Žitie z Jednoty všetkých úrovní Vedomia a Bytia - z celého spektra Univerzálneho časového Matrixu

Updated: Feb 4UNIVERZÁLNA ČASOVÁ KOZMOLÓGIA DVANÁSTICH DIMENZIÍ Avatara simultánne bežiach Časo-priestorových cyklov v pätnástich dimezionálnych vlnových spektrách / zvuko-svetelných poliach.


Žitie (z) Jednoty Všetkých úrovní Vedomia a Bytia = Žitie z celého spektra dimenzionálnych frekvenčných pásiem ~> Žitie z plného Spektra Univerzálneho časového Matrixu = Žitie z plného Spektra Všetkých Vibračno-Frekvenčných pásiem a Zvukovo-Svetelných Polí, “kde už existujem.e” v rôznych iných formách a podobách ~ frekvečných dĺžkach ~ Žitie z Jednoty všetkých svojich paralelných existencií ~ Žitie ako “svoje najvyššie” oktávy svetla ~ Žitie Bez Závojov medzi dimenziami, žitie z Nulových rozdielov a roz-oddelení, žitie z nulového nedostatku a strachov, žitie z nulových pochybností a z nulovej nedôvery k Sebe, žitie z Nulovej polarizácie v Zóne Posvätnej Neutrality - Žitie z Rovnováhy a Jednoty Polarít Je to Umenie, Majstrovstvo a “najvyššia” Alchýmia Žitie z celého spektra svojich “Identít” a kolektívnych tiel/vedomí ako prvotný Pra-Zdroj - Stvoriteľ celého Energetického Časového Univerza pozostávajúceho z piatich H.U. - - > Od decembra 2020 je k dispozícii 6. Harmonické Univerzum, “vďaka ktorému” sa úplne vymenili mriežky Zeme (čistá plazma), “o čom bol cely december 2020”, “január 2021 je adaptácia na úplne novú Matricu”, Ukotvil sa a u mnohých dokončil naplno vzostúpený zlatý Seraphim (zlatá solárna DNA) ako základ zlatého solárneho slnečného vzostupného vozidla “do ďalších dimenzií” a naplno sa prijalo “opravené” a obnovené Vedomie / telo Sophie - kvitnúce Kristove vedomia “na Zemi.

“21.12.2020 sa Udiala” pre mnohé kolektívy Iniciácia znovu-budovania Krídel Michaela a solárnej (“pravej”) Márie = Kolektívne Vedomie a Telo ZJEDNOTENÉHO DVOJPLAMEŇA = ÚNIE HIEROS GAMOS čiže “záležitosti úplne všetkých vzťahov ku ostatným/ku sebe/ku aktivitám/jedlu/pitiu/ku úplne všetkému”; ale najmä “záležitosti” krídel a slobody “začínajú gradovať” u mnohých kolektívov, ktoré si neprešli kompletizáciou 6-7D sveteného tela s plne vybudovanými krídlami Michaela a Márie (modro-fialové) a presiahnutou 3D Zemou a 5D Tarou. Zjednotenie dvojplameňa súvisí aj so znovu-obnovením Krištáľoveho Jadra, Krist. Srdca, Diamantového Srdca / Ruže a Krištáľoveho lotosoveho srdca po kompletizácii Únie oboch v sebe a únie s božstvom v sebe. Táto Únia prebieha v 3. Štádiách / fázach vývoja sveteného tela:

6-7D vybudovanie krídel Márie-Michaela cez vyčistenie všetkých tráum zo straty krídel, koruny, z pádov Lýry a dalších brán/civilizácii/ planét.. obnovili ste sa “na úplný pra-počiatok - úplne čistá kniha”; je to Fáza Obnovy Brán a Vedomia Plejád, Alcyone, Siriusa, Arcuturusa. 8-9D znovu oživenie a sprietočnenie Krist.Diamantového Lotosoveho - Srdca Zafírovo modré lúče a jemná ružová, ružová Ruža; Toto je fáza zmajstrovania osemdimenzionálnej vrstvy svetelného tela - Vedomia Oriona a Brány Mirach-Androméda. 10-11-12D - Ztelesnenie Posvätnej svatby v sebe - polotekuté plazma telo Vzostúpeného Vedomia/tela Sophie/Krista - 12D Sophia zlatá plazma “róba” alebo štít Fáza plného Návratu do Avatara a Rišiho a do Domén / Polí Zdroja, ktoré už nie sú Dimenziovateľné (16D+) a sú už v rámci 6.Harmonického Univerza - na foto - nádherný okraj pastelovými farieb (Aurora vzostúpená Zem). Táto “najvyššia” Alchymická únia, keď v nás prebehla naplno (prebieha vo fázach viď vyššie), sme obkolesení ako keby nádhernou bielo-zlatou kráľovskou róbou Jednoty Vedomia - na energetickej úrovni “sme tak očistili a zjednotili v sebe so Sebou, so Všetkým” - naspäť Doma v Sebe, ztelesnili sme Vedomie a Telo Sophia/Krist.

KOZMICKÁ ŠTRUKTÚRA 15. Dimenzií je vytvorená na zažitie Individuality, Zostupu / pádov a opäť Vzostupov, na zažitie kontrakcie a expanzie vedomia atď atď.. “je to všetko určitá počítačová hra Ilúzií a Snov, simulácií”.. My si vyberáme, aké zážitky zažijeme. Nie sme obeťou nikomu a ničomu. Vyberáme si Zažiť iluzórne oddelenie sa od Domova, od ostatných a úplné rozdelenie sa, fragmentáciu mysle aj tela, a vyberáme si opäť zažiť Jednotu vždy inak, nanovo odznova.

UNIVERZÁLNY ČASOVÝ MATRIX a hlavné FREKVEČNÉ SPEKTRÁ parelených realít / vibračné Hustoty “našich ďalších identít” / existencií / vrstiev sveteného Tela: Časový Matrix (na foto) je súbor / komplex všetkých časových osí/ realít a priestorov, v ktorých sa Vedomie “pohybuje” / vibruje simultánne všade naraz špiráluje sa “hore alebo dole”. “Robíme kruhy, nič nie je lineárne”. Kvet života 6D + tvorí naše ovocie života ~ 18D. Celé Je to ako keby počitačový matematický program, v ktorom Vedomie Zdroja zažíva rozdelenie času a priestoru, zažíva rôzne hustoty a expresie Seba, rôzne “svoje zhmotnenia” a fyzično, zažíva seba v rôznych formách, podobách, kostýmoch. “Celé je to”: UNIVERZÁLNA ČASOVÁ KOZMOLÓGIA DVANÁSTICH DIMENZIÍ Avatara simultánne bežiach Časo-priestorových cyklov v pätnástich dimezionálnych vlnových spektrách / zvuko-svetelných poliach. Každé Harmonické Univerzum= HU je tvorené vždy z trojice, tvoriacu určitú Identitu, cez ktorú sa naše vedomie vyvíja ako individuálec alebo persóna —> 1D-2D-3D - človek / osobné “ľudské inkarnácie” - toto je Prvý HU - ťažká hmota, fyzično - “je to ego človek sféra” zažívania sa a tvorby 3D Zeme, ktoré zanikajú, zlučujú sa ostatnými. 3D Zem je naša Anti-kristovská expresia a jej žitie “aj dlho po zobudení sa”.. “v tom tkvie určitý chyták nášho ega”Ako dlho, to závisí od mnohých faktorov... Z pohladu Novej Zeme už tieto časo-priestory úplne zanikli. Frekvečné pásmo Vedomia / Tela Duše = 2 HU zahŕňa trojicu dimenzií: 4D-5D-6D. Pásmo alebo hustota 3.Harmonického Univerza je Vedomie a Telo Monádu / “nad duše” - PLNÝ NÁVRAT HVIEZDNEJ PAMÄTE A DO svojej HVIEZDNEJ LÍNIE, Rodiny a zahŕňa to trojicu dimenzií: 7D-8D-9D. Tie expandujú do Frekvečno-vibračných pásiem, kde existujeme ako (Lyranský) Avatar Kristoveho Vedomia, čo je trojica (Lyranskych hviezdnych brán) 10-11D-12D, ktoré priamo vedú do Sfér Úrovní / Dimenzií Vedomia a Bytia KOZMICKEHO TROJPLAMEŇA PRA-Zdroja všetkého Vedomia: 13D-14D-15D. Ríši, Rishi alebo solárny diamantový Kráľ - čže úplne celé vedomie pra-Zdroja je vrámci Domén Zdroja, ktoré už nenesú žiadne dimenzionálne rozlíšenie, sú to domény 16-17-18D úplnej pra-matérie, Prima-MAterie - Aurora Rasy v ANdromede. Tieto božské domény šiesteho HU prekonfigurovávajú práve dimenzie 6-7-8D ako asistencia so vzostupom, Hierogamickou úniou a vybudovaním krídel. Existencia Zeme v konkrétnych Harmonických časových univerzách: V prvom HU existujú tri vrstvy zemského matrixu. V druhom HU existujú tri vrstvy matrixu Tara, v treťom HU existuje Gaia Matrix, vo štvrtom HU existuje “budúca Zem teraz” v pôvodnej krištáľovej forme v troch vrstvách ARaMAteNy už expandujúcich do Aurora Zemského matrixu. V Piatom HU neexistuje konkrétna dimenzionalizácia do formy, nie je tu žiadna konkrétna planetárna forma alebo individuálna forma človeka. V piatom HU sa vedomie nezhmotňuje do konrétnej hmoty, je to zóna Pra-Hmoty. Tri Prvotné zvukovo-svetelné polia vyžarujú / vysielajú / držia Lúč MAtky, Otca, a zlatého Slnečného Kristoveho dieťaťa - trojplameň / Trinity tvoriaca Božskú Univerzálnu myseľ, z ktorej sú tvorené všetky biologické formy vo všetkých Harmonických Univerzach = základ života - svetlo je Život *”Bližšie Detaily som už ku jednotlivým H.U., ku kozmickej Trinity, ku našej evolúcii galaktického vedomia zdieľala v nedávnych textoch aj videách*”. Ku šiestemu HU určite napíšem, keď ho vôbec budem schopná slovami opísať.

Jednotlivé trojičky Dimenzií tvoriace konkrétne HU sú zároveň Trojice Hviezdnych Brán do ďalších svojich aspektov galaktického Vedomia a posvätného (Krist) Vedomia. Všetky trojice Dimenzií tvoriace “Danú identitu” a Frekvečno-Vibračné (zvuko-svetelné) spektrum držia trojdimenzionálne holografické polia alebo skupiny troch Frekvenčných spektier, ktoré sa “manifestujú” ako určité PLATFORMY VEDOMIA, v ktorých sa vedomie vyjadruje/zažíva v tej danej hustote a HU. Každá expresia/vyjadrenie sa Vedomia Zdroja (božského vedomia) je cez rôzne kódingy, teda kolektívne Vedomia a telá rôznych foriem života / bytostí, ktoré okupujú dané frekvenčno-vibračné pásma/hustoty/Harmonické Univerzum.  Každý jeden sa premieňa/kvantovo skáče, ak si tak vybral, z prvého HU do piateho HU a šiesteho HU, čo je na foto celé spektrum všetkých v jednom - na foto - “okraje diamantu / drahokamu”. VŠETKY BYTOSTI V JEDNEJ. Z našej “identity” Monádu, Avatara a Rishiho máme plný prístup ku “pravým holografickym knihám a záznamom úplne o všetkom na galaktickej úrovni”. Toto nie je obsiahnuté v žiadnej knihe 3D Zeme a ani 4D Zeme, ani nemôže byť keďže 3D Zem je “Anti-kristovská” architektúra a Matrix. Sú to holografické Stvoritelské disky celej genetickej knižnice a všetkých galaktických poznatkov, ktoré sú v našej svetelnej DNA, ktoré mali / majú na starosti Originálne Stvoritelské Kristove Rasy - 12 Esínskych grálových kmeňov - Madži Kráľov (zlatý Atlantis a dúhové kruhové stoly Vedomia), ktorí zároveň nosia “celú zemskú genetickú knižnicu” v Sebe. Sú archivármi a správcovia poznania celého Univerzálneho Vedomia Zdroja. Jedným z nich je napríklad Jeshua - Modrý Oraphim - Modrý lúč Melchizedek (kód Modrého Nílu), ktorý “ich mal dať všetky postupne a opätovne dokopy” keďže boli ukradnuté / rozkradnuté a znehodnotené a my na to naväzujeme..teda tí, ktorí pokračujú ďalej ako Vzostúpená Nová Zem Aurora ako Esínski templári Krist.Vedomia. Každý podľa svojho genetického a galaktického otlačku v sebe nosí celú knižnicu a určité špecifické genetické kľúčové Kódy - časti skladačky v rámci 12. Smaragdových holografickych diskov poznania, ktoré ako som už spomenula vyššie, boli úplne prekrútené v rámci 3D Zeme a Solárne Vedomie Márie / Sophie bolo nahradené Lunárnou Ženou/Matkou a “tmavým Slnkom, srdcom”. Holografické smaragdové stvoritelské disky obsahujú celý GENETICKÝ KÓD ZDROJA všetkých rás, ktorý Je základ civilizácie a samotnej planéty v každého svetelnom tele. Sú to záznamy architektúry a budovania nášho Diamantového slnečného tela RA-Rishi-Avatara vrátane geometrických a matematických základov multidimenzionálneho planetárneho tela a všetkých vrstiev (na foto, všetky HU). Obsahujú kľúče ku celému 12D univerzálnemu stromu života a poznania. “Je nás tu dostatočný počet”, ktorí sú priamymi Tvorcami a nosičmi týchto originálnych holografických diskov našich pravekých poznatkov, aby sme ich úplne znovu-ukotvili - “ich pravé čisté nezneužité verzie”. Ku Esínskych gráľovým líniám a Smaragdovým Stvoriteľským záznamom o všetkom “bude zvlášť text aj video” ako nadväzovanie na text ku Elohim-Oraphim-Seraphim.

Počas vlastných transformačno-vzostupných cyklov sme schopní otvoriť všetky dimenzionálne prístupy a rozpustiť všetky závoje, ktoré si každý sám nastavil..stoja na strachu zo seba, na tele bolesti, tráum, tieňov”.. Stojí to celé na integrácii všetkých vrstiev nášho vedomia a tela a o operovaní/fungovaní z celej škály spektra Vedomia Zdroja cez postupnú Expanziu vedomia do ďalších a ďalších dimenzii (z nuly), ktorú “sa snažíme udržať čo najdlhšie” - zóna Nuly - hlbokej meditácie, prepojenosti (Wahe Guru) a plnej prítomnosti / vedomosti, “ale bez ľudskej kontroly a rezistencie, snahy ovládať”, aby sme dovolili telu z uvoľneného stavu sa prekódovať, premeniť sa.. odľahčiť, prečistiť, adaptovať sa na ďalšie vlnové dĺžky, väčšie dávky svetla a vyššie tóny.

Aktuálne kódy: Celé spektrum všetkých frekvencií naraz..sledujem najmä: Krištálovú Dúhovú Plazma ~ Dúhové Telo Sophia-Krist - Aurora Telo, Ukotvovanie Snov, Nebeských a magických svetov, Bytie sprístupnený všetkému a nefixovaný na nič Silové kódy čistej sily a moci svetla, jednoty a slobody - “tie fičia stále”

“Tieto procesy sú o tom”, že nás majú dostať von zo zóny ľudskej rutiny / zvykov / pohodlia, iluzórnej istoty závisejúc od vonkajška (podmienenosť, závislosti).. “naše ego nedostane to, čo chce”.. MY DOSTÁVAME PRESNE TO, ČO POTREBUJEME a nie čo chceme na ego úrovni. Žiadne záruky, garancie, poistky, žiadne, že chcem vedieť a chápať dopredu, žiadne bezpečnostné pásy.. TVOJ ZÁŽITOK JE TVOJ UČITEĽ, cesta je postupná, trpezlivosť a otvorenosť “fakt prináša ruže”. TY SI TEN ZÁZRAK, “inak ho vonku neuvidíš”.

Milí tvorcovia - tí, ktorí sa vždy pri De-programovaní a čistení zastavili v určitej zóne komfortu a pohodlia (ostali na povrchu) a už hlbšie nešli, tak to začínajú všetko naraz mať vyplavované, “vybuchované”, strácajú, lebo sa nenaučili a neprenikli dostatočne hlboko..nechápu ako všetko funguje..Ako to naozaj funguje.. Strácame keď sa musíme tvrdo naučiť a keď sne zavislí na niečom čo v súlade s egom. Tzv. “Strata pevnej pôdy - strata len tej pôdy ktorá nebola v súlade s dušou, ale s ego-človekom.” “Laťka sa posúva vyššie super tempom” Ľudský život je niečo, čo je celé v súlade s ego-človekom a základy sú v tele..takže preto to musí všetko padnúť (telo), lebo tak padá “to vonku”, čo nikdy v súlade s dušou, Monádom, Avatarom a Ríšim nebolo...čiže úplne všetky 3D systémy počínajúc “ľudskou rodinou, vzťahmi, realitami”. “Vnútorná toxicita a kontaminácia z vlastnej vnútornej infekcie znečistených krištálov” vzniknutej zo super fragmentácie a polarizácie mysle a tela, vzniknutá z nastavení bojov a nastavení proti sebe..”takto to ďalej nemôže pokračovať”.. “Nezachraňuj to, kto / čo musí padnúť, lebo pôjdeš dole s tým”.. “keď padáš ty - dovoľ si to naplno, o to ide, celý život nebol v súlade.. pusti sa kontroly a pretvárky.. ide sa naozaj do tuhého najmä pre kolektívy 3-4D”.. Kolektívy fungujúce zo 6D + v tele majú úplne reality, každý “rok” je krajší..

všetky reality, vzťahy dostávajú zabrať lebo tam, kde nie je INTEGRITA NA ÚROVNI DUŠE u všetkých strán na všetkých úrovniach, sa to rozpadá... “vybuchuje”, odpadá lebo to už nie je v súlade s našim Avatar Kozmickým univerzalným vedomím / telom a realitami Novej Zeme. Všetko, čo je v súlade s Novou Aurora Zemou / Krist.Hviezdou práveže SUPER KVITNE A VZOSTUPUJE EŠTE RÝCHLEJŠIE, žiari viac ENERGEtický MAJSTER V NÁS JE VYŽADOVANÝ A TVOJE INTEGROVANIE VZOSTÚPENÝCH ASPEKTOV V JEDNOTE ZLÚČENÝMI S NIŽŠÍMI ASPEKTAMI VEDOMIA.

Milí Tvorcovia Každý je tu na PREDBEHNUTIE DOBY CEZ úplné VYNULOVANIE (svojej-našej) ZEMSKEJ HISTÓRIE A SVOJEJ KARMY, kedy ZÁROVEŇ PREMIEŇA SVOJE TELO = NECHÁVA SVOJE Svetlo VIESŤ.. NEMÁ OTÁZKY, pretože FUNGUJE Z BODU NULA 0.0, kde je úplne všetko k dispozícii pred tým, než vôbec stihneme položiť otázku. Základom je POCHOPIŤ CEZ ODOMÝKANIE SVOJEJ HVIEZDNEJ PAMÄTE —> Evolúciu nášho Univerzálneho Galaktického Vedomia/tela Avatara, Lyranske Kráľovské Dómy genetickej galaktickej knižnice (v nás), Harmonické Univerzum Lyranskeho Avatara a Kozmickeho Trojplameňa tvoriaci 5.H.U Božskej Univerzálne mysle expandujúci do šiesteho harmonického univerza, “ktorý je k dispozícii cca od decembra 2020”. 12D Univerzálny Strom Života v našom tele, ktorý sa aktivuje “so zobúdzaním” Vedomia, teda svetelných párov vlákien DNA, HU - Harmonické Univerzálne paralelných časových realít a “priestorov”, “kde všade” existuje Zem a každý jeden z nás.. MAKROKOZMOS JE K DISPOZÍCII a celé vedomie Hviezd, Slnka, Galaxií. Portály, Hviezdne Brány - Galaktické hviezdne brány do dalších úrovní vedomia a bytia , teda našich existencií v našom Tele. HVIEZDNA GALAKT.Brána a Portál Oriona ako zmajstrovanie nielen bodu Nula, ale vynulovanie “minulosti / histórie” na úrovni Zeme teda na úrovni našej solárnej sústavy a na úrovni Mliečnej Dráhy, ktorej jadro bolo “unesené, ovládnuté, slúžilo ako čierna vysávacia diera, tzv. Čierne slnko podporené Lunou na lunarne transmisie” tvoriaca Opačné Metatron.Univerzum, ktorého je / bol každý sú súčasťou. Ožitie Skutočného Stromu Života cez návrat ku solárnej krištáľovej MAtke - zvukové zlaté telo Sophie a pilier 13D Materinského Lúča - “Podkladového tela Kristaly pre Krista”.

Prajem Krásny čas

S láskou, M.A.G.Photo Source Pinterest

75 views0 comments