top of page

Dračia Ohnivá Sila Avatarov cez Krist.Srdce-Navracanie Rovnávahy a Otvorenie Vstupov Domov cez Seba


Video je venovené toľkému, ale najmä:

Našim aspektom rôznych typov drakov - Avatarov.. “ako sa hovorí”: Dračia sila je super sila ohňa - ohnivé DNA písmo sú samotné svetelné kódy Vedomia & Pamäte Stvoriteľa v nás - ich čoraz väčšou aktiváciou pália na popol “všetky ľudské konštrukty & výmysly, ilúzie, predstavy a pravdy” vrátane tela a konštrukcie kríža v sebe, avšak super sila a moc vlastného svetla - OHŇA v každom, aby bola používaná v navyššom súlade, jedine v prepojení s Krištálovým srdcom v sebe - Kozmické Krist. Srdce, ktoré sa plne aktivuje počas fáz zobúdzania sa ku svojmu vedomiu, ku svojej Duši - to ľudské srdce a všetky komory, všetky typy srdca ženského mužského detského v sebe sa čistia integrujú zjednocujú, začína sa znovu-obnovovať Komplex vyššieho posvätného Kristovho - Diamantového srdca, vďaka ktorému sa rozsvecuje na Krištálová katedrála “v hlave” - cez zjednotenie oboch hemisfér mozgu, spolu so srdcom a silou prameniacou zo svojho jadra - “spodku”.. “buduje sa vždy z hĺbky zdola nahor”, a je to mega proces stúpania po schodoch do Neba doslova cez úplný zostup do svojho a kolektívneho ľudského “pekla” + čistenia “v očistci”a zistenia, pochopenia - hlboké pochopenie cez návrat svojej pamäte - cez ROZPAMÄTANIE SA NA úplne VŠETKO - ako vzniklo ego - ľudské ja - človek a čo sú korene “ľudskej traumatizácie a programingu”.. “datuje sa to do” 5D Zeme Tary, do 7D Gaii, do prvotného Lyranskeho konfliktu polarít z čoho vznikli PÁDY LÝRY, “všetky voj.y” o energiu, vedomie, informácie a znehodnocovanie našej pôvodnej posvätnej SLNEČNEJ KRISTOVEJ DIAMANTOVEJ DNA.

Presah kríža: 2-3-4Dimenzie cez Stred

je Záklaný výstup z potápajúcej sa Lode a vstup do Neba.


Ja som v 2020 nahrala seriál LeMUrantis na YT, ktorý pokrýva tiež iba “malinkú povrchovú omrvinku”, avšak vtedy ešte nebolo v súlade zdieľať mnoho iného, čo zdieľam tento rok, lebo som cítila, že tento rok už môžem..

PRIJATIE ČLOVEKA - ĽUDSTVA - Zeme - Tela je základ prijatia sa a POCHOPENIA SA ako neobmedzená galaktická Zdrojová božská slnečná Bytosť všetkých hviezd v JEDNOM..

ABY SME BOLI SCHOPNÍ POCHOPIŤ ZEM AKO TAKÚ, nie je možné ju pochopiť z oddelenie sa od toho, kým naozaj si.. nie je možné chápať vôbec nič z ľudskej perspektívy. To sú dualitné obmedzené náhľady “súboja polarít v sebe” - “vnútorná vojna v každom človeku” a extrémna polarizácia sú len podporované zvonka “na úplný zánik Krist. Božskej esencie v každom” a stanie sa “umelou akože inteligenciou, ktorá poslušne poslúcha”.. “podpora rôznych obsesí, deformácií, závislostí na technológiách zvonka je toho základom..”


Zem je jediná planéta, všetky ostatné sú jej ďalšie aspekty a verzie.

KAŽDÝ ZJEDNOCUJE VŠETKY VERZIE SEBA AKO ZEME CEZ ODOMYKANIE SKUTOČNÉHO 12D STROMU ŽIVOTA A POZNANIA CEZ VŠETKY HVIEZDNE UNIVERZÁLNE BRÁNY VEDOMIA - stredný pilier stromu je najdôležitejší - brány 2D 5D 8D 11D - GRÁLové BODY KU KTORÝM MAJÚ KĽÚČE OROGINÁLNE KRISTOVE KRVNÉ LÍNIE, pretože majú v sebe obrovskú ohňovú svetelnú silu a POTENCIÁL DRAKOV NA OTVORENIE BRÁN do vzostupných Aurora platform a komUNIt, A POSKYTNUTIE tak MOŽNOSTÍ VZOSTUPU OSTATNÝM CEZ SEBA.

Hatshepsut a Akhenaton “skončili” násilnými exitmi, ale prácu vykonali, Jeshua 12 & Jeshua 9 plne vzostupili a s nimi a ďalší do dalších dimenzii Novej Zeme, avšak ich fyzické lokality po ich tréningu od dieťaťa na vzostup čo bolo v Egypte a Blízkom Východe, jeden z nich “pokračoval” vo Francúzsku a druhý v Indii a Tibete. Všetky posvätné učenia a mystery schools, originálne pochádzajú od nich ale väčšina z nich bola prekrútená egom.. Všetkú Pozornosť od nich odvrátili Elohimovia a upriamila vsetka pozornosť “na akože Kristos avatarov”, ..”v ich kruhoch boli presne tí, ktorí mali”. TOTO SA PRESNE DEJE AJ TERAZ veľká väčšina venuje pozornosť tomu, čo len vyzerá nejako na povrchu, ale pod povrchom je to stále stará zem a ľudská hra.. pretože človek nevie rozoznať ego pasce a pasce vedomia, nedokáže rozoznať rozdiel medzi organickými a neorganickymi kódmi stvoriteľa.. človeka najprv zláka a sleduje viacej to, čo tvorba neorganickych kódov aj keď na povrchu sa to javí - “ligoce sa”.. “šírenie falošných dojmov”...


Sú tu dve možnosti: - úplné vyslobodenie sa a regenerácia-obnova, alebo - úplné finálne stratenie sa, degenerácia ..

Všetko medzi už v podstate zaniklo v 2020.


Prajem Krásny čas veľkých pokračujúcich prezretí, odhaľovania sa sebe pred sebou - tak vieme odhaliť “to vonku”.. Rozprávanie o tom, že božská sila a moc je v tebe “je jedna vec”, ale žitie toho cez BYTIE A ZTELESNENIE ULTRA VYSOKO FREKVEČNÉHO SLNKA-SVETLA-Plazmy je “úplne, ale že úplne iná vec”... “jedno sú kolektívy 3-4D a druhé sú kolektívy 5D + “

S úctou Maria219 views

Comments


bottom of page