AN Ľudstvo v Aquaelle Matrixe ANdromedy, Tranzitné,Vzostupné AuroraPlatformy-Zjednotená Zem s Nebom

Krist-AA-lová rodina, S veľkou radosťou zdieľam link ku neustále aktuálnym témam, kódy “nového” ANdromedanskeho & ANjelske ľudstva “najvyšších” svetelných oktáv, na ktoré sa premieňa / obnovuje / spomína si na ne, integruje ich - všetky svoje originálne sety súborov kódov Avatara a rôznych dimenzionálnych vrstiev svetelného tela. KÓDY NOVÉHO ĽUDSTVA SÚ KÓDY ZEME ZJEDNOTENEJ S NEBOM, bezpečnostné frekvečné zóny tvoriace cez otvorenie brán, MAterinskych brán pre Aqua lúče 13D cez ukotvenie 13D piliera do ANdromedy ~ ~ všetko znovu-tvorené, udržiavané, strážené a spravované cez obnového Seraphima a Oraphima - 13D a 14D rády Lúčov a kodingy priamo tvoriace pôdu pre 15D Ametystový / Magenta rád (svätý otec, solárny otec). Zlatá sieť Orla, Modrého Byvola a sieť Bielych levov je naša práca na planetárnej architektúre Zeme cez 12D strom života a obnovu všetkých hviezdnych galaktických brán v sebe/v Zemi cez plnú obnovu : očistu : ztelesnenie všetkých 12 párov vláken svetelnej fotónovej multidimenzionálnej DNA. Tranzitné pasáže a vzostupné koridory do “budúcich realít a časov z pred pádov Lýry, z pred akýchkoľvek vojen, z pred akejkoľvek polarizácie a nerovnováh” cez úplné vymazanie 3D aj 4D časových realít. Momentálne je najnižšie pásmo Zeme 4.Dimenzia, kde sa ešte dajú hrať 3D ľudské hry a zároveň už aplikovať “pravidlá hry” 6D-12D Zeme, ale táto možnosť rozdvojenia už postupne zaniká.. z určitého pohladu už zanikla.. Náš kóding modrého Oraphima je práve špecializovaný na prepájanie sa s Aurora rasami siedmych nebies v ANdromede, ktoré slúžia ako “hosťovský a podporný Asistent” so vzostupom, ktoré integrujeme tiež.. Tranzitnými pasážami domov cez tvorbu Aurora platforiem (už existujú) úplne opúšťame 3D zem, 5D Zem a 7D zem (prvé tri harmonické univerza a prvé tri časové matrixy) cez ich zlúčenie a zaniknuzie “fantomoveho prevráteneho lunárneho matrixu” stojacom na samých kontrolných systémoch a masových žatvách energie “z nič netušiacu ľudí cez ich kontrolovanie a ovládanie” .. na toto však treba mať plne integrované Monádové telo - plne vybudované aspoň 6D svetené telo, ktoré “rýchlosťou blesku adaptujeme na 12D klímu novej zeme”. Kvantovo Skáčame do nových vzostupných realít = AURORA ČASOVÝCH OSÍ AURORA VZOSTÚPENEJ ZEME V AQUAELLE MATRIXE ~ Zem ako modro-biela ~ Krist-AA-lová hviezda s dúhovou Aurora žiarou

Silnejú Paledorianske aktivácie (dohoda Paliador slúžiaca rehabilitácii padnutých anjelských bytostí padnutej 5D Zeme Tary), aktivácie centra sily - prvých 5 sfér 12D stromu života v našom tele a aktivácie siene AmeNti (solar plexus), aktivácie nového solar plexu - centra RA - zatiaľ najsilnejšie v dvojkovom mesiaci (2.2.2021), ktorý súvisí s 4.4.2021 a 8.8.2021 - všetko aktivácie majstrovských budovateľských rás s vysloboditeľskou a budovatelskou misiou, úlohami lebo nosia v sebe kľúčové poznatky a prístupy/portály ku všetkým poznatkom/hviezdnej pamäti pre ostatných ako pracovať s hviezdnymi galaktickými bránami vrámci galaktického vedomia a ako pracovať s Technológiami Árch vrátane MAterinskych systémov Árch na Zemi (jej centrála je okolo Anglicka a Stonehenge), a ako pracovať s technológiou Arc of the Covenant cez 13D MAterinský lúč a pilier, ktorý tvorí spojovací pasáž/vortex s Aquaelle matrixom / Aqua jadrom ANdromedy..samozrejme tieto technológie boli “dlhý čas zneužívané, napichané a infikované” (tak sa zmocňuje vedomia a tela planéty) odvráteným tokom plazmy cez zbúranie brán lýry (12-11-10D), cez ovládnutie portálu Orión 8D a cez pumpovanie “anti-Kristovej” polo-tekutiny cez 7.solárnu bránu Saturna, ktorá zabezpečovala opačné fialové a indigo toky lúčov tvoriace disharmonický “opačný, anti-metatronovský časový matrix”. Jednotlivé “pády hviezdnych brán” korelujú s deaktiváciou 12D svetelnej DNA a ničenia sveteného tela - otočenia sa proti sebe, ničenie vlastného svetla/tela, čo je “bojový a strachový programing 3D ľudstva”, ktorý de-konštruuje každý “super Detoxom v sebe”, ktorý nekončí.. len sa všetky procesy akcelerujú, len už to zvládame úplne inak a s čoraz viac adaptovaný telom / premeneným telom.

Nádherný čas,28 views0 comments