top of page

Dekonštrukcia Kríža & Budovanie Novej Zeme,Prirodzená Alchýmia na Zlato,Polarity Fungujúce ako Jedna

Updated: May 21, 2022

MAJSTER ZMIEN:


Milí Tvorcovia, zdieľame niečo z

Ďalších Základov ku Starej-Novej Zemi, ku Vzostupno-Zostupným

Procesom - - Cez Transmutáciu Energie Transformujeme Všetko a to neustále Počínajúc Svojim Telom - Dekonštrukcia Kríža, Polarity Fungujúce ako JEDNA a Prirodzená Alchýmia na Zlato,

✨Organické Vyslobodzovanie sa od (nižších) potrieb spodku (bez kontroly a nútenia Sa),

čo sa v 3D volá “normálne ľudské potreby” slúžiace pod povrchom vzájomnému (nevedomému) parazitizmu - vzájomná kompenzácia si všetkého, o čom je vnútorné dieťa presvedčené a má pocit, že mu chývania, že to stráda (zdroj bezpečia sily láska múdrosti), výživný domov, jednotu, voľnú sebaexpresiu, NAPLNENIE, plnohodnotné vzťahy so všetkými svojimi ja/aspektmi vedomia. 3D (limitujúčet, lineárne) systémy predvedčení o sebe, o druhých, o všetkom sú Koreňová základná konštrukcia olná rigidných štruktúr pre svoj život vo svojom tele, kde energii nedovoľuješ voľne plynúť (seba-expresia), ale iba sa blokuješ, obmedzuješ, potláčaš, nechávaš manipulovať vlastnou ego mysľou cez program hlavný Viny a obete (1-2.centrum v tele) - tzv. Padnutý operačný systém človeka (ego myseľ zatvorené srdce, separácia mozgových hemisfér), ktorý je nutné presahovať expanziou srdca - vedomia, preladenie sietí - napájanie sa na tok svetelnej kozmickej inteligencie, “kde” všetko dávno Je. ⚡️ čiže (ako) človek funguje(me) z (obmedzujúceho) presvedčenia, že zdroje toho čo, potrebuje(me) sú vonku, a tam vôbec nič nie je len tvoje sny/ilúzie o sebe - filmové plátno, na ktoré premietaš SVOJE VNÚTORNÉ DIANIE A MATERIALIZUJEŠ SVOJE VLASTNÉ SCENÁRE A VŠETCI VONKU SÚ PRE TEBA HERCI TOHO ČO VNÚTRI HRÁŠ A AKTIVÁTORI TOHO ČO V TEBE DÁVNO JE..

paradočné cez zavreté oči uvidíš viac, cez zapchaté uši budeš počuť viac.. ✨Učenie sa cez počúvanie svojho tela-vedomia ako sa Najprv Ustabilizovať v len vyšších frekvenciách a väčších záplavách svetla (kódy novej zeme), ktoré je nutné ukotvovať, procesovať, integrovať ako tak zároveň procesujeme-vynulovávame tie staré (kódy,akáše)..

✨Vždy len hlbšie uvoľňovanie sa do seba - Odovzdávanie sa vedeniu vnútri len viac - svetelné vedomie-telo= tvoj vesmír = Ty Ako postupný proces prestávania hľadať vonku ale spojazdňovať Nekonečný Zlatý Tok Zdroja v sebe - preplňovania pohára Zvnútra von - to ťa živí a je to jedno v akej forme..

⚡️Rozbúravanie všetkých zvykov, návykov, rutín,

všetkého naučeného a zaužívaného je súčasť deprogramovania starých realít a svojho tela ako základ dekonštrukcie kríža a budovania nového - nových pilierov na čom staviaš iné štruktúry ale na to sa postupne musíme prestávať držať starých štruktúr v sebe, vonku. Zaužívané Vnímanie všetkého / seba / druhých určitým spôsobOm (ľudská mentalita - pozemšťan limitovaný ktorému sa živto deje) je ten hlavný “blok“ fixovania sa - obmedzovania sa len na jeden-dva typy realít / možností čiže Limitácia sa na 3D matrix Starej teme keď z toho vedomia v tele vnímaš, funguješ, tvoríš komunikuješ..

🕊

Presahy cez Stred Kríža - kódy apríl (4) - máj (5) sú vždy extra vypaľováky poriadne štartujúce RApídne zrýchľújuce sa a zintezívňujúce sa všetko..

Tieto procesy sú možnosťou Vyslobodzovania sa z rigidných mentálnych štruktúr, ktorých je človek zvyknutý sa držať, drží ich vo svojom tele.. Kostra a svaly sú starý oporný systém Zeme v tele (planetárne telo), ktoré je závislé od po-moci zvonka.. preto toľko zdieľame v posledných textoch a videách, aké nutné je si uvedomovať viac a viac, kde všade udržuješ staré matrixy a štruktúry na mieste ? Kde dovoľuješ stále svojmu malému ja, alebo niekomu vonku, aby bolo veliteľom tvojho vozidla, lode, života ?

Už len “typický tzv. 3D životný štýl” je budovanie si všetkého na 3D matrici a ku tomu je dieťa hneď ako prvé vedené - ku kríze vedomia, ku budovaniu si kríža, kde nosí všetky svoje generácie a existencie ťahá na chrbte.. Celý život je produkcia 3D tvorcu - domček z kariet, 3D matrica sa udržuje a posilňuje už len spôsobom akým sa vníma všetko, pozerá sa na seba, na ostatných, na svet vonku, akým spôsobom sa tvorí každý moment a život ako taký - samé domčeky z kariet.. Stará matrica sa udržuje už len v pozeraní sa na všetko cez 3D krabicu obmedzení, vo vzťahoch ku všetkým a všetkému, ktoré odrážajú limitovaný, nedostatočný vzťah so Sebou na multidimenzionálnej úrovni, stará matrica je v tele, v DNA, vo vzťahu so sebou a jej čistenie z tela je dlhý proces, avšak vyžaduje si to prestať z nej funguvovať, prestať ju aplikovať na NOVÚ ZEM, prestať ju posilňovať, začať ju vedome kolabovať, dekonštruovať, vyberať si inak, používať Nové svetelné kódy, inak si vyberáš katalyzátora svojich vždy len ďalších hlbších precitávaní, prebúdzaní a katalyzátora akcelerácie svojho rastu stále facky, stopky, bolesť, straty a utprenie, lebo nepočúvaš svetelnú inteligenciu vo svojom tele, obraciač sa stále von a pritom si môžeš si vybrať krásu svetla - ako pocit, nie ako fyzickú krásu, výber je vždy na každom v akej sile potrebuje, aby Vyššia MOC v ŇOM teda vonku premietaná zaúradovala.. Ako človek sme Majster upriamovač pozornosti všade inde len nie do seba a na to, čo je naozaj podstatné, na to čo je v tebe spustené v tvojom tele, nie na vonkajšie okolnosti a na druhých, to sú nepodstatné príbehy. Podstatná je energia a čo je v tebe aktivované, aktivátor nie je podstatný, si to aj tak ty len v iných formách a podobách - TY ako tvoj vesmír.. človek sa stráca na povrchu a vo formách, príbehoch a interpretáciách hlavy, preto je obeťou hráča a prezliekača kabátov Vnútri, teda vonku premietaného.. Pokiaľ sa vyčkávalo na niečo, alebo sa pokračovalo po starom, tieto dvere sa rapídne rýchlo uzatvoria, kde sa záviselo od niečoho zvonka, dodávky zdroju musia byť useknuté, pokiaľ sa učíš najviac cez straty, budeš strácať, pokiaľ potrebuješ tvrdé okolnosti na začatie si otvárať srdce len viac a učiť sa ho udržať ho otvorené, nezatvoriť ho zase ako ochrana a obrana voči vonkajšku kedy sa tak vlastne zatváraš svetelnému TOKU ZDROJA všetkého v sebe a oberáš sa o všetko,čo potrebuješ vo svojom vnútri, tak si volíš len drastickejšie ďalšie prebudenia.. VEDOMIE JE CEZ SRDCE, CELÝM TELOM, CELOU BYTOSŤOU, ako človek sme sa naučili len potláčať energiu, otupovať svoje tetlo, aby sa necítilo, unikať od seba niekde von, ale ONO SA TO VŠETKO ZRÝCHLENE VRACIA - VEĽKOLEPÉ ZRÝCHLENÉ VYÚČTOVANIA ENERGETICKÉHO DLHU SEBA SEBE A TOHO, ČO SI VŠETKO POUŽIL VO VŠETKÝCH SVOJICH EXISTENCIÁCH ABY SI SI NIEČO ZABEZPEČIL ZVONKA (dodávka zdroja zvonka)..

Kto si tým ešte poriadne neprešiel - tak v Padajúcej starej konštrukcii bude pokračovať len väčšia potopa, plamene, je to padajúca civilizácia odznova, kde vládlo ego, zábezpeka potrieb jednotlivca - potreby svojho spodku, a len väčší Chaos,PreTLAKY, destabilizácia starých základov, kobercov vnútri je nutná, inak novému nie plne dovoľované sa rodiť a tvoriť, keď sa starému nedovoľuje odumrieť... Vyššie Ja každého pritlačí ku múru, keď treba, ono už tlačí dlhšie, len ak je škrupina hrubá, teraz bude tlačiť ešte viac, aby si začal-a sám kolabovať staré, ktoré je v nesúlade, začal-a sa učiť skákať v čase (kvantovo) cez tvoje vlastné vnútorné len hlbšie spojenie so Sebou ako so Všetkým a cez svoje zážitky - svoje experimenty .. všetko sa pretáča super rýchlo na začiatok a zároveň do budúcnosti preto práca s časom-frekvenciami-vibráciami-svetlom-zvukom-dátami-kódmi je viac než nevynutná a pamäť je v DNA.

*katalyzátor rastu môže byť bolesť, utrpenir, straty, alebo cez krásu svetla, života ako pocit ako zážitok VIBRUJÚCEHO VEDOMIA V NESPOČETNÝCH MNOŽSTVÁCH PODÔB - hojnosť & bohatstvo plnosti zážitku, sýtosti a živosti farieb.. keď praktikuješ vidieť “ďaleko za akékoľvek 3D filtre” ako duálna čierno biela optika bez života tak vidíš a zažívaš úplne iné dimenzie Seba lebo si to dovoľuješ cez len viac otvorené srdce..

Ožívanie len viac naplno, svetlo STIMULUJE VŠETKO UMŔTVENÉ V TELE ZA VŠETKY EXISTENCIE, OŽIVUJE VŠETKY OTUPENÉ NERVOVÉ ZAKONČENIA PRETO BOLESŤ JE SÚČASŤ TOHTO, ALE KEĎ NEBOJUJEŠ SO SVOJIM TELOM A IDEŠ NAPLNO DO TOHO - All In, tak telu dovoľuješ to zo seba rýchlejšie uvoľniť - cítením teda procesovaním toho čo treba (všetkých akášov) naplno, inak nevynulovávaš žiadne náboje, a skladuješ v sebe staré kódy, pre tie nové v tele nie je miesto, tak prichádza ku MEGA ZASTAVENIAM A TZV. 'ZLYHANIAM TVOJHO SYSTÉMU, LEBO NEUPGREJDUJEŠ SVOJE TELO CEZ KÓDY NOVEJ ZEME - NEPRECHÁDZAŠ SI POTRBENÝM PRERÁBKAMI, REGENERÁCIOU, AKTUALIZÁCIAMI VNÚTORNEJ TECHNOLÓGIE, KTORÁ JE KĽÚČOVÁ A NEBUDUJEŠ VZOSTUPNÉ VOZIDLO, TO SA SAMO NEDEJE.. KEĎ NIE JE TELO ADAPTOVANÉ, AKLIMATIZOVANÉ NA VŽDY VYŠŠIE FREKVENCIE, NÁLOŽE SVETLA, TAK DOCHÁDZA KU nevedomej smrti, lebo ego nedovolilo vzostup. Od 5D plus neexistujú žiadne diagnózy, pozeráme na všetko ako na rovnováhu alebo nerovnováhu energie a všetko ostatné je toho výtvor - materializácia toho, následok toho - tvojej tvorby z vedomia alebo nevedomia... tvorby z akých levelov vedomia, z akých frekvenčných pásiem ? v tom je tiež veľký rozdiel...

Preto sú to pokračujúce možnosti

ZMŔTVYCHVSTANÍ AKO NOVOZEMŠŤAN - vždy novšie verzie teba pokiaľ Aplikuješ silu a moc SVETLA - KÓDOV VEDOMIA SEBA AKO ZDROJA DO PRAXE (kódy vedomia Novej Zeme-NovoZemšťan) ~~> Úradujú Kódy Ožívania Vždy Novších Verzií Seba, ktoré zosilňujú tie staré verzie na ich integráciu a odumretie - vedomú transmutáciu na základe, ktorej transformuješ - čiže jedny z ďalších účelov len silnejšieho intenzívnejšieho svetla sú zosilnenia tých najnechcennejších častí seba - kde si stále na kríži, podporuješ vedomie starej zeme - obmedzené vedomie - ľudskú mentalitu a padnutý typ tela ? Kódy Akcie, odvahy a statočnosti sú tak úžasnou možnosťou ďalšícj kľúčov ku Neobmedzenému Vedomiu Seba - len vyššie (hlbšie) úrovne hojnosti lásky-informácií-výživy-všetkého, čo človek je zvyknutý hľadať vonku..


⚡️🔆

Súčasťou vzostupných procesov (pálenia kríža) ako navracania sa do svojho majstrovstva na Multidimenzionálnej úrovni je

Aplikácia Seba ako zdroja všetkého - Ty ako ZDROJ - využívanie svojej sily a moci ako Svetelná Kozmická BYTosť ( novoZemšťan ) a zneužívanie-nevyužívanie-strácanie svojej životnej kreačnej sily KOZMU ako človek, Ty ako človek starozemšťan závislý od Zdroja niečoho, niekoho zvonka... Cítenie sa bezpečne v sebe, preprogramovávanie svojho tela, detox na všetkých úrovniach ako kontinuálne nekončiace procesy sú toho súčasťou.. kde všade investuješ do nevomej deštrukcie seba a nás a netušíš - zvedomnievanie - precitávanie je všetko proces navracania Pamäte…. A keď vieš, lebo si si vedomý, tak volíš iné odpovede tzv. Reakcie, tvoje akcie sú iné, vychádzajú z Jednoty v sebe nie zo separácie, z hĺbky Zdroja v sebe, teda rapídne radikálne meníš Všetko - majster energetična - fyzična tiež ako proces…


⚡️🔆

Robenie rozdielu je tvoja prirodzená MISIA cez tvoju transmisiu, keď je tvoja božská esencia plne cítiť už len cez tvoju prezenciu -

⚡️🔆 TY Meníš energiu priestoru - miestnosti alebo sa necháš zmeniť energiou miestnosti? Ako veľmi radi opakujeme - Paradoxy sú Základ - STRED - prázdnota a plnosť v jednom, obe polarity ako Jedna,

Nejde o nič a ide o všetko!


Z ničoty, Prázdnoty sa Všetko Rodí - nula bodka nula - bodka v strede osmičky,

Telo a SolARne Záblesky, Prerody na NovoZemšťana, Robenie Rozdielu a Zmien, Hojnosť, Bohatstvo, Vzťahy, a KRIST A ANTIKRIST - PREDLOHA KÓDOV VEDOMIA, NA KTOREJ BUDUJEME AKO ČLOVEK 3D ZEM A PREDLOHA KÓDOV VEDOMIA, NA KTOREJ BUDUJEME V SPOLUPRÁCI S TELOM ÚPLNE INÚ KONŠTRUKCIU, STOJÍ NA VZŤAHU SO SEBOU AKO SO VŠETKÝM, SO SVETELNÝM VEDOMÍM V TELE, JE TO ČISTÁ KRISTICKÁ KONŠTRUKCIA VYSLOBODENÉHO VEDOMIA A TELA - SPALENÝ KRÍŽ - PRESAH CEZ 4-5D - PRVÝCH 5 DIMENZIÍ SEBA SI ZMAJSTROVAL..⚡️🔆 Kódy pre 2022-2024 sú najmä o

The next Level You - veľkolepá filtrácia, sťahovania sa, pohybu, koncov, vynulovávaní, kvantových skokov, začiatkov - Všetko v Jednom - Vždy Novšia Verzia Teba ako NovoZemšťana Teraz sa “snaží ísť Online” - keď vibruješ celotelovo z frekvenčných pasiem Novej Zeme, operuješ z iného systému vyššie srdce-myseľ - funguješ a čerpáš z neobmedzeného ZDROJA všetkého v sebe - je to cítiť, vidieť, počuť, “dohral akékoľvek ľudské pingpong hry vrátane prijímanie čenelingu”, lebo postupne všetky monády - kolektívy vedomia integruješ, stelesňuješ - sú tvojou prirodzenou súčasťou - nemáš potrebu svoju prácu, zdieľania volať čeneling (už).. keď čeneluješ, nikdy nepresiahneš starozemšťana v sebe, človek miluje hrať tieto hry do nekonečna, lebo operuje z obmedzení na svojom vedomí - pozitíva 3D matricu a tie pravidlá hry, odpojí sa z meditacie/čenelingu, a zase pokračuje ”ako človek”, postupne už sa však neodpájame, a všetko to ostáva už v 4D - tranzitnej pasáži - ty ako My v jednom ako NovoZemšťan si už INTEGROVANÁ UNIVERZÁLNA KOZMICKÁ (KRISTOVA) BYTOSŤ SVETLA - VRACIAŠ sa len do toho, kým už dávno vo svojej podstate si .. je to cesta návratu do Hojnosti v tej najčistejšej forme, do hojnosti ktorou je už tvoj esencia, keď tvoj GRÁL - - POHÁR JE PREPLNENÝ TEBOU AKO ZLATÝM ŠŤAVNATÝM NEKTÁROM, KTORÝ S NAMI ZDIEĽAŠ A ZDIEĽAŠ ZÁROVEŇ AKO NA TO, ČOKOĽVEK ZDIEĽAŠ JE V ZLATO, LEBO FUNGUJEŠ Z NÁVRATU DO TEKUTÉHO ZLATA - SVETLA OPÄŤ V SEBE ..🔆

🔆

Vždy Novšia verzia Seba - vždy menej robí kompromisy, neakceptuje 3D ako realitu, si strážca hviezdnych brán, ktorý už nedovolí žiadne znehodnocovanie egom, nedovoľuje vo svojich realitách žiadne šarádičky na niečo, netváriš sa že nevidíš, keď vidíš, že je niečo (skorumpované) - nečisté a je to 3D aspektom vyšívaná projekcia-tvorba-produkt.. nezúčastňuješ toho, nepodieľaš na tom..

Paradoxne, Čím viac Lásky, tým menej akceptuješ akékoľvek 3D reality a bodka... Neakceptuješ 3D - NEAKCEPTUJEŠ UŽ MENEJ, NEAKCEPTUJEŠ 3D správanie, nerobíš kompromisy, lebo zase pôjdeš na svoj energetický úkor.. Sú to len hlbšie procesy Uvedomovania si toho, že čo vlastne komUnikuješ - aký Typ matrixu? Taký tvoríš - všetko je to energetike a o tónoch ~> základy prestavby MATRICE VO SVOJOM tele, CEZ CEZ KTORÚ PROJEKTUJEŠ SVOJE VEDOMIE - Matrica novej Zeme už nie je limitovaná a KRIST--AA-L ČISTÁ PRIEZRAČNÁ JASNÁ. JE TO NEKONČIACI MEGA PROCES...

🔆

Vždy sú to ďalšie Kľúče ku slobode - za volantom sedí tvoje božské Ja, ale malé ja mu musí odovzdať volant - vedenie a ono bude za každú cenu chcieť pokračovať ťahať nitky na tebe ako bábke… majstrovstvo seba nie je kontrola, je to prečisťovanie si celého systému kompenzácii si niečoho Zvonka - - nie je nedostatok - - nie ľudská potreba - - cesta z ego solARu do SRDCA - tam končíš s vyživovaním a podporou ľudského typu vedomia v tele, ale navraciaš sa ku svojej regenerácii, obnove, rekonštrukcii na svetelných kódoch Novej zeme - svoje padnuté vozidlo na minime svetla si opravuješ doslova na VZOSTUPNÉ VOZIDLO A BUDOVACIU ULITMÁTNU TECHNOLÓGIU TVORIACU ZÁKLADNÚ KONŠTRUKCIU TELA KRISTAAL - KRISTAALAA UNIVERZÁLNEHO SVETELNÉHO VEDOMIA - TELA - UNIVERSAL H.U.MAN - - KĽÚČE KUC SEBE AKO KU CELÉMU VESMÍRU SI VYZDVIHUJEME ALE JE NUTNÉ ICH APLIKOVAŤ NIE LEN ZBIERAŤ - KĽÚČE KU ZLATEJ BRÁNE DOMOV DO JEDNOTY - PRESAHUJEŠ CYKLY REINKARNÁCIE, KTORÁ JE TIEŽ ILÚZIA NA MULTI.D ÚROVNI.. KOM-UNIA A

KOM-UNIKÁCIA JE VŠETKO… TO ŽIVÍ A VYŽIVUJE TVOJE POLE ALEBO SA OKRÁDAŠ O SVETELNÚ VÝŽIVU LEBO SI NA STARÝ ZDROJ NAPOJENÝ V SEBE (na Zdroj 3D matrixu v sebe)… Je to postupný proces

Vy-Slobodzovania sa od Bytia Ovládaný svojim Spodkom - ego potrebami ale bez boja - je to zmajstrovaním energie ako Vyššie Ja - rôzne levely a typy vyššieho Ja - sloboda od Bytia v Ľudskej Hlave - TY využívaš kódy prevratov - prevraciaš Polarity, zjednocuješ, si v službe novej zemi, vyberáš si presny opak než by si si ako človek z 3D vedomia vybral - tak sa tiež Buduje MerKAba - Svetelné Vozidlo - galaktická Loď na vzostup a tvorbu Novej Zeme - tvorba živnej Pôdy Novej Zeme v Sebe pre seba ako pre hviezdne semienko ako hviezneho satarešinu zároveň je mega proces,

Si si vedomý ako je Účel KomUnikácie starého človeka ÚPLNE iný než Nového človeka - komUnikuješ nonstop už tým čo vibruješ vždy verzie Zeme do svojho poľa také, z ktorej ty vnútorne funguješ Vonku premietanej.. Meníš vnímanie, meníš energiu meníš všetko.. nič nie je fixné, nemenné a ani hmota, všetko je vibračno-frekvenčná záležitosť. Sústreďujeme sa na ENERGIU NIE NA FORMU. Je to úplne iná báza - tak predsta ukazuješ rozdiel medzi starou a novou Zemou.. Ty si ten rozdiel, TY robíš tak rozdiel, lebo sa učíme NAJVIAC Cez ZAŽITIE ROZDIELOV PREDSA ... STAČÍ JEDEN ZÁŽITOK A VŠETKY SLOVÁ SÚ ZBYTOČNÉ...

🔆

Toto video som zužitkovala aj ako voľne dostupný Dar,

je z kurzu Budovateľského (jeho Plný názov je spomenutý na začiatku videa) - niečo extra ku ďalším základom starozemšťana a novozemšťana - všetky rozdiely do detailov na súčiastky sa učíme o sebe v sebe, o všetkom ako Konštruujeme, aby sme mohli dekonštruovať, pretočiť polarity, zjednotiť, spáliť vždy staré, vytvoriť nové - všetko až extrémne rýchlo - lebo tempo sa zrýchľuje ale my paradoxne spomaľujeme vnútorne…

TEMPO A RYTMUS SÚ ÚPLNE INÉ A ČO BOLO V SÚLADE VČERA, DNES UŽ NIE JE..


Tiež to súvisí s hlbším chápaním ako sa všetko Rapídne “Ide zrýchliť“ a zmeniť - ZRÝCHLENIA CYKLOV SMRTÍ A ZRODOV A PRERODOV - vzostup ako proces odkrižovávania - sú to tiež kódy Krista aktivujúce zosilňuje kódy antikrista (my ako 3D človek padnutá verzia anjelov, galaktiokov všetkých v jednom) - ochota ísť len hlbšie do seba, cítiť seba je základ inak do nekonečna budeš bojovať so svojimi tzv. Tieňmi - 3D aspektmi vedomia seba - viac k tomu v predchádzajúcich textoch, videách voľne dostupných a v Kurzoch je toho omnoho viac (najmä v tom budovateľskom).


🔆

Nastrihané Video z Budovateľského Kurzu zo Školy Majstrov Novej Zeme ako Extra Darovaná Podpora a Doručenie Kľúčov-Kódov, ktoré môžu Podporiť Tvoje Procesy:

Základy ku Starej-Novej Zemi, ku Vzostupno-Zostupným Procesom - - Cez Transmutáciu Energie Transformujeme Všetko a to neustále Počínajúc Svojim Telom - Dekonštrukcia Kríža, Polarity Funguúce ako JEDNA a Prirodzená Alchýmia na Zlato:


1,002 views

Comments


bottom of page