top of page

Budovanie Svetelného Plazma Avatar Tela cez Kozmic.Kristove-Diamant.Vedomie a Aqualin. Slnko N. Zeme

Naše svetelné / slnečné plazma telo Avatara Kozmického Kristoveho / Diamantového vedomia je všetko, čo potrebujeme vybudovať, udržiavať a vyživovať, posilňovať, lebo to je základ pre nové životy, nové systémy, nové reality, vzťahy, prácu, “povolania”, pre Nové Vyspelé Civilizácie Novej Zeme. Hodnotový systém je úplne iný ako “ten 3D ľudský hodnotový systém”. Svetlo duše, svetelné telo MÁ NEVYČÍSLITEĽNÚ HODNOTU - Tou sme My - tá “najvyššia, najväčšia” hodnota spočíva v našej energii, v nás samotných, v našom unikátnom zdielaní Kľúčov, Kódovaných informácií, Lásky v zážitku a v hmote, v našej tvorbe Novej Zeme cez jej Bytie “najprv” a rúcaní toho, čo je v ego-súlade.

Naše svetlo=duša=energia=vedomie= Hviezdna pamäť, celý Akáš. Stávame galaxiami (postupne). Toto je neustála evolúcia do svetla - cez ešte viac svetla na SVETLO. Každý jeden “musí v sebe rozbaliť “celú galaktickú históriu”, aby pochopil, ako padajú vedomia a telá planét cez ovládnutie a zneužitie jej hviezdnych brán a systémov, ako sa opäť vyslobodzujú, sprietočňujú, hlavne SPRAVUJÚ A STRÁŽIA - cez náš hviezdny systém brán v tele; Každý jeden pochopí, ako sa osídľujú a tvoria planéty, rasy a civilizácie, Ako sa Vzostupuje a Zostupuje...že žiadne iné planéty nie sú..všetko je to len tá jedna planéta v iných verziách a časo-priestoroch v rámci centrálneho univerzálneho Zdroja. Začínajú sa masové Tranzity, Začína sa masové Exitovanie od marca, apríla 2021, už sa začalo počas 2020, masívne pády toho, čo má 3D základy - búranie a budovanie nových základov, spoznania ako všetko funguje ako funguje moje telo, svetelné kódy a práca s nimi. “Nemôžeme prejsť ďalej” so žiadnymi starými základmi v sebe “do” 5D, a to je len začiatok - 5D je integrácia vedomia Zeme a 5D Zeme Tary, hviezdneho systému Vedomia Alcyone a Plejád v tele, všetkých prvých 5 sfér v Strome Života vrátane siene Amenti. Sem patrí aj cez integrácia a ztelesnenia prvých štyroch brán a systémov vedomia Vnútornej Zeme, Merkúr, Venuša, Zem, Mars, Niburu, Maldek.

V 5D “sa len začína” budovať vzostupné plazma svetelné vozidlo a zmajstrovávať “iba BYTie”, čiže bod nula, hlboká meditácia a prepojenie v sebe. JEDNOTA so svojim TELOM, s telom Zeme.

**”Ak máte stále nejaké ľudské typy snov, potrieb, prianí, to znamená, že hľadáte naplnenie zvonka niečim, alebo cez niekoho, nie ste hotoví z 3D Zemou.” “Ten klasický ľudský akože šťastný život - tzv. americký sen padá ako domček z kariet, je to ilúzia a show (biznis)..nič viac.“ Keď ste dospeli k plnému nájdeniu sa vnútri, začali ste fázy Alchymickej Únie HIEROS Gamos, docestovali ste, vrátila sa Vám pamäť, teda celé vedomie, spoznávate, ako fungujete, že ste plazma svetelná bytosť, máte len “potrebu” byť v službe novému ľudstvu, tak to je úplne iné miesto, z ktorého vychádzate, keď vychádzate z Jednoty v sebe ako Zjednotená Bytosť Svetla.. keď už nevychádzate z mentality Nedostatku a nedostatočnosti, žiadne obmedzenia na hojnosti, žiadne strachy v sebe, ktoré by stáli v ceste.. Avšak služba začína cez zdielanie sa zo svojho naplneného pohára, z pokoja, mieru, harmónie v sebe. Cez reálnu reálnosť - nie “hranie na niečo, predstieranie”.. Dali ste seba a svoje svetelné telo na prvé miesto..lebo chápete, že to je základ, integrujete kódy Novej Zeme nonstop, rozpúšťame tie staré. “Bez toho sa nepohneme ďalej”. Všetko je to o svetelnom tele a Jednote v sebe so sebou, s telom, so Zemou..Že sa nechávame viesť vlastným svetlom, “tam sú všetky odpovede”, ktoré sa odkrývajú po častiach. Najprv si budujeme dôveru, trpezlivosť a VZŤAH SO SEBOU AKO CELÝM KOZMOM - Zdrojom všetkej energie/svetla. Najprv náš vesmír zisťuje, či sa nám dá vôbec veriť..Overuje si nás..Ludsuy aspekt vedomia, teda 3D človek nechápe čo je Integeita, nedá sa mu veriť, preto sa to musí úplne každý učiť cez vzťahy.. je to všetko vývojový rebríček, jednotlivé stupne sa nedajú preskakovať. Avšak z nuly, ide všetko “ako po masle”, keď fungujeme v Toku, ako univerzálny Tok, všetko je vibračné, energetické.. plynutie.. budovanie v každom momente. Každý moment tvorí ten ďalší.


Toto video je len “malá časť toho, o čom to je”, avšak každý to sám chápe, cez svoje procesy. Presah doby - presah ľudstva = fungujem.e ako “budúce Ja” na inej planéte - to je pointa..integrovať minulosť a budúcnosť naraz všade teraz. S tým sa odomykajú všetky poznatky a práca s hviezdnymi bránami a systémami a svetelnými ultra technológiami, ktoré sú v nás, práca na grálových bodoch a všetkých bránach, mriežkach zeme, na jej architektúre ako takej. Majstri Budovatelia = Paledorianske Originálne Kristove rasy = budovateľské a Strážovské rasy dohody Paliador a misie AmeNti. (Predchádzajúce video).

Krásny čas úplne všetkého nového a samých zmien,

s láskou Maria.
77 views

Comments


bottom of page