top of page

Celotelové Tranzity Do Novej Zeme Sú Cez Vedomie Majstra Budovateľa Neba Zo Stavu Života Po Smrti

Updated: May 31, 2022

-- Život po smrti -- po smrti ľudských ego identít a lipnutí, nití neslobody, čo je ultimátny stav Slobody -- cez zrýchlenie cyklov smrti starého typu vedomia a tela (vedomie 3D človeka a jeho tela ako jedno) a teda zrýchlené znovuzrody NovoZemšťana cez procesovanie intengráciu - download - upload - aplikáciu - Využitie Svetelného Neobmedzného Vedomia (Novej Zeme).

🕊

Táto grafika úžasne zobrazuje Prechod Okom Ihly na etapy, že ďalej prechádzame ako nikto a všetci zároveň v Jednom Tu a Teraz,

ŽIJEŠ VĎAČNOSŤ V AKCII BEZ PODPORY ĽUDSKEJ MENTALITY NEDOSTATKU, BEZMOCNOSTI, kedy TO vieš ŽE KÝM SI a aplikuješ to vedenie, že to

MÁLO JE VEĽA,

TO

NIČ JE TO VŠETKO

Z NIČOTY SA VŠETKO RODÍ A NIČ ZO STARÉHO SI NEBERIEME ĎALEJ, ŽIADNE LIPNUTIA, ŽIADNE NITE NESLOBODY, SVOJE IDENTITY A 3D SYSTÉMY LIMITUJÚCICH PRESVEDČENÍ O SEBE, O VŠETKOM, PRECHÁDZAME DOMOV, VŽDY HLBŠIE DO SEBA, NÁVRAT KU SEBE JE NÁVRAT KU TELU, VŠETKO JE VNÚTRI A ZAČÍNAŠ AKTIVOVAŤ PRAVÝ ZDROJ ŽIVOTA-LÁSKY-SLNKA ZATIAĽ ČO MÁŠ MOŽNOSŤ DEKONŠTRUOVAŤ VŠETKO, ČO SI VYTVORIL-A ZO STARÉHO TYPU ZDROJA V SEBE (zdroja padnutého vedomia-zdroj starozemšťana).


Ak na niekoho čakáš, si to ty..

Ak niečo hľadáš a potrebuješ, niečo / niekto ti chýba, Si to Ty,

Ak chceš niečo vidieť / zažiť, ty to máš predstavovať - byť to - cítiť to - stelesniť to - vytvoriť to, tak to materializuješ, REALizuješ do svojich REALít..


UNIverzálne Svetelné Vedomie (telo) Začína cez otvárania Srdca, cez expanziu Srdca a nielen jedného, cez začatie bytie na príjme seba (meditačný stav je tvoj stav, z ktorého funguješ), už nezatvoríš srdce kvôli ochrane a vyhodnoteniu, že niečo vonku je hrozba, Vedomie je cez len hlbšie a intenzívnejšie precitávanie tela, cez ožívanie celého Kozmu v tvojom tele a všetkého toho, čo sa nechcelo cítiť za všetky svoje existencie, kde sa zároveň unikalo od seba, ''bojovalo so svojim telom'' - vonku reflektovaný súboj polarít na multidimenzionálnej galaktickej úrovni a to aj keď sa to zdá cez ľudské oči, že je to záležitosť ľudská a zemská, práveže je to Naopak....

Čím vyššie frekvencie, tým viac vidíme a ''musíme''cítiť len seba a vonku, nič nie je iba plátno na ktoré projektuješ zvnútra tie scenáre a sú tam spúšťače toho, čo už vnútri dávno bolo a odohráva sa... v tom spočívajú kľúče ku ultimátnej slobode na úrovni vedomia a tela... keď nezávisíš od vonkajška, nie si podmienený a určený nikým a ničím zvonka, teda nie si ovládaný svojím malým ja, ktoré si myslí že vidí a vie niečo, ale nič nevidí, nevie, lebo čerpá z 3D databázy ľudského tzv. poznania, čo nemá nič spoločné s pravým poznaním, ktoré se neučí nikde naspamäť..Prechody úzkym Vortexom - stred osmičky - tzv. smrtiaci tunel pre ego, tunel do posmrtného života, návrat do nekonečnosti v sebe, do nesmrteľnosti svojej esencie, návrat ku sebe - len hlbšie do seba - návrat do neobmedzeného svetla všetkých Hviezd v Jednej.. Návrat domov v sebe ku láske k sebe v sebe pre nás - Bez plné sebaprijatie na multidimenzionálnej galaktickej úrovni a to je proces..
Počas týchto procesov sa učíme najprv cez svoje prístupy ku všetkému, ku sebe Vstupovať do všetkých DNA kódov, kde všetko Vedomie Poznanie Je a aplikovať Neobmedzené Vedomie Seba ako Zdroja do praxe..

Učíme sa aplikovať, že nie len ako hore tak aj dole, ale

Ako Vnútri tak vonku ~ Čo sa odohráva v tebe sa premieta v tvojich bezprostredných REALitách. Je to vždy

Materializácia svojho POCITU v sebou vytvorenom svete - sne - ilúzii - holografickej projekcii. Je to nekonečné seba-objavovanie sa odznova vždy inak, kde si dovoluješ LEN VIAC, aby ťa tvoj svoj vesmír TY prekvapoval úžasnosťou - DORUČIL TI LEN TEBA V NESPOČETNÝCH MNOŽSTVACH Rôznych FORIEM A PODÔB.. keď jediné čo očakávaš je neočakávané a máš prístup objavovania sveta ako čerstvo narodené bábätko, ktoré vie že je všetkým, ktoré je plne rozsvietné a nevníma oddelene od seba (zo separácie), vníma zo zjednoteného stavu vedomia ✨ MY SA NAVRACIAME OPÄŤ DO TOHO, ŽE SME ČERSTVO NARODENÉ BÁBÄTKÁ A STAREŠINOVIA v Jednom - Praveké studnice PRApoznania PraZdroja..

🕊

Život po smrti - keď umieraš ako to kým si si myslel, že si na etapy zrýchlene, na celotzelovej úrovni, prestáva byť vo vedení tvoj človek v tebe, prestávaš si stáť v ceste a dovoľuješ si SEBA AKO VŠETKO len viac a viac,

ožívaš ako TO kým naozaj si a na tom začínaš všetko tvoriť odznova ZATIAĽ ČO DEKONŠTRUUJEŠ VŠETKO TO, ČO SI POSTAVAL A UDRŽIAVAL NA STAREJ 3D MATRICI VO SVOJOM TELE - KRIST NA KRÍŽÍ - KRÍZA VEDOMIA - NEBYTIE NA PRÍJME SEBA, BYTIE NA NEDOSTATOČNOM PRÍJME SEBA A VŠETKO JE TOHO ODRAZOM, TVORBOU, VŠETKO JE REFLEXIOU VZŤAHU SO SEBOU, SO SVOJÍM TELOM... TENTO VZŤAH JE A BUDE LEN VIAC TESTOVANÝ A TENTO VZŤAH JE NAJVIAC PODCEŇOVANÝ A ZANEDBÁVANÝ, preto to krachuje vždy na tomto - na tele... telo si berieme so sebou, ale premieňané, prerábané, nonstop alchymizované cez len vyššie frekvencie a väčšie dávky svetla, ktoré zosilňujú akúkoľvek 3D tvorbu na 3D základoch v sebe...

🕊

Otvárame si len viac a viac cez Srdce

Vstupy úplne všade, vstupy do poľa, kde všetko JE k dispozícii, kde sú všetky informácie v kódovanej forme sú vnútri a z toho postupne neobmedzného Stavu vedomia v Bytí, z ktorého nielen otvárame vstupy do Novej Zeme, ale z ktorého tvoríme, projektujeme, komUnikujeme Novú Zeme - uvádzame TO vedomie Novej Zeme do formy, do realít - realizujeme vedomie Seba ako Nekonečná a Nesmrteľná BYTosť, ktorá nemá žiadne nedostatky a obmedzenia, len tie ktoré si sama nastavuje, kladie, tvorí, tým že v ne verí...


Precitávanie tela a jeho celoživotný len hlbší detox JE proces, ktorý sa dá urýchliť, bolo celý život otupované, unikalo sa od tela, od cítenia seba, svojho tela - tak sa tvorí karma - energetický dlh - funguješ z prázdneho pohára v sebe, z nedostatku spojenia so sebou - nie si na príjme seba, a všetko čo tvoríš, zdieľaš, komUnikuješ nie je čisté, tvoje malé ja v tom stále má svoje lepkavé nite, dávaš sa tak dole sám, lebo je tvorba v každom momente z nevedomia na základe toho, že je to projekcia 3D vedomia z 3D tela... Aplikácia Kódov PREVRATOV NA PRÁCU S POLARITAMI a zastavovanie a zvracovanie všetkého, prevracanie toku života ktorý bol vlsatne tok smrti mysliac si že je to život je MEGA proces ktorý ťa stojí viac než všetko, ale to jediné stojí za to, a ostane to stáť, svietiť, ak svoje hviezdne semienka sadíš do čistej výživnej pôdy Novej Zeme v SEBE. Človek sa snaží sadiť nové semienka do tej istej pôdy a udržuje starú matricu na mieste, to už nie je možné, je to snaha ťahať starú zem do novej, ťahať staré toxické telo do vyšších frekvečných pásiem nie je možné a ľudské vedomie a poznanie, čo je všetko 3D datábáza NIE JE VYUŽITEĽNÉ A APLIKOVATEĽNÉ NA TVORBU VYŠŠÍCH REALÍT NOVEJ ZEME ZVNÚTRA VON.


STAV Z KTORÉHO TVORÍM.E - Z ÚPLNEJ NULY - SI TAK HLBOKO A EŠTE HBLŠIE V TELE - CÍTIŠ VIDÍŠ POČUJEŠ - ČÍTAŠ CELÝM TELOM ,CELOU BYTOSŤOU, CELÝM POĽOM, CELÝM ZJEDNOTENÝM POĽOM VEDOMIA A TVOJE TELO V POLI, JE TO NEOBMEDZENÝ

STAV VEDOMIA V BYTÍ ŽIVOTA PO SMRTI, ČISTÁ LIBERÁCIA BEZ ÚNIKU OD SEBA PRÁVE NAOPAK, JE TO STAV ROZPLYNUTIA SA - Z TOHO STAVU PLYNIEME, SME V TOKU, SI TOKOM, SI NAPOJENÝ NA ZDROJ - SI ZDROJ...

POKRAČUJÚ MEGA KÓDY TRANZITOV A ODUMIERANIA STAREJ VERZIE GALAKTICKÉHO DRUHU 3D ČLOVEKA ČO JE GALAKTICKÁ RASA PRVÉHO ČASOVÉHO MATRIXU AVŠAK MY INTEGRUJEME, ČISTÍME VŠETKÝCH 5 HARMONICKÝCH UNIVERZ A ZJEDNOCUJEME SA SO VŠETKÝMI VERZIAMI SEBA, ROZPÚŠŤAME ÚPLNE VŠETKÚ SEPARÁCIU A DUALITU ZO SVOJHO TELA TO VYLAVUJEME... NOVÝ ČLOVEK AKO ÚPLNE NOVÝ HYBRID, DRUH ZAČÍNA 6. ČASOVÝM MATRIXOM 6.H.U. - TO SÚ KÓDY VEDOMIA NOVEJ ZEME, KTORÉ OŽÍVAJÚP CEZ KAŽDÉHO KTO Z TOHO VEDOMIA FUNGUJE, PRETO VEDOMIE NOVEJ ZEME TREBA ŽIŤ, NIE O ŇOM MENTALIZOVAŤ, ALE BYŤ HO CELÝM TELOM, VĎAKA ČOMU PREMIEŇAŠ ALCHYMIZUJEŠ SVOJE TELO CEZ MEGA AKCELEROVANÚ EVOLÚCIU SVOJHO VEDOMIA.. NIE TO HLAVOVÝ PROCES ALE CELOTELOVÝ...


🕊


Stav Vedomia Novej Zeme, z ktoréhu Ju Tvoríme = KomUnikujeme = Projektujeme JE STAV VIDENIA - VEDENIA AKO JE VŠETKO ILÚZIA, SEN, KTORÝ SI TY VOLÍŠ, TVORÍŠ ZAŽIŤ.. UČÍŠ SA VYUŽÍVAŤ MOC ILÚZIE NAMIESTO TOHO, ŽE SI STRATENÝ V ILÚZII MOCI AKO ČLOVEK... JE TO STAVU PRESAHU VŠETKÝCH ROZDIELOV-ODDELENOSTI-SEPARÁCIE AJ MEDZI ŽIVOTOM A SMRŤOU, HLAVNE PRESAH ĽUDSKÝCH SYSTÉMOV PRESVEDČENÍ O ÚPLNE VŠETKOM, O SEBE, AJ O ŽIVOTE, O SMRTI..

POCIT NEBESKÉHO DOMOVA V SEBE - JEDNOTY - SPOJENIA - SPLYNUTIA - NAPLNENIA - VÝŽIVY A BEZPEČIA AKO ZÁKLADY DOMU V SEBE JE STAV

Zjednoteného vedomia Zdroja všetkého vedomia, bytostí v jednom vo svojom Bytí = je to Pocit / Stav ŽIVOTA PO SMRTI - ožívaš len viac ako “TO“ KÝM NAOZAJ SI CEZ rýchlejšie UMIERANIE TOHO, KÝM SI SI MYSLEL, že si = len viac posvätnejší hlbší pokoj / DOMOV v sebe “na nezaplatenie” kedy z HĹBKY ZDROJA V SEBE VŠETKO, ČO POTREBUJEŠ ČERPÁŠ NEZÁVISEJÚC OD VONKAJŠKA.. je to tzv. “nebezpečná úroveň slobody pre starý typ spoločnosti..” 🕊

..a nekončí a to, lebo vždy je tu ďalší level toho, ďalšia vrstva, ďalšia hĺbka - výška ♾️

Je to Stav Vedomia v Bytí “stav bytia” DOMA VO SVOJOM SVETELNOM HVIEZDNOM DOMOVE - RODINE V SEBE, KEDY PLNE VIEŠ, ŽE ZDROJ JE V TEBE A APLIKUJEŠ TO, VYUŽÍVAŠ TO...
🌟

Nevyhnutné je Investovať do všetkého, čo podporuje tvoju Expanziu srdca, lebo tá predchádza Expanzii vedomia - Rozpamätávanie sa na seba, na všetko, tak uvidíš precítiš len viac a viac a najmä pochopíš a spoznáš len viac... navyše je to stav čistej hojnosti naplnenosti svojho pohára zvnútra a to ťa vyživuje - tvoje pole je vyživované, tá energia ťa podporuje avšak vytláča to von všetky opaky, toho si treba byť vedomý, lebo toto je pokračujúca integrácia polarít a seba na multidimenzionálnej úrovni.. LÁSKA A LÁSKAVOSŤ K SEBE DOVOĽUJE KRÍDLA, OTVÁRANIE SA VIAC A VIAC SEBE NA ÚROVNI SRDCA, NA CELOTELOVEJ ÚROVNI - DO TOHO MI TEČÚ FINANCIE A MÔJ ČAS, DO TOHO ČO AKTIVUJE LEN VIAC SVETELNÝCH KÓDOV, TEDA RAdosti, otvára to srdce, lebo to je otváranie vedomia len viac.... tak si UMOŽŇUJEŠ DOVOĽUJEŠ SEBA AKO VŠETKO, SEBA NAPLNO A DOVOĽUJEŠ SI ZNOVU-BUDOVAŤ SVOJE PADNUTÉ ZVIAZANÉ zdegenerované krídla (príjem seba) - zadná strana srdca - lopatky.. UMOŽŇUJEŠ TO SEBE, TEDA AJ VŠETKÝM OSTATNÝM, CEZ SEBA MÁŠ MOŽNOSŤ VYSLOBODZOVAŽ GENERÁCIE OD ŤAHANIA ŤAŽKÝCH KRÍŽOV - KARIEM - NEDOSTATKOV - SEBAZERADY ATĎ... ale to neznamená že túto možnosť všetci využili, lebo čas kráti, zrýchľuje sa, LEBO VŠETKO KOLABUJE DO JEDNÉHO BODU, Zem sa zjednocuje s jej vzostúpenou verziou - hologramom - je to PREROD Z PLANÉTY NA SOLARNU HIVEZDU, KTORÚ MÁ PREDSTAVOVAŤ KAŽDÝ NA SVOJEJ INDIVIDUÁLNEJ ÚROVNI.....

🌟

Stav vedomia v byte z ktorého tvoríme RAJ je vnútorná

Sloboda - Liberácia - Mier, krása svetla, ktorú cítiš vnútri a odrážanú vonku vo všetkom je niečo, čo sa na ľudskej úrovni nezažíva.. “je to ďaleko za tým”,

tu sa rozpúšťajú akékoľvek (mentálne) obmedzenia na svojej Neobmedzenosti

🔆

KEĎ MÁŠ ZÁŽITKY SEBA AKO ČISTÉHO VEDOMIA AKO ZDROJA VŠETKÉHO, najprv máš zážitky, postupne to žiješ naplno a len viac naplno, stav

keď nemyslíš a vieš, keď VIEŠ CELOU SVOJOU BYTosťou kto si a aplikuješ to do praxe = SI “TO”, ŽIJEŠ “TO”, tvoja zdrojová (božská) esencia cez tvoju prezenciu je cítiť, a TAK SI V SLUŽBE (nám ako celku) PRIRODZENE, ORGANICKY bez snahy, lebo je to tvoj prirodzený stav vyššieho Ja v Bytí = “ to je práca novej zeme” - si Zmena cez Bytie zmenou robíš rozdiel - “svietiš na cestu”, ukazuješ čo je Integrita, čo je NovoZemšťan, čo nie, čo sa na to hrá, čo je opak toho cez svoj príklad cez toho čo vyžaruješ...

🌟

Pozeranie sa cez otvorené srdce a zatvorené oči, aby si paradoxne vždy inak a oveľa viac uvidel, tak meníš uhly pohľadov a tak meníš energiu čiže všetko..

Realita je len taká z akej perspekítvy ju vnímaš, je to len uhol pohladu. Je to len nejaký typ interpretácie niekoho alebo tvojej, to neznamená, že to tak je alebo má byť..


Nová Zem je úplne Iné a postupne neobmedzené vnímanie SEBA, OSTATNÝCH, ÚPLNE VŠETKÉHO, JE TO postupné HRANIE sa V NEKONEČNOM POLI MOŽNOSTÍ - toľké bohatstvo a dary, možnosti.. LEN DO TAKEJ MIERY DO AKEJ TY SI DOVOĽUJEŠ JE TI DOVOLENÉ.. A TOTO JE NEKONEČNÁ HOJNOSŤ LÁSKY POZNANIA VEDOMIA, VŠETKÉHO TOHO, ČO (ako) ČLOVEK STRÁDA A HĽADÁ VONKU, LEBO JE OD ZDROJA TOHO V SEBE ODPOJENÝ..


KAŽDÝ MOMENT SI VYBERÁŠ VEDOME, ČO IDEŠ VYTVORIŤ, TEDA ZAŽIŤ, STARÁ ZEM JE FUNGUOVANIE Z AUTOPILOTA - z 3D programingu - vo vedení je tvoja hlava, čiže tvoje nevedomie tvorí, preto je Nová Zem vlastne úplne iný “Mind Set” Nastavenia a iné Pristupy ku všetkému čo určuje TVOJE VSTUPY DO VYŠŠÍCH REALÍT A VERZIÍ SEBA AKO VŠETKÉHO ~ JE to úplne iná Mentalita Neobmedzenej INTEGROVANEJ zdrojovej Bytosti EXISTUJÚCEJ VŠADE NARAZ TU A TERAZ.


JE TO PRESAH FUNGOVANIA zo zaužívanej ľudskej Mentality, zaužívaných spôsobov správania sa, komunikácie, fungovania, zo zaužívaných hlboko zarytých

ľudských systémov presvedčení - detských presvedčení o sebe, o všetkom, je to systém bojových nastavení, ktoré si vôbec ani len neuvedomujeme, že si odohrávame medzi polaritami vnútri,

a to hlavné presvedčenie, že sa musí trpieť, aby sa niečo dosiahlo a pritom nie je čo, všade dávno si,

preto si ťaháme veľmi ťažké kríže so sebou, ktoré si ťahali všetky generácie pred nami na každom je ich prestať prenášať ďalej.. uniknúť od nich/od seba (už) nie je možné.. únik = boj = rezistencia = nie si na príjme seba, “si v hlave” čiže srdce je zatvorené a hľadáš niečo, niekoho vonku, tok znútra von je v tedy uzavretý = čiže Nekonečnému BOHATSTVU DAROM A POKLADOM VNÚTRI TEDA VONKU SI UZATVORENÝ .. tomu - sebe sa otvára postupne, dovoľuje sa to postupne, lebo tak opatrne na to človek ide... lebo sa bojí nielen tmy ale najmä svetla, čiže len seba... Vedomie novej Zeme je POKLAD - DRAHOKAMY VO FORME - PRETO JE TO TELO POKLADOV - GENETIKA KRISTOS DIAMANTOVÉÍHO SLNKA AKO NAŠA ORIGINÁLNA GENETIKA ANJELSKYCH DRAČÍCH PRA-ZAKLADATEĽOV, VYSÁDZAČOV ZEME V JEJ VŠETKÝCH EVOLUČNÝCH ŠTÁDIÁCH.. CEZ TÚTÚ DNA PAMÄŤ - VEDOMIE - POZNANIE VŠETKO PRERÁBAME, PREPISUJEME, PRETVÁRAME A TVORÍME ÚPLNE NOVÉ SPOLOČNOSTI, CIVILIZÁCIE - PRVÉ NOVOZEMSKÉ A TIE NENESÚ NIČ Z TEJ STAREJ, LEBO TIE KÓDY NIE SÚ APLIKOVATEĽNÉ, TO JE ZASTARALÁ LIMITOVANÁ MATRICA... KDE VŠADE JU TY UDRŽUJEŠ NA MIESTE - TO JE MEGA SÚČASŤ PROCESOV, KTORÚ DLHO ČLOVEK ODMIETA VIDIEŤ, ALE TO JE PRVÝ KROK KU TOMU, ABY TO MOHOL VÔBEC ZAČAŤ DEKONŠTRUOVAŤ ALEBO TO PADNE ZAŇHO A BUDE TO DEVASTAČNÉ LEBO ČAKAL, NECHAL VŠETKO ZÁJSŤ DO EXTRÉMOV...


Pozeranie sa cez otvorené srdce a zatvorené oči, aby si paradoxne vždy inak a oveľa viac uvidel, tak meníš SVOJE VNÍMANIE, MENÍŠ uhly pohľadov, a tak meníš energiu POĽA, SVOJHO VYŽAROVANIA, PRIESTORU, KDE SI, MENÍŠ SVOJE REAKCIE, SVOJE ODPOVEDE, MENÍŠ FREKVENČNO-VIBRAČNÉ NALADENIE, MENÍŠ TAK VŠETKO.

OCHOTA PRENIKAŤ DO SEBA VIAC, CÍTIŤ, VIDIEŤ LEN VIAC CELOU BYTOSŤOU JE NUTNÉ KU ĎALŠIEMU OSLOBODZOVANIU SA A KU STAVANIU SA DO SILY A MOCA SVETLA-VEDOMIA V SEBE A APLIKKOVAŤ TO, LEBO MUSÍŠ CHÁPAŤ, POZNAŤ PREDSA SEBA ODZNOVA, OD NULY ODZNOVA SA UČÍŠ SEBA AKO TO, ŽE SI HVIEZDNA SVETELNÁ BYTOSŤ - UČÍŠ SA ČÍTAŤ SVOJU DNA - ČOHO EXPRESIOU SI ? AKÉHO GENETICKÉHO MATERIÁLU ? KÝCH KÓDOV VEDOMIA, TAK ČÍTAŠ VŠETKO.. ALE NIE JE TO ĽUDSKÝ TYP UČENIA SA, TOTO JE ROZPAMÄTÁVANIE SA NA VŠETKO, NA SEBA AKO NA VŠETKO, NA TO AKO SI SA VYTVORIL, ABY SI SA MOHOL PRETVÁRAŤ NA NOVÝCH KÓDOCH VEDOMIA ZEME - HVIEZDY.. V TOM TKVIE VŠETKÁ MOC, SVETLO-VEDOMIE JE MOC... V TVOJOM MULTIDIMENZIONÁLNOM VZŤAHU SO SEBOU AKO SO ZDROJOM TKVIE VŠETKO, VO VZŤAHU SO SEBOU AKO SO VŠETKÝM, A TEN JE BUDE LEN VIAC TESTOVANÝ LEBO SA MUSÍ BUDOVAŤ ODZNOVA, NEUSTÁLE UPGREJDOVAŤ, UPEVŇOVAŤ..

💗💎🕊

VEDOMIE, tzv. VYŠŠIE POZNANIE A VYŠŠIA MOC SÚ CEZ SRDCE, cez vyššie srdce, UNIverzalne srdce je NAPOJENIE NA UNIVERZALNE VEDOMIE A ČERPANIE ODTIAĽ - to je to ZLATO - ZVNÚTRA ČERPÁŠ - NEOBMEDZENÉ NAPOJENIE NA TO, KÝM NAOZAJ SI - PLNÍŠ SVOJ POHÁR - PRETEKÁ, ZDIEĽAŠ SVOJ ZLATÝ GRÁLOVÝ NEKTÁR - SEBA V PLNEJ PARÁDE S NAMI, TVOJU ESENCIU CEZ TVOJU UŽ LEN PREZENCIU, ČERPÁŠ ZO SEBA AKO Z NEOBMEDZENÉHO ZDROJA, KTORÝ SA SÁM OBMEDZOVAL, LIMITOVAL, NECHAL SI 3D aspektom vnútri teda vonku všetko diktovať.. merial všetko 3D merítkom, riadil sa 3D štandardmi a pravidlami hry.. to je mega proces toto rozoznať a spáliť.. z toho popola tvoríme nové, ale je to akcelerované, postupne je to až každý moment, každo nanosekundu odumieraš a rodíš sa opäť nový ako tak urýchľuješ procesy regenerácie - opravy DNA a prepisovania scenárov, DNA, tela, realít, svojho hologramu..

V NAŠOM TELE JE TÁ SVETELNÁ KOZMICKÁ INTELIGENCIA KEĎ SI JU DOVOLÍME LEN VIAC AKTIVOVAŤ A PRESTAŤ JEJ STÁŤ V CESTE (svetelné super vedomie-telo)..

🔆🌟

MENÍME SA NA ZLATO a je to cez SRDCE CEZ SVOJU SVETELÚ ÉTERICKÚ DNA, PRETO NUTNÝ JE

kontinuálny Detox tela - čistota - NAVYŠOVAŤ vodivosť tela je Nutnosť + všetko čo PODPORUJE EXPANZIU SRDCA - EXPANZII VEDOMIA, všetko čo podporuje Tvoj stav Tekutého Svetla - tvoj stav rozplynutia sa CELOU BYTOSŤOU a “odtiaľ plynieme“ ~

BEing in The Flow, postupne sa stávaš tým, kým si len viac -- si Tok HOJNOSTI ZLATÉHO NEKTÁRU - nastupuješ cestu grálu naspäť domov a ukazuješ cez svoj priklad, čo všetko je možné - kde je vôľa, tam je cesta..


**čím čistejšie telo = tým menej parazitov = tým viac sa zlatými niťami kreácie opäť vyšívame = naša svetelná / slnečná DNA = NÁVRAT DO HOJNOSTI V TEJ NAJČISTEJŠEJ FORME A ZMAJSTROVÁVANIE ZNÁSOBOVANIA HOJNOSTI, KTOROU VO SVOJEJ PODSTATE Dávno SME - tvoja esencia cez tvoju prezenciu/prítomnosť je cítiť a alchymizuje všetko “za teba” / pre teba 🔆🌟

POKRAČUJÚ

Len vyššie frekvencie neba / RAja/ duhovo diamantových vzostupných matrixov novej zeme =

Ešte väčšia SolARizácia Polarizácia a Extremizácia - vstupujeme len do vyšších levelov - do hlbších úrovní seba v sebe – do väčších obtiažnosti svojej vlastnej virtuálnej počítačovej hry tebou tvorenej, kde podmienky a okolnosti si vytvárame presne také aké potrebujeme na svoj rast, vyššie frekvencie = len väčšie výzvy pre človeka, to je účel toho, človek v tebe len stojí v ceste, “má problém”, zlučujeme ho, nebojujeme s tými časťami seba, ktore sa nechcú vidieť, musia plne cítiť aby si sa separácia o čo si viac zase rozpustila..


NA TEBE je ako zmajstruješ svoje vlastné reality, CEZ ICH DEKÓDOVANIE ICH MÔŽEŠ PREKÓDOVAŤ, na tebe je byť rozdielom, a robiť rozdiel svoju prezenciu - esenciu - frekvenciu, na ktorej ty vibruješ CELOTELOVO.. Kde je stále 3D v KAŽDÉHO tele bude LEN VIAC ZOSILNENÉ PRE TEBA V TEBE A VONKU TO UVIDÍŠ VO SVOJOM SVETE, ČIŽE KDE PROJEKTUJEŠ VNÚTORNÉ KONFLIKTY A UDRŽUJEŠ STARÚ MATRICU NA MIESTE A PRI ŽIVOTE..…

To je ZÁMERNE zosilnené a bude len viac - všetká “ tá človečina” pre teba na integráciu seba, na zjednotenie sa so sebou vždy len viac a na oveľa hlbších úrovniach. Len väčšie výzvy len väčšie testy, že ako sa ty postavíš ku sebou vytvoreným situáciám a výzvam, aký budeš mať prístup ku tomu? Ako sa zachováš, ako odpovieš ,ako zareaguješ? Ako svoje staré 3-D padnuté verzie – ako človek? Alebo už inak sa zachováš ?

Vedome sa vybujač, vyfňukaj, vysťažuj, vydupaj, vykrič, vyplač, vysmej, vypohybuj, daj to zo seba vždy von tak, AKO ty CÍTIŠ vo svojom tele v danom momente, lebo to musí ísť von - to bolo v tebe potlačené nesprocesované, musíš mať miesto na nové a toto ti stálo v ceste, čiže naplno to precíť lebo vďaka tomu budeš mať viac miesta na lásku v sebe na väčšie množstvá svetla v sebe...

NAPLNO si to odži, čo telo potrebuje vyjadriť a vyplaviť, ale bez projekcie svojho odpadu na ostatných a POTOM SA podeľ sa s ostátnymi zo zážitkami, zo srdca, z vyššieho poznania - vedomia seba..


KĽÚČ JE VŽDY TEN HLAVNÝ PRAKĽÚČ KU SEBE - KU POCHOPENIU SEBA VŽDY INAK…. Kľúč ku sebe a je kľúč ku všetkému. CESTA JE LEN HLBŠIE DO SEBA, a keď to chápeš, úplne - plne si to uvedomuješ celou svojou bytosťou, čiže to vieš, tak vonku nehľadáš absolútne nič a nič pre teba nie je Záhada, lebo vieš že si tvorca svojich realít a ty u dávaš tón, ty formuješ vonkajšok a svoje okolnosti, toto poznanie vedomie seba sa aplikuješ do praxe, inak dovtedy nebudeš v plne slobodný a budeš uviaznutý vo svojej ľudskej hlave - v 3D mentálnom konštrukte. VEDOMIE JE MOC..

Pozývaš tzv. VŠETKY SVOJE NEINTEGROVANÉ ČASTI SEBA A ASPEKTY VEDOMIA NASPÄŤ DOMOV, POZÝVAŠ

Vlastnú Tmu cez svoje svetlo na zjednotenie. Potom sa už nehráš na terapeuta a transformátora, sprievodcu evolúciou, liečiteľa, učiteľa, ''odborníka na aktuálne dianie, energie'' ale

SI TO CEZ SVOJU PREZENCIU - PRÁCU - TVORBU - CEZ SVOJE jednoduché VYŽAROVANIE. Domeditoval si, SI MEDITÁCIA v akcii, v praxi a ODTIAL v sebe FUNGUJEŠ… V PODSTATE JE JEDNO ČO ROBÍŠ, ALE ZÁLEŽÍ NA TOM Z AKÉHO PRÍSTUPU TO ROBÍŠ,

ODKIAĽ V SEBE TO ROBÍŠ, ČI JE TO ZO ZMAJSTROVANÉHO IBA BYTIA, Z HĹBKY PREPOJENIA SA SO SEBOU, ČIŽE SI NA NEOBMEDZENOM PRÍJME SEBA, ČIŽE Z VYŠŠEJ ÚROVNE - VIAC EXPANDOVANEJ ÚROVNI VEDOMIA VNÍMAŠ, TVORÍŠ, FUNGUJEŠ, KOMUNIKUJEŠ, ZDIEĽAŠ A TO JE TO ČO TZV. DOSTÁVAŠ NASPÄŤ - VŽDY LEN SEBA....


💎Bezčasové neustále aplikovateľné DAROVANÉ Video z apríla 2022:

Novú Zem Tvoríme zo Stavu Života po Smrti-Tranzity Do Ďalších Úrovní Vedomia Seba Odkiaľ Čerpáš Všetko Čo Potrebuješ,Čas Je fuč, Instatná Materializácia ''manifestácia''..1,516 views

Comments


bottom of page