všetko proces... skok za skokom...

Tiež je tam ku

Čistkám najmä ''falošných identít '', tzv. fungovanie z napojenia na padnutú verziu zdroja (tzv. falošný zdroj), ktoré predstavuje každého SolAR Plexus - ilúzia moci sa žije ako človek - nedostatok sily a moci ako vyššie Ja ako čisté svetlo-oheň-Sila a moc ZDROJA - kde ty si všade robil kompromisy, kde TY si tvoril energetický DLH (karma-tvorba z nevedomia) , čiže dlh energetický, ktorý sa rýchlo vracia na splatenie Všetkým teraz už veľmi rýchlo.. je to veľkolepé vyúčtovanie a vynulovanie kde za nikoho nič nie je a nebude urobené ani vytvorené..


♾️


Základné Zlaté DiamaANtové Kľúče ku tvorbe Novej Zeme cez vstupy do nej najprv, cez jej stelesnenie postupne na etapy:

♾️


Cítenie celou BYTosťou - Rozoznávanie všetkého ako DAR a Možnosť RAstu, Možnosť Urobiť rozdiel, doktnúť sa srdca, duše, zažnúť Iskru, RAdosť - Vďačnosť len tak že SI a že môžeš dýchať, cítiť životnú silu - energiu celým svojim telom, Tvoj prístup ku všetkému, ako sa staviaš ku všetkému, ako sa pozeráš na všetko - to určuje tvoje VSTUPY do vyšších alebo nižších realít... či REALizuješ svoje vždy len novšie svetelnejšie mocnejšie verzie už ako NovoZemšťan alebo stále tie staré verzie - to robí najväčší rozdiel v tom, čo ty tvoríš - projektuješ - transmituješ každý moment do svojho poľa, čo vkladáš - akú energiu do všetkého, len to sa vracia naspäť..

Vďačnosť za toľkú Hojnosť Darov Seba

Sebe Nám v Akcii Je Základ Zažívania Hojnosti Darov

Lásky / UNIverzálneho Svetelného Vedomia v nespočetných množstvách foriem a

podôb. Si na Plnom Neobmedzenom Energetickom

Príjme Seba ako Zdroja všetkého vedomia,

Seba Ako DARU ?

Aké verzie a aspekty Vedomia Seba

REALizuješ, také REALity tvoríš a zažívaš..

Svoje vlastné čarovanie,

keď žiješ z

Čaro-Krásneho Domova v Sebe - Dejú sa Úžasnové Čary, lebo funguješ zo VSTUPOV DO OVEĽA VYŠŠÍCH Snových MAGICKÝCH DIMENZII,

Tvoj Prístup Vďačnosti/VEDOMIA ZDROJA V AKCII URČUJE TVOJE VSTUPY - Vyššie Vedomie je cez Srdce ♥︎ a to je tá jediná Moc a najvyššia Alchýmia ♥︎


♾️

V ničote je všetko,

ty ako nikto a všetci v Jednom zároveň.

Jednotlivec - Človek - Ego - Persóna je Presiahnutý, v Nule sú všetky

odpovede dávno pred

tým než stihneme položiť otázku. Oslava Nuly

ako Všetkého je

napríklad aj Levia

Brána, Nekonečný Stvoriteľský

Potenciál - Sila

Kozmu v každom z nás Tvoriť a Rozpúšťať Multiverzá. Potenciály

má každý tie isté,

len nie každý ich

odomkne, vstúpi do nich a zdieľa ich s nami.

KVALITA BEZ KOMPROMISU. Sme schopní zdieľať

kvantá kvality a premeniť všetko veľmi rýchlo ak sme ochotní..

♾️Link na darovné video, celé video je v rámci Kurzu MultiD Energy Majster tvorca

Novej Zeme - Majster Iluzionista - v prípade v Škole Majstrov ho nájdeš:1,015 views

Commenti


bottom of page