top of page

Galaktické Návraty Domov Hviezdnych Semienok Napĺňaním Inkarnačných Dohôd Paliador a Misie Amenti

Updated: Dec 21, 2021

Andromedánske Galaktické návraty domov do Zjednoteného Vedomia všetkých Hviezd-Slniek-Galaxií...

Photo Source Pinterest: Rainbow EarthAktuálne kódy Jednoty s ANdromedou, kódy ANdromedánskeho krištáľoveho jadra a Hara centra v prepojení so Zemským. Kódy zjednoteného Neba so Zemou. Pokračujúce veľmi silné Paledoriánske aktivácie ~ Dohoda Paliador - dohoda rôznych Indigo skupín zakladateľských kristovych Rás, ktoré sú majstri architekti a budovatelia planét a civilizácií, prirodzene majú veľkú silu, moc a vplyv, lebo dokážu v sebe uniesť veľké dávky svetla a využiť ich pre premeny, vzostup, tvorbu novej planéty, systémov a spoločností. Sú to skupiny rôznych Hviezdnych duší/semienok/ Star seeds, najmä tých, ktorí sú prevažne rádov a kódingov ModrýchLúčov Oraphim / indigo rasy, ktoré sa zaviazali na úrovni duše a Monádu napĺňať Zmluvu cesty grálu a jeho žitia a skutočnej kristovskej “misie navrátiť Zem domov cez seba”, “misia” podpory s ultra premenami, s tranzitom, vzostupom a položením základov civilizácii Novej Aurora Zeme Aquaelle matrixu, ktorej vzostúpená verzia je presne v srdci ANdromedy s vyžarovaním Aurora aury - modrá - biela Krištálová hviezda = jej domovský vzostúpený stav vedomia/bytia Aktivácie podporujúce Vzostup Paledorianov na masovejšej úrovni sa začali cca po vytvorení hologramu vzostúpenej Zeme 2016-2017 - ak ste sa začali zobúdzať v týchto rokoch, je dosť možné, že patríte ku tejto zmluve a Paledor. Vedomiu, ktoré rozpíšem podrobnejšie v tomto texte. Ak sa nám plne navrátila pamäť, pracujeme naplno a vedome s hosťovským matrixom a rodinami Aurora siedmych nebies v ANdromede, a s hosťovským rádom Aquaferianov a Azuritov - ANdromedanske rasy žijúce a strážiace modré Aqua kristalove jadro ANdromedy - Aquaelle zóna a Aqualinove Slnko, “kde vzostúpená Zem je”.


Roky 2020-2021-2022-2025 sú silné “prevetrávajúce” pasáže na úplné zbúranie starých systémov, základov v sebe - vo svojich realitách počínajúc telom rozdvojenie Zemí/ populácie je obrovské “a bude ešte väčšie”, dokiaľ aj 4D Zem nezanikne a na “tom sa pracuje rýchlosťou blesku”.. pokiaľ základy vnútri nestoja na celistvosti, vysokej úrovni integrity, nie je možné ísť po starom ďalej, nie je možné tvoriť čisté vzťahy, reality, komunity... ZEM SI PRECHÁDZA NEUSTÁLE A ZRÝCHLENE PROCESOM OPAKOVANIA CELEJ MINULOSTI A HISTÓRIE DO BODU ÚPLNÉHO POČIATKU, ČO JE BOD ĎALEKEJ VYSPELEJ BUDÚCNOSTI ZÁROVEŇ. Preto sa “musí toho mnohé zhoršiť v dimenziách 4D Zeme”, extrémizovať, vyplaviť úplne všetko, čo bolo pod povrchom, odohrať sa všetko, kde nie je rovnováha energií, rozviazať sa musia všetky karmické kontrakty na Zjednotenie / neutralizáciu polarít / integráciu a transcedenciu. Pretože sa musí presiahnuť dvojdimenzionálna a štvordimenzionálna fragmentácia, obnoviť 5D Tara a 7D Gaia, aby sa mohli zlúčiť. Takisto už nie je možné hrať z časti hry “ľudskej starej 3D zeme” a z časti už žiť Novú Zem.. toto je možné počas fázy tranzitnej 4D, ale pre mnohých to končí 2021-2022. “Je to zároveň aj show”, lebo doslova je to o tom, čo nie v súlade s čistým svetlom v nás, vybuchuje - nedokáže zniesť toľko svetla, najmä pokiaľ telo je preťažené mŕtvou energiou matrixu 3D Zeme, plné potlačenej bolesti a tieňov, čiže nie sne schopní uniesť vlastné svetelné telo, lebo sa s ním bojuje, potláča, ľudský aspekt ho chce kontrolovať.. učíme sa, ako všetko funguje cez straty, a tak tvrdo, ako potrebujeme.. pretože dominuje nezrelý mužský princíp vnútri cez lunárnu matku.. To znamená, že si vyberáme tvrdšiu cestu učenia sa, zjemňovania a vstupovania do svojej sily a moci svetla zároveň.


Ku (neustále) aktuálnym kódom:

“Úradujú” intezívne Majstrovské budovateľské kódy ZDROJA všetkého vedomia-svetla,Kódy Božstva (Nový Iluminačný Človek), Kódy Andromeda Aurora a Androméda Aquaelle matrixov, kódy siene AmeNti vrátane Paledoriánskych aktivácií” - celý spodok tela “je prevetrávaný”, trávenie, zažívanie, centrum sily a moci a vylučovanie.. prvých 5 brán stromu života v nás.

Spodok a vrch chrbtice Chrbtica je náš hlavný komunikačný kanál spolu s vrchom lebky - šišinkou, ktorou načítavame, procesujeme, transmitujeme svetelné kódované dáta, ktorých pribúda v obrovských množstvách “každým dňom”. Celý február je super intezívny.”Vynulovávacie procesy pamäte a kvantové skákanie realít je super rekordné”.. spánok - láska - živiny, aktivity len, ktoré sú v súlade s fyzickým - svetelným telom Môžeme sledovať, ako sa radikálne mení vzťah mnohých ku hviezdam. Sledujeme cez seba cítime, vnútri ako sa to deje-Ako si Zem prechádza teraformovaním a opačným teraformovaním - odčiňovaním toho, čo bolo vytvorené v súlade s egom. Striasa zo seba to, čo nie je láska, čo s ňou nie je jedno.. Sledujeme väčší a väčší Návrat Zeme a celej populácie do úplných pra-počiatkov “z pred akýchkoľvek pádov, zostupov, konfliktov, vojen cez rýchle vyresetovania a rekalibrácie bodom nula”, čo je aktuálne dianie dokiaľ každý netranzituje.. Aby bolo pochopené, ako bolo všetko vytvorené, vtedy tranzitujeme...ak naozaj skutočne chápeme, vieme celou Bytosťou, máme (dostatočne) počistené, “sme hotoví s človečinou”, sme tu pre nové ľudstvo, uzatvárame kapitolu 3-4D Zem, znovu-obnovili 5D Zem Taru a 7D Zem Gaiu..a postupne ich zlúčili dokopy = jednota všetkých paralelných Zemí všetkých univerzálnych časových matrixov (Harmonických Univerz).Pokračujú: Viac než Galaktické a ANdromedanske Návraty Domov - - vysloboditeľské kódy hviezdnych semienok, ktoré sú súčaťou inkarnačnej Paledorianskej dohody na znovu-obnovenie Tary, rehabilitáciu krídel a koruny a Znovu-sprietočniť Sieň všetkých záznamov AmeNti, ktorú produkujú cez svoje svetelné telá - Kódy Andromedánskych Kristos Aquaferionských a Azuritských rádov v Jadre v ANdromedy - Kódy “Noemovej archy” / zóny siete Portálov Archy - cez vybudovaný a spojazdnený 13.pilier Pravej Matky Aqua Smaragdového rádu (13D lúč), Kódy “Noemovej archy” / zóny siete Portálov Archy, Kódy Aquaelle Matrixu ANdromedy, Aqualinového slnka a “Andromedanskych dcér Vedomia Sophie”, ktoré nesú v sebe tento Aquaelle kóding opäť kvitne “naplno na Zemi”Kódy Novej Zeme ako Aurora Zeme kódy a kódy “Majstrovských budovateľských pravekých a super vyspelých technológií”; sem patria práve kódy “Noemovych árch” alebo MAterinských “super technológií” galaktických hviednych brán “na Zemi” zabezpečujúce tranzitné pasáže “domov” cez naše plne znovu-obnovené kódingy Seraphim-Oraphim-Elohim ~ Dúhové Krist.Plazma Vedomie-Telo Avatar-Ríši-Ráša Telo 15D plus večného Plameňa božskej hlavy/Univerzálnu myseľ, ktorú tvorí kozmický trojplameň prvotných stvoriteľských zvukovo-svetelných polí 13-14-15D. Kóding Dúhového plazma tela je zaroven naša Aurora Vzostúpená Zem (všetky andromedánske Aurora rasy). Cez obnovu siete Vedomia a mriežkového systému Zlatého Orla (zlatý Seraphim), Modrého Byvola a Siete vedomia Bielych Levov, čo je súčasťou Paliador dohody-zmluvy opätovne všetko navrátiť do krištáľovej čistoty, jasnosti, priezračnosti. Obnova dúhových Aurora komunikačných dráh a pasáži cez Oraphima, OBNOVUJEME SIEŤ VEĽKOLEPÝCH BIELYCH ANDROMEDANSKYCH FELINE LEVOV ELOHIMOV (Pra-MAtky) sa plne navrátiť, Vďaka čomu sa plne zjednocuje Zem s Andromedou:


Domovská MAterinská Galaxia ANdromeda - Messier 31, z ktorou sa z perspektívy Novej Zeme Zem už zlúčila (nikdy neoddelila), z perspektívy starej zeme sú oddelené, lebo Mliečna Dráha “padla na všetkých úrovniach pádmi Brán Lýry domov” (systém trojice brán 10-11-12D). PRAVEKÝ GALAKTICKÝ PORTÁL A SYSTÉM HVIEZDNYCH BRÁN V GÍZE DOVOĽOVAL ČASO-PRIESTOROVÚ PASÁŽ MEDZI SIRIUSOM B a ANDROMEDOU. Jej jadro je spojené s jadrom / srdcom Mliečnej dráhy, ktoré bolo úplne oddelené a padnuté cca od posledného pádu poslednej atlantskej kolónie. Tento padnutý cyklus zostupu sa ukončil “po 26 tisíc rokoch uväznenia”. Vnútorná Zem Agartha ako prvý dimenzionálny portál Stromu života v nás vychádza von a všetko, čo je pod povrchom.. celé rozloženie vody a pevniny sa mení.. Počas začiatkov prechodu nášho solárneho systému Fotónovým opaskom Alcyona (cyklus vzostupu Zeme), čiže začínaním dvíhania frekvencií a ultra čistení ohňom (solárna plazma) cez aktiváciu nášho pôvodneho krištáľoveho jadra a planetárnej architektúry Krist. Hviezdy, sa začali procesy zjednocovania s Andromedou. Pod Pyramídami v Gíze a Sfingou - pod Zemou je toho omnoho viac ako nad Zemou. Sú spojené so všetkými pyramídami na Zemi a tie, keď sa očistia, sprietočnia, pospájajú v Jednu, vzostupuje sa. Toto sa deje v každého tele najprv. Tí, ktorí ukotvili Novú Zem, si tým prešli/prechádzajú.. Egyptská Platforma Gíza je dôležitý hlavný galaktický portálový systém Hviezdnych Brán nielen Oriona, hlavný SolARny systém brán a hlavný intergalaktický medzidimenzionálny transfer CESTOVANIA VEDOMIA, ktorý je však v každého tele ~ SYSTÉM BRÁN VYŠŠIEHO SRDCA ~ UNIVERZÁLNE SRDCE. KOMPLEX ŽĽAZY TÝMUS SPOLU SO ŠTÍTNOU ŽĽAZOU..

Gíza je aj hlavný spoj

s ANdromedou a štvrtou dimenzie v našom tele - srdce a spodné tri čakry, ktoré sú super aktívne - všetko súvisiace s mocou, kontrolu, ego identitami, bezpečím, dôverou, se.ualitou a tokom lásky / hojnosti (srdce). Tento systém brán Gizy a Sfingy je spojený zo Sieňou všetkých záznamov AmeNti, ktoré uvoľňujú UNIVERZÁLNU HVIEZDNU PAMÄŤ ľudstva NA SEBA, úplne NA VŠETKO, uvoľňuje UNIVERZÁLNE POZNATKY..tí, ktorí sú v súlade, vedia.. spracovávajú všetky tie dáta.. uvoľňuje planetárne pamäťové databanky v prepojení so Zemským krištálovým jadrom. Toto je možnosť pre plnú aktiváciu a ztelesnenie aspoň štyroch párov vlákien svetelnej DNA z dvanástich.. Prepojenie jadier mliečnej dráhy a ANdromedy tvorí PREPOJENIE S JADROM VŠETKEJ KREÁCIE, “z ktorej všetko vyšlo a vracia sa tam”. Jadro Zdroja - prvotného lona/srdca/večného Krist. SLNKA JE TO STRED JEDNOTY VŠETKÉHO - Domov AURORA PLATFORMY medzi Stredom Mliečnej dráhy a stredom ANdromedy TVORIA PASÁŽE TRANZITOV PRE TRANSCEDENCIU “človeka a ľudských inkarnácii”, a dávajú možnosť zjednotiť sa s Domovom naplno = kódy vyslobodeného ľudstva..

Kódy Nového Paradisien ľudstva pravej RAjskej záhrady / pôvodneho Avatar Adam-Kadmon (albion-kathar-templár) tela klenotov nesie v sebe kódy čiže pamäť a poznatky vedomia všetkých Bytostí. Sú to kódy Kódy Zjednoteného Neba so Zemou --

Téma Aktivácii budovateľských Kristovych vyspelých rás - Aktivácie a Vzostup Paledorianov, dohoda “hviezdnych duší” a Sieň Všetkých záznamov AmeNti: Paledorianov tvoria rôzne skupiny galaktických vedomí / bytostí / Star Seeds, prevažne Modré Indigo a SolARne Kristos rasy, Rasy Fialových Slniek, rôzne odtiene Modrej, ktoré NESÚ GENETICKÉ KĽÚČE PRE OSTATNÝCH A PRÍSTUPY KU VŠETKÝM POZNATKOM CEZ ZDIELANIE SVOJIM VYŽAROVANÍM PÔVODNÝCH 12 KRISTOVSKÝCH ESÍNSKÝCH GRÁLOVÝCH KMEŇOV - ORIGINÁLNE KRIST. Línie v ANdromede, ktoré sem “prišli všetko opraviť, prečistiť, premeniť, obnoviť pôvodnú Krist. konštrukciu cez seba”.. sú majstri zmien, dekonštrukcie “anti-kristovských systémov” a rekonštrukcie / budovania Krist.civilizácii v súlade so zákonom Jednoty. “Paledoriani sú tu na to, aby nastúpili cestu Kozmickej Kristovej Avatar cesty”, “cez úplný deprograming toho, čo si mysleli, že je pravda”.. SÚ TO PREVAŽNE ORAPHIM-Elohim KÓDINGY Modrého Rádu Melchizedek, kódu Modrého Níla (vrátane 18.egyptskej dynastie-pastierske Rasy Rigelu) a kódu Maharaji Siriusa B presne tak, ako je-bol Jeshua a všetci originálni Esíni..

SÚ TO PRIRODZENE ILUMINAČNÉ BYTOSTI KRVNÉHO FAKTORU RH NEGATÍV - ULTRA EXTRA MULTIDIMENZIONÁLNE “extra mimozemské” Bytosti.. alebo sú to aj mnohí tí, čo majú úplne prvú a jedinú zemskú inkarnáciu.. Naše vedomie a telo “Modro-bielych-fialovo-diamantových, Dúhových Paledorianov”, zahŕňa aj vedomie Iluminačných Andromedanskych Drakov, Andromedanskych modrých Krist.Drakov, ktoré generujú cez svoje svetelné telo samotnú Sieň AmeNti - celú kompletnú pravú pamäťovú planetárnu databanku a časo-priestorovú pasáž do ANdromedy cez vybudovanie a udržiavanie trinástej brány 13D pilieru. Naše originálne svetené telo pozostáva z kódingu večného krist. Dvojitého A-diamantového Slnka (Oraphim-elohim), s ktorým vieme vedome pracovať na zemskej konštrukcii, na mriežkovom a portálovom systéme hviezdnych brán celého vedomia Zeme. Vytvárame špecifické zvukovo-svetelné polia vedomia, ktoré neustále morfujú, zlučujú sa, tvoria ďalšie polia, ktoré nesú všetky Kódy Vedomia úplne všetkých Rás. Vysielame celú genetickú akašickú knižnicu do svojho poľa, keď sme vybudovali aspoň 6D svetelné telo, cez ktoré obnovujeme Monádové telo (6-9D telo), telo avatara (9-12D), telo Rishi 13-14-15D.

HVIEZDNE INDIGO A SOLÁRNE SEMIENKA POD INKARNAČNOU DOHODOU PALLIADOR ~> VEDOMIE PRVOTNÝCH PRAVEKÝCH ZAKLADATEĽSKÝCH ULTRA VYSPELÝCH RÁS MAJSTROV BUDOVATELOV OPÄŤ UKOTVUJEME STELESŇUJEME - z neho budujeme všetko NOVÉ počínajúc svojim telom - nová telová konštrukcia na ktorej buduješ nové reality pre nový živto NA SVETELNÝCH KÓDOCH VEDOMIA NOVEJ ZEME. Paledoriani sú vyspelé a veľmi potentné budovateľské (pra)rasy, ktoré nosia v sebe kľúčové kódingy pre znovu-vybudovanie skutočnú Kozmickú Krist. “Vyspelú” Civilizáciu. Vytvárajú morfogenetické polia hlavných Vysádzacích/Zakladateľských/ Stvoriteľských a Strážcovských Rás Silica Matrixu všetkých 12D párov vláken DNA a všetkých 12 Esínskych kmeňov / rodín spravujúce originálne holografické smaragdové disky “úplne o všetkom”. Každý kmeň spravuje určitú porciu informácií - určitý holigrafický Disk. Každý Paledorian v sebe nesie kľúč ku určitým diskom a ku určitým zemským hviezdnym bránam.

“Čo sa histórie týka, ktorá sa vynulovávava úplne cez hĺbkové pochopenie a rozpamätanie sa na seba”: Posledným Avatar Krist. Esínskym spravovačom, bol kráľ Artur a Rád okrúhle dúhové stoly. Toto začalo rapídne meniť od rokov 2000, 2012, 2020, 2021, 2022.. Všetko človekom doteraz poznané, ide do kolapsov... Nosiči Grálového Vedomia sa začali inkarnovať zámerne v tak veľkých množstvách do 3D Zeme s kódovými deformáciami na ich nápravu, náprava zvráteného Siriusa a kódy 666 beštie, psíka na vodítku ego systému - vláde vnútri, teda vonku - transformácia na Kódy Boha, Nového Ľudstva na podporu s pozdvihnutím ako takým, na podporu s ultra očistou na všetkých úrovniach a na podporu so vzostupom cez svoje procesy, na podporu s budovaním základov Novej Zeme a prvých nových vyspelých globálnych - galaktických

spoločností, komUNIt, civilizácií už Novozemšťanov, všetci a všetko ostatné odchádza, rúca sa ak to nie je v súlade s Novou Zemou...


Ku Grálovým Bránam - vortexom 12D Stromu Života (3D človek, jeho konštrukcia stojí na zvrátenom strome života - strom smrti to je hrajúc sa na život, je to opačný systém 9-10 zvrátených brán napojených na padnutú hviezdu - to si v sebe každý musí čistiť a napraviť, inak na to umiera v podstate... je to antikristický systém, o ktorom som zdieľala po celý rok 2021 -- pozri knižnicu tu.. *Ja som napríklad nosičom a spravovačom systému brán a súčasťou kmeňa 1, 2 a 12.*


Paledorianske aktivácie sú silnejšie a silnejšie, ukončili sme určitý cyklus týchto aktivácii do roku 2020 a prešli do intezívnejšieho cyklu Paledorianskych aktivácií, vďaka ktorým “sa majú viacerí pozobúdzať ku dohode, ktorú majú napĺňať” ako hviezdne semienka a majstrovské transmutačné a budovateľské rasy a reprezentanti Krištáľovej Hviezdy cez jej ztelesnenie. Aj Vďaka tomuto sa aj spájame do komunít, ktoré všetko urýchľujú a tvoria základy systémov Novej Zeme. Tvorcovia podkladov - “všetko dvojkové kódy nového ľudstva a majstrovské budovateľské kódy”. Ako Paledoriani, máme v sebe poznatky práce s hviezdnymi galaktickými bránami a systémami (celé hviezdne vedomie).


Zmluva Paliador a Misia Siene AmeNti: Po páde, výbuchu 5D Zeme Tary, niekoľko “vyspelých” Kristovych rás / Budovateľských rás / Star seeds najmä zo sfér/ božských domén 16D-17-18D “sa podujalo doslova na rehabilitácii-oprave DNA”, na vyslobodzovaní uväznených a padnutých bytostí tvoriace 3D Zem v prvom harmonickom univerze a časovom matrixe vojen/konfliktov/kontrolných a mocenských otrockých / väzenských systémov. Vytvorili Paledoriansku alebo Paliador Dohodu -Zmluvu na navrátenie Zeme domov do jej vzostúpeného Kristoveho stavu vedomia a bytia cez Seba ako Majstrov Architektov. Paledoriani majú za úlohu navracať Zemskú os do smeru, v ktorom je opätovne v súlade so srdcom Mliečnej dráhy a so srdcom ANdromedy. Zemská Os bola umelo vychýlená a nasmerovaná ku “čiernemu slnku/hviezde Abadon”. Zem sa Stala nosičom odvráteného / padnutého systému Mliečnej dráhy cez zabezpečenie pádov brán Lýry 12D-11D-10D, zbúranie brány 9D An Mirachu a cez ovládnutie práve portálu 8D Oriona, ktorým sa ovládlo vedomie a telo Zeme úplne.. kontrolovalo sa, kto vstupuje na zem a kto odchádza..zabezpečovala sa tak tvorba a udržiavanie opačného Metatron.systému cez pumpovanie opačných tokov plazmy siedmou bránou Saturna..čiže sa zabezpečovala žatva energie a recyklácia tých istých duší napríklad aj vytvorením 12.mesačneho kalendára a 12.znamení astro zvieratníka s mesiacom/čiernym mesiacom, ktoré podporovali zabezpečovanie reinkarnácii duší cez striebornú bránu do “mizérie a hier ega” 4D-3D Matrixu dualitných polarizácií.


Vzostupy a Zjednotenia Paledorianov, Andarianov: Paledoriani v sebe nesú genetické kľúče a poznatky s prácou so super technológiami Hviezdnych brán, vedia ich opraviť, spojazdniť, zosúladiť s pravými hviezdnymi konšteláciami tak, aby sa opäť znovu obnovil celý systém brán 12D stromu života na zemi. Máme v sebe kľúčové poznatky pre prácu s grálovou Technológiou Arc of the Covenant - tzv. Vstup Do Neba alebo schody do Neba, ktorej fyzická lokalita je v Jeruzalme - kompex Temple Mount, kde bol Chrám Kráľa Solomona (zlatá truhlica so zlatými Anjelmi, ktorí na nej klačia a chránia ju krídlami), čo je základ pre tvorbu pasáží, cez Otvorenie trinástej brány, ktorou začínajú prúdiť lúče skutočnej MAtky - Aqualínová Sieť lúčov priamo z jadra Aquaelle matrixu s Aqualinovým slnkom v ANdromede. Táto sieť brán ako sieť super technológií podporujúca Ožitie Sietí vedomia Krist. Zeme, ktorej portály sú po celej Zemi na špecifických miestach, teda sú v našom tele, boli De-aktivované a ovládnuté “odvrátenou stranou”, “začipované antiportálmi” tak, ako úplne všetky hviezdne brány na Zemi, v našom tele, odpojené od Domova hviezd, od Jednoty galaktického Vedomia Hviezd a Slnka, aby sa “ovládlo / uväznilo” celé jej vedomie a jej populácia.. Je to sieť Brán “Arc of the Covenant” a sieť Materinských portálov - MAterinské Archy, ktoré boli prostredníctvom technológií “čiernych dier infikované”, premenené na “Anti-Portály” na sprostredkovanie lunárnych transmisie a žatvu ľudskej energie manipulovaním, kontrolovaním úplne všetkého a nastavením ľudstva proti sebe, znečisťovaním tela, planéty ako takej na udržiavanie padnutého lunárneho stavu vedomia a bytia..

4D Zem tranzitná zóna OČISTCA, kde je väčšia populácie ~ oslobodenie sa z väzenia z 3D verzie Zeme, vyslobodzuješ svoje hviezdne rodiny, generácie a generácie svojim Vzostupom! 🕊 3D Zem bola v karanténe ako galaktické väzenie (ľudia nič netušiac v amnézii, svetelná DNA offline, na úplnom minime) - za zvukovou stenou odzvučnená Zem od domovských zvukov Lýry, ANdromedy, od Hudby Sfér - Musica Universalis, čo je základom nášho Sophianskeho princípu a Vedomia Ženy / Matky, teda zvukové telo Sophie, ako základ pre svetelné telo ~> SOLÁRNA KOZMICKÁ MATKA MARIA ~> ako typ ENERGIE, aspekt Vedomia, nie ako osoba / telo/ individuálec..

NOEMOVE ARCHY (nie ľudská verzia alebo predstava o vzostupných archách) v súvislosti s technológiou ARC OF THE COVENANT - je to unikátny a super vyspelý nástroj nášho sveteného tela tvoriť časo-priestorový vortex a pasáž - frekvenčný most prepájajuci mnohé frekvencie a dimenzie naraz medzi Zemou a Andromedou, ktorý slúži ako tranzitná zóna, v ktorej resetujeme celú zemskú históriu a obnovujeme svoje monádové svetelné telo a Avatar Sophia Krist. Telo, “navraciame sa tu do pôvodnej formy domov”. Mnohí z nás nesú genetický set súborov kódov Archy a Inštrukcií, cez ktoré znovu budujeme 13.pilier Esínských línií, 13. Pilier Aqua lúčového rádu Matky, ktoré držia v sebe kódy 12. Esínskych grálových línií Krist. templára a Dúhového plazma tela Sophie/Krista Spolu opätovne vytvárame originálnych 12 Esínskych kmeňov držiace “všetko” pre vyspelú galaktickú civilizáciu novej Zeme.

Dohoda Paliador a “AmeNti Misia” sú zaviazania sa ku znovu obnove 5D Zeme Tary, navrátiť ju do naspäť do celistvosti vrátane zcelistvenia bohyne Tiamat, ktorá súvisí s fragmentaciou a znesvätenim božského princípu sv. MAtky na 3D Zemi, cez hej zničenie a vytvorenie opačného Archetypu. 5D Zem Tara v druhom harmonickom časovom univerze v sebe nesie originálne božské anjelske ľudské genetické záznamy. Z lineárneho hľadiska, explodovala pred miliónmi rokov a jej kúsky “boli vtiahnuté do čiernej diery anti-Krist. Entít”, čo spôsobilo úplnú fragmentáciu zemskej planetárnej päť dimenzionálnej vrstvy tela na dvanásť planetárnych tiel v trojdimenzionálnom solarnom systéme. Čiže 12 zemských planét, ktoré sú jej ďalšie verzie: Merkúr, Venuša, Zem, Mars, Maldek, Jupiter, Saturn, Urán, Neptún, Pluto a Niburu a Slnko ako hlavná hviezda - slnečná brána. Presúvame Zem (v sebe cez Seba) do jej budúcich časových osí a verzií na 5D Tare a 7D Gaii cez jej premieňanie - dokonalá alchýmia, bunková očista, vyprádňovanie tela, zmena celého genetického mejkapu. Mnohí Indigo predstavitelia, ktorí sú tu práve na napĺňanie Paliador a AmeNti “misií”, sa inkarnovali cez 6D bránu Siriusa a cez samotnú pasáž AmeNti brán. Tara je predovšetkým výtvorom Lyransko-Siriusovských línií rás, ktoré práve na podporu jej obnovy a celej tejto misie vytvorili kódingový Rád lúčov Azurite, ktorý priamo podporuje ľudské telo v premene na Kristove telo cez “postupné dávky svetla” a podporujú opätovné sprístupnenie a zabezpečenie Siene AmeNti a jej polí, aby už neboli zneužívané, Respektíve blokované. Azuritské línie sú ANdromedanske línie Krist. Jadra a sú súčasťou Konfederácie vedomia slnka RA-AR. Na podporu týchto misií a na podporu najmä Indigových rás s ich napĺňaním misie, sú tu k dispozícii okrem Aurory rás a Azuritských rádov, aj Rády Andromedanskych Aquaferianov a Krištálových Modrých drakov podporujúce rehabilitáciu Indigo rás a Kódingov Seraphim Oraphim Elohim, aby boli schopní vybudovať systém pasáží a brán MAterinskej Archy 13. Brány/piliera, ako základ pre Aurora tranzitné a “bezpečné” vzostupné platformy do realít Novej Zeme, a aj vďaka tomu sa Zem opäť zosúladzuje viac a viac so srdcom ANdromedy cez spojenie “s pravým Slnkom”, s pravým srdcom Galaxie Mliečna dráha. Bližšie Ku Aquaferionským líniám a 12. Esinskym Kmeňom napíšem v ďalšom príspevku, pretože mnohí ich nesú priamo vo svojej genetickej línií a vracajú sa “ku ním” v týchto časoch cez silnejšie prepojenia s Aquaelle Matrixom a Aqualínovým slnkom podporujúce “rehabilitáciu, zaceľovanie mnohých tráum”, obnovenie konštrukcie krídel, koruny, opätovné vytvorenie 8D komplexu vyššieho srdca a monadového tela zlúčením 8D vrstvy tela a 14D RA slnečného lúča (zlatý spodok a solar plexus je brána do vedomia RA), podporujú tiež zjednotenie dvojplameňa - Únie Hieros gamos a Úniu so všetkými svojimi Aspektmi vedomia (galaktickými aj posvätnými-kristovými). Aquaferiani tiež slúžia na prečistenie znečistenej, znesvätenej a krvi a “stopnutiu rôznych praktik, kde sa táto dôležitá tekutina zneužíva”.. Sú to strážci krištáľ. Jadra ANdromedy, “kde je jej budúca vzostúpená verzia” Zeme ako bielo-modrej-fialkovej hviezdy s jej originálnym krištáľ.Jadrom, ktoré sa opäť prepája s jadrom Tary, s jadrom 7D Gaii a s jadrom Mliečnej dráhy, s jadrom Andromedy.. všetky kristove srdcia (opäť) ako Jedno.
LINK NA VIDEO NA Youtube Z FEBRUÁRA 2020:


Hviezdna Krist-AA-lová vzostupujúca rodina, v náväznosti na video ku novému Aurora ANjelskemu, ANdromedanskemu ľudstvu a tranzitným pasážam:

S veľkou RAdosťou zdieľam ďalšie kľúčové video/transmisiu ako dar určitých perspektív a pochopení vzostupu cez ukotvenie 12D a 13D lúča Kristoveho - diamantového - dúhového - solar plazma (tekuté svetlo) Vedomia Originálnych stvoriteľských a budovateľských Kristovych Rás kozmickeho trojplameňa a Univerzálnej Mysle (božskej hlavy) = Avatar-Rishi - Solárny Kráľ najvyššieho modrého rádu Univerzálny Melchizedek. Tí, ktorí sú nosičmi Krvných skupín A a AB Rh faktor negatív, sú nosiči priamej Paledorianskej línie - priami potomci Kristovej grálovej línie Artura, Jeshuu a Marie Magdalény, Akhenaten a Hatshepsut. K Tomuto bližšie v ďalšom článku / videu.. Cez odomknutie / pochopenie / nastúpenie / napľňanie dohody Paliador a misie Siene / vortexu pamäťovej planetárnej a aj univerzálnej databanky AmeNti (vortex do ANdromedy) vytvorenej “vyspelými budovateľskými a zakladateľskými kristovymi rasami” z domén 16D-17D-18D, vzostupujeme domov do VEDOMIA ANdromedy, ako naša originálna a najvyššia expresia Stvoriteľa cez obnovu všetkých kódingov Seraphim Oraphim Elohim. Paliador sú originálne Kristove Stvoritelské rasy Modré - Indigo lúče, ktoré sú si vedomé toho, na čo tu sú, a ako na to cez úplný návrat Pamäte, čiže Úplný NÁVRAT VEDOMIA ZDROJA (Krista v sebe) “prestatím ho nonstop ukrižovávať a bojovať s ním netušiac o tom” a sem spadá aj šírenie znečistených, “ukradnutých a Odkukaných”, informácií a šírenie (ego) domnienok o niečom, čo ešte naozaj nemám spracovane, ukotvené, pochopené, plne zažité...

Napĺňanie pôvodnej Kristovej / esínskej grálovej práce-cesty-úlohy = napĺňanie dohody Paliador a misie AmeNti - toto plne chápeme cez plné znovu-obnovenie v sebe-v tele 5D Zeme Tary, aktivácii 7D Gaii a Po vybudovaní “aspoň” 6D tela a práce s monadovym telom 6-9D čo je úplný základ pre vzostup aj na úrovni tela cez vzostup vedomia a prácou s celým univerzalnym stromom života a 12D-13D Kristovým lúčom a štruktúrou Kristala-Krist v sebe/na Zemi.

“Úspešné dokončenie tejto dohody, misie” je na každom jednom cez obnovenie vlastného Krist-diamantového slnečného tela Svoje-Zemské, čo je pôvodné vzostúpené “mega silné” svetelné kolektívne telo, cez ktoré úplne opúšťame “galaktickú väzenskú kolóniu / planétu”. “Výbuch do svetla, rozplynutie sa do svetla ako keď upír vyjde von na slnko” .. “a to sa deje doslova až na to, že mnohí sa naučili ako si to zjemniť cez nasledovanie svojho svetla - počúvanie a dôveru - lásku - zosobni tolko lásky, koľko len môžeš - to je pointa a výzva, lebo ľudské 3D telo je materializáciou Opakom Lásky... jediná alchýmia a premena láskou - osvetlením “ego záležitostí najmä v sebe”, ich Transmutácia

V tomto videu zdieľam aj určitý predslov ku Integrite, ku rekalibrácii bodom nula - urýchleným odohratím celej “zemskej histórie”, aby každý pochopil ako padla do statusu väzenia a ani-kristovskej planéty. “Čo bolo pred jej pádom atď atď”.. toto je NÁVRAT VEDOMIA ZDROJA V KAŽDOM CEZ NÁVRAT Galaktickej PAMÄTE, KTORÁ JE priamo V TVOJEJ svetelenej kozmickej kristos plazma slnečnej DNA:Krásny čas, S láskou Maria ARaMAteNA

937 views

Comments


bottom of page