top of page

Destináciou nie je lokalita.Je to zmena vnímania, čo prináša zmenu vibračného naladenia-ZMENA vonku

Časy pred rovnodennosťami a slnovratmi a počas nich sú vždy najväčšie čistiace a aktivačné pasáže samých brán, tranzitov a vynulovaní, skokov, navyšovaní a nových aktivácií - sú to ďalšie veľké možnosti pre nás, ďalšie úrovne slobody ak si dovolíme, ak so sebou pracujeme neustále v každom momente..


Relatívnosť všetkého našej úrovni vedomia, z ktorej sa pozeráme, vnímame, fungujeme, v akej dimenzii sme ukotvení vedomím a telom - to určuje úplne všetko.. Aj naše počasie, vonkajšie okolnosti a podmienky, vlastné telo, úplne všetko je vlastná a kolektívna tvorba.. Prijatie zodpovednosti, PRIJATIE a pochopenie veľkej Moci, ktorú každý má.. to si dlho neuvedomujeme, ako tvoríme úplne všetko vrátane vlastného počasia.. Aké vidíme reality, také sú... ako vnímame, tak je... Vnímanie spôsobom Starej Zeme je naprogramované vnímať určitým spôsobom cez filtre duality, tzv. 3D filtre, kedy prevláda polarizačné rozmýšľanie, ktorým sa nikdy nikam nepremýšľame, akurát sa oberáme o energiu a slobodu a točíme v tých istých kruhoch obetí a tyranov.. trpiteľov, utrpiteľov, všetko je za trest, vnámanie z pozície obete, alebo vnímanie ostatných ako obete niekoho alebo niečoho netušiac, ako bolo čo zvolené a vybraté si zažiť a odohraž.. V 3D úrovni fungovania si tvoríme samé bariéry, limity na hojnosti a netušíme ako - mentalita chudoby, nedostatkov, strachov z nedostatku..fixovanosť na jednu, možno dve možnosti vývoja, a fixovanosť na úplne najnižší - vibračne najťažší (karmický) časový matrix ego-separačných vnímaní a ego identít vytvorených na kompenzáciu vlastných iluzórnych nedostatkov..


'Pokračuje neustála Pasáž prerábky Tela'- to sa nekončí, iba zintezíňuje - do ďalších dimenzií Novej Zeme prechádza (len) naše krist-a-love sevetelné plazma telo..preto sa premieňa, prepisuje, prekódováva celý náš genetický mejkap..

Ako sa cíti tvoje telo ? Čo mu chýba, čo potrebuje ? Si v jednote so svojim telom? Dýchaš celou bytosťou ? Tvoje telo držé v sebe konštrukciu pre verziu Zeme, ktorú zažívaš.. úplná prerábka tela od zákládov a vzťahov je nonstop výzva na tzv. dennom - každo momentovom poriadku..

Mega Pasáže samých hviezdnych brán vedomia, brán srdca a dýchania - ľahkosti alebo ťažoby dýchania ? Cítiš sa byť pod tlakom alebo máš pocit voľnosti ? Odvíja sa tvoj pocit od ostatných ? Bytosti v našej realite nám ukazujú, kde si dovolíme byť sebou ako láska, v sile a moci lásky, kde sme alebo EŠTE nie sme slobodní.. Vzťahová pasáž je Tu (stále), Fungovanie z neobmedzeného stavu, z celého poľa VEDOMIA neobmedzených možností, všetky možnosti sú otvorené v bode Zdroja 0.0 - Vibračné Kvantové Terat a Tu - JEDNOTA v Sebe so Sebou, uvoľnenosť a ochota sa pozrieť inak, cez zatvorené ľudské oči oveľa viac vidíme.. SRDCE je portál ku možnostiam.. Vidíme, CÍTIME, Počujeme, Vieme celou BYTOSŤOU zo svojho plného prepojenia so Sebou. Plná AKCEPTÁCIA svojej situácie a stavu, bez snahy úniku, boja, ponorenie do seba a do toho ako sa cítim, než sa pozeranie na ostatných, prebratie zodpovednosti za svojhu tvorbu je krok číslo 1. DOVOĽ si precítiť to, čo sa momentálne pýta.. čo si pýta pozornosť - je to nejaká tvoja časť, tvoj aspekt.. potrebuje plné prijatie - LÁSKU, pochopenie, prijatie, integráciu, tak sa zjednocuje, uvoľňuje ťažoba - karmické zaťaženie.. Super zrýchlené čistenie akášov a vyrovnávanie účtov - dlhov - všetko je to uskladnené v tele zhmotnené v realitách, vsituáciách vo vzťahoch..


Našou Destináciou nie je fyzická lokalita..Je to zmena vnímania, čo prináša zmenu svojho vibračno-frekvenčného naladenia, čo tvorí ZMENU vonku, vo fyzične a v hmote, ale treba byť trpezlivý, ostať plne prítomný a prepojený.. Sústredenie je na vedomie, na vibračnosť, na energiu, na pocit, lebo to materializujeme do hmoty vrátane ľudí v našich realitách, ktorí predstavujú naše mentality a aspekty vedomia, naše verzie.. Nič neodíde, dokiaľ sa nevyčistilo, nevyrovnal účet.. Jedine ak utečieme, čím si koledujeme o ešete väčšie pritvrdenie vonkajších okolností.. situácie sú ešte tvrdšie.. aby sme čelili tomu, čomu naše malé ja (ľudský aspekt) nechce..uniká, uteká, potláča, upriamuje pozornosť von, inde, aby sa vyhol tomu nepríjemnému a nemusel vyjsť zo zóny komfortu..

Našou destináciou nie je lokalita, ani miesto, ani osoba/vzťah, ale Zmena Perspektívy a Uhla Pohľadu na Seba a dokonalý tip-top vzťah so Sebou, lebo všetko to, čo potrebujeme si vieme “dať” len my samy. Vrátane odpovedí na vlastné otázky. Cez Vnútorný prežitok a zážitok/ precítenie Seba z rôznych uhlov pohladu-situácií / dimenzií / úrovní vedomia je oveľa cennejší, ako prečítanie všetkých kníh v knižnici. Vždy je to o Úrovni Vedomia, z ktorej žijeme, čiže vnímame, zažívame, chápeme, vidíme (stále iba) Seba. Všetko chápeme podľa seba, po svojom, podľa toho, ako vnímam, vidím seba.. podľa úrovne vedomia, ktorú sme v sebe ukotvili, z ktorej fungujeme, tvoríme svoje reality a tie zažívame..svoje vlastné projekcie.. niečo, ako v kine..

Buď ešte stále fungujeme z obmedzenia vnímania, čiže z obmedzeného fungovania, tvorenia, čiže fungujeme ešte z Rozdelenia Vedomia v sebe - nie sme plne doma - “nepozbierali sme všetky svoje časti/aspekty”..(tvoríme karmu) alebo fungujeme zo Zjednotenia Vedomia v Sebe a vidíme, vnímame, chápeme všetko (seba) z multidimenzionálneho “uhla pohladu” = rozhľadu = Diamantové Vedomie = Vek Vidíme Všetky možné Facety, Uhly Právd a ešte aj pod-pravdy vidím, vnímam celou bytosťou a celým svojom aurickým poľom vedomia, ktoré nie je oddelené od ničoho a od nikoho, preto sme schopní procesovať toľko dát naraz - tu a teraz - vidíme potenciály a vyberáme si vedome, čo “ideme vytvoriť - zažiť”, čiže zhmotniť a je to absolútne v Súlade, lebo My sme v Súlade.. v Jednote vnútri.. Nevzťahuje sa na nás karma (keď sme účet vynulovali a plne “fičíme dharmicky”) všetky závoje medzi dimenziami sme strhli dole a rozpustili.. vďaka tomu slúžime ostatným s rozpustením tých ich závojov, ktoré si sami nastavili.

Čistá Dokonalosť vo všetkom je odrážaná dokonalosťou, čo už vnútri existuje. Ide o to, či ju vnímam, či ju cítim a či viem, že som to ja..stále iba ja...

Myseľ je Filter realít - toho ako sa vnímam a zažívam cez moje reality “tam vonku cez vonkajšok”.. A

Myseľ je zároveň hlavný nástroj tvorby a projekcie Realít avšak nie je to o myslení, ale o tom, o čom som vnútri presvedčená, že je pravda.. je to o viere... čomu naozaj verím, nie to, čo si nahováram... čomu verí moje vnútorné dieťa, žena, muž že je pravda... To je to, čo zhmotňujem..

“dopredu” si všetko (nevedome) nastavujeme až dokiaľ na to neprídeme a neprenestavíme to... seba-limitujúce / sabotujúce nastavenia “z dávnych časov” nás definovali - Ako sa definujeme My samy.. čomu verím, že som, čo cítim k sebe, to žijem, nič iné...


Nech je každý Deň a Moment Oslavou a Uctením si svojej bez Časovej, bez priestorovej, večnej, bez pohlavnej esencie, ktorá nemá Žiadne seba-obmedzujúce nastavenia a užíva si svoju konečnú Formu (telo žena/muž), ale je si nonstop vedomá svojej nekonečnosti.

Nech je každý deň sviatkom Rovnováhy oboch Polarít a ich božského výtvoru (dieťa), a to všetko vnútri - zhmotňované zvnútra von..

Nech je každý moment oslavou života a prejavom vďačnosti za všetko...


Marec - Apríl 2021 sú pasáže Srdce, Dýchania - Voľnosti dýchania alebo Ťažoby, “pasáže smrti a veľkých znovuzrodov”, zmŕtvychvstania a TRANZITY..

Procesy vzostupu sú najmä o -

Návrate ku úcte, rešpekte, láske ku Sebe.. ku Slobode vnútri.. ku tomu, že Všetko / všetci “dávno” Sme, len to nebolo naplno prijaté a precítené.. “ako na tom sme”, nám práve ukazujú ľudské rodiny, ľudské typy vzťahov, najmä tzv. naši blízki, ktorí sú tu pre nás ako Dar, “pre ego veľmi boľavý dar”, ktorý sme si vybrali sami, vytvorili NIE ZA TREST a sú to naše vlastné aspekty a verzie..presne tak ako všetci v našich realitách.. s rodinami je to najvoac osobné a zamotané, najvac karmy a očakávaní, najužšie pohľady, najviac rôznych ego hier, ktoré dlho nechceme vidieť, pripustiť si, najmä ak sme “hrdí, zatvrdlí, tvrdohlavín ufičaní mimo” adť..

Práve Vďaka tomu všetkému, čo nám o nás ukazujú najmä rodiny a blízki sa “môžeme konečne” VYSLOBODIŤ, ak to rozoznáme - ”tie najbližšie vzťahy sú práve najvac nevyrovnané / “parazi.....”.. aj keď si možno myslíme, že je to vzťah “vedomý”, alebo vzťah Novej Zeme... čo je skutočne pod povrchom..? 3D Zvyk je si klamať, zavádzať sa.. dúfať, že vonku sa niečo zmení.. Trvá to než prídeme na to, ako sa budujú “nové vzťahy” na základe neustále meniaceho sa vzťahu so Sebou.. To zisťujeme až plne po ukotvení sa celotelovo v dimenziách 5D plus (novej Zeme).. tam patrí zistenie, čo je INTEGRITA na úrovni duše, a keď toto chýba, nie je to základ pre vzťah novej Zeme.. nie sú romantické, nie sú ako tie ľudské, ale sú veľmi hlboké a podľa mňa to pravé orechové, čo ako človek sme nemohli založiť.. žiadne nedostatky, žiadne ľudské typy potrieb, chtíčov a očakávaní.. Sú to vyvážené partnerstvá hlbokej lásky a úcty bez typických ľudských potrieb..


Marec a apríl 2021 sú pasáže “najväčších vyhrotení, odumretí, zrodov”, TRANZITOV - mega ZLOMOVÝ bod VÝBERU NOVÉHO JA, ktoré sa našlo Doma v Sebe - našlo absolútnu lásku v sebe ALEBO výber STARÉHO JA, KTORÉ SA SABOTUJE. Robíš rozhodnutia z lásky svätého rešpektu, alebo aby si sa cítil lepšie, bezpečnejšie v zóne komfortu ?

Každý jeden deň sa skáče, a Tí, ktorí neskáču, sa ostávajú točiť v 4D kruhoch toho istého a tvoria sa tým mega rozkoly a priepaste... Slobodný výber a voľba je vtedy, keď si nevyberáš ako ľudsky aspekt (ego, nižšie ja), ale ako Celistvá Bytosť, ktorá nerobí kompromisy, nejde už proti sebe....

Čistá moc lásky, ktorú “náš ľudský aspekt neuchopí, nepochopí čo je to ozajstná láska, ktorá oslobodzuje a ukáže nám, kde si sami bránime v slobode a hojnosti”.. Keď ňou nedokážeme byť “PRE SEBA NAJPRV”.. to sa cíti naplno, odpáli ťa to, roztopí a ego zabolí.. láska ani srdce nebolí, to bolé niečo iné.. sú to návraty do lásky mnohokrát - veľakrát cez tvrdé, horké precitnutia.. KEĎ SI VÁŽIŠ SEBA, prestávaš hrať hry “na niečo”... nie si tam, kde sú to stále 3-4D ľudské hry, vyberáš si SEBA.. Zlomové Body výberu sú teraz nonstop, akú Zem si vyberáš...


PRIESTOR VZDIALENOSŤ A SAMOTA SÚ NEVYHNUTNOSŤ “a nie luxus”.. viac tak uvidíme pochopíme. Ja si všetko so Sebou ODKOMUNIKUJEM - doslova kecám so sebou nahlas, toľko toho zistím, vyjde von, uvoľní sa, úžasné prečistenie, ventil - ja so sebou v sebe v tichu, kde sú samé odpovede + príroda= veľké odľahčenia.. Všetko je to aj tak len o nás a nie o druhých... Náš vlastný hologram, náš sen.. Stará Zem je nevedomá nočná mora plná bojoj a potláčania svojho svetla, hier na niečo, Nová Zem je vedomý SEN Rajskej Záhrady plnej zázrakov..


Krásny oslobodzujúci čas od “starých nastavení” prajem.. Čomu sa venujeme práve v tieto dni a celý čas má asi 100tisíc násobne intenzívnejší vplyv na nás. Čo si do seba a na seba dávame práve v tieto silné dni SUPER PASÁŽÍ, má veľmi veľký vplyv na nás, na náš ďalší vývoj. Čomu sa venujeme, sa vždy vracia naspäť “zo zadu” a buď nás to podporí alebo napáli..

Využime tieto energie “a skočme” - skáče sa nonstop.. bez váhania, bez rozmýšľania do nových vzostupných realít..


S úctou Maria


371 views

1 Comment


Barbora ANirimi
Barbora ANirimi
Mar 09, 2021

S láskou ďakujem za tieto slová, Mária 💕 Sedí to dokonale... 😊

Like
bottom of page