top of page

Budovanie Svetelného (Solar) Plazma Tela Avatara cez Kozmic.Kristove-Diamantové Vedomie - SebaUčenie

Predslov:


Jednota so svojim celým telom - hlboké prepojenie so Zemou, Slnkou, Hviezdami - je to celotelový zážitok hlbokej jednoty a lásky, domova v Sebe. Načúvaj Sebe s plne otvoreným srdcom, celou bytosťou, čo potrebuje v tomto momente..budeš počuť, je to pocit, Univerzálna reč svetla a teda aj svetelného tela nie je lineárna, ani logická, a nie je to rozmýšľaní.. stačí sa prepojiť a udržať to spojenie so Sebou ako celou “univerzalnou jednotkou” ~ Vybudovanie svojho svetelného tela cez kvantové stavy vedomia a expanzie vedomia cez plne otvorené srdce je Základ seba-chápania a poznania kto som, ako fungujem, ako VŠETKO FUNGUJE..a to sa učíme celý čas.. všetko je úplne inak / naopak než v dimenziách starej Zeme.. Keď nepoznáš seba, nemôžeš poznať nikoho..to Poznanie nie je hlavou, nie je mentálna záležitosť ani “ľudsky intelektuálna”.. “Tá Inteligencia” he naše vlastné svetlo - telo - “svetlo duše.”


Naše svetelné plazma telo nespí, neumiera, je večné, časovo a priestorovo neobmedzené. Je to samotná genetická knižnica všetkých záznamov = VEDOMIE ZDROJA VŠETKÉHO - Všetkých Bytostí, Planét, Hviezd, Slnka. Naša pôvodná forma je Žeravá masívna Plazma = SLNKO, Hviezda, Kozmos ako taký.. všetky hviezdy a slnká sú masívne svietiace SVETELNÉ TELÁ - “Gule” PLAZMY. Integrácia nášho pôvodneho univerzálneho slnečného Plazma Svetelného Tela Aurora a Aquaelle Matrixu, Integrácia Aqualinového Slnka Novej Zeme ako základ kvantového skákania v čase a super rýchlej premeny svojich fyzických realít, vzťahov, počínajúc telom, ktoré sa vždy adaptuje na našu Úroveň vedomia, z ktorej fungujeme. JEDNOTA SO SVOJIM TELOM, ktoré cez viac a viac rozšírené (meditačné) stavy vedomia, až vzostúpené stavy vedomia / cez kvantové stavy vedomia Premieňame, prepisujeme-prekódovávame na DNA úrovni, prechádzame si procesmi čistenia úplne celej histórie a budúcnosti naraz zo svojho tela - ak to dovoľujeme, tak uvoľnujeme, vypúšťame všetko zo svojho tela, “začína úradovať Éter naplno” = neustála NEUTRALIZÁCIA NÁBOJOV = Emócie, VYMIEŇANIE POLARÍT A ICH ZJEDNOCOVANIE - musíme mať dostatočne vyprázdnené fyzické telo, aby sa mohlo zjednotiť so Svetelným Plazma telom cez aktivácie hviezdnych, Kristovych, diamantových, slnečných kódov. ZÁKLAD PRE PRESTUP Do dimenzií Novej Zeme, je spoznať, ako funguje naše fyzické - svetelné GALAKTICKÉ PLAZMA TELO - Zjednotiť sa skutočne v sebe so Sebou, so všetkými aspektami “svojho” Vedomia. Mnohé časti nášho Nižišieho ja + Vyššieho Ja = JEDNOTA = Jedno Vedomie. Opätovné navrátenie našej Trojice / rodiny Matka Otec Dieťa do Jednej poSvätej Jednotky ako Duch svätý - Duša = Svetlo = Čistá Láska = Svetelné (plazma) telo = Večný Zdroj všetkej Energie, všetkého Vedomia = “Veľkolepé Ja=My”, ktoré vie a má všetky odpovede / informácie. Jedine z bodu Nula= Rovnováhy polarít = úplná Jednota v sebe so SEBOU Ako všetkým, tak vieme pracovať na svojej “rýchlej” kvantovej premene.

Naša pôvodná najvyššia expresia svetelného Plazma tela je TELO AVATARA - Ríšiho GALAKTICKÉHO / Kozmického KRISTOVEHO VEDOMIA = telo “novej” Zeme.

AKCELEROVANÉ ČISTENIE, ktoré Neprestáva, iba je hlbšie na úrovni Mentálneho Emočného Fyzického tela = vyprázdňovanie je o PLNOM PRECIŤOVANÍ A CÍTENÍ NAPLNO toho, čo sa nechcelo za úplne všetky svoje aj kolektívne existencie = prijatie seba = Precítenie = Pochopenie = Prečistenie = Uvoľnenie zo seba = Rozviazanie väzieb = Sloboda. Vyslobodenie sa z kruhu “ľudských 3D inkarnácí”

Ľudské “karbónové 3D” telo je telo vibračne veľmi ťažkého prvého harmonického univerza, nedokáže fungovať vo frekvenciách Novej Zeme, lebo postráda LÁSKU = SVETLO. Je to anti-Kristova znečistená štruktúra vlastných znečistených KRISTalov - energetickej vlastnej toxicity a kontaminácie. S našim pôvodným Domovom vôbec nie je v súlade. Cez neustále rozpúšťanie kódov “starej zeme”, teda rozkladanie “3D tela”, teda realít a všetkých vzťahov ľudského typu, cez neustálu rekalibráciu a prepis/ prekódovávanie vlastnej DNA POUŽÍVANÍM SVOJHO SVETLA NA REGENERÁCIU A PREMENY na miesto degenerácie, starnutia a nevedomého umretia. Všetko cez rozpustenie 3D Mentality/spôsobov tvorby žitia a zvykov/rutín - tým pádom “máme dostatok miesta” na nové kódy - naše pôvodné ORGANICKÉ KÓDY ZDROJA VŠETKÉHO VEDOMIA - čiže naše kristalove kódy / Kristove gény, ktoré “všetko osvetľujú, vyfarbujú, opravujú”, navracajú do rovnovahy, keď im dovolíme”..

KAŽDÝ JEDEN SME BIO-Elektrický krištáľ, transmiter a procesor (svetelne kódovaných) informácií, a to závisí od stavu našej krištáľovej štruktúry v tele ~ čistota, jasnosť, priezračnosť. Seba-spoznávanie a seba-objavovanie, aplikácie integrovaných kódov cez seba do praxe, je naša “najväčšia škola a dobrodružstvo”. Avšak učenie je iné.. “náš človek nevie nič, myslí si že vie, ale netuší”, na úrovni duše vieme-sme všetko/ všetci všade. V dimenziách Novej Zeme funguje naše svetelné krištálové Plazma telo. “Kolapsy starých systémov, vzťahov, realít a tela ako takého” je základ pre nové sa zrodiť a tvoriť nové, tvoriť to, čo je v súlade s vlastným svetlom duše - s našim svetelným telom. Staré systémy sú úplne zastaralé, nedrží ich už nič po Kope, iba prevedčenia tých, ktorí ich podporujú, lebo im veria, sú na ne zvyknutí -závislosť na nich.

Bližšie pochopenia seba ako diamantového solárneho plazma tela prichádzajú po úplnom navrátení pamäte a kompletizácii “aspoň” 5-6D sveteného tela, to znamená, že sme plne INTEGROVALI SVOJE TELO DUŠE A PRACUJEME S MONÁDOVÝM TELOM (6-9D telo) “vrstva nad-duše” - svoja hviezdna rodina / kolektívy vedomia našej krvnej línie. SME AKÁŠOM, nehľadáme, SME NÍM a VŠETKO PRICHÁDZA SAMO Z TOHTO STAVU VEDOMIA BYTIA NIKÝM A NIČÍM ZÁROVEŇ = Jednota = Prázdnota a plnosť zároveň. Telo Avatara integrujeme naplno cez fázy 9-12D svetelného tela. 13-14-15D je sféra Jednoty Kozmického Trojplameňa Lyranskych kráľovských Dómov úplných počiatkov, je to samotné KOZMICKÉ vedomie KRISTA A BUDDHU V JEDNOM, sféra 16-17-18D je sféra/ doména Božskej hlavy / univerzálnej mysle, RÍŠIHO - večné slnko / plameň. Je to sféra, z ktorej opäť naplno žijeme = čiže z úplne celého spektra univerzálneho časového matrixu teda z celého spektra všetkých našich existencii, “identít” a aspektov v jednote = Vzostúpené vedomie, ktoré keď dosahujeme a udržiavame dostatočne dlho, premieňame celé telo nonstop.. neustále morfujeme.. TRANS-Formujeme všetko cez seba, cez vedomie Seba ako vedomie Zdroja všetkého. VŠETKO JE MOŽNÉ, KEĎ SI PRESTANEME KLÁSŤ BARIÉRY A LIMITY NA VLASTNÉ SVETLO= hojnosť = láska. Na “Našej” duši nie je čo liečiť, nie je vadná ani chorá, nepotrebuje liek ani terapie, ani poradenstvo. To je ľudská domnienka nechápajúc to, “čo” je duša.

BLIŽŠIE POCHOPENIA SEBA ako DUŠE, bytosti SLNEČNEJ SVETELNEJ PLAZMY - Diamantového slnečného tela (fotónová DNA), pochopenia toho, že kódy Novej Zeme sú ultra vysoko frekvečné PLAZMA SVETLO GALAKTICKÉHO SLNKA AQUALINOVEHO (modrý diamant s fialovými tónmi) a AURORA MATRIXU, ktoré POSTUPNE AKTIVUJÚ všetky Kristalove Gény/ kódy = komplet celú fotonovú 12D KRISTOVU DNA = celý 12D univerzálny strom života.

Všetky solárne systémy, všetky hviezdne, medzi-hviezdne a galatické prostredia sú tvorené Plazmou. Galaktické Vedomie je vedomie “novej” Zeme, ktorá nie je oddelená od žiadnych iných planét, hviezd, je v rámci Diamantového Dúhového slnka v srdci ANdromedy. Všetky svietiace Gule na oblohe sú žiarivá a žeravá Plazma Kolektivne Vedomia-Bytosti. Slnká, sú hlavné super energetické solárne plazma Star Gates. (Ako naše centrum sily Hara a solar plexus v jednom). Plazma má prevažne nulový náboj. Je to tiež aj jónizovaný plyn, ktorý má ohromnú vodivosť a generuje veľmi silné elektro-magnetické polia. Plazma je štvrté štádium “plynovej” “polotekutej”hmoty pozostávajúca z iónov a voľných elektrónov. Je extrémne horúca - očista Ohňom = ohnivými vodami nemá definitívnu formu a tvar. Po ochladení úplne mení TRANSFORMUJE svoj tvar, stav, úplne stratí akékoľvek náboje.. toto je POINTA TRANSFORMAČNÝCH PROCESOV - pochopiť ako premieňame seba, celé fyzično - ohrievanie sa a ochladzovanie - naše svetelne plazma telo funguje ako nukleárny reaktor. Ľudské telo je tvorené atómami a iónmi. Čiže ľudské telo je schopné tvoriť plazmu cez biologické ionizačné procesy v určitých podmienkach - VZOSTUPNÝ CYKLUS PLANÉTY CEZ PRECHOD FOTÓNOVÝM OPASKOM ALCYONE - odhrávajú sq dokonalé alchymické procesy, cez ktoré generujeme vnútorné plazma svetlo, a toto je to, čo TVORÍ A BUDUJE NAŠE SVETELNÉ PLAZMA TELO “novej” Zeme. Avšak potrebujeme v sebe - vnútri sústreďovať obrovské mega množstvá Energie. pozornosť = energia. Energeticky majster v nás - meditačné energetické Kundalini praktiky sú nevyhnuté, ďalej vytvoriť si nové prioroty, nové systémy fungovania, nový hodnotový systém a hlavne návyky, Zmajstrovať Bytie Sebou v nule - fungovať zo svojej hĺbky. Z hĺbky vynášame von svojho majstra, géniusa, Novú Zem ako takú (rodíme). TAKTO TRÉNUJEME PREPOJENIE S BOŽSKÝM VEČNÝM POĽOM - ZJEDNOTENÉ POLE VEDOMIA - hojnosť a nekonečnosť energie..už sa neodpájame.. Naše plazma svetelné telo - originálne telo Avatara je SILICA MATRIX - Súbory kódov Originálnej ľudskej KRISTOVEJ - krištáľovej DNA, ktoré sa AKTIVUJÚ PRÁVE CEZ KONTAKT S PLAZMOU. “To je to, čo sa deje cez Expanziu vedomia”, cez ktorú premieňame všetko. Naše telo je prirodzený rezonátor, ktoré odpovedá na energiu v prostredí v ktorom je.. pokial je náš svetelný kvocient vysoký, naše svetlo PREMIEŇA NAŠE PROSTREDIE - vyplavuje všetko, čo nie je láska, čistí všetko, presvetľuje. (ľudský aspekt sa dlho bojí lásky, chce ju, hrá to, ale odmieta seba ako lásku). Len keď sme schopní udržovať ROVNOVÁHU A ČISTIŤ všetky SVOJE EXTRÉMY VEDOME bez “hádzania viny a svojho odpadu von”, tvoríme HARMONICKÉ POLE OKOLO SEBA. Naše telo sa prirodzene dostáva do rovnováhy, keď je pod vplyvom mega množstva Svetelnej plazmy. Avšak cez vyplavenie všetkých nerovnováh naraz zo všetkých časov a priestorov. Cez udržiavanie meditačných stavov vzostupujúcej Kundalini a voľne prúdiacej Kundalini ako takej, sme schopní BYŤ PLNE AUTENTICKÍ - BYŤ SKUTOČNE SEBOU - iba BYTIE “najprv”. Bytie v jednote so sebou. Ustálená myseľ zjednotená s frekvenciou srdca (mozog srdce ako jedna jednotka). Plná prítomnosť, vedomé hlboké dýchanie - “musíme mať v sebe a udržovať mega obrovské” množstvá life force - Životnej sily = ožívame naplno ako kódy novej zeme. Keď udržujeme energetickú rovnováhu, naše telo sa dostáva do farebnejších spektier dúhy, cez aktiváciu väčších množstiev krištálov v sebe - krištáľovej DNA. “ako Vzostupujúca bytosť”, si vytvárame schopnosť ztelesniť dostatok plazma svetla cez zmajstrovaný stav Bytia v jednote. Naše vývojové štádiá svetelného tela sa nonstop menia z plynového, vodnateho, solídneho a plazmového štádia (4 hlavné skupenstvá). My ako Bio- plazma, Duša - Duch sme schopní komunikovať so všetkou plazmou a bytosťami / kolektívmi vedomia nonstop = komunikujeme so super inteligentnou energiou - všetkou kreáciou, stvoritelom cez zosobnenie, ztelesnenie Seba ako univerzálneho energeticko-informačného toku. “Začíname ako iskra”, ktorá horí viac a viac počas našich procesov, sa spájame viac a viac s masívnym univerzálnym plazma jadrom = kozmická univerzálna myseľ / božská hlava. Už sa neodpájame..”docestovali sme domov”. A z tohto stavu vykonávame všetky premeny, zmeny, tvoríme nové reality, vzťahy, systémy, život. My sme Slnká, my sme hviezdy, my sme plazma svetelné duše / duch, ktorý sa projektoval “ďaleko od jadra” do tých najnižších dimenzií (3D zem). Čím ďalej sme odcestovali od Jadra, tým menej svetelnej plazmy máme k dispozícii.. Sme energizovaní substanciou, z ktorej je vytvorený celý vesmír - plazmou. Naše telo, naša aura “jej nemali dostatok” z dôvodu odpojenia sa od domova, od seba ako Jadra / zdroja všetkého. Čím viacej svetelnej plazmy ztelesňujene, tým menej vibračnej hustoty v sebe držíme, a to je pointa - odľahčovať neustále. Čím viac plazmy v nás, Tým viac produkujeme vesmírnu klímu v sebe, teda vo svojom prostredí, čo nám odráža naše počasie. Žijeme vo vlastnom plazma ovzduší super krištáľoveho čistého “vzduchu” s minimom kyslíka, ktorý človek nedokáže dýchať. Preto celá krv sa mení a vymieňa tak, ako všetky orgány a systémy v tele nonstop.. UČÍME SA AKO FUNGUJEME, ako so sebou narábať, ako sa dobíjať, ako vôbec byť.. keď nemáme dostatok energie, naše svetelné telo je deaktivované, keď nie sme dostatočne čistí doslova na všetkých úrovniach vrátane prostredia, v ktorom žijeme, nie sme schopní ostať napojení na nekonečný zdroj plazma svetla / energie / vedomia. Mentálny 3D programing - mentalita Človeka, nevedome odohrávanie si svojich odvrátených strán rodiča a dieťaťa v sebe, prílišná zanesenosť potlačenými emóciami v tele, tvoriace Ľudskú bolesť, stravovanie a pitie “mŕtvych energií”, konzumácia nečistých informácií, chemikálie, kovy, výmena tekutín s ostatnými, nedostatok lásky, slnka, spánku, odpočinku, potláčanie vyjadrenie Duše -to všetko a oveľa oveľa viac, blokuje vlastné svetelné telo. Učíme sa ako budovať svetené telo, ktoré je tu pre nás, je to VŠETKO, ČO MÁME KÝM SME, čo prechádza ďalej. Toto sa neučí ľudským štýlom učenia a myslenia.. Cez prepojenie sa a zjednotenie sa s Aqualinovým slnkom, ktorého lúče nás zaplavujú nonstop, môžeme urobiť obrovské zmeny veľmi rýchlo. O tomto bol predchádzajúci článok.. o Aqualinovych plazma vlnách domovského slnka ANdromedy. Budujeme vertikálny centrálny kanál v chrbtici - vyprázdňujeme zanesenú Sushmunu, “predlžujeme svoju anténu”, svoj vysielač, svoje energetické dráhy, ktorými sa spájame s Večným Slnkom / Božským Zdrojom. Vďaka tomuto sme schopní vytvoriť a udržiavať 12D SVETELNÝ PLAZMA ŠTÍT OKOLO SEBA - my ako plazma loď/ vozidlo. Vďaka tomuto ani len nie sme viditeľní pre “nižšie vibrujúce bytosti”, alebo nás vôbec nechápu, zaspia, utečú, vybuchnú atď.. rôzne reakcie majú na svetelnú plazmu.. Naše Avatar telo Komzmickeho Kristoveho vedomia nie je riadené minulosťou, prítomnosťou alebo budúcnosťou, ani nie je ovplyvnené žiadnou karmou. Naše vlastné svetelné plazma telo závisí najmä od dýchania, je súčasťou Univerzálneho plazma tela existujúce v neustále prepojenom stave so Zdrojom bez začiatku a konca, existujúce ako špirálujúca sa kreácia a kreátor v jednom.

Tento článok je pokračovaním a doplnením toho predchádzajúceho ku kristovemu vedomiu a telu,ku Aqualinovemu slnku.

Krásny čas, S láskou napísala Maria ARaMAteNA

214 views

Comments


bottom of page