top of page

Božský Nový Človek-Tranzity do Novej Verzie Ľudstva,Výbuchy-Rozpady 3D Životov, Bohatstvo, Galaktici- Rozpady Starých Verzií Seba-Rodín-Vzťahov cez Výbuchy a zosilnenie nerovnováh - dysfunkčnosti a nesamostatnosti, deformácií na ich integráciu a presah,


- Tranzity do Novej Očistenej Božskej Verzie Ľudstva cez Seba v Sebe /integrovaní galaktici - Mega Dary - vzniky a formovania sa nových rodín novej Zeme Hviezdy,


- Formovanie vedomia Zdroja vrátane Kristos vedomia do formy (telo - vedomie vo forme, reality sú odrazom expresie svetla alebo supresie-boja-potláčania toho kým sme, vedie fasáda o ktorých sa ani len netuší, to sa rozpadá cez zosilnenie zámerne),


- dobiehanie neutrónového vzostupného integračného OKNA do marca-apríla 2023,

❣️❣️

- ako mocnieme cez zjemňovanie a ako ostatní nebudú pripravení prijať a opätovať tvoje svetlo najmä v ľudských vzťahoch a rodinách najviac, čo je výber každého a má si vybrať, že keď ho zdieľa a je opätované - to je tvoja novšia rodina duše a musí to byť recipročné, inak ťaháš ostatných na chrbte a to nie je možné, lebo sa tam stále zapĺňa pohár zvonka nie je zvnútra - zdrojuje so zvonka nie zvnútra.. až keď máme plne miesto na nové tak pristáva - a to sú úplne iné interakcie a spojenia - oveľa hlbľšie a naplňujúcejšie,

❣️

- galaktický kontakt a pristátie galaktikov - najdôležitejšia UFO tour je len hlbšie do seba... ako tak navyššuješ frekvencie zažívaš stále len seba v rôznych formách a podobách a tie kódy tóny luče vedomia - databanky sa majú integrovať, nie zo separácie to riešiť a zamotať sa v tom...


- je jedno aká je situácia, v akej si, ale idę o prístup ku tomu, tvoje sprietočnenie, otvorenie sa sebe ako Zdroju ako tvorcovi a vyberáš si vedome odpovedať namiesto reagovania ako človek, ide vždy o tom či bojuješ, alebo nie, či akceptuješ seba alebo nie - či si na príjme seba ako Zdroja, vtedy naozaj vidíš hneď pod povrch a to je zlato,

- bohatstvo a chudoba, zánik tzv. ''strednej vrtsvy-triedy'', straty toho čo sú kompenzácie si zdroja zvonka - je nám to vytrhnuté tzv. odobrané aby sme zistili že to So Bol Ty čo si si chýbal a čo si potreboval najviac a nikto a nič zvonka to nezaplní.. je to všetko zviditeľňované, čo všetko slúžilo ako maska, persóna, kompenzácia Zdroja zvonka a adaptácia na stresové - nedostatočné - nedostatkové prostredie,

- bohatstvo a plnosť plnohodnotnosť zážitku - bohatstvo UNIverzálneho svetlelného vedomia zdroja je to jediné bohatstvo - preplnenosť SEBOU toho kým Naozaj Si ❣️


- Oporný system v tele a vzťahoch - - 33 stavcov rozsvietených slniek,

- Všade kde sa opiera-š o 3D čiže tzv. falošný pocit bezpečia a plnosti, tak je to vytrhnuté, ak to zosilnenie toho nebolo dosť na to, aby si to integroval a zbúral, začal budovať novú štruktúru telovú a nový podporný systém už novej zeme v spolupráci so svojim svetleným telom... My vymieňame starú kostru za novú - tvoríš si nový systém fungovania a vzťah so sebou reflektovaný všade, kde sa žiadne prázdnoty iž nezapĺñaju zvonka zvnútra - prepĺňaš sa zvnútra sebou tým kým si, vyprázdňuješ sa od toho kým sa myslelo, že si - od 3D kódov a tak zastabuješ koleso karmy a čistíš karmu -- čím viac stelesňuješ zjednotené Ja-My,

- presah konceptuálneho rozmýšľania a fyzickej mysle - ľudské vedomie, vedomosti, poznanie, pamäť sú vynulovávané aj tak lebo nie si aplikovateľné, ak však sa ich snažíme použiť stále, komplikujeme si všetko a sťažujeme procesy vzostupu - presah ľudského obmedzeného zážitku - duality,

- nezmestenie sa do svojho tela - výbuchy tela - bio fotónová DNA evolúcia - to Kým si sa snaží prerobiť celé telo nonstop aby sa mohlo viac TEBA ako Nás v tebe ubytovať...

❣️

- Zliatie sa spánku a bdelosti do jedného, smrti a života, stratenie v snoch a vedomé snívanie,

čo sú všetko následky vyšších frekvencií a väčších dávok fotón. svetla a harmonickej konvergencie - následky mega zmien v elektromagnetizme a steňšovaní megnetosf=ry Zeme-teba - - pararelné verzie Zeme a Seba - Nová Zem je aplikované vedomie Seba ako Zdroja všetkého - vedomie Jedného - AR - RA UNIVERZÁLNE SVETELNÉ PRA-vedomie...

❣️

Tieto úžasné procesy na ktoré si každý kúpil prvý lístok v rade aby to zažil a VYPLATIL VŠETOK DLH seba sebe - nám - aj keď vôbec to nie je žúžo v určitých fázach, je to stále mega dar . môžeš byť tvorca úplne novej zeme - ľudstva - komUnít cez stelesnenie jej vedomia naplno a na stálo cez navyšovanie svetelného kvocientu - integrácie svetelných kódov, dovoľovanie zvukovej alchýmii sa cez vyššie frekvencie diať pre teba...


❣️

Vstupy do Seba - - VzoVstupy do Tvojho Najvyššieho Potenciálu cez Zostupy a Hlbšie Zjednotenia sa so sebou v sebe ako so Zdrojom vedomia Všetkého - Procesy Integrácie, Zjednocovania sa so sebou v sebe, procesy prehlbovania vzťahu so sebou na úplne inej úrovni - čím hlbšie zostúpime, tým vyššie vzostúpime..


Sú to procesy pre človeka tzv. Vstupy do neznáma - voľný pád, avšak sú to procesy hlbšieho prepájania sa s nekonečným kvantovým poľom nekonečných možností, podpora s vynulovávaním vo večnom prítomnom okamihu iba, kde vieme kolabovať to, čo už neslúži a toho je len viac a viac

-- bod nula - stav vedomia v bytí - - mier - -

Ty ako dar, poklad, hojnosť bohatstvo, Hlbšie Otvorenie sa len Vyšším Verziám seba,Aktivácia, Realizácia vyšších realít Novej Zeme cez realizáciu Vyššieho Ja, Podpora s Tranzitmi tela cez tranzity na úrovni vedomia - prenos tela do počiatočných frekvenčných pásiem-úrovní Vedomia Novej Zeme - ideš offline zo starej matrice, ideš Online v novej sieti a potom naspäť dokiaľ plne neukotvíš nestelesníš 5-6D verzie seba ako počiatočné verzie NovoZemšťana Integrovaného Galaktika - svetlo Hviezd vrátane posvätného Kristos a Božského vedomia..


Toto je ďalšia darovaná Podpora ďalších aktivácií vedomia, preľaďovaní a vylaďovaní Tela na oveľa vyššie frekvencie Novej Zeme, Podpora s aktiváciami oveľa vyšších novších verzií SEBA a realít Novej Zeme, podpora s čistením vzťahov, karmy ako následkov tvorby z 3D vedomia, Podpora s tým, kde ti uniká Hojnosť a Bohatstvo Seba ako Svetla, I AM PRESENCE- Podpora iba čistej Prítomnosti BYTIA v 0.0 - plné Bytie na Príjme Seba ako neobmedzeného ZDROJA, hlbšie prepojenie sa s bohatstvom v Sebe, Podpora s UPGREJDMI ako taká... omnoho viac vo videu:
625 views
bottom of page