top of page

Žitie Totality Seba,Rastúca Intenzita Všetkého,Hranice& Vyhorenie,Transparencia,Vnímanie Bez Filtrov

Updated: Jun 3, 2022

Žitie postupnej Úplnosti, Celistvosti - Absolútna - Svojej Nekonečnosti - Celej škály Vedomia Seba v Jednom Naraz Teraz, Všetko je možné z úrovne svetelného Vedomia-tela, Intenzita nielen Júlových Kódov, Energetické Hranice a Vyhorenie, Transparencia a Odhaľovania, Galaktici v Nás, Úlohy Majáka - Kanála Pre Svetlo-Zdrojové Univerzálne Vedomie..

Extra kľúče ku Urýchleniu svojich Procesov (čo som zistila cez svoje procesy) v tomto článku a oveľa viac vo videu:

Multidimenzionálne Kľúče k Sebe - Žijeme Seba ako Všetko A Všetkých V JEDNOM z Uvoľnenia sa do toho KÝM UŽ SOM a KDE UŽ SOM - Všetko Všetkým Všade Naraz Teraz.


Umieraš ako Nikto, aby si sa Zrodil ako Všetci - Super Zrýchlený Cyklus Pôrodov Svojich Vyšších Seba-Expresií ako Nová RAsa RAja Novej Zeme.


Si Tu na Žitie Svojej Totality a Multidimenzionality z Bodu Kreácie 0.0 svojim UNIkátnym spôsobom..


Žitie ABSOLÚTNOSTI, Žitie Absolútnosti Seba - Celej škály Vedomia Seba v Jednom Naraz Teraz, ŽITIE ZNAMENÁ APLIKOVANÉ VEDOMIA SEBA V PRAXI, ZNAMENÁ TO APLIKOVANÉ SVETELNÉ KÓDY VEDOMIA A TELA NOVEJ V TEBE DO TVOJICH REALÍT.. Žitie

Totality Seba ako Nekonečnej Multidimenzionálnej UNIverzálnej Bytosti Univerzálneho Vedomia - Zdroja Svetla, Slnka, všetkého Vedomia, Kreatívnej Energie cez Presah Človeka - Žitie všetkého a všetkých v jednotom - VNÚTORNÁ JEDNOTA V PRAXI - je to prameň vnútornej sily a moci Svetla zároveň - - Obmedziť sa môžeš len ty, vzdať sa svojej svetelnej moci môžeš len ty..


SPOĽAHNUTIE SA NA PREHLBOVANIE SVOJHO SPOJENIA SO SEBOU AKO SO ZDROJOM, Z TOHO VŠETKO PRAMENÍ, JE TEBOU TVORENÉ, ODTVORENÉ, PRETVORENÉ.. PRESAH ČLOVEKA JE NUTNOSŤ - MEDITAČNÝ STAV NULA, KDE VNÍMAŠ Z INÝCH PERSPEKTÍV, KDE VNÍMAŠ NIE Z ROZDELENIA VEDOMIA A Z ODDELENOSTI OD SEBA AKO ZDROJA VŠETKÉHO VEDOMIA. ROZPAMÄTÁVANIE SA AKO NA TO, ZISŤOVANIE CEZ SVOJE PROCESY AKO VŠETKO FUNGUJE - TVOJ ŽIVOT JE VZOSTUPNÁ ŠKOLA SAMA O SEBE...Neustále Aktuálne Horúce Témy v krátkosti rozobrané v čerstvom Videu - vysielaniu - transmisii:


Prameň slobody a hojnosti, Sily a Moci ako Čisté Svetlo - vo svojej vnútornej jednote:

Vnímanie z Presahu Človeka - Vnímanie Bez Filtrov - žiadne skresľovanie informácií - JE samotný začiatok slobody.

SLOBODA Vedomia - Dovolenie si to Naplno - Dovolenie Si Seba Naplno - Uplatni to, Kým už si a čo už máš..


- nielen Júlová Mega Intenzita Kódov, Pasáže Siriusa - Lýry, Manipulácia s Kódmi a s vnímaním realít je manipulácia s DNA, s vedomím, s telom.. Sirius Indigo Kódy a čistenia korupcie a zrady s nimi spojených...

- Energetické Hranice, Hranice a Vyhorenie, energiu potrebujeme na budovanie svojho svetelného tela, Energia je Jediná Mena a je na nezaplatenie; Hospodárenie s energiou je super dôležité sa naučiť, lebo na základe toho buduje svetelné telo a vyššie reality, vzťahy Novej Zeme...

- Transparencia a Mega Odhaľovania najmä vo “vedomých transformačných kruhoch, komunitách”,

- Galaktici v Nás, Bytie Majákom počas globálneho šialenstva a odkrývania “korupcie vo všetkom”, odkrývania masiek - šarád - maškarád a Bytie vo svojej moci ako Maják,

keď sa (všetci) Všetko Vyfarbuje a Kolabuje..


Kde všade si kladieš bariéry, obmedzenia a stojíš si v ceste ? Nikto iný ti v ceste nestojí, len ty si môžeš - svojou hlavou a prístupom (3D)človeka....

- Žitie Úplnosti, Celistvosti - Totality Seba - Nekonečnosť a Neobmedzenosť svojej Existencie - Vzostup je Aktivácia, Integrácia všetkých 12. Dimenzií a 12. Poddimenzií (úrovní vedomia a bytia) Seba - sú to Mega balíky, Databanky Informácií o Sebe, O všetkom - Zmajstrovanie Prístupov k Tomu - Iniciácie, Pasáže a Testy, ak prejdeš, otvárajú sa ďalšie prístupy..

- Dimenzie (súbory kódov vedomia) a Závoje, Bariéry medzi nimi, ktoré si človek nastavil, aby nevidel viac, aby ostal škrabkať na povrchu..

- Dimenzie ako úrovne vedomia Seba, lásky, čistoty, hojnosti, Dimenzie a Perspektívy Seba - Ďalšie Databanky informácií, ku ktorým človek nemal prístup a nevedel by s tým s 3D úrovne vedomia narábať.. Nie je možné narábať s niečím, čomu sa nerozumie, čo nie je pochopené celou Bytosťou..

- Pokračujú Zrýchlené vymazávanie súborov kódov ľudských identít a pamäte, lebo 3D kódy sú “sfalšované” organické kódy stvoriteľa, sfalšované poznatky, história a falošné identity - globálny dom z kariet a každého individuálny..

- Multidimenzionalitu nie je možné pochopiť z 3D úrovne vnímania, perspektív, vedomia a chápania.. Je to o pozeraní sa očami toho, kým naozaj si, čo ťa ako človeka presahuje..

Vnímanie z Presahu Človeka - Vnímanie Bez Filtrov - SLOBODA.. Perspektíva človeka (3D) a Perspektíva Multidimenzionálneho Stvoriteľa - Multidimenzionálnej svetelnej bytosti v tebe - VŠETKO JE TO O TOM, ODKIAĽ V SEBE VNÍMAŠ - ČI Z JEDNOTY VEDOMIA ALEBO Z ROZDELENIA vedomia ? KTORÝ TVOJ ASPEKT VEDOMIA VNÍMA ? ČI VŠETKY SPOLU AKO JEDEN, ALEBO JE to HLAVA-ČLOVEK, ktorý sa snažia pochopiť všetko lineárne ? - TAK NIKDY NIČ NEPOCHOPÍME, NEUVIDÍME, TAK SA DRŽÍME V HMLE A INFORMAČNOM CHAOSE, energetickom zmätku svojej hlavy a toho vonku.. Človek nie je schopný pochopiť Vedomie a Telo Novej Zeme, nedokáže so svetelnými kódmi pracovať.. vyžaduje si to Pohľad Teba - ako to kým naozaj si - to, čo ťa ako človeka presahuje... Odtiaľ fungujeme..


- Vnímanie zo STREDU - Žitie všetkého v Jednom - Presah Kríža cez jeho stred = presah 4. Dimenzie,

- Vo videu sa Pozeráme bližšie na to, čo všetko sa vyplavuje, čistí a aj bude (ako náväznosť na redchádzajúce texty a videá):

Všetko okolo moci, autority, korupcie, zneužívania, nevyužívania moci, zrada, nedôvera atď... Všetky aspekty vedomia sú práčke - solárne vedomie a telo nahrádza lunárne rýchlejšie a rýchlejšie...


- Pokračovanie Ku predchádzajúcemu vysielaniu - videu na Vimeu - Kódy Ruže a Jednoty, čo všetko osvetľujú, vyplavujú - všade, kde sa žije z opačnej geometrie zatvoreného srdca a akože Lásky, namiesto prabej Univerzálnej Lásky (prijímanie, zdielanie, reciprocita darov života), Kódy Jednoty vyplavujú, ukazujú, kde sa vníma zo separácie, kde sa žije a funguje zo sepáracie vedomia a z oddelenosti od Zdroja... jedna vec je o tom hovoriť, myslieť si, čo to je, ale úplne niečo iné je, keď to žiješ - - TRANSPARENCIA - KRIŠTÁĽOVÁ ČISTOTA A PRIEZRAČNOSŤ - vyfarbovanie sa a odhaľovanie sa naberá na grádoch, nič neostáva skryté... ide o to, že sa netušilo, pred čím všetkým sa skrývalo...

Energetické hranice sú teraz Mega dôležité, budú ešte viac, lebo všetkým kolabuje to, čo nie je v súlade s 12D Novou Zemou.. Tzv. štýl 3D Zeme - experti, Poradenstvo, Rady, Správne lineárne odpovede pre človeka, terapie atď.. žiadne poradenstvo štýlu Stará Zem neexistuje, lebo to nepodporuje človeka v postavení sa do svojej sily a moci ako Stvoriteľ.. Ak sa funguje z kódov 3D Zeme v Sebe, je to stále o tom istom...sú to stále tie isté hry ega na niečo za cieľom získania niečoho...

Pozrieme sa na Úlohy a Význam Majáku Novej Zeme počas globálneho šialenstva, ktoré graduje... to súvisí s Hranicami a pochopením toho, že nikto za nikoho nemôže nič urobiť, zistiť, ty si tu na všetko pre seba, za seba.. Všetko je k dispozícii, ide o to, ako vieš aplikovať vedomie SEBA, Svetelné kódy Vedomia ZDROJA do praxe, a na akej frekvencii vibruje tvoje telo.. Podľa toho takú verziu Zeme žiješ, lebo takú komunikuješ a tvoríš svojou energiou..


..aaaa mega rekordné navýšenia v elektrine prúdiacej v našom tele najmä od včera 12.7... laťka sa navýšila asi o milión percent... Aké to je, keď sa rapídne navyšujú frekvencie a sme zaplavovaní ďalšími dávkami Svetelne kódovaných dát...vymazávanie 3D súborov Kódov a ďalšie Extra kľúče...


798 views

Comments


bottom of page