top of page

Ako Univerzálna Láska a Vedomie nahrádza Ľudské predstavy, ilúzie o láske, o úplne všetkom - Sloboda

UNIverzálna Láska je Univerzálne Svetelné Vedomie Tvoriace Univerzálne Svetelné Telo, Energetická Reč Svetla, Tela, ktorá nie je lineárna pochopiteľná človekom.. Ako Univerzálne Svetelné Vedomie nahrádza ľudské Vedomie - Fungovanie z nevedomia - Kľúčové pochopenia Vzniku Tieňa a Zániku Tieňa (ega) nižšie v texte..


Bytie Svetelnými Kódmi Novej Zeme celou svojou BYTosťou, ktoré Premietajú Vyššie Reality Novej Zeme a tie nahrádzajú Nižšie reality človeka, ľudských systémov, štruktúr, vzťahov, realít.. Evolúcia Vedomia - Lásky - Svetelnej Multidimenzionálnej DNA svetelného hviezdneho krištáľového plazma Tela - Vedomie Stvoriteľa - Kristovych Avatarov - Originálnch Zakladateľských Stvoriteľských Rás.
Cez Lásku k Sebe, cez Seba ako Lásku, máme možnosť Znovu-BUdovania Krídel, ktoré sú súčasťou 6-12D fáz vývoja svetelného tela spojeného so zjednocovanám Dvojplameňa - Alchymická Únia a Svatba Oboch v Sebe (Sophia-Kristos, Maria-Michael).. máme možnosť

ZNOVU-obnovy Krištáľového Diamantového Komplexu Vyššieho SRDCA - 8D monádové telo - vyslobodenie sa cez Portál Oriona z cyklov 3D zemských reinkárnácií.. Kompletizáciou a zmajstrovaním 1-9D hviezdnych systémov brán v tele - na Zemi - cez 9D bránu Mirach Andromeda otváraš Brány Lyry - Avatara 10-11-12D do Sféry Kozmického trojplameňa a Božskej Univerzálnej Mysle.


Sami si všetko umožňujeme alebo znemožňujeme cez otváranie, zatváranie srdca, ktoré začína v koreni, v pocite bezpečia a istoty v Sebe, vo svojom Tele..


Čím viac sme v súlade s Hudbou Novej Zeme, s Hudbou DOMOVA, tým viac si umožňujeme prirodzene zdieľať cez svoje Bytie Frekvencie Čistej UNIverzálnej Lásky z Hĺbky Prepojenia sa a Zjednotenia sa s Kozmickým Krist. Srdcom - Žeravé Lúče Srdca roztápajúce, rozpúšťajúce zmrazenú životnú silu - energiu - Life Force v tele - rany zmrazené v čase.. Roztápa všetky rozdiely, oddelenosť, zosilňuje všetkú polarizáciu a ego-separáciu na zvedomenie, integráciu, neutralizáciu náboj, uvoľnenie, TRANSCENDENCIU - PRESAH (človeka).


Spomenutie si na čistú lásku, ktorou každý je..

Spomenutie si na všetko - na seba - Návrat Hviezdnej Pamäte je postupný Cez Návrát Plného Vedomia - Pamäte cez aktiváciu 12D svetelných Krist. Párov Vlákien DNA - návrat Krista-Svetla v každého vnútri musí sa zrodiť a povstať - neustálne.. Zrýchlené odumretia identít - človeka - ega - ľudského tela a znozrodenie sa vždy odznova po novom viac svetelný.. ak si dovolíme..


Zažívame neustále ďalšie Dimenzie Bytia Seba-Nekonečnosť Seba-Objavovania sa-Pôrody Nových Expresií Seba vo Vyšších Realitách Novej Zeme.


Žitie Hojnosti a krásy vnútorného svetla-čistej lásky Zvnútra Von..Ako Univerzálna Láska nahrádza ľudskú predstavu - ilúziu o láske... Otvára Dvere, Prístupy a Dáva možnosť krídel, mieru, slobody.. Výber Seba, toho, čo prinášas mier a vyslobodenie, ale bez úniku, kontroly, práveže čelením sebe, urobením toho, čoho sa človek najviac bojí.. vyjsť zo zóny komfortu a urobiť rozhodnutie, ktoré spustí mega čistiacu lavínu, ktorá bola veľmi potrebná.. Čakáš na zmeny vonku ? Čakáš než niečo skolabuje ? Alebo ty robíš zmeny VNÚTRI a kolabuješ, rúcaš všetko, čo nie je v súlade ? Všetko, čo je výtvor človeka a podporuje to Starú Zem padá rad za radom..

Záplavy Kristovými frekvenciami ukazujú všetko to, čo nie je láska, čo je ilúzia..Ukazujú rozdiely.. cez plné precítenie rozdielov sa učíme a zisťujeme najviac..cez vlastný zážitok..

Kristova Láska zvnútra von učí, čo je INTEGRITA, Posvätnosť, úcta, rešpekt, vďačnosť.. Integrita ako základ vzťahov novej Zeme..


Pochopenie Hmoty, Tela, Fyzična ako výsledku Vedomia - Vedomie formuje Telo, kódy tvoria všetko.. Ľudské telo je výtvor nelásky, naše pôvodné svetelné telo novej Zeme je telo Lásky,ktoré si buduje každý cez návrat ku Sebe ako ku Univerzálnej Láske - Energii - Vedomiu. Láska ako Stav Bytia - Láska v Akcii - v Hmote - v Prežitku - Zážitku Seba. Zvonka je aktivované všetko, čo už vnútri bolo-je..


Cez návrat ku svojmu skutočnému Univerzálnemu Ja - vyššie a nižšie Ja ako jedno cez Presah Neosvetleného - Neprijatého Ja, začíname super zrýchlene odžívať všetko za všetky existencie, čo nebolo tvorené z lásky, teda z nášho najvyššieho Ja, zároveň je aktivovaná tá najčistejšia možná láska.. čisté absolútno.. Láska nemá podstatné mená, ani typy lásky nie sú, píšem to pre vysvetlenie.. Podmienečná Láska neexistuje, preto to vylučuje existenciu bezpodmienečnej lásky a zároveň som zistila, že je to dualitný výraz starej Zeme vedúci ku mentalite nedostatku a zaseknutosti v hlave,

ktorý som zanechala v dimenziách Starej Zeme, lebo tvorí starý matrix..Tak isto, ako mnoho iných slov a výrazov, ktoré tvoria reality Starej Zeme, 3D matrix.. Len láska k Sebe vyslobodzuje, pretože tak si dovoľujem vytvoriť posvätný priestor lásky v Sebe vo svojom tele na dovolenie si precítiť všetko, čo je potrebné na odľahčenie a na záplavu ešte väčším množstvom lásky.. teda svetla, teda svetelných kódov.. teda sme ich schopní procesovať, keď sme si dovolili sa odovzdať vlastnému svetelnému vedomiu-telu a pustili sa kontroly na ľudskej ego-úrovni, s dôverou sa obrátili do seba, kde všetko je.. ''celý Zdroj''..cez uvoľňovanie sa do Seba, vyplavovanie toho, čo nie je láska

Práve tak si robíme viac miesta pre väčšie množstvá svetla, aby nás zaplavili.. rastie, zvyšuje náš svetelný kvocient a schopnosť procesovať svetelné dáta a fungovať ako svetelné telo - ultra svetelná technológia VEDOMIA..

Práve tak

TVORÍME NOVÝ AKÁŠ cez úplné vynulovanie (človeka) - Prečistenie všetkého zo Seba, čo nie je Zdrojová - tzv. Vyššia Láska - Novú Zem tvoríme žijeme ako zhmotnená Láska v Bytí, vo forme, v akcii cez zosobnenie a ztelesnenie Kozmického Kristovho Svetla-Vedomia v tele, v BYTí, vo svojej tvorbe...na posvätnej a galaktickej úrovni.

Presah Ľudskej Lásky cez UNIverzálnu Lásku plným Návratom do Univerzálneho Vedomia Seba ako Zdroja úplne všetkého prameniaceho zvnútra von... Hmota - fyzično - matéria sú výsledkom Vedomia..


Práve cez Andary som naplno pochopila celou svojou Bytosťou, kto sme vo svojej pôvodnej forme a že na to sa opäť premieňame...Vďaka nim, ako môjmu aspektu vedomia som bola schopná dokončiť vzostup vedomia a naštartovala naplno vzostup tela, tvorbu merkaby, navigovanie s ňou atď atď.. s nimi to bol poslédný kúsok do mojej skládačky pochopiť, že každý jeden je Krištálová - Kristova Svetelná Solar Plazma Bytosť všetkých hviezd, galaxií..

Čím viac ich milujem, tým viac zdieľajú a žiaria - “ich cena je na nezaplatenie” .. ony=my= kristalove plazma svetelné éterické Bytosti a “nie veci, nie kamene, nie majetok, nevlastnitelné”.. a tak to platí so všetkými.. s nami.. rozprávajú celý čas tak, ako všetko, len tá reč nie je lineárna, ani ľudská.. *aktivujú Kristove a Galaktické vedomie, pamäť na seba“tolko lásky, krásy, pamäte v nás, ale zároveň aktivujú aj “tie najodvrátenejšie časti v nás a všetky 3D časové osi padnutého nielen Atlantisu v nás” na integráciu a prečistenie, zcelistvenie..


UNIverzálna Reč & KomUNIkácia je energická Zvukovo-Svetelná ~ “nerozmýšľa sa”, ale cíti sa / číta sa / vidí sa / počuje sa naplno celou svojou BYTosťou cez Otvorené Srdce ako “ten hlavný” Portál / Prístup ku všetkému Poznaniu Seba “cez druhých, cez prírodu, cez vonkajšok ako taký ~ Keď sa zobúdza - otvára sa Srdce a všetko to, čo nie je - nikdy nebola láska, ale “programing, 3D presvedčenia o láske”/ “mylné presvedčenia / dojmy / domnienky a hry/pretvárky, lebo taký bol / je zvyk”... Prebúdzanie vedomia je cez otváranie srdca a oživania úplne celého tela, precitávania, ožívania úplne všetkého, čo bolo potlačované za všetky existencie.. to, čo bolo potlačované, bolo vlastné svetlo - len tak vznikajú “tiene” - únikom od seba - keď “bojujeme, zatláčame Seba, teda Seba ako Vedomie, Lásku”, “čo sa učilo / učí v rannom veku - ako neprijímať seba / bojovať so sebou / ísť proti sebe/ ako nebyť Sebou, pretvarovať sa, hrať sa na niekoho iného, presviedčať sa o niečom, čo tak nie je”.. toho je oveľa viac, ale pointa je, že “človek sa nastavil proti láske = proti sebe a zvyk toho je veľmi hlboký - “ego-separačný programimg”.. Je to kontinuálny proces, ktorý si vyžaduje “vzdanie sa na ego-ľudskej úrovni” - odovzdanie sa vlastnému svetlu - vedeniu svetelného tela..

Ludská Škola polarít, duality, lásky-nelásky, že Zdroj ničoho nie je vonku.. Je to vždy “zvonka aktivované vo vnútri..” Toto Poznanie keď žijeme naplno - neostávame v hlave, ale APLIKUJEME KÓDY A POZNATKY DO PRAXE, tak SME KATAPULTOVANÍ DO TAKEJ SLOBODY, DO DIMENZIÍ TAKEJ HOJNOSTI VŠETKÉHO - “za nič netreba bojovať, snažiť sa, ale uvoľniť sa do toho, kým už SOM A PRIJAŤ SA AKO ZDROJ VŠETKÉHO

Učenie sa rozdielu medzi tzv. ľudskou a univerzálnou láskou - úplným absolútnom Seba ako ZDROJA VEDOMIA VŠETKÉHO je tiež pointa.. len tak si vieme vybrať... vždy zistíme najviac cez precítenie rozdielov.. Absolútnosť, nepodmienenosť, nezávislosť UNIVERZÁLNEJ LÁSKY AKO PODSTATY BYTIA A NAŠEJ ESENCIE PRECÍTENEJ NAPLNO CEZ TRANSCENDENČNÉ ZÁŽITKY NAJVYŠŠÍCH STAVOV VEDOMIA CEZ PLNE EXPANDOVANÉ SRDCE je slovami neopísatelné - Zažitie sa ako STVORITEĽ - z tohto stavu postupne fungujeme ako JEDNO VEDOMIE JEDNÉHO, čistá alchýmia a tvoríme Novú Zem. Je to náš prirodzený stav vedomia bytia odrážaný telom vo forme, v našej tvorbe, len sa úplne zabudlo, odchýlilo od rovnováhy. Nielen uvoľnenie sa do nej, nastolenie a Udržovanie Rovnováhy v sebe je majstrovstvo samé o sebe..to je to, čo sa deje na globálnej úrovni - všetko sa dostáva do rovnováhy cez odohranie a ukončenie všetkých nerovnováh..

Čistá Univerzálna láska, ktorá Poskytuje pozdvihnutie a krídla, nie je viazaná na nič a nikoho, ale ide priamočiaro tam, kam ego nechce - “do najväčších zranení a tráum zo všetkých existencií naraz.” Aj o tok je vzostup = úplný Návrat do Čistoty a Univerzálnej Lásky cez prežitia úplných opakov - čo je považované 3D ľudským aspektom a spoločnosťou za lásku, intimitu s ňou nič nemá spoločné.. KRISTove vedomie začína našim srdcom v koreni / v spodku - Iba JE..vždy je k dispozícii keď sa naladíme..a to sú Zvuky Novej Kristovej Zeme - Krištálová Hviezda ~ cez presah “ľudskej lásky”, ponímania človeka a žitie “ako človek”.. Vo vzostupných procesoch si sami bránime, dokiaľ vnímame “ako obmedzený pozemšťan hlavou všetkou, snažiť sa pochopiť lineárne”, dokiaľ chápeme všetko a všetkých “vonku” oddelene od seba, “hráme vojnu vlastných tieňov”.. Čo takto sa skúsiť pozrieť na všetko z pohladu neobmedzeného “mimozemšťana a pozemšťana v jednom”? Dokiaľ nie je prijatá “vlastná človečina”, nájdená a prijatá Ľudskosť v sebe, keď nedokážeme prijať seba ako človeka, tak už vôbec nedokážeme prijať seba ako Všetky hviezdne bytosti v jednej vrátane veľmi zvrátených / skorumpovaných aspektov a vrátane božských čistých aspektov lásky, ktorá roztápa a “dáva krídla”. Keď si nedovolujeme, nemáme prístup ku svojej Skutočnej pamäti ako všetko vzniklo / vzniká a bolo/je vytvorené.. “do podrobna”, lebo inak nemôžeme uzavrieť kapitolu 3D Zeme, lebo nie je pochopené.. “nie je to hlavový alebo mysliaci si” zážitok, ale je to celotelový zážitok rozplynutia sa v momente, roztopenia oddelenosti a rozdielov vnútri / zvnútra von - pamäť je v tele - v DNA”. Dokiaľ nie sme v jednote so svojim telom, “netušíme ako si budovať svetelné telo/vozidlo/ vzostupný koč/ vesmírnu loď.


Človek má na výber - POSTUPNE Prevrátiť všetky svoje Reality cez stopnutie - úplné zastavenie svojich starých spôsobov tvorby žitia a fungovania, odpojiť sa od tzv. falošného zdroja - čiernej vysávajúcej diery, napojiť sa na pravý Zdroj SLNKA v Sebe a začať úplne odznova, od nuly - Vzťah so Sebou - začiatok je v koreni.. Toto sú mega komplexné procesy, ktoré trvajú.. ''Úplne iné Ja.. to pravé orechové''

..

Prijatie - integrovanie úplne všetkých svojich častí a aspektov vedomia - postupné ZCELISTVOVANIE SA ODOMÝKA ORGANICKÉ SVETELNÉ KÓDY TVORCU NOVEJ ZEME V NÁS, čiže celej pamäte = Vedomia Seba a “TO ÚPLNE VŠETKO” po čom človek kedy túžil a sám si v tom bránil..nie je to však lineárne..

Svetelná reč je naša prirodzená reč ako hviezdnych svetelných KRISTALOVYCH PLAZMA bytostí - čisto energická - Reč Vedomia, keď si v nule - si všade všetkým a vieš.. máš prístup vedieť, skutočne chápať.. informácie sú kódované a naše svetelné telo je ich vie dekódovať a procesovať.. ľudské ja a ľudské telo to nedokáže, je vibračne príliš ťažké, je to 3D štruktúra a systém Zeme/tela so zanesenými/znehodnotenými krištálmi/infikovanými ego programingom - zničenou DNA, nevyužitý vlastný Svetelný potenciál Tvorcu.. “Keď neodomkneme a neprijmeme / neintegrujeme celé svoju pravú históriu odohrávajúcu sa dokolečka teraz”, tak nemôžeme v tomto okamihu tvoriť novú budúcnosť novej Zeme, lebo fungujeme ako “obmedzení ľudia netušiac, že sú galaktici odohrávajúci si stále nejaké ego záležitosti kompenzujúci nejaké iluzórne nedostatky”.. Táto možnosť hry prestáva-Prestala byť možnosťou 2020-2021.. Toto sú silné frekvencie Novej Zeme, ktoré rúcajú nekompromisne to, čo láskou nikdy nebolo, čiže to nemalo svetelné základy lásky už v koreni ..

“Musíme” byť schopný procesovať svetelné kódované dáta, čo naše svetelné telo robí prirodzene za nás, ak sme si ho vybudovali, učíme sa “Seba ako Svetlo” - úplne od nuly - nová Planéta - ešte aj akáš sa vynulováva a tvoríme úplne Nový Akáš.. Milí tvorcovia, všetko sa tak zrýchľuje a zintezívňuje, lebo mnohí už úplne predbehli dobu a o tom to je - o integrácii svojho budúceho Ja na budúcej plánete tu a teraz- vrátili sa v sebe domov do Jednoty na úplný Pra-Počiatok a vyspelej budúcnosti zároveň, presiahli mentalitu človeka a fungujú už inak, tvoria inak, “nie je to slovách a hrajuškaní sa na niečo”, o čom je už komplet celá 4. Dimenzia kolektívov, ktorí sú viac-menej stále v hlave a neprenikli dostatočne hlboko, čiže pre nich je to len väčšia výzva - ešte viac vyjsť von zo zóny komfortu.. žiadna nie je.. je iba VO SPOJENÍ SO SEBOU.. je to neopísateľná Láska a naplnenie..

PLNOSŤ Pohára zvnútra je dôležitý Kľúč.


Každý má možnosť sa ladiť na tie Frekvencie a pretvárať telo, reality, celé fyzično na základe vysokých / pôvodných stavov vedomia.. čo je super proces, ktorý nie je pochopiteľný pre človeka orientovaného na fyzično najprv.. a netuší že “HMOTA”, FYZIČNO, MATÉRIA, TELO JE VÝSLEDKOM VEDOMIA, ktoré sme ukotvili v sebe a z ktorého fungujeme. Kvantovo sa mega skáče každý deň / stále, tvoria sa len väčšie priepaste medzi tými, čo skáču a čo nie..to závisí od toho do akej miery chápame prácu so svojou svetelnou DNA a integráciu svetelných kódov.. keď neintegrujeme, “keď nepracujeme cez Bytie najprv” na navyšovaní sveteného kvocientu, čiže nepremieňanie svoje telo, neadaptujeme sa, netušíme / nepočujeme kozmické frekvencie, nerozumieme, nechápeme, tak “sme na pospas”, a vyberáme si tvrdšiu cestu utrpenia/strát.. To sa učíme cez návrat pamäte - vedomia a aplikáciu toho do vlastných toho do praxe.. Bránou 12-13.3.2021- Začal sa väčší masívny Exit a tranzity len to pre človeka nie je úplne viditeľné a pochopiteľné.. Záplavy svetla sú zamerané najmä na pľúca, dýchanie, srdce-šišinku, lebku, chrbát, kosti a svaly ako také a super emočné vyplavenia traum, zranení = energické uvoľnenia = bunkové čistenia Akášu z tela - ak si dovolíme cítiť naplno množstvo množstvo emocií, ktoré svetelné vypichuje / vytláča, aby telo odlahčilo a mohlo sa zaplaviť ešte väčším množstvom svetla.. je to postupné - “len po dávkach” je človek vystavovaný vlastnému svetlu, informáciám a láske.. “Kto dokáže uniesť seba vo svojej plnej paráde” - zisťuje aká je každého Moc ako čistého svetla / lásky VYTVORIŤ SI NOVÚ PLANÉTU, ktorá Už je vytvorená a je k dispozícii, “len sa na ňu treba postupne premeniť cez Bytie Kódmi Novej Zeme cez ukotovovania a integráciu, žitie, teda aplikáciu do praxe..”

“3D hry človeka si stále odohrávame:”, dokiaľ si permanentne nevyberáme vedome inak v každom momente z plnej prítomnosti a prepojenosti v sebe.. Nonostop si vyberať žiť inak, vnímať inak, správať sa inak, reagovať inak, fungovať inak “ako bolo zvykom” .. Ľudské 3D hry stále hráme, Dokiaľ sa stále nevnímame ako úplne neobmedzená bytosť všetkých hviezd a Slniek, čistého svetla ~ plne Galaktické vedomie, ktorého človek je malinkým zlomkom, a ani to nie je náš pôvod, ale vybraný experiment na galaktickej úrovni a na úrovni duše - nami vybratý zážitok “odvrátenosti”, neslobody, najnižšej možnej frekvenčno-vibračnej expresii duše..

UNIverzálna Reč je Reč Lásky, ktorú začíname vnímať cez plné uvoľnenie sa do Seba, do tela, zjednotenie sa vnútri so Sebou a otvorené srdce - tak sa otváram Sebe naplno = môj vstup všade, kde všetko je - JA ako VŠETKO A VŠETCI ~ vstup ku výžive / láske / informáciám / vedeniu.. OTVORENÉ SRDCE = OTVORENÉ VEDOMIE - TOK SVETELNEJ ENERGIE PLNEJ INFORMÁCIÍ V KÓDOCH.


Pamätaj:

Frekvencie Čistej UNIverzálnej Lásky - Hĺbky Zjednotenia sa s Kozmickým Krist. Srdcom - Čistá Žiara je náš STAV Vedomia Vzostúpenej Novej Zeme odrážaný v našom BYTí - v Tele - v Tvorbe - v našom Zdieľaní (sa) .. -- Pozeráš na Seba vo svojej Pra-Pôvodnej --- Krištáľové Svetelné Plazma Vedomie - Telo transmitujúce Organické Kódy Stvoriteľa - Kódy Novej Zeme.. Jemná a Mocná Sila Lásky - Zdroja Vedomia Všetkého je v Tebe, ak si dovolíš Seba v plnej Paráde..


Krásny čas neustálych aktivácií a nových možností slobody a tvorby krásy inak ~ láska v akcii / v hmote,


S láskou Maria a AN.Dary
525 views

Comments


bottom of page