top of page

Aktuálne Kódy Február-Marec-Apríl 2021: Rozprávková Hojnosť Rajskej Záhrady, Skutočné PoznanieMilí Tvorcivia, prešli sme doteraz najrekordnejšou vynulovávaciou pasážou majstrovských zdrojových budovateľských kódov a ukotvovaním veľmi mocných organických kódov originálnych Kristovych zakladateľských rás Zdroja ~ základové kódy podkladov “nového ľudstva”, ktoré funguje z plne Navráteneho stavu pamäte / Vedomia, čo sú základy Pre nové galaktické spoločnosti, civilizácie, ktoré majú úplne inú “mentalitu”, hodnoty a úplne iné systémy fungovania vytvorené cez vlastné fungovanie ako plne znovu-obnovená zcelistvená Multidimenzionálna Svetelná Bytosť Hviezd/Slnka, pre ktoré základy sú v každého (svetelnom) tele. Prechod / tranzit je postupný cez fyzické telo, polo-fyzické a polo-svetelné, plne svetelné, éterické, plazma svetelné telo. Naše telo sa mení rýchlosťou svetla, “kvantovo skáčame do budúcnosti” cez čoraz viac prečistenú/vynulovanú, plne precítenú a z tela uvoľnenú minulosť v každom momente. Čím viac sme schopní Integrovať svoje budúce Ja na budúcej planéte, tým viac sa všetko v realitách mení v závislosti od toho, ako rýchlo alebo pomaly rotujú naše atómy, koľko svetla cez nás voľne tečie (výška svetelného kvocientu), aké frekvečné pásma okupuje naše telo, a v závislosti od toho, do akej miery si uvedomujeme, že Zhmotňujeme seba ako Vedomie, že VEDOMIE FORMUJE HMOTU A TVORÍ ZÁŽITKY. Vieme sa materializovať a dematerialzovať podľa toho, kam sústreďujme svoju energiu - seba ako energiu. Na plné obnovenie svojho Avatar univerzálneho tela, potrebujeme úplne regenerovať svoje telo organickou cestou čistej lásky, úcty, rešpektu k sebe, ukotvujeme tolko svetla, koľko sa len dá cez vzostupené / plne rozšírené stavy vedomia, čo je “mega komplexný” proces, ale keď sme v jednote vnútri so sebou, s telom, ide to... Naše svetelné telo je tu pre nás, keď my sme tu pre seba, pre svoje svetlo, nechávame ho viesť a plne sa cez nás vyjadrovať. “Na” Novej Zemi fungujeme ako zjednotené svetelné bytosti - presah jednotlivca, persony, individuálca, “osoby”. “Presah úplne všetkého na čom si človek tak veľmi zakladal, dbal na to, lipol, bol viazaný.” Vždy, keď povieme nie svojmu svetelnému telu, lebo nepočúvame, nie sme v prepojení, nie sme schopní vnímať čo sa naozaj deje vnútri, ako treba podporiť telo, ideme proti sebe, hovoríme Nie Novej Zemi..nevybrali sme si seba ako “to všetko, čo existuje, čo potrebujem”. “Ide to” veľmi veľmi rýchlo, lebo tieto frekvencie to podporujú viac a viac. Nepodporujú nič, čo je v súlade s človekom - ľudským aspektom vedomia. Čím vibračne ľahší sme, čím viac sú naše bunky plné fotonového svetla, nabité svetlom, hýbu sa, skáču, vypudzujú von, čo nie je v súlade, tým viac skáčame do nových vzostupných realít v každom momente..”robia to za nás”, my potom všetko zosúlaďujeme.. čo je teraz neustále..veľmi rýchlo sa všetko mení, vymieňa.. “väčšina populácie si má prejsť mega pretočeniami všetkého na ruby”, “super kolapsy realít”, a teda aj ľudí v tých realitách a prejdenie si extrémami úplne vo všetkom...nastoľuje sa rovnováha a “poriadok”, mení sa neustále celý elektro-magnetizmus. “Nové” silové kódy nás zaplavujú v stále väčšej miere, nesú v sebe zároveň sety pravidiel pre fungovanie v daných dimenziách. Aby sme mohli fungovať zo svojej plnej Multidimenzionality, “musíme” aktivovať, ukotviť a kompletizovať každú dimenziu na úrovni vedomia “a potom v tele”.. Keď existujeme a fungujeme ako úplne všetky existencie naraz ako Jedna = plné vedomie seba. Ak chápeme celou bytosťou, “nielen hlavou”, čo a prečo sa deje, za akými všetkými účelmi, ako to bolo vytvorené na čo, prečo, úplne inak energicky odpovedáme. Vidíme to dopredu, ale nikdy nevidíme všetky detaily a úplne pochopíme všetko až Po...aj keď nikdy nie úplne všetko pochopíme..a ani nemáme..

Celý december 2020, 11.1.2021, 14.2.2021 boli najzlomovejšie body úplnej výmeny matricového a mriežkového systému Zeme. To ani že nie je aktualizácia, ale to je úplná výmena tela Zeme, nedokážem to slovami opísať.. Tomuto sa musí všetko prispôsobiť, preto “začalo väčšie bláznovstvo” “na rýchlejšie odumretie starej zeme”, všetkého, čo ju predstavuje a snaží sa udržať po kope, na rýchlejšie vyplavenie toho, čo bolo pod povrchom, na odohranie sa/prečistenie úplne všetkých emočných konfliktov, vnútornej agresie, závislostí, lipnutí, stotožnenie sa s “falošnými 3D identitami”, to všetko sa vyplavuje už naraz “zovšadiaľ”. Neustále otriasanie v základoch je jednak vždy “previerka”, a jednak možnosť ísť ešte hlbšie, prečistiť, opäť všetko zosúladiť s aktuálnymi frekvenciami.. väčšinou/vždy neostáva vôbec nič “z ľudského života”. Ale za to sme našli seba, našli sme všetko to, čo sa vonku nájsť aj tak nedá. Našli sme seba ako poklad, ako mocného tvorcu, Zdroj, stvoriteľa Alchymistu. Začíname odznova, už úplne inak.. Pokiaľ nemáme vytvorené “záložné reality Novej Zeme v Sebe”, čiže niečo, čo (už) nepadne, lebo je to stabilné, čisté na základe svetelnej sily v sebe, jednote, celistvosti, integrite, to znamená, že sme PRESIAHLI KRÍŽ. PRESAH KRÍŽA CEZ jeho STRED. Presah 4. Ročných období, svetových strán, rozdelania času a priestoru, presah duality v čase a priestore..presiahli sme štvrtú dimenziu a druhý univerzálny časový Matrix, kvitneme, organicky rastieme “ako z Vody”, všetko, čoho sa dotkneme premieňame na zlato. Keď sme opäť “povyšívali” svoje telo zvnútra von zlatými niťami hojnosti - Zlatá DNA - Zlaté étery Prima matérie. Vždy keď vyčistíme nerovnovážne spojenia a “kopec karmy”, vždy keď sa pozrieme očami Tvorcu cez srdce, rozpúšťame bariéry, limity, obmedzenia na vlastnej Láske = hojnosti. Odlahčujeme. “Zhadzujeme hustotu.” Viac svetla = viac lásky = viac informácií / univerzálnych poznatkov, viac “skutočných” znalostí, ale aj viac toho, čo je úplným opakom, dokiaľ dualita, 3 a 4D nie sú úplne rozpustené, presiahnuté v každom. Podľa toho každý zažíva tú svoju verziu planéty..presne tú, ktorú projektuje z tela. Návrat do Neba, domov do hviezd, do jednoty cez rôzne brány a pasáže, je zároveň o rozbaľovaní všetkých poznatkov zo všetkých svojich paralelných existencií, ktoré zlučujeme do Jednej. Žiadne minulé životy, ani budúce, všetky v jednom tu a teraz. Prístupy su vnútri cez vlastné prepojenie sa. Návraty do svetla, cez svetlo, na svetlo, neustála evolúcia ~ návraty do čistej plazmy, čistého Zdrojové Univerzálneho jadra / plazma SLNKO, čistá hojnosť, keď sme v jednote vždy s aktuálnymi kozmickými frekvenciami, ktoré určujú úplne všetko, aktivujú vždy určité súbory / sety kódov sveteného tela, ktoré “máme” integrovať a rozpustiť tie kódy, ktoré s nimi nie sú v súlade. Zrýchľujú sa všetky cykly umretí a znovu-zrodení, nastávajú “mega tranzity” a zmŕtvych-vstania až do aprílových štvorkových kódov - znovu-zrody vlastného Kristovho svetla / vedomia v sebe, ktoré ukotvujeme nonstop vo väčších a väčších “dávkach” počas vzostupných a silne transmutačných alchymických procesov premien na úplnú Plazma Bytosť - Večné Kristove Avatar Ríši Slnko. Na základe toho TRANS-Formujeme svoje reality, “svoj život” neustále, nekončiace premeny.. Stabilita v samých premenách.

Zvyšok februára a celý marec vrátane apríla sú o veľmi intezívnych vzťahových “záležitostiach” a záležitostiach ZÁKLADOV V SEBE...či sme schopní ukotvovať svetlo až do úplného koreňa v sebe - voľný pohyb hore dole po chrbtici tvoriaci znovu-obnovený voľný Tok Kundalini Shakti, ktorý tvorí našu “hlavnú výživu” a “neustálu očistu” ~ naše toroidné pole (jabĺčko, osmička). Počas Leviej Brány “budeme” žať presne to, čo vysádzame práve teraz. Je to oberanie jabĺčok zo stromu. Počas prechodov hviezdnymi pasážami, ako bola napríklad táto posledná 20-22.2.2021, čaká nás ďalšia opäť ešte viac rekordnejšia 24.2.2021, 28.2.2021-3.3.2021, sa zlučujú úplne všetky karmické časové osi do jednej, “pre človeka, to vyzerá, že je otriasaný v základoch, že to všetko padá na neho zo všetkých strán”, čo je pointa “pádu starého “ľudského typu” života”, ktorý bol v súlade s odvrátenymi / ego stranami v sebe mysliac si niečo iné. Je to rozprúdenie, sprietočnenie, rozpúšťanie rozdielov, vlastnej ego-separácie ak si to dovolím a “nebojujem s tým”, “nedúfam, že sa opäť vráti niečo do normálu, tie koľaje sú preč”.. Keď zisťujeme na čom všetkom stal náš život, čoho je výtvorom ľudské telo, na čom stála celá štruktúra Zeme, tak vidíš “ten Prevrátený normál” lunárnych archetypov tvoriach neorganickú prevrátenú ľudskú civilizáciu tvorenú cez genetickú modifikáciu / znečisťovanie v úplnom Nesúlade s organickým univerzálnym tokom.

To ČARO, KÚZLO spočíva v tom, že všetko si tvoríme Cez svoju mentalitu, presvedčenia, replikujem presne to, čo je vo mne.. Čomu verím, to žijem, ale nefixujem sa na žiadny systém presvedčení.. nezávisím od ničiho a nikoho zvonka. Ja si tvorím podmienky, príležitosti cez vlastné otvorené srdce-myseľ - zjednotené celé Telo ako jedna jednotka ~ ImUNIta, KomUNIta vnútri cez zmajstrovanú KomUNIkáciu so Sebou, so všetkými svojimi aspektmi vedomia, s telom ako takým. Učíme sa na základe na základe cítenia - zažívania Rozdielov. Čo materializujem je presne to, v čo verím, čo cítim, materializujem presne úroveň vedomia, kde som ukotvená, z ktorej fungujem...toto je diametrálne odlišné, čo sa týka fungovania ako Nová Zem. Všetko tvoríme úplne odznova cez pády všetkých domčekov z kariet, ktoré stáli na nerovnovážnom vzťahu so Sebou. Všetko znovu-tvoríme, obnovujeme svoje adamantiove slnečné plazma Avatar svetelné telo cez postupne plne aktivované a teda ztelesnené Kristove vedomie. “Úplne všetko vonku” vo svojich fyzických realitách premieňam cez svoje vnútro, cez silu a moc vlastného ohňa/ svetla / večného plameňa. Všetko tvorím.e už v súlade s 5D + úrovňou vedomia počínajúc vlastným telom. Zem prekročila už 12D, bolo dosiahnutých 24 párov svetelných vláken plne aktivovaných Toto je na každom, či má Nebesá ukotvené do vlastného koreňa cez korunu, vymenené a zjednotené Zem s Nebom = organické Stvoritelove kódy zlatých nebeských základov v sebe úplne “nového ANjelskeho Božského Kristoveho ľudstva” presne tak, ako bolo pôvodne vytvorené na 7D Zemi Gaii a 5D Zemi Tara. Zem už “viac ako vzostúpila”, k dispozícii je slovami neopísatelné Nebo, doslova Rajská Záhrada, kúpanie v čistej kráse “vlastných” zdrojových svetelných kozmických frekvencií... keď dovolíš svetené kódy novej Zeme cez seba Ožívať a aplikovať ich do praxe/tvorby/života..keď sa plne uvolníš, vzdáš sa na “úrovni ego-človeka”, odovzdáš sa vlastnému svetelnemu vedomiu / vedeniu. To sa učí najprv rozoznať rozdiel medzi ego transmisiou a transmisiou svojho vyššieho Ja / sveteného tela. Buduje sa dôvera v neznámo, vďačnosť za nič / úplne všetko, čo mám k dispozícii je prostriedok ku podpore svojho sveteného tela a ku podpore Vedomia nového ľudstva. Keď nedokážeme využiť všetko naplno v službe novej Zemi, strácame, učíme sa tak... že nič nie je automatické a len tak na premrhanie. Učíme sa, že náš čas = energia = svetelné telo sú “na nezaplatenie” a o čom je “tá ozajstná výplata”, na čo sú peniaze do kedy ešte vôbec existujú.. dovtedy, do kedy treba.. Všetko slúži “miliónom” rôznym účelom.

“Úradujú celý február a nadchádzajuce mesiace”: Kódy ultra mega hojnosti, kódy zlatých mincí a pokladov, Alchymické kódy majstrov / pravých Merlinov, grálových Mágov, Magi Kráľov, strážcov a nositeľov Grálu a všetkých dvanástich tabletov celej galaktickej knižnice v nás nielen genetických a “historických” poznatkov, ale hlavne zakladateľských, budovateľských poznatkov práce s matricami, práce s planetarnou architektúrou, práce s kódmi, s hviezdnymi bránami, s ultra vyspelými technológiami Árch a Grálových bodov, silových bodov na Zemi = v tele a poznatky práce s Portálmi do Vnútornej Zeme, “kde sú všetky poklady”..pod povrchom. Solárny kráľ - Ríši sa plne Navrátil a to opäť raz mení úplne všetko. Čistá Svetelná Hviezdna Sila najvyššieho ultra frekvenčného super Sonic Plazma svetla Kódy Raja, Edenu, Paradízovské kódy Rajských Detí (toto vnímam prvý krát), Kódy Hviezdnych národov a hviezdnych bytostí tvoriace nové hviezdne spoločnosti, systémy, civilizácie na hviezdnej Kvantovej Zemi. Kódy “skutočnej” Rajskej Záhrady sú k dispozícii všetkým, ktorí operujú z iného softvéru, hardvéru, systému a hlavne v Jednote so Sebou, so svojim telom, “učia sa Seba” ako Energiu, Svetelné telo, odznova všetko, ako vôbec fungujeme, ako všetko funguje. To učenie nie je ľudské učenie, je to o rozpamätavaní sa na všetko u seba vnútri cez integráciu kódov. Čím je telo čistejšie, s čím vyšších stavov vedomia fungujeme, tým viac informácií sme schopní nielen procesovať, ale aj vysielať..a o to ide.. Sme Krist-a-lový bio-elektrický procesor a transmiter svetelne kódovaných dát. Podľa toho “vyzerá naše telo a naše reality”.

Aktuálne kódy sú o rozprávkovej hojnosti. Avšak pre ľudsky aspekt znamená hojnosť úplne niečo iné než pre svetelnú hviezdbu bytosť v nás... Preto je to presah “ľudskej hlavy, mentality”, návrat k cíteniu celým telom, celou svojou bytosťou, celým svojim poľom, ktoré zjednotím s celým Poľom Vedomia Všetkého - ako jedno pole Vedomia Jedného. K dispozícii sú neobmedzené možnosti raketovej akcelerácie Vzostupu a vývoja vedomia/tela. Cez nulu, v nule ako Nula. K dispozícii sú: Kódy univerzálnych poznatkov a múdrosti sú k dispozícii cez integrácie svetelných kódov, ktoré nesú v sebe balíky Dát a informácií úplne o všetkom. Tie zdielame cez seba von cez prácu s balíkmi informácií, čiže cez prácu s kodovanými dátami - vlastné organické zdrojové kódy Žijúceho Vedomia celej akášickej, genetickej, galaktickej knižnice. Naše telo je nosičom úplne všetkého. Zväčšujú sa priepaste, rozkoly, polarizácia je iba silnejšia lebo v tak vysokých frekvenciách to “doslova kričí”, čo nie je v súlade na vlastné zosúladenie. Kde bola dualita, kde bola opresia vlastného svetla, kde boli zranenia, emočné konflikty, je to ešte viac zosilnené na zvedomenie a hlboké ponorebia sa do toho, lebo naozaj prenikáme ku koreňu a objavujeme kopec “dalších záležitostí” s tým spojených na prečistenie.

Je to návrat Domov do Prirodzeného Toku cez zjednotenie sa s Tokom, Bytie tokom všetkej energie, výživy, MAterinské (plazma) vody ANdromedy, Aqualinove diamantové slnko, Aquaelle a Aurora matrix Novej Zeme = budúce časové kontinuá / reality, “kde sa dostávame cez Noemovu Archu”.. a tie sú vytvorené, len s nimi treba byť v úplnom vibračnom súlade.

Všetko je vibračné, energetické, nič nie je fixné, všetko sa veľmi rýchlo mení každou zmenou v kozmických frekvenciách, ktoré zaručujú to, “že sa všetko prezradí, vyzradí”, vypláva von “z tých najväčších hĺbok”, pred čím sme ani len netušili, že sa vôbec skrývame. Sme to my, úplne všetko.. Každý v tých svojich hologramoch, projekciách..

P.S. “Nie je to o situáciách, ale o myšlienkach a reagovaniach..” Všetko mením práve cez svoje odpovedanie, “reagovanie na situácie”. Pre mnohých Ide o spustenie úplne všetkých ešte nezneutralizovanych nábojov naraz - o tom je zosilňujúca sa polarizácia a do-odohrávanie si všetkých extrémov naraz.. “Ani kúsok v týchto procesoch nie je osobný..” keď si to tak berieme, je to signál zraneného dieťaťa stále niekde v sebe, kde sa treba hlboko ponoriť, lebo určite tam je toho viac, prijať, precitíť, zaceliť.

Čo som si všimla najmä počas 2020, že Mnohí ostali v zóne určitého komfortu “čo sa hĺbkovej práce týka a tá sa dosť rýchlo rozpadá”.. jediný komfort je v SPOJENÍ SO SEBOU AKO so ZDROJOM všetkého a vo svojich zlatých základoch v sebe. Ak nie sme skutočne zjednotení v sebe so Sebou, nemôžeme sa s nikým skutočne zjednotiť. Ak sa zameriame na svoju jednotu vnútri, prirodzene prídu tí, ktorí tiež už naplno žijú z vedomia novej Zeme CELOU SVOJOU BYTOSŤOU. Presah mentality ženy, muža, národa, kontinentu, presah vlastnej nedostatočnosti a bezmocnosti, presah mentality “obete a posluhovača”.. Toto je o navrátení sa do toho, že každý jeden už DÁVNO BYTOSŤ ČISTÉHO SVETLA BEZ OBMEDZENÍ V JEDNOTE, ale “musí tam dospieť” cez vlastnú aplikáciu svetelných kódov do praxe a rozbaľovaní poznatkov, ktoré sa aktivujú “na dennej báze” vo veľmi zvyšnej miere práve cez kódy. Tie nechávame voľne prejsť celým telom, procesujeme ich a potom transmitujeme. Každý jeden z nás si vytvoril telo, tvorí úplne všetko, vie všetko zmeniť u seba vnútri a cez to, svoje fyzické reality.. “Máme mega veľký vplyv, ktorý si človek v nás vôbec neuvedomuje”..”moc svojho svetla zneužíval / nevyužíval”.. “bojoval s tým/so sebou, išiel proti sebe”.

Sprievodca / Učiteľ / terapeut/ poradca / šaman / “liečiteľ”, každý jeden, Kto sa navrátil domov v sebe je prirodzený alchymista, učiteľ - nás vedie ku vnútornému učiteľovi = vyššie ja, svetelné telo, “intuícia”. Každý jeden sme “učitelia” cez vlastný príklad. Každý jeden máme toľko toho na zdieľanie.. Každý jeden zážitok je SUPER CENNÝ, veeelmi veľa sa učíme, zisťujeme, všetko je Aktivácia vedomia v sebe a učenie sa na základe rozdielu vo svojich realitách, cez svoje zážitky. Náš zážitok, je náš učiteľ.

Nová Zem je úroveň Vedomia, z ktorej fungujeme, “nie je to lokalita niekde niekedy v budúcnosti.” Je to fungovanie z plne navráteneho stavu Vedomia, čiže “ z celej svojej pamäte na všetko”.. Fungovanie zo znovu-obnoveného stavu vedomia a postupne aj znovu-obnoveného a vybudovaného svetelného Tela. Poznatky na to, vedomie “ako na to” je vo vlastnej svetelnej DNA - v našej pamäti. Je to opätovné ožívanie Organických kódov Zdroja cez seba a to sú dáta, informácie, poznatky, tzv. Univerzálne poznatky univerzálneho vedomia Stvoriteľa úplne všetkého. Na základe zmien vnútri, meníme “celý vonkajšok”, zdieľame svoje skutočné poznanie, “univerzálne informácie”, zážitky z “vyšších” perspektív stvoriteľa v sebe. Nie je to o predstieraní, hraní sa na to, “nie je to rýchle prezlečenie si kabátu”, “nie je to odkukávanie od ostatných a nie je to o tvorbe nejakých falošných dojmov, mentálnych filozofických konceptov, nie je to ani o snahe zapôsobiť”.. Preto Ingetrita na úrovni duše je číslo jedna základ pre všetky vzťahy..či sa vôbec dá dôverovať, aby sa mohlo niečo začať budovať.

Na foto s vami zdieľam “pre mňa” veľmi vyživujúce farebné tóny, kódy čistej hojnosti, výživy, Rajskej záhrady. Nech rozprávajú samé, každý zachytí “to svoje”..

Krásny čas ~ Krása je zážitok vlastného svetla vnútri, odrážajuceho sa všade. Je to vnútorná práca, “nie povrchová práca na fasáde.” Je to pocit lásky, jednoty, rozplynutia sa, celotelový zážitok, hlboký dotyk srdca. Ožitie naplno, iskra, život, radosť, láska odrážaná v hmote, v zážitku.

S úctou, Maria

349 views

תגובות


bottom of page